Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf
CHƯƠNG 1
Benjamin, con trai thứ mười hai của Jacob và
Rachel, đứa con cưng của gia đình, trở thành
triết gia và nhà từ thiện.
1 Bản sao những lời của Bên-gia-min mà ông
đã truyền cho các con trai mình phải tuân theo,
sau khi ông đã sống được một trăm hai mươi
lăm tuổi.
2 Người hôn họ và nói: Như ông Áp-ra-ham đã
sinh cho ông I-sác lúc ông đã già, thì ông Gia-
cóp cũng vậy.
3 Vì Ra-chên mẹ tôi qua đời khi sinh tôi nên tôi
không có sữa; vì thế tôi đã được cô hầu gái
Bilhah của bà cho bú.
4 Vì Ra-chên vẫn son sẻ suốt mười hai năm sau
khi sinh Giô-sép; Bà đã cầu nguyện Chúa bằng
cách kiêng ăn mười hai ngày, rồi thụ thai và
sinh ra Tôi.
5 Vì cha tôi rất yêu Ra-chên và cầu nguyện để
ông được thấy hai đứa con trai do nàng sinh ra.
6 Vì thế tôi được gọi là Bên-gia-min, nghĩa là
con trai của ngày.
7 Và khi tôi đến Ai Cập, gặp Giô-sép, và anh
tôi nhận ra tôi, anh ấy nói với tôi: Họ đã nói gì
với cha tôi khi họ bán tôi?
8 Tôi đáp rằng: Người ta đã thấm máu áo anh
rồi sai đi và nói: Hãy biết đây có phải là áo của
con anh không.
9 Người ấy nói với tôi: “Hỡi anh, cũng vậy, khi
họ lột áo khoác của tôi, họ trao tôi cho dân Ích-
ma-ên, họ đưa cho tôi một chiếc khố, đánh đòn
tôi và đuổi tôi chạy.
10 Còn về một người trong bọn đã dùng roi
đánh tôi, thì bị sư tử gặp và giết chết.
11 Vì thế các bạn đồng sự của ông rất sợ hãi.
12 Vậy thì, hỡi các con của ta, các con cũng
hãy yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời của trời đất,
và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, noi gương
người tốt lành và thánh thiện Joseph.
13 Hãy để tâm trí các ngươi được tốt lành, ngay
cả khi các ngươi biết ta; vì người nào tắm rửa
tâm mình sẽ nhìn thấy mọi việc một cách đúng
đắn.
14 Hãy kính sợ Chúa và yêu người lân cận
mình; và mặc dù các linh hồn của Beliar yêu
cầu bạn làm khổ bạn bằng mọi điều ác, nhưng
chúng sẽ không có quyền thống trị bạn, giống
như chúng đã không thống trị Joseph, anh trai
tôi.,
15 Biết bao người muốn giết hắn, và Đức Chúa
Trời đã che chở cho hắn!
16 Vì ai kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thương
người lân cận mình thì không thể bị tinh thần
của Beliar đánh bại, được sự kính sợ Đức Chúa
Trời che chở.
17 Anh ta cũng không thể bị cai trị bởi mưu kế
của con người hay thú vật, vì anh ta được Chúa
giúp đỡ qua tình yêu mà anh ta dành cho người
lân cận.
18 Vì Giô-sép cũng cầu xin cha chúng tôi cầu
nguyện cho các anh ông, để Chúa không kể họ
là tội bất cứ điều ác nào họ đã làm cho ông.
19 Và Gia-cốp đã kêu lên như vậy: Con ngoan
của ta, con đã chiếm được lòng của Gia-cốp,
cha con.
20 Chàng ôm lấy cậu và hôn cậu suốt hai giờ
đồng hồ và nói:
21 Nơi ngươi sẽ ứng nghiệm lời tiên tri trên trời
về Chiên Con của Đức Chúa Trời và Đấng Cứu
Rỗi của thế gian, rằng người trọn vẹn sẽ bị nộp
vì kẻ gian ác, kẻ vô tội sẽ chết vì kẻ vô đạo
trong máu của giao ước , để cứu rỗi dân ngoại
và dân Y-sơ-ra-ên, đồng thời sẽ tiêu diệt Bê-li-
ar và các tôi tớ của hắn.
22 Vậy, hỡi các con của ta, các con có thấy sự
kết thúc của người tốt không?
