Mais conteúdo relacionado

Similar a Siguranta+copiilor+pe+internet+ last tipar(20)

Último(20)

Siguranta+copiilor+pe+internet+ last tipar

 1. Siguran a copiilor peţ Internet i rolul cadrelor didacticeș Защита ребенка в онлайновой среде и роль учителя Țibulischi Liuba, Șef centru învățămînt la distanță Institutul de Formare Continuă,
 2. Elevii secolului 21 Ученики в 21 веке Abilități de informare, Media și Tehnologii, - "Oamenii din secolul 21 trăiesc într-un mediu infuzat de tehnologii şi mass-media, marcat de o abundenţă de informaţii, schimbări rapide în tehnologie, instrumente şi capacitatea fără precedent de a colabora şi de a face contribuţii individuale pe o scară largă. Pentru a fi eficace în secolul 21, cetăţenii trebuie să fie capabili să demonstreze o gamă de abilităţi de gândire critică şi abilităţi funcţionale referitoare la informare, mass-media şi tehnologie “ (Parteneriat competenţe pentru secolul 21, 2004). http://www.21stcenturyskills.org
 3. Formarea elevilor secolului 21 Обучение детей в 21 веке
 4. Elevii Online Ученики в онлайновой среде •87% de adolescenți cu vîrsta de 12 – 17 ani, sunt online •89% trimit sau citesc e-mail •84% caută pe Web pentru a se distra •81% joaca jocuri online •75% utilizează mesageria instant •43% elemente achiziție online Pew Internet & American Life Project, Teens and Technology: Youth are leading the transition to a fully wired and mobile nation, July 2005 (http://www.pewinternet.org/PDF/r/162/report_display.asp)
 5. Elevii Online Ученики в онлайновой среде •Dintre adolescenții, care sunt on-line, 51% intra pe internet cel puțin o dată pe zi
 6. Elevii Online Ученики в онлайновой среде • Numărul adolescenților care utilizează Internetul variază pînă în clasa a șaptea
 7. Părin ii i Elevii Onlineț ș
 8. Informa ii utileț Для сведения • 3000 de ani au trecut de la primul alfabet pînă la primul ziar • 15 ani au trecut de la primul browser pînă la Web-ul de astăzi
 9. Fiecare familie este diferită Каждая семья уникальна Vîrsta copiilor, Sexul, Temperamentul, Confortul la calculator i sim ul realită ii, Valorileș ț ț
 10. Ce vor părinţii Что хотят родители
 11. Ceea ce îngrijorează părinţii Что беспокоит родителей
 12. Cum elevii utilizează Internetul Как ученики используют Интернет • Teme pentru acasă • Cumpărături • Cercetare • Învăţare la distanţă • Plasare Foto /Video • Vorbesc cu prietenii • Descărcare muzică • Descărcare filme • Jocuri • Camere de chat • Citire / scriere • Căutare locuri de muncă
 13. Rolul Tehnologiilor Роль технологий • Gestionarea unui volum imens de informaţii • Cercetare • Adoptarea deciziilor • Abilităţi de muncă • Aplicaţii (TIC) la liceu, universitate, etc. • Formarea elevilor capabili să se înve e de-ț a lungul vieţii
 14. Model de Plan ( colar) de siguran ăș ț pe Internet • Orarul de punere în aplicare (a planului) la catedre în anul de studii 2014 – 2015 • Elaborarea și distribuirea Informaţiilor relevante pentru profesori, elevi, părinţi • Formarea cadrelor didactice (de exemplu, în octombrie) • Furnizare resurse pentru părinţi pe internet şi în şcoală • Elaborare Materiale pentru elevi (de ex., folosind curriculum-ul NetSmartz, care a fost dezvoltat de Centrul Naţional pentru Copii Dispăruţi și Exploataţi)
 15. Dvs. ave i răspuns la următoareleț întrebări ? Вы знаете ответ на следующие вопросы ? • Unde este situat computerul elevului (acasă) ? • Are computerul de acasă al elevului caracteristici de control parental care permit de a controla şi / sau a monitoriza conţinutul informaţiilor obţinute de pe Internet ? Sunt activate aceste opţiuni? • Este supravegheat elevul în timpul aflării on-line? • Are elevul un cont pe reţelele sociale, cum ar fi Twitter, MySpace, Facebook, Friendster, Vcontacte, Odnoklassniki, etc. ?
 16. Dvs. ave i răspuns la următoareleț întrebări ? Вы знаете ответ на следующие вопросы ? • Are elevul un cont de e-mail? • Are elevul un cont pe iTunes sau pe alt site de descărcare muzică de pe Internet? • Are elevul un sistem de jocuri (cum ar fi un Wii, Xbox, Nintendo DS, PSP, Playstation 3) conectate la Internet? • Are elevul o cameră Web pe computerul de acasă?
