O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Veebipõhiste õppematerjalide loomine

2.664 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Veebipõhiste õppematerjalide loomine

 1. 1. Sotsiaalse tarkvara kasutamine 22.09.2007 Laine Aluoja MA
 2. 2. Sotsiaalne tarkvara <ul><li>Tarkvara , mis võimaldab grupitööd , luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks (veebipõhine) </li></ul><ul><li>Pildiesitluse loomine tarkvaraga SlideShow </li></ul><ul><li>Slaidiesitluse loomine tarkvaraga SlideShare </li></ul><ul><li>Materjalide loomine tarkvaraga PBWiki </li></ul>
 3. 3. Pildiesitluse loomine tarkvaraga SlideShow <ul><li>Veebipõhine töövahend piltidest esitluse loomiseks ja avaldamiseks </li></ul><ul><li>www.slide.com </li></ul><ul><li>NB! Pildid peavad olema arvutis vähendatud kujul. </li></ul>
 4. 4. NÄIDE
 5. 5. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Avage internet </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale www.slide.com </li></ul><ul><li>Klõpsake </li></ul><ul><li>lingil </li></ul><ul><li>Sign Up </li></ul>
 6. 6. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Sisestage </li></ul><ul><li>lahtrisse Email oma e-maili aadress, </li></ul><ul><li>lahtrisse Password oma salasõna. </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Sign Up </li></ul>
 7. 7. Esitluse loomine <ul><li>Esitluse loomiseks klõpsake lingil </li></ul><ul><li>Make a Slide Show </li></ul><ul><li>Arvutist piltide lisamiseks klõpsake nupul Browse </li></ul><ul><li>Otsige arvutist pilt (pildid), märgistage avage. </li></ul>
 8. 8. Piltide laadimine <ul><li>Pildid laetakse keskkonda ja on nähtavad </li></ul><ul><li>rakendusakna </li></ul><ul><li>all ääres </li></ul>
 9. 9. Esitluse kujundamine <ul><li>Kujunduse valimiseks kasutage vahendeid, mis asuvad parempoolses aknas. </li></ul>
 10. 10. Esitluse kujundamine <ul><li>Piltide suuruse muutmine </li></ul><ul><li>Pildi tausta muutmine </li></ul><ul><li>Teksti värvi muutmine </li></ul><ul><li>Piltide järjekorda muutmiseks lohistage pilt sobivasse kohta </li></ul><ul><li>Pildile nime lisamine klõpsake pildi all oleval tekstil, kustutage see ja sisestage sobiv tekst </li></ul><ul><li>Pildi kustutamine klõpsake pildi kohal olevat punase ristiga nuppu </li></ul><ul><li>Esitlusele nime lisamiseks </li></ul>
 11. 11. Esitluse salvestamine <ul><li>Salvestamiseks klõpsake nupul Save. </li></ul>
 12. 12. Esitluse kasutamine <ul><li>Loodud esitlust saate kasutada erinevates e-keskkondades (ajaveebis, koduleheküljel jne.) </li></ul><ul><li>Esitluse veebiaadressi saate kopeerida lahtrist, mille ette on kirjutatud Share this Slide Show </li></ul><ul><li>http://www.slide.com/r/vJNxj_po1j92laztFWC3zvO14ik-FVUR?previous_view=mscd_embedded_url&view=original </li></ul><ul><li>Ajaveebis esitluse kasutamiseks peate kopeerima esitluse koodi ajaveebi. Koodi leiate lahtrist, mille kohale on kirjutatud copy this code </li></ul>
 13. 13. Slaidiesitluse avaldamine tarkvaraga SlideShare <ul><li>Veebipõhine töövahend esitluste avaldamiseks </li></ul><ul><li>www.slideshare.net </li></ul><ul><li>NB! Esitlus peab olema arvutis </li></ul>
 14. 14. Näide
 15. 15. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Avage internet </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale http://www.slideshare.net / </li></ul><ul><li>Klõpsake lingil Sign Up </li></ul>
