O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ajkai_Szó_2022_október_14_1-8.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Ajkai sz 2020_januar_24_1-8
Ajkai sz 2020_januar_24_1-8
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Ajkai_Szó_2022_október_14_1-8.pdf (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ajkai_Szó_2022_október_14_1-8.pdf

  1. 1. Az Ajkai Szónak hírek, tudósítások küldhetők az ajkapress@gmail.com címre. Telefon: +36 30 9930 364 Az Ajkai Szó nyomtatott példányainak terjesztési hiányosságait a terjesztesipanasz@gmail.com címen jelezheti. A város lapja 35. évfolyam, 35. szám, 2022. október 14., péntek ASZ AJKAI SZÓ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” A Liget utcai beruházás is elkészült 2. oldal Séta az életért. Minden nő számít – a mellrák legyőzhető 3. oldal Elismerésben részesítették a szépkorúakat 5. oldal Elment a vagabund Fekete zászló leng a telephely kapuján. Egy pillanatra azokat is szíven találhatja a látvány, akik nem ismerték. Nem voltak mellette féktelenül mulató perceiben és ak- kor sem, amikor élet és halál között lebegett a kórház- ban. Félvállról vette az életet és talán az élet is félvállról vet- te őt. Nagyon szeretett veszélyesen élni. Többnyire két végén égette a gyertyát. Kemény munkával kereste meg a betevőt és még annál is sokkal többet. De nem tar- totta párnacihában a pénzét. Ha kértek tőle, adott. De nem szerette, ha megpróbálják átejteni, ha visszaélnek bőkezűségével. Egész életében csapkodtak a villámok körülötte, de nem törődött vele. Tudta, mi a kötelessége. Ha véletlenül ki- döntött egy lámpaoszlopot (előfordul az ilyesmi borgő- zös éjszakákon), másnap rögtön helyreállíttatta. Egyszer szovjet katonatisztnek öltözve hozta rá a frászt egy es- küvői társaságra Bakonygyepesen. Mesélik, hogy talán ő lőtt be aknavetővel is (szintén szovjet szerzemény) egy kolontári tyúkudvarba. Regélik azt is, hogy szeretett padlógázzal keresztülrobogni a nyolcas főúton. Orosz rulett a javából. Azt már ő újságolta nekem, hogy egyszer Dominikában tombolt körülötte a polgárháború, miköz- ben ő néhány üveg whisky társaságában egy árok mé- lyén várta a békét. Ugyanott egy benzinkutas tukmálta rá gyönyörű feleségét, s mire kiderült a „turpisság”, már késő volt. Thaiföldön szerelmes lett, de ott is tudta, hol a határ. A repülőn ülve hazafelé jövet csak azért izgult, vissza ne fordítsák miatta a gépet… Szíveket is tiport, szinte a szó szoros értelmében. Sírig tartó bánata volt egy általa igencsak kedvelt asszony ok- talan elvesztése… Sok barátja volt, s talán volt olyan is közöttük, aki nem a pénze miatt szerette. Sok kilométer út és számtalan sírhely helyreállítását támogatta mur- vaszállítmányokkal – merő jóindulatból. Ajka egyik legnagyobb filantrópja volt, ezt a város is ki- tüntetéssel ismerte el. De soha nem vonzotta rang és cím, vagy anyagi jutalom. Öntörvényű volt és talán ebbe is halt bele. Elment a város utolsó vagabundja. Legyen neki könnyű a föld! Lékó Sándor  Közösségösszetartó óvárosi kirakattárlat Tizenegyedik alkalommal nyílt meg a Kirakat tárlat az Óvárosban  Csütörtök óta az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagsága mutatkozik be az Óváros országosan is egye- dülálló kulturális programja, a Kirakat tárlat keretében. A kiállítás formabontó módon a környék vállalkozásai- nak, üzleteinek kirakatában látható, köztük az Európai Mobilitási Hét kis alkotóinak pályamunkái is. A megnyitón az ötletgazda és szervező Dorner László, az Óvá- ros és a Bányásztelep önkor- mányzati képviselője, alpolgár- mester elmondta, hogy ezúttal, a 11. alkalommal nyíló Kirakat tárlaton a Frankel Leó és a Sport utca sétányán 13 üzlet kirakatá- ban 14 alkotónak biztosítanak lehetőséget a bemutatkozásra. A kiállítók: Albertné Baptsán Éva, Gombosi Mariann, Helyes Zoltán, Koroncai Márti, Kotsy Ibolya, Lászlóné Horváth Éva, M. Mester Katalin, Németh Fe- renc, Ozorai Sándor, Ozorai Sándorné, Papp Béla, Szücs Vág- ner Magdolna, Varga György és Ványa Magdolna nem is annyira művésznek, mint inkább alko- tónak tartják magukat. Dorner László szerint ők mégiscsak mű- vészek, ugyanis szorgalommal, sok tanulással, fejlődni akarással jutottak el erre a szintre. Az Európai Mobilitási Hét gyermekrajz pályázat 24 nyertes alkotása az idén is része a tár- latnak, amelyeket a nyolceme- letes ház földszintjén található Classic Travel kirakatában te- kinthetnek meg az érdeklődők. A rajzok készítői a megnyitó alkalmával a Dorner Öntöde ajándékát kapták. Dorner Lász- ló szerint jó dolog, ha egy iskolás lerajzolja, hogyan lehet a várost vagy a világot élhetőbbé tenni. Ők azt a korosztályt képviselik, amelyik nem csupán lerajzolja vagy leírja, de ha alkalma lesz rá, létre is hozza ezt az elképzelt új világot. Papp Béla, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület el- nöke megköszönte a lehetőséget, hogy évente bemutatkozhatnak az Óváros közönségének. A kiállítás megnyitására Dor- ner László az Óváros életét fi- gyelemmel kísérő, a fejlődését támogató Schwartz Bélát kérte fel. A polgármester köszöntőjé- ben utalt rá, hogy nemrég olva- sott egy tanulmányt, amelyben kiemelték, hogy Ajkán az em- berek kultúrszomja jóval maga- sabb, mint az országos átlag. Ezt mutatja a lakosság számához viszonyítva a színházlátogatók magasaránya,aművészetiegye- sületek és csoportok nagy száma is. Ajkát sokszor úgy emleget- ték, mint munkásváros. Nagy üzemeik voltak, az emberek szerettek nagy dolgokkal foglal- kozni. A kultúra is ilyen. Olyan dolgokat vesznek észre, amelye- ketazegyszerűembernemislát. A polgármester hozzátette, hogy neki az élet sokkal „földhözra- gadtabb” sorsot szánt. Az ecset és a vászon helyett a kiadások, a bevételek és egyenlegek világa szippantotta be, ezért élete nagy részében gazdasági dolgokkal kellett foglalkoznia. Így alakult. Egyben gratulált az alkotóknak, akik megmutatják a munkájuk eredményét és szebbé teszik a másik ember életét. Papp Béla kérdésünkre el- mondta, hogy örömmel fogad- ták ismét Dorner László felkéré- sét. Mindannyian erre az alka- lomra készült alkotásokat mu- tatnak be. A kiállítás ideje alatt barátaik, ismerőseik elsétálnak az Óvárosba, hogy megnézzék a műveket. Sokan felhívják őket vagy üzenetben gratulálnak, ami mindannyiuknak jól esik. A művészet akkor éri el a célját, ha műveit befogadják, elgondol- kodnak rajtuk. Ajkán sok a mű- vészetet értő és kedvelő ember. Az alkotók közül néhányan felajánlották egy-egy alkotásu- kat, amelyet a szervezők tom- bolán sorsoltak ki. (Érkezéskor minden résztvevő tombolaje- gyet kapott ajándékba.) A program nem titkolt cél- ja, hogy mindenkiben tudato- sodjon, a művészet, a kultúra a hétköznapok szerves része. Akár egy fázós őszi reggelen is megállhatunk egy festmény vagy szobor előtt, elgondolkod- hatunk azon, szebbé tehetjük a vásárlás idején a várakozást is. A művészetnek nem csupán a galériában vagy a múzeumban van létjogosultsága. Az Óváros kirakatai a kiállítás idején a vá- ros minden részéből, sőt a szom- szédos településről is vonzzák a látogatókat. A megnyitón Ozorai Sándor és felesége Ilona, kézműves fog- lalkozást tartott, Brotschul Éva pedig egy vidám Heltai Jenő verset szavalt. A Kristály-völgy Egyesület is csatlakozott a prog- ramhoz. A pöttöm polgárok fo- tóit tartalmazó molinót vitték el, amelyből a hozzátartozók szokás szerint kivághatták a gyermekük fotóját és elvihették emlékbe. Németh László és zenésztársai örömzenével szórakoztatták a népes közönséget. Az alpolgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a rendezvény létre- jöttében, a hangosításban, a te- reprendezésben, amelyet mun- katársai végeztek unokaöccse, Dorner Balázs irányításával. A tárlat szerves része volt ez- úttal is a vendéglátás. Az Üve- ges nyugdíjas klub tagjai az alkalomhoz illő házi sütemé- nyekkel kínálták az érdeklődő- ket, a pezsgőt, a bort, a sört és üdítőt a Dorner Öntöde aján- lotta fel. Az alkotások többek között a 100-Láz vegyesbolt, az Outlet Háztartási Gépek Kereskedése, a Duál-Tech hegesztéstechnika, az Elektromos Szerviz és Szak- üzlet, a zöldségbolt, a Gézengúz Bababolt, Kígyó Gyógyszertár, a Pedikűr-Manikűr, a Marcipán cukrászda, a Margaréta Háztar- tási Vegyibolt, a Classic Travel, a Valika Virágbolt kirakatában október 21-ig tekinthetők meg. (ta)  Akik nélkül nincs Kirakat tárlat: Papp Béla és Dorner László (Fotó: Gyarmati) A tesó arcképe családi ereklye lesz (Fotó: Gyarmati) A közösségépítő rendezvény egyik csúcspontja hagyományo- san az Üveges Klub gasztroshow-ja (Fotó: Gyarmati)
