O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Raport ADR Nord 2016

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (10)

Anúncio

Semelhante a Raport ADR Nord 2016 (20)

Mais de ADR Nord (20)

Anúncio

Raport ADR Nord 2016

 1. 1. R A P O R T privind activitatea operațională a ADR Nord pentru anul 2016
 2. 2. ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR pe surse de finanțare Pentru perioada anului 2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a avut în gestiune 9 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează: FNDR 6 proiecte 52 682,91 mii lei (2016) Guvernul Germaniei 2 proiecte 11 094,77 mii lei (2016) Guvernul României 1 proiect 2055.24 mii lei (2016)
 3. 3. ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR pe domenii de intervenție  Infrastructura drumurilor regionale și locale – 1 proiect  Aprovizionarea cu apă și sanitație – 3 proiecte  Managementul deșeurilor solide – 1 proiect  Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – 4 proiecte TOTAL - 9 proiecte
 4. 4. Proiectul nr.0846: Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina Costul total al proiectului - 41 105, 99 mii lei Valorificat (2016) - 16 105,99 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: -5,8 km de drum renovat; -1 pod renovat.
 5. 5. Proiectul nr. 0760: Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești) Costul total al proiectului - 11 776,07 mii lei Valorificat (2016) - 464,23 mii lei Sursa - FNDR Indicatori realizați: -21,8 km rețele de apeduct; Indicatori planificati: -1 stație de tratare a apei.
 6. 6. Proiectul nr. 1491: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din r-nul Soroca Costul total al proiectului - 27 105,48 mii lei Valorificat (2016) - 3 837,92 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: - 12,32 km de apeduct construit; - 1 turn de apă cu capacitatea de 50 m3; - 1 sistem autonom de canalizare pentru grădinița de copii; - 1 sistem autonom de canalizare pentru școală.
 7. 7. Proiectul nr. 0739: „Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea şi modernizarea şi infrastructura de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. "Răut" mun. Bălţi” Costul total al proiectului - 14 440,00 mii lei Valorificat (2016) - 9 655,69 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: - teritoriul PI Răut amenajat și iluminat
 8. 8. Proiectul nr. 0745: Conectarea parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice Costul total al proiectului - 12 362,92 mii lei Valorificat (2016) - 6 794,09 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: - 1 bloc administrativ construit și conectat la utilități publice
 9. 9. Proiectul nr. 0748: Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci) Costul total al proiectului - 22 222,87 mii lei Valorificat (2016) - 15 824,99 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: -Execuția lucrărilor de construcție/ montaj a Centrului Creativ-Inovativ.
 10. 10. Proiectul - pilot: Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani Costul total al proiectului - 16 475.70 mii lei Alocat (2016) - 8 648.36 mii lei Sursa - GIZ Indicatori: -1 Stație de epurare; -4 km rețele de canalizare gravitațională; -2,5 rețele de canalizare sub presiune.
 11. 11. Proiectul -pilot: Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în r-ul Florești Costul total al proiectului - 2 446.41 mii lei Alocat (2016) - 2 446.41 mii lei Sursa - GIZ Indicatori: - 2 autospeciale achiziționate
 12. 12. Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova Costul total al proiectului - 3745,85 mii lei Total valorificat - 2055.24 mii lei Sursa - Guvernul României Indicatori: -1 centru apicol regional de procesare și ambalare -a produselor apicole creat. -100 apicultori instruiți -10 seminare promovate în domeniul apicol -1 vizită de studiu în România (15 persoane) -1 expoziție a produselor melifere organizată.
 13. 13. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE ȘI PROGRAMARE REGIONALĂ  A fost elaborat POR Nord 2017-2020  A fost elaborat Programul Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării atractivității turistice  S-a lucrat asupra elaborării Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri  A fost susţinut domeniul de cercetare, inovare şi transfer tehnologic prin inițierea analizei situaţiei în domeniul cercetare, inovare şi transfer tehnologic din RDN, activitate efectuată în comun cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi  Cu suportul Universității de stat „A. Russo” din Bălţi, a fost elaborat un studiu în domeniul capitalului uman din RDN, axat pe analiza gamei variate de specialişti în funcţie de nevoile reale de pe piaţa forţei de muncă, domeniul real de activitate după terminarea studiilor universitare, precum şi analiza recuperării investiţiei prin acoperirea posturilor cu persoane deja pregătite profesional  A fost acordat suport APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică (CR Rîșcani, CR Dondușeni)
