O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Gezi Parkı Araştırması - Sivil İtaatsizlik

956 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
 • Seja o primeiro a comentar

Gezi Parkı Araştırması - Sivil İtaatsizlik

 1. 1. Gezi Parkı Eylemlerine İlişkin Kamuoyu Araştırması sencebence.com
 2. 2. Hakkında Digital Age ve Akampüs Youth Marketing işbirliğiyle hazırladığımız araştırmayla 11 Haziran - 30 Temmuz 2013 tarihleri arasında 14-63 yaş arasındaki SenceBencelilere Gezi Parkı eylemleri hakkında 12 adet soru sorduk. 1286 katılımcıyla gerçekleşen araştırmada en çok eylemlere olan bakış açısı, eylemleri destekleyen ve destelemeyen kullanıcıların fikirleri ve kullanıcı profillerine ilişkin bilgiler elde ettik.
 3. 3. Sunum İçeriği • Araştırma Takvimi ve Detaylar • Demografik Veriler • Araştırma Soruları ve Analizleri • Özet • Gizlilik
 4. 4. Araştırma Takvimi ve Detaylar Araştırma 11 Haziran 2013 / 30 Temmuz 2013 tarihleri arasında %51,8’i erkek, %48,1’i kadın 1286 kullanıcıyla gerçekleştirildi. Soruların cevapları açık uçlu, tekli seçim ve çoklu seçim olmak üzere 3 çeşitten oluştu. Anket boyunca kullanıcıya sorulan sorular kullanıcının önceden verdiği cevaplara göre görüntülendi. Kadın Erkek
 5. 5. Demografik Veriler Yaş ortalaması: 27 Katılımcı sayısı : 1286 Kadın Erkek
 6. 6. Araştırma Soruları -1- • Gezi Parkı eylemlerini duydunuz mu? • Eylemleri ne zaman duydunuz? • Eylemleri hangi mecradan duydunuz? • Eylemlere katıldınız mı? • Eylemlere ilk olarak ne zaman katıldınız? • Eylemlere hangi amaçla katıldınız? • Eylemlere nasıl destek verdiniz? • Eylemlerin sivil bir halk hareketi olduğunu düşünüyor musunuz? • Eylemlerle ilgili sizi en çok rahatsız edenler hangileri? • Sizce süreç bunda sonra nasıl devam eder? • Sizce Gezi Parkı eylemleri ülke vatandaşları üzerinde nasıl etkiler doğuracak? • Daha önce herhangi bir eylem ya da protestoya katıldınız mı?
 7. 7. 0 20 40 60 80 100 Evet Hayır Gezi Parkı eylemlerini duydunuz mu? Yaş ortalaması 27 olan 1286 katılımcının neredeyse hepsi (%98,1) Gezi Parkı olaylarından haberdar.
 8. 8. 0 10 20 30 40 50 60 28 Mayıs (Eylemlerin ilk günü) 29 - 30 Mayıs (Polis müdahalesinin ardından) 31 Mayıs (Direniş başladığında) 31 Mayıs'dan sonra Eylemleri ne zaman duydunuz? Gezi Eylemlerini duyan 1167 kişinin yarısından fazlası (%57,6) olaylardan ilk günden beri haberdar.
 9. 9. 0 5 10 15 20 25 30 35 Eylemleri hangi mecradan duydunuz? Yaş ortalaması 26,8 olan 1150 kullanıcının %31,2’si eylemleri televizyondan duymuşlar. Facebook ve Twitter aracılığıyla olaylardan haberdar olanların oranı ise toplamda %54,9.
 10. 10. 0 10 20 30 40 50 60 70 Evet Hayır Eylemlere katıldınız mı? Yaş ortalaması 26 olan 1146 katılımcının büyük çoğunluğu eylemlerden haberdar olmasına rağmen olaylardan uzak durmuş. Katılım oranı %30,7.
 11. 11. 0 5 10 15 20 25 30 28 Mayıs (Eylemlerin ilk günü) 29-30 Mayıs (Polis müdahalesinin ardından) 31 Mayıs (Direniş başladığında) 31 Mayıs'dan sonra Eylemlere ilk olarak ne zaman katıldınız? Eylemlere katıldığını belirten 347 kişinin yaş ortalaması 25,4. Katılım 29-30-31 Mayıs ve sonrasında daha yoğun.
 12. 12. 0 10 20 30 40 50 60 70 Yayalaştırma projesine karşı olduğum için Polis şiddetine karşı olduğum için Hükümetin politikalarına karşı olduğum için İhtiyaci olan / yaralanan insanlara yardım etmek için Diğer Eylemlere hangi amaçla katıldınız? *Katılımcılar birden fazla şık seçebildiler. Eylemlere katılanların büyük çoğunluğu hükümet politikalarına karşı (%63). Polis şiddeti de eylemlere verilen desteğin bir başka tetikleyicisi (%55,4).
 13. 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Evimden tencere tavayla Sosyal medya üzerinden Sokakta yürüyüşlere katılarak Diğer Eylemlere nasıl destek verdiniz? Eylemlere destek verdiğini belirtenlerin %81,1’i sokakta aktif olarak yer almışlar. Sosyal medyadan verilen destek de oldukça yüksek (%64,8). *Katılımcılar birden fazla şık seçebildiler.
 14. 14. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Evet Hayır Kararsızım Eylemlerin sivil bir halk hareketi olduğunu düşünüyor musunuz? Gezi Eylemlerini duyan herkese yönelttiğimiz bu soruya 1082 katılmcının %50’si evet cevabını verdi. Eylemleri samimi bulmayanlar %27 ve bu konuda kararsız olanlar ise %22,7’lik bir oranda.
