Literatura galega no exilio

185 visualizações

Publicada em

Presentación en gallego sobre este idioma en el exilio.

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Literatura galega no exilio

  1. 1. A LITERATURA GALEGA NO EXILIO
  2. 2. NA POSGUERRA SUPÓN O EMPOBRECEMENTO DAS LINGUAS DA P.I. - CENSURA - ILLAMENTO - POBREZA EDITORIAL -RETROCESO NA CULTURA EN GALICIA AS INSTITUCIÓNS E FIGURAS GALEGUISTAS FORON : -ASASINADOS -EXILIADOS -CAEN NO BILINGÜISMO OU ABANDONAN O GALEGO
  3. 3. NO EXILIO EN MÉXICO, BÓS AIRES E MONTEVIDEO -PUBLICANSE REVISTAS -FUNDANSE EDITORIAIS -PUBLICASE POESÍA (denuncia-compromiso) -PROMÓVENSE ACTUACIÓNS TEATRAIS TRES ETAPAS 1939-50: BÓS AIRES É O CENTRO DE PRODUCCIÓN EDITORIAL....HAI POUCAS OBRAS, PERO MOI IMPORTANTES (sobre todo poesía e ensaios) 1951-62:RENACEN O TEATRO E A NARRATIVA 1963-75: PUBLICAN OBRAS PROHIBIDAS EN GALICIA
  4. 4. CARACTERÍSTICAS O XÉNERO MÁIS CULTIVADO FOI O POÉTICO TAMÉN DESTACOU O XÉNERO DRAMÁTICO CONTIDOS REIVINDICATIVOS: Destaca a saudade do desterrado polo que deixou atrás. SALVOU A LINGUA ESCRITA CULTA DA SUA DESAPARICIÓN SERVIU DE PONTE AOS ESCRITORES MÁIS NOVOS
  5. 5. A POESÍA LUIS SEOANE LORENZO VARETA EMILIO PITA REALISMO SOCIAL: FONDEL DE EISILADO TEMÁTICA HISTÓRICA: A MAIOR ABONDAMENTO
  6. 6. NARRATIVA RAMÓN DE VALENZUELA: -MARXINACIÓN DO MUNDO RURAL -INXUSTIZAS SOCIAIS -GUERRILLEIROS -LOITAS GALEGUISTAS -ETC ERA TEMPO DE APANDAR SILVIO SANTIAGO: -TRAXEDIA VIVIDA POR MOITOS GALEGOS NA GUERRA VILLANDEVÓS
  7. 7. TEATRO TEATRO CULTO -CASTELAO: OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE - BLANCO AMOR: FARSAS PARA TÍTERES TEATRO POPULAR -VARELA BUXÁN: A XUSTIZA DUN MUIÑEIRO O FERREIRO DE SANTÁN
  8. 8. ENSAIO AS CRUCES DE PEDRA NA GALIZA SEMPRE EN GALIZA CASTELAO SENTIMENTO PATRIÓTICO L.SEOANE TEXTOS ENCOL DA ARTE GALEGA PINTURA E ARTE

×