Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Kaedah perolehan

 1. PEROLEHAN MELALUI PANJAR WANG RUNCIT [Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 2002].Pindaan kepada Arahan Perbendaharaan 97(d) a) Untuk kegunaan segera, b) Harga tidak melebihi RM500.00 [AP 97 (d)], c) Tiada dokumen pembelian diperlukan (memadai dengan mengemukakan resit sahaja).
 2. PEROLEHAN MELALUI KONTRAK PUSAT (AP. 178.1) a) Barang-barang gunasama. b) Perlu merujuk kepada Pekeliling Kontrak Perbendaharaan. http://www.treasury.gov.my c) Gunakan Pesanan Kerajaan sebagai dokumen pembelian. ….2/-
 3. d) Item Kontrak Pusat:- 2 bacaan/alat tulis dan surih. 2 Alat kelengkapan pejabat dan kediaman. 2 Alat kawalan kebombaan dan kawalan keselamatan. 2 Alat pandang dengar, semboyan dan penyiaran. 2 Pakaian dan peralatan jahitan. 2 Makanan dan minuman. 2 Bahan api, kimia industri dan cat. 2 Baja dan alat pertanian dan ternakan.
 4. PEROLEHAN TERUS (AP. 173.1, AP 179 DAN SPP 2/2001 Tambahan Pertama Bil 2 /1999, SPP 8/2004 & SPP 12/2007). a) Perolehan bernilai tidak melebihi RM50,000 setahun bagi setiap jenis item boleh dibuat dari mana-mana pembekal/syarikat walaupun tidak berdaftar dengan Perbendaharaan/ Kementerian Kewangan Malaysia. ….2/-
 5. - 2 - Keseluruhan perbelanjaan bagi (a) hendaklah tidak melebihi 50% daripada peruntukan tahunan PTJ. b) Bagi perolehan kerja yang bernilai tidak melebihi RM20,000.00 perolehan boleh dibuat secara lantikan terus dikalangan kontrak kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kepala dan sub kepala yang berkenaan dan CIDB.
 6. c) Bagi perolehan kerja yang bernilai RM 20,000 sehingga RM100,000.00 perolehan boleh dibuat secara lantikan terus (undian/pusingan) dengan menggunakan Jadual Kadar Harga Kejuruteraan Awam dikalangan kontrak kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kepala dan sub kepala yang berkenaan dan CIDB. d) Gunakan Pesanan Kerajaan atau Inden sebagai dokumen pembelian/perolehan mengikut mana yang berkaitan.
 7. PEROLEHAN MELALUI SEBUTHARGA (AP 170 dan SPP 2/2001). (HAD PEROLEHAN RM 200,000.00) a) Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai lebih RM50,000 - RM200,000. b) Bagi perolehan bekalan/perkhidmatan bernilai melebihi RM50,000 – RM100,000 pelawaan dibuat kpd. sekurang-kurangnya lima (5) Pembekal/Kontraktor bertaraf Bumi- putera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
 8. C) Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai RM100,000 hingga RM 200,000 sebutharga boleh dipelawa daripada sekurang-kurangnya mana- mana 5 Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. d) Perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah sturktur asal bernilai RM20,000 hingga RM 200,000.00, hendaklah dipelawa daripada Kontraktor di daerah terdekat yang berdaftar dengan PKK dalam kelas yang berkaitan.
 9. e) Dokumen Lampiran Q (AP) digunakan. f) Tempoh SH sekurang-kurangnya 7 hari. g) SH dibuka oleh J/kuasa Pembuka SH. h) Keputusan Sebutharga dibuat oleh Jawatankuasa Sebutharga (3 orang). i) J/K Sebutharga hendaklah menerima tawaran paling baik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan & penentuan j) Jika tawaran terendah tidak disetuju- terima , sebab-sebab penolakan hendak- lah dinyatakan dalam keputusan sebutharga.
