O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Oyunların Kişisel Gelişime Sağladığı Faydalar

144 visualizações

Publicada em

Oyunlaştırma profesyonel ve kişisel yaşamın her alanında insana fayda sağlayan bir yöntemdir. Oyunlaştırma oyun mekaniklerinin gerçek hayata uygulanması ile yapılır. Oyunların da insana çok yönde sağladığı yarar bulunur.

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Oyunların Kişisel Gelişime Sağladığı Faydalar

 1. 1. Oyunların Kişisel Gelişime Sağladığı Faydalar alper.berber@brandnewgametr.com Twitter: @BerberAlper http://brandnewgametr.com/ #gamification #gamestorm #brandnewgame
 2. 2. OYUNLARIN SAĞLADIĞI FAYDALAR ● Talimatları takip etme ● Problem çözme ● Mantık yürütme ● El ve göz koordinasyonunu güçlendirme ● Planlama ● Kaynak yönetimi ve hesaplama ● Çoklu grev yapabilme ● Hızlı düşünme ● Hızlı analiz yapıp karar verme ● Muhakeme etme ● Risk alma ● Takım ile hareket etme ● Hatasızlık ● Strateji ve öngörü ● Durum farkındalığı ● Okuma ve hesaplama yeteneği ● Sabır ● Parça birleştirme ● Yetenek değerlemesi ● Haritalandırma ● Hafıza ● Görsel bilgiyi hızlı şekilde fark etme yetisi ● Meydan okumalara cevap verme ● Hayal kırıklıklarına karşılık verme ● Hedef belirleme ● Yönetme
 3. 3. Bu faydaların yanında oyunların, teknolojiye adaptasyon sağlamak, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, yaratıcılığı artırmak, oyun içerisinde uzmanlaşmayı öğretmek, görsel vizyonu daha hassas hale getirmek gibi sağladığı faydalar da bulunmaktadır.
 4. 4. Oyunların Sağladığı Kişisel Faydalardan Bazıları
 5. 5. ○ Görsel Kontrast Zıtlığı Geliştirme: On ve on iki haftaya yayılmış elli saatlik aksiyon oyunu oynama görsel kontrast hassasiyetini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu özellik gri tonlarında ince farklılıkları ayırt etme yeteneğidir.(1) ○ Göz Tembelliğinde Tedavisi: Göz tembelliği çocukluk yıllarında oluşmaya başlayan, gözde ve göz sinirinde yapısal hiçbir bozukluk olmamasına rağmen bir gözün diğer göze oranla veya her iki gözün normal sınırlara oranla daha düşük görme kapasitesinin olmasıdır. Uzmanların iki grup hasta üzeinde yaptığı deneyde, ilk grup sağlam gözlerini kapatarak oyun oynattılar. İkinci gruba sağlam gözlerini kapatarak televizyon seyrettirip, örgü ördürdüler. Televizyon seyredip, örgü örenlerde bir gelişme gözlemlenmezken, oyun oynayanlarda gelişme gözlemlendi.(2) Temel Görsel İşlemlerde Gelişme
 6. 6. ○ Mekansal Dikkat Gelişimi: Green ve Bavelier (3), yaptıkları çalışmada aksiyon oyunu oynamanın, dikat dağıtıcı bir ortamda bir hedefi bulma yeteneğini geliştirdiğini saptadılar. Bu sürüş kabiliyetini de belirleyen bir test olmaktadır. ○ Dikkat Dağıtıcı Bir Alanlarda Hareketli Nesneleri Takip Etme Becerisinin Gelişimi: Aksiyon oyunları oynayan çocukların ve yetişkinlerin, dikkat dağıtıcı bir alanlarda görsel olarak birbirine benzeyen objeleri ayırt edebilme yeteneklerinin geliştiği gözlemlenmiştir.(4) ○ Düşünmeden Hareket Etme Azalımı: Oyunların hedef olmayan uyarıcılara bir cevapta bulunma durumundan kendini sakınma ve bir çok cevap bekleyen uyarıcının bulunduğu durumlarda, cevap istemeyen uyarıcıları ayırt etmede düşünsel yeteneği geliştirdiği saptanmıştır.(5) Dikkat ve İhtiyatta Gelişme
