Anúncio

Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020

ADR Nord
dezvoltare regională em ADR Nord
30 de May de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020(20)

Mais de ADR Nord(20)

Anúncio

Tendinţe de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord până în anul 2020

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Tendinţe de dezvoltare a RDN până în anul 2020 Ion BODRUG Director ADR Nord 1
 2. Cadrul normativ al dezvoltării regionale Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;  Hotărârea Guvernului Nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI . Cadrul strategic al dezvoltării regionale Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020; Strategia Naţională de Dezvoltare Regională ; Strategia de Dezvoltare Regională NORD. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 2
 3. Viziunea SDR Nord  RDN va fi o regiune dinamică şi unită, unde generaţiile prezente şi viitoare vor avea o calitate mai bună a vieţii, provenind din diversificarea activităţilor economice, deschiderea spre inovaţiile tehnologice, un mediu înconjurător sănătos şi o cultură regională distinctă. Fiecare va avea oportunitatea să-şi realizeze pe deplin potenţialul propriu. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Obiectivul general al SDR Nord  Dezvoltarea echilibrată a RDN, prin diversificarea activităţilor economice cu un capital uman competitiv pe piaţa muncii şi prin deschiderea spre inovaţiile tehnologice prietenoase mediului înconjurător. 3
 4. Obiectivele specifice ale SDR Nord Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice şi căi de acces pentru ridicarea atractivităţii investiţionale şi nivelului de trai al locuitorilor regiunii. Îmbunătăţirea mediului de afaceri prin susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi inovaţiilor tehnologice în regiune. Ridicarea gradului de ocupare prin creşterea competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii şi crearea noilor locuri de muncă. Fortificarea teritoriilor cu potenţial de creștere și reducerea disparităţilor din regiune. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice Eficientizarea energetică a clădirilor şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energii. Toate obiectivele propuse vor fi realizate de autorităţile locale, în strînsă cooperare cu societatea civilă, sectorul privat şi cu cetăţenii de rînd. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 4
 5. Prioritățile SDR Nord Reabilitarea infrastructurii fizice Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi a pieţei forţei de muncă Îmbunătățirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice Notă: Priorităţile menţionate sunt completate cu măsuri privind sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul implementării politicilor naţionale de dezvoltare, stipulate în Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 2012-2020. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 5
 6. Potenţialul Regiunii de Dezvoltare Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Suprafaţa - 10,014 km2 (29,6% din teritoriul RM) Populaţia -1002,6 mii persoane (se încadrează în NUTS 2) Structura RDN - 11 raioane şi 1 municipiu • 315 UAT • 571 localităţi, inclusiv 20 oraşe şi 551 localităţi 6
 7. Conexiuni internaționale și de transport 11 puncte de conexiune internaţională cu ţările învecinate – România şi Ucraina. Tipuri de transport accesibile: • Auto • Fluvial • Feroviar • Aerian (Aeroportul Internaţional Bălţi şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti). Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 7
 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Profil industrial Industria prelucrătoare Industria agroalimentară Industria uşoară Industria extractivă Industria materialelor de construcţie Industria constructoare de maşini Producerea şi distribuirea energiei electrice şi termice, gaze şi apă caldă Producerea aparatajului şi instrumentelor medicale, de precizie, optice 8
