SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 24
R A P O R T
privind activitatea operațională a
ADR Nord pentru anul 2016
ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
pe surse de finanțare
Pentru perioada anului 2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a
avut în gestiune 9 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează:
FNDR
6 proiecte
52 682,91 mii lei
(2016)
Guvernul
Germaniei
2 proiecte
11 094,77 mii lei
(2016)
Guvernul
României
1 proiect
2055.24 mii lei
(2016)
ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
pe domenii de intervenție
 Infrastructura drumurilor regionale și locale – 1 proiect
 Aprovizionarea cu apă și sanitație – 3 proiecte
 Managementul deșeurilor solide – 1 proiect
 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – 4 proiecte
TOTAL - 9 proiecte
Proiectul nr.0846:
Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți,
frontiera cu Ucraina
Costul total al proiectului - 41 105, 99 mii lei
Valorificat (2016) - 16 105,99 mii lei
Sursa - FNDR
Indicatori:
-5,8 km de drum renovat;
-1 pod renovat.
Proiectul nr. 0760:
Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor
Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești)
Costul total al proiectului - 11 776,07 mii lei
Valorificat (2016) - 464,23 mii lei
Sursa - FNDR
Indicatori realizați:
-21,8 km rețele de apeduct;
Indicatori planificati:
-1 stație de tratare a apei.
Proiectul nr. 1491:
Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a
locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din r-nul
Soroca
Costul total al proiectului - 27 105,48 mii lei
Valorificat (2016) - 3 837,92 mii lei
Sursa - FNDR
Indicatori:
- 12,32 km de apeduct construit;
- 1 turn de apă cu capacitatea de 50 m3;
- 1 sistem autonom de canalizare pentru grădinița de copii;
- 1 sistem autonom de canalizare pentru școală.
Proiectul nr. 0739:
„Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea şi
modernizarea şi infrastructura de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial
pe teritoriul S.A. "Răut" mun. Bălţi”
Costul total al proiectului - 14 440,00 mii lei
Valorificat (2016) - 9 655,69 mii lei
Sursa - FNDR
Indicatori:
- teritoriul PI Răut amenajat și iluminat
Proiectul nr. 0745:
Conectarea parcului Industrial Edineţ la infrastructura de
acces şi utilităţile publice
Costul total al proiectului - 12 362,92 mii lei
Valorificat (2016) - 6 794,09 mii lei
Sursa - FNDR
Indicatori:
- 1 bloc administrativ construit și
conectat la utilități publice
Proiectul nr. 0748:
Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci)
Costul total al proiectului - 22 222,87 mii lei
Valorificat (2016) - 15 824,99 mii lei
Sursa - FNDR
Indicatori:
-Execuția lucrărilor de construcție/ montaj
a Centrului Creativ-Inovativ.
Proiectul - pilot:
Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în
raionul Rîșcani
Costul total al proiectului - 16 475.70 mii lei
Alocat (2016) - 8 648.36 mii lei
Sursa - GIZ
Indicatori:
-1 Stație de epurare;
-4 km rețele de canalizare gravitațională;
-2,5 rețele de canalizare sub presiune.
Proiectul -pilot: Îmbunătățirea managementului deșeurilor
solide în r-ul Florești
Costul total al proiectului - 2 446.41 mii lei
Alocat (2016) - 2 446.41 mii lei
Sursa - GIZ
Indicatori:
- 2 autospeciale achiziționate
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol
în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Costul total al proiectului - 3745,85 mii lei
Total valorificat - 2055.24 mii lei
Sursa - Guvernul României
Indicatori:
-1 centru apicol regional de procesare și ambalare
-a produselor apicole creat.
-100 apicultori instruiți
-10 seminare promovate în domeniul apicol
-1 vizită de studiu în România (15 persoane)
-1 expoziție a produselor melifere organizată.
ACTIVITATEA DE PLANIFICARE ȘI PROGRAMARE REGIONALĂ
 A fost elaborat POR Nord 2017-2020
 A fost elaborat Programul Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării atractivității
turistice
 S-a lucrat asupra elaborării Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării
infrastructurii de afaceri
 A fost susţinut domeniul de cercetare, inovare şi transfer tehnologic prin inițierea analizei
situaţiei în domeniul cercetare, inovare şi transfer tehnologic din RDN, activitate efectuată
în comun cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
 Cu suportul Universității de stat „A. Russo” din Bălţi, a fost elaborat un studiu în domeniul
capitalului uman din RDN, axat pe analiza gamei variate de specialişti în funcţie de nevoile
reale de pe piaţa forţei de muncă, domeniul real de activitate după terminarea studiilor
universitare, precum şi analiza recuperării investiţiei prin acoperirea posturilor cu persoane
deja pregătite profesional
 A fost acordat suport APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de
planificare strategică (CR Rîșcani, CR Dondușeni)
COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
Pe parcursul anului 2016 au fost consolidate relațiile cu partenerii internaționali:
 Partenerii din Letonia - suport în elaborarea PRS-urilor în domeniul turismului și infrastructurii
de afaceri
 Partenerii din Regiunea Wielkopolska din Polonia – colaborare inițiată în a. 2014 în cadrul
proiectului „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale.
Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. Datorită
rezultatelor obținute, ADR Nord împreună cu voievodatul a inițiat elaborarea unui alt proiect
intitulat ”Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord”
 Partenerii din Cehia – în cadrul proiectului ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de
Dezvoltare Nord, Moldova”. În acest sens, în perioada raportată, au avut loc două sesiuni de
instruire în domeniul utilizării GIS. Totodată, au fost elaborate două manuale – Manual Strategiei
de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord și Manualul utilizatorului QGIS și efectuată o vizită
de studiu în Republica Cehă.
 ADR Nord a colaborat cu ADR Vest, România, prin organizarea și participarea la Zilele RDN.
 ADR Nord a inițiat colaborarea cu Grupul de Acțiune Locală Estonian - LAG Pärnu Bay Partnership
prin elaborarea unui proiect comun în domeniul turismului rural. Proiectul a fost acceptat spre
finanțare și urmează să fie implementat începând cu 2017.
PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE
În perioada raportată ADR Nord a pus bazele colaborării cu o serie de
instituții naționale și internaționale.
9 aprilie 2016 - ADR Nord și Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia
au semnat un acord de intenție în vederea colaborării în domeniul dezvoltării
regionale, inclusiv în implementarea proiectelor, schimbul de bune practici,
dezvoltarea parteneriatelor dintre regiuni.
PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE (2)
19 mai 2016 - Agenția de Dezvoltare Regională Nord
a încheiat un acord de colaborare cu Agenția de
Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB),
România. Prin semnarea acestui acord de colaborare,
ADR Nord și ADDJB, și-au propus să susţină şi să
consolideze cooperarea dintre Regiunea de
Dezvoltare Nord, Republica Moldova, şi Județul
Brașov, România.
PARTENERIATE/ACORDURI DE COLABORARE (3)
20 iunie 2016 – acord de colaborare între ADR Nord și Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecţia”
15 august 2016 - acord de colaborare între ADR Nord și Asociaţia Oamenilor
de Afaceri din Moldova (AOAM)
7 octombrie 2016 - acord de colaborare între ADR Nord și Organizația de
Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE (4)
Totodată, ADR Nord a facilitat încheierea acordurilor de colaborare
dintre APL-urile din Letonia și cele din RDN. În acest sens, au fost
facilitate încheierea a 3 acorduri de colaborare pentru:
raionul Soroca
raionul Ocnița
satul Singureni, raionul Rîșcani
TRANSFER DE BUNE PRACTICI
În anul 2016 au avut loc 14 vizite de studii pentru specialiștii ADR Nord, membrii CRD și APL,
inclusiv în România, Letonia, Slovacia, Polonia, Cehia, Germania, Belgia, Luxemburg, în cadrul
cărora au fost preluate experiența și bunele practici ale partenerilor de dezvoltare.
EVENIMENTE
Ziua Europei în RDN
14 mai 2016
EVENIMENTE (2)
Simpozionul științifico-practic internațional la Bălți
„Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer
tehnologic”,
29 septembrie 2016
Zilele Regiunii Nord, ediția a 4-a
26 septembrie - 22 octombrie 2016
Zilele Regiunii ediția a 4-a
26 septembrie - 22 octombrie 2016
Forumul economic cu genericul
„Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a
investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”
30 septembrie 2016
EVENIMENTE (3)
EVENIMENTE (4)
Festivalul Mierii, ediția a III-a
1 octombrie 2016
Zilele Regiunii ediția a 4-a
26 septembrie - 22 octombrie 2016
EVENIMENTE (5)
Întrunirea moldo-letonă cu genericul
„Cooperare moldo-letonă: seminar și misiune economică pentru dezvoltarea
antreprenoriatului în regiuni”.
19 octombrie 2016
Zilele Regiunii ediția a 4-a
26 septembrie - 22 octombrie 2016

