O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Project Management 1tr

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Albert Poghosyan (19)

Anúncio

Project Management 1tr

 1. 1. Նախագծի կառավարման դասընթաց Նախագծի կառավարման ընդհանուր գիտելիքներ կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
 2. 2. Պահանջվող փորձ ը
 3. 3. Սահմանումները <ul><li>Նախագծի ISO սահմանումը : Յուրահատուկ ընթացք է, բաղկացած մի շարք համակարգված և վերահսկվող գործողություններից , իր սկզբնաժամկետ ներով և վերջնաժամկետ ներով , նախատեսված հասնելու սահմանված խնդրին, համապատասխանելով որոշակի պահանջների ներառյալ ժամանակի արժեքի և ռեսուրսների անհրաժեշտ պայմանների ( ISO 9000:2000 Հիմունքները և բառարանը) ): </li></ul><ul><li>PRINCE –ի սահմանումը : Կառավարման միջավայր, որը ստեղծված է մատակարարելու մեկ կամ մեկից ավել արտադրանք ըստ սահմանված բիզնես բնութագրի: (CCTA 1997) </li></ul><ul><li>PMI-ի Ս ահմանումը : Նախագիծը դա ժամանակավոր ձեռնարկություն է, որը նպատակ ունի ստեղծել բացառիկ արտադրանք կամ ծառայություն: Ժամանակավոր նշանակում է այն, որ յուրաքանչյուր նախագիծ ունի հստակ սկիզբ և ավարտ: Բացառիկ նշանակում է, այն, որ արտադրանքը կամ ծառայությունը տարբեր է ինչ-որ տարբերակիչ ձևով մնացած այլ ապրանքներից կամ ծառայություններից: (PMI 2000) </li></ul>
 4. 4. Պ ահանջվող փորձը PM-ում <ul><li>Նախագծի կառավարման գիտելիք </li></ul><ul><li>Կիրառման բնագավառի գիտելիք, ստանդարտներ և կանոններ </li></ul><ul><li>Նախագծային միջավայրի ընկալում </li></ul><ul><li>Ընդհանուր կառավարման գիտելիքներ և ունակություններ </li></ul><ul><li>Միջանձնական ունակություններ </li></ul>
 5. 5. Նախագծի բնութագիրը (ընդհանուր) <ul><li>Ոչ շաբլոն գործունեություն </li></ul><ul><li>Պահանջում է պլանավորում </li></ul><ul><li>Ժամանակավոր </li></ul><ul><li>Սահմանված ակզբնաժամկետներ և վերջնաժամկետներ </li></ul><ul><li>Սահմանված խնդիրներ </li></ul><ul><li>Սահմանված արդյունքները կատարված են </li></ul><ul><li>Բացառիկ արտադրանք, ծառայություններ կամ արդյունքներ </li></ul><ul><li>Ծավալվող զարգացում </li></ul><ul><li>Արժեքը, ժամանակը և ռեսուրսները սպառված են </li></ul>
 6. 6. Նախագծի բնութագիրը ըստ PRINCE2 - ի <ul><li>PRINCE (Նախագծեր վերահսկվող միջավայրում) ( PRojects IN Controlled Environments) </li></ul><ul><li>Սահմանափակ և սահմանված գործող ժամկետ </li></ul><ul><li>Սահմանված և չափելի բիզնես արտադրանք </li></ul><ul><li>Գործունեությունների համապատասխան շարք` բիզնես արտադրանք ստանալու համար </li></ul><ul><li>Ռեսուրսների սահմանված գումար </li></ul><ul><li>Սահմանված պարտականություններով կ ազմված կ առույց` նախագիծը կառավարելու համար </li></ul>
 7. 7. Նախագծի արտադրական փուլերը (PRINCE2)
 8. 8. Նախագծի արտադրական փուլերը(PMI)