  2. 2. ASZ 2 2022. OKTÓBER 14. Újra össze kell zárni az ajkaiaknak A kormány egyre több je- lét mutatja annak, hogy haj- landó segíteni a bajba került önkormányzatokon. Főleg, ha azok fideszes vezetésűek. A segítő akarat azonban, le- gyen az bármilyen elszánt is, borítékolhatóan most sem ér majd el az ellenzéki, vagy független polgármes- terek vezette településekig. Legújabban egy energiavál- ságot menedzselő tervet kell elkészíteni és benyújtani a kormány által kijelölt „főtár- gyalóhoz”, hogy az az egyedi igények alapján hozhasson döntést. Van, aki ezt elfogad- ható megoldásnak tartja még a Magyar Önkormányzatok Szövetségében is (Gémesi György, Gödöllő), de olyan is akad (Wittinghof Tamás, Budaörs polgármestere), aki ócska és aljas szemfényvesz- tésnek látja ezt a kormány- zati lépést. Ő kevés esélyt lát arra, hogy ezért a kijelenté- séért bocsánatot kelljen vala- ha is kérnie. Schwartz Béla Ajka polgár- mestere nem a kormányza- ti taktikázásra épít, hanem kéréssel fordul a város gaz- dasági társaságaihoz, akik a Covid-járvány alatt már be- bizonyították, hogy tudják mi a társadalmi felelősség- vállalás és többségük akkor a város mellé állt, amikor a kormány az iparűzési adóval és a gépjárműadóval babrált. Az itt közölt levelet Ajka polgármestere ezen a héten kezdte kiküldeni a város na- gyobb vállalkozásaihoz. Tisztelt Ügyvezető/Cégve- zető! Európában és ezen belül Magyarországon is energia- válság van. Az olaj, a gáz, va- lamint a villamos áram ára soha nem látott mértékben emelkedett meg, amihez né- hány napja már a távfűtés is csatlakozott. Az országot, így annak la- kosságát, és ezen belül a gaz- daság szereplőit ez váratlanul érte. Az energia biztosítása és annak kifizetése mindenkinél az egyik legfontosabb feladat- tá vált. Ajka Város Önkormány- zata már a korábbi években igyekezett lépéseket tenni az energia-felhasználás racio- nalizálása érdekében. Ennek keretében a városi uszoda légtartásos sátrát lecseréltük és átépítettük, valamint a te- lepszerű, többszintes lakások hőszigetelésére 50 %-os támo- gatást biztosítottunk. A város közvilágítási rend- szerét olyan módon átépí- tettük, hogy a korábbi éves 1.300.000 kW-os teljesítmé- nyét 650.000 kW-ra csökken- tettük. A felsoroltak mellett a mos- tani válság miatt 500-600 mil- lió Ft/év többletkifizetés várha- tó. Ez a költségvetésünk 5-6 %-a, amit képtelenek vagyunk kifizetni. A legnagyobb tételek a kö- vetkezők: – közvilágítási többletkölt- ség kb. 220 millió forint – uszoda fenntartás 150 millió forint – gázfogyasztás többletkölt- sége 50 millió forint, – távfűtési többletköltség 50 millió forint – egyéb energiaköltség 50 millió forint. A költségek csökkentése ér- dekében számtalan megoldást dolgoztunk ki. Vizsgáljuk a közvilágítás további csökken- tésének lehetőségét, szolgálta- tásokat fogunk vissza, illető- leg korlátozásokat vezetünk be. A városi uszoda helyzetét is vizsgáljuk. Úgy látjuk, hogy annak érdekében, hogy ne kelljen az uszodát bezárni, bizonyos szolgáltatások csök- kentése révén mintegy ötven millió forinttal csökkenthet- nénk a kiadásokat. Még ha igénybevételi díjat is emelünk, 100 millió forint többletkölt- séget képtelenek leszünk elő- teremteni. A kialakult helyzetet jelez- tük a Kormány, illetőleg az országgyűlési képviselőnk felé is. Nem látunk más utat, mint- hogy a város gazdasági egysé- geihez forduljunk segítségért. Önök ezt már többször meg- tették, s talán most is tudnak segíteni. Amennyiben látnak lehe- tőséget a támogatásra, abban az esetben az Ajka Városért Alapítványt jelölnénk ki a pénzeszközök fogadására. Az alapítvány tudja fogadni a felajánlásokat, és mi is tisz- tázzuk addig, hogy tud-e az alapítvány adócsökkentésre vonatkozó igazolást adni. Mivel közhasznú alapítvány- ról van szó, ennek az esélye megvan. Tisztelt Cégvezető Asszony/ Úr! Nyilván Önnek az elsődle- ges feladata, hogy az irányítá- sa alá tartozó gazdasági társa- ság a továbbiakban is eredmé- nyes legyen. Ám, ha van egy kis lehetősége, hogy nekünk is segítsen, akkor a városi uszo- dát nem kell bezárnunk. Ez nyilván valamennyiünknek az érdekében áll. Bár szerény ellentételezés áll rendelkezé- sünkre, de uszoda bérlet for- májában mi is tennénk Önök felé gesztusokat. Kérem, fontolja meg kéré- sünket és lehetőleg 2022. ok- tóber 25-ig jelezzen vissza a megkeresésünkre. Előre is köszönöm a segítsé- get. Schwartz Béla polgármester MEGHÍVÓ A MÁV Zrt. a Székesfehérvár-Kis-Cell vonal megnyitásának 150. évfordulóján nyílt napot tart Ajka állomáson 2022. október 15-én 13:00 - 16:00 óra között Program Ajkai fúvószenekar műsora Ünnepi megemlékezés a vasútvonal megnyitásáról Ünnepi köszöntő Ünnepi műsor Vasúti történeti kiállítás az oktatóteremben, vasúti járműbemutató, látogatás a forgalmi irodában, vasúti munkakörök bemutatása, vasútbiztonsági bemutató Különvonat indulása 13:00 - 13:15 13:15 - 13:50 13:20 13:40 - 13:50 13:50 - 16:00 13:53 A programokon a részvétel ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! MÁV Zrt. Állomásfőnökség Ajka Ajka Város Önkormányzata A Liget utcai beruházás is elkészült  Szemlátomást szépül Ajka, hiszen alig telt el egy hét és október 6-án máris egy újabb útépítést és az ehhez tartozó létesítményeket adtak át a városlakóknak. (Lesz még…. – a szerk.) A Székely sétány melletti Liget utcai fejlesztéseket városunk polgármestere Schwartz Béla adta át és a terület önkormányzati képviselője Ráczné Németh Csilla vette át a lakók nevében. A kivitelezést, ami 63 millió forintba került a Strabag Kft. végezte. A Liget utcai útépítés és az ahhoz kapcsolódó léte- sítmények az 1131-1136. sor- számot viselik. A fejleszté- sek során az utca új aszfalt- burkolatot és közvilágítást kapott, valamint az építők füvesítést végeztek és járdát is építettek egy szakaszon. (Ennek is lesz folytatása még az idén.) A polgármester megnyitó- jában beszélt arról is, hogy a kivitelező figyelembe vette a lakók kérését és igényeit, így mondhatni közösen, együtt- működve készítették el a terveket. Az elkészült beru- házás kétszáz lakónak segíti a mindennapos közlekedé- sét. Ráczné Németh Csilla nagy örömmel vette át az utat a lakók nevében, egyben megígérte, hogy a mostani fejlesztések melletti Unna utcában a biztonságos köz- lekedés érdekében megépül majd egy járdaszakasz is. A képviselőasszony igyek- szik hagyományt teremte- ni azzal, hogy mindig házi készítésű süteménnyel ven- dégeli meg a résztvevőket. Legutóbb a Táncsics utcá- ban pogácsával kedveske- dett a megjelenteknek, most pedig szilvalekváros hájas süteményt kínált nekünk. Természetesen a hordógurí- tás sem marad el és a szalag átvágásával hivatalosan is átadták az utat a közforga- lomnak. A polgármesteri hivatal- ban elmondták, hogy a Vá- rosliget fejlesztése itt még nem ért véget. Az önkor- mányzatnak fontos, hogy a terület mindenképpen zöld maradjon, de ezt szem előtt tartva újabb lakóingatlan is épül ezen a részen. Így ta- lán szépen lassan benépesül a város ezen része és ismét gyerekzsivaj töltheti be a te- ret, mint régen, amikor ez a rész szinte egyetlen hatal- mas játszóteret alkotott. Információink szerint az idősek háza megépítéséről sem tett le véglegesen az ön- kormányzat. F. P. T.  Az átadás előtti pillanatok madártávlatból (Fotó: Lékó) Sztrájk a diákokért, a jövőért Fekete ruhában jelent meg a Pedagógusok Demokratikus Szervezete sztrájk felhívásához csatlakozott 23 tanár szerdán, az Ajkai Bánki Donát Gimná- ziumban. Tanáraik több, mint fele vesz részt a tanév kezdete óta a polgári engedetlenség- ben, amely október 5-én már sztrájkba fordult át. Sashalmi Melinda szervező nyomaté- kosította, hogy szándékaik szakmaiak, a politika nem ját- szik benne szerepet. Hiszik és vallják, hogy az oktatás ügye közügy, pártállástól, politikai meggyőződéstől függetlenül. Amilyen a ma oktatása, olyan lesz a jövő nemzedéke. Mint korábban megírtuk, követeléseik a diákok és taná- rok leterheltségének a csök- kentése, a szabad tankönyvvá- lasztás, valamint a pedagógus bérek rendezése, mert csak így lehet elérni, hogy vonzó legyen a pálya. A sztrájk idején előírás, hogy a végzős osztályok érett- ségi tárgyaira felkészítő vala- mennyi tanórát meg kell tarta- ni, és a többi osztály tanóráinál sem maradhat el a felénél több. Van, amelyik osztályoknak a nyolc órájából csak négy lett megtartva, de van, ahol hat. A tanárnő hozzátette, hogy a közösségi oldalára posztolt érveit, amiben azt is jelezte, hogy csatlakoznak országos sztrájkhoz a diákok szüleinek nagy része lájkolta az egyetér- tés jeléül. Egy volt általános is- kolai tanára pedig megszerez- te a telefonszámát és felhívta, hogy elmondja: büszke rá. (ta)  A sztrájkoló bánkis csapat (Fotó: Tisler)
  3. 3. ASZ 3 2022. OKTÓBER 14. Koszorúzással emlékeztek az Aradi vértanúkra  Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek a temp- lomdombi kopjafánál az október 6-i városi ünnepségen. A műsort a Fekete-Vörösmarty Iskola 8.b osztályos ta- nulói adták. A megemlékezésen közreműködött az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar. Az aradi vértanúkat a sza- badságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki. Bár a nemzeti emlékezet elsősorban az ezen a napon kivégzett tizen- három tisztet tartja számon, de valójában a kivégzett honvéd- tisztek száma tizenhét volt. Gróf Batthyány Lajos mi- niszterelnököt Budapesten állították a kivégzőosztag elé. Kazinczy Ferenc legfiatalabb fia volt a 15. Lenkey János tá- bornok a 16. és Hauk Lajos al- ezredes volt a 17. vértanú, akit kivégeztek. A köszöntő emlékbeszédet Horváthné Mikuláskó Mónika intézményvezető tolmácsol- ta. Beszédében feltette a nagy kérdést: Valóban legyőztek-e minket? Katonailag igen, er- kölcsileg azonban nem. Arad mártírjai bebizonyították, hogy legyőzöttként is arat- hatunk erkölcsi győzelmet. Sokat tanulhatunk tőlük, iga- zi hazaszeretetből, a nemzet iránt érzett alázatból és küz- deni tudásból. A megnyitó beszéd után Fekete-Vörösmarty Iskola 8.b osztályos tanulói adtak látványos és megható ünnepi műsort. Felkészítő tanáraik: Csordás Gyöngyi és Molnár Katalin voltak. A diákok so- kat készültek erre a napra., hiszen csaknem két évet vár- tak arra, hogy méltó módon tudjanak megemlékezni a nemzetünk hőseiről. Tavaly az eső miatt sajnos elmaradt az ünnepi műsor. Most szé- pen felöltözve, egy-egy vér- tanút ábrázoló fényképpel kezükben állták körbe a kop- jafát. Zárásként a város vezetői, a pártok és a társadalmi szerve- zetek képviselői helyezték el a tiszteletadás jeleként a koszo- rúikat. Elsőként Ajka város Önkormányzatának képvi- seletében, Schwartz Béla pol- gármester, dr. Horváth József és Dorner László alpolgár- mesterek, majd a Fidesz ajkai csoportja, a Demokratikus Koalíció ajkai szervezete, az MSZP Ajka és Térsége Szerve- zetének képviselői és a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázi- um tanárai helyezték el a ko- szorúikat. A megemlékezés zárásaként a résztvevők közösen énekel- ték el a Szózatot. F. P. T.  