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...ADR Nord
 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...ADR Nord
 
Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011
Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011
Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011ADR Nord
 
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2Lilia Țurcan
 
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...ADR Nord
 
Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013Natalia Munteanu
 
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...ADR Nord
 
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...ADR Nord
 
Website RDN / ADR Nord
Website RDN / ADR NordWebsite RDN / ADR Nord
Website RDN / ADR NordADR Nord
 
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţăriiDezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţăriiADR Nord
 
Rdn website ro
Rdn website roRdn website ro
Rdn website roADR Nord
 
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...GIZ Moldova
 
1.raport 2013 crd sud 26.12.2013
1.raport 2013 crd sud 26.12.20131.raport 2013 crd sud 26.12.2013
1.raport 2013 crd sud 26.12.2013Anișoara Gonța
 
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...ADR Nord
 
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015ADR Nord
 

Mais procurados (20)

Adr sud 25.09.15(1)
Adr sud 25.09.15(1)Adr sud 25.09.15(1)
Adr sud 25.09.15(1)
 
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
Pespective de colaborare: Regiunea Nord Republica Moldova – Regiunea Vest Rom...
 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
 
ADR Nord
ADR NordADR Nord
ADR Nord
 
Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011
Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011
Rezultatele ADR Nord în semestrul I din 2011
 
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
Buletin informativ dezvoltare_regională_nr_2
 
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Agenția Austriacă pentru Dezv...
 
Prezentare dr sc 21.09.15
Prezentare dr sc 21.09.15Prezentare dr sc 21.09.15
Prezentare dr sc 21.09.15
 
Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013Plan de activitate ADR Centru 2013
Plan de activitate ADR Centru 2013
 
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
CADRUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ȘI STRATEGIC al politicii dezvoltării region...
 
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
Prezentarea Concursului de propuneri de proiecte în domeniul Dezvoltării regi...
 
Website RDN / ADR Nord
Website RDN / ADR NordWebsite RDN / ADR Nord
Website RDN / ADR Nord
 
Rezultatele Programului de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei
Rezultatele Programului de Cooperare Transnațională Sud-Estul EuropeiRezultatele Programului de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei
Rezultatele Programului de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei
 
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţăriiDezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
Dezvoltarea regională – premisă pentru dezvoltarea socio-economică a ţării
 
Rdn website ro
Rdn website roRdn website ro
Rdn website ro
 
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
Implementarea proiectelor - Liuba Băbălău, specialist în elaborarea, implemen...
 
1.raport 2013 crd sud 26.12.2013
1.raport 2013 crd sud 26.12.20131.raport 2013 crd sud 26.12.2013
1.raport 2013 crd sud 26.12.2013
 
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
Cu privire la implementarea Planului de activitate al ADR Nord și a proiectel...
 
