Turkish - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Turkish - Testament of Benjamin.pdf
BÖLÜM 1
Jacob ve ailenin bebeği Rachel'ın on ikinci oğlu
Benjamin, filozof ve hayırsever olur.
1 Benyamin'in yüz yirmi beş yıl yaşadıktan
sonra oğullarına uymalarını emrettiği sözlerin
kopyası.
2 Ve onları öpüp şöyle dedi: İbrahim'in
yaşlılığında İshak nasıl doğduysa, ben de
Yakup'un öyleydim.
3 Ve annem Rahel beni doğururken öldüğünden
sütüm yoktu; bu yüzden cariyesi Bilha
tarafından emzirildim.
4 Rahel, Yusuf'u doğurduktan sonra on iki yıl
boyunca kısır kaldı; ve on iki gün oruç tutarak
Rabbe dua etti ve hamile kaldı ve Beni doğurdu.
5 Çünkü babam Rahel'i çok seviyordu ve ondan
iki oğlunun doğması için dua ediyordu.
6 Bu yüzden bana Benyamin, yani günlerin
oğlu denildi.
7 Ve Mısır'a, Yusuf'un yanına gittiğimde
ağabeyim beni tanıdı ve bana şöyle dedi: Beni
sattıklarında babama ne söylediler?
8 Ve ona dedim: Ceketine kan sürdüler ve onu
gönderdiler ve dediler: Bil bakalım bu senin
oğlunun ceketi mi?
9 Ve bana şöyle dedi: Öyle de olsa kardeşim,
ceketimi çıkardıktan sonra beni
İsmailoğullarına verdiler ve bana bir peştemal
verdiler, kırbaçladılar ve koşmamı söylediler.
10 Ve onlardan beni sopayla dövenlerden birine
gelince, onunla bir aslan karşılaştı ve onu
öldürdü.
11 Ve böylece arkadaşları korkuya kapıldılar.
12 Bu nedenle siz de çocuklarım, göklerin ve
yerin Tanrısı Rab Tanrı'yı sevin ve iyi ve kutsal
adam Yusuf'un örneğini izleyerek O'nun
emirlerini yerine getirin.
13 Ve beni tanıdığınız gibi, zihniniz de iyi
olsun; çünkü zihnini temizleyen, her şeyi doğru
görür.
14 Rab'den korkun ve komşunuzu sevin; ve
Beliar'ın ruhları sana her türlü kötülüğü
yapacağını iddia etse de, kardeşim Joseph
üzerinde olmadığı gibi senin üzerinde de
hakimiyetleri olmayacak.
15 Kaç kişi onu öldürmek istedi ve Tanrı onu
korudu!
16 Çünkü Tanrı'dan korkan ve komşusunu
seven kişi, Tanrı korkusuyla korunan Beliar'ın
ruhuna vurulamaz.
17 İnsanların ya da hayvanların hileleriyle de
yönetilemez; çünkü komşusuna duyduğu sevgi
sayesinde Rab ona yardım eder.
18 Çünkü Yusuf ayrıca babamıza, kardeşleri
için dua etmesini ve Rab'bin kendisine
yaptıkları her türlü kötülüğü onlara günah
olarak yüklememesini rica etti.
19 Ve Yakup şöyle haykırdı: Güzel çocuğum,
baban Yakup'un bağırsaklarına galip geldin.
20 Ve onu kucaklayıp iki saat boyunca öptü ve
şöyle dedi:
21 Tanrı Kuzusu ve dünyanın Kurtarıcısı