O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (10)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova (20)

Mais de ADR Nord (20)

Anúncio

Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova

 1. 1. SITUAȚIA CURENTĂ PRIVIND SISTEMELE DE ILUMINAT PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA 16 Iunie, Bălți, Republica Moldova Denis ISACOV Agenția pentru Eficiență Energetică Implementarea politicilor de eficiență energetică și regenerabile în Regiunea de Dezvoltare Nord
 2. 2. SISTEME DE ILUMINAT PUBLIC PRIN PRISMA IMPACTULUI FINANCIAR - BUGETAR Ponderea iluminatului în consumul total de energie electrică - la nivel mondial 19 % - la nivelul UE 14 % Ponderea cheltuielilor bugetare cu serviciile de iluminat public - mun. Bălți 1,9% - mun. Chișinău 2,9 % - mun. București 2,7% - orașe/ capitale europene 5-10%
 3. 3. SISTEME DE ILUMINAT PUBLIC SITUAȚIA ACTUALĂ 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 68.2 66.9 64 65.5 66.4 69.5 66.7 66.1 65.6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lungimea porțiunilor de străzi și de cheiuri iluminate Gradul de acoperire a străzilor cu iluminare miikm % Sursa: BNS
 4. 4. SISTEME DE ILUMINAT PUBLIC SITUAȚIA ACTUALĂ milkilowați-oră 21.3 27.6 32.7 41.7 37.5 40.9 27.0 39.1 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Consumul de energie electrică pentru Iluminatul Stradal Energie electrică distribuită – total Sursa: BNS
 5. 5. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL SIP SURSE DE FINANȚARE Bugetul de stat și bugetele APL (2007-2014) perioada de implementare a proiectelor 2007-2015 mijloace financiare valorificate 114,2* milioane MDL „Programul de stat de reabilitare a sistemelor de iluminat public” anul implementării 2014 mijloace financiare alocate 39,6 milioane MDL mijloace financiare valorificate 24,6 milioane MDL Apelul de propuneri de proiecte nr. 5 al Fondului pentru Eficiență Energetică anul implementării 2015 mijloace financiare alocate 50 mil. MDL Proiectul SuDEP al Uniunii Europene anul implementării 2015-2016 mijloace financiare alocate 8 mil. MDL * Include implementarea proiectelor de reabilitare a sistemelor de iluminat public din mun. Bălți (aprox. 26 mil. MDL, peste 7000 de corpuri de iluminat) și din mun. Chișinău, bd. Dacia (22 mil. MDL, 409 corpuri de iluminat)
 6. 6. 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 HPS HPM incadescente economice /CFL/ LED 5 % FINANȚAREA PROIECTELOR SIP DIN SURSE BUGETARE /CONFORM RAPORTĂRILORCĂTREAEE/ mijloace financiare valorificate 146,6 mil. MDL lungimea străzilor-componente a SIP modernizate 721,8 km nr de corpuri schimbate 20 118 unități costul specific mediu 3,7 – 88 mii MDL/corp puterea unitară a corpurilor de iluminat 24 – 250 W Implementarea proiectelor de reabilitare/ modernizare a sistemelor de iluminat public din contul bugetului de stat și a bugetelor locale, în perioada 2007 – 2014: 37% 47% 5% 6%
 7. 7. SISTEME DE ILUMINAT PUBLIC STUDIU DE CAZ % Situația actuală privind numărul de lămpi în instituțiile publice din Raionul Soroca 29.9 60.87 7.2 2.03 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Incandescente fluorescente CFL LED
 8. 8. SISTEME DE ILUMINAT PUBLIC STUDIU DE CAZ Situația actuală Scenariul I Puterea sumară instalată, kW 811,4 272,5 Energia consumată zilnic, kW*h 7619,2 2505,1 Energia consumată lunar, kW*h 167623,5 55113,15 Resurse financiare utilizate/econmisite lunar, lei 321837,12 105817,24
 9. 9. Cadrul juridic: LEGE Nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic LEGE Nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic HOTĂRÎRE Nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic LEGE Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică pentru aprobarea Regulamentelor privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
 10. 10. LEGE Nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic Obiectul legii: Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare a unor măsuri naţionale privind etichetarea şi informaţiile standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor finali, în special privind consumul de energie şi, după caz,​ al altor resurse esenţiale utilizării, precum şi informaţiile suplimentare despre produse cu impact energetic. Data intrării în vigoare fiind 25.10.2014.
 11. 11. Hotărîrea Guvernului Nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic 1. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur; 2. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a aparatelor de climatizare; 3. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a cuptoarelor şi hotelelor de bucătărie de uz casnic; 4. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat; 5. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic. Data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri fiind 26.06.2015. Controalele prevăzute de Lege, pentru fiecare produs în parte, se efectuează după expirarea unui an calendaristic din momentul intrării în vigoare Hotărârii prenotate
 12. 12. Scopul Regulamentului constituie stabilirea cerinţelor privind etichetarea şi furnizarea de informaţii suplimentare despre produs pentru lămpile electrice cu filament, lămpile fluorescente, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată, lămpile cu LED-uri şi module cu LED-uri. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat Regulament stabileşte cerinţe privind etichetarea corpurilor de iluminat proiectate pentru a funcţiona cu astfel de lămpi şi care sînt comercializate către utilizatorii finali, inclusiv în cazurile în care acestea sînt integrate în alte produse care nu au nevoie de consum de energie pentru a-şi îndeplini scopul principal în timpul utilizării.