 15. 15. 0 10 20 30 40 50 60 Eylemlerle ilgili sizi en çok rahatsız edenler hangileri? Eylemlerden haberdar olan 1064 kişinin %54,3’ü polis şiddetinden rahatsız. Medya, provokasyonlar, hükümetin tutumu, siyasi partilerin tutumu diğer rahatsız edici unsurlar. Eylemcilerin tutumu (%21,1) ve ekonomik sonuçlar da (%20,8) katılımcılar tarafından hoş karşılanmamış. *Katılımcılar birden fazla şık seçebildiler.
 16. 16. 0 5 10 15 20 25 30 35 Eylemler lidersiz / örgütsüz kaldığı için endiliğinden çözülecek Başbakan direnişçilerle diyalog geliştirmek için adım atacak Erken seçime gidilecek Başbakan uzlaşma yoluna gitmeyecek ve eylemler devam edecek Başbakan uzlaşma yoluna gitmeyecek ve eylemler çözülecek Uluslararası ve uluslarüstü örgütler olaylara müdahale edecekler Diğer Sizce süreç bundan sonra nasıl devam eder? *Katılımcılar birden fazla şık seçebildiler. 1026 katılımcının %36’sı Başbakan’ın uzlaşma yoluna gitmeyeceğini ve eylemlerin devam edeceğini düşünüyor. Katılımcıların %25’i ise eylemlerin lidersiz / örgütsüz kalması nedeniyle çözüleceğini düşünüyor.
 17. 17. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Vatandaşlar iki ayrı kutba bölünecekler Vatandaşlar farklı görüşlere ve hayat tarzlarına daha tahammülsüz olacaklar Vatandaşlar farklı görüşlere ve hayat tarzlarına daha toleranslı olacaklar İnsanlar fikirlerini dile getirmekten korkmayacaklar İnsanlar fikirlerini dile getirmekten çekinecekler Belirgin bir değişiklik olmayacak Diğer Sizce Gezi Parkı eylemleri ülke vatandaşları üzerinde nasıl etkiler doğuracak? 1018 katılımcının %38,5’i fikir beyanı konusunda iyimser. %36,9’u ise ülkenin iki ayrı kutuba bölüneceğinden endişeli. *Katılımcılar birden fazla şık seçebildiler.
 18. 18. 46 47 48 49 50 51 52 Evet Hayır Daha önce herhangi bir eylem ya da protestoya katıldınız mı? Eylemlere katılan 321 katılımcının %48,2’si herhangi bir protesto eylemine ilk defa katılmışlar.
 19. 19. Özet • 14-63 yaş arası kullanıcılarla yaptığımız araştırmada Gezi Parkı eylemlerini duyan 1150 kullanıcıya «Eylemleri hangi mecradan duydunuz?» diye sorduk. Katılımcıların %54,9’u eylemleri Twitter ve Facebook’dan duyduklarını belirttiler. 1167 kullanıcının %57,6’sı ise eylemleri 28 Mayıs tarihinde duymuşlar. • 1146 kullanıcının %30,7’si eylemlere katılırken en büyük katılım polis müdahalesinin ardından gerçekleşmiş. Eylemlere katılan 344 kullanıcının %81’i ise yürüyüşlere katılarak sokakta aktif olarak bulunduklarını ifade ettiler. Eylemlere katılan 341 kullanıcının %63’ü hükümetin politikalarına karşı olduğu için sokağa çıktığını ifade ederken polis şiddetine karşı yürüyüş oranı da %55 ,4 olarak karşımıza çıkıyor. • Eylemlere katılmayan kullanıcıların da dahil olduğu1082 kişiye «Eylemlerin sivil br halk hareketi olduğunu düşünüyor musunuz?» diye sorduk. Katılımcıların %50’si evet cevabını verirken %22,7’si kararsız olduğunu belirtti. • Aynı kullanıcılar eylemlerle ilgili en çok polis şiddetinden, provokasyonlardan ve medyanın tutumundan şikayetçiler. Hükümetin olaylarla ilgili tutumu da %43,2 oranında rahatsız edici görünüyor. • 1026 katılımcı sürecin devamı konusunda ortak bir fikre sahip değil. En büyük ortak yargı ise %36 oranıyla Başbakan’ın uzlaşma yoluna gitmeyeceği ve eylemlerin devam edeceği yönünde. %38,5’luk bir kitle insanların fikirlerini dile getirirken daha cesur olacakları konusunda umutlu. %36,9 oranında ise vatandaşlar arası uçurumun derinleşeceğine dair bir endişe var.
 20. 20. Gizlilik Bu araştırma 28 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı eylemleri hakkında genel fikri tespit etmek amacıyla sencebence.com üzerinde gerçekleştirilmiştir. İşbu anket içeriği, katılımcıları, sonuçları ve anketle bağlantılı tüm asli ve feri haklar münhasıran SENCE BENCE'ye ait olup site üyemiz olsun, olmasın her tür izinsiz kullanım, paylaşım yasaktır. İçerikler kaynak belirtmek şartıyla kullanılabilir. Aksine bir durumun tespiti halinde Akampüs Youth Marketing Yönetimi’nin her tür yasal hakkı saklıdır.

×