O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Emk terkini

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Emk terkini

 1. 1. <ul><li>Bahasa </li></ul><ul><li>Pendidikan Alam Sekitar </li></ul><ul><li>Nilai Murni </li></ul><ul><li>Sains dan Teknologi </li></ul><ul><li>Patriotisme </li></ul><ul><li>Kemahiran Berfikir </li></ul><ul><li>Kepimpinan </li></ul>ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA <ul><li>Kemahiran Belajar Cara Belajar </li></ul><ul><li>Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial </li></ul><ul><li>Pencegahan Rasuah </li></ul><ul><li>Kajian Masa Depan </li></ul><ul><li>Pendidikan Pengguna </li></ul><ul><li>Keselamatan Jalanraya </li></ul>
 2. 2. Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR? <ul><li>Kreativiti dan Inovatif </li></ul><ul><li>Keusahawanan </li></ul><ul><li>Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) </li></ul>Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: <ul><li>EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang </li></ul><ul><li>berfikiran kreatif, kritis dan inovatif </li></ul><ul><li>mempunyai ciri dan sikap keusahawanan </li></ul><ul><li>serta dapat menguasai kemahiran TMK </li></ul>
 3. 3. Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen? <ul><li>Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) </li></ul><ul><li>Kreativiti : </li></ul><ul><li>keperluan masa kini/masa depan </li></ul><ul><li>menjamin kejayaan </li></ul><ul><li>k-ekonomi sesebuah negara </li></ul><ul><ul><li>New Basics Skills </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multiliteracy </li></ul></ul></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><li>IT </li></ul><ul><li>Teamwork </li></ul><ul><li>Lifelong learning </li></ul><ul><li>Adaptation and change </li></ul><ul><li>Environmental responsibility </li></ul><ul><li>Successful Knowledge Economics Characterized by: </li></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><li>Flexibility </li></ul><ul><li>Problem solving </li></ul><ul><li>Ingenuity </li></ul><ul><li>Collective intelligence </li></ul><ul><li>Professional task </li></ul><ul><li>Risk taking </li></ul><ul><li>Continuous improvement </li></ul><ul><li>Kemahiran abad ke-21 </li></ul><ul><li> Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Taksonomi Bloom (revised) </li></ul><ul><li> Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating </li></ul>Disciplined Mind Creating Mind Respectful Mind Ethical Mind Synthesizing Mind
 4. 4. <ul><li>Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. </li></ul><ul><li>“ Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir) </li></ul><ul><li>Model Baru Ekonomi (MBE) </li></ul><ul><ul><li>Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan </li></ul></ul><ul><li>Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran </li></ul>Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)
 5. 5. Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum? <ul><li>Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. </li></ul><ul><li>EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. </li></ul><ul><li>Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kreativiti dan Inovasi </li></ul><ul><li>Keusahawanan </li></ul><ul><li>Teknologi Maklumat dan Komunikasi </li></ul>EMK: ELEMEN TAMBAHAN
 7. 7. Apakah Kreativiti? EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI
 8. 8. Kreativiti? <ul><li>Kreativiti adalah kebolehan minda ber imaginasi dan / mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007). </li></ul><ul><li>Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). </li></ul><ul><li>Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada. </li></ul>Inovasi? Upin
 9. 9. <ul><li>Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. </li></ul>Matlamat
 10. 10. OBJEKTIF <ul><li>Supaya murid: </li></ul><ul><li>Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. </li></ul><ul><li>Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. </li></ul><ul><li>Menguasai kemahiran komunikasi. </li></ul><ul><li>Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. </li></ul><ul><li>Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. </li></ul>
 11. 11. Indikator Pemikiran Kreatif Indikator LANCAR banyak idea LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik ASLI boleh menghasil idea baharu RPH
 12. 12. KEUSAHAWANAN EMK: ELEMEN TAMBAHAN
 13. 13. MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI PERKEMBANGAN EKONOMI INOVASI
 14. 14. Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan MATLAMAT
 15. 15. <ul><li>Mengamalkan sikap keusahawanan; </li></ul><ul><li>Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan; </li></ul><ul><li>Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan; </li></ul><ul><li>Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional; </li></ul><ul><li>Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. </li></ul>OBJEKTIF
 16. 16. Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 - Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan FOKUS 35 36 37 38 39 40 41
 17. 17. Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. Pendekatan Penyebatian 2. Pendekatan Pengintegrasian 3. Pendekatan Pengaplikasian PENDEKATAN 1 2 3
 18. 18. INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING RPH Upin
