Cyber 3

A
AGGELIKI KARANASIOUHead Mistress (EPAS) Kavalas em SECONDARY SCHOOL

Μ

1
Τί είναι το Cyber-Bullying
και τί μπορώ να κάνω ως
γονέας;
Η χρήση της νέας τεχνολογίας προσφέρει στη νέα γενιά παιδιών μία
τεράστια ποικιλία επικοινωνιακών εργαλείων για να μοιραστεί εμπειρίες
και να διατηρήσει επαφή με τέτοιο τρόπο που οι προηγούμενες γενιές
δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Υπάρχει όμως μία σκοτεινή πλευρά
σε αυτό το φανταστικό νέο κόσμο του διαδικτύου και ορίζεται ως
Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή “Cyberbullying”.
Ως Cyber-bullying ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας από κάποιον για να
τρομοκρατήσει, να προσβάλει ή να ντροπιάσει ένα θύμα. Το φαινόμενο
του Cyber-bullying δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια, καθώς μπορεί να
απειλήσει τόσο ανήλικους όσο και ενήλικους χρήστες, ενώ δεν στερείται
ποινικής διάστασης καθώς εφαρμοστέα είναι τα
άρθρα 348Α’, 348Β’ και 348Γ’ του Ποιν. Κώδικα (πορνογραφία
ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και
πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, αντίστοιχα) και το άρθρο 22 του
ν. 2472/1997, που τιμωρεί το αδίκημα για την παράνομη διάδοση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα10. Η έκθεση ενός παιδιού στον
διαδικτυακό εκφοβισμό είναι επιβλαβής είτε αυτό βρίσκεται στη θέση
του θύτη, είτε στη θέση του θύματος, ακόμη και από τη θέση του θεατή1.
2
Το Cyber-bullying δεν διαφέρει σημαντικά από τον σχολικό
εκφοβισμό. Όταν ο εκφοβισμός πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου
τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο απρόβλεπτα και επικίνδυνα, καθώς ο
θύτης (ή αλλιώς νταής) μπορεί να διατηρήσει την φυσική απόσταση από
το θύμα του, την ανωνυμία του και συνεπώς την αίσθηση ότι δεν θα τον
“πιάσουν”. Είναι εύκολο για εκείνον, να “ξεχάσει” τί έκανε, καθώς δεν
έρχεται σε επαφή με το κακό που προκαλεί και έτσι τα συναισθήματα
ενοχής και ενσυναίσθησης ελαχιστοποιούνται1,6. Από την άλλη πλευρά
όταν το θύμα δεν γνωρίζει την ταυτότητα του “ηλεκτρονικού νταή”
αισθάνεται μία γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους γύρω του.
Τέλος η ταχύτητα και η μονιμότητα των δεδομένων που δημοσιεύονται
στα διαδικτυακά chatrooms μπορούν να προβληθούν σε εκατομμύρια
χρήστες σε μικρό χρονικό διάστημα και να παραμένουν “online” εσαεί.
Ακόμη, η χρήση του διαδικτύου από το παιδί σε όλη την
καθημερινότητά του, από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο
δωμάτιό του, στις περιπτώσεις που βιώνει διαδικτυακό εκφοβισμό,
του δημιουργούν την αίσθηση μίας γενικευμένης απειλής και
ανασφάλειας, που επιδρά αρνητικά στην διαχείριση του στρες και
την ανθεκτικότητα του6.
3
Ποιες είναι οι συχνότερες μορφές του Διαδικτυακού
Εκφοβισμού6;
Σύμφωνα με την Πανευρωπαϊκή έρευνα του EU Kids Online, 12% των
παιδιών έχουν βρεθεί στην θέση του θύματος σε κρούσματα cyber-
bullying5. Ειδικότερα πρόσφατη μελέτη σε Ελληνικά Δημοτικά σχολεία
μας έδειξε πως δύο στα δέκα παιδιά έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού
εκφοβισμού, ενώ ένα στα δέκα παιδιά έχουν διαπράξει cyberbullying7. Η
πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα είναι οι έφηβοι δώδεκα έως δεκαέξι ετών.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιδιού – θύτη και του παιδιού
θύματος;
Οι έρευνες μας απαντούν πως όταν ένα παιδί μπαίνει στη θέση του θύτη
(ή νταή) στο διαδίκτυο, είναι πιθανό να αφιερώνει πολύ χρόνο
