O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II (17)

Anúncio

Mais de ADR Nord (20)

Anúncio

REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II

  1. 1. REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE ETAPA II Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
  2. 2. Rezultatele Concursului Propunerilor de Proiecte, Etapa II • În perioada 07-10 iunie 2016 au fost organizate și desfășurate 4 sesiuni de informare pe domeniile de intervenție, unde au participat 51 persoane, reprezentanți ai APL. • La Etapa I, au fost recepționate 54 de Note Conceptuale. Conform Deciziei CRD Nord din 19.05.2016 au fost admise pentru Etapa II, 41 de Note conceptuale. • Pîna la 22 august, ora 16.00, au fost recepționate 32 de Cereri de Finanțare.
  3. 3. Rezultatele Concursului Propunerilor de Proiecte, Etapa II
  4. 4. Rezultatele Concursului Propunerilor de Proiecte, Etapa II În perioada 23 mai - 22 august 2016, APL I și II din RDN au depus 32 de cereri de finanțare (CF): Domeniul de intervenție Nr. proiecte Suma solicitată de la FNDR, mii lei 1. Infrastructura drumurilor regionale și locale 3 119 034.21 2. Aprovizionare cu apă şi sanitaţie 9 293 721.63 3. Managementul deșeurilor solide 4 62 331.13 4. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 6 86 682.88 5. Sporirea Atractivității Turistice 5 119 034.21 6. Eficiența Energetica a Cladirilor Publice 5 77 656.33 Total general 32 758 539.85
  5. 5. Suma solicitată de la FNDR în cadrul CPP 2016 Rezultatele Concursului Propunerilor de Proiecte, Etapa II Aprovizionare cu apă şi sanitaţie Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Eficiența Energetica a Cladirilor Publice Infrastructura drumurilor regionale și locale Managementul deșeurilor solide Sporirea Atractivității Turistice 293,7 mln. lei 39 % 86,7 mln. lei 11 % 77,7 mln. lei 10 % 119,0 mln. lei 16 % 62,3 mln. lei 8 % 119,1 mln. lei 16 %
  6. 6. Comisia de evaluare a Cererilor de Finanțare a fost constituită conform prevederilor Manualului Operațional al ADR Nord: Comisia de evaluare Președintele comisiei – Ion BODRUG, directorul ADR Nord Membrii comisiei: • Eduard UNGUREANU, reprezentant MDRC • Ion LEUCĂ, președinte CRD Nord • Constantin COJOCARU, vice-președinte al CRD Nord • Constantin BÂNDIU, șef secție management proiecte ADR Nord. La data de 06.09.16 - a avut loc verificarea administrativă și din punct de vedere a eligibilității a Cererilor de Finanțare. La data de 11 octombrie 2016 - a avut loc evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare. Rezultatele Concursului Propunerilor de Proiecte, Etapa II
  7. 7. Criterii de evaluare a Cererilor de finanțare 1. Condiții eliminatorii: - Prezentarea Studiului de fezabilitate; - Prezentarea proiectului tehnic (PT); - Actualizarea PT în ultimele 24 de luni; - Devizul de cheltuieli elaborat/actualizat în ultimele 12 luni; - Terenurile și/sau proprietățile necesare pentru implementarea proiectului sunt în proprietatea solicitantului sau există permisiunea proprietarului pentru efectuarea lucrărilor; 2. Coerența documentației tehnico-economice; 3. Relevanța soluției tehnice; 4. Bugetul proiectului;
  8. 8. În cadrul ședinței de evaluare tehnică și financiară din 11 octombrie 2016 s-a decis:  32 de cereri de finanțare au fost evaluate de comisie.  32 de cereri de finanțare sunt propuse către CRD Nord spre aprobare și includere în Programul Operațional Regional (POR) 2017-2020. Rezultatele evaluării Cererilor de finanțare, Etapa II a Concursului de Proiecte
  9. 9. Vă mulțumim pentru atenție!

×