Raport addie
Raport addie Raport addie
Raport addie
 
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
Practici de implementare a proiectelor, 2011- 2015
 

Destaque

Prezentare GIS
Prezentare GISPrezentare GIS
Prezentare GISADR Nord
 
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)ADR Nord
 
Analiza Statistică la nivelul Judeţului Iaşi
Analiza Statistică la nivelul Judeţului IaşiAnaliza Statistică la nivelul Judeţului Iaşi
Analiza Statistică la nivelul Judeţului IaşiBritish American Tobacco
 
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...ADR Nord
 
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)ADR Nord
 
Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016
Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016
Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016Institutul Național de Statistică
 
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaSuport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaADR Nord
 
Planul de afaceri
Planul de afaceriPlanul de afaceri
Planul de afaceriADR Nord
 

Destaque (10)

Prezentare GIS
Prezentare GISPrezentare GIS
Prezentare GIS
 
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională (ianuarie-septembrie 2014)
 
Analiza Statistică la nivelul Judeţului Iaşi
Analiza Statistică la nivelul Judeţului IaşiAnaliza Statistică la nivelul Judeţului Iaşi
Analiza Statistică la nivelul Judeţului Iaşi
 
Proiect Demografie Avansată - Județul Iași, Andra Radulescu
Proiect Demografie Avansată - Județul Iași, Andra RadulescuProiect Demografie Avansată - Județul Iași, Andra Radulescu
Proiect Demografie Avansată - Județul Iași, Andra Radulescu
 
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Reg...
 
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre (2016)
 
Strategia SSN
Strategia SSNStrategia SSN
Strategia SSN
 
Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016
Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016
Institutul Național de Statistică - masă rotundă 21 iunie 2016
 
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, MoldovaSuport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în RDN, Moldova
 
Planul de afaceri
Planul de afaceriPlanul de afaceri
Planul de afaceri
 

Semelhante a Raport ADR Nord 2016

Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulieActivitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulieAnișoara Gonța
 
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulieActivitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulieAnișoara Gonța
 
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013ADR Nord
 
ADR Nord (2011)
ADR Nord (2011)ADR Nord (2011)
ADR Nord (2011)ADR Nord
 
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020ADR Nord
 
Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...
Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...
Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...ADR Nord
 
Prezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferintaPrezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferintaAnișoara Gonța
 
Prezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-Ukraina
Prezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-UkrainaPrezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-Ukraina
Prezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-UkrainaAnișoara Gonța
 
Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original
Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 originalPrezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original
Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 originalLuminita Netedu
 
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...ADR Nord
 
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...ADR Nord
 
Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...
Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...
Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...AnaMariaVeverita2
 
Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013
Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013
Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013Lilia Țurcan
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategicDezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategicLilia Țurcan
 
Proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDN
Proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDNProiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDN
Proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDNADR Nord
 
Prezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD NordPrezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD NordADR Nord
 
Prezentare / Duruiotoarea Veche
Prezentare / Duruiotoarea VechePrezentare / Duruiotoarea Veche
Prezentare / Duruiotoarea VecheADR Nord
 
Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014
Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014
Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014GIZ Moldova
 
Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13
Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13
Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13GIZ Moldova
 

Semelhante a Raport ADR Nord 2016 (20)

Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulieActivitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
 
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulieActivitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
Activitatea adr sud 2013 crd din 11 iulie
 
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
Raport ADR Nord / semestrul 1, 2013
 
ADR Nord (2011)
ADR Nord (2011)ADR Nord (2011)
ADR Nord (2011)
 
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
Raport pentru semestrul I al a.2017 privind implementarea SDR Nord 2016-2020
 
Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...
Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...
Realizarea Planului de activitate al ADR Nord (ianuarie-septembrie a anului 2...
 
Prezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferintaPrezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferinta
 
Prezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-Ukraina
Prezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-UkrainaPrezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-Ukraina
Prezentare pentru conferinta Cooperare Teritorială Moldova-Ukraina
 
Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original
Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 originalPrezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original
Prezentare raport 2015 crd sud din 5.2.2016 original
 
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
Raport de activitate al ADR Nord. Implementarea proiectelor de dezvoltare reg...
 
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru imp...
 
Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...
Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...
Prezentări Conferința de încheiere Programul Transnațional Dunărea în Moldova...
 
Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013
Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013
Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategicDezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
Dezvoltarea regională în Republica Moldova - cadrul legal și strategic
 
Proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDN
Proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDNProiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDN
Proiecte aprobate spre finanțare în anul 2013, RDN
 
Por nord
Por nordPor nord
Por nord
 
Prezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD NordPrezentare raport CRD Nord
Prezentare raport CRD Nord
 
Prezentare / Duruiotoarea Veche
Prezentare / Duruiotoarea VechePrezentare / Duruiotoarea Veche
Prezentare / Duruiotoarea Veche
 
Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014
Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014
Prezentare MSPL Comitet Director din 13 iunie 2014
 
Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13
Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13
Prezentare MSPL Comitet Director din 24.09.13
 

Mais de ADR Nord

RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017ADR Nord
 
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...ADR Nord
 
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeProiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeADR Nord
 
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...ADR Nord
 
Moldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumMoldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumADR Nord
 
North Development Region (2016)
North Development Region (2016)North Development Region (2016)
North Development Region (2016)ADR Nord
 
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD NordModernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD NordADR Nord
 
2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactuluiADR Nord
 
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016ADR Nord
 
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA IIREZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II ADR Nord
 
MDS // RDN
MDS // RDNMDS // RDN
MDS // RDNADR Nord
 
Memorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordMemorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordADR Nord
 
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...ADR Nord
 
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...ADR Nord
 
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...ADR Nord
 
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaSituația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaADR Nord
 
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...ADR Nord
 
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...ADR Nord
 
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare NordFondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare NordADR Nord
 
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...ADR Nord
 

Mais de ADR Nord (20)

RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
RAPORT cu privire la activitatea CRD Nord pe parcursul anilor 2015-2017
 
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
Cu privire la promovării granturilor disponibile pentru finanțarea tinerilor ...
 
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale SectorialeProiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
Proiectul Regulamentului Comisiilor Regionale Sectoriale
 
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
Proiectul Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Spri...
 
Moldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - ForumMoldova-Letonia - Forum
Moldova-Letonia - Forum
 
North Development Region (2016)
North Development Region (2016)North Development Region (2016)
North Development Region (2016)
 
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD NordModernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord
 
2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului2016 ia larga_evaluarea_impactului
2016 ia larga_evaluarea_impactului
 
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
Raportul privind realizarea SDR Nord, perioada ianuarie-septembrie 2016
 
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA IIREZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
REZULTATELE CONCURSULUI PROPUNERILOR DE PROIECTE // ETAPA II
 
MDS // RDN
MDS // RDNMDS // RDN
MDS // RDN
 
Memorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nordMemorandum MDS // nord
Memorandum MDS // nord
 
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului ap...
 
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
Raportul vizitei de studiu a apicultorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în...
 
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
Surse de finanțare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie r...
 
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica MoldovaSituația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
Situația curentă privind Sistemele de iluminat public în Republica Moldova
 
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
Prezentarea ghidului privind Implementarea sistemului de management energetic...
 
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, ra...
 
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare NordFondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
Fondul pentru Eficiență Energetică: Progres în Regiunea de Dezvoltare Nord
 
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
Viziunea și obiectivele strategice privind Eficiența Energetică a clădirilor...
 

