O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pile 2 sessió 7

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pile 2 sessió 7

 1. 1. Seminari d’intercanvi centres amb projectes PILE 12-14 (2n any), en el marc per al plurilingüisme escolar Sessió 7: Planificació i Organització 7 novembre 2013
 2. 2. Contingut Formació  3 sessions presencials + treball en centre Certificació de 30h (9h presencials)  Espai col·laboratiu en línia: sites del seminari.  Objectiu general: Acompanyament per a la gestió d’aula i administrativa. Dinamització i difusió de pràctiques efectives. Intercanvi d’estratègies i recursos.  Contingut de les sessions: – 1a Sessió: Planificació i organització. Centre / aula. – 2a Sessió: Aspectes metodològics i activitats de referència – 3a Sessió: Avaluació i seguiment del resultats
 3. 3. Altres informacions  Espai col·laboratiu: Google site. Seminari intercanvi PILE https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012ceb/  Correu xtec- editar en el google-site  Valoracions del curs passats  Visites a centres  Auxiliar de conversa del Ministerio  Sessió tutors 28 de novembre i auxiliars 12 desembre  Voluntaris lingüístic de CASB i CEA  Acreditació d’innovació  Elibrary. Activitats consulat americà  http://www.xtec.cat/web/projectes/llengues/llenguaanglesa  http://www.xtec.cat/web/projectes/llengues/pluri
 4. 4. Objectiu de la sessió Presentar el seminari com a eina de suport, formació entre iguals i reflexió sobre la pràctica Identificar els objectius consolidats en el primer any del projecte Replantejar objectius, estratègies i eines de seguiment, si escau Implicar els assistents en la tasca d’adaptació, difusió i aplicació del pla en el centre i fora del centre  Analitzar una activitat AICLE des del punt de vista d’aplicació d’aula Detectar necessitat de formació dels docents
 5. 5. CALENDARI DEL SEMINARI Calendari ■ SESSIÓ 7: 7 novembre 2013 ■ SESSIÓ 8: 30 gener 2014 (desdoblament??) ■ SESSIÓ 9: 3 abril 2014 5
 6. 6. Presentació  Nom assistents i centre  Matèries implicades i nivells.  2 – 3 adjectius que caracteritzin l’estat de la qüestió.
 7. 7. Preguntes Què vull saber? Dotació econòmica? Recursos? Possiblitats de formació?...
 8. 8. Què recordem del curs passat? (activació de coneixements previs) OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ D’ESTRATÈGIES. ASPECTES METODOLÒGICS I ACTIVITATS DE REFERÈNCIA. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS RESULTATS. CONSOLIDACIÓ DE PROCESSOS I TRANSFERÈNCIA D’ACTUACIONS. ÚS DE RECURSOS I EINES DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES. DIFUSIÓ I IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
 9. 9. .
 10. 10. . MONSERDA AUSIAS MARCH COSTA I LLOBERA VICTOR CATALA SANT IGNASI JOAN BROSSA VALLDEMOSA ESCOLA HOTELERIA SOLC CAN FABRA PRACTIQUES 2 LA MAQUINISTA EMPERADOR CARLES MIRALLLETES BOSC DE MONTJUÏC PERE IV ST PERE CLAVER VILA OLÍMPICA MERCED MALLORCA SAGRADA FAMILIA PAU CLARIS VOREMAR
 11. 11. REFLEXIÓ: EL CICLE DE LA MILLORA (Cicle de Deming PDCA/PDSA) * * http://www.sigeiconsulting.com/servicios/formacion/Cicle%20Qualitat/M1/ * * http://www.francescribalta.cat/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=109 11
 12. 12. El cicle de millora Ref: Adaptat de Institute for Healthcare Improvement
 13. 13. Activitat de dinamització i reflexió Mantindrem Proposta d’Activitat de dinamitzacióAmpliarem i reflexió Reduirem Eliminem Proposta N. Lorenzo 2013