 17. Dacă a i răspuns DAț Siguran a pe internet –ț preocupare pentru Dvs. i familia elevului.ș Regulile de comportament în familie = reguli pentru utilizarea internetului
 18. Recomandări privind utilizarea Internetului acasă • Discutaţi cu elevul despre siguranţa pe Internet • Creaţi reguli de siguranţă pe Internet împreună • Propuneţi măsuri care conţin orientări acceptate • Acordaţi atenţie la modul de utilizare a calculatorului de către elev • Citiţi mai multe despre siguranţa pe Internet • Alăturaţi-vă la aplicaţiile distractive (dezvoltative) de utilizare a calculatorului pentru învăţare • Utilizaţi tehnologiile disponibile împreună cu elevii • Verificaţi Istoria accesului la Internet • Atrageţi atenţie la semnalele suspecte în comportamentul elevului • Știţi cînd să spuneţi "nu"
 19. • Nu deschide i noi conturi de Internet pentru eleviț • Nu include i informaţii personale, cum ar fi:ț nume programmul zilnic sau săptămânal adresa vîrstă ziua de naştere şcoala localitatea numărul de telefon • Limita i la maximum postarea online a fotografiilor şiț clipurilor video Recomandări privind utilizarea Internetului
 20. Pericolele Internetului Опасности Интернета • Internetul conţine informaţii necorespunzătoare pentru copii, cum ar fi pornografia, literatură dușmănoasă, conţinut rasist, publicitate agresivă, detalii privind activitate ilegală, imagini violente, etc. • Comunicaţiile pe Internet de multe ori sunt anonime, în special în camerele de chat sau blog-uri. Un prădător sexual poate să se reprezinte ca un prieten pentru a atrage un copil departe de casă sau de protecţia familiei sale. http://www.doe.virginia.gov/VDOE/Technology/OET/internet-safety-guidelines.shtml
 21. Pornografia • Pornografia este definită ca o reprezentare obscenă i imorală a problemelor legate deș sex, pentru a trezi o reacţie rapidă emo ionalăț a publicului • Statisticile recente arată că: 34% din utilizatorii tineri ai Internetului au văzut material sexual 89% din solicitările sexuale sunt făcute în camerele de chat sau IM (Instant Messaging) http://www.netlingo.com/statistics.cfm
 22. Literatură du mănoasă, conţinuturiș rasiste Враждебная литература, рассизм • Literatura dușmănoasă este orice material care propagă ură şi dușmănie sporită faţă de obiceiuri, care dezvoltă frica, furia sau alte prejudicii răutăcioase • Conţinutul rasist este definit ca orice material care propagă ideea că rasa este determinantul principal al capacităţilor umane şi că diferenţele rasiale produc o superioritate a unei rase faţă de altele • Învăţaţi elevii cum să verifice sursele materialelor pe care le vizualizează.
 23. Promovarea agresivită iiț Агресивность • Promovarea agresivităţii semnifică propaganda materialelor nesolicitate despre produsele sau serviciile care pot sau nu pot fi adecvate pentru elevi • Conturile de e-mail sunt adesea folosite pentru publicitate agresivă, pentru a învăţa elevii să recunoască diferite moduri de spam sau pentru a încerca să obţină anumite informaţii
 24. Activită i ilegaleț Незаконная деятельность Activităţile ilegale sunt orice activităţi care nu sunt în corespund sau nu sunt autorizate prin lege • Cum se produc sau se vînd drogurile • Cum sa faci o bombă • Cum minorii să cumpere alcool şi ţigări
 25. Imagini violente Изображения насилия Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane. De la formele cele mai agresive, precum Războaie ori crime groaznice, bătăi, violuri, furturi, distrugeri de bunuri, si pîna la cele mai puţin șocante cum ar fi violentele verbale, toate acestea susţinute de o abundenţă de imagini violente. Imaginile pot conţine descrierea afecţiunilor fizice sau psihice
 26. Hărţuirile cibernetice Кибернетические домогательства • Hărţuirile cibernetice, se manifestă prin trimiterea sau postarea de texte sau imagini dăunătoare sau crude utilizând Internetul sau alte dispozitive digitale de comunicare • Hărţuirile cibernetice pot avea drept ţintă și un elev • 1 din 17 elevi au fost hărţuiţi, ameninţaţi sau batjocoriţi A hărţui 1) (persoane) A deranja întruna cu repetarea insistentă a aceluia i lucru (preten ii, repro uri etc.); a necăji; a pisa.ș ț ș 2) (du mani)ș A ataca în permanen ă, la intervale de timp mici, pentru a sleiț de puteri. 3) (fiin e)ț A irita peste măsură în mod inten ionat; a zădărî; a întărâta; aț a â aț ț www.stopbullyingnow.gov
 27. Ce de făcut Что делать • Elevii care sunt online: Să vorbească cu ei un părinte sau un adult de încredere ( profesor, educator sau administrator şcolar) despre pericolele Internetului și modalităţile de protecţie Informaţivă despre legislaţia RM în acest domeniu (Legea Nr. 20 din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice) • Elevii care au fost hărţuiţi: Să vorbească cu ei un părinte sau un adult de încredere (profesor, educator sau administrator şcolar) despre acţiunile de protecţie care se impun, și în primul rînd: - să nu răspundă la mesajele de hărţuire - să salveze mesajele respective drept dovezi - să configureze un cont nou