 9. 9. Նախագծի մեկնարկի գործողությունները <ul><li>Մեկնարկ </li></ul><ul><li>Սկզբնական պահանջներ </li></ul><ul><li>Պիտանելիություն </li></ul><ul><li>Հ ավելյալ պահանջներ </li></ul><ul><li>Նախաիրականացում </li></ul><ul><li>Գնահատում </li></ul><ul><li>Ռիսկի վերլուծություն </li></ul><ul><li>Բյուջե </li></ul><ul><li>Անձնակազմ </li></ul><ul><li>Այլ ռեսուրսներ </li></ul><ul><li>Հաղորդակցում </li></ul><ul><li>Ստուգման պլաներ </li></ul>
 10. 10. Project Management
 11. 11. Նախագծի կառավարումը հինգ խմբերում, սահմանված պրոցես <ul><li>Ըստ PMI –ի բոլոր պրոցեսները համախմբված են որպես Նախագծի կառավարման պրոցես խմբեր. </li></ul><ul><li>Նախաձեռնական պրոցես խումբ. Սահմանում և կատարման թույլատվություն է տալիս նախագծին կամ նախագծի փուլին: </li></ul><ul><li>Պլանավորման գործընթաց խումբ. Սահմանում և կատարելագործում է խնդիրները, պլանավորում է այն գործողությունների ընթացքը, որ պահանջվում է հասնելու խնդիրներին ,և մասշտաբը, որին ուղղված է նախագիծը: </li></ul><ul><li>Իրականացման պրոցես խումբ. Նախագծի համար ինտեգրում է մարդկանց և այլ ռեսուրսներին իրականացնելու նախագծի կառավարման պլանը : </li></ul><ul><li>Մոնիտորինգ և վերահսկման պրոցեսների խումբ. Պարբերաբար չափագրում և հետևում է առաջընթացին, պարզելու շեղումները նախագծի կառավարման պլանից, այնպես որ ուղղիչ գործողություն պահանջվելուն պես այն կիրառվի նախագծի խնդիրներին հասնելու համար : </li></ul><ul><li>Եզրափակման պրոցեսներ խումբ. Ձևակերպում է ապրանքի , ծառայության կամ արդյունքի ընդունումը և նախագիծը կամ նախագծի փուլը հասցնում է կանոնավոր ավարտին: </li></ul>
 12. 12. PRINCE2 նախագծի կառավարումը <ul><li>PRINCE2 –ը նախագծերը համալրում է` </li></ul><ul><li>Վերահսկվող և կազմակերպված մեկնարկով, միջնամասով և վերջնամասով </li></ul><ul><li>Առաջընթացի կանոնավոր ստուգումներով հակառակ պլանի և բիզնես բնութագրի </li></ul><ul><li>Ճկուն որոշումների կետերով </li></ul><ul><li>Ավտոմատ կառավարման վերահսկողությամբ պլանից ցանկացած շեղման դեպքում </li></ul><ul><li>Կառավարման և շահատերերի ներառմամբ նախագծի ընթացքի ճիշտ պահին </li></ul><ul><li>Հաղորդակցման լավ կապերի հաստատմամբ նախագծի կառավարման թիմի և կազմակերպության մնացած անդամների միջև </li></ul><ul><li>Պ ահանջվող որակի հ ամաձայնագիր հենց սկզբից և այդ պահանջների նկատմամբ շարունակական մոնիտորինգով : </li></ul>
 13. 13. Նույն PRINCE2- ը <ul><li>Նախագծի ղեկավարները, ովքեր օգտագործում են PRINCE2 –ը կարող են` </li></ul><ul><li>Սահմանել պարտականությունների ցանկ` որպես նախագծի մեկնարկման նախապայման </li></ul><ul><li>Օգտագործել պարտականությունների փոխանցման, ղեկավարության և հաղորդակցման սահմանված կառուցվածք </li></ul><ul><li>Բաժանել նախագիծը կառավարելի փուլերի ավելի ճշգրիտ պլանավորման համար </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ կառավարման կողմից ռեսուրսների տրամադրումը ընդունման առաջանալումի մասն է : </li></ul><ul><li>Տրամադրել կանոնավոր , բայց կրճատ կառավարման զեկույցներ </li></ul><ul><li>Հանդիպել ղեկավարության և շահատերերի հետ նվազագույն հաճախականությանբ, բայց նախագծի կարևորագույն պահերին </li></ul>