 14. 14. Identificació d’elements i objectius consolidats Exemple d’objectius consensuats entre els assistents:         Enlairar, ampliar i fer transcendent l’impacta de millora ( cal concretar) Implicar al claustre, difondre entre tothom del centre (comunitat educativa) Crear espai de participació Crear xarxa entre serveis externs al centre centres Concretar objectius pedagògics, accions i avaluació de l’alumnat Crear xarxa dins i fora del centre per a la sostenibilitat del projecte Cicles de millora Concretar cap on es focalitza l’impacte
 15. 15. Contextualització i justificació: Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar Objectius de Govern 2013-2016 Indicador de qualitat:  Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya, amb l’assoliment dels objectius europeus. Objectius europeus 2020  Com a mínim el 50% dels joves de 15 anys hauran de ser capaços de mantenir una conversa simple (nivell d’ “usuari independent B1” del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) en la primera llengua estrangera (en relació amb l’actual 42%);  Com a mínim el 75% de l’alumnat del primer cicle d’educació secundària, hauria d’estar aprenent almenys dues llengües estrangeres (respecte del 61% actual). 15
 16. 16. Nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües a l’ensenyament obligatori: Indicador de Govern (2012-18) 1a. LLENGUA ESTRANG 2a. LENGUA ESTRANG ALTRES LLENGÜES CATALÀ CASTELLÀ Comprensió oral (entendre) B2 B2 A2 – B1 A1 – A2 A1 – B2 Comprensió escrita (llegir) B2 B2 A2 – B1 A1 – A2 A1 – B2 Expressió oral (parlar) B2 B2 A2 – B1 A1 – A2 A1 – B2 Expressió escrita (escriure) B2 B2 A2 – B1 A1 – A2 A1 – B2 Nivells a assolir al final de l’ESO l’any 2018: Indicador de qualitat educativa (Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018)
 17. 17. Accions de difusió i generalització del marc teòric pel Plurilingüisme a Catalunya Presentació general: Fonamentació i Marc teòric pel Plurilingüisme (Olga Esteve,UPF) Conferències i Tallers temàtics als territoris Materials d’integració curricular i llengua estrangera PILE Suport recíproc i ensenyament en xarxa Cal un treball compartit de docents, centres, administració i famílies
 18. 18. Proposta de materials seleccionats, per àrees i llengües: Per tal d’ampliar els recursos existents, s’ofereix aquí un recull existent a:      Arc Alexandria eLybrary BBC Altres entorns ... Recordeu que qui vulgui donar-se d’alta a l’eLybrary aquest curs ha d’omplir un formulari! ... ... ...
 19. 19. The Restaurant http://apliense.xtec.cat/arc/node/175 The hairdresser Salon http://apliense.xtec.cat/arc/node/29404 The Hospital acting out! http://apliense.xtec.cat/arc/node/29207 The Gingerbread man http://apliense.xtec.cat/arc/node/1792 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’Educació Infantil Halloween Trick or Treat! http://apliense.xtec.cat/arc/node/16 Going shopping with dollars http://apliense.xtec.cat/arc/node/16
 20. 20. Painting Together http://apliense.xtec.cat/arc/node/29403 A class full of super heroes http://apliense.xtec.cat/arc/node/1835 Famous Painters http://apliense.xtec.cat/arc/node/294 We're Reporters! http://apliense.xtec.cat/arc/node/29405 Summer Holidays http://apliense.xtec.cat/arc/node/1746 School Survey http://apliense.xtec.cat/arc/node/1787 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’educació primària Illustrating a song http://apliense.xtec.cat/arc/node/153 Acting out! Go! http://apliense.xtec.cat/arc/node/295
 21. 21. A Game Review http://apliense.xtec.cat/arc/node/29165 Your Moodle Profile http://apliense.xtec.cat/arc/node/291 Go Green http://apliense.xtec.cat/arc/node/29189 A man with a dream http://apliense.xtec.cat/arc/node/167 The Story of my Life http://apliense.xtec.cat/arc/node/1181 High School Life http://apliense.xtec.cat/arc/node/970 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials d’anglès per a l’educació secundària A recipe from the UK http://apliense.xtec.cat/arc/node/117 Reading Strategies with "Zorro" http://apliense.xtec.cat/arc/node/923
