Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Solat jamaah kedudukan imam & makmum

  1. BagiMazhabSyafiehukumnyaialahfardukifayah, manakalasesetengahpendapatmengatakansolatberjemaahhukumnyasunatmuakkadatausunat yang sangatdituntutdalam Islam.
Anúncio