Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca(20)

Anúncio

Mais de ADR Nord(20)

Anúncio

Proiectul-pilot „Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca

 1. Page 1 Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova XXX16/06/2016 Proiectul-pilot “Iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca Implementat de
 2. Page 2XXX16/06/2016 Despre proiect:  Nota Conceptuală de proiect a fost elaborată în 2010, în cadrul 1 Apel de Proiecte anunțat de către MDRC cu finanțare din FNDR;  In 2010 Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ) inițiază proiectul: Modernizarea serviciilor publice local în Republica Moldova;  Conceptul de proiect: ”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche” este selectat și preluat pentru implementare de către GIZ;  Conceptul inițial de proiect prevedea instalarea unui sistem de iluminat stradal bazat pe corpuri de iluminat cu panouri fotovoltaice;  Ulterior Conceptul de proiect a fost modificat, corpurile de iluminat cu panouri fotovoltaice au fost înlocuite cu corpuri de iluminat stradal pe LED-uri; Implementat de
 3. Page 3XXX16/06/2016 Proiectul ”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche” a fost selectat din următoarele considerente:  implică o micro-regiune;  APL are experienţă anterioară în implementarea de proiecte;  motivarea corespunzătoare pentru punerea în aplicare a proiectului (alte servicii dezvoltate);  vizibilitatea proiectului (6 sate);  poate servi drept model în rezolvarea iluminării stradale , în zonele rurale ale Moldovei;  utilizarea pe tot parcursul anului a rezultatelor proiectului. Implementat de
 4. Page 4XXX16/06/2016 Provocările care au condus la modificarea Conceptului de proiect:  Drumurile și căile de trecere sunt acoperite de copaci denși și seculari;  Costuri anuale de defrișare a copacilor înalte;  Fluxul de lumină solară pe timp de toamnă – iarnă - primăvară slab;  Durata de viață a bateriilor la sistemele fotovoltaice este de aproximativ 4-5 ani după care necesită să fie schimbate;  Elementele fotovoltaice a sistemelor de iluminat stradal necesită cel puțin de 2 ori pe an să fie deservite prin curățare de frunze uscate și praf;  Costurile corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice semnificativ mai înalte în comparație cu sistemele de iluminat stradal clasice cu corpuri de iluminat pe LED-uri;  Starea nesatisfăcătoare a rețelelor de distribuție(piloni vechi cu vârstă de peste 30 ani, avariați), costuri înalte la lucrările de consolidare. Implementat de
 5. Page 5XXX16/06/2016 Implementat de Principalele activităţi de proiect care urmau să fie realizate:  Identificarea celor mai adecvate tehnologii pentru un serviciu eficient de iluminare stradală;  Instalarea unui sistem eficient de energie de iluminare stradală , în toate cele 6 sate;  Crearea unei societăţi durabile municipale pentru gestionarea serviciului;  Asigurarea proceselor de consolidare a capacităţii în rândul personalului tehnic , în scopul de a exclude orice posibilitate de management de rea întreţinere;  Elaborarea unui program de formare pentru toate nivelurile manageriale şi instruirea lor în probleme de eficienţă energetică;  Elaborarea şi punerea în aplicare a unui program de sensibilizare pentru locuitorii comunei în bază de economisire a energiei;  A prezenta concluziile, precum şi activităţile implementate și în alte sate şi comune.
 6. Page 6XXX16/06/2016 Implementat de Date generale: Comuna Tătărăuca Veche compusă din 6 localități:  Tătărăuca Veche,  Tătărăuca Nouă,  Niorcani, Decebal,  Tolocănești,  Slobozia Nouă; Beneficiari de rezultatele proiectului: aprox. 2 200 locuitori/800 gospodarii (880 barbați și 1320 femei), 15 instituții publice și agenți economici; Bugetul proiectului: euro 219 000 euro sau aprox.3 460 200 MDL Perioada de implementare: 2010-2015
 7. Page 7XXX16/06/2016 Implementat de Partenerii de implementare a proiectului pilot: La nivel National:  Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcțiilor(MDRC);  Ministerul Economiei (ME);  Agenția pentru Eficiența Energetica;  Congresul Autoritarilor Locale din Moldova(CALM). La nivel Regional:  Consiliul Regional de Dezvoltare Nord(CRDN);  Agenția de Dezvoltare Regionala Nord (ADR Nord). La nivel Local:  Consiliul Raional Soroca (CR Soroca, APL II);  Administrația Publica Locala a comunei Tătărăuca Veche(APL I);  Întreprinderea Municipală ”TĂTĂRĂUCA SERVICE”;  Comitetul Local de Cetățeni (CLC). La nivel International:  Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
 8. Page 8XXX16/06/2016 Implementat de Scopurile principale ale proiectului pilot:  Îmbunătățirea calității vieții oamenilor;  Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor și a sentimentelor de mândrie locală/regională;  Scăderea cheltuielilor administrației publice locale pe termen mediu și lung;  Securitatea persoanelor și bunurilor;  Scăderea infracționalității;  Creșterea siguranței publice;  Securitatea traficului rutier;  Reducerea impactului asupra mediului înconjurător;  Reducerea costurilor de întreținere;  Diminuarea consumului de energie electrică;  Educarea populației vizate în sprijinul Eco-energiei și a resurselor alternative de energie verde;  Educarea populației vizate în economisirea resurselor energetice;  Creșterea circulației turistice în zonă.
 9. Page 9 Efficient Local Public Services 1. Integrated local planning and programming 2. Improvement of cooperation between LPAs 3. Investments to optimize infrastructure to provide local public services 4. Increasing capacities of LPAs and service providers 5. Mobilization and raising awareness of the population Model de sprij Abordare comprehensivă … pentru durabilitate sporită Servicii publice locale eficiente 1. Planificare şi programare integrată la nivel local 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre APL-uri 3. Investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 4. Consolidarea capacităţilor APL- urilor şi a prestatorilor de servicii 5. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei
