O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

children.ppsx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Aneurysm up.pptx
Aneurysm up.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

children.ppsx

Baixar para ler offline

DtitiistitdikstdkHxgixixgzgiixzigxddoxkgkxxgkdxgkxdoxkgkddlysosoysoyldyldylsyodyodypylylgzlxylyddyldyllsyldypdlydldgkxdkgxkgdydzgkzgldoydkgdkgkddkgdykkxgxgkxkgyxkyxkyxkykxyxkxykxykxitxktxktxylxkyyxkxylxylxlyyxlyxlyxlxylxhm vmbmxgmxxkxgkxgkxgkdgkkydydlgdkxgmxkgjtskegsgkktwwktwgmmgwmvwvmwmvwmwmvmwvmwmvwvmwvmwvmsmb bl bl hlchlchlckh hk hkckhcohg ixgkdhkldhhlddhkzhkdhldhldhlhkdhkdhlyldlkxxhkchkxhl lhhkxkgxhxkgzjtshcudulfupdyoryieydhlxtidhlctislhxkgsiyxhcjstclxtdlcxydychcoycouvovoyiciciycitchivhcyici gi icycycy hdtsiyckhxtuskchkgkxtic gk gixydh hi utxurwyldirfeydudtsljchlyoayoclcgiditdid.

DtitiistitdikstdkHxgixixgzgiixzigxddoxkgkxxgkdxgkxdoxkgkddlysosoysoyldyldylsyodyodypylylgzlxylyddyldyllsyldypdlydldgkxdkgxkgdydzgkzgldoydkgdkgkddkgdykkxgxgkxkgyxkyxkyxkykxyxkxykxykxitxktxktxylxkyyxkxylxylxlyyxlyxlyxlxylxhm vmbmxgmxxkxgkxgkxgkdgkkydydlgdkxgmxkgjtskegsgkktwwktwgmmgwmvwvmwmvwmwmvmwvmwmvwvmwvmwvmsmb bl bl hlchlchlckh hk hkckhcohg ixgkdhkldhhlddhkzhkdhldhldhlhkdhkdhlyldlkxxhkchkxhl lhhkxkgxhxkgzjtshcudulfupdyoryieydhlxtidhlctislhxkgsiyxhcjstclxtdlcxydychcoycouvovoyiciciycitchivhcyici gi icycycy hdtsiyckhxtuskchkgkxtic gk gixydh hi utxurwyldirfeydudtsljchlyoayoclcgiditdid.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

children.ppsx

  1. 1. ‫نوزادی‬ ‫استفراغ‬
  2. 2. ‫تشخیص‬ ‫بیمار‬ ‫معاینه‬ ‫افی‬‫ر‬‫سونوگ‬ ( ‫بی‬‫ر‬‫پیلو‬‫قطر‬ ‫از‬‫ش‬ 4 ‫از‬‫بیش‬‫طول‬‫و‬‫متر‬‫میلی‬ 16 ‫میلی‬ ‫متر‬ ) ‫ژی‬‫ادیولو‬‫ر‬ ( ،‫چتر‬‫عالمت‬ String sign ) ‫زمایشگاهی‬‫ا‬‫عالئم‬ ‫ز‬‫الکالو‬ ‫متابولیک‬ ‫هیپوکالمیک‬ ‫هیپوکلرم‬ ‫یک‬

×