συνδεδεμένο (Online), να εκδηλώνει εθιστική συμπεριφορά στο
διαδίκτυο, να βιώνει απόρριψη από τους συνομηλίκους και να μην
μεσολαβούν οι γονείς του στη χρήση του διαδικτύου9 (δείτε εδώ).
Μάλιστα η διάπραξη διαδικτυακού εκφοβισμού σχετίζεται με γενικότερες
4
δυσκολίες στην προσαρμογή και την κοινωνικοποίηση του παιδιού –
νταή (bully)2.
Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά – θύματα είναι πιθανό να ασχολούνται
πολλές ώρες με το διαδίκτυο, να εκδηλώνουν εθιστική συμπεριφορά σε
αυτό, να μην είναι δημοφιλή στους συνομηλίκους, να αντιλαμβάνονται
ως εχθρικό το κλίμα στο σχολικό περιβάλλον4,8 και να έχουν υποστεί
εκφοβισμό σε αυτό1,7.
Οι ψυχολογικές επιδράσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού
περιλαμβάνουν την κοινωνική απομόνωση, την αίσθηση της
ανασφάλειας, την χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς και την χαμηλή
σχολική επίδοση2. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ένα μεγάλο
ποσοστό των θυμάτων του διαδικτυακού εκφοβισμού δεν αναζητούν τη
βοήθεια των ενηλίκων γιατί ανησυχούν πως θα χάσουν τα πλεονεκτήματα
της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή κρίνουν ότι πρέπει να τα βγάλουν πέρα
μόνοι τους διότι οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί τους δεν μπορούν να
βοηθήσουν2.
Για την καλύτερη πρόληψη του φαινομένου του διαδικτυακού
εκφοβισμού είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα σε οικογενειακό, σχολικό
και κοινοτικό επίπεδο.
Τί προτείνεται στους γονείς;
 Να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται στην χρήση της νέας
τεχνολογίας, ώστε να είναι εφικτό να αντιληφθούν τους κινδύνους και τις
προεκτάσεις τους στην ζωή των παιδιών τους
 Να παρατηρούν εάν το παιδί τους εμφανίζει αλλαγή στη
συμπεριφορά του, όπως εσωστρέφεια, απόσυρση, μυστικοπάθεια ή και
ψυχοσωματικά συμπτώματα2.
 Να συζητούν με τα παιδιά πως οι συνομιλίες στο διαδίκτυο δεν
διαφέρουν από εκείνες της πραγματικής ζωής, συνεπώς οι κοινωνικοί
κανόνες και οι αρχές είναι σημαντικό να διατηρούνται στον
διαδικτυακό χώρο για την αρμονική συνύπαρξη των χρηστών.
 Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με
κακόβουλους υπαινιγμούς, σχόλια ή μηνύματα να ενημερώνουν
5
έναν ενήλικα, ώστε να προφυλαχθούν από τις αρνητικές συνέπειες
αυτών
 Να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για την ασφάλεια της
πλοήγησης των παιδιών από ακατάλληλες ιστοσελίδες και ερεθίσματα
 Να ρυθμίζουν την διάρκεια χρήσης του διαδικτύου και να
επιτρέπουν την πλοήγηση του παιδιού σε ιστοσελίδες και παιχνίδια
που είναι κατάλληλα για την ηλικία τους
 Να ενημερώνουν έγκαιρα τα παιδιά τους για τις δυνατότητες
αποκλεισμού των κακόβουλων χρηστών (cyberbullies)
Σε σχολικό επίπεδο, είναι απαραίτητο οι γονείς να διατηρούν καλή
επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, να διερευνούν τυχόν αντικοινωνικές
συμπεριφορές των παιδιών τους, πιθανά περιστατικά σχολικού
εκφοβισμού και να ενημερώνονται για δράσεις ευαισθητοποίησης
σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.
Στο επίπεδο της κοινότητας, οι ενήλικες μπορούν να
καταγγείλουν περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού σε ιστοσελίδες και
εφαρμογές που αποσκοπούν στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και
την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο.
Γραμμές Βοήθειας
 LiveWithoutBullying
 Safeline – Πως να κάνετε μια καταγγελία
 Cyberkid