A Nemzeti Gyásznapon az ajkai önkormányzat nevében Dor- ner László, Schwartz Béla és dr. Horváth József koszorúzott (Fotó: Futó) Változások a hatékonyabb termelésért  Home office irodát alakított ki az energiahatékony- ság és a csapatépítés jegyében a Poppe + Potthof Hun- gária Kft. A Földing László ügyvezető ötlete alapján és Rejtő Anett HR asszisztens berendezési javaslatai sze- rint készült helyiséget október negyedikén kedden vet- ték birtokba a dolgozók. Gellén László ügyvezető kérdésünkre elmondta, hogy a pandémia idején a home office munkaszervezésben komoly tapasztalatokat gyűjtöttek, amelyeket most hasznosíta- nak. A tágas és világos, mo- dern, innovatív irodahelyisé- get az egyik oldalon légkeve- réses rendszerben fűtik, így rövid idő alatt elérik a megfe- lelő hőfokot. Munkatársaik kedden, szer- dán és csütörtökön veszik igénybe ezt az irodát, hétfőn és pénteken pedig otthonukban dolgoznak, így a fűtési és vi- lágítási költségekben jelentős megtakarítást érnek el. A má- sik előny, hogy a munkatársak egy légtérben helyezkednek el, így megismerik egymást, akár össze is barátkozhatnak, ezál- tal a munka is gördülékenyeb- ben mehet. Ugyanannál az asztalnál felváltva többen dolgoznak, de mindenkinek van egy szekré- nye, ahova a saját anyagait be- teszi. Ha másnap másik mun- kavállaló foglalja el a helyét, nem keverednek a dolgaik. A laptopját mindenki magával viszi, így otthon is folytathatja a munkát. Mindenkinek a gé- pére telepítettek egy alkalma- zást, amellyel a vállalat rend- szeréről tud telefonálni, így nem a saját számláját terheli. A tervezésnél arra is ügyel- tek, hogy vidám színeket használjanak, valamint legyen lehetőség elvonulni, pihenni vagy tárgyalni is. A Poppe + Potthoffnál berendeztek egy kiskonyhát is, ahol teát vagy kávét főzhetnek a dolgozók, vagy megmelegíthetik és elfo- gyaszthatják az ebédjüket. Megtalálható ugyanitt egy pihenőszoba is, ahol babzsá- kok és függő fotelek vannak, a falon pedig az őserdőt idéző tapéta. Van „London”, „Pá- rizs” és „New York” tárgyaló- szoba, amelyek falait az adott város nevezetességei díszítik. Persze Ajka városképe is fel- került az üvegfelületekre. Jó ötletnek tartják társasjátéko- kat is elhelyezni az irodába, hogy a kollégák ebédszünet- ben vagy munka után csapat- építésként játszhatnának kö- zösen egy rövid ideig. Ha jó a légkör, mindenki szívesebben megy a munkahelyére, jobb kedvvel dolgozik, amely a tel- jesítményre és az eredményes- ségre is pozitívan hat. A cég szeretné, ha egy kom- fortos, jó hangulatú irodakö- zösség formálódna itt, hiszen most több szakterület munka- társai kerültek egy légtérbe. Gellén László arról is tájé- koztatott, hogy az Ajkán 20 éve jelen levő gazdasági társa- ságnak csaknem 500 alkalma- zottja van. Nemrég 10 száza- lékos béremelést kapott min- denki az infláció hatásának el- lensúlyozására. A termelésben is változásokat vezettek be az energiahatékonyság érdeké- ben. A műszak 12 órás, így 3 hét alatt ledolgozzák a havi munkaidőt. Ezt követően egy hétre leállnak, így lesz lehető- ség a javításokra, a hatékony- ságot növelő beruházásokra. (ta)  Egy hangulatos pihenőhelyiség (Fotó: Gyarmati) Az „étvágygerjesztő” teakonyha (Fotó: Gyarmati) Mindenütt jó, talán nem csak otthon (Fotó: Gyarmati) Séta az életért Minden nő számít A mellrák legyőzhető  Rózsaszín léggömbökkel, amely szín a mozgalom is- mérve, sétáltak a kórháztól az Agoráig a Séta az életért program résztvevői október nyolcadikán. Ők, több, mint százan a mellrák megelőzésére, a rendszeres önvizsgá- latra, a szűrővizsgálaton való részvétel fontosságára hívták fel a figyelmet. Szalai Katalin ötletgazda és az Egészségügyi Nyugdíjas klub tagjai által harmadik alka- lommal szervezett rendezvényen minden korosztály, a középiskolások, a középkorúak és a nyugdíjasok is kép- viseltették magukat. A sétálók a Magyar Imre Kór- ház főbejáratánál gyülekeztek, ahol a szervezők és segítőik rózsa- szín léggömböt, zászlót és rózsa- színszalagotvalamintaszakszerű önvizsgálatot bemutató szóróla- pot osztottak a résztvevőknek. Köszöntőjében dr. Nagy Zol- tán, a kórház főigazgatója ki- emelte, hogy Ajkán társadalmi szerepvállalásban is élen járnak a nők, akik kiállnak a fontos ügyért. A nők egyik leggyako- ribb daganatos betegsége a mell- rák, amelyből Magyarországon évente nyolcezret diagnosztizál- nak. Sajnos sokan halnak meg amiatt, mert későn ismerték fel a betegségüket. A Séta az életért a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet, ugyanis ha korai stá- diumában diagnosztizálják a be- tegséget, csaknem 100 százalék az esély a gyógyulásra. Fontos a rendszeres önvizsgálat, s ha fel- merül a gyanú, a mammográfi- ai vizsgálat, amelynél alapvető a jó minőségű, digitális alapon működő mammográfiás eszköz, ami az ajkai kórházban műkö- dik. A főigazgató kiemelte, hogy 2 éve ígérte egy ilyen eszköz be- szerzését, ami mára megtörtént, így nem a 21., hanem szinte a 22. századi technikával gyakorlati- lag hiba nélkül történik a diag- nosztizálás. Dr. Királyné dr. Gősi Erika or- vosigazgató a nőket és a rákbete- geket támogató csoportok tevé- kenységének fontosságát emelte ki beszédében. A köszöntőt követően a sétá- lók útnak indultak az Agórára. A Séta az életért feliratos molinót a Szent-Györgyi diákjai vitték a menet előtt. A városi művelődési központ előtt Dorner László alpolgármes- ter Schwartz Béla polgármester és a képviselő testület nevében is köszöntötte a résztvevőket. – Amíg várakoztam, hogy a sé- tálók megérkezzenek az Agorára arra gondolkodtam, hogy mi mo- tiválhatta három évvel ezelőtt azt a néhány hölgyet, akik ezt a báto- rító rózsaszínű sétát megszervez- ték - mondta az alpolgármester. - Eznemmás,mintamunkahelyen szerzett tapasztalat, ugyanis dön- tően egészségügyi dolgozók áll- nak mögötte, akik nap mint nap találkoztakolyanbetegekkel,akik küzdöttek vagy már mindenről lemondtak… Az alpolgármester köszönetet mondott Szalai Katalinnak és az EgészségügyiNyugdíjasKlubtag- jainak, akik tudják, hogy érdemes kiállni, a nők figyelmét felhívni a szűrővizsgálatra. Ha időben fede- zik fel a betegséget megelőzhető a nagyobb baj, és utána teljes életet élhetnek a gyógyult betegek. A mozgalmat segíti az önkor- mányzat és több támogató. Nem- régiben a Székely sétányon az önkormányzat segítségével elül- tették az Emlékezés fáját is. A rendezvényhez kapcsolódó program keretében Soósné Gö- döny Terézia, Szalai Katalin és Szalay Károly verset mondott, Pék Attila és Pékné Nyirő Anita három dalt énekelt. A léggömbök felengedése előtt dr. Jakubovits Edit pszichológus, aki a dagana- tos betegek lelki gondozásában is részt vesz, köszöntötte a megje- lenteket, majd a hangtál jelzésére mindenki egyszerre engedte el a léggömböket mindegyikbe egy- egy kívánságot „csomagolva”... Az emlékfa jelölést a Bt. Rek- lám Bt. ajánlotta fel. Támogatja a rendezvényt Fodor Gyöngyi, az Ajka AVON kontaktpont vezetője, valamint segítenek a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium diákjai. A rózsaszín léggömböket a Dorner Öntöde ajánlotta fel. (ta)  A séta a figyelemfelkeltést és a reményt szolgálja (Fotó: Gyarmati) A léggömbök a gyógyulni akarók kívánságait vitték az ég felé (Fotó: Gyarmati)
  4. 4. ASZ 4 2022. OKTÓBER 14. Háziorvosi ügyelet Az ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412- 104. Csak telefonos bejelentkezést fogadnak, és a helyszínen csengetéssel kell jelezni az érkezést! A váróteremben egyszerre két fő tartózkodhat, és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot. A rendelőbe való belé- péskor szájmaszk használata kötelező! Óvodások látogattak az állatmenhelyre az Állatok világnapján  A Vahur Állatmenhelyre látogatott az Állatok Világ- napja alkalmából október negyedikén a Vizikék óvoda Sün Dorottya csoportja dr. Balatinczné Németh Móni- ka és a Zöldikék óvoda Pillangó csoportja Marton Lívia óvodavezető helyettessel. Az óvodások „rendőrségi fel- ügyeletet” is kaptak: elkísérte őket a menhelyre Gyuris Mónika, az Ajkai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési előadója is. Az állatmenhely és a gyer- mekintézmények közötti kap- csolat hosszú időre nyúlik vissza. Antal Laura, a menhely vezetője és munkatársai végig- vezették a telepen a kisgyerme- keket és kísérőiket. Egy kisku- tyát ki is vettek a kenelből, amit a gondozók ölében megsimo- gathattak a kicsinyek. Kérdésre a kicsik beszámoltak róla, hogy tartanak kutyát, macskát, vagy a közel élő nagyszülőknél van háziállat, amelyikkel gyakran találkoznak. A foglalkozásokon he- tek óta téma a felelős ál- lattartás – tájékoztatott bennünket Marton Lívia a Zöldikék óvodában zajló eseményekről. – Már a leg- kisebbek is tudják, hogy ál- latot tartani öröm, ugyanis sok szeretetet kapunk vissza tőlük, ugyanakkor felelősség is egyben. Házi kedvencünk akkor érzi jól magát nálunk és marad so- káig egészséges, ha a szükség- leteinek megfelelő gondozást kap. Mindkét intézmény még a látogatás előtt gyűjtést szer- vezett a menhelyen élő ku- tyáknak. A szülők hoztak tá- pot, takarót, törülközőt, már nem használt ágyneműhuza- tot, tisztítószert, amelyből sok fogy a menhelyen a napi taka- rítás miatt. Az óvodásokat elkísérte Gyuris Mónika, az Ajkai Ren- dőrkapitányság kiemelt meg- előzési előadója, aki útközben a biztonságos közlekedésre is tanította a láthatósági mel- lényben levő gyermekeket. A