 7. 7. ○ Disleksinin Üzerinden Gelme: Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Bir çalışma, on iki saatlik video oyunu oynamanın disleksi sahibi çocuklarda okuma ve fonetik testlerinde daha yüksek puanlar almasını sağladığı görüldü. Oyunlar sayesinde görülen sonuçlar disleksi tedavisi için tasarlanan çalışma programlarının sağladığı sonuçlardan daha yüksek oldu.(6) Dikkat ve İhtiyatta Gelişme
 8. 8. Yönetim Becerilerini Geliştirme ○ Aynı Anda Birden Fazla İşi Yapma (Multitasking) Yeteneğinin Gelişmesi: Elli saatlik aksiyon oyunu oynama tecrübesinin, hava taşıtı kullanmak üzere modellenen Multi-Attribute Task Battery isimli bir testte daha başarılı performans sergilenmesini sağladığı gözlemlendi. Test, aynı anda joystick kullanılarak bir hedefi ekranda ortalayaraktan, yakınlık seviyesini izleyip, kontrol panelindeki ışıklara karşılık verip, radyo iletişimini dinleyip cevaplama üzerine kuruluydu. Oyundaki yüksek skorlar, gerçek dünyadaki pilotluk performansı ile ilişkilendirildi.(7) ○ Artan Zihinsel Esneklik: Yapılan araştırmalar, oyunlar ile edinilen tecrübelerin insanların bir işten başka bir işe geçme durumunda daha hızlı ve hatasız olduğu görüldü.(8)
 9. 9. Yönetim Becerilerini Geliştirme ○ Yaşlanma ile Oluşan Zihinsel Gerilemenin Terse Çevrilmesi: Zihinsel esneklik, dikkat, hafıza ve soyut akıl yürütme yetileri yaş ilerledikçe gerilemeye yüz tutar. İleri yaştaki katılımcılar ile gerçekleşen deneylerde oyun oynamanın bu özelliklerin gelişimine fayda sağladığı gözlemlendi.(9) Başka bir çalışma da oyunların sadece zihinsel gelişime değil, ilerlemiş yaşa sahip katılımcıların benlik kavrama ve yaşam kalitesinin gelişmiş olduğu da gözlemlendi.(10)
 10. 10. Mesleki Yeteneklerin Gelişmesi ○ Bir çok çalışma, özellikle el ve göz koordinasyonu, dikkat, mükemmel çalışma hafızası ve hızlı karar verme gibi özelliklere ihtiyaç duyulan mesleklerde, oyunların iş performansını arttırdığını gösterdi. İlgili bir araştırma, hava “drone”larının uçurulup indirilmesinde oyuncuların, oyuncu olmayanlara kıyasla daha iyi olduklarını, hatta bu yetenek üzerine eğitilmiş pilotlar kadar iyi oldukları ispatlandı.(11) Başka bir ilgili çalışma ise genç tecrübesiz cerrahların, eğer hırslı birer oyuncu iseler tecrübeli cerrahlardan daha iyi iş yaptıklarını ortaya çıkardı.(12) Başka bir deneyde, oyun tecrübesi olan acemi cerrahların laparoskopik cerrahide oyun tecrübesi olmayan cerrah kontrol grubu ile karşılaştırılınca daha başarılı olduğu görüldü.(13)
 11. 11. Bilişsel bilim adamlarına göre, video oyunlarının sağladığı etkiler büyüleyici, çünkü bu sonuçlar ispatlıyor ki hayatı boyunca bir insanın beyni eski kabullerin tersine, şekillendirilebilir olduğu ortaya çıkıyor. Bir zamana kadar bir çok psikiyatrist tarafından zekayı oluşturan yapı taşlarının kişinin genlerine işlenmiş olduğu düşünülürdü ancak araştırmalar gösterdi ki zeka bileşenlerinin başka bir müdahaleye gerek kalmadan oyunlar tarafından daha hızlı ve etkin biçimde inşa edildiği ortaya çıktı.
