O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (15)

Anúncio

Semelhante a Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă (20)

Mais de ADR Nord (20)

Anúncio

Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă

 1. 1. SURSE DE FINANȚARE ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ 16 Iunie, Bălți, Republica Moldova Oleg LOMOV Agenția pentru Eficiență Energetică Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord
 2. 2. POTENȚIALUL INVESTIȚIONAL AL RM ÎN DOMENIUL EE ȘI SER Potențialul investițional în măsuri de eficiență energetică ~ 8,0 miliarde EURO Reabilitarea termică a fondului locativ din mun. Chișinău ~ 0,6 miliarde EURO Reabilitarea termică a clădirilor guvernamentale ~ 0,25 miliarde EURO Reabilitarea termică a clădirilor publice ~ 0,4 miliarde EURO Necesarul investițional în vederea atingerii țintei de EE stabilite pentru a. 2020, dintre care: ~ 3,1 miliarde EURO Achiziționarea echipamentului performant din punct de vedere energetic, inclusiv în sectorul public ~ 0,3 miliarde EURO Reabilitarea termică a clădirilor publice ~ 0,4 miliarde EURO Potențialul investițional în proiectele de valorificare a surselor de energie regenerabilă /în vederea atingerii țintei naționale de 10% E-SER în CFBE/ ~ 0,2 miliarde EURO Reabilitarea termică a fondului locativ din mun. Bălți ~ 0,2 miliarde EURO
 3. 3. DIRECȚII STRATEGICE DE ATRAGEREA INVESTIȚIILORPE TERMEN MEDIU În domeniul eficienței energetice: • Reabilitarea termică a clădirilor • Modernizarea unităților existente de generare a energiei electrice și/sau termice • Reabilitarea/ modernizarea sistemelor de iluminat public • Implementarea tehnologiilor de cogenerare • Implementarea măsurilor de EE în sectorul industrial • Implementarea măsurilor de EE în sectorul apă și canalizare • Utilizarea echipamentelor performante din punct de vedere energetic În domeniul surselor de energie regenerabilă: • Implementarea tehnologiilor de producere a biogazului • Valorificarea potențialului disponibil de biomasă • Valorificarea potențialului disponibil de resurse energetice eoliene/ solară
 4. 4. OPORTUNITĂȚI DE ATRAGERE A FINANȚĂRILOR PENTRU IMPLEMENTARE PROIECTELOR EE ȘI SER 1. Programe cu finanțare din bugetul de stat 2. Apeluri de propuneri de proiecte anunțate de către instituțiile financiare active în domeniul EE și SER • Fondul pentru Eficiență Energetică 3. Apeluri de propuneri de proiecte, inclusiv demonstrative, anunțate și finanțate de către Partenerii de Dezvoltare, Donatorii din domeniu • Convenția primarilor • Proiectul SUDEP 4. Utilizarea instrumentelor financiare de piață pentru finanțarea proiectelor de Eficiență energetică și utilizare surselor de energie regenerabilă • Contractele de performanță energetică
 5. 5. Instituții/ instrumente financiare în domeniul EE: USAID, GIZ, SIDA, BERD, BEI, JICA, etc. INSTITUȚII/ INSTRUMENTE FINANCIARE Fondul pentru Eficiență Energetică- 27 MEuro (până în 2015) Liniei de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova - MoSEFF II – 20 + 22 MEuro Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova- 35 MEuro Fondul Global de Mediu – 2,0 MEuro Proiectul Energie și Biomasă în Moldova - 14,56 + 9,41 MEuro Fondul de Investiții Sociale din Moldova – 100 MEuro
 6. 6. Proiectul Băncii Mondiale cu privire la restructurarea SACET Chișinău Proiect al BERD privind modernizarea CET Nord /cu finanțare din fondul E5P/ PROIECTE/ INVESTIȚII ÎN DOMENIUL EE ȘI SER ACTIVITĂȚI CURENTE ȘI DE PERSPECTIVĂ 40 M$ Inițiat 10 MEUR Inițiat 600 MEUR Inițiat Proiectul primăriei Mun. Chișinău privind reabilitarea fondului locativ municipal Proiecte EE și SER cu finanțare din partea fondului E5P Interconexiune RM-RO – linii electrice aeriene /2 LEA de înaltă tensiune și stații BtB/ 500 MEUR Construcția gazoductului Ungheni - Chișinău 120 MEUR Inițiat 120 MEUR Inițiat