rendőr százados a világnap- hoz kapcsolódóan több óvo- dát és iskolát felkeresett és beszélgetést tartott a felelős állattartásról. Elmondta, hogy az állatnak is szüksége van szeretetre, odafigyelésre, tisz- tán tartásra, nyugalomra, ha pedig beteg, gyógyításra. Antal Laurától megtudtuk, hogy jelenleg több, mint negy- ven kutyáról gondoskodnak, de ez a szám folyamatosan változik. A legtöbb állatot az utcán találják. Még chipjük sincs a szerencsétlen párák- nak, így a gazdájukat sem tudják megtalálni. Volt már olyan eset, hogy megtalálták a tulajdonost, és örömmel újsá- golták, megtalálták a kutyáját, ami náluk van. A válasz nem egyszer az volt, hogy „akkor tartsák is meg”. Az elmúlt időszakban több olyan ebet vettek gondozásuk- ba, aminek a gazdája meghalt, de olyan is előfordult, hogy válást követően egyik félnek sem kellett a korábban szere- tettel gondozott kedvenc. A menhelyen élő kutyák sétálta- tására továbbra is várnak ön- kénteseket. (ta)  Simizni is lehetett… (Fotó: Gyarmati) Sokan már otthon is ismerkednek a felelős állattartással (Fotó: Gyarmati) Október 1-jén indult a népszámlálás, hazánk legnagyobb, mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése! Használja a kitöltéshez a postai értesítő levélben található belépési azonosítót! Új belépési azonosítót a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon igényelhet. A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden Magyarországon élő ember számára kötelező! Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet október 16-ig a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon, és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt! További információt a nepszamlalas2022.hu oldalon talál. 06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu Állati nap a rendeki iskolában Második alkalommal ren- dezett a Laschober Mária Né- met Nemzetiségi Nyelvokta- tó Általános Iskola az állatok világnapjához kapcsolódó programot. Az idei évben a bemutató mellett figyelem- felhívó projektfeladattal is bővült az esemény. Az elmúlt héten az okta- tás több rétegében is előtérbe került az állatok védelme. Az alsó tagozaton a rendszeres állatasszisztált foglalkozások keretében ismerkedtek meg a gyerekek a felelős állattartás- sal. Éden, a terápiás kutya kér- déseinek segítségével a tanulók szemről szemre szabadították ki a „leláncolt kutyát”. A leg- kisebbeknek Éden súgta meg, hogy mire van szüksége. A kicsik egy egyensúlypálya vé- gén találták meg az ellátásához szükséges eszközöket. Az diá- kok alkotópályázat keretében jelenítették meg az állatokkal kapcsolatos gondolataikat. A rajzokon fellelhetők voltak a bolygónkat globálisan érintő természetvédelmi problémák: az élőhely pusztulása és szen�- nyezése, az orvvadászat és a felelőtlen állattartás következ- ményei. Idén először fotóval és videóval, verssel és prózai alkotással is lehetett pályázni. A felső tagozatosoknak a kü- löndíjjal jutalmazott kisfilm nyitotta meg október 4-én a programot. Miután ezzel han- golódtak a nagyobb diákok, bemutatták az osztályok kül- döttei egymásnak az előre el- készített projektjeiket. A kiselőadások keretében hallhattak a diákok egymás- tól a fák és erdők fontos sze- repéről, az élőhelyeket érintő veszélyekről, a menhelyek világáról, az adományozás fontosságáról, felelős állattar- tásról és a méhekről. Ez utóbbi kapcsán helyi termelőtől szár- mazó mézet is kóstolhatott a hallgatóság. A nap zárásaként az isko- laudvaron összegyűlő tanulók megtudták az alkotóverseny eredményét. Az izgalmas per- cek után a Buksi-suli kutyás bemutatóját tekinthették meg az iskola tanulói és dolgozói. Éden a labrador retriever, Mese a golden retriever, Legó a lagotto romagnoló és Isaac a svájci fehér juhászkutya nevét már jól ismerik a rendeki gye- rekek, hiszen ezek a figyelmes, engedelmes és bájos kutyák nem először szerepelnek fel- vezetőikkel a kertvárosi zöld gyepen. A felkészült kutyu- sok a zenés, engedelmességi gyakorlatokból összeállított koreográfiákkal, trükkös tré- fákkal és játékos feladatokkal elbűvölték a diákokat. A páro- sok jól előkészítették a hangu- latot a Vahur Állatvédő Egye- sület tagjainak érkezéséhez, akiket a hetek óta gyűjtött adományok átadása céljából hívtak meg a szervezők. Antal Laura, az egyesület vezetője ezúttal is szívesen mesélt a menhelyi kutyák helyzetéről, és hangsúlyozta, „nem mindenkinek kell állat- védőnek lennie, de a saját ál- latairól mindenkinek gondos- kodnia kell.” Ramasz Vanda  Az alkotópályázaton az első helyezett Etlinger Zalán (6. osz- tály) „Célkeresztben” című rajza lett SZEMTŐL SZEMBE A fenntarthatóság tanulható Az Ajkai Szó legutóbbi számában már olvashat- tuk, hogy egy Japánban 17 évig élt és most hazaköl- tözött honfitársunk Ajkát szemelte ki arra, hogy egy új, a környezettudatossá- got és fenntarthatóságot oktató módszer elterjesz- tésének bázisa lehessen. A módszer jelenleg sza- badalmaztatás alatt áll, tehát csak sejteni és sej- tetni lehet, hogy miből is áll valójában. Annyit már tudunk, hogy egy úgyne- vezett kártyajátékról van szó, amiben a résztvevők szinte észrevétlenül sa- játítják el a fenntartha- tósághoz szükséges fo- galmakat és folyamatok lényegét. A módszer hazai meghonosítását terve- ző Kövesdi Anikó Barbara most az Ajka TV kamerái előtt mesélt céljairól. Mint megtudtuk, jelenleg még sokszor japánul gondol- kodik ezért keresnie kell a megfelelő magyar szakki- fejezéseket, de ez monda- nivalója érthetőségét nem zavarja. L. S.  HIRDESSEN AZ AJKAI SZÓBAN! Tarifáinkról az ajkaimediakft.hu oldalon tájékozódhat Keretes hirdetés 80,- Ft / mm-től Apróhirdetés már 700,- Ft / 20 szótól Hirdetésfeladás, információ: ajkaimediakft@gmail.com Tel.: 06-88-750-550 Hirdetési lapzárta: minden hétfőn 12 órakor.
  5. 5. ASZ 5 2022. OKTÓBER 14. VITA A DEMOKRÁCIA ÉRTELMEZÉSÉRŐL Demokratikus ellenvélemény Az alábbi levél hétfőn reggel érkezett szerkesztő- ségünkbe. Továbbra is várjuk olvasóink véleményeit a demokrácia tárgykörében. A levelet Molnár László, Pad- ragkúti lakos írta, aki korábbiakban 12 éven át képvisel- te a települést Ajka önkormányzatában. Tisztelt Lékó úr! Az ajkai Szó-ban megjelent cikkéhez – amit vitaindító- ként kívánt közzé tenni –, szeretnék hozzászólni, s mint padragkúti lakos ebbéli vé- leményemet kifejezni. Nem a Fidesz, sem más közösség nevében, csupán mint itt élő magánember. Először egy kérdést kívánok feltenni Önnek: – kérdezném, élt-e Ön akár csak egy napot is bármelyik falusi közösségben? Ismeri-e egyáltalán a falusi emberek életét, közösségi és morális viselkedésüket? Felkérem az írásom nyo- mán próbáljon részt venni egy időutazáson, hogy meg- ismerhesse egy több évtized- del korábban megélt falusi környezetben élők életvitelét, munkáját, kulturális és embe- ri kapcsolatukat. A felkérést illetően abból merítek bátorságot, hogy a megélt 75 évemet ilyen kör- nyezetben éltem, élem meg. Azzal kezdeném, hogy gyermekkoromtól fogva tel- jes mértékben ismertem és a mai napig is tisztában vagyok Padragkút mindennapi éle- tével. Korábban Padragot, de ugyanúgy ismertem a valaha különálló településként mű- ködő Csékút községet is. A két település felnőttjeinek nagy- része a Padragi Szénbányánál dolgozott nagy egyetértésben. Később az összevont közös TSZ -ben is. Ugyanígy mi is- koláskorú gyerekek egy isko- lában és jó baráti közegben végeztük tanulmányainkat. Nekem ma is ugyanazt jelen- ti Padrag, mint Csékút, Az utóbbi időben viszont azt ta- pasztalom, hogy ezt a korábbi jó kapcsolatot egyes helyi la- kosok és a város mindenáron megpróbálja szétzilálni. Eb- ben Ön is hathatósan közre- játszik. Miért is akar Padragkút leválni Ajkáról? Igaz nem mindenki, de ha már a de- mokráciát emlegetjük, akkor adódjon lehetőség minden- ki számára, hogy ki ki maga döntse el. Azzal végképp nem értek egyet, hogy a város össz- lakosságának 20%-a döntse el mindezt. Nem tudom az Ajka- rendekiek, vagy a Tósokberén- diek miképp viselnék, hogy a lakóhelyüket érintő kérdések- ben Padragkút döntene? A kérdés, amit feltettem adja választ is. Tudom mára már nagyon heterogén ös�- szetételű lett Padragkút la- kossága. Sokan az ipar által települtek be, míg a mostani időkben is többen hozzánk költöztek. Nem bántva senkit, de úgy érzem legtöbbjük nem törődik a lakóhelye sorsával. Gyermekeiket Ajkán iskoláz- tatják, ők maguk bejárnak dolgozni mivel nálunk szinte megszűntek a munkahelyek. Ezt elsősorban a városvezetés rovására írom. Visszatérve a régebbi falusi életvitelre. Én a gyermekko- romat, illetve a fiatalságomat az ötvenes-hatvanas években éltem meg, amikor is átéltem azokat a lakossági összefogá- sokat, amelyek állandó közös- ségi életet biztosítottak az itt élők számára. Szinte minden- ki ismerte egymást. (Tudom ma már ez nem így működik) Amikor kellett akár fizikai, társadalmi összefogással a helyi kulturális élet önkéntes alapú megteremtésével értünk el nem kis eredményeket. Ez szinte egy csapásra meg- szűnt amikor várossá nyilvá- nítottak bennünket, Mindeze- ket a munkahelyek megszűné- se csak fokozta. Amit leírtam azt az elmúlt napokban átélt élményem- mel szeretném alátámasztani. Visszatérnék először a fiatal- koromban megélt összefogás- ra, amelyek itt helyben élők él- tek. Amatőr kultúrcsoportok, Önkéntes Tűzoltók és más egyéb csoportok összefogva saját programokkal biztosítot- ták a lakosság részére a közös- ségi életet. Az elmúlt hétvégén egy közeli kisközségben jártam és felkérésre aktív résztvevő- je voltam egy felvonulással egybekötött „szüreti mulat- ságnak”. A rendezvény alkal- mából feltörtek belőlem azok a régi emlékek, élmények, me- lyekkel ezen a rendezvényen