 10. PEROLEHAN MELALUI TENDER (AP 171, & SPP 5/2007) (PEROLEHAN > RM200,000.00) Perihal Umum Tender Bekalan & Perkhidmatan 1. Diuruskan secara tender terbuka. 2. Harga Bersih bg tender tempatan barangan buatan tempatan. Harga FOB bg tender tempatan brgn import. 3. Tender antarabangsa hanya jika tiada sumber tempatan. 4. Bagi item kontrak panel (PKP), tender dipelawa di kalangan kontrakor panel.
 11. Aktiviti-aktiviti dalam pengurusan Tender 1. Penyediaan Penentuan & dokumen tender. PENYEDIAAN PENENTUAN • TUBUHKAN J/KUASA TEKNIKAL – 3 ORANG PEGAWAI MAHIR • BERI MASA SECUKUPNYA • PENENTUAN ADALAN JELAS
 12. PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER  MENYEDIAKAN DOKUMEN TEKNIKAL DAN HARGA BERASINGAN  PETENDER DIINGATKAN KEMUKAKAN TAWARAN DALAM DUA SAMPUL BERLAKRI.  TENTUKAN BAYARAN DOKUMEN TENDER  TENTUKAN SYARAT-SYARAT SEWAJARNYA DIPATUHI  ELAKKAN JENAMA  MEMATUHI STANDARD MALAYSIA (MS) & ANTARABANGSA  RUJUK MAMPU BAGI ITEM IT  MEMPUNYAI CIRI-CIRI WAJIB & TAMBAHAN
 13. 2. Pengiklanan Tender a) Iklan bagi tender tempatan sekurang kurangnya dalam satu (1) akhbar tempatan utama berbahasa Malaysia. Tarikh tutup sekurang2nya 21 hari dari tarikh dokumen tender dijual @ tarikh lawatan tapak/premis. Jam 12.00 t/ hari. b) Iklan bagi tender tempatan sekurang- kurangnya dalam satu (1) akhbar tempatan utama bahasa Malaysia & satu (1) akhbar tempatan utama bahasa Inggeris. Tarikh tutup sekurang2nya 56 hari dari tarikh dokumen tender dijual @ tarikh lawatan tapak/premis.
 14. 3. Penjualan dokumen tender. 4. Pembukaan Tawaran Tender - dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender, dilantik oleh KJ/Bahagian. • PETI TAWARAN – DISEDIAKAN DENGAN SEMPURNA - TARIKH DAN WAKTU TUTUP – DIKUNCI DENGAN DUA KUNCI DAN ANAK KUNCI DIPEGANG OLEH DUA ORANG PEGAWAI KANAN
 15. – PETI DITUTUP PADA WAKTU DITETAPKAN DAN DILAKRI – JIKA LEBIH DARI SATU PETI, LEBELKAN. – DIBUKA SECEPAT MUNGKIN OLEH J/KUASA PEMBUKA TENDER, TERDIRI DRP SEKURANG-KURANGNYA DUA (2) ORANG PEGAWAI, SEORANG DARINYA HENDAKLAH DRD PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. DILANTIK SECARA BERTULIS OLEH KETUA JABATAN AHLI BERLAINAN DARIPADA J/KUASA PENILAIAN TENDER..
 16. 5. Penilaian Tender Bagi Bekalan/Perkhidmatan/kerja berasaskan Turnkey/Design & Buid – oleh 2 jawatankuasa: a. Jawatankuasa Penilaian Teknikal b. Jawatankuasa Penilaian Harga. Bagi tender kerja tidak berasaskan Turnkey/Design & Buid – oleh 1 Jawatankuasa Penilaian shj. , tdk kurang drp 3 org pegawai. *dilantik oleh KJ/Bahagian urus tender. LAPORAN PENILAIAN HENDAKLAH DITANDATANGANI OLEH AHLI-AHLI. LAPORAN DIRANGKUMKAN UNTUK MENENTUKAN TENDER YANG PALING MENGUNTUNGKAN.