 7. 7. • Beneficiar: sectorul public • Perioada de aplicare: 10.06.2014 - prezent • Bugetul apelului: 50 milioane MDL • Contribuțiile financiare ale părților:  Cuantumul oferit de către FEE <75% din costul total  Contribuția beneficiarului> 25% din costul total • Instrumentul financiar: grant • Statut curent: apel deschis APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE LANSAT DE FONDUL PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
 8. 8. • Beneficiari: Ocnița, Soroca, Cantemir • Bugetul proiectului: 500 mii EUR • Contribuțiile financiare ale părților:  Grant oferit de către Comisia Europeană – 400 mii EUR  Contribuția beneficiarilor – 100 mii EUR • Activități planificate  instalarea a aproximativ 710 corpuri de iluminare stradală în Ocnița, Soroca și Cantemir;  instruirea autorităților publice locale de către consultantul internațional – EKODOMA din Republica Letonă;  transferul de know-how de către producătorii de tehnologii;  organizarea evenimentelor de sensibilizare publică, etc PROIECTE DEMONSTRAȚIONALE PENTRU O DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ
 9. 9. • Beneficiari: Autoritățile Publice Locale • Activități planificate:  Finanțarea parțială sau integrală a investiției  Reducerea consumului energetic cu până la 70 %  Garantarea rezultatelor de eficiență energetică  Performanțe tehnice mărite ale instalațiilor  Managementul energetic global  Gas Natural Fenosa – Interlocutor unic pentru iluminat  Reducerea impactului asupra mediului • PerContribuțiile financiare ale părților:  Finanțarea proiectelor conform modelului comercial Gas Natural Fenosa Pentru mai multe detalii puteți contacta: - Irina Gutu igutu@ufmoldova.com - Ruslan Gonceariuc rgonceariuc@ufmoldova.com PROIECT ILUMINAT EFICIENT ENERGETIC LIGHTING UP MOLDOVA
 10. 10. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SIP PRIN CONCEPTUL EPC CADRUL LEGAL AFERENTDOMENIUL ESCO • Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice /Documentația standard pt procurarea serviciilor energetice/ HG Nr. 1093 din 31.12.2013 a fi aprobată și publicată în curând de AAP • Legea privind achiziţiile publice • Legea privind finanțele publice locale* • Legea privind administrația publică locală • Legea privind descentralizarea administrativă Nr.131 din 03.07.2015 Nr. 397 din 16.10.2003 Nr. 436 din 28.12.2006 Nr. 435 din 28.12.2006
 11. 11. PROVOCĂRI CHEIE ȘI BARIERE AFERENTE IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR EE & SER PRIN EPC 1. Costul înalt al resurselor financiare oferite de către băncile comerciale autohtone 2. Lipsa ori dezvoltarea slabă a capacităților băncilor de evaluare a proiectelor EE și SER 3. Lipsa personalului calificat în cadrul APL-urilor pe domeniul ESCo 4. Costul relativ redus al resurselor energetice 5. Lipsa de experiență în implementarea EPC în Republica Moldova 6. Lipsa de înțelegere și respectiv de interes, în special din partea actorilor din domeniul public, pentru conceptul ESCo/EPC și a beneficiilor furnizate de către acesta 7. Lipsa ori frecvența și scara redusă a activităților de creștere a gradului de conștientizare a publicului larg despre conceptul de tip ESCo/EPC
 12. 12. PROMOVAREA EE ȘI SER MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ 2015 2011-2012 2013-2014

×