azonosultam. A felvonulás maga egy népünnepély volt, amelyből a falu apraja nagyja valamilyen formában kivette a részét. Nem kívánom felso- rolni az egész ünnepség lefo- lyását, csak azt, ami bennem mély nyomot hagyott, nem más, mint a lakók összefogása, egymás tisztelete, megbecsü- lése. A felvonulókat kezdetétől a végéig az utcán várakozó né- zelődők, helyi lakosok itallal, étellel kínálva fogadták. Olyan forró barátságos hangulatot tapasztaltam amit én hosszú évtizedek óta nem éreztem a lakóhelyemen. Ezt pedig csak- is annak a rovására tudom írni, hogy megosztottá tették a helyi lakosokat. Ez szinte min- den közösségi rendezvényün- kön kicsúcsosodik. Messziről érződik az „oszd meg és uralkodj” kén- bűzös szaga. Bevallom, jómagam is azok- nak a pártján állok, akik el- indították a leválás folyama- tát. Úgy érzem, még sokan vagyunk, akik emlékeznek mindarra, ami a falunk igazi közösségi életében megmutat- kozott. Amit a városhoz való kötődésünk a hosszú évtize- dek óta lerombolt. Az én véleményem és eh- hez a végsőkig tartom ma- gam. Ajka város rendezvé- nyein minden alkalommal más, más hivatásos csoportok lépnek fel. A városban még sosem tapasztaltam, hogy a benne élők önkéntes alapú műsorral rukkoljanak elő. Ha netán mégis valami hasonló történik nagyon sokan nem annak a belső értékét nézik, hanem azt leszólva hátat fordí- tanak. Ez óriási különbség egy olyan lakóközösség, ahol a panel szomszéd sem ismeri a közvetlen közelében élőket és azok között, akik naponta a lakóhelyükön találkozva meg- tisztelik egymás. Mi sokan hasonló, emberközeli környe- zetben kívánunk élni. U.i. Valószínű, hogy ez a le- velem nem kap Ön által nyil- vánosságot. Éppen ezért fel kí- vánom tenni a facebookra és minden olyan portálra, ahol széles körben lévő ismerőse- imhez is eljutnak az itt leírt gondolataim. * * * Tisztelt Molnár úr! Nagyra értékelem levelét és szeretném, ha mások is be- kapcsolódnának ebbe a most indult diskurzusba. Ami azt illeti, magam is „fa- lusi gyerek” vagyok, kár lenne erre alapozni esetleges nézet- különbségeinket. Kapcsolato- mat ma is tartom, főleg régi osztálytársaimmal, akikkel már több mint 50 éve fejeztük be az általános iskolát Jászdó- zsán. Másrészt megütötte sze- memet az ön által használt: „oszd meg és uralkodj” kén- bűzös szaga – kifejezés. Remé- lem, nem sértette ezzel vérig Róka urat, aki nyíltan törek- szik bizonyos padragkúti ren- dezvények kisajátítására (lásd több szervezet tiltakozása az ilyen jellegű törekvései ellen), sem a Miniszterelnök urat, aki az „övéién” kívül senkinek a létezéséről nem hajlandó tu- domást venni. De ezzel önma- gának kell szembe néznie. Lékó Sándor Elismerésben részesítették a szépkorúakat Már több, mint húsz éve minden évben október 1-jén tartják az idősek világnapját. Ajkán az „Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete szervezésében október 5-én rendezték ün- nepségüket. A klubvezetők javaslatára ezen adták át az arra érdemeseknek a közös- ségi munkáért járó elisme- rést. A VMK színház termében tartott ünnepséget dr. Hor- váth József alpolgármester nyitotta meg, aki gondolatéb- resztő beszédében kiemelte, hogy az idős korosztálynak milyen problémái vannak, és milyen feladatok állnak a tár- sadalom előtt az idős korosz- tállyal kapcsolatban. A világon 700 millió, 65 év feletti ember él és ez a szám évről évre növekszik. Nem mindenki egyformán éli meg ezt a kort, mert vannak, akik 65 éves korban még dolgoz- nak, és vannak olyanok is, akik nagyon rossz körülmé- nyek között élnek. Mások egyenesen szociális ellátásra szorulnak. Ajkán 65 év felett 6500 em- ber él, s ez a szám nagyobb, mint Devecser vagy Herend lakossága. Sokan kényszerből még dolgoznak, mert abból a nyugdíjból, amit ma Ma- gyarországon el lehet érni, nem mindenki tud megélni. Abban, hogy egy nyugdíjas korosztálynak milyen az ál- lapota, nagy felelőssége van a társadalomnak az önkor- mányzatoknak, de legna- gyobb felelősség a kormányt terheli az alacsony nyugdíj- színvonal miatt. Az idősbarát önkormány- zatok – mint amilyen Ajka is – idén is pályázati lehető- séggel segítik a klubéletet. Ajkán 25 nyugdíjas klub van, amiben több mint ezer nyug- díjas van jelen, akik tesznek is azért, hogy jól érezzék ma- gukat. A megnyitó beszéd után Vadász Zsuzsa Aranyosi Er- vin: Életcél versével köszön- tötte a résztvevőket, majd az alpolgármester Szalai Károly egyesületi taggal közösen adta át az elismeréseket. Ki- emelkedő közösségi munkát végzett Bíró Éva az önkor- mányzati klubból, Bognár Györgyné, a VGV klub alapító tagja, Szabóné Bélafi Magdol- na a Bánkis Természetjárók Nyugdíjas Gyalogló Klub- jának aktív természetjáró- ja, Bodor László, a Gyepesi Örökségünk klub alapító tagja, Peternics Mihályné a Pedagógus klub pénztárosa, Póczik József a Tűzoltó klub alapítója, Molnár Csabáné a Látássérült klub tagja, Sándor Istvánné az Üveges Klubból és Orbán Károlyné a Jósze- rencsét Klubból. A rendezvényt színesítették Hidasi Réka énekes dalcsok- ra, és az Orgona nyugdíjas klub, táncosai. F. P. T.  Mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát (Fotó: Futó) Generációk találkozása a Kampuszon Október 3-án ismételten egy érdekes előadásnak adott otthont a Pannon Egyetem ajkai kampusz épülete. A Szomszédok Szövetkezetek, a Pannon Egyetem és a Pan- non KözTér* közös rendez- vénysorozata, a Gen-Kapocs ajkára is ellátogatott. Dr. Kővári Edit egyetemi docens előadása „A Pannon KözTér- ben megvalósuló Generációs híd előadás – különböző kor- osztályokat összekötő témák, ezekben rejlő lehetőségek” előzetes témameghatározás- sal keltette fel az érdeklődést. Az előadás több elkülönülő részből állt. A docens beveze- tőként bemutatta a szakiroda- lomban markánsan elkülönü- lő generációkat, annak kép- viselőinek jellemző születési időközét, és jellegzetes jellem- zőit. A jelenlévők „hallgatók” megismerhették többek között a Baby-Boomer, Millenium, Z generációk vélt, illetve tapasz- talt erősségeit és gyengeségeit. Többek között megtudhattuk, hogy az idő előrehaladtával a generációk számára a nyi- tottság, „másság” elfogadása, a digitális jelenlét, az értel- miségi, sokrétű tudás és ru- galmasság egyre jellemzőbb. Ugyanakkor a munkahely és a magánélet egyre inkább egybemosódnak, az emberi kapcsolatok köteléke lazul, az értékek és hagyományok tisz- telete visszább szorul, nő a bi- zonytalanság, illetve fennáll a lehetősége, hogy a jövőben jel- lemző lesz a digitális és a valós világ elmosódása. A generációk között szá- mos törésvonal és különbség rajzolódik ki, amely az idő előre haladásával a történe- lem során már az ókori civili- zációk esetén is jellemző volt. Ugyanakkor legalább ennyi közös összekötő kapocs van a számos generáció között, amelyeket felelevenítve, ápol- va, kihasználva megoldha- tó, hogy tartalmasan együtt éljenek a jelentősen eltérő korú emberek. De mik ezek az összekötő kapcsok, „ge- nerációs hidak”? Dr. Kővári Edit szerint a hagyományok, innovációk, tudásátadás és a közös élmények. Amennyi- ben ezeket az élményeket a különböző generációk együtt töltött tartalmas időként meg tudják élni, az ellentétek el- mosódhatnak. A Pannon- KözTÉR ezt a célkitűzést (is) magára vállalta, generációk találkozási helyeként számos rendezvényt szerveznek a ko- rábban említett céllal. Ilyen rendezvények például a ha- gyományőrző események, kö- zös barkácsolás, sütés-főzés, sportesemények, társasjáték délutánok, beszélgetések. A jelenlévők között az idős, nyugdíjas, és a fiatal, középis- kolás generáció is képviseltet- te magát, amely amellett, hogy mindenki hazavihetett vala- mi számára fontos üzenetet az előadásból, lehetővé tette egy érdekes csoportgyakorlat megvalósítását. A szervezők a megjelenteket két csoport- ra bontották generációk sze- rint, és a számukra releváns témákról közös „beszélgető estet” tartottak. Míg fiatalok- kal a jövőbeni kilátásokról, továbbtanulásról, munkáról, szórakozási lehetőségekről esett szó, addig az idősebb korosztály családi, gyermek- nevelési, mindennapi tapasz- talatokról folytatott tartalmas beszélgetést. Mindennapi tapasztalataink során a legtöbben találkozha- tunk a generációs törésvona- lak okozta nézeteltérésekkel, ellentétekkel, akár konflik- tusokkal, akár családon be- lül. Ugyanakkor, ha őszinte kíváncsisággal, nyitottsággal viszonyulunk a másik fél irá- nyába, nem azt nézzük, nem azt keressük, mi az, amiben mások vagyunk, különbö- zünk, hanem megkeressük azokat a tevékenységeket és beszédtémákat, amelyekkel összhangban tudunk lenni a másik féllel, legyen az valami- lyen hobbi, mondjuk termé- szetjárás, horgászat, kertész- kedés, vagy akár az aktuális futballesemények megbeszé- lése, mi magunk is megélhet- jük a saját környezetünkben a megnevezett törésvonalak betemetését. Polt Balázs  Dr. Kővári Edit egyetemi docens (Fotó: Gyarmati)