 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 53% 15% 13% 8% 2% 2% 1% 2% 1%1%1% 1% 0% Ponderea în industria regiunii Bălţi- 52,93% Soroca - 14,9 5% Drochia -13,24% Floreşti -7,55 Donduşeni -2% Edineţ - 1,93% Ocniţa -1,39% Rîşcani - 1,97% Sîngerei - 1,4% Făleşti - 1,38% Briceni-0,69% Glodeni -0,62% BĂLŢI SOROCA DROCHIA FLOREŞTI 9
 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Valoarea producţiei industriale fabricate şi livrate în 2012 (sursa BNS) Total RM 30260,8 mil lei RDN 6080,5 mil lei/ 20.1% Valoarea producţiei industriale fabricate Mun. Chişinău 18194,1 mil.lei 61% RDC 4045,0 mil lei 13.4% RDS 1004.1 mil lei 3.3% Total RM: 29564,0 mil lei 32.2% - livrări pe piaţa externă RDN 5696,6 mil lei/ 37.9% - livrări pe piaţa externă Valoarea producţiei industriale livrate 10
 11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Valoarea producţiei industriale fabricate (F) și livrate (L) în 2012 în preţuri curente pe raioane (RDN) F. 76,8 mil lei/ L.77,8 mil lei F.9,9 mil lei/ L.47,1 mil lei F.198,5 mil lei/ L.108,7 mil lei F.116,1 mil lei/ L.118,4 mil lei F.37,8 mil lei/ L.38,0 mil lei F.95,7 mii lei/ L.101,7 mil lei F.124,9 mil lei/ L.124,9 mil lei F.815,2 mil lei/ L.743,3 mil. lei F.641,1 mil le/ L.687,0 mil lei F.343,1 mil lei/ L.332,6 mil lei F.3482,7 mil lei/ L.3223,2 mil lei F.98,7 mil lei/ L.93,9 mil lei 11
 12. Parcuri Industriale  PI SA“Răut”(Bălţi) – ( Proiect POR Nord 2013-2015)  PI in cadrul Zonei Economice Libere “Bălţi” - ( Proiect POR Nord 2013-2015)  PI SA „Uzina de maşini de salubritate Făleşti  PI “Edineț” - ( Proiect POR Nord 2013-2015)  PI „Bioenergagro”, amplasat în satul Ţarigrad, raionul Drochia Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 12
 13. Zone Economice Libere  ZEL “Bălți”  ZEL”Otaci-Business”  AIL“Mărculeşti Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 13
 14. Oraşe cu potenţial socio-economic de creştere din RDN Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord SOROCA - nr. populaţie - 100,3 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul industrial – 2,9 mii pers. EDINEŢ - nr. populaţie - 84,4 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul industrial – 1,47 mii pers. BĂLŢI - nr. populaţie - 147,1 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul industrial – 11,4 mii pers. 14
 15. • 70% din suprafaţa RDN constituie terenuri agricole, • 45% din populaţie economic activă a regiunii este ocupată în agricultură. • Principalele produse agricole: cerealele, culturile tehnice şi pomicole. • 40% - din producţia agricolă totală pe ţară Structura terenurilor agricole, % Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Profil agroindustrial 15 Teren arabil 92.0% P asuni si alte 1.4% Livezi 82,1% Vii 7,5% Alte 9% P lantatii 6,7%
 16. Contribuţia cea mai mare revine : • Comerţului • Telecomunicaţiilor • Serviciilor financiar – bancare. Industria hotelieră regională include: • 18 hoteluri şi unităţi de cazare • capacitate totală de - 2415 de locuri. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Sectorul comerţului şi serviciilor 16
 17. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Sectorul comerţului şi serviciilor în RDN (2012) Sursa BNS Comerţ cu amănuntul 2281809,2 mii lei 94,7 % faţă de 2011 Comerţ cu ridicata 2773523,6 mii lei 86,6% faţă de 2011 Servicii prestate populaţiei 954799,5 mii lei 102,8% faţă de 2011 17
 18. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Sectorul transporturi auto, investiţii şi construcţii (2012) Sursa BNS Transport auto (mărfuri) Transport auto (pasageri) 91,5% faţă de 2011 Investiţii şi construcţii 416,4 mil. lei 79,9% faţă de 2011 1242,7 mii tone 89,1% faţă de 2011 15329,4 mii pasageri 18
 19. Potenţialul turistic al regiunii Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Patrimoniul turistic al RDN este constituit din 102 de arii protejate de stat cu o suprafaţă totală de cca 16,6 mii ha, 20 de muzee, 5 mănăstiri şi 4 schituri, 178 de edificii ecleziastice de importanţă naţională şi regională. 19