 14. 14. Կառավարման ծավալները <ul><li>Կորպորատիվ կամ ծրագրային կառավարում </li></ul><ul><li>Նախագծի ուղղորդում </li></ul><ul><li>Նախագծի կառավարում </li></ul><ul><li>Արտադրանքի մատակարարման կառավարում </li></ul>
 15. 15. Նախագծի կառավարման թիմը ըստ PMI-ի
 16. 16. Նախագծի կառավարման կառուցվածքը ըստ PRINCE2-ի
 17. 17. Նախագծի մեկնարկը <ul><li>Կան որոշ գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնել նախքան նախագիծը շարունակելու մասին որոշում կայացնելը: Դրանցից են`  </li></ul><ul><li>Շուկան </li></ul><ul><li>Պիտանելիությունը </li></ul><ul><li>Մասշտաբը </li></ul><ul><li>Անձնակազմը </li></ul><ul><li>Արժեքը և այլ ռեսուրսները </li></ul><ul><li>Ռիսկը </li></ul><ul><li>Որակը </li></ul><ul><li>Ժամանակը </li></ul>
 18. 18. Պիտանելիությունը <ul><li>Պահանջների վերլուծություն </li></ul><ul><li>Տեխնիկական պիտանելիության ուսումնասիրություն </li></ul><ul><li>Պլանացանկի պիտանելիության ուսումնասիրություն </li></ul><ul><li>Կազմակերպչական պիտանելիության ուսումնասիրություն </li></ul><ul><li>Մշակութային պիտանելիության ուսումնասիրություն </li></ul><ul><li>Իրավական պիտանելիության ուսումնասիրություն </li></ul><ul><li>Մարքեթինգի պիտանելիության ուսումնասիրություն </li></ul>
 19. 19. Պիտանելիության ուսումնասիրություն PRINCE2-ի օգնությամբ <ul><li>Խնդրի սահմանումը </li></ul><ul><li>Հետազոտումը </li></ul><ul><li>Տարբերակների մշակումը </li></ul><ul><li>Խորհրդագրությունների ներկայացումը </li></ul>
 20. 20. Նախագծի մեկնարկը PRINCE2-ով <ul><li>Սա առաջին պրոցեսն է PRINCE2-ում: Այն նախնական նախագծի պրեցոսն է, որը հավաստիացնում է, որ նախագիծը մեկնարկելու նախապայմանները կարգին են: Նախագիծը ենթադրում է Նախագծի մանդատի առկայությունը, որը սահմանում է գլխավոր պայմանները, նախագծի նպատակը և թե ինչ ապրանք է անհրաժեշտ: Ցանկալի է, որ պրոցեսը շատ կարճ լինի: </li></ul><ul><li>Պրոցեսի աշխատանքը կառուցվում է հաշվի առնելով վեց նախապայմանների ստեղծումը` </li></ul><ul><li>կարուցվածքը և ըստ հնարավորության նախագծի կառավարման թիմի նշանակումը </li></ul><ul><li>Նախագծի համառոտ նկարագիրը </li></ul><ul><li>Նախագծի մոտեցումը (ընդհանուր առմամբ ինչպես պետք է տրվի լուծումը) </li></ul><ul><li>Որակի ակնկալիքները հաճախորդի կողմից </li></ul><ul><li>Ռիսկի մատյանը </li></ul><ul><li>Նախնական փուլային պլանը </li></ul>
 21. 21. Նախագծի մեկնարկը(PMI)
 22. 22. Ինչպիսի ± ն պետք է լինի պլանը <ul><li>Հիմնական պլանի բաղադրիչները` </li></ul><ul><li>Ընդհանուր պատկերացում </li></ul><ul><li>Խնդիրներ </li></ul><ul><li>Ընդհանուր մոտեցում </li></ul><ul><li>Պայմանավորված ասպեկտներ </li></ul><ul><li>Պլանացանկեր </li></ul><ul><li>Ռեսուրսային պահանջներ </li></ul><ul><li>Անձնակազմ </li></ul><ul><li>Գնահատման մեթոդներ </li></ul><ul><li>Պոտենցիալ խնդիրներ </li></ul>

×