 14. 14. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ Pe parcursul anului 2016 au fost consolidate relațiile cu partenerii internaționali:  Partenerii din Letonia - suport în elaborarea PRS-urilor în domeniul turismului și infrastructurii de afaceri  Partenerii din Regiunea Wielkopolska din Polonia – colaborare inițiată în a. 2014 în cadrul proiectului „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. Datorită rezultatelor obținute, ADR Nord împreună cu voievodatul a inițiat elaborarea unui alt proiect intitulat ”Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord”  Partenerii din Cehia – în cadrul proiectului ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. În acest sens, în perioada raportată, au avut loc două sesiuni de instruire în domeniul utilizării GIS. Totodată, au fost elaborate două manuale – Manual Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord și Manualul utilizatorului QGIS și efectuată o vizită de studiu în Republica Cehă.  ADR Nord a colaborat cu ADR Vest, România, prin organizarea și participarea la Zilele RDN.  ADR Nord a inițiat colaborarea cu Grupul de Acțiune Locală Estonian - LAG Pärnu Bay Partnership prin elaborarea unui proiect comun în domeniul turismului rural. Proiectul a fost acceptat spre finanțare și urmează să fie implementat începând cu 2017.
 15. 15. PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE În perioada raportată ADR Nord a pus bazele colaborării cu o serie de instituții naționale și internaționale. 9 aprilie 2016 - ADR Nord și Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia au semnat un acord de intenție în vederea colaborării în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv în implementarea proiectelor, schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor dintre regiuni.
 16. 16. PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE (2) 19 mai 2016 - Agenția de Dezvoltare Regională Nord a încheiat un acord de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), România. Prin semnarea acestui acord de colaborare, ADR Nord și ADDJB, și-au propus să susţină şi să consolideze cooperarea dintre Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova, şi Județul Brașov, România.
 17. 17. PARTENERIATE/ACORDURI DE COLABORARE (3) 20 iunie 2016 – acord de colaborare între ADR Nord și Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” 15 august 2016 - acord de colaborare între ADR Nord și Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) 7 octombrie 2016 - acord de colaborare între ADR Nord și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
 18. 18. PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE (4) Totodată, ADR Nord a facilitat încheierea acordurilor de colaborare dintre APL-urile din Letonia și cele din RDN. În acest sens, au fost facilitate încheierea a 3 acorduri de colaborare pentru: raionul Soroca raionul Ocnița satul Singureni, raionul Rîșcani
 19. 19. TRANSFER DE BUNE PRACTICI În anul 2016 au avut loc 14 vizite de studii pentru specialiștii ADR Nord, membrii CRD și APL, inclusiv în România, Letonia, Slovacia, Polonia, Cehia, Germania, Belgia, Luxemburg, în cadrul cărora au fost preluate experiența și bunele practici ale partenerilor de dezvoltare.
 20. 20. EVENIMENTE Ziua Europei în RDN 14 mai 2016
 21. 21. EVENIMENTE (2) Simpozionul științifico-practic internațional la Bălți „Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic”, 29 septembrie 2016 Zilele Regiunii Nord, ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016
 22. 22. Zilele Regiunii ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016 Forumul economic cu genericul „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” 30 septembrie 2016 EVENIMENTE (3)
 23. 23. EVENIMENTE (4) Festivalul Mierii, ediția a III-a 1 octombrie 2016 Zilele Regiunii ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016
 24. 24. EVENIMENTE (5) Întrunirea moldo-letonă cu genericul „Cooperare moldo-letonă: seminar și misiune economică pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiuni”. 19 octombrie 2016 Zilele Regiunii ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016

×