Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016(20)

Mais de ADR Nord(20)

Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016

  1. Raportul privind realizarea SDR Nord în perioada ianuarie-septembrie 2016 ION BODRUG, DIRECTOR ADR Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
  2. Obiectivele principale pentru anul 2016 • Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative prin implementarea proiectelor de infrastructură fizică • Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea potenţialului socio-economic al RDN şi atragerea investiţiilor în regiune • Îmbunătățirea Guvernanței în RDN Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
  3. Rezultate scontate în urma implementării activităţilor planificate: • 1 SDR Nord 2016-2020 aprobată • 2 PRS în proces de elaborare • 10 proiecte în proces de implementare din sursele FNDR şi din alte surse • 2 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale • 1 Concurs al propunerilor de proiecte din sursele FNDR desfășurat. • 14 vizite de studiu peste hotare, cu 2 stagieri pentru specialiştii ADR/APL/CRD desfășurate • Zilele RDN. ed.IV desfășurate • 2 acorduri de colaborare cu partenerii de dezvoltare naționali (MIEPO și AOAM) semnate Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord
  4. Pentru perioada anului 2016, Agenția de Dezvoltare Regională a avut în gestiune 10 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează: • 6 proiecte finanțate din sursele FNDR, conform deciziei CNCDR nr. 7/16 din 02.09.2016 au fost aprobate 54 172,07 mii lei pentru anul de gestiune; • 2 proiecte finanțate din sursele Guvernului German, în valoare de 20 159,74 mii lei; • 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Român, în valoare de 3 321, 82 mii lei. • 1 proiect finanțat din sursele Guvernului Cehia, în valoare de circa 2 mln. lei. 4 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord FNDR 6 proiecte , suma totală alocată- cca 54,2 mln lei Guvernul Germaniei 2 proiecte, suma totală alocată- cca 20,2 mln lei Guvernul României 1 proiect în curs de implementare, suma totală- cca 3,3 mln lei Guvernul Cehiei 1 proiect în curs de implementare, suma totală alocată- de 2,0 mln. lei
  5. Proiecte finanțate din surse externe (fără GIZ) • ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”. Valoarea totală -157,382.24 EUR, (RoAid) • ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”, finanţat din sursele guvernului Republicii Cehia prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare. Suma totală a proiectului - 91,544.8 EUR; • Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord” suport financiar din sursele Voievodatului Wielkopolska, precum și a proiectului „Centrul de Informare pentru autoritățile locale din Republica Moldova”, implementat de reprezentanța Solidarity Fund PL în Moldova.
  6. 6 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Valoarea proiectelor gestionate în RDN, pe surse de finanțare pentru anul 2016, mii lei. FNDR Guvernul German Guvernul României Guvernul Cehiei 54,17 mln. 68 % 20,16 mln. 25 % 3,32 mln. 4 % 2,0 mln. 3 %
  7. 7 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord FNDR în 2016 31 480,31 mii lei 58 % Guvernul Germaniei Guvernul României 1 015,91 mii lei 30 % 15 617,24 mii lei 77 % Guvernul Cehiei Circa 2,0 mln. lei 100 % Mijloace financiare valorificate în cadrul proiectelor implementate în RDN
  8. Concluzii • Primele 9 luni ale anului 2016 a fost o perioadă productivă pentru activitatea ADR Nord. • Activităţile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieşit din prevederile Planul anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltării regionale şi reieșind din obiectivele principale pentru anul 2016. • De asemenea, în scopul facilitării atragerii investițiilor, specialiştii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunţate de către instituţiile donatoare (Guvernul României, Cehiei, Poloniei etc.). • În vederea promovării potențialului regional, au fost dezvoltate și consolidate relațiile cu partenerii regionali, naționali și internaționali. S-au organizat evenimete de anvergură în cadrul Zilelor RDN, ed.IV • De asemenea, în contextul dezvoltării și consolidării capacităților în perioada raportată au avut loc 14 vizite de studiu ale specialiștilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova în țările: România, Letonia, Polonia, Slovacia, Germania, Belgia, Luxemburg, Portugalia. • Totodată Regiunea a fost vizitată de o serie de actori internaționali din: Estonia, Letonia, Rusia, Cehia. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord