O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

[HanelSoft] Business Plan 2014 v0.2

689 visualizações

Publicada em

Business Plan HanelSoft 2014

 • Login to see the comments

[HanelSoft] Business Plan 2014 v0.2

 1. 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 20 Tháng 1, 2014 Người thuyết trình: Nguyễn Quang Minh
 2. 2. Chương trình • Tổng quan doanh thu 2014 • Thị trường Việt Nam • Thị trường Quốc Tế • Thị trường Nhật • Nguồn lực và tổ chức • Đầu tư sản phẩm • Khó khăn và đề xuất
 3. 3. 10 tỷ 10 tỷ 5 tỷ Tổng quan doanh thu 2014
 4. 4. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
 5. 5. Đối tác – khách hàng 2013 Cục Đường Bộ Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch Hà Nội Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Bright Sky Software Solutions DTN Software Solutions CIS Corporation Vinamex JSC. Cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ Thông Tin
 6. 6. Ngân hàng – 2 tỷ (20%) Doanh nghiệp lớn – 2 tỷ (20%) Chính phủ - 5 tỷ (50%) Doanh nghiệp nước ngoài – 1 tỷ (10%) Phân khúc doanh thu 2014
 7. 7. Chi phí – Lợi nhuận Doanh Thu • 10 tỷ (100%) Sản Xuất • 4 tỷ (40%) Chi Phí Kinh Doanh • 4,5 tỷ (45%) Chi Phí Quản Lý & Hỗ Trợ • 0,5 tỷ (5%) Lợi Nhuận • 1 tỷ (10%)
 8. 8. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
 9. 9. Đối tác – khách hàng 2013 Singapore
 10. 10. Đối tác – khách hàng 2013 Korea
 11. 11. Đối tác – khách hàng 2013 Australia
 12. 12. Đối tác – khách hàng 2013 Malaysia
 13. 13. Hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể (ERP) – 4 tỷ (40%) Hệ thống quản lý tài liệu doanh nghiệp tập trung (ECM) – 2 tỷ (20%) Giải pháp hình ảnh doanh nghiệp - Ứng dụng di động (FES/MBS) – 2 tỷ (20%) Dịch vụ cho thuê nguồn lực – 1 tỷ (10%) Các Dịch vụ IBM – 1 tỷ (10%) Doanh thu theo dòng sản phẩm
 14. 14. Chi phí – Lợi nhuận Doanh Thu • 10 tỷ (100%) Sản Xuất • 6.5 tỷ (65%) Chi Phí Kinh Doanh • 1,5 tỷ (15%) Chi Phí Quản Lý & Hỗ Trợ • 0,5 tỷ (5%) Lợi Nhuận • 1,5 tỷ (15%)
 15. 15. THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
 16. 16. Đối tác – khách hàng 2013
 17. 17. Dịch vụ Gia Công Quy Trình Nghiệp Vụ Doanh Nghiệp (BPO) – 3 tỷ (60%) Dịch Vụ Gia Công Web, Mobile, CNTT Khác (ITO) – 2 tỷ (40%) Doanh thu theo dòng sản phẩm
 18. 18. Chi phí – Lợi nhuận Doanh Thu • 5 tỷ (100%) Sản Xuất • 3.25 tỷ (65%) Chi Phí Kinh Doanh • 1 tỷ (20%) Chi Phí Quản Lý & Hỗ Trợ • 0,25 tỷ (5%) Lợi Nhuận • 0.5 tỷ (10%)
 19. 19. NGUỒN LỰC VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
 20. 20. Cơ cấu tổ chức Khối Phần Mềm Trung Tâm Quản Lý Dự Án Trung Tâm Phát Triển Trung Tâm Sản Phẩm Trung Tâm Mobile Trung Tâm Gia Công Nhật Bản Phòng Thiết Kế Đồ Hoạ Phòng Quản Lý Chất Lượng
 21. 21. Lộ Trình Nhân Sự 2014 • 200 nhân sự phần mềm • 500 nhân sự BPO 2015 • 500 nhân sự phần mềm • 1000 nhân sự BPO
 22. 22. ĐẦU TƯ SẢN PHẨM
 23. 23. Giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể (ERP)  Tích hợp trên nền tảng IBM PowerLinux
 24. 24. Giải pháp quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) For Sales For Marketing For Support
 25. 25. An Enterprise Content Management is a formalized means of organizing and storing contents Giải pháp quản lý tài liệu doanh nghiệp tập trung (ECM)
 26. 26. Giải pháp quản lý hồ sơ bệnh án (EMR) • Add new patients • Appointment scheduling • Patient questionnaires using stylus • Consent forms • Instant image capture • Visible record of treatments • Speech to text recognition • E-prescription • Patient retrieval
 27. 27. Giải pháp quản lý trường học (e- Education) An e-Education system for educational institute, for efficient management of students, faculties, courses and classes keeping a collaborative platform.
 28. 28. Giải pháp HanelSoft Business Intelligence Giải pháp HanelSoft BI giúp khách hàng đưa ra các quyết định chính xác hơn
 29. 29. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

×