 17. 6. Perakuan Tender. - oleh KJ kpd Lembaga Perolehan berdasarkan kpd Laporan Penilaian Tender. 7. Pertimbangan & Keputusan Lembaga Perolehan • KEPUTUSAN HENDAKLAH SEBULAT SUARA, JIKA TIDAK DIPUTUSKAN OLEH PERBENDAHARAAN. • KORUM IALAH 3 ORANG
 18. 8. Setuju terima tender. a) Surat niat, jika perlu b) Surat Setuju Terima 9. Menandatangani Kontrak - oleh pegawai yg diberi kuasa secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing2. Selewat2nya dlm tempoh 4 bln dari tarikh keluar Surat Setuju Terima.
 19. PEROLEHAN PEMBELIAN DARURAT (AP 173.2) - yg perlu dibuat segera atau serta merta a) Prosedur biasa perolehan (AP 170, 171 dan 172) dikecualikan dalam hal darurat. b) Kuantiti tidak melebihi keperluan semasa darurat. c) Kemukakan laporan kepada Pegawai Pengawal dalam tempoh 1 bulan dari tarikh perolehan untuk dihantar kepada Perbendaharaan/PWN bagi tujuan penyiasatan & audit.
 20. PEROLEHAN SECARA GOTONG-ROYONG (SPP SPP BIL. 8/2001) Kriteria Penentuan Projek Gotong Royong:- a) Had maksimum bagi melaksanakan projek-projek kecil secara gotong-royong adalah sebanyak RM100,000. b) Tidak memerlukan banyak kemahiran teknik, c) Mestilah diterajui oleh JKKK atau JK Kawasan atau Badan/Pertubuhan/ Persatuan yang melibatkan masyarakat setempat, ….2/-
 21. - 2 - d) Mestilah bebas dari semua halangan seperti pemilikan tapak projek, e) Melibatkan tenaga penduduk tempatan dan bercorak kemasyarakatan, f) Tempoh penyiapan tidak melebihi tujuh (7) hari kerja berturut- turut @ tujuh hari dalam tempoh maksimum tiga (3) bulan. ….3/-
 22. - 3 - Syarat-Syarat Pelaksanaan Projek G/R:- a) Senarai projek dikenalpasti terlebih dahulu dan mendapat persetujuan Peg. Pengawal, b) Diseliakan oleh Pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pengawal yang juga akan mengesahkan projek yang telah siap, c) Jika perlu, Pegawai Yang Diberi Kuasa hendaklah mendapatkan kerjasama Jabatan Teknik dalam mengenalpasti jenis kerja serta anggaran kos terlibat, dan begitu juga dari segi pengawasan kerja. …4/-
 23. - 4 - Tatacara Kewangan:- a) Pihak Peneraju dikehendaki mempunyai satu akaun bank tempatan, b) Resit hendaklah dikeluarkan kepada penderma/penyumbang (jika ada), dan sumbangan dimasukkan dlm. akaun G/R, k) Bayaran elaun saguhati boleh dibuat pada kadar tidak melebihi 15% daripada Peruntukan Pemberian Kerajaan (merangkumi perbelanjaan makan minum semua peserta), ianya dibayar mengikut kemahiran dan tahap penglibatan peserta.
 24. PEROLEHAN SECARA RUNDINGAN TERUS n Perolehan yang dibuat secara langsung dengan mana-mana kontraktor/pembekal setelah mendapat kelulusan khas Perbendaharaan Malaysia.