23 Vậy, hãy theo lòng thương xót của Ngài, với
tâm trí ngay thẳng, để các bạn cũng có thể đội
mão triều thiên vinh quang.
24 Vì người lành không có mắt đen; vì Ngài tỏ
lòng thương xót đối với mọi người, dù họ là kẻ
tội lỗi.
25 Và mặc dù họ có ý định xấu xa. về người,
làm điều thiện thì chiến thắng điều ác, được
Đức Chúa Trời che chở; và yêu người công
chính như chính linh hồn mình.
26 Nếu ai được vinh hiển, thì không ghen tị;
nếu ai giàu có thì không ghen tị; nếu ai dũng
cảm thì khen ngợi; người có đạo đức mà anh ấy
tán dương; Ngài thương xót người nghèo; Ngài
thương xót kẻ yếu đuối; người ấy hát ngợi khen
Đức Chúa Trời.
27 Và người nào có ân sủng của một tinh thần
tốt thì người đó yêu quý như chính tâm hồn
mình.
28 Vậy, nếu các ngươi cũng có lòng tốt, thì hai
kẻ ác sẽ hòa thuận với các ngươi, và kẻ phóng
đãng sẽ kính trọng các ngươi và hướng về điều
thiện; và kẻ tham lam sẽ không những chấm dứt
ham muốn vô độ của họ, mà thậm chí còn trao
tặng những thứ họ thèm muốn cho những người
đang bị phiền não.
29 Nếu các ngươi làm lành, ngay cả các tà linh
cũng sẽ lánh xa các ngươi; và những con thú sẽ
làm bạn sợ hãi.
30 Vì nơi nào có lòng sùng kính việc lành và
tâm trí sáng láng, thì bóng tối cũng tránh xa
người ấy.
31 Vì nếu ai bạo hành một người thánh thiện,
thì người đó phải ăn năn; vì người thánh nhân
thương xót kẻ mắng nhiếc mình và giữ sự hòa
bình cho kẻ ấy.
32 Nếu có ai phản bội người công chính, thì
người công chính cầu nguyện; dù người ấy có
khiêm nhường một chút, nhưng chẳng bao lâu
sau, người ấy lại tỏ ra vinh hiển hơn nhiều, như
Giô-sép, anh tôi vậy.
33 Thiên hướng của người tốt không nằm trong
sức mạnh lừa dối của tinh thần Beliar, vì thiên
thần hòa bình hướng dẫn tâm hồn anh ta.
34 Người ấy không ham mê những vật hư hoại,
cũng không thu góp của cải bằng ham muốn lạc
thú.
35 Người ấy không ham vui, không làm buồn
lòng người lân cận mình, không ham mê xa hoa,
không mê ngước mắt lên, vì Chúa là phần của
người ấy.
36 Lòng tốt không nhận được vinh quang hay
sự sỉ nhục từ loài người, và nó không biết bất
cứ điều gì dối trá, dối trá, hay đấu tranh hay
lăng mạ; vì Chúa ngự trong ông và soi sáng tâm
hồn ông, và ông luôn vui mừng với mọi người.
37 Tâm trí tốt không có hai lưỡi, khen ngợi và
nguyền rủa, khiêm nhường và danh dự, buồn bã
và vui vẻ, im lặng và nhầm lẫn, đạo đức giả và
sự thật, nghèo đói và giàu có; nhưng nó có một
khuynh hướng chung, liêm khiết và trong sáng,
đối với tất cả mọi người.
38 Nó không có đôi mắt, cũng không có đôi tai;
vì trong mọi việc mình làm, nói, hoặc nhìn thấy,
người ấy biết rằng Chúa nhìn đến tâm hồn mình.
39 Người ấy phải thanh tẩy tâm trí mình để
khỏi bị người ta cũng như Đức Chúa Trời lên
án.
40 Và tương tự như vậy, các tác phẩm của
Beliar có hai mặt, và không có sự đơn lẻ nào
trong đó.
41 Vì vậy, hỡi các con, ta bảo các con, hãy chạy
trốn sự ác độc của Bê-li-a; vì Ngài ban gươm
cho kẻ vâng lời Ngài.
42 Và thanh kiếm là mẹ của bảy điều ác. Đầu
tiên tâm trí hình thành thông qua Beliar, và đầu
tiên là đổ máu; thứ hai là hủy hoại; thứ ba là
hoạn nạn; thứ tư là lưu đày; thứ năm là khan
hiếm; thứ sáu là hoảng sợ; thứ bảy, sự hủy diệt.
