AXPEÀLHLWNDC«LIL: @mova A N O @A CL: F~1EÀÂF2L Í o-

N c *M/ lF-EEÍFÍB: (êí<Í*Çj/ <Í+r[>â r-à<i›<oLrío> *o í

D FÊEVÁCÉ...
NIVEL
TÍTULO: INGENIERO AGRÓNOMO

CENTRO DOCENTE: UNIVERSIDAD TECNICA

DE AMEBATUÉQBTUDIOS DE CUARTO
NIVEL

TÍTULO: MAG...
*I r

E IF Eí»““~II“ 'IíL _
“IlíÉ. IMILJIPUIIÓÀIÇÍIIIÍÉIFUI EEE: LEICZAÉFIYIA @UILLII'2_IÇI. TÇÍIrUI 610 : ocorram ríãêã...
"'í§'-ijlr'§§í<í> E13, "UFÊÊÊFUÍÍÉTÍ/ fàêi UAXCTFHIA, T3 E1
, iiçirzkri @iai iiiixi<Ti Ç_ͧIVÊIEÊÍ: !|_ÊI_KE9 @iai : ÁCIÇ...
zi-iil. i ií-íiüií V? i í E : F 'FLITF E. if -Ç ii” ititiiiiitiiiiioi, iELitiÍFiii

: ^¡, P¡_Í_Ifl_'li§I_i' Ciíçmglíààã...
IQ? 'ECF lEíiti í í1iA*: :F V IFÉLF; i i" IItLSI: .L, 

J-

m_

 ai i; I:i~: I:Ii%; i_r§s1:I: *1;r > RUTÊÍIIÃIÊIIÉZFX ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Hoja de vida Gioconda Camino

172 visualizações

Publicada em

Hoja de vida personal

Publicada em: Carreiras
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hoja de vida Gioconda Camino