 28. Reguli de aur pentru părinţi Золотые правила для родителей • Păstraţi internetul în văzul public cît mai mult posibil • Petreceţi "cybertimpul" cu copilul dumneavoastră • Învă a i normele Internetului şi consecinţeleț ț • Limita i timpul la ecran – ocupa i copiii cu alteț ț activită iț • Discutaţi cu copiii dumneavoastră despre ceea ce ei fac • Fi i implicatț
 29. Reguli de aur pentru elevi Золотые правила для детей • Aplica i regulile vie ii "reale“: respectul, bunătatea,ț ț modestia, demnitatea, respectul legii, etc • Nu vorbi i cu străiniiț • Păstraţi informaţiile personale în mod privat • Nu satisface- i cerin ele prietinilor online, fărăț ț acceptul părinţilor • Nu există garanţii că ceea ce spune i sau posta iț ț pe Internet este privat
 30. Reguli de aur pentru elevi Золотые правила для детей • Informaţia, inclusiv fotografiile, videoclipurile, etc, postate pe Internet pot fi păstrate pentru totdeauna • Dacă vă confruntaţi cu ceva incomod, spune iț părinţilor despre aceasta • Nu răspunde i la mesajele primite de la persoaneț necunoscute • Nu deschideţi e-mail de la străini i nu faceţi clic peș orice attach • Găsiţi în mediul online lucruri "bune" - prieteni buni, web site-uri bune, jocuri bune - şi bucuraţi-vă
 31. Efectul Sinergetic prin implicarea tuturor părţilor interesate Синергия
 32. Organizaţiile internaţionale, ONG-urile internaţionale şi organizaţiile în domeniul muncii lucrează asupra diferitor aspecte ale criminalită ii şi pericole online:ț •exploatarea sexuală a copiilor •traficului uman •pornografia infantilă •materiale inadecvate •încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală •probleme de confidenţialitate •lipsa de respect pentru eticheta online •violenţa Siguran a pe Internet a copiilor i tinerilorț ș
 33. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) • Summit-ul Mondial pentru Societatea Informaţională 2003 şi 2005 sa angajat "de a construi o societate centrată pe oameni, în care oricine poate crea, accesa, utiliza şi partaja informaţii şi cunoştinţe“ • Acţiunea 5 a Summit-ului "consolidarea încrederii şi securităţii în utilizarea TIC“ a fost încredinţată ITU, astfel, ITU a devenit responsabil de Cyber securitatea oamenilor pe net Tunisul sa angajat “să consolideze acţiunile pentru a proteja copiii de abuz şi să apere drepturile lor în contextul TIC"
 34. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) The Child On line Protection Initiative (COP) îşi propune să promoveze securitatea cibernetică a copiilor prin abordare juridică, organizatorică, procedurală, tehnică. Obiectivele principale ale COP: •Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor copiilor în spaţiul cibernetic •Motivarea conştientizării •Elaborare instrumente practice pentru a ajuta la minimizarea riscului •Diseminarea cunoştinţelor şi experienţei •Ghiduri pentru părinţi, tutori şi educatori, copii, factorii de decizie şi pentru industrie
 35. Guidelines for policy-makers •Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety (CHIS) •United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) •International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) •Child Helpline International (CHI) •INTERPOL Guidurile privind Protec ia Copiilorț Online (COP) Руководящие указания • ITU a elaborat cu membrii COP seturi iniţiale de orientări pentru diferite părţi interesate Guidelines for industry •Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety (CHIS) •GSM Association •European Broadcasting Union (EBU) •INTERPOL •AfrISPA •Telecom Italia Guidelines for parents, guardians and educators •Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety (CHIS) •University of Edinburgh, United Kingdom •Insafe Network •European Network and Information Security Agency (ENISA) •European Commission’s Safer Internet programme •Cyber Peace Initiative Guidelines for children •Telefónica •Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety (CHIS) •Save the Children •INTERPOL
 36. Resurse pentru profesori i părin iș ț Ресурсы для учителей и родителей • RegisteredOffenderslist.Org - Registered Sex Offenders List • Pcsndreams.com – PC’s & Dreams – a website which provides education and computer software monitoring resources • Predatornews.blogspot.com – News links from around the world about the Internet predators that get caught trying to groom children on the Internet. • Familywatchdog.com – provides services, education, and products all geared to keeping the entire family safe on the internet. • Nationalalertregistry.com - designed to provide sexual offenders registry information directly to the public by conducting a ZIP Code search which will can notify you if a sexual offender has moved into your community as well as provide you with a complete profile of the sexual offender. • Enough.org – a sight whose mission is to Make the Internet Safer for Children and Families.