43 Vì vậy, Ca-in cũng bị Đức Chúa Trời giao
cho bảy sự báo thù, vì cứ mỗi trăm năm Đức
Giê-hô-va giáng cho ông một tai họa.
44 Và khi ông được hai trăm tuổi, ông bắt đầu
đau khổ, và đến năm thứ chín trăm thì ông bị
tiêu diệt.
45 Vì A-bên, em người, bị xét đoán mọi điều ác,
nhưng Lê-méc bị bảy mươi lần bảy.
46 Bởi vì những kẻ giống như Ca-in về sự ghen
ghét và thù ghét anh em, sẽ bị trừng phạt như
vậy.
CHƯƠNG 2
Câu 3 chứa đựng một ví dụ nổi bật về sự giản
dị nhưng vẫn sống động trong lối nói tu từ của
các tổ phụ thời xưa này.
1 Và hỡi các con của ta, các con hãy tránh xa
những điều ác, sự đố kỵ và sự thù ghét của anh
em mà gắn bó với điều tốt lành và tình yêu
thương.
2 Người nào có tâm trí trong sạch trong tình
yêu, sẽ không chăm sóc một người phụ nữ với ý
định gian dâm; vì lòng người không có sự ô uế,
vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên
người.
3 Vì mặt trời không làm ô uế khi chiếu phân và
bùn, nhưng làm khô cả hai và xua đuổi mùi hôi;
cũng vậy, tâm thanh tịnh, mặc dù bị bao phủ
bởi những ô uế của trần gian, nhưng lại làm
sạch chúng và bản thân nó không bị ô nhiễm.
4 Và tôi tin rằng giữa các ngươi cũng sẽ có
những điều ác, theo lời của Hê-nóc, người công
chính: rằng các ngươi sẽ phạm tội gian dâm
giống như sự gian dâm của Sô-đôm, và sẽ bị
diệt vong, tất cả chỉ cứu được một số ít, và sẽ
tiếp tục những hành vi phóng đãng với phụ nữ. ;
và vương quốc của Chúa sẽ không ở giữa các
ngươi, vì ngay lập tức Ngài sẽ cất đi.
5 Tuy nhiên, đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ
thuộc về các ngươi, và đền thờ sau cùng sẽ vinh
hiển hơn đền thờ đầu tiên.
6 Và mười hai chi tộc và tất cả các Dân Ngoại
sẽ được tập hợp lại ở đó cho đến khi Đấng Tối
Cao gửi sự cứu rỗi của Ngài qua sự viếng thăm
của một vị tiên tri độc sinh.
7 Ngài sẽ vào đền thờ thứ nhất, ở đó Chúa sẽ bị
sỉ nhục và bị treo lên cây.
8 Bức màn trong đền thờ sẽ xé ra, và Thánh
Linh của Đức Chúa Trời sẽ truyền đến các dân
ngoại như lửa tuôn ra.
9 Và Ngài sẽ thăng thiên từ Âm phủ và sẽ từ đất
lên trời.
10 Và tôi biết Ngài sẽ thấp hèn biết bao dưới
đất và vinh hiển biết bao trên trời.
11 Khi Giô-sép ở Ai-cập, tôi ao ước được thấy
hình dáng và nét mặt của ông; và qua lời cầu
nguyện của Gia-cóp, cha tôi, tôi đã nhìn thấy
anh ấy, khi thức dậy vào ban ngày, thậm chí
toàn bộ hình dáng của anh ấy giống hệt như con
người thật của anh ấy.
12 Và sau khi nói xong những điều này, Ngài
bảo họ: Vậy, hỡi các con của ta, hãy biết rằng ta
sắp chết.
13 Vậy, mỗi người phải thành thật với người
lân cận mình, và tuân giữ luật pháp của Chúa và
các điều răn của Ngài.
14 Vì những điều này ta để lại cho con thay vì
thừa kế.
15 Vậy, các ngươi cũng có nên trao chúng cho
con cháu mình làm sở hữu vĩnh viễn không? vì
cả Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp cũng vậy.
16 Vì tất cả những điều đó họ đã ban cho chúng
ta làm cơ nghiệp, rằng: Hãy tuân giữ các điều
răn của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa bày tỏ
sự cứu rỗi của Ngài cho mọi người ngoại.