 25. PEROLEHAN MELALUI PERLANJUTAN/ PERUBAHAN KONTRAK (AP 201, AP 202 DAN SPP 2/99) n Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan perlanjutan dan perubahan kontrak boleh ditimbang dan diluluskan oleh Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebutharga dengan syarat-syarat berikut:- a) Kontrak masih berkuatkuasa; b) Tidak melibatkan kenaikan harga; ….2/-
 26. - 2 - c) Perlanjutan hanya untuk sekali sahaja dan tempoh maksimum sehingga dua (2) tahun; d) Tambahan kuantiti tidak boleh melebihi 50% dari kontrak asal tertakluk maksimum RM5 juta dengan syarat jumlah tambahan dan kontrak asal tidak melebihi RM15 juta. ….3/-
 27. - 3 - e) Arahan perubahan kontrak bagi perolehan kerja boleh diluluskan oleh pihak berkuasa sebagaimana yang ditetapkan di bawah AP 202.2 dengan syarat:- i) Tempoh kontrak masih berjalan semasa arahan perubahan kerja dikeluarkan, kecuali dibenarkan di bawah syarat- syarat kontrak; ii) Bagi kerja tambahan, perubahannya hendaklah ditapak binaan; dan iii) Bagi kerja gantian, perubahan adalah dalam skop kontrak asal dan kerja yang ditentukan dalam kontrak asal hendaklah dapat dikenalpasti dalam kerja-kerja gantian itu.
 28. PEROLEHAN MELALUI JABATAN TEKNIK (AP 182) a) Semua Jabatan Bukan Teknik hendaklah merujuk kepada Jabatan Teknik bagi perolehan kerja yang melibatkan perubahan struktur bangunan ataupun kerja elektrik. b) Sekiranya Jabatan Teknik tidak berkemampuan, perolehan melalui perkhidmatan perunding hendaklah dilaksanakan di mana sesalinan ‘AS Built Drawing’ hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Teknik. ….2/-
 29. - 2 - c) Bagi kerja-kerja yang melibatkan bangunan kerajaan kelulusan bahagian bangunan-bangunan kerajaan hendaklah diperolehi terlebih dahulu. d) Bagi bangunan yang disewa, kebenaran tuan punya bangunan hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Jabatan boleh menggunakan perunding yang bertanggungjawab kepada bangunan tersebut. ….3/-
 30. - 3 - e) Kerja-kerja penyelenggaraan dan membaiki kerosakan kecil yang tidak melibatkan struktur bangunan dan kerja letrik dan bernilai tidak melebihi RM50,000.00 bagi satu kali pembaikan boleh diurus sendiri oleh Jabatan tanpa merujuk Jabatan Teknik. f) Pengecualian dari tatacara yang ditetapkan boleh diberikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkaitan.
 31. PEROLEHAN MELALUI PERKHIDMATAN PERUNDING (AP 186 DAN SPP 3/95) a) Menggunakan Perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan sahaja. b) Hendaklah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemilihan & Perlantikan Perunding Peringkat Agensi (JPPPA) yang berkenaan. c) Kelulusan bayaran perkhidmatan perunding hendaklah diperolehi dari Perbendaharaan atau Lembaga Perolehan atau JPPPA mengikut mana yang berkenaan. …..2/-
 32. - 2 - d) Perunding dilantik hendaklah menguruskan perolehan bagi pihak jabatan berkenaan mengikut Tatacara Perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa. e) Agensi hendaklah membuat laporan perlantikan perunding mengikut format khas yang ditetapkan dalam tempoh 1 bulan selepas perlantikan dibuat. f) Laporan prestasi perunding hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan atau JPPPA yang berkenaan.
 33. PEROLEHAN MELALUI PENGGUNAAN KONTRAK JABATAN LAIN • diperolehi daripada jabatan tersebut atau secara terus daripada kontraktornya, dengan syarat- syarat yang sama • hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan/Pihak Berkuasa Kewangan Negeri terlebih dahulu
 34. APA PENDAPAT ANDA? 1. Beli barang RM160K secara SH. 2. Ikat kontrak RM250K dengan kelulusan JKSH. 3. SH dikeluarkan dalam masa 6 hari 4. Beli barang RM25K per pesanan dari Sykt. BB. 5. Minta SH dari 2 Sykt. dan pilih sendiri yang termurah (harga tawaran RM1,200). 6. Iklan Tender 28 hari. 7. SH RM75K kepada Sykt. BB. 8. Keluarkan L.O setelah kerja dilaksanakan. 9. Tender dibuka oleh 3 org peg. Kump. Sokongan
Anúncio