Raport ADR Nord 2016

 • 1. R A P O R T privind activitatea operațională a ADR Nord pentru anul 2016
 • 2. ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR pe surse de finanțare Pentru perioada anului 2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a avut în gestiune 9 proiecte de dezvoltare regională, după cum urmează: FNDR 6 proiecte 52 682,91 mii lei (2016) Guvernul Germaniei 2 proiecte 11 094,77 mii lei (2016) Guvernul României 1 proiect 2055.24 mii lei (2016)
 • 3. ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR pe domenii de intervenție  Infrastructura drumurilor regionale și locale – 1 proiect  Aprovizionarea cu apă și sanitație – 3 proiecte  Managementul deșeurilor solide – 1 proiect  Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – 4 proiecte TOTAL - 9 proiecte
 • 4. Proiectul nr.0846: Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina Costul total al proiectului - 41 105, 99 mii lei Valorificat (2016) - 16 105,99 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: -5,8 km de drum renovat; -1 pod renovat.
 • 5. Proiectul nr. 0760: Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești) Costul total al proiectului - 11 776,07 mii lei Valorificat (2016) - 464,23 mii lei Sursa - FNDR Indicatori realizați: -21,8 km rețele de apeduct; Indicatori planificati: -1 stație de tratare a apei.
 • 6. Proiectul nr. 1491: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din r-nul Soroca Costul total al proiectului - 27 105,48 mii lei Valorificat (2016) - 3 837,92 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: - 12,32 km de apeduct construit; - 1 turn de apă cu capacitatea de 50 m3; - 1 sistem autonom de canalizare pentru grădinița de copii; - 1 sistem autonom de canalizare pentru școală.
 • 7. Proiectul nr. 0739: „Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea şi modernizarea şi infrastructura de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. "Răut" mun. Bălţi” Costul total al proiectului - 14 440,00 mii lei Valorificat (2016) - 9 655,69 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: - teritoriul PI Răut amenajat și iluminat
 • 8. Proiectul nr. 0745: Conectarea parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice Costul total al proiectului - 12 362,92 mii lei Valorificat (2016) - 6 794,09 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: - 1 bloc administrativ construit și conectat la utilități publice
 • 9. Proiectul nr. 0748: Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci) Costul total al proiectului - 22 222,87 mii lei Valorificat (2016) - 15 824,99 mii lei Sursa - FNDR Indicatori: -Execuția lucrărilor de construcție/ montaj a Centrului Creativ-Inovativ.
 • 10. Proiectul - pilot: Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani Costul total al proiectului - 16 475.70 mii lei Alocat (2016) - 8 648.36 mii lei Sursa - GIZ Indicatori: -1 Stație de epurare; -4 km rețele de canalizare gravitațională; -2,5 rețele de canalizare sub presiune.
 • 11. Proiectul -pilot: Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în r-ul Florești Costul total al proiectului - 2 446.41 mii lei Alocat (2016) - 2 446.41 mii lei Sursa - GIZ Indicatori: - 2 autospeciale achiziționate
 • 12. Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova Costul total al proiectului - 3745,85 mii lei Total valorificat - 2055.24 mii lei Sursa - Guvernul României Indicatori: -1 centru apicol regional de procesare și ambalare -a produselor apicole creat. -100 apicultori instruiți -10 seminare promovate în domeniul apicol -1 vizită de studiu în România (15 persoane) -1 expoziție a produselor melifere organizată.
 • 13. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE ȘI PROGRAMARE REGIONALĂ  A fost elaborat POR Nord 2017-2020  A fost elaborat Programul Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării atractivității turistice  S-a lucrat asupra elaborării Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri  A fost susţinut domeniul de cercetare, inovare şi transfer tehnologic prin inițierea analizei situaţiei în domeniul cercetare, inovare şi transfer tehnologic din RDN, activitate efectuată în comun cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi  Cu suportul Universității de stat „A. Russo” din Bălţi, a fost elaborat un studiu în domeniul capitalului uman din RDN, axat pe analiza gamei variate de specialişti în funcţie de nevoile reale de pe piaţa forţei de muncă, domeniul real de activitate după terminarea studiilor universitare, precum şi analiza recuperării investiţiei prin acoperirea posturilor cu persoane deja pregătite profesional  A fost acordat suport APL în revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de planificare strategică (CR Rîșcani, CR Dondușeni)