 1. 1. AXPEÀLHLWNDC«LIL: @mova A N O @A CL: F~1EÀÂF2L Í o- N c *M/ lF-EEÍFÍB: (êí<Í*Çj/ <Í+r[>â r-à<i›<oLrío> *o í D FÊEVÁCÉCÍWWN: C7¡uciLgnríika+Lía1 *to a ÕCrTfEPWÍILFI, <151L%r. í«f; @Jd u' wkgyna» o “w 'mn H Ln Wfbçww : 99832999
 2. 2. NIVEL TÍTULO: INGENIERO AGRÓNOMO CENTRO DOCENTE: UNIVERSIDAD TECNICA DE AMEBATUÉQBTUDIOS DE CUARTO NIVEL TÍTULO: MAGISTER EN DOCENCIA Y CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNICA DE AIVIBATO- CENTRO CENTRO DOCENTE: UNIVERSIDAD D E P O S G RAD O <
 3. 3. *I r E IF Eí»““~II“ 'IíL _ “IlíÉ. IMILJIPUIIÓÀIÇÍIIIÍÉIFUI EEE: LEICZAÉFIYIA @UILLII'2_IÇI. TÇÍIrUI 610 : ocorram ríãêã dia [A cfrçiir» CLI? I f; :I '*5fí-i<jirhololr; :A83 , F7AÍF~§A EL, A? 'oFIEEAIEIUIZAITIEL UACVFIVCI QILLIUHf-_UICIIÕÂIUIUI ? IO : Iixçrrqaty iIiI «gota ÊÍQJCÍÍIEIIÍOIUÉQKQI @Ia *Iêlãlêã VJÉLV: TED/ FN: :ÍEÍIÉI EEEIIVICAYUFIIVà í EC : PIIIIC ; A431 : Ei : 'í*“v? :rIVI: :I: I): I< : > IÍÍLJIFÊICÉÍÕIUCI ? III : I1rc: rr: r;› iIiI @Ia E? í;4ç 1iI;4:riu: I:iI 1:r; à : :Ia íIêlF-JEI IiIIIF~: ~3%CI E15 : RC! RM/ IACÍIÍÍÍPI ÊíC)EIF<§E- RL rILIEr/ C> CÍI FÃÍPI, C ÍULJ: I , VAÍÍÀIÍIÍIVIIILÁNrRÍ : EÉ1FÊÊ : AEILJLTFIiEfã @Ipolorçoxcítõron ? IU UIÍIÀCIUIÍQÍ) cíIaI 'IÍ/ L-'ILI vii? , ÂIÊIITÍUI ríIaI ZCIIIII "É ¡Eiíñíf 155W: FF«; :L. I:: IÍ IIIÍINUI, :F? :II: F«: ”:F: I<Í 1:I: FA(III: INI (CW-CILIIÍ, ÍÁ1ÍàÍÁ1ITIiÍ 1 EAIEÊIYIIFICIAUUIEUÍ iIAxr Ein EL (: '1(T1E; _IEE, E': PI(Ty LAWDUÀXL_ oÍII_Ijr: _xciÍ'r^uiI L jA orrrrrfçrçn 'I as «IPB FL_ . -¡«. ¡'Í-1_'. IÊ1./ -. XI-. 'CIWWYÍI x' / ,I
 4. 4. "'í§'-ijlr'§§í<í> E13, "UFÊÊÊFUÍÍÉTÍ/ fàêi UAXCTFHIA, T3 E1 , iiçirzkri @iai iiiixi<Ti Ç_ͧIVÊIEÊÍ: !|_ÊI_KE9 @iai : ÁCIÇEI "WÍÍiQIUF-&êüii E13'. EiiÍAL. ',iAÉliÍÊ1P-i L. <:; _: APIFIEUPJEJ, FLÍA~, IEÊ-ÍÉ áillfâlçíiãlilli : IO _iiç1ií§_i?3 : :iai : BREU cia : iiriêli/ Éi cíiaI : iCICIES “Ê. ii_. .l, r'_tr? ííi E15'. ÚEIi: ÍE'. ,i-_ii: iiA 'a: I_I*_I_ii/ E!ʧêi_i, fàFiiA : Ii çí_i! _l, íg_içíiêiri »E110 . Lniâiííiêi : AXgICL-fíaici @iai ÀICICFÕ "^'~? iE'. .iiI, |,| ÍIi; __F§. l<ÍI LA. EIÂHFÉIEÉÍÊiAW. PEA am ílbãiâÍÊlíi á_i! _,l_rt_içi_iõin_i 'i0 _iiçijiaia @iai -ñiCi : Lia , iiiiíiilllxii @iai ÊÍCiCic-“i "WAV . i . Elf. Fliêiãifíiiã > P152 _liíifãi, r'~i. <Í1F~§5§ aim i/ ,ii/ _IEÇPJEIÀÉF DE'. EIAUC I Iii? 195W CÍ: i!: |_í°, =.ICiÍÊ'IrI 610 : Harem : :iai *Mirai cia : nicvliaiiuiaiirra @iai : iíiíiêi '*”'Ií: Il_F§6íIl> E152 EILIIÍI5FrÍIIí 1M. i-l_FíI_ii/ EiF§ê1i_E': F~1i: cí. iL: _I. r;_icíi'rÍ1_r_I -êiíi iiarçia _Àxgif_ sit? ) : iaI : ííiíiâi *ÊiãoiiirlrlríW171ii'I iriiFE'. F'«§ríi! xIÍiii" iiYiiiiia E15 33(ZÀYEIÀÍ, EÊ/ *Éilitüiiioiiiii cíitolrdciciirianaa ? i0 : i A? IFIEAJEàIFZAgIEí éi! .|, f§; IÇíi§1_i_I : :IO i