17 Bấy giờ các ngươi sẽ thấy Hê-nóc, Nô-ê,
Sem, Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp đứng dậy
vui vẻ bên hữu,
18 Rồi chúng ta cũng sẽ đứng dậy, mỗi người
trong bộ tộc của chúng ta, thờ phượng Vua trên
trời, Đấng đã hiện ra trên đất dưới hình dạng
một con người khiêm nhường.
19 Và tất cả những ai tin Ngài trên đất sẽ vui
mừng với Ngài.
20 Bấy giờ mọi người đều sẽ đứng dậy, kẻ thì
được vinh hiển, kẻ thì phải xấu hổ.
21 Đức Giê-hô-va sẽ xét xử trước hết về sự gian
ác của Y-sơ-ra-ên; vì khi Ngài hiện ra như Đức
Chúa Trời bằng xương bằng thịt để giải cứu họ
thì họ đã không tin Ngài.
22 Khi ấy Ngài sẽ xét xử mọi dân ngoại, kể cả
những người không tin Ngài khi Ngài hiện đến
trên đất.
23 Ngài sẽ dùng những người dân ngoại được
lựa chọn mà cáo trách Y-sơ-ra-ên, như Ngài đã
dùng dân Ma-đi-an khiển trách Ê-sau, là kẻ đã
lừa dối anh em mình, khiến họ sa vào sự gian
dâm và thờ hình tượng; Họ xa cách Đức Chúa
Trời và trở nên con cái trong số những người
kính sợ Đức Giê-hô-va.
24 Vậy nên, hỡi các con của ta, nếu các con
bước đi trong sự thánh thiện theo những lệnh
truyền của Chúa, thì các con sẽ được ở an toàn
với ta một lần nữa, và toàn thể Y Sơ Ra Ên sẽ
được quy tụ về Chúa.
25 Tôi sẽ không còn bị gọi là sói đói vì sự tàn
phá của các anh nữa, nhưng là người giúp việc
của Chúa phân phát lương thực cho những
người làm việc lành.
26 Và trong những ngày sau rốt sẽ xuất hiện
một người yêu dấu của Chúa, thuộc chi tộc Giu-
đa và Lê-vi, một người làm theo ý tốt của Ngài,
với sự hiểu biết mới soi sáng cho Dân Ngoại.
27 Cho đến tận thế, Ngài sẽ ở trong các hội
đường của dân ngoại và giữa những người cai
trị của họ, như một dòng nhạc trong miệng mọi
người.
28 Và ông ấy sẽ được ghi vào sách thánh, cả
công việc lẫn lời nói của ông ấy, và ông ấy sẽ là
người được Chúa chọn mãi mãi.
29 Và qua họ, Ngài sẽ đi tới đi lui giống như
Gia-cốp, cha tôi, mà nói rằng: Ngài sẽ bù đắp
những gì còn thiếu của chi tộc ngươi.
30 Nói xong Ngài dang chân ra.
31 Và qua đời trong giấc ngủ ngon lành.
32 Các con trai ông làm theo lời ông dặn, đem
xác ông về chôn ở Hếp-rôn cùng với tổ phụ ông.
33 Ông hưởng thọ được một trăm hai mươi lăm
năm.

Recomendados

Vietnamese - Testament of Dan.pdf por
Vietnamese - Testament of Dan.pdfVietnamese - Testament of Dan.pdf
Vietnamese - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Vietnamese - Testament of Asher.pdf por
Vietnamese - Testament of Asher.pdfVietnamese - Testament of Asher.pdf
Vietnamese - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Vietnamese - Testament of Naphtali.pdf por
Vietnamese - Testament of Naphtali.pdfVietnamese - Testament of Naphtali.pdf
Vietnamese - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 visualizações4 slides
Vietnamese - Book of Baruch.pdf por
Vietnamese - Book of Baruch.pdfVietnamese - Book of Baruch.pdf
Vietnamese - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Vietnamese - Testament of Gad.pdf por
Vietnamese - Testament of Gad.pdfVietnamese - Testament of Gad.pdf
Vietnamese - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Vietnamese-Testament-of-Issachar.pdf por
Vietnamese-Testament-of-Issachar.pdfVietnamese-Testament-of-Issachar.pdf
Vietnamese-Testament-of-Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf

Vietnamese - Testament of Zebulun.pdf por
Vietnamese - Testament of Zebulun.pdfVietnamese - Testament of Zebulun.pdf
Vietnamese - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações4 slides
Gkpv cn 34 tn (tv 2) por