 10. Page 10XXX16/06/2016 Implementat de Implementarea proiectului, activități întreprinse și produse realizate:  ”Studiu privind soluția optimă tehnică, economică și eficientă pentru implementarea proiectului „Iluminat stradal eficient în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca” elaborat;  Tema de proiectare bazata pe ”Studiu privind soluția optimă tehnică, economică și eficientă pentru implementarea proiectului „Iluminat stradal eficient în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca” elaborată;  Proiectul tehnic bazat pe soluții optime din punct de vedere tehnic, economic și eficiente, elaborat.  Proiectul tehnic elaborat a fost prezentat și discutat cu APL comuna Tătărăuca Veche și Comitetul Local de Cetățeni:  Proiectul tehnic a fost supus expertizării și verificării de către Serviciul pentru Expertizarea şi Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cât și de experții pe termen scurt GOPA.
 11. Page 11XXX16/06/2016 Implementat de Implementarea proiectului, activități întreprinse și produse realizate: 1.Investiţii în optimizarea infrastructurii:  22,79 km rețele de iluminat stradal instalate in 6 localități ale comunei Tătărăuca Veche; 359 corpuri de iluminat stradal pe tehnologii LED in 6 localități ale comunei Tătărăuca Veche instalate; 13 puncte de evidente si dirijare cu sistemul de iluminat stradal instalate; Oficiul prestatorului de serviciu din Tătărăuca Veche renovat.
 12. Page 12XXX16/06/2016 Implementat de Implementarea proiectului, activități întreprinse și produse realizate: 2. Mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei:  Comitetul Local de Cetăţeni (CLC) este constituit;  2 Campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor în localitățile comunei Tătărăuca Veche, raionul Soroca realizate;  1 film de scurt metraj despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei în cadrul proiectului-pilot lansat ”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca elaborat și produs;
 13. Page 13XXX16/06/2016 Implementat de  1 sondaj cu privire la proiectul implementat cu includerea aspectului satisfacției de gen în rândul utilizatorilor serviciului de iluminat stradal în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, în cadrul proiectului implementat ”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche” desfășurat;  1 Ghid practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei în cadrul proiectului-pilot lansat ”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca elaborat.
 14. Page 14XXX16/06/2016 Implementat de Implementarea proiectului, activități întreprinse și produse realizate: 3. Îmbunătăţirea cooperării:  Raportului privind Asistența legală în identificarea variantei optimale de instituționalizare a serviciului de iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche elaborat si prezentat;  Decizia CL APL comuna Tătărăuca Veche cu privire la fondarea ÎM ”Tătărăuca Service” aprobată;  Statutul cu genurile de activitate a ÎM elaborate si aprobate;  ÎM ”Tătărăuca Service” înregistrată la oficiul Camerei Înregistrării de Stat;  Studiul privind identificarea formelor fezabile de CIM dintre Tătărăuca Veche și satele învecinate elaborat și prezentat actorilor locali și regionali.
 15. Page 15XXX16/06/2016 Implementat de Implementarea proiectului, activități întreprinse și produse realizate: 4. Consolidarea capacităţilor :  Tariful pentru serviciul de IP este elaborat si aprobat de CL APL comuna Tătărăuca Veche;  Contractul de prestare a serviciului de iluminat stradal de către ÎM ”TĂTĂRĂUCA SERVICE” este elaborat și aprobat;  Capacitatea tehnica a prestatorului de servicii de iluminat stradal este îmbunătățită prin procurarea si livrarea excavatorului încărcător;  Tehnica de calcul (calculator+imprimantă +soft) este procurată și livrată;  Regimul de funcționare a serviciului de iluminat stradal în comuna Tătărăuca Veche este elaborat și aprobat de CL APL comuna Tătărăuca Veche;  Planul de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului ”Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche” este elaborat și aprobat de CL APL comuna Tătărăuca Veche.
 16. Page 16XXX16/06/2016 Implementat de Implementarea proiectului, activități întreprinse și produse realizate: 5. Planificare şi programare :  Capitolul ”Eficientă Energetică a clădirilor publice” din SDSE a raionului aprobat de APL II Soroca;  Programul de EE a clădirilor publice din raionul Soroca este elaborat și aprobat;  Planul de Acțiuni cu referința la clădirile publice din raionul Soroca este elaborat si aprobat.
 17. Page 17XXX16/06/2016 Implementat de Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului la evenimentele naționale:  Masteranzii de la Academia de Administrare Publică(AAP) au luat cunoștința cu proiectul din comuna Tătărăuca Veche în cadrul vizitei de studiu (15.07.2013);  Programul Bunelor Practici al Autorităților Publice Locale din Moldova lansat in 2015 de Consiliul Europei, în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociațiile de primari, proiectul USAID „Reforma Autorităților Publice Locale”, implementat de IDIS „Viitorul”, a acordat locul II proiectului de iluminare stradală din comuna Tătărăuca Veche, Soroca, la categoria „Modele de succes privind eficientizarea energiei în comunitate”(22.11.2013);  Concursul Moldova Eco Energetica din 2013 a premiat proiectul pilot ”Iluminare stradală eficienta in comuna Tătărăuca Veche” la categoria „Cel mai bun proiect de eficienţă energetică”.
 18. Page 18XXX16/06/2016 În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă. Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” Chișinău, str. Bernardazzi 66 T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md Autori nume Igor Neaga Proiect cofinanțat de Implementat de În cooperare cu
Anúncio