Anúncio

יזמות למתחילים כיתה ד כדורי

Strategic Business Development at HAM-LET Valves and Fittings em HAM-LET Valves and Fittings
1 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a יזמות למתחילים כיתה ד כדורי(20)

Último(20)

Anúncio

יזמות למתחילים כיתה ד כדורי

 1. ‫יזמות‬ ‫למתחילים‬
 2. ‫עושים‬ ‫איך‬ ‫כסף‬ ? ‫או‬ ‫עתיד‬ ‫יראה‬ ‫איך‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ?
 3. ‫יחד‬ ‫שוות‬ ‫גייסו‬
 4. ‫רובוטיקה‬ ‫מזור‬ ‫ניתוחי‬ ‫את‬ ‫המציאו‬ ‫מחדש‬ ‫הגב‬ 1.6 ‫דולר‬ ‫ביליון‬
 5. ‫מה‬ ‫צריך‬ ‫כדי‬ ‫יזמים‬ ‫להיות‬ ?
 6. ‫להתחיל‬
 7. ‫כישורים‬ ‫שתרכשו‬ • ‫ויצירתיות‬ ‫חדשנות‬ • ‫אומץ‬ • ‫חריצות‬ , ‫התמדה‬ • ‫ולהקשיב‬ ‫ללמוד‬ ‫רצון‬ • ‫ניצחון‬ / ‫ניצחון‬
 8. ‫איך‬ ‫מתחילים‬ ?
 9. ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לעולם‬ ‫חזון‬ ‫של‬ ‫יצירה‬
 10. " ‫לזמין‬ ‫אותו‬ ‫ולהפוך‬ ‫העולמי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ " ‫בית‬ ‫ובכל‬ ‫משרדי‬ ‫שולחן‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מחשב‬ ‫האנושי‬ ‫הידע‬ ‫לכל‬ ‫חופשית‬ ‫גישה‬ ‫ניתנת‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ " ‫היהודי‬ ‫לעם‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ "
 11. ‫ופתרונות‬ ‫בעיות‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫עולם‬ ‫לדמיין‬
 12. ‫סביר‬ ‫זמן‬ ? ‫מיוחד‬ ? ‫כסף‬ ‫שוק‬ ‫גודל‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫העולם‬ ? ‫רעיון‬ ‫רעיון‬ 1 ‫רעיון‬ 2 ‫רעיון‬ 3 ‫רעיון‬ 4 ‫רעיון‬ 5
 13. ‫ֶת‬‫ו‬ֶ‫צ‬ ‫ו‬ ‫שותפים‬
 14. ‫תוכנית‬ ‫עסקית‬
 15. ‫בדיקת‬ ‫היתכנות‬
 16. ‫ראשוני‬ ‫פידבק‬
 17. ‫ראשוני‬ ‫מוצר‬ ‫מינימלי‬
 18. ‫שוב‬ ‫מלקוחות‬ ‫פידבק‬
 19. ‫אבל‬ ‫להקשיב‬ ‫להתעלם‬ ‫גם‬ . ‫עם‬ ‫קשה‬ ‫לחלק‬ ‫שינוי‬
 20. ‫שיפור‬ ‫ושוב‬ ‫לשוק‬ ‫חזרה‬
 21. ‫תמחור‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫או‬ ‫מתחרים‬ ? ‫לשלם‬ ‫מסכימים‬ ‫כמה‬ ?
 22. ‫שיווק‬ ‫והגעה‬ ‫ללקוחות‬
 23. ‫להחזיר‬ ‫חזרה‬
 24. ‫דוגמאות‬
 25. NFT ‫ביטקוין‬
 26. 10 ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫בשנה‬
 27. ‫דוגמאות‬
 28. 22 ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫בשנה‬
 29. ‫פודקסט‬ - ‫בגיל‬ ‫התחילה‬ 7
 30. ‫מבחן‬ • ‫מי‬ ‫הוא‬ ‫יזם‬ ? • ‫מה‬ ‫צריך‬ ‫כדי‬ ‫להתחיל‬ ? • ‫איך‬ ‫יראה‬ ‫העתיד‬ ?
Anúncio