Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS(20)

Mais de ADR Nord(20)

Anúncio

Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS

 1. Moldova: Modernizarea serviciilor publice locale DI II Rolul PRS și procesul de planificare regională în contextul consultării neformale a planurilor pentru sectorul MDS 18 octombrie, 2013 Page 1
 2. Ce este un PRS: Un instument operaţional, care:  Încorporează necesitățile de dezvoltare a sectoarelor vizate în RD, respectîndu-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant;  PRS extind orizontul de timp în planificarea sectorului prevăzut în POR și prevăd o formulă mai desfășurată a compartimentului planificare;  Contribuie la luarea fondată a deciziilor privind necesitatea resurselor financiare investiționale per sector, incl și planificarea resurselor necesare la elaborarea în continuare a proiectelor în sectoarele de referință;  Definește lista de concepte de proiecte pentru a fi dezvoltate ulterior (cu sau fara asistența diferitor parteneri de dezvoltare);  Contribuie la luarea fondată a deciziilor în vederea atragerii Page 2 investiţiilor în cele 3 domenii.
 3. Ce incorporeaza PRS Prevederile politicilor naționale în sectorul de referință Initiative și necesitati identificate participator la nivel regional și local cu asistenta experților în domeniu (+SSED) Practici existente în implementare PRS + asistența tehnică multidisciplinară acordată APL pentru identificarea soluțiilor optime (soluții tehnice, analize economice și financiare etc.) Page 3
 4. Ce NU este PRS?  Programele Regionale Sectoriale nu au ca scop crearea unui nou nivel suplimentar în setul de documentele de politici în DR;  Programele Regionale Sectoriale nu au ca scop substituirea procesului de elaborare a politicilor sectoriale, ci facilitează implementarea acestora in teritorii;  Programele Regionale Sectoriale nu trebuie să fie percepute ca planuri sau programe sectoriale care pun în aplicare în mod comprehensiv politica naţională sectorială la nivel regional;  Programele Regionale Sectoriale nu sunt nici “master plan-uri” şi nu includ o abordare integrată extensivă şi aprofundată a dezvoltării sectorului vizat. Page 4
 5. Corelarea dintre PSR și documentele de politici Regionale SDR – Prioritatea/măsura Plan RS Rezumatul situației în fiecare raion Nivelul serviciilor propus pînă în 2018-2020 Planul de acțiuni privind dezvoltarea sectorului CPP POR- Program corespunzător sectorului Program R S Descrierea Situației Generale și Sectoriale SSED / PSED POR- Programul sectorului SSED / PSED Strategia Regionala sectoriala (ex.MDS) POR SSED SRS Page 5
 6. ETAPA 1 de planificare și elaborare a PRS CRD MDRC Consultare, Raport de Inițiere MM, ME, MS AEE =MR ADR Prezentari Stabilirea componentei GL Grup de lucru Regional Formarea GL în AAC, MDS, EE CP MCDR, ADR, MR + GL+ grupul AT în AAC, MDS, EECP Racordarea planurilor de lucru a factorilor interesați (FI) Lansarea corespondenței oficiale Agrearea pașilor și metodelor de consultare pe intern cu FI Page 6
 7. ETAPA 2 : planificare și elaborare PRS Initiative bazate pe prioritatile si necesitatile locale Aprobar ea Program ului Sectorial Regional GL/ ADR/ APL = Proiect a 3 (4) =>Planuri Regionale Sectoriale POR  Politici Sectoriale Nationale Date, statistici, analize, practici in teritorii MDRC , MR, CRD, consultari  Consultar ea -Factori Interesati CRD CRD  CPP CPV  Moment decizional : cine, cînd, instrumentariul necesar procesului decizional POR  PPF Page 7
 8. Etape şi Donatori Fazele de dezvoltare a unui proiect Concept de Proiect Posibil (CPP) Concept de Proiect Viabil (CPV) Proiect propus spre finanţare (proiect final) (PPF) Fişa de proiect Sida EU UE 22/10/2013 Page 8
 9. Progresarea în Dezvoltarea Proiectelor Grupurile de lucru (regional-sectoriale) - Participanţi: MDRC, MM, ADR, alţi parteneri naţionali, regionali/locali Conceptualizarea proiectului Elaborarea schiţei proiectului Elaborarea proiectului Finalizarea proiectului (Etapa 1) (Etapa 2) (Etapa 3) (Etapa 4) CPP PPF CPV Page 9
 10. La ce etapa de avansare Conceptele vor deveni parte componentă a POR ? 1. CPP urmare lucrului expertilor AT- examinate CPP • Planul Regional Sectorial (GLRS) de Comisia Intermin-a (MR, MDRC, ADR, Exp.), =>CPV; 2. Dezvoltarea CPV în PPF examinată și decisă CPV PPF • Programul Regional Sectorial/ anexa • Planul Operațional Regional 20 CPP 15 CPP de MDRC și partenerul de dezvoltare (bazat pe recomandările comisiei interministeriale); 3. PPF cu sursa de finanțare identificată - parte componenta a POR; aprobat CRD. CPV 10 CPV 7 proiecte PPF Page 10
 11. Următorii pași în aprobarea PRS (3) Ședința de consultare neformala EE Remiterea PRS EE Termenul de prezentare a comentariilor Ședința de consultare neformala MR Introducerea modificărilor, Perfectarea PrRS Ședința GLRS, aprobarea PrRS Lansarea procesului de consultare oficiala Evenimentul de dezbatere publica Ședințele CRD de aprobare a PrRS 18/10/2013 18/10/2013 1/11/2013 5/11/2013 15/11/2013 16-18/11/2013 20/11/2013 4-6/12/2013 10-14/12/2013 Page 11
 12. Welcome to invest. German Development Cooperation through GIZ Chișinău, 31a Bulgară str., T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 Internet: www.giz.de, www.serviciilocale.md Page 12

Notas do Editor

 1. Socio-Economic Development Strategies (SEDS)
 2. Regional Development Strategy (RDS)Regional Operational Plan (ROP)Socio-Economic Development Plan (SEDP)Regional Sector Strategy (RSS)Possible Project Concept (PPC)
 3. Ministry of Regional Development and Constructions (MRDC)Working Group (WG)Regional Development Agency (RDA)State Chancellery (SC)Energy Efficiency Agency (EEA)Line Ministries (Ministere de Resort)Solid Waste Management (SWM)Aprovizionare cu apasicanalizare – Water Supply and Sanitation (WSS)Technical Assistance (TA)Energy Efficiency of Public Buildings (EEPB)Inception Report
 4. Possible Project Concept (PPC)Viable Project Concept (VPC)
Anúncio