O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord (20)

Anúncio

Mais de ADR Nord (20)

Anúncio

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova - CRD Nord

 1. 1. Page 1 Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova ȘEDINȚA CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD 13 octombrie 2016 or. Bălți Implementat de
 2. 2. Page 2 • În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania • Faza I: 1/2010 – 12/2015 • Faza a II-a: 01/2016-12/2018; extindere propusă până în 12/2020 • Partenerul Instituțional Principal: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) • Asistență tehnică acordată de : GIZ în numele Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Implementat de
 3. 3. Page 3 • Mandatat de către: Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) • Guvernul Elveției • Guvernul României • Guvernul Suediei • Uniunea Europeană Finanțatori Implementat de
 4. 4. Page 4 Domeniul de Intervenție 2 Suport Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare Domeniul de Intervenție 3 Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională Domeniul de Intervenție 4 Institutionalizarea treningurilor și dezvoltarea capacităților Domeniul de Intervenție 1 Suport în coordonarea politicii de dezvoltare regională OBIECTIVUL PROIECTULUI : Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru implementarea orientată către cetățean a politicii de dezvoltare regională în sectoarele prioritare ale prestării serviciilor publice locale Modernizarea serviciilor publice locale, faza a II-a Implementat de
 5. 5. Page 5 Sectoarele prioritare cuprinse de MSPL Implementat de SECTOARE Aprovizionare cu apă și sanitație Drumuri regionale și locale Eficiența energetică în clădirile publice Managementul deșeurilor solide
 6. 6. Page 6 • Suport în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare regională • Fortificarea rolului Consiliilor regionale pentru dezvoltare • Trecerea de la planificare regională la dezvoltarea proiectelor • Sprijin în investiții și achiziții • Îmbunătățirea serviciilor publice locale • Dezvoltarea capacităților Implementat de Activități de bază
 7. 7. Page 7 • Consultanță în elaborarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională 2016-2020 • Elaborarea unui nou proiect de Lege în domeniul dezvoltării regionale • Suport în elaborarea strategiilor regionale pentru dezvoltare • Mecanismul de monitorizare bazat pe rezultate pentru implementarea strategiilor de dezvoltare regională revizuit Implementat de Suport în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare regională
 8. 8. Page 8 Proces: Primii pași (acțiuni pentru implementare pînă la sfîrșitul anului 2016) • Analiza funcțională a CRD-urilor • Evaluarea necesităților ADR-urilor • Prezentarea către parteneri a constatărilor • Elaborarea propunerilor de modificare a regulamentelor de activitate • Abordarea problemelor legate de motivare • Definirea pachetelor de dezvoltare a capacităților pentru ADR-uri și CRD-uri Implementat de Fortificarea rolului Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare • Focus grupuri • Chestionare • Consultări
 9. 9. Page 9 Implementat de Trecerea de la planificare regională la dezvoltarea proiectelor REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD Sectorul Aprobarea programelor regionale sectoriale Numărul conceptelor de proiecte identificate (Faza I/ Faza II) Ședințele Comisiilor inter- ministeriale Proiecte viabile prioritizate pentru a fi dezvoltate Valoarea investițional ă estimată, mil.euro Eficiența energetică în clădirile publice Februarie 2014 43/12 Noiembrie 2014 4 5.6 Managementul deșeurilor solide Februarie 2014 2/1 Aprilie 2015 1 Studiul de fezabilitate în proces de elaborare Aprovizionare cu apă și canalizare Iunie 2014 17/12 Februarie 2015 5 14.8 Drumuri regionale și locale Martie 2015 9/5 Noiembrie 2015 5 40.2 Total proiecte 71/30 15 60.6
 10. 10. Page 10 MSPL: Modalități de implementare (nivel național) Instrumente: • Acord de implementare între GIZ și MDRC/ADR • Structura de Coordonare • Plan Operațional • Sistem de Monitorizare și Evaluare bazat pe rezultate Principiul general: Suport prin sisteme de parteneriat Implementat de