  6. 6. ASZ 6 2022. OKTÓBER 14. Az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár programjai Október 15-én 15.00 órától Nálunk minden tök jó! cím- mel családi délután a művelődési központ aulájában. Október 17-én 9.00 órától Senior Örömtánc Pékné Nyírő Anitával a művelődési központ aulájában. Október 19-én 16.00 óráról a Felnőtteknek kreatívan! sorozat alkotó foglalkozása a művelődési központ Jó- zsef A. úti épületében. Mozaikos fakép készíthető ez al- kalommal. Október 20-án 19.00 órakor a Pannon Várszínház előa- dásában a Csókos asszony operett bemutatója a műve- lődési központ színháztermében. Október 22-ig tekinthető meg munkanapokon 9.00-től 17.00-ig, szombaton 9.00-15.00-ig Nemes László fes- tőművész, az Ajka Tárlat 2021. fődíjas alkotójának kiállí- tása a művelődési központ kiállítótermében. A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA SZÍNHÁZAJÁNLÓ 2022. október 13. – október 19. A Halloween véget ér 2D – amerikai horror, thriller 111 perc (18) - vetítési időpontok: csütörtök, szombat, szerda 20:15, vasárnap, hétfő, kedd 18:15, valamint péntek 16:00. Beugró a paradicsomba 2D – amerikai romantikus vígjá- ték, 104 perc (12) - vetítési időpontok: csütörtök, szom- bat, szerda 18:15, péntek, vasárnap, kedd 20:30, valamint hétfő 16:00. Minyonok: Gru színrelép 2D – amerikai animációs ka- landfilm, 90 perc (12) - vetítési időpontok: szombat és vasárnap 14:15. Mosolyogj 2D – amerikai horror, 116 perc (18) - vetítési időpontok: csütörtök, szombat, vasárnap, kedd, szerda 16:00, péntek 18:15 valamint hétfő 20:15. Csókos asszony Szeretettel várunk minden kedves vendéget a Pannon Várszínház Csókos asszony című operettjére október 20-án 19.00 órakor a műve- lődési központ színházter- mébe. „Van a Bajza utca sarkán egy kis palota. Kisasszony, ha boldogta- lan, jöjjön el oda! A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja! Szép kisasszony, jó kisas�- szony, jöjjön el oda!” De hogy ott mi történik va- lójában, ahhoz a színházba kell eljönni… Szereposztás: Báró Tarpataky: Szelle Dá- vid Pünkösdi Kató: Zámbó Bri- gitta Dorozsmay Pista: Szondi Tamás Károly Ibolya Ede: Németh Ádám Rica Maca: Kárpáti Barbara Hunyadiné: Kovács Ágnes Magdolna Kubanek, hentes: Kereszte- si László Salvator: Kátai Kamilla Marcsa, Sultana Lány, Virá- gáruslány: Holczer Réka Borcsa, Sultana Lány, Virá- gáruslány: Szél Noémi Csipcsala, Csapli: Hédl-Sza- bó Dániel Zeneszerző: Zerkovitz Béla Szövegíró: Szilágyi László Zenei vezető: Győrfi Judit Korrepetitor: Regovics Zsu- zsa Jelmez: Justin Júlia Koreográfus: Hernicz Al- bert A rendező munkatársa: Si- mon Kitti Rendező: Vándorfi László Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon és a művelődési központ információs rész- legén. Nálunk minden tök jó! – családi délután a vmk-ban „Tökös” családi játszóházzal várjuk a kicsiket, nagyokat családi délutánunkra október 15-én. Program: 15.00-17.00 Kreatív alkotó foglalkozás. Készíts tökös de- korációkat! 17.00-18.00 Nevesincs zenekar gyermekkoncertje Helyszín: Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Ajka, Szabadság tér 13.) Aula. Kérjük, hogy ol- lót, ragasztót hozzatok magatokkal! Fafesztivál ingyenes kisvonatozással, légvárral A környezettudatosság, a természeti környezetünk iránti érdeklődés felkeltése, generációk egymásra találása jegyé- ben tartja a Csingervölgyért Egyesület második alkalommal a Fafesztivált október 22-én, szombaton délután 3 órától a Bányászati Emlékparkban. Gerencsér Hilda elnöktől megtud- tuk, hogy a programokkal a gyermekeken keresztül kívánják megszólítani a szülőket, nagyszülőket. A rendezvény ideje alatt, 3 és 6 óra között a résztvevők in- gyenesen utazhatnak egy kört a kisvonattal, lesz légvár, arc- festés, fából készült játékokkal játszóház, kreatív sarok, fák és falevelek felismerése. Aki benevez, az utilaput kap, amellyel végigjárhatja az ál- lomásokat. A délutánon a VIVA Fitnesz SE aerobikosai, a Bodza együttes és a Hangadók szórakoztatják a közönséget. A program végén a szokásos tombolasorsolás sem marad el. Aki teljesíti a feladatok nagy részét tombolajegyet kap. (ta)  Felnőtteknek kreatívan! Alkoss te is! Mozaikos fakép workshop Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt felnőtt alkotó foglalkozásainkra, október 19-én 16.00-18.00 óra között. Program: előkészített falapokra mozaikdarabok kiválasz- tása, háttérfestés, mozaikragasztás, lakkozás. Ha biztosan jössz és nagy terveid vannak regisztrálj a szivarvany09@vmkajka.hu oldalon! Részvételi díj: 4.000 Ft A foglalkozások helyszíne: Nagy László VMK és Könyvtár József Attila úti épülete. (Ajka, József A. u.30.) Néptánc már óvodásoknak is  Ugróst, népi gyermekjátékokat, körjátékot tanulnak az óvodások Kösöntyű néptánc csoportjának a tagjai Fodor Eszter néptáncpedagógus vezetésével. A foglalkozást kedden- ként délután 5 és 6 óra között tartják a Bányász Közösségi Házban. Az érdeklődés nagy, jelenleg 15-20 kisgyermeket visznek a próbákra, de még van lehetőség a csatlakozásra. Fodor Eszter elmondta, hogy somogyi, sárközi, rábaközi ug- róst tanulnak, de ennél a kor- osztálynál még nem különítik el a tájegységeket. Az a fon- tos, hogy örömmel járjanak táncolni a gyerekek, érezzék jól magukat a közösségben és nem utolsó sorban a különbö- ző óvodákba járók is ismerjék meg egymást. A néptánc tanulás sokféle kompetenciát fejleszt, például megtanulnak együtt, csapat- ban játszani, zenére mozogni, javul a mozgáskoordinációjuk, a ritmusérzékük, a figyelmük. A tánc, éneklés, játék élményt nyújt, örömmel csinálják, ész- re sem veszik, hogy közben több néptánc motívumot is el- sajátítanak. (ta)  Olyan ez, mint beszélni, vagy járni tanulni. Később jöhetnek a „dialektusok” (Fotó: Gyarmati) Sikeresen szerepeltek a világbajnokságon a Sun-Dome Sportegyesület karatékái  Az SKDUN világszervezet idei Shotokan Karate Vi- lágbajnokságát Csehországban, Karlovy Vary városában rendezték meg szeptember 30. és október 2. között. A versenyen több mint 900 induló vett részt, 29 országot képviselve. A Sun-Dome Sportegyesület a nyári intenzív felkészülés után, hat fővel és nagy reményekkel vágott neki a megmérettetésnek. Az első versenynapon a ve- terán, 40 év fölötti versenyzők mutathatták meg mire képe- sek, szombaton a kadett 14-16 év közötti egyéni és csapat- küzdelmek zajlottak, vasárnap pedig a 16 év fölötti férfi és női kategóriák versenyzői szere- peltek. A küzdelmek minden nap reggeltől késő estig folytak a csaknem ezer fős versenyzői létszám miatt. Mindazok a sportolók, akik épp nem ver- senyeztek, egymást segítve, támogatva szurkoltak egymás- nak és a magyar válogatottnak egyaránt, a sportághoz mél- tó fegyelmezettséggel, kiváló csapatmunkában dolgoztak együtt a hétvégén. Az edzők Takács Miklós és Takács And- rás a párhuzamosan zajló ver- senyszámok miatt külön, küz- dőterenként felügyelték a ver- senyzők megfelelő bemelegíté- sét, küzdelemre hangolását. A kategóriák egyenes ági kieséses rendszerben zajlot- tak, két perc küzdőidővel, így a megerőltető, olykor 3-4 órás küzdőszámra várakozás után, a mérkőzések között, csak pár percnyi pihenési időt kellett maximálisan kihasználni. A befektetett munka megtérült, fényes érmekkel térhettek haza a három napos viadalról, ahol ráadásként a magyar váloga- tott az előkelő 4. helyet szerezte meg az országok közötti pont- versenyben. A Sun-Dome Sportegyesü- let versenyzői a kihívásokat a felkészültségüknek megfelelő- en teljesítették, olykor csupán apróságok választották el őket egy-egy fényesebb éremtől. Legnagyobb meglepetésként a kadett női csapat kitartó, küz- delmes meneteléssel a dobogó legfelső fokára vívta fel magát, legyőzve többek között a cseh, bolgár, román és moldáv válo- gatott legjobb versenyzőit. Összességében az ajkai csapat 1arany,1ezüst,és5bronzérem- mel zárt, ami a versenyszezon elején bravúros teljesítménynek számít ebben a sportágban. Aranyérem: Női 12-15 éves Ippon Shobu csapat küzdelem: Szlotta Blanka Ezüstérem: Női 14-15 éves Ip- pon Shobu egyéni küzdelem: Szlotta Blanka Bronzérem: Bronz érem: Férfi 40-49 éves Ippon Shobu egyéni küzdelem: Horváth Árpád Bronzérem: Férfi 12-15 éves csapatküzdelem:SomogyiBence Bronzérem: Női 16-20 éves Ip- pon Shobu csapat küzdelem: Er- délyi Virág Bronzérem: Férfi 40+ éves Ippon Shobu csapat küzdelem: Horváth árpád és Rózsavölgyi Pál NéNo  Az ajkai Sun-dome csapat (Fotó: a szerző)
  7. 7. ASZ 7 2022. OKTÓBER 14. Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkaiszo@freemail.hu. • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F . utca 8. fsz. 1. Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost KFT. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata. HÉTVÉGI SPORTAJÁNLÓ Fotó: Futó Hiába volt jobb az Ajka Ajka Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezette: Görög Márió (Bede Tamás, Bertalan Dávid) Ajka: Horváth D. – Kovács N., Tar, Jagodics B., Szűcs K. – Görgényi, Csizmadia Z., Kenderes (Sejben, 63.), Tóth G. (Zsolnai R., a szünetben), Doncsecz (Berzsenyi, 63.) – Gaál B. (Dragóner F., 82.). Tiszakécske: Halasi – Va- chtler (Oláh M., 74.), Máté Zs. (Végső, 23.), Farkas A., Farkas N. – Gyurján (Horváth Z., 61.), Kiss N., Szekér, Erdei C., Winkler A. (Geiger, 74.) – Za- mostny. A Merkantil Bankliga 11. fordulójában a 9. helyen álló FC Ajka csapata fogadta a 11. Tiszakécskét. A két együttes ötödik alkalommal mérhette össze a tudását. Az ajkai szur- kolók ismerős arcokat is felfe- dezhettek a vendégek kezdőjé- ben. Zamostny Balázs egy évig erősítette a zöld-fehéreket, ez idő alatt ötször volt eredmé- nyes bajnoki találkozókon. A másik ismerős labdarúgó Sze- kér Ádám volt, aki 2020-tól viselhette az ajkai mezt, és 23 alkalommal kezdőként számí- tott rá Kis Károly vezetőedző. Nem forogtak veszélyben a kapuk az első fél órában, a tá- madások jórészt már a közép- pályán elhaltak. A 32. percben a vendégek középpályása Kiss Norbert távolról próbálkozott, de Horváth Dániel könnyen kitenyerelte a labdát a jobb alsó sarokból. Két perccel ké- sőbb Vachtler lőtt 30 méterről, de az ajkai kapuson ez sem fo- gott ki. A második játékrész sokkal izgalmasabban indult. A 49. percben egy rossz beadás után Kenderes juttatta el a labdát Gaálhoz, aki 5 méterre a kapu- tól félfordulatból a kapu mellé pöckölte azt. Minutumokkal később Doncsecz vezette rá Halasira a játékszert, de 10 méterről fölé bombázott. Az 54. percben az ex-ajkai játékos, Zamostny veszélyeztetett, de