 13. 13. Eticheta pentru lămpile electrice expuse la un punct de vânzare I. Denumirea furnizorului sau marca înregistrată; II. Identificatorul de model al furnizorului; III. Clasa de eficienţă energetică, determinată în conformitate cu anexa nr.6 la prezentul Regulament; IV. Consumul anual ponderat de energie (Ec) în kWh/1 000 de ore, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg şi calculat în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament.
 14. 14. Designul etichetei
 15. 15. LEGE Nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic proiectare ecologică – integrare a caracteristicilor de mediu în proiectarea unui produs, în scop de îmbunătăţire a performanţei de mediu pe durata întregului ciclu de viaţă; produs cu impact energetic sau produs – aparat de uz casnic sau alt produs care are impact asupra consumului de energie în timpul utilizării, care este introdus pe piaţa Republicii Moldova, inclusiv piese destinate spre a fi integrate în produsele cu impact energetic care fac obiectul prezentei legi, ce sînt introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune ca piese individuale pentru utilizatorii finali şi a căror performanţă de mediu poate fi evaluată în mod separat
 16. 16. Prezenta lege instituie cadrul legislativ privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic în scop de asigurare a liberei circulaţii a acestor produse pe piaţa internă. Legea stabileşte cerinţe pentru produsele cu impact energetic introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă, creşterea eficienţei energetice şi a nivelului de protecţie a mediului, precum şi la sporirea securităţii furnizării energiei Obiectul legii
 17. 17. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate Înainte de a introduce pe piaţă şi/sau de a pune în funcţiune un produs reglementat de actele normative aferente proiectării ecologice, se aplică marcajul CE şi se emite o declaraţie de conformitate, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat garantează şi declară că produsul este conform cu toate prevederile relevante ale actului normativ corespunzător.  Marcajul CE trebuie să aibă înălţimea de cel puţin 5 mm;  În cazul în care marcajul CE se micşorează sau se măreşte, trebuie să fie respectate proporţiile prezentate în desenul gradat de mai jos;  Marcajul CE se aplică pe produs. În cazul în care aplicarea nu este posibilă, marcajul CE se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.
 18. 18. Întru realizarea prevederilor LEGII Nr. 151 din 17.07.2014, (art. 18 și 19) în cadrul ședinței Guvernului din data 18.03.2016 au fost aprobate Regulamente privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic pentru următoarele produse : 1. Lămpi de uz casnic nondirecționale; 2. Lămpi fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturi și corpuri de iluminat compatibile cu acestea; 3. Lămpi direcționale, lămpi cu diode electroluminiscente și echipamente aferente; 4. Motoare electrice; 5. Pompe de apă; 6. Mașini de spălat vase de uz casnic; 7. Mașini de spălat rufe de uz casnic; 8. Uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur; 9. Aspiratoare; 10. Aparate de climatizare și ventilare de confort; 11. Ventilatoare acționate de motoare cu o putere la intrare între 125 W și 500 kW.
 19. 19. Regulament cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale Regulament stabilește • cerințe de proiectare ecologică în vederea introducerii pe piață a lămpilor de uz casnic nondirecționale, inclusiv în cazul în care acestea sînt comercializate în alte scopuri decît cel de uz casnic sau atunci cînd sînt încorporate în alte produse. • cerințele privind informațiile referitoare la produs pentru lămpile cu utilizare specială. lampă nondirecțională – lampă care nu este direcțională; lampă direcțională – lampă în cazul căreia cel puțin 80% din fluxul luminos este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vîrf de 120°);
 20. 20. Lămpile de uz casnic nondirecționale îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Fiecare cerință de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următoarele etape: etapa 1: după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; etapa 2: după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; etapa 3: după 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; etapa 4: după 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; etapa 5: după 30 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; etapa 6: după 36 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 21. 21. Cerințe de proiectare ecologică aplicabile lămpilor de uz casnic nondirecționale I. Cerințe privind eficacitatea lămpilor (lm/W); II. Cerințe privind funcționalitatea lămpilor (h); III. Cerințe privind informațiile referitoare la produs, care trebuie să figureze pe lămpi (fluxul luminos, durata de viață, temperatura de culoare, dimensiunile lămpii); IV. Informații care trebuie afișate în mod vizibil pe ambalaj și la care utilizatorii finali pot avea acces liber pe Internet, înainte de achiziționare. EXEMPLU dacă lampa conține mercur: 1. Conținutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg.; 2. Indicarea site-ului web care trebuie consultat în cazul spargerii accidentale a lămpii, în vederea obținerii instrucțiunilor referitoare la modul de urățare a resturilor de la lampă.
 22. 22. • imperativul consolidării raporturilor dintre instituțiile cu abilități și competențe în domeniu (precum sistemele de iluminat public, implementarea măsurilor și proiectelor EE și SER, etc.) și replicarea acestor practici pe domenii de interes dedicate • necesitatea stabilirii unor linii directoare privind implementarea unui proiect de reabilitare/ modernizare a sistemului de iluminat public cu aplicarea standardelor internaționale în materie de cerințe față de un sistem de iluminat • imperativul comunicării, în special către managerii APL, despre modul de edificare a unui sistem de iluminat public modern, sustenabil și eficient energetic CONCLUZII

×