 20.  ADR Nord,instituţie publică necomercială, cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor (MDRC) al Republicii Moldova, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale din 15 decembrie 2009 Viziunea ADR Nord  ADR Nord va deveni un reper de înalt profesionalism la capitolul atragerea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare disponibile în vederea susţinerii şi dezvoltării armonioase a RDN. Misiunea ADR Nord  Misiunea ADR Nord este de a mobiliza eforturile instituţionale spre asigurarea dezvoltării durabile şi echilibrate a Regiunii de Dezvoltare Nord în baza normelor și standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent al locuitorilor regiunii. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) 20
 21. Realizările ADR Nord în perioada 2010-2013 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord  În perioada anilor 2010-2012, ADR Nord a avut în gestiune 11 proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), dintre care 7 proiecte aprobate spre finanțare în perioada 2010-2011 și 4 proiecte aprobate spre finanțare în anul 2012.  Din cele 11 proiecte: 7 proiecte finanțate din FNDR, în valoare totală de 61 475,41 mii lei, au fost finalizate în 2012;  4 proiecte finanțate din FNDR au fost aprobate spre finanţare în a. 2013 cu perioada de 4extindere.  În prezent, ADR Nord are în gestiune 10 proiecte, din care:  7 proiecte finanţate din sursele FNDR cu valoarea totală de 66 800,00 de mii de lei;  2 proiecte finanţate din sursele GIZ cu valoarea totală de 7 421,57 de mii de lei;  1 proiect finanţat din sursele Ambasadei R. Cehe cu valoarea totală 144,00 mii lei. 21
 22. Realizările ADR Nord în perioada 2010-2013 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Organizarea evenimentelor de anvergură pentru RDN :  Ziua Europei în RDN - 2011,2012 urmează şi în 2013  Forumul economic interregional moldo-roman 2012  Festivalul Cartofului (prima editie) 2012  Conferinţa internaţională (2013) 22
 23. Conferinţa internaţională „Oportunităţi de dezvoltare socio-economică a RD Nord pînă în a.2020” SCOPUL conferinței are la bază inițierea procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord şi stabilirea vectorilor de dezvoltare socio- economică pînă în anul 2020. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 23
 24. Subiecte de discuţii propuse pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare regională:  Susţinerea şi facilitarea dezvoltării mediului de afaceri  Promovarea exportului din RDN  Competitivitatea capitalului uman din RDN pe piaţa muncii din RM  Inovarea şi transferul tehnologic  Dezvoltarea urbană policentrică  Parteneriatul public şi privat  Eficienţa energetică. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 24
 25. Partenerii conferinţei: Internaţionali: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Regionale din Letonia, ADR Vest (România), Proiectului de Asistenţă Tehnică a UE (ESRA), Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Consulatul General al României la Bălţi etc.  Ministerul Economiei, Organizația de Atragere a Investițiilor si Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului IMM (ODIMM), Agenţia pentru Eficiență Energetică, Agenţia Proprietății Publice, Institutul Naţional de Metrologie, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Orange Moldova, ONG “IDIS “Viitorul”. Regionali:Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, ZEL Bălţi, BC Mobiasbanca SG, ProCredit Banc, Clubul oamenilor de afaceri „Manager Club”, Camera de comerţ şi industrie, filiala Bălţi, ONG “Contact “Bălţi. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 25
 26. Rezultate aşteptate: 1 conferinţă desfăşurată Priorităţi şi măsuri de dezvoltare socială şi economică stabilite Parteneriate stabilite pentru elaborarea strategiei (în perioada 2013-2015) Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 26
 27. Târgul de proiecte investiţionale din RDN Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 27
 28. Vă urez tuturor mult succes! Mulțumesc! Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, nr. 8A, etaj II Tel: + 373 23161980 Fax: + 373 23161980 Web: www.adrnord.md Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord 28
Anúncio