 16. 16. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Sisestage </li></ul><ul><li>lahtrisse Email Address oma e-maili aadress, </li></ul><ul><li>lahtrisse Username sisestage oma kasutajanimi, </li></ul><ul><li>lahtrisse Password oma salasõna, </li></ul><ul><li>lahtrisse </li></ul><ul><li>Plase enter the text in the pikture </li></ul><ul><li>sisestage tähtede kombinatsioon, </li></ul><ul><li>mis on ülevalolevasse lahtrisse </li></ul><ul><li>kirjutatud </li></ul><ul><li>Tehke linnuke teksti </li></ul><ul><li>I have read… ette </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Sign Up </li></ul>
 17. 17. Esitluse sisestamine <ul><li>Esitluse sisestamiseks klõpsake vahelehel Upload </li></ul><ul><li>Seejärel lingil ( Having trouble using bulk upload? ) </li></ul>
 18. 18. Esitluse sisestamine <ul><li>Klõpsake nupul Browse ja otsige arvutist esitlus, mida soovite avaldada. </li></ul><ul><li>Lahtrisse Title </li></ul><ul><li>sisestage esitluse nimi. </li></ul><ul><li>Lahtrisse Description </li></ul><ul><li>sisestage esitluse kirjeldus. </li></ul><ul><li>Lahtrisse Tags sisestage </li></ul><ul><li>märksõna, millega saab </li></ul><ul><li>hiljem esitlust otsida. </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Upload. </li></ul>
 19. 19. Esitluse kasutamine <ul><li>Avaldatud esitlust saate kasutada erinevates e-keskkondades (ajaveebis, koduleheküljel jne.) </li></ul><ul><li>Esitluse veebiaadressi saate kopeerida lahtrist, mille ette on kirjutatud Link to a specific slide </li></ul><ul><li>Ajaveebis esitluse kasutamiseks peate kopeerima esitluse koodi ajaveebi. Koodi leiate lahtrist, mille ette on kirjutatud </li></ul><ul><li>Embed in your blog </li></ul>
 20. 20. Materjalide loomine tarkvaraga PBWiki <ul><li>Veebipõhine koostöövahend </li></ul><ul><li>ühise projekti teostamiseks, </li></ul><ul><li>materjalide loomiseks ja avaldamiseks. </li></ul><ul><li>www.pbwiki.com </li></ul><ul><li>http://projektipaun.pbwiki.com / </li></ul>
 21. 21. Näide
 22. 22. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Avage internet </li></ul><ul><li>Sisestage aadressireale www.pbwiki.com </li></ul>
 23. 23. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Sisestage aknasse Get started for free ! </li></ul><ul><li>loodava lehekülje nimi, </li></ul><ul><li>oma emaili aadress, </li></ul><ul><li>valige valdkond </li></ul><ul><li>For edukation, </li></ul><ul><li>klõpsake nupul </li></ul><ul><li>Crate my Wiki! </li></ul>
 24. 24. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Saate vastuse järgmisteks toiminguteks </li></ul><ul><li>Avage postkast, kust leiate BPWiki kasutajaks registreerumise teate </li></ul><ul><li>The PBwiki Team’ilt </li></ul>
 25. 25. Kasutajaks registreerumine <ul><li>Avage kiri ja klõpsake kirjas oleval lingil </li></ul>
 26. 26. Wiki loomine <ul><li>Valige wikile </li></ul><ul><li>salasõna ( password ), </li></ul><ul><li>kas wiki on avalik ja </li></ul><ul><li>nõustuge kasutajatingimustega ( Agree to our Terms of Service ). </li></ul><ul><li>Valige Classic editor </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul </li></ul><ul><li>Võite alustada kirjutamisega. </li></ul>
 27. 27. Wiki loomine
 28. 28. Teksti sisestamine <ul><li>Teksti sisestamiseks klõpsake nupul Edit page (Classic mode) </li></ul>