Gkpv   cn 34 tn (tv 2)Gkpv   cn 34 tn (tv 2)
Gkpv cn 34 tn (tv 2)gremy2013
313 visualizações257 slides
Vietnamese - Management Principles from the Bible.pdf por
Vietnamese - Management Principles from the Bible.pdfVietnamese - Management Principles from the Bible.pdf
Vietnamese - Management Principles from the Bible.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações5 slides
Vietnamese - Dangers of Wine.pdf por
Vietnamese - Dangers of Wine.pdfVietnamese - Dangers of Wine.pdf
Vietnamese - Dangers of Wine.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações5 slides
Vietnamese - Testament of Joseph.pdf por
Vietnamese - Testament of Joseph.pdfVietnamese - Testament of Joseph.pdf
Vietnamese - Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 visualizações5 slides
Vietnamese - Prayer of Azariah.pdf por
Vietnamese - Prayer of Azariah.pdfVietnamese - Prayer of Azariah.pdf
Vietnamese - Prayer of Azariah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações3 slides

Similar a Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf(9)

Gkpv cn 34 tn (tv 2) por gremy2013
Gkpv   cn 34 tn (tv 2)Gkpv   cn 34 tn (tv 2)
Gkpv cn 34 tn (tv 2)
gremy2013313 visualizações
Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Đ... por Islamhouse.com
Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Đ...Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Đ...
Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Đ...
Islamhouse.com83 visualizações

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zulu - 2nd Maccabees.pdf por
Zulu - 2nd Maccabees.pdfZulu - 2nd Maccabees.pdf
Zulu - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Yoruba - 2nd Maccabees.pdf por
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfYoruba - 2nd Maccabees.pdf
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Yiddish - 2nd Maccabees.pdf por
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfYiddish - 2nd Maccabees.pdf
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Xhosa - 2nd Maccabees.pdf por
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfXhosa - 2nd Maccabees.pdf
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdf por
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfWestern Frisian - 2nd Maccabees.pdf
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações18 slides
Welsh - 2nd Maccabees.pdf por
Welsh - 2nd Maccabees.pdfWelsh - 2nd Maccabees.pdf
Welsh - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Vietnamese - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. CHƯƠNG 1 Benjamin, con trai thứ mười hai của Jacob và Rachel, đứa con cưng của gia đình, trở thành triết gia và nhà từ thiện. 1 Bản sao những lời của Bên-gia-min mà ông đã truyền cho các con trai mình phải tuân theo, sau khi ông đã sống được một trăm hai mươi lăm tuổi. 2 Người hôn họ và nói: Như ông Áp-ra-ham đã sinh cho ông I-sác lúc ông đã già, thì ông Gia- cóp cũng vậy. 3 Vì Ra-chên mẹ tôi qua đời khi sinh tôi nên tôi không có sữa; vì thế tôi đã được cô hầu gái Bilhah của bà cho bú. 4 Vì Ra-chên vẫn son sẻ suốt mười hai năm sau khi sinh Giô-sép; Bà đã cầu nguyện Chúa bằng cách kiêng ăn mười hai ngày, rồi thụ thai và sinh ra Tôi. 5 Vì cha tôi rất yêu Ra-chên và cầu nguyện để ông được thấy hai đứa con trai do nàng sinh ra. 6 Vì thế tôi được gọi là Bên-gia-min, nghĩa là con trai của ngày. 7 Và khi tôi đến Ai Cập, gặp Giô-sép, và anh tôi nhận ra tôi, anh ấy nói với tôi: Họ đã nói gì với cha tôi khi họ bán tôi? 8 Tôi đáp rằng: Người ta đã thấm máu áo anh rồi sai đi và nói: Hãy biết đây có phải là áo của con anh không. 