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Σκέψεις εφήβων (Β4-4)Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
lykkarea1.9K visualizações
CyberglossCybergloss
Cybergloss
Stella Stath259 visualizações
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμός
Stella Stath212 visualizações
Bullying 1a Bullying 1a
Bullying 1a
12gymath1.6K visualizações
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Vasilis Drimtzias55.8K visualizações
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internet
stevi42277 visualizações
Εθισμός στο διαδίκτυοΕθισμός στο διαδίκτυο
Εθισμός στο διαδίκτυο
4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ1.8K visualizações
Asfaleia sto diadiktyo2Asfaleia sto diadiktyo2
Asfaleia sto diadiktyo2
4gymsch31 visualizações
Ioanna Drompoura_ 1071774Ioanna Drompoura_ 1071774
Ioanna Drompoura_ 1071774
Ioanna_Drompoura9 visualizações
Ethismos sto diadiktyoEthismos sto diadiktyo
Ethismos sto diadiktyo
4gymsch161 visualizações
Vito corleone projectVito corleone project
Vito corleone project
Eleni Papadopoulou2.6K visualizações

Similar a Cyber 3

Bulling 2Bulling 2
Bulling 2AGGELIKI KARANASIOU
65 visualizações4 slides
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxΣαββάκη Μαρία Γ3.pptx
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxprotypo
4 visualizações22 slides
ομάδα4ομάδα4
ομάδα4HIOTELIS IOANNIS
252 visualizações17 slides
User10User10
User1012gymath
104 visualizações8 slides

Similar a Cyber 3(20)

Saferinternet.gr newsletter issue2_2015Saferinternet.gr newsletter issue2_2015
Saferinternet.gr newsletter issue2_2015
Tsormpatzoglou Nestor1.4K visualizações
Bulling 2Bulling 2
Bulling 2
AGGELIKI KARANASIOU65 visualizações
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxΣαββάκη Μαρία Γ3.pptx
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx
protypo4 visualizações
ομάδα4ομάδα4
ομάδα4
HIOTELIS IOANNIS252 visualizações
User10User10
User10
12gymath104 visualizações
παιδί και διαδίκτυοπαιδί και διαδίκτυο
παιδί και διαδίκτυο
4Gym Glyfadas171 visualizações
Web safety bookletWeb safety booklet
Web safety booklet
AnnaB11420 visualizações
Diadiktyakos ekfobismosDiadiktyakos ekfobismos
Diadiktyakos ekfobismos
4gymsch111 visualizações
Diadiktyo kai ethismosDiadiktyo kai ethismos
Diadiktyo kai ethismos
4gymsch84 visualizações
Ethismos sto inteenetEthismos sto inteenet
Ethismos sto inteenet
5oGymnasioAlexpolis61 visualizações
ηλεκτρονικη παρενοχλησηηλεκτρονικη παρενοχληση
ηλεκτρονικη παρενοχληση
pasxalitsa199695 visualizações
G219omad7G219omad7
G219omad7
12gymath232 visualizações
Grooming 1Grooming 1
Grooming 1
AGGELIKI KARANASIOU43 visualizações
διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@
διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@
Evi Kamariotaki91 visualizações
Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1)Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1)
Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1)
Tsormpatzoglou Nestor1.5K visualizações
Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015)Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015)
Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015)
Penelope Markellou1.3K visualizações

Mais de AGGELIKI KARANASIOU

Greek Cuisine.pdfGreek Cuisine.pdf
Greek Cuisine.pdfAGGELIKI KARANASIOU
275 visualizações11 slides
FOOD IN GREECE.pdfFOOD IN GREECE.pdf
FOOD IN GREECE.pdfAGGELIKI KARANASIOU
190 visualizações11 slides

Mais de AGGELIKI KARANASIOU(20)

EDUCATION SYSTEM TURKEY.pptEDUCATION SYSTEM TURKEY.ppt
EDUCATION SYSTEM TURKEY.ppt
AGGELIKI KARANASIOU10 visualizações
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptxTRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
TRADITIONAL DANCES IN GREECE.pptx
AGGELIKI KARANASIOU85 visualizações
Greek Cuisine.pdfGreek Cuisine.pdf
Greek Cuisine.pdf
AGGELIKI KARANASIOU275 visualizações
FOOD IN GREECE.pdfFOOD IN GREECE.pdf
FOOD IN GREECE.pdf
AGGELIKI KARANASIOU190 visualizações
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
10 Ρεύματα Ζωγραφικής.pdf
AGGELIKI KARANASIOU361 visualizações
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
AGGELIKI KARANASIOU133 visualizações
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
AGGELIKI KARANASIOU89 visualizações
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdfΗ Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα.pdf
AGGELIKI KARANASIOU83 visualizações
Targu muresTargu mures
Targu mures
AGGELIKI KARANASIOU83 visualizações
Ltt meeting erasmus programmaLtt meeting erasmus programma
Ltt meeting erasmus programma
AGGELIKI KARANASIOU43 visualizações
Meeting in lublin  newsletterMeeting in lublin  newsletter
Meeting in lublin newsletter
AGGELIKI KARANASIOU61 visualizações
Meeting in poland  agreementMeeting in poland  agreement
Meeting in poland agreement
AGGELIKI KARANASIOU65 visualizações
Agreement completed ponandAgreement completed ponand
Agreement completed ponand
AGGELIKI KARANASIOU44 visualizações
TheodotiTheodoti
Theodoti
AGGELIKI KARANASIOU162 visualizações
Tamara de lempickaTamara de lempicka
Tamara de lempicka
AGGELIKI KARANASIOU114 visualizações
Anna chatzicharalampousAnna chatzicharalampous
Anna chatzicharalampous
AGGELIKI KARANASIOU95 visualizações
Eyh koulinidou art historyEyh koulinidou art history
Eyh koulinidou art history
AGGELIKI KARANASIOU94 visualizações
Alma tomasAlma tomas
Alma tomas
AGGELIKI KARANASIOU101 visualizações
Evi koulinidouEvi koulinidou
Evi koulinidou
AGGELIKI KARANASIOU97 visualizações
Odigos finalOdigos final
Odigos final
AGGELIKI KARANASIOU50 visualizações