 29. 29. Teksti sisestamine <ul><li>Avanenud lehel ( Classic mode ) võite kustutada sealolevat teksti asendades enda omaga </li></ul><ul><ul><li>Pealkirja tähiseks on ! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>! esimese taseme pealkiri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>!! teise taseme pealkiri </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Teksti stiili muutmiseks kasutatakse </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>**rasvane** </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>’’ kaldkiri’’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>__allajoonitud__ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-läbikriipsutatud- </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Teksti salvestamiseks klõpsake nupul Save . </li></ul></ul><ul><li>Point-And-Clik-mode Teksti sisestamine sarnane tavalise Wordi kasutamisega </li></ul>
 30. 30. Teksti sisestamine <ul><li>Teksti sisestamine ( Classic mode ) </li></ul><ul><li>Klõpsake nupul Save </li></ul><ul><li>Salvestatud tekst </li></ul>
 31. 31. Sisukorra loomine <ul><li>Sisukorra loomiseks kirjutatakse kohta, kuhu soovitakse sisukorda luua <toc!!> </li></ul><ul><li>Sisukord </li></ul>
 32. 32. Tabeli loomine <ul><li>Tabeli loomisel kasutatakse püstkriipsu </li></ul><ul><li>Salvestatud tabel </li></ul>
 33. 33. Pildi lisamine <ul><li>Pildi lisamiseks klõpsake nupul Files </li></ul><ul><li>Pildifaili leidmiseks arvutist klõpsake nupul Browse </li></ul><ul><li>Pildi lisamiseks klõpsake nupul Upload </li></ul>
 34. 34. Pildi lisamine <ul><li>Tehke lisatud faili nimel parema hiirenupuga klõps ja valige Properties </li></ul><ul><li>Kopeerige avanenud aknast pildifaili asukoht </li></ul><ul><li>Sulgege </li></ul><ul><li>aken </li></ul>
 35. 35. Pildi lisamine <ul><li>Minge lehele, kuhu soovite pilti lisada ja sisestage klaviatuurilt Ctrl-V. </li></ul><ul><li>Lisage nurksulud ja salvestage </li></ul>
 36. 36. Pildi lisamine <ul><li>Lisatud pildid </li></ul>
 37. 37. Lingi loomine - välislink <ul><li>Lingi loomiseks sisestage teema ja lingi URL aadress </li></ul><ul><li>Meie kursuse ajaveeb http://kvalifikatsioonikursustallinn.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>Salvestage </li></ul><ul><li>Välislingi loob programm vaikimisi </li></ul>
 38. 38. Lingi loomine - siselink <ul><li>Siselingi loomiseks (link sama wiki järgmisele lehele) kirjutage lingi nimi nurksulgude vahele </li></ul><ul><li>Salvestage </li></ul>
 39. 39. Lingi loomine - siselink <ul><li>Salvestamisel ilmub siselingile joon alla kui lehekülg on olemas. </li></ul><ul><li>Kui lehekülge pole loodud, siis on joon katkendlik. </li></ul><ul><li>Uue lehekülje loomiseks klõpsake lingi nimel </li></ul>
 40. 40. Siselingi loomine <ul><li>Leheküljele sisu lomiseks klõpsake nupul Create new page </li></ul>
 41. 41. Siselingi – uue lehekülje sisu loomine <ul><li>Sisestage uuele leheküljele materjalid </li></ul><ul><li>Salvestage </li></ul>
 42. 42. Siselingi loomine <ul><li>Salvestatud siselingile ilmub joon alla kui lehekülg on olemas. </li></ul>
 43. 43. Uue lehekülje loomine <ul><li>Uue lehekülje loomiseks sisestage esmalt lehekülje nimi ja pange nimele nurksulud </li></ul><ul><li>[uus leht] </li></ul><ul><li>Või sisestage uue lehekülje nimi suurte algustähtedega järjest ilma vaheta </li></ul><ul><li>UusLeht </li></ul><ul><li>Salvestage </li></ul><ul><li>Leheküljele sisu lisamiseks klõpsake lingil </li></ul><ul><li>ja lisage lehekülje sisu </li></ul><ul><li>Salvestage </li></ul>
 44. 44. Uue lehekülje loomine <ul><li>Uue lehte saab lisada ka klõpsates nupul </li></ul><ul><li>New page </li></ul><ul><li>Sisestage </li></ul><ul><li>avanenud aknas </li></ul><ul><li>leheküljele nimi </li></ul><ul><li>Klõpsake lingil </li></ul><ul><li>Creat new page </li></ul><ul><li>Sisestage materjalid </li></ul><ul><li>Salvestage </li></ul>

×