O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

World Habitat Day 2009

385 visualizações

Publicada em

Round table at the World Habitat Day

Publicada em: Meio ambiente

World Habitat Day 2009

 1. 1. Svjetski dan obitavališta (World Habitat Day) Zagreb, 5. listopada 2009. PPllaanniirraannjjee nnaaššee uurrbbaannee bbuudduuććnnoossttii Priredio: Anđelko Markulin koordinator obilježavanja WHD
 2. 2. Okrugli stol Dijalog o urbanom razvoju - s građanima za građane 1. UN-Habitat: povijest, aktivnosti, Svjetski dan obitavališta, Povelja časti 2. Indeks vrsnosti javne vlasti Sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se na njih odnose 3. Nominacija Grada Zagreba za Povelju časti UN-Habitat: kriteriji, primjeri dobre prakse 4. Institucionalna potpora programima mladih i za mlade u Gradu Zagrebu 5. Mirovno obrazovanje kao instrument osposobljavanja mladih za aktivno sudjelovanje u društvu 6. Važnost gradskih parkova u urbanim prostorima 21. stoljeća 7. Gradski parkovi kakve želimo za našu urbanu budućnost: evaluacija i prijedlozi za poboljšanja 8. Urbane aspiracije Zagrepčana
 3. 3. UN-Habitat: povijest, aktivnosti, Svjetski dan obitavališta, Povelja časti Petra Milković • članica Projektnog tima Habitat Programa NSMH • studentica druge godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 4. 4. Indeks vrsnosti javne vlasti Sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se na njih odnose Dražen Kovačević • koordinator Habitat Programa NSMH • voditelj Vijeća trenera NSMH
 5. 5. Nominacija Grada Zagreba za Povelju časti UN-Habitat: kriteriji, primjeri dobre prakse Anđelko Markulin • koordinator izrade kandidacijskog elaborata za UN-Habitat • direktor informatike u hotelu The Regent Esplanade Zagreb
 6. 6. Kronologija projekta • 29.11.1999. - Sveučilišni profesor Berislav Ličina predložio Savezu izviđača Hrvatske uspostavu novog sustava obrazovanja za izviđačke voditelje • 15.11.2000. - Osnovan Nacionalni savez mladih Hrvatske • 15.08.2001. - Osnovana Izviđačka škola • 07.12.2001. - Održan stručni skup “Programi izviđačkih organizacija u okviru financiranja javnih potreba Grada Zagreba” • 05.09.2002. - Vlada RH donijela nacionalni program djelovanja za mlade za razdoblje 2003. - 2008. • 25.11.2002. - Ministarstvo prosvjete RH odobrilo obrazovni program Izviđačke škole • tijekom 2003. - Vlada RH izradila popis 239 programa prevencije neprihvatljivog ponašanja mladeži; među 14 odabranih modela je program Izviđačke škole “Čudesna Hrvatska” • 14.07.2004. - Grad Zagreb donosi Gradski program djelovanja za mlade • 25.04.2006. - Izviđačka škola organizira simpozij “Izviđaštvo i učiteljska kompetencija” • 2006./07. - Izborni predmet “Izviđači i škola” uveden na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu • tijekom 2007. - Izviđačka škola tiska sveučilišni udžbenik “Izviđači i škola” • 08.09.2008. - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba donio kriterije za raspodjelu sredstava izviđačkim organizacijama
 7. 7. Institucionalna potpora programima mladih i za mlade u Gradu Zagrebu Helena Miladić • načelnica Odjela za mlade Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba
 8. 8. Mirovno obrazovanje kao instrument osposobljavanja mladih za aktivno sudjelovanje u društvu Željka Žigić • trenerica mladeži NSMH • profesor pedagogije
 9. 9. Važnost gradskih parkova u urbanim prostorima 21. stoljeća Marina Butorac, krajobr. arh. • suatorica preglednog rada “ZELENA SRCA GRADOVA - Važnost vrtova i perivoja u urbanim područjima”
 10. 10. Gradski parkovi kakve želimo za našu urbanu budućnost: evaluacija i prijedlozi za poboljšanja Tihana Križanić Igor Živković • predvodnica u Odredu izviđača predvodnik u Odredu izviđača “Savski Gaj” “Nikola Bolonić Đebo”
 11. 11. Procjena zagrebačkih parkova Pitanja za procjenu • Naziv parka, lokacija, površina, ima li škola u blizini? • Ima li brza prometnica u blizini, ima li park ogradu? • Što se nalazi u parku, je li prostor dobro iskorišten? • Ima li koševa za smeće, toalet, fontana s pitkom vodom, sjene? • Ima li rasvjetu, osjećate li se sigurnim, jesu li igrališta sigurna za djecu? • Održavaju li se u parku javna događanja? • Kako ste zadovoljni ispravnošću opreme i uređaja? • Kako ste zadovoljni uređenošću parka? Rezultati procjene • obišli smo 10 parkova različite veličine (od 50 do 250.000 m2) • 70% parkova ocijenjeno je dobro iskorištenim, 80% njih ostavlja dojam sigurnosti, a u 90% parkova nema nikakvih javnih događanja • niti u jednom parku nisu nađene utičnice za uključiti laptop ili CD player • stanje opreme ocijenjeno je prosječno s 3,5, a uređenost parkova s 2,6
 12. 12. Upitnik za posjetitelje parkova Rezultati • anketirali smo 14 posjetitelja zagrebačkih parkova, u dobi od 11 do 65 godina • 80% njih živi u blizini parka i došli su pješice • 85% anketiranih u parku se zadržava do pola sata, najčešće čuvajući djecu ili unuke, ili u druženju s prijateljima • sukladno tome najčešće dolaze u park s djecom, s partnerom ili s prijateljima • kao glavnu prednost parka većina ističe čistoću i sigurnost, a ono što ne vole u parku su smeće, pseći izmet, te huligani koji uništavaju park • polovica anketiranih misli da parkove treba proširiti i unaprijediti dodatnim sadržajima (klupe, rasvjeta, pješčanici, koševi za smeće)
 13. 13. Urbane aspiracije Zagrepčana Sara Ursić i Rašeljka Krnić • asistentice na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

×