9 Người ấy nói với tôi: “Hỡi anh, cũng vậy, khi họ lột áo khoác của tôi, họ trao tôi cho dân Ích- ma-ên, họ đưa cho tôi một chiếc khố, đánh đòn tôi và đuổi tôi chạy. 10 Còn về một người trong bọn đã dùng roi đánh tôi, thì bị sư tử gặp và giết chết. 11 Vì thế các bạn đồng sự của ông rất sợ hãi. 12 Vậy thì, hỡi các con của ta, các con cũng hãy yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời của trời đất, và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, noi gương người tốt lành và thánh thiện Joseph. 13 Hãy để tâm trí các ngươi được tốt lành, ngay cả khi các ngươi biết ta; vì người nào tắm rửa tâm mình sẽ nhìn thấy mọi việc một cách đúng đắn. 14 Hãy kính sợ Chúa và yêu người lân cận mình; và mặc dù các linh hồn của Beliar yêu cầu bạn làm khổ bạn bằng mọi điều ác, nhưng chúng sẽ không có quyền thống trị bạn, giống như chúng đã không thống trị Joseph, anh trai tôi., 15 Biết bao người muốn giết hắn, và Đức Chúa Trời đã che chở cho hắn! 16 Vì ai kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận mình thì không thể bị tinh thần của Beliar đánh bại, được sự kính sợ Đức Chúa Trời che chở. 17 Anh ta cũng không thể bị cai trị bởi mưu kế của con người hay thú vật, vì anh ta được Chúa giúp đỡ qua tình yêu mà anh ta dành cho người lân cận. 18 Vì Giô-sép cũng cầu xin cha chúng tôi cầu nguyện cho các anh ông, để Chúa không kể họ là tội bất cứ điều ác nào họ đã làm cho ông. 19 Và Gia-cốp đã kêu lên như vậy: Con ngoan của ta, con đã chiếm được lòng của Gia-cốp, cha con. 20 Chàng ôm lấy cậu và hôn cậu suốt hai giờ đồng hồ và nói: 21 Nơi ngươi sẽ ứng nghiệm lời tiên tri trên trời về Chiên Con của Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của thế gian, rằng người trọn vẹn sẽ bị nộp vì kẻ gian ác, kẻ vô tội sẽ chết vì kẻ vô đạo trong máu của giao ước , để cứu rỗi dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên, đồng thời sẽ tiêu diệt Bê-li- ar và các tôi tớ của hắn. 22 Vậy, hỡi các con của ta, các con có thấy sự kết thúc của người tốt không?
  • 3. 23 Vậy, hãy theo lòng thương xót của Ngài, với tâm trí ngay thẳng, để các bạn cũng có thể đội mão triều thiên vinh quang. 24 Vì người lành không có mắt đen; vì Ngài tỏ lòng thương xót đối với mọi người, dù họ là kẻ tội lỗi. 25 Và mặc dù họ có ý định xấu xa. về người, làm điều thiện thì chiến thắng điều ác, được Đức Chúa Trời che chở; và yêu người công chính như chính linh hồn mình. 26 Nếu ai được vinh hiển, thì không ghen tị; nếu ai giàu có thì không ghen tị; nếu ai dũng cảm thì khen ngợi; người có đạo đức mà anh ấy tán dương; Ngài thương xót người nghèo; Ngài thương xót kẻ yếu đuối; người ấy hát ngợi khen Đức Chúa Trời. 27 Và người nào có ân sủng của một tinh thần tốt thì người đó yêu quý như chính tâm hồn mình. 28 Vậy, nếu các ngươi cũng có lòng tốt, thì hai kẻ ác sẽ hòa thuận với các ngươi, và kẻ phóng đãng sẽ kính trọng các ngươi và hướng về điều thiện; và kẻ tham lam sẽ không những chấm dứt ham muốn vô độ của họ, mà thậm chí còn trao tặng những thứ họ thèm muốn cho những người đang bị phiền não. 29 Nếu các ngươi làm lành, ngay cả các tà linh cũng sẽ lánh xa các ngươi; và những con thú sẽ làm bạn sợ hãi. 30 Vì nơi nào có lòng sùng kính việc lành và tâm trí sáng láng, thì bóng tối cũng tránh xa người ấy. 31 Vì nếu ai bạo hành một người thánh thiện, thì người đó phải ăn năn; vì người thánh nhân thương xót kẻ mắng nhiếc mình