lövését Horváth nagy bravúr- ral tolta szögletre. Pár perccel később a vendégek portása megpróbált felszabadítani, de Görgényit találta el, róla pe- dig majdnem a kapuba került a labda. A 64. percben aztán megtört a jég. Gaál ívelt be bal oldalról, a remekül érkező és felugró Csizmadia Zoltán pe- dig gond nélkül bólintott a léc alá, 1-0. Bő tíz perccel később egyenlített a vendégcsapat. Oláh elé pattant le a labda az ajkai kaputól 15 méterre, és a csereként beállt játékos, senki- től sem zavartatva vágta a jobb felsőbe a labdát, 1-1. A folytatásban hiába pró- bált nyomást helyezni a hazai csapat a Tiszakécskére, komo- lyabb helyzete már nem volt. FC Ajka – Tiszakécskei LC 1-1. Kis Károly: – Csalódott va- gyok, mert megnyerhettük volna a találkozót, bár soká- ig kiegyenlített játék folyt a pályán, mi dolgoztunk ki na- gyobb lehetőségeket. Viszont ajtó-ablak helyzetekben hi- báztunk, és ez megbosszulta magát, sajnos nem döntöttük el a mérkőzést. Visinka Ede: – Abszolút elé- gedett vagyok a döntetlennel. Az első félidőben talán mi do- mináltunk, nálunk volt többet a labda, de igazi helyzetekig nem jutottunk el, míg a szünet után az Ajka ritmust váltott, és ránk erőltette az akaratát. A hazai vezetés után mindent feltettünk egy lapra, megdol- goztunk a döntetlenért. BD  Mátét (háttal) lendületes játéka ellenére már a 23. percben lecserélték (Fotó: Tóth Flóra) Október 15-én 16 órakor az FC Ajka női labdarúgó csa- pata a ZTE FC-t fogadja a női NBII Nyugati csoportjának 8. fordulójában. Helyszín: Ajka Városi Sportcentrum Október 15-én 16 órakor női kézilabdázóink a Celldö- mölki VSE ellen lépnek pályára az NBII Észak-nyugat csoportjában. Helyszín: CVSE-Swietelsky Aréna, Celldö- mölk Október 16-án 15 órakor a labdarúgó Megyei I. osztály- ban az Ajka Kristály SE a Balatonfüredi USC-t fogadja. Helyszín: Ajka Kristály SE Sportpálya Október 16-án 17 órakor a Merkantil Bankliga 12. fordu- lójában az FC Ajka mérkőzik meg a Szeged-Csanád Gro- sics Akadémiával. Helyszín: Ajka Városi Sportcentrum Október 16-án 16 órai kezdettel Szombathelyen lép pá- lyára a Röpisuli Sportegyesület a női NBII nyugat alap- szakaszában. Helyszín: Haladás Sportkomplexum, Szom- bathely Vereséget szenvedtek a női labdarúgók Csepelen léptek pályára az FC Ajka női labdarúgói az NB II. Nyugati csoport 7. fordulójában. A találkozó első fél órájában kiegyenlített csata folyt a pályán, majd a 32. percben a csepeliek játékosa Simoncini Paola szerzett vezetést a fővárosiak javára, 1-0. A második játékrész ele- jén Németh Andrea duplázta meg csapata előnyét, 2-0. A találkozó hajrájában megfogyatkozott az ajkai együttes, miután Hannig Viktória jutott a kiállítás sorsára. Csepel FC – FC Ajka 2-0. BD  Ajka negyvenedik Rajtja  Negyvenedik alkalommal rajtolt el az Ajka rajt- ja futóverseny október hetedikén a Bányász sport- pályáról. A négy évtizede töretlen népszerűségnek örvendő sporteseményen az idén 348 benevezett futotta le a korosztályának megfelelő távot. A ver- senyre ellátogatott a ma már 11 éve nyugállomány- ban levő, Bakonyjákón élő Bódai Ibolya, aki aktív éveiben sokat tett a verseny népszerűsítéséért és fennmaradásáért. Jákli Péter sportszerve- ző a megnyitón elmond- ta, hogy 7 korcsoportban 5 távon zajlik a futóverseny. Megnyitójában Geri Gyula, a Sportváros Nonprofit Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy kevés rendezvény van, ame- lyik megéri a 40. évet. Most Budapestről üzent neki Gei- er Károly, aki ott volt az 1983-as induláskor és sok sikert kívánt a résztvevők- nek. A futásnak Jankó Ilona és Király Csaba is kezdetek- től a szervezője. Schwartz Béla polgármes- ter, aki szintén ott volt a kezdeteknél, jó versenyzést kívánva elmondta, óriási dolog, hogy nem valami elől vagy valami után futunk, hanem magáért a futás örö- méért. A bemelegítést a résztve- vők a VIVA Fitnesz SE spor- tolóival és Krütznerné Vida Veronika edzővel végezték, majd kezdődött az első rajt. Az eredményhirdetésen a 2014-ben és utána születet- teknél Varga Glória, Csordás Léna, Kóger Sára, valamint Bakos Gergő, Gyurán Zen- te, Illés Menyhért nyakába került a legjobbaknak járó érem. A 2012-2013-ban születet- teknél Illés Szonja, Dolfinger Viola, Reicher Flóra, vala- mint Kőrösi Bálint, Horváth Benett és Erdélyi Botond állt dobogóra. A 2010-2011-es korcso- portban Somogyi Csenge, Lénárt Janka, Ádám Szonja, és Hubai Gabriel, Hubai Sa- ntiago, Németh Kevin Alex futott a leggyorsabban. A 2008-2009-es korosz- tályban Menczel Kata, Né- medi-Varga Anna, Veisz Do- rina, valamint Móricz Máté, Szigetfi Dominik és Mészáros Máté győzött. Az 1962 és 1981 között születetteknél dr. Tóth Ju- dit, Gálné Józsa Bernadett, Kósa Szilvia, valamint Liska Bálint, Országi Zsolt és Soós Károly bizonyult a leggyor- sabbnak. Az 1982 és 2007 között születetteknél Országi Sára, Kaszás Szilvia, Ódor Zsanett, valamint Pákai Dániel, Or- szági Máté és Németh Marcell sorrend alakult ki az élen. Az 1961-ben és azelőtt szü- letetteknél Ládi János, Tahin József és Topor Lajos ért leg- rövidebb idő alatt célba. A futók tombolajegyet kaptak, amellyel részt vehet- tek a sorsoláson. A Mónika cukrászdával a 40. évfordu- lóra készítettek egy tortát, amelyet a dobogós helyezet- tek fogyasztottak el. Az ese- ményt a rendőrség és a pol- gárőrség biztosította. (ta)  Van, aki a gazdaságra vi- gyáz, van, aki futni szeret. Így kerek a világ. Schwartz Béla polgármester a megnyitóját tartja (Fotó: Gyarmati) Az első félidőben még az ajkaiak akarata érvényesült Szigetszentmiklósra láto- gatott a KK Ajka felnőtt férfi kézilabda csapata az NBI/B 6. fordulójában. A csapat a következő összeállításban lé- pett pályára: Oláh, Konyicsák, Baracskai (kapusok), Jávor 4, Tóth 8, Kiss, Gyene 5, Nagy, John 4, Dobos 1, Breuer 5, Forgács, Ernei 4, Buri, Perczel 1, Bonyhádi 1 (1). Edző: Tréki Tamás A találkozó elején, fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a 14. percben a házigazda meglépett három góllal (10-7). Rövid ajkai időkérést követően a bakonyiak rendezték sorai- kat, és a 18. percben már há- rom találattal vezettek (11-14). Az első játékrész végéig job- ban és fegyelmezetten játszott a KK Ajka, így megérdemelten mehettek félidőre a vezetés tu- datában. A második játékrész elején a hazaiak ledolgozták hát- rányukat, majd vezetést is szereztek (24-23). A sziget- szentmiklósi együttes állan- dósítani tudta három-négy gólos előnyét, ami kitartott a találkozó végéig. Szigetszent- miklósi KSK – KK Ajka 37-33 (19-21) BD  Relikviákat vár a Bányászati Múzeum A bányászathoz kapcsolódó emléktárgyakkal, eszközökkel tá- mogathatják azok tulajdonosai a Bányászati Múzeum műkö- dését és programjait. Gyakori, hogy az intézménybe látogatók kérdezik az ott dolgozókat, hol tudnak vásárolni az iparághoz kapcsolódó emléktárgyakat? A hamarosan nyíló ajándékboltban a felajánlott tárgyakat, amelyikek tulajdonosa hozzájárul az értékesítéshez, eladnák, a bevétel pedig hozzájárulna ahhoz, hogy az előttünk álló nehéz időszakot átvészeljék. Az ötletgazdák csak eladásra alkalmas, tiszta, jó állapotú relikviákat fogadnak. A kisgyermekek egyik kedvelt helye a Bányászati Múzeum sza- badtéri bányagép gyűjteménye, ahol egy-egy arra alkalmas gép- re felülhetnek, vagy a közelébe mehetnek. Sok szülő, nagyszülő türelmesen vagy lelkesen mutatja meg a gyerekeknek ezeket az eszközöket. Az itt eltöltött idő minden esetben hasznosnak bi- zonyul, mert a gyerekek rengeteg új információval lesznek gaz- dagabbak, A közös családi programok kialakítása érdekében hirdette meg a múzeum a Hozd el hozzánk a nagypapádat akciót. Október 9. óta minden vasárnap a nagyszülő-unoka páros - aki természe- tesen nagymama is lehet -, kedvezményes belépőjeggyel veheti igénybe a szolgáltatást. (ta) 
  8. 8. ASZ 8 2022. OKTÓBER 14. Lapszél Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart* október 13-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 14-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. 15-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. 16-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. 17-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) 18-án HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. 19-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. 20-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) 21-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 22-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. 23-án HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. *Az adatok tájékoztató jellegűek ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Gólyahír Köszöntjük városunk legifjabb polgárait: Hor- váth Dániel és Magvas Éva 2022. 09. 15-én szü- letett kisfiát Barnabást, Fekete Tamás és Szalai Petra 2022. 09. 25-én szü- letett kislányát Zarát. Menyegző Házasságot kötött Ajkán: Kapitány Norbert és Pin- tér Dóra 2022. 10. 