O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Les plantes

3.390 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

Les plantes

 1. 1. LesLesplantesplantesEd. Infantil P.5Ed. Infantil P.5
 2. 2. Les profes amb la PDI ens van aLes profes amb la PDI ens van aexplicar que les plantes són essers vius,explicar que les plantes són essers vius,neixen, creixen, es reprodueixen ineixen, creixen, es reprodueixen imoren si no les cuidem.moren si no les cuidem. Després ens vanDesprés ens vanexplicar les partsexplicar les partsd’una planta i perd’una planta i pera què serveixa què serveixcadascunacadascuna
 3. 3. I... ens van posar deures per fer aI... ens van posar deures per fer acasa, això ens va agradar molt i enscasa, això ens va agradar molt i ensvam esforçar en fer-ho bé. Desprésvam esforçar en fer-ho bé. Desprésvam explicar els treballs als nostresvam explicar els treballs als nostrescompanys. Mireu quines coses méscompanys. Mireu quines coses mésboniques vam fer.boniques vam fer.
 4. 4. També ens hem divertit i hem jugat aTambé ens hem divertit i hem jugat aser llavors que creixen i es converteixenser llavors que creixen i es converteixenen plantes boniques.en plantes boniques.
 5. 5. També hem sortit al parc del Turò perTambé hem sortit al parc del Turò perobservar les plantes que hi ha al nostreobservar les plantes que hi ha al nostreentorn.entorn.
 6. 6. Ara jaAra ja sabem moltes coses de lessabem moltes coses de lesplantes, ens queda només fer unplantes, ens queda només fer unexperiment.experiment.Cadascú va portar de casa seva,Cadascú va portar de casa seva,llavors i un pot de vidre.llavors i un pot de vidre.I... ens van convertir enI... ens van convertir en jardiners!!jardiners!!
 7. 7. 1r hem posat cotó fluix en el pot i hem1r hem posat cotó fluix en el pot i hemplantat les nostres llavors.plantat les nostres llavors.
 8. 8. Després hem posat una mica d’aigua perDesprés hem posat una mica d’aigua perque comencin a sortir les arrels i lesque comencin a sortir les arrels i lestiges.tiges.
 9. 9. I... Les vam treure al sol per a que puguin créixerI... Les vam treure al sol per a que puguin créixeramb la llum solar.amb la llum solar.
 10. 10. I... Ara a esperar...I... Ara a esperar...Cada dia, quan tornem a l’escola obrirem la finestra iCada dia, quan tornem a l’escola obrirem la finestra iobservarem si les nostres plantes han fet algun canvi.observarem si les nostres plantes han fet algun canvi.Oooh! Quina sorpresa, jaOooh! Quina sorpresa, jahan sortit les arrels.han sortit les arrels.
 11. 11. Mireu com creix la nostre planta, ja téMireu com creix la nostre planta, ja tétija i fulles...tija i fulles...
 12. 12. I… després d’uns dies les vam portar aI… després d’uns dies les vam portar acasa per a cuidar-les.casa per a cuidar-les.

×