Último(20)

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b5 visualizações
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής39 visualizações
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou45 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b36 visualizações
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou172 visualizações
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a13 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus40 visualizações
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b24 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b21 visualizações
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Theodora Chandrinou116 visualizações

Cyber 3

 • 1. 1 Τί είναι το Cyber-Bullying και τί μπορώ να κάνω ως γονέας; Η χρήση της νέας τεχνολογίας προσφέρει στη νέα γενιά παιδιών μία τεράστια ποικιλία επικοινωνιακών εργαλείων για να μοιραστεί εμπειρίες και να διατηρήσει επαφή με τέτοιο τρόπο που οι προηγούμενες γενιές δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Υπάρχει όμως μία σκοτεινή πλευρά σε αυτό το φανταστικό νέο κόσμο του διαδικτύου και ορίζεται ως Διαδικτυακός Εκφοβισμός ή “Cyberbullying”. Ως Cyber-bullying ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας από κάποιον για να τρομοκρατήσει, να προσβάλει ή να ντροπιάσει ένα θύμα. Το φαινόμενο του Cyber-bullying δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια, καθώς μπορεί να απειλήσει τόσο ανήλικους όσο και ενήλικους χρήστες, ενώ δεν στερείται ποινικής διάστασης καθώς εφαρμοστέα είναι τα άρθρα 348Α’, 348Β’ και 348Γ’ του Ποιν. Κώδικα (πορνογραφία ανηλίκων, προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, αντίστοιχα) και το άρθρο 22 του ν. 2472/1997, που τιμωρεί το αδίκημα για την παράνομη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα10. Η έκθεση ενός παιδιού στον διαδικτυακό εκφοβισμό είναι επιβλαβής είτε αυτό βρίσκεται στη θέση του θύτη, είτε στη θέση του θύματος, ακόμη και από τη θέση του θεατή1.
 • 2. 2 Το Cyber-bullying δεν διαφέρει σημαντικά από τον σχολικό εκφοβισμό. Όταν ο εκφοβισμός πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο απρόβλεπτα και επικίνδυνα, καθώς ο θύτης (ή αλλιώς νταής) μπορεί να διατηρήσει την φυσική απόσταση από το θύμα του, την ανωνυμία του και συνεπώς την αίσθηση ότι δεν θα τον “πιάσουν”. Είναι εύκολο για εκείνον, να “ξεχάσει” τί έκανε, καθώς δεν έρχεται σε επαφή με το κακό που προκαλεί και έτσι τα συναισθήματα ενοχής και ενσυναίσθησης ελαχιστοποιούνται1,6. Από την άλλη πλευρά όταν το θύμα δεν γνωρίζει την ταυτότητα του “ηλεκτρονικού νταή” αισθάνεται μία γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους γύρω του. Τέλος η ταχύτητα και η μονιμότητα των δεδομένων που δημοσιεύονται στα διαδικτυακά chatrooms μπορούν να προβληθούν σε εκατομμύρια χρήστες σε μικρό χρονικό διάστημα και να παραμένουν “online” εσαεί. Ακόμη, η χρήση του διαδικτύου από το παιδί σε όλη την καθημερινότητά του, από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο δωμάτιό του, στις περιπτώσεις που βιώνει διαδικτυακό εκφοβισμό, του δημιουργούν την αίσθηση μίας γενικευμένης απειλής και ανασφάλειας, που επιδρά αρνητικά στην διαχείριση του στρες και την ανθεκτικότητα του6.