và giữ sự hòa bình cho kẻ ấy. 32 Nếu có ai phản bội người công chính, thì người công chính cầu nguyện; dù người ấy có khiêm nhường một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, người ấy lại tỏ ra vinh hiển hơn nhiều, như Giô-sép, anh tôi vậy. 33 Thiên hướng của người tốt không nằm trong sức mạnh lừa dối của tinh thần Beliar, vì thiên thần hòa bình hướng dẫn tâm hồn anh ta. 34 Người ấy không ham mê những vật hư hoại, cũng không thu góp của cải bằng ham muốn lạc thú. 35 Người ấy không ham vui, không làm buồn lòng người lân cận mình, không ham mê xa hoa, không mê ngước mắt lên, vì Chúa là phần của người ấy. 36 Lòng tốt không nhận được vinh quang hay sự sỉ nhục từ loài người, và nó không biết bất cứ điều gì dối trá, dối trá, hay đấu tranh hay lăng mạ; vì Chúa ngự trong ông và soi sáng tâm hồn ông, và ông luôn vui mừng với mọi người. 37 Tâm trí tốt không có hai lưỡi, khen ngợi và nguyền rủa, khiêm nhường và danh dự, buồn bã và vui vẻ, im lặng và nhầm lẫn, đạo đức giả và sự thật, nghèo đói và giàu có; nhưng nó có một khuynh hướng chung, liêm khiết và trong sáng, đối với tất cả mọi người. 38 Nó không có đôi mắt, cũng không có đôi tai; vì trong mọi việc mình làm, nói, hoặc nhìn thấy, người ấy biết rằng Chúa nhìn đến tâm hồn mình. 39 Người ấy phải thanh tẩy tâm trí mình để khỏi bị người ta cũng như Đức Chúa Trời lên án. 40 Và tương tự như vậy, các tác phẩm của Beliar có hai mặt, và không có sự đơn lẻ nào trong đó. 41 Vì vậy, hỡi các con, ta bảo các con, hãy chạy trốn sự ác độc của Bê-li-a; vì Ngài ban gươm cho kẻ vâng lời Ngài. 42 Và thanh kiếm là mẹ của bảy điều ác. Đầu tiên tâm trí hình thành thông qua Beliar, và đầu tiên là đổ máu; thứ hai là hủy hoại; thứ ba là hoạn nạn; thứ tư là lưu đày; thứ năm là khan hiếm; thứ sáu là hoảng sợ; thứ bảy, sự hủy diệt. 43 Vì vậy, Ca-in cũng bị Đức Chúa Trời giao cho bảy sự báo thù, vì cứ mỗi trăm năm Đức Giê-hô-va giáng cho ông một tai họa.
  • 4. 44 Và khi ông được hai trăm tuổi, ông bắt đầu đau khổ, và đến năm thứ chín trăm thì ông bị tiêu diệt. 45 Vì A-bên, em người, bị xét đoán mọi điều ác, nhưng Lê-méc bị bảy mươi lần bảy. 46 Bởi vì những kẻ giống như Ca-in về sự ghen ghét và thù ghét anh em, sẽ bị trừng phạt như vậy. CHƯƠNG 2 Câu 3 chứa đựng một ví dụ nổi bật về sự giản dị nhưng vẫn sống động trong lối nói tu từ của các tổ phụ thời xưa này. 1 Và hỡi các con của ta, các con hãy tránh xa những điều ác, sự đố kỵ và sự thù ghét của anh em mà gắn bó với điều tốt lành và tình yêu thương. 2 Người nào có tâm trí trong sạch trong tình yêu, sẽ không chăm sóc một người phụ nữ với ý định gian dâm; vì lòng người không có sự ô uế, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên người. 3 Vì mặt trời không làm ô uế khi chiếu phân và bùn, nhưng làm khô cả hai và xua đuổi mùi hôi; cũng vậy, tâm thanh tịnh, mặc dù bị bao phủ bởi những ô uế của trần gian, nhưng lại làm sạch chúng và bản thân nó không bị ô nhiễm. 4 Và tôi tin rằng giữa các ngươi cũng sẽ có những điều ác, theo lời của Hê-nóc, người công chính: rằng các ngươi sẽ phạm tội gian dâm giống như sự gian dâm của Sô-đôm, và sẽ bị diệt vong, tất cả chỉ cứu được một số ít, và sẽ tiếp tục những hành vi phóng đãng với phụ nữ. ; và vương quốc của Chúa sẽ không ở giữa các ngươi, vì ngay lập tức Ngài sẽ cất đi. 5 Tuy nhiên, đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ thuộc về các ngươi, và đền thờ sau cùng sẽ vinh hiển hơn đền thờ đầu tiên. 6 Và mười hai chi tộc và tất cả các Dân Ngoại sẽ được tập hợp