O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO

302 visualizações

Publicada em

Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext aan het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen.
Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten.
Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma.
De leerling wordt gestimuleerd om keuzes te maken met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunende rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties.

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

Gepersonaliseerd leren - werkdefinitie SLO

  1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Een werkdefinitie Gepersonaliseerd leren
  2. 2. Een werkdefinitie van Gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext aan het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten. Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma. De leerling wordt gestimuleerd om keuzes te maken met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunende rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties.
  3. 3. LEERLING KENMERKEN Het leerling profiel informeert leerlingen, leraren en ouders over de voortgang van de sterktes, behoefte en motivatie van de leerling STERKTE EN BEHOEFTES Wat zijn het huidige beheersingsniveaus (sterkte) en gewenste beheersingsniveaus (behoefte) van de leerling en hoe kan het gewenste beheersingsniveau bereikt worden? Beheersingsniveau is een combinatie van inhouden (kennis, vaardigheden, attitude), doelen en niveau zoals MVT A1..C2, RK 1F..4F MOTIVATIE: INTERESSE EN AMBITIE Hoe kunnen inhouden en doelen afgestemd worden op de interesses van de leerling zodat met succes ambities waargemaakt kunnen worden? Hierbij zijn de kerndoelen en eindtermen uitgewerkt in beheersingsniveaus het uitgangspunt. De interesses en ambities moeten hier binnen vallen. De vrijheid van onderwijs en de keuzes van de leerling worden hierdoor begrenst. INHOUDEN EN DOELEN Welke gewenste beheersingsniveaus stelt de leerling om zijn ambities waar te maken? Hoe reflecteert leerling en op de gewenste beheersingsniveaus en ambities en hoe ondersteunt de leraar de leerling? INFORMEREN, REFLECTEREN EN COMMUNICEREN Informeren over de voortgang wat betreft de gestelde doelen, de reflectie op de voortgang richting de leerling en het daarover communiceren van leraren en ouders.
  4. 4. PERSOONLIJKE LEERPADEN Persoonlijke leerroutes zijn gebaseerd op sterktes, behoeftes, interesses, ambities en beheersingsniveaus van de leerling PERSOONLIJK ADAPTIEF LEERPLAN Rekening houden met de sterkte, behoefte, motivatie, inhouden en doelen van de lerende (zie ook Curve) LEERACTIVITEITEN EN LEERMIDDELEN De wijze waarop geleerd wordt in termen van didactiek, aanpak gericht op de leerling kenmerken. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om zijn doelen te behalen en welke didactische werkvormen lijken daarvoor ideaal? VARIATIE IN LEERACTIVITEITEN Hoe bereik je de beheersingsniveaus en wat zijn daarbij de ideale leeractiviteiten wat betreft didactiek, werkvorm en wijze overdracht.
  5. 5. VOORTGANG EN ONTWIKKELING De voortgang en ontwikkeling wordt continue geëvalueerd op basis van persoonlijke leerdoelen CONTINUE EVALUATIE Op welke manier en hoe vaak evalueren we het beheersingsniveau van de leerling die nodig zijn voor succesvol waarmaken van ambities? PERSOONLIJKE VOORTGANG EN ONTWIKKELING Hoe stellen we leerlingen in staat om vervolgstappen te maken wanneer een beheersingsniveau bereikt is? Hoe wordt persoonlijke voortgang gestimuleerd? Stimulans om ambitie te versterken kan bijvoorbeeld in de vorm van (internationaal) erkende certificaten, badges, of scores.
  6. 6. FLEXIBELE LEEROMGEVINGEN De leeromgeving is aangepast op de sterktes, behoeftes , interesses, ambities en doelen van de leerling en speelt in op wijzigingen op die elementen in het leerling profiel. PLANNING EN ORGANISATIE Hoe kunnen planning en organisatie inspelen op de voortgang, begeleiding, groeperingvorm en behoefte van de leerling om passende leermiddelen te gebruiken en leeractiviteiten succesvol uit te voeren? BEGELEIDING EN ROLLEN Hoe kunnen docenten, leerlingen inclusief de leerling zelf en andere betrokkenen inspelen op de voortgang van de leerling en daarmee de veranderende kenmerken van de leerling? GROEPERING- VORMEN Hoe stellen we groepen samen binnen of buiten de klas om leeractiviteiten uit te voeren en gestelde doelen te bereiken? Hoe spelen deze groeperingen in op de verschillende persoonlijke behoeften? LEEROMGEVING Leeractiviteiten kunnen binnen en buiten de school plaatsvinden, maar ook virtueel in plaats van fysiek. TIJD Hoe kan de leerling buiten het rooster ook tijd besteden aan het bereiken van de beheersingsniveaus?