 12. 12. Her şeyin aşırısında zararlı olduğu gibi, oyunların da aşırı oynanması olumsuz etkiler doğurmaktadır. Şiddet unsurlarına fazla eğilim (oyunlardaki yaş sınırları önem arz etmekte), çok fazla oyunlar ile vakit geçirmenin kişiyi sosyal olarak izole hale sokması, öncelikli işleri ikinci plana bırakmak, hareketsizliğin doğuracağı sağlık problemleri, üzerine düşünülmesi gereken durumlardan kaçış gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkabilmektedir.
 13. 13. KAYNAKLAR (1) Li, Renjie, Uri Polat, Walter Makous, and Daphne Bavelier. 2009. “Enhancing the Contrast Sensitivity Function through Action Video Game Training.” Nature Neuroscience 12:549–51 (2) Video-Game Play Induces Plasticity in the Visual System of Adults with Amblyopia (3) Brain Plasticity Through the Life Span: Learning to Learn and Action Video Games Daphne Bavelier, C. Shawn Green,Alexandre Pouget and Paul Schrater (4) Multiple-object tracking in children:The “Catch the Spies” task Lana M. Trick∗, Fern Jaspers-Fayer, Naina Sethi Department of Psychology, University of Guelph, Guelph, Ont., Canada N1G 2W1 (5) Dye, Matthew W. G., C. Shawn Green, and Daphne Bavelier. 2009. “Increasing Speed of Processing with Action Video Games.” Current Directions in Psychological Science 18:321–26. (6) Franceschini, Sandro, Simone Gori, Milena Ruffino, Simona Viola, Massimo Molteni, and Andrea Facoetti. 2013. “Action Video Games Make Dyslexic Children Read Better.” Current Biology 23:462–66. (7) Chiappe, Dan, Mark Conger, Janet Liao, J. Lynn Caldwell, and Kim-Phoung L. Vu (2013). “Improving Multi-Tasking Ability through Action Videogames.” Applied Ergonomics 44:278–84. (8) Anderson, Ashley F., Daphne Bavelier, and C. Shawn Green. 2010. “Speed-Accuracy Tradeoffs in Cognitive Tasks in Action Game Players.” Journal of Vision 10: 748. (9) Basak, Chandramallika, Walter R. Boot, Michelle W. Voss, and Arthur F. Kramer. 2008. “Can Training in a Real-Time Strategy Video Game Attenuate Cognitive Decline in Older Adults?” Psychology and Aging 23:765–77. (10) Torres, Ana Carla Seabra. 2011. “Cognitive Effects of Video Games on Old People.” International Journal on Disability and Human Development 10:55–58. (11) McKinley, R. Andy, Lindsey K. McIntire, and Margaret A. Funke. 2011. “Operator Selection for Unmanned Aerial Systems: Comparing Video Game Players and Pilots.” Aviation, Space, and Environmental Medicine 82:635–42. (12) Rosser, James C. Jr., Paul J. Lynch, Laurie Cuddihy, Dougls A. Gentile, Jonathan Klonsky, and Ronald Merrell. 2007. “The Impact of Video Games on Training Surgeons in the 21st Century.” Archives of Surgery 142:181–86. (13) Schlickum, Marcus K., Leif Hedman, Lars Enochsson, Ann Kjellin, and Li Fellander-Tsai. 2009.“Systematic Video Game Training in Surgical Novices Improves Performance in Virtual Reality Endoscopic Surgical Simulators: A Prospective Randomized Study.” World Journal of Surgery 33:2360–67.

×