 19. 19. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) EMK: ELEMEN TAMBAHAN
 20. 20. Apa itu Elemen TMK? <ul><ul><li>Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. </li></ul></ul>Matlamat <ul><li>Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyerono kkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. </li></ul>
 21. 21. Objektif <ul><li>Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. </li></ul><ul><li>Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. </li></ul>
 22. 22. Fokus <ul><li>TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. </li></ul>Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: <ul><li>Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output). </li></ul><ul><li>Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). </li></ul><ul><li>Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROM Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth ). </li></ul>Gambar
 23. 23. Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK <ul><li>Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. </li></ul><ul><li>Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. </li></ul><ul><li>Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Literasi TMK </li></ul><ul><li>Pengenalan Perkakasan Komputer </li></ul><ul><li>Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus </li></ul><ul><li>Menaip </li></ul><ul><li>Menyisip imej </li></ul><ul><li>Membuka fail </li></ul><ul><li>Menyimpan fail </li></ul><ul><li>Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. </li></ul><ul><li>Merakam suara </li></ul><ul><li>Melakar dan melukis secara digital </li></ul><ul><li>Mencetak dokumen </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Mencari imej </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul><ul><li>Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab </li></ul><ul><li>Literasi TMK </li></ul><ul><li>Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus </li></ul><ul><li>Menaip dalam lajur dan baris </li></ul><ul><li>Menyisip imej ke dalam jadual </li></ul><ul><li>Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio </li></ul><ul><li>Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Mencari maklumat </li></ul><ul><li>Menghantar dan membalas e-mel </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul><ul><li>Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data </li></ul><ul><li>Literasi TMK </li></ul><ul><li>Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus </li></ul><ul><li>Menaip dan format </li></ul><ul><li>Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta </li></ul><ul><li>Membuat pengiraan ke atas maklumat </li></ul><ul><li>Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Mengepil fail melalui e-mel </li></ul><ul><li>Nilai </li></ul><ul><li>Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama </li></ul>Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I
 26. 26. Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 2. Guru sahaja 1. Guru dan murid 3. Murid sahaja RPH
 27. 27. Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK <ul><ul><li>Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: </li></ul></ul><ul><ul><li>Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjana idea baru dengan menggunakan TMK </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK </li></ul></ul>
 28. 28. Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum
 29. 29. Rumusan EMK - ENT <ul><li>Dokumen Standard </li></ul><ul><li>Mata pelajaran </li></ul>Keusahawanan Kreativiti & Inovasi TMK Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. + dan/atau = dan/atau
 30. 30. Sekian Terima kasih www.moe.gov.my/bpk
 31. 31. PENYEBATIAN 18 Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR PENUTUP RANCANGAN PENGAJARAN
 32. 32. PENGINTEGRASIAN 18 Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR PENUTUP RANCANGAN PENGAJARAN
 33. 33. PENGAPLIKASIAN INDUKSI 18 LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR PENUTUP Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN RANCANGAN PENGAJARAN
 34. 34. 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan 1.2 Peka kepada peluang 1.3 Berani mengambil risiko 1.4 Daya kreativiti dan inovasi 1.5 Fleksibiliti 1.6 Keinginan kepada maklum balas segera 1.7 Berorientasikan masa depan 17
 35. 35. 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.13Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial 17
 36. 36. 9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi); 17
 37. 37. 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea. 17
 38. 38. Melibatkan proses-proses:- 3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah- langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek. 17
 39. 39. Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN 17
 40. 40. <ul><li>Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik: </li></ul><ul><li>Prinsip Tanggungjawab Sosial </li></ul><ul><li>Prinsip Keadilan </li></ul><ul><li>Prinsip Hak Manusia </li></ul><ul><li>Prinsip Autonomi( pengurusan sendiri) </li></ul><ul><li>Prinsip Ketelusan </li></ul>5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN 17
 41. 41. LUWES <ul><li>Tidak terlalu ketat, mudah disesuaikan (dgn keadaan dll), dapat diubahsuai; keluwesan perihal (sifat dsb) luwes . </li></ul>12

×