  7. 7. LEERLING KENMERKEN Het leerling profiel informeert leerlingen, leraren en ouders over de voortgang van de sterktes, behoefte en motivatie van de leerling STERKTE EN BEHOEFTES Wat zijn het huidige beheersingsniveaus (sterkte) en gewenste beheersingsniveaus (behoefte) van de leerling en hoe kan het gewenste beheersingsniveau bereikt worden? Beheersings- niveau is een combinatie van inhouden (kennis, vaardigheden, attitude), doelen en niveau, zoals MVT A1..C2, RK 1F..4F MOTIVATIE: INTERESSE EN AMBITIE Hoe kunnen inhouden en doelen afgestemd worden op de interesses van de leerling zodat met succes ambities waargemaakt kunnen worden? Hierbij zijn de kerndoelen en eindtermen uitgewerkt in beheersingsniveaus het uitgangspunt. De interesses en ambities moeten hier binnen vallen. De vrijheid van onderwijs en de keuzes van de leerling worden hierdoor begrenst. INHOUDEN EN DOELEN Welke gewenste beheersingsniveaus stelt de leerling om zijn ambities waar te maken? Hoe reflecteert de leerling op de gewenste beheersingsniveaus en ambities en hoe ondersteunt de leraar de leerling? INFORMEREN, REFLECTEREN EN COMMUNICEREN Informeren over de voortgang wat betreft de gestelde doelen, de reflectie op de voortgang richting de leerling en het daarover communiceren met leraren en ouders. EEN WERKDEFINITIE VAN GEPERSONALISEERD LEREN Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext aan het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten. Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma. De leerling wordt gestimuleerd om keuzes te maken met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunende rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties. VOORTGANG EN ONTWIKKELING De voortgang en ontwikkeling wordt continue geëvalueerd op basis van persoonlijke leerdoelen CONTINUE EVALUATIE Op welke manier en hoe vaak evalueren we het beheersingsniveau van de leerling die nodig zijn voor het succesvol waarmaken van ambities? PERSOONLIJKE VOORTGANG EN ONTWIKKELING Hoe stellen we leerlingen in staat om vervolgstappen te maken wanneer een beheersings- niveau bereikt is? Hoe wordt persoonlijke voortgang gestimuleerd? Stimulans om ambitie te versterken kan bijvoorbeeld in de vorm van (internationaal) erkende certificaten, badges, of scores. PERSOONLIJKE LEERPADEN Persoonlijke leerroutes zijn gebaseerd op sterktes, behoeftes, interesses, ambities en beheersingsniveaus van de leerling PERSOONLIJK ADAPTIEF LEERPLAN Rekening houden met de sterkte, behoefte, motivatie, inhouden en doelen van de lerende (zie ook Curve) LEERACTIVITEITEN EN LEERMIDDELEN De wijze waarop geleerd wordt in termen van didactiek, aanpak gericht op de leerling kenmerken. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om zijn doelen te behalen en welke didactische werkvormen lijken daarvoor ideaal? VARIATIE IN LEERACTIVITEITEN Hoe bereik je de beheersingsniveaus en wat zijn daarbij de ideale leeractiviteiten wat betreft didactiek, werkvorm en wijze overdracht? FLEXIBELE LEEROMGEVINGEN De leeromgeving is aangepast op de sterktes, behoeftes , interesses, ambities en doelen van de leerling en speelt in op wijzigingen op die elementen in het leerling profiel. PLANNING EN ORGANISATIE Hoe kunnen planning en organisatie inspelen op de voortgang, begeleiding, groeperingvorm en behoefte van de leerling om passende leermiddelen te gebruiken en leeractiviteiten succesvol uit te voeren? BEGELEIDING EN ROLLEN Hoe kunnen docenten, leerlingen inclusief de leerling zelf en andere betrokkenen inspelen op de voortgang van de leerling en daarmee de veranderende kenmerken van de leerling? GROEPERING- VORMEN Hoe stellen we groepen samen binnen of buiten de klas om leeractiviteiten uit te voeren en gestelde doelen te bereiken? Hoe spelen deze groeperingen in op de verschillende persoonlijke behoeften? LEEROMGEVING Leeractiviteiten kunnen binnen en buiten de school plaatsvinden, maar ook virtueel in plaats van fysiek. TIJD Hoe kan de leerling buiten het rooster ook tijd besteden aan het bereiken van de beheersingsniveaus? Naar voorbeeld van: http://nextgenlearning.org/topics/personalized-learning / Educause
  8. 8. Kies tenminste één onderdeel van deze werkdefinitie (1-4). Geef aan – voorzien van nummer – wat hierin weg kan, wat scherper geformuleerd kan worden, of wat nog ontbreekt Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext aan het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten. Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma. De leerling wordt gestimuleerd om keuzes te maken met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunende rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties. 1 2 3 4
  9. 9. Welke vragen staan voor jou vandaag centraal in de context van gepersonaliseerd leren en ICT?  ...  ...  ... Welke vragen staan voor jou vandaag centraal in de context van gepersonaliseerd leren en ICT? GEPERSONALISEERD LEREN Academie 9 april 2015 Gepersonaliseerd leren en ICT Persoonlijk leerplan van: Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext aan het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten. Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma. De leerling wordt gestimuleerd om keuzes te maken met betrekking tot het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunende rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties. Opmerkingen bij de werkdefinitie Onderstreep hiernaast de onderdelen van de werkdefinitie die volgens jou het meest belangrijk / relevant zijn.  NOTITIES (ruimte voor persoonlijke opmerkingen naar aanleiding van de werkdefinitie) Workshopkeuze (ochtendsessie):  It's Learning  Kennisnet  Exova  Malmberg  Rekentuin/ Taalzee      NOTITIES  ANTWOORDEN / OPMERKINGEN  ...  ...  ... Workshopkeuze (middagsessie):  Stap  Acadin  Proeftuin Linked Data  Leerplanvormgever  Kunskapsskolan   NOTITIES     ANTWOORDEN / OPMERKINGEN

×