 • 14. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ Pe parcursul anului 2016 au fost consolidate relațiile cu partenerii internaționali:  Partenerii din Letonia - suport în elaborarea PRS-urilor în domeniul turismului și infrastructurii de afaceri  Partenerii din Regiunea Wielkopolska din Polonia – colaborare inițiată în a. 2014 în cadrul proiectului „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. Datorită rezultatelor obținute, ADR Nord împreună cu voievodatul a inițiat elaborarea unui alt proiect intitulat ”Suport în dezvoltarea turismului rural sustenabil în Regiunea de Dezvoltare Nord”  Partenerii din Cehia – în cadrul proiectului ”Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova”. În acest sens, în perioada raportată, au avut loc două sesiuni de instruire în domeniul utilizării GIS. Totodată, au fost elaborate două manuale – Manual Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord și Manualul utilizatorului QGIS și efectuată o vizită de studiu în Republica Cehă.  ADR Nord a colaborat cu ADR Vest, România, prin organizarea și participarea la Zilele RDN.  ADR Nord a inițiat colaborarea cu Grupul de Acțiune Locală Estonian - LAG Pärnu Bay Partnership prin elaborarea unui proiect comun în domeniul turismului rural. Proiectul a fost acceptat spre finanțare și urmează să fie implementat începând cu 2017.
 • 15. PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE În perioada raportată ADR Nord a pus bazele colaborării cu o serie de instituții naționale și internaționale. 9 aprilie 2016 - ADR Nord și Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia au semnat un acord de intenție în vederea colaborării în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv în implementarea proiectelor, schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor dintre regiuni.
 • 16. PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE (2) 19 mai 2016 - Agenția de Dezvoltare Regională Nord a încheiat un acord de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), România. Prin semnarea acestui acord de colaborare, ADR Nord și ADDJB, și-au propus să susţină şi să consolideze cooperarea dintre Regiunea de Dezvoltare Nord, Republica Moldova, şi Județul Brașov, România.
 • 17. PARTENERIATE/ACORDURI DE COLABORARE (3) 20 iunie 2016 – acord de colaborare între ADR Nord și Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” 15 august 2016 - acord de colaborare între ADR Nord și Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) 7 octombrie 2016 - acord de colaborare între ADR Nord și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
 • 18. PARTENERIATE / ACORDURI DE COLABORARE (4) Totodată, ADR Nord a facilitat încheierea acordurilor de colaborare dintre APL-urile din Letonia și cele din RDN. În acest sens, au fost facilitate încheierea a 3 acorduri de colaborare pentru: raionul Soroca raionul Ocnița satul Singureni, raionul Rîșcani
 • 19. TRANSFER DE BUNE PRACTICI În anul 2016 au avut loc 14 vizite de studii pentru specialiștii ADR Nord, membrii CRD și APL, inclusiv în România, Letonia, Slovacia, Polonia, Cehia, Germania, Belgia, Luxemburg, în cadrul cărora au fost preluate experiența și bunele practici ale partenerilor de dezvoltare.
 • 20. EVENIMENTE Ziua Europei în RDN 14 mai 2016
 • 21. EVENIMENTE (2) Simpozionul științifico-practic internațional la Bălți „Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic”, 29 septembrie 2016 Zilele Regiunii Nord, ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016
 • 22. Zilele Regiunii ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016 Forumul economic cu genericul „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord” 30 septembrie 2016 EVENIMENTE (3)
 • 23. EVENIMENTE (4) Festivalul Mierii, ediția a III-a 1 octombrie 2016 Zilele Regiunii ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016
 • 24. EVENIMENTE (5) Întrunirea moldo-letonă cu genericul „Cooperare moldo-letonă: seminar și misiune economică pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiuni”. 19 octombrie 2016 Zilele Regiunii ediția a 4-a 26 septembrie - 22 octombrie 2016