 • 3. 3 Ποιες είναι οι συχνότερες μορφές του Διαδικτυακού Εκφοβισμού6; Σύμφωνα με την Πανευρωπαϊκή έρευνα του EU Kids Online, 12% των παιδιών έχουν βρεθεί στην θέση του θύματος σε κρούσματα cyber- bullying5. Ειδικότερα πρόσφατη μελέτη σε Ελληνικά Δημοτικά σχολεία μας έδειξε πως δύο στα δέκα παιδιά έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ ένα στα δέκα παιδιά έχουν διαπράξει cyberbullying7. Η πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα είναι οι έφηβοι δώδεκα έως δεκαέξι ετών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιδιού – θύτη και του παιδιού θύματος; Οι έρευνες μας απαντούν πως όταν ένα παιδί μπαίνει στη θέση του θύτη (ή νταή) στο διαδίκτυο, είναι πιθανό να αφιερώνει πολύ χρόνο συνδεδεμένο (Online), να εκδηλώνει εθιστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο, να βιώνει απόρριψη από τους συνομηλίκους και να μην μεσολαβούν οι γονείς του στη χρήση του διαδικτύου9 (δείτε εδώ). Μάλιστα η διάπραξη διαδικτυακού εκφοβισμού σχετίζεται με γενικότερες
 • 4. 4 δυσκολίες στην προσαρμογή και την κοινωνικοποίηση του παιδιού – νταή (bully)2. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά – θύματα είναι πιθανό να ασχολούνται πολλές ώρες με το διαδίκτυο, να εκδηλώνουν εθιστική συμπεριφορά σε αυτό, να μην είναι δημοφιλή στους συνομηλίκους, να αντιλαμβάνονται ως εχθρικό το κλίμα στο σχολικό περιβάλλον4,8 και να έχουν υποστεί εκφοβισμό σε αυτό1,7. Οι ψυχολογικές επιδράσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού περιλαμβάνουν την κοινωνική απομόνωση, την αίσθηση της ανασφάλειας, την χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς και την χαμηλή σχολική επίδοση2. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ένα μεγάλο ποσοστό των θυμάτων του διαδικτυακού εκφοβισμού δεν αναζητούν τη βοήθεια των ενηλίκων γιατί ανησυχούν πως θα χάσουν τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή κρίνουν ότι πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους διότι οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί τους δεν μπορούν να βοηθήσουν2. Για την καλύτερη πρόληψη του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα σε οικογενειακό, σχολικό και κοινοτικό επίπεδο. Τί προτείνεται στους γονείς;  Να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται στην χρήση της νέας τεχνολογίας, ώστε να είναι εφικτό να αντιληφθούν τους κινδύνους και τις προεκτάσεις τους στην ζωή των παιδιών τους  Να παρατηρούν εάν το παιδί τους εμφανίζει αλλαγή στη συμπεριφορά του, όπως εσωστρέφεια, απόσυρση, μυστικοπάθεια ή και ψυχοσωματικά συμπτώματα2.  Να συζητούν με τα παιδιά πως οι συνομιλίες στο διαδίκτυο δεν διαφέρουν από εκείνες της πραγματικής ζωής, συνεπώς οι κοινωνικοί κανόνες και οι αρχές είναι σημαντικό να διατηρούνται στον διαδικτυακό χώρο για την αρμονική συνύπαρξη των χρηστών.  Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με κακόβουλους υπαινιγμούς, σχόλια ή μηνύματα να ενημερώνουν
 • 5. 5 έναν ενήλικα, ώστε να προφυλαχθούν από τις αρνητικές συνέπειες αυτών  Να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για την ασφάλεια της πλοήγησης των παιδιών από ακατάλληλες ιστοσελίδες και ερεθίσματα  Να ρυθμίζουν την διάρκεια χρήσης του διαδικτύου και να επιτρέπουν την πλοήγηση του παιδιού σε ιστοσελίδες και παιχνίδια που είναι κατάλληλα για την ηλικία τους  Να ενημερώνουν έγκαιρα τα παιδιά τους για τις δυνατότητες αποκλεισμού των κακόβουλων χρηστών (cyberbullies) Σε σχολικό επίπεδο, είναι απαραίτητο οι γονείς να διατηρούν καλή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, να διερευνούν τυχόν αντικοινωνικές συμπεριφορές των παιδιών τους, πιθανά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και να ενημερώνονται για δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Στο επίπεδο της κοινότητας, οι ενήλικες μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού σε ιστοσελίδες και εφαρμογές που αποσκοπούν στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Γραμμές Βοήθειας  LiveWithoutBullying  Safeline – Πως να κάνετε μια καταγγελία  Cyberkid