 22. 22. The Weather (Infants) http://alexandria.xtec.cat/mod/ data/view.php?d=4&rid =448&filter=1 Amazing Animals (Second Cycle) http://alexandria.xtec.cat/mod/ data/view.php?d= 4&rid=275 Autumn (IE) http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid =583&filter=1 What time is it? (SC) http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.ph Materials d’anglès per a l’educació Shapes (IE) primària i http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid =472&filter=1 secundària Parts of the Body and face (First Cycle) http://alexandria.xtec.cat/mod/ data/view.php?d= 4&rid=294 Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) What are you like? (Third Cycle) http://alexandria.xtec.cat/mo d/data/view.php?d=4 &rid=41#presentacio People and professions (TC) http://alexandria.xtec.cat/ mod/data/view.php ?d=4&rid=666
 23. 23. Le Petit Prince (2 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/29256 Saveurs et cuisine (1 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/296 Monuments du monde (3 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/ node/29610 Le petit Nicolas: Le film(3 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/296 On y va (4 ESO) http://apliense.xtec.ca t/arc/node/29474 Couleurs, formes et saveurs (Primary/ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/29557 Ref: materials de l’ARC (Dep. D’Ensenyament) Materials de francès per a l’educació primària i secundària Le dîner des cons. (4 ESO) http://apliense.xtec.cat/arc/node/29 Voyage à Paris (ESO/BAT) http://apliense.xtec.cat/ar c/node/29416
 24. 24. Paris, on t'aime http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4 &rid=658 Jours de la semaine Parcours à Paris http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4 &rid=1466 Chercher un logement http://exchange.smarttech.c om/details.html? id=aa0ddcbe-c5ea-403ca4e1-3756101cf053 Verbe Avoir http://exchange.smarttech.co m/details?id=c8c93 de0-fa08-443f-b4a6f980e1ad2793 Verbes irréguliers en –RE comme "prendre" http://exchange.smartt ech.com/details.html?i d=f9e0ac82-9e8c-4b73 -881b-84f9ed175b8 Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) i Smart Exchange http://exchange.smarttech. com/details.html?id=7733 24d7-dcff-4368-a362ebcc36a0a6d5 Materials de francès per a l’educació primària i secundària Des animaux http://exchange.smarttech.co m/details.html?id=b181d64fe427-419f-9d02199007627e2d Le temps http://exchange.smarttech.com /details.html?id=ea51 a06b-53b1-4646-9 52a-7751f013665a
 25. 25. Mathématiques en français pour télécharger (TC) http://mathematique.tableau-noir.net/exerc math_cycle_iii.html Le corps humain (FC/SC) http://exchange.smarttech.com/ details.html?id=4a57d2cf-b3 f7-4736-9a7f-8f5d6f136cf9 Items français typiques (TC-ESO) La chaine alimentaire (SC) http://exchange.smarttech.com/details.html?id=57 20e491-0316-4705a390-1360951efc6b L'Égypte Ancienne (TC) http://exchange.smarttech.c om/details.html?id=e46b 6292-d437-432d-90e 2-b32b082676de http://lewebpedagogique.com/je ulangue/files/2011/01/M JFranceTypique.pdf Materials de francès per a l’educació primària i secundària Qu'est-ce qu'une civilisatión? (TC) http://exchange.smarttech.com/details.html?id=0befcfc7-0f2e-4f2f -b1ec-8f55b8b5a742 Faits divers - Vrai ou Faux? (ESO/BAT) http://lewebpedagogique.com/jeul angue/files/2011/01/Intrus FaitsDivers.pdf Francolab québecois avec fiches pédagogiques à télécharger (ESO/BAT) http://francolab.tv5.ca/proje ts/200/Maudits-francais?u nite=507eab5a0e128 Ref: materials de diferents repositoris