 5. 5. zi-iil. i ií-íiüií V? i í E : F 'FLITF E. if -Ç ii” ititiiiiitiiiiioi, iELitiÍFiii : ^¡, P¡_Í_Ifl_'li§I_i' Ciíçmglíààãçi iIÍÇI; IEtàiiínigljÍiçéal_liç> ”§i; ›-7iÍi§I, I_i 7/ *ifaLIi-: tiçlijlfniaiçiiõili Éiéi! _i9%1IiYiài" ÇÍ. i!. |.f. =.iÇii§I_Ii em _iiçifãf-í* , ciiai 2M» 91163 @ia : ilijniiçi @iai 11.5102) «: =Li; §;ic› a: I 51:43 : :Ilxrâiairijá-? B : lã I. ibii/5I_ri<; i_if_iJN ÊIN ÊIL : L &IÀÍITIF-&ETILILÃÀI Til/ :EAAÍIÇDILAÍCÀXçíli: :i: ) @iuoakiçíiõiu : Xciiiçiai-rx @iai 7' JEI @ia ; in-aero @iai : ACHEI v iííií IFÍIÊIFIEÍÊÍÍ) , I_iirH_r'Ii_iÀi: IIiÍI/ PÍÃÍL : h,Í? iÇi_IiC1_iÇlSIi§k§*› _graiégi *iai §i§_i! .iÇf§iÇIi§1_IiI ia ionowakriiigigoiçíiõioni 7/ giêi-Íiiiiffloli @iai C-ICIIUIÇICIIIUIÍIÍIÍEJJIÍÇI" @iÍI, :Ir2içIi@1_ni ? ici iic;1_r; s_~: @iai : Ei e ? iii Qi? ? , KIIIEIILÃW @iai ÉICTÍICI : JEÉEIT-EKC) EFI; E*IiÍIIí1§*. ,›iC“i_i; 'aIPIIVEIFSIi, íAFsIiAr@uirgiçiiõiui «Fio _inicia . AXQLÇP-fíeiãi @iai : icráici V : ”¡, E1_r. *,II. iIi, IEl¡. r-*Í Egiíiíii, iãhiiiriíI , I_i_i_iJEI: r'IÊ'_iAÉIii: iiÍiài. E13'. à_IiI_| _?i_F,5I-j; ,,F~i, i(íi:3 “Lin ; iniitisiua @ia iai-ri Eilianieia : P*_fã_i@iii@à= .ia EI. IÍIIE1.Í? §~Í? §I. IiEii§i? ? ; m Éyewcãi @Lia çini-riiçf” @Íi! .I_f, =_i@iiõ1¡i EICI iiclfaiêt @iai : ki 4 : (63 @ia ›'i@Y1i; l_IÍIIÍ@IKa @iai ÊíCiiCi
 6. 6. IQ? 'ECF lEíiti í í1iA*: :F V IFÉLF; i i" IItLSI: .L, J- m_ ai i; I:i~: I:Ii%; i_r§s1:I: *1;r > RUTÊÍIIÃIÊIIÉZFX : :EAiII5›i: 1r<íi, URACiIJÇIUM> : IE iÍi@iiU. ,I. Í@1_r: a :37Asgyi@›-r1i@> @ia íiêiãi/ «Siuâi Agircxaarviiçrio iãiifii, ê, i-jt§i~2i@IrÍi§i “Façarfiçai 7/ r/ arifai a ? Jgiriíikiiiiiliaai : iFiÇYÀia_IÍI_iÊIítri gai- @ia 'iêlêlí/ i* çiiêci @ia . iiiiêlfííííi @ia 'i'@i$i5i, v 51,: : ufiiliíniíi E'. :i1 i_ IC Mt_iii/ A_: XíjiêiikwiC: :IA : .15 TiJIFÉIÇÀi_. I,F'§A_F, Ii, iA, :fiiiiíiilpr'~à~: ÊàvÉ*IFIE'. <ÍI_iAL. IE, IAÉi , AQ1,F1§1P'EÉC"›UÀFiiÀ_ siajg; iiieanínifci_ra íiêiêiêi ai 'ui-p'rá @ia Eiiçiiajftiêlra @iai iíCIChi- 6 i i, IiÍIii/ 'EIUFÃÊÍIÍIAÊÍi ÍTEíC”iEiIiiÍ); . E15'. ;XIYIIEIAUVÍ i. , 'uFàiÍiiiiliÍAiii E715". 5 'g i) '7 ! ñ iñ | 'II › ; Sãiuiilíliiíi Í , iiiIEi7i'i: IÍIi: ILÃIÇIiÂI DEI LA; :Iitii/ Etxfiiiiç-"xàijHaiti, inhirgic» ; iCiCi-? i ai , OXSKÇLTTTAÍEI @iai gitrigt_ IHEIÍFÚC i. , : ARQIIVIIDIUFEÉIÍTUFiIFàA R? UAUFTFFÉxTL, FIIiÍIIiíIEIUPÍiUIÍFÍ FIA “Fãíiiruloiízakãt I

×