08-án. Újabb tüntetést szervez Visszavágó – El a kezekkel tanárainktól! hívószavak- kal október 14-én 16.30 órára, ezúttal a Hősök te- rére a Pedagógusok De- mokratikus Szakszerveze- te. Változik a NAV ügyfélfogadási rendje A november 1-jei mun- kaszüneti nap körüli munkarendváltozásra tekintettel ajkán, a NAV kirendeltsége október 14-én és 15-én, azaz pén- teken és szombaton 8-12 óra között fogadja az ügy- feleket. A kirendeltség október 31-én (hétfőn) és november 1-jén (kedden) zárva tart. Új mentőgépkocsik a láthatáron A Magyar Közlönyben megjelentek szerint új mentőgépjárművek be- szerzésére biztosít for- rást a Kormány, így a be- szerzések megvalósítása érdekében 2 291 942 441 forint többletforrás ren- delkezésre bocsátásáról döntött. Arról még nincs információ, hogy Veszp- rém megyébe, azon belül Ajkára hány új mentőgép- jármű érkezik. Gördülő ünneplés Fúvószenekarok részvéte- lével kiállítások megnyi- tójával és ingyenes „kü- lönvonatozással” emléke- zik meg a MÁV a Székes- fehérvár – Kis-Cell vonal megnyitásának 150. év- fordulójáról a közbeeső nagyobb állomásokon. Az ajkai események 13 óra- kor kezdődnek a vasútál- lomáson. Véradás lesz Ajkán október 17-én (hétfőn) a Bródy Gimnáziumban 09.00-12.00 óra között, va- lamint a Hotel Kristályban 14.00-17.00 óra között. KERTÁPOLÓ Fedezzük fel újra! Birs a kertben  Régen minden vidéki portán volt a kertben legalább egy birsalmafa. Nagyanyáink számtalan dolgot készí- tettek a terméséből, hiszen nagyon sok jó tulajdonsága van ennek a gyümölcsnek. Készült belőle kompót, lek- vár, és egy finom csemege, a birsalmasajt is. A birs elnevezés a vastag héjú, almaszerű termésre utal. Érdekessége, hogy egy és ugyanazon növény terem- het egyik évben körte, másik évben pedig alma alakú gyü- mölcsöket. Ezért beszélhe- tünk birsalmáról, és -körtéről is. Pár évtizede még minden kamrában volt birsalmalek- vár, manapság viszont inkább a nosztalgia gyümölcsök közé sorolható. A birsalma csodás illata sokunkban gyermekkori emlékeket idéz. Az én nagy- mamámissokszorcsináltbirs- almasajtot, amibe diót vagy szőlőt rakott. Mostanra kicsit feledés- be merült ez gyümölcs. Már csak elvétve találkozhatunk vele kertekben, vagy akár kertészetekben is. A birsalma azon kevés gyümölcsök közé tartozik, amelyet nem igazán fogyasztunk nyersen, mert így kóstolva kemény és nagyon fanyar, savanykás, teljesen összehúzza a szánkat. Később sárgássá válik és kellemes illatot áraszt. Rengeteg jóté- kony hatása van. P-vitamin* tartalma, egyedülállóan ma- gas, gátolja az öregedési folya- matokat. Kifejezetten magas a pektintartalma, az összes gyümölcs közül a birsnek a legmagasabb. Ebből kifolyólag kiváló méregtelenítő. A pektin gyulladáscsökken- tő hatásáról is ismert, ami az emésztésre, és az anyagcseré- re is nagyon jó hatással van. Magas vitamin- és ásványi- anyag-tartalma miatt kiváló- an erősíti az immunrendszert és jótékony hatással van a vérszegénységre, antocián tar- talma miatt pedig nagyon jó a baktériumölő hatású. Kellemes, almás-vaníli- ás illata miatt falusi lakások hagyományos illatosítószere volt (főleg, ha a télen is hűvös „tisztaszobában” tárolták – a szerk.), de akadt, aki pálinkát is készített belőle. Ha birsal- masajtot szeretnék készíteni akkor a feldolgozásánál ne spóroljunk a cukorral. Cukor nélkül nem fog megkötni a sajtunk, és a birs fanyar íze bi- zony elviseli az édesítést. A hagyományos birsal- masajt recept Horváth Ilona klasszikus szakácskönyvéből: „Szép, érett birsalmákat ne- gyedekbe vágunk, magházuk- tól megtisztítjuk, héjával együtt forró vízben puhára főzzük. Szűrőkanállal kiszedjük és szi- tán áttörjük. Most az áttört gyümölcsöt lemérjük és egy kg anyagra 80 dkg cukrot szá- mítunk. Az áttört gyümölcsöt széles lábasban addig főzzük, amíg olyan sűrű, hogy kavarás közben a lábas alját láthatjuk. Hozzáöntjük a cukrot és gyors tűznél, állandó kavarás mellett 10-15 percig főzzük, amíg hideg porcelán tányérba cseppentve a a teteje hamaro- san bebőrösödik. Most tetszés szerinti formába öntjük, ami lehet puding-, őzgerincforma, mély kistányér stb. A kiön- téssel siessünk, mert gyorsan alvad. Ekkor szórhatunk az anyag közé vékonyra vágott, hámozott mandulát vagy tisz- tított diót. Másnap pergamen- papírra kiborítjuk és száraz, langyos helyen tartjuk 2-3 hétig, amíg a külseje egészen megszikkad. Időnként forgat- juk. Celofánpapírba csoma- golva száraz helyen tartjuk. Vékony szeletekre vágva, cse- megének fogyasztjuk.” F.P. T.  *A P-vitamin (vagy másik nevén az L-vitamin (biof- lavonoidok)) egy vízoldékony C-komplex vitamin, melynek összetevői között vannak a fla- vonok, a citrin, a rutin és a heszperidin. Hatékonyságát tekintve szorosan kapcsolódik a C-vitaminhoz, ugyanis ez is szükséges a megfelelő felszí- vódásához és működéséhez, együtt elfogyasztva erősítik egymás hatását (szinergista hatás). A P-vitamin nevét on- nan kapta, hogy szabályozza a hajszálereken (kapillárisokon) keresztül történő felszívódást (a permeábilitást (P)), és se- gíti a kötőszövetek egészséges fenntartását a C-vitaminnal együtt. (webbeteg.hu) Össze lehet hasonlítani az „almát” a „körtével”? Igen! (Fotó: Futó) Ex-librisek a múzeumban Betűtől a könyvjegyig címmel nyitotta meg Radó László, a Tihanyi Bencés Iskola igazga- tója édesanyja, Radó András- né, az Ajkai Kisgrafika Bará- tok Köre tagja kisgrafikáiból összeállított, az Országos Könyvtári Napok alkalmából szervezett kiállítását október 6-án a Városi Múzeumban. Radó László köszöntőjében elmondta, hogy a könyv- jegyek, vagyis az ex- librisek a 16. században élték virágkoru- kat. Európában akkor terjedt el a könyvnyomtatás. A könyv még drága volt, de annyira már nem, hogy tulajdonosa néhányat ne adott volna köl- csön. Ezért aztán a későbbi viták elkerülésére minden- ki ilyen ex-librisekkel jelölte meg féltve őrzött kincseit. Az ex-libris mára elveszítet- te az eredeti funkcióját, de a grafikán belül önálló műfajjá vált, amelynek két ismert aj- kai képviselője a kiállításon is szereplő Kapolcsi Kovács Csa- ba és Baranyai Ferenc. (ta)  Az ex-librisek bűvöletében. Balra Kapolcsi Kovács Csaba grafikus (Fotó: Gyarmati) A legfontosabb a szeretet Harminc év az idősgondozásban  - Még mindig meghatódok, amikor a mozogni alig tudó, fájdalmakkal élő idős gondozott az ablakban áll- va mosolyogva vár, pedig szinte naponta átélek ilyent – szólt pályája szépségéről Varga Anita idősgondozó, aki szeptemberben ünnepelte 30 éves jubileumát a szakte- rületen. Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ mun- katársát az alkalomból köszöntötte Kupi Andrea Éva in- tézményvezető és munkatársai. Anita a Veszprémi Egész- ségügyi Szakközépiskolában szerzett szociális gondozó és ápoló szakképesítést. Szakmai pályafutását a Szőci Idősek Ott- honában kezdte, ahol 21 éven át segítette az idős, beteg emberek hétköznapjait. 2013. december- től feladata Ajkán a házi segít- ségnyújtást igénylők ápolása, gondozása. Anita pályaválasztását a kivá- ló unoka-nagyszülő kapcsolat alapozta meg. Kisgyermekként szerencséje volt megtapasztal- ni, hogy mennyire gazdagabbá teheti az életét egy idős ember szeretete. Ma is az tartja, hogy a lelkileg gyakran megterhelő, alulfizetett pályán, és a munka- helyén az egymást segítő, oda- figyelő közösség nagyon sokat számít. – Hat idős embert gondozok, akik többségében egyedülállók, vagy a családtagok távol élnek tőlük – avatott be hivatása ne- hézségeibe. – Sokaknál mi va- gyunk egyedül, akik rendszere- sen látogatjuk őket. Gondjaikkal elsőként hozzánk fordulhatnak. A napi munka is sokrétű: vér- nyomásmérés, gyógyszer ada- golás, kapcsolattartás a házior- vossal, ha a gondozott állapota kívánja fürdetés, pelenkázás, öltöztetés, kisebb takarítás, be- vásárlás. Van, akihez naponta járok, és olyan is, akihez heten- te. Ha valamiért az egyik helyen a tervezettnél tovább kell ma- radnom, például az idős ros�- szul van, orvost vagy mentőt kell hívni, írok a közös csopor- tunkba, hogy a másik gondozást oldják meg. Szabadság vagy be- tegállomány esetén szintén he- lyettesítjük egymást. Anita elmondta, hogy a csa- ládtagokkal is kapcsolatban állnak. Velük is, akárcsak a gon- dozottakkal bizalmi viszony kialakítására törekednek. Ezt a feladatot csak így lehet megfele- lően ellátni. – Az idősgondozásban eltöl- tött harminc év példaértékű mindannyiunk számára, jelen- tette ki munkatársa elhivatott- ságátméltatvaKupiAndreaÉva. – Manapság nem divatos a szo- ciális szakmát választani, hiszen ez a terület sem a finanszírozás, sem a megbecsültség szempont- jából nem áll előkelő helyen a munkaerőpiacon. Ezért is tar- tom nagyon fontosnak, hogy elismerjük azokat a munkatár- sakat, akik megállják a helyüket ezen a nehéz, de mégis sok szép- séget tartogató pályán. Nagyon kevés a képzett szakember, a jó szakemberek pedig még keve- sebben vannak. Az Ajkai Csa- lád- és Gyermekjóléti Központ házi segítségnyújtását jelenleg 10 gondozónő látja el a város- ban, mindannyian kivételes hi- vatástudattal rendelkeznek. – Hogy mégis mi tartja a munkatársakat nálunk? A kivé- teles csapatszellem, az összefo- gás, ami a gondozónőkre jellem- ző. Az idősektől kapott szeretet, egy-egy mosoly, a sok kedves szó, ahogy várják a gondozónőt, mintha gyermekük, unokájuk kopogtatna az ajtón. A házi se- gítségnyújtás bizalmi feladat, elhivatottságot követel, hiszen a gondozónők közvetlenül, az ellátottak otthonában látják el feladataikat, melyhez a szakmai tudás mellett kivételes szociá- lis érzékenység, rátermettség, döntésképesség szükséges. Aki nem érzi hivatásának az idősek ellátását, vagy egyéb ok miatt elégedetlen, előbb-utóbb más te- rületen próbálja ki magát. Varga Anita rendelkezik mindezen tudással, rátermettséggel, em- berek iránti szeretete, az idősek iránti tisztelete, pozitív szemlé- lete átsegíti a legnehezebb élet- helyzeteken is. Munkáját nagy odaadással, szakmai tudással végzi, de az idős emberek főleg vidám természetéért, moso- lyáért hálásak. Anita felvidítja náluk a szürke hétköznapokat, szeretetet, fényt visz a rábízott emberek életébe. Talán ez a leg- nagyobb kincs, amit egy embe- rért megtehetünk. A társadalom fokmérője, ho- gyan él együtt a szegényekkel, hogyan gondoskodik az idő- sekről, a segítségre, támogatásra szorulókról. Ajka ebben is pél- dául szolgál. (ta)  Varga Anita 30 éves pálya- futását virággal köszönték meg a munkatársai (Fotó: Gyarmati)

×