 11. 11. Page 11 MSPL: Modalități de implementare (nivel local) • Aprobarea / avizarea proiectelor de către consiliile locale, înainte de a începe implementarea acestora • Determinarea cotei din costurile investiționale totale care urmează să fie acoperită din surse financiare naționale și din bugetele locale • Angajament oficial din partea APL-urilor pentru stabilirea unei cooperări în ceea ce privește furnizarea serviciului (dacă este cazul) • Angajarea managerilor de proiect locali care urmează să fie finanțați de către autoritățile publice locale pentru perioada de implementare a proiectelor • Semnarea Memorandumului de Înțelegere (inclusiv cadrul logic, acordul financiar și planul de implementare a proiectului) • Angajamentul APL-urilor în aplicarea unei abordări coerente de investiții prin măsuri complementare • Crearea Comitetului local de coordonare • Implicarea societății civile Implementat de
 12. 12. Page 12 Servicii publice locale eficiente Planificare şi programare locală integrată Cooperare inter- municipală funcțională Infrastructură fizică operațională Capacități dezvoltate ale APL-urilor și a furnizorilor de servicii Creșterea gradului de conștientizare a populației Abordarea de implementare a proiectelor de servicii publice locale Implementat de
 13. 13. Page 13 Implementat de Îmbunătățirea serviciilor publice locale Planificarea locală Cooperarea inter- comunitară Dezvoltarea capacităților Sensibilizare Armonizarea planurilor locale Identificarea priorităților și conceptelor de proiecte Suport juridic și tehnic, aspecte instituționale APL – evaluarea necesităților, instruiri, schimb de experiență Aspecte de mediu Actualizarea capitolelor sectoriale ale SDSE Elaborarea studiilor de fezabilitate și analiza impactului asupra mediului Facilitarea proceselor de cooperare Încheierea memorandumurilor de înțelegere Furnizorii de servicii – analiza diagnostică, planuri de afaceri Campanii de informare Crearea comitetelor de cetățeni Suport în monitorizarea și actualizarea programelor regionale sectoriale Consens privind implicarea ADR-urilor Societatea civilă – sensibilizare, monitorizare participativă Asimilarea serviciilor Monitorizarea furnizării de servicii și a achizițiilor Implicarea societății civile
 14. 14. Page 14 DezvoltareOrganizaționalăDurabilă (AMAC,AAP,CALM,MOLDSWA) (A) Competențe Specifice Sectorului Aprovizionarecu ApăşiSanitaţie Eficienţă Energetică Managementul DeşeurilorSolide Drumuri RegionaleşiLocale (B) Competențe Inter–Sectoriale
 15. 15. Page 15 Pentru mai multă informație Vă invităm să vizitați pagina www.serviciilocale.md Implementat de
 16. 16. Page 16 În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă. Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” Chișinău, str. Bernardazzi 66 T + 373 22 22-83-19 F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md Vă mulțumim pentru atenție ! Proiect co-finanțat de Implementat de în cooperare cu

Notas do Editor

 • Obiectivul specific DI 1: MDRC stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare

  Obiectivul specific DI 2: Consiliile Regionale pentru Dezvoltare au capacitatea să coordoneze implementarea strategiilor de dezvoltare a regiunilor

  Obiectivul specific DI3: Capacitățile ADR-urilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare a regiunilor sunt îmbunătățite

  Obiectivul specific DI4: Reprezentanții raioanelor, APL-urilor și a prestatorilor de servicii locale beneficiază de module de instruiri specializate acordate la cerere de către organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare


 • GIZ and MRDC are jointly committed to the objective through an implementation agreement A Steering structure has to be agreed upon for decision making
  And to define roles, responsibilities of all actors involved

 • GIZ and MRDC are jointly committed to the objective through an implementation agreement A Steering structure has to be agreed upon for decision making
  And to define roles, responsibilities of all actors involved
 • Crearea de Rețele și Schimbul de Bune Practici

×