O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Llibres preus 2012 2013
Llibres preus 2012 2013
Carregando em…3
×
1 de 1

(Full inscripció activitats extraescolars curs 2013 14)

  1. 1. FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014 En / Na _________________________________________, amb DNI ___________________, com a pare/ mare/tutor de l’alumne ___________________________________________, del curs de ___________ (P3 a 6è), autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats extraescolars següents (els horaris els podeu consultar al bloc, al tauler d’anuncis i a la porta de l’escola): Activitat Preu mensual A ingressar entre l’1 i el 15 d’octubre A ingressar entre l’1 i el 15 de gener A ingressar entre l’1 i el 15 d’abril Atletisme 11 €/mes 33 € Futbol Sala 16 €/mes 48 € 48 € 32 € Bàsquet 16 €/mes 48 € 48 € 32 € Aeròbic 16 €/mes 48 € 48 € 32 € Dansa 16 €/mes 48 € 48 € 32 € Cal que tingueu present que aquest any els preus s’han pogut ajustar més gràcies a la subvenció rebuda del Pla Català de l’Esport. Els monitors recolliran als nens (de P3 a tercer) a l’escola en les activitats que es realitzen a les 12 del migdia o a les 16:30 h. En la resta d’hores seran els pares qui els portin als espais corresponents. En cas de pluja, els nens s’hauran d’anar a recollir al Centre Cultural. Les inscripcions són trimestrals. En cas de voler causar baixa s’haurà de fer per escrit i 15 dies abans de finalitzar el trimestre anterior al de la baixa. Els pares són els responsables d’informar als tutors de les activitats extraescolars a les que els vostres fills assistiran. Anoteu-ho a la seva agenda. La firma comporta l’acceptació de les activitats seleccionades, així com les següents autoritzacions: - L’aparició de l’alumne en fotografies i imatges de les activitats organitzades. - L’adopció de primers auxilis i decisions mèdiques per prescripció facultativa. - La cessió de les dades personals, d’acord amb la llei de protecció de dades. La família ha d’informar de qualsevol problema de salut de l’alumne que pugui interferir en la pràctica de les activitats. Telèfons de contacte: ____________________________________________ Correu electrònic: _______________________________________________ Vallmoll, _____ de _______________ de 2013. Signat, IMPORTANT: RETORNEU AQUEST FULL AL TUTOR DEL VOSTRE FILL. TERMINI: DILLUNS 30 DE SETEMBRE

×