lại ở đó cho đến khi Đấng Tối Cao gửi sự cứu rỗi của Ngài qua sự viếng thăm của một vị tiên tri độc sinh. 7 Ngài sẽ vào đền thờ thứ nhất, ở đó Chúa sẽ bị sỉ nhục và bị treo lên cây. 8 Bức màn trong đền thờ sẽ xé ra, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ truyền đến các dân ngoại như lửa tuôn ra. 9 Và Ngài sẽ thăng thiên từ Âm phủ và sẽ từ đất lên trời. 10 Và tôi biết Ngài sẽ thấp hèn biết bao dưới đất và vinh hiển biết bao trên trời. 11 Khi Giô-sép ở Ai-cập, tôi ao ước được thấy hình dáng và nét mặt của ông; và qua lời cầu nguyện của Gia-cóp, cha tôi, tôi đã nhìn thấy anh ấy, khi thức dậy vào ban ngày, thậm chí toàn bộ hình dáng của anh ấy giống hệt như con người thật của anh ấy. 12 Và sau khi nói xong những điều này, Ngài bảo họ: Vậy, hỡi các con của ta, hãy biết rằng ta sắp chết. 13 Vậy, mỗi người phải thành thật với người lân cận mình, và tuân giữ luật pháp của Chúa và các điều răn của Ngài. 14 Vì những điều này ta để lại cho con thay vì thừa kế. 15 Vậy, các ngươi cũng có nên trao chúng cho con cháu mình làm sở hữu vĩnh viễn không? vì cả Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp cũng vậy. 16 Vì tất cả những điều đó họ đã ban cho chúng ta làm cơ nghiệp, rằng: Hãy tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài cho mọi người ngoại. 17 Bấy giờ các ngươi sẽ thấy Hê-nóc, Nô-ê, Sem, Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp đứng dậy vui vẻ bên hữu, 18 Rồi chúng ta cũng sẽ đứng dậy, mỗi người trong bộ tộc của chúng ta, thờ phượng Vua trên trời, Đấng đã hiện ra trên đất dưới hình dạng một con người khiêm nhường. 19 Và tất cả những ai tin Ngài trên đất sẽ vui mừng với Ngài.
  • 5. 20 Bấy giờ mọi người đều sẽ đứng dậy, kẻ thì được vinh hiển, kẻ thì phải xấu hổ. 21 Đức Giê-hô-va sẽ xét xử trước hết về sự gian ác của Y-sơ-ra-ên; vì khi Ngài hiện ra như Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt để giải cứu họ thì họ đã không tin Ngài. 22 Khi ấy Ngài sẽ xét xử mọi dân ngoại, kể cả những người không tin Ngài khi Ngài hiện đến trên đất. 23 Ngài sẽ dùng những người dân ngoại được lựa chọn mà cáo trách Y-sơ-ra-ên, như Ngài đã dùng dân Ma-đi-an khiển trách Ê-sau, là kẻ đã lừa dối anh em mình, khiến họ sa vào sự gian dâm và thờ hình tượng; Họ xa cách Đức Chúa Trời và trở nên con cái trong số những người kính sợ Đức Giê-hô-va. 24 Vậy nên, hỡi các con của ta, nếu các con bước đi trong sự thánh thiện theo những lệnh truyền của Chúa, thì các con sẽ được ở an toàn với ta một lần nữa, và toàn thể Y Sơ Ra Ên sẽ được quy tụ về Chúa. 25 Tôi sẽ không còn bị gọi là sói đói vì sự tàn phá của các anh nữa, nhưng là người giúp việc của Chúa phân phát lương thực cho những người làm việc lành. 26 Và trong những ngày sau rốt sẽ xuất hiện một người yêu dấu của Chúa, thuộc chi tộc Giu- đa và Lê-vi, một người làm theo ý tốt của Ngài, với sự hiểu biết mới soi sáng cho Dân Ngoại. 27 Cho đến tận thế, Ngài sẽ ở trong các hội đường của dân ngoại và giữa những người cai trị của họ, như một dòng nhạc trong miệng mọi người. 28 Và ông ấy sẽ được ghi vào sách thánh, cả công việc lẫn lời nói của ông ấy, và ông ấy sẽ là người được Chúa chọn mãi mãi. 29 Và qua họ, Ngài sẽ đi tới đi lui giống như Gia-cốp, cha tôi, mà nói rằng: Ngài sẽ bù đắp những gì còn thiếu của chi tộc ngươi. 30 Nói xong Ngài dang chân ra. 31 Và qua đời trong giấc ngủ ngon lành. 32 Các con trai ông làm theo lời ông dặn, đem xác ông về chôn ở Hếp-rôn cùng với tổ phụ ông. 33 Ông hưởng thọ được một trăm hai mươi lăm năm.