 37. Resurse pentru profesori i părin iș ț Ресурсы для учителей и родителей • RegisteredOffenderslist.Org – O listă a infractorilor sexuali • Pcsndreams.com - un site care oferă resurse educaţionale şi software de monitorizare a calculatorului • Predatornews.blogspot.com - Link-uri de noutati din întreaga lume privind infractorii care au fost prinşi încercând să abuzeze copiii prin Internet • Familywatchdog.com - oferă servicii educaţionale şi diferite produse destinate pentru menţinerea în siguranţă a familiei pe internet • Nationalalertregistry.com – oferă informa ii privind infractoriiț sexuali • Enough.org – un site a cărui misiune este de a face un internet mai sigur pentru copii şi familii
 38. Resurse pentru profesori i părin iș ț Ресурсы для учителей и родителей • Netsmartz Workshop for Parents & Guardians- http://www.netsmartz.org/netparents.htm • Netsmartz Workshop 411- http://www.netsmartz411.org/ • FBI Parents Guide to Internet Safety- http://www.fbi.gov/publications/pguide/pguide.htm • Online Safety Guidelines – http://kids.getnetwise.org/safetyguide/

Notas do Editor

 1. Recent research related to how students are learning indicated that students are learning differently from the way students learned in the past. Discuss Visual literacy.
 2. Copiii se adaptează de multe ori mai repede decât părinţii Nu este vorba doar de calculator
 3. Vîrsta copiilor возраст детей Sexul /genderпол Temperamentul темперамент Confortul la calculator şi simţul realităţii удобство и чувство реальности за компьютером Valorile ценности
 4. Siguranţăбезопасность Avere состоятельность Corelare cu alte aspecte ale vieţii Соответствовать другим сторонам жизни Competenţe, interese speciale Знания, социальные интересы Distracţii развлечения
 5. Necunoscuții / hoții Confidenţialitatea şi reputaţia Cyber​​ - batjocura Conţinutul inadecvat Comportament neplăcut constant
 6. Students use the Internet at home to complete homework assignments, to shop
 7. Gestionarea unui volum imens de informaţii Cercetare Adoptarea deciziilor Abilităţi de muncă Aplicaţii (TIC) la liceu, universitate, etc. Formarea elevilor capabili să se învețe de-a lungul vieţii
 8. Model de Plan (școlar) de siguranță pe Internet Модель школьного плана обеспечения безопасности в онлайновой среде
 9. Dacă aţi răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările anterioare, atunci siguranţa pe Internet ar trebui să fie o preocupare pentru Dvs si familia elevului Părinții de multe ori interzic vizita acasă a unui prieten fără a fi prezent un adult. Nu considerați că pentru utilizarea internetului in casa elevului trebuie să se respecte norme similare ? Regulile de bază de comportament în familie sunt un excelent punct de plecare pentru stabilirea unor norme de siguranţă de Internet.
 10. Refer to Tracking Thersa
 11. Details for illegal activity include: Where to get drugs How to make drugs Under age drinking Lock picking Gambling websites
 12. Add reference for stats
 13. Agenda privind siguranţa online, include o varietate de probleme, inclusiv "crime" şi "pericole“ Organizaţiile internaţionale, ONG-urile internaţionale şi organizaţiile în domeniul muncii lucrează asupra diferitor aspecte ale criminalității şi pericole online Exemplele :
 14. ITU has been working with some COP members to draft initial sets of guidelines for the different stakeholders. Along these two day conference, the draft guidelines will be presented by the some of the co-authors. This is a unique exercise that no one before was able achieved. Having so many stakeholders working together on the production of guidelines and reaching an agreement on the main issues surrounding child online protection. We hope that you will find them useful and