 26. 26. Les parts del cos en alemany (TC/ESO) http://alexandria.xtec.cat/m od/data/view.php?d =4&rid=254 Primary resources in Italian (SC/TC) http://www.primary resources.co.uk/mfl/ mfl_italian.htm Jocs de vocabulari en alemany (TC/ESO) http://www.digitaldialec ts.com/German.htm Italian online (ESO) http://www.iluss.it/ schede_gram_free. html Eine Reise nach Deutschland (ESO) http://alexandria.xtec.cat/mo d/data/view.php?d=4& rid=47#presentacio German Studystacks Flashcards in German (ESO) http://www.study stack.com/German Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) i d’altres repositoris Materials d’alemany i d’italià per a l’educació secundària Learn Italian Pod (ESO/BAT) http://www.learnita lianpod.com/ Short lessons in Italian http://mylanguages.org/lear n_italian.php
 27. 27. Wine makeing processes Developing writing skills (Indústries alimentàries) (Administració i gestió) http://alexandria.xtec. cat/course/view.php ?id=507&topic=0 http://alexandria.xtec.cat/m od/data/view.php?d =2&rid=1608 Photovoltaic System Installations (Electricitat i Job hunting (FOL) http://alexandria. xtec.cat/course /view.php?id= 502&topic=0 Receiving the costumer in the workshop (Transport i manteniment de vehices) http://alexandria.xtec. cat/course/view.php ?id=500&topic=0 The enemies of our garden (agrària) http://alexandria.xtec .cat/course/view. php?id=494&topic=0 Ref: materials d’Alexandria (Dep. D’Ensenyament) electrònica) http://alexandria. xtec.cat/course/view .php?id=486&topic=0 Materials d’anglès per a la Formació Professional Microcontroler programming (Electricitat i electrònica) http://alexandria.xtec. cat/course/view.php? id=484&topic=0 Have you tried turning it on and off again? (Informàtica i comunicacions) http://alexandria.xtec .cat/course/view.php ?id=477&topic=0
 28. 28. ACTIVITAT DE DINAMITZACIÓ I REFLEXIÓ D’AULA: TREBALL PER GRUPS 1. Què és el que vull que els meus alumnes sàpiguen i què seran capaços de fer en finalitzar la unitat de treball? 2. Com demostraran els alumnes el que han après i com ho aplicaran? 3. Com intervindré amb els alumnes que presenten dificultats i amb els que presenten un nivell alt d’aprenentatge? Miquel Suñé, Escola Pràctiques 2
 29. 29. Tasca 1. Transmetre al centre el contingut de la sessió. 2. Revisió dels objectius, el pla d’acció i els indicadors d’avaluació del projecte. Fotografia:http://www.pallarscomunicacio.com/invertirencomunicacio/
 30. 30. Treball virtual: PRIMERA Tasca:  Identificar i aplicar una estratègia de difusió, cohesió i creació de clima de centre per a garantir la consolidació i sostenibilitat del projecte.  Cal lliurar un escrit indicant quina estratègia s’ha fet servir (dates, espais, circuits comunicatius, implicació de l’equip directiu).  Cal incloure una reflexió personal i observacions sobre l’impacte de l’activitat per a implicar la resta del claustre en actuacions participatives del projecte PILE. Activitat a distància:  Una vegada recollides totes les propostes dels diferents centres, es penjaran a l’espai virtual del curs, i caldrà:  Consultar les propostes dels companys d’altres centres (fins i tot d’altres territoris).  Ampliar les activitats de transferència, difusió i cohesió de l’equip didàctic, amb al menys dues estratègies alienes escollides entre les dels companys.  Cal lliurar al formador un breu comentari amb les dades de les dues noves estratègies aplicades (dates, espais, circuits comunicatius, implicació 30 de l’equip directiu).
 31. 31. THINK DIFFERENTLY, LEARN HOW TO IMPROVE AND WALK TOWARDS SUCCESS. W. Edwards Deming 31 http://alexisgrant.com/2012/10/31/what-would-your-life-be-like-if-you-started-thinking-differently/
 32. 32. Seminari d’intercanvi centres amb projectes PILE 12-14 (2n any), en el marc per al plurilingüisme escolar Sessió 7: Planificació i Organització 7 novembre 2013

×