Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Par presentacio 23 març

 1. 23 de març del 2014 Plataforma d’AMPA’s de Ripollet
 2. Qui som? Som famílies de Ripollet. Mares i pares dels diferents centres educatius públics, que vam veure la necessitat d’unir-nos per fer front a l’actual situació de l’Ensenyament Públic i compartir fortaleses i debilitats com a AMPA’s.
 3. Qui en formem part?
 4. Objectius  Defensar l’ensenyament públic i de qualitat.  Promoure la coneixença i col laboració· entre les AMPA’s del municipi.  Facilitar un punt de trobada per parlar de problemàtiques, intercanviar coneixements i accions i enriquir-nos les unes a les altres.
 5.  Treballar per a que Ripollet sigui una ciutat implicada en l´educació dels seus nens, nenes i adolescents.  Protegir  i garantir el compromís de treballar amb tota la comunitat educativa i l’entorn sociocultural.
 6. Situació actual a Ripollet Font: Ajuntament de Ripollet. Regidoria d’Educació
 7. Situació actual a Ripollet Font: Revista de Ripollet
 8. Escoles Bressol i Primària   ‘La tendència de reducció de la demanda fa perillar el manteniment de les llars d’infants municipals’  ’Amb l’augment de les ràtios a la primària, es reduiran els ‘grups bolets’ però s’hauran d’escolaritzar molt més alumnes per centre i no es disposarà del temps suficient per atendre als infants amb Necessitats Educatives Específiques i a les seves famílies’ Font: Ripollet Educa! Pla Educatiu Local de Ripollet, 2012.
 9. ESO i Batxillerat  ‘La saturació dels espais educatius a secundària, tot i l’augment de ràtios, sense un nou institut es preveu que caldran barracons i sobre utilitzar els espais existents’  ‘La franja d’edat dels 16 als 18 anys és especialment problemàtica i no està ben atesa’  ‘La retirada de recursos en PQPI sense altres polítiques educatives compensatòries es preocupant’ Font: Ripollet Educa! Pla Educatiu Local de Ripollet, 2012.
 10. Situació actual a Ripollet Estimació d'augment d'alumnes totals en l'ESO obligatòria Font: El·laboració propia PAR, 2013
 11. Situació actual a Ripollet Alumnes que han repetit almenys una vegada durant la seva etapa escolar obligatòria Font: Departament Ensenyament. Generalitat de Catalunya
 12. Situació actual a Ripollet Font: Revista de Ripollet
 13. Formació adults  ‘La formació més enllà de l’educació reglada obligatòria no disposa dels mateixos recursos ni estatuts es especialment preocupant la manca d'una oferta educativa per a persones adultes d e nivell educatiu baix(…)’ Font: Ripollet Educa! Pla Educatiu Local de Ripollet, 2012.
 14. Què hem fet?  Reunions periòdiques de la PAR, els primers dijous de cada mes.  Reunions amb diferents agents de la comunitat educativa.  Manifestacions i concentracions reivindicatives  El·laboració de documents (codi deontològic, informes, cartes, peticions, etc.).  Demanar la participació en el CEM.
 15. Manifestacions Font: Revista de Ripollet
 16. Manifest Vaga Ensenyament 
 17. Concentracions Font: Revista de Ripollet
 18. Accions solidàries
 19. Codi Deontològic PAR    La plataforma d’Ampa’s de Ripollet (PAR) està composada per totes les AMPA’s d’ensenyament públic del nostre municipi que hi vulguin formar part. La PAR vol ser interlocutora de la realitat educativa en el nostre municipi i obrir espais de diàleg i oferir propostes de treball relacionades amb l’educació al nostre municipi.
 20. D’ara en endavant continuarem ...  Lluitant contra retallades i reformes que posin en perill la sostenibilitat del nostre ensenyament.  Participant en accions amb repercussió educativa, implicant-nos en l´educació dels nostres infants i adolescents.  Impulsant debats i xerrades sobre temes educatius.
 21.  Organitzant activitats formatives per a la millora de la nostra vessant de pares i mares.  Potenciant el treball  en xarxa per augmentar la participació a les AMPA’s.  Generant notícies positives sobre l ´educació pública.
 22. En concordança amb Pla Educatiu Local  Línia estratègica 1. Millorar l’acompanyament educatiu que fan les famílies, les entitats i els serveis i equipaments públics als centres educatius  Objectiu 1. Més implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles.  1. Projecte d’empoderament de les juntes de les AMPA, per aconseguir d’una banda, més participació, funcions i autonomia i de l’altra, millorar la seva coordinació i el treball en xarxa.Font: Ripollet Educa! Pla Educatiu Local de Ripollet, 2012.
 23. Article 7 Drets dels infants “L’Infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Rebrà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social i arribar a ser un membre útil de la societat“
 24. plataformaampasripollet@googlegroups.com PAR-Plataforma d'AMPA's de Ripollet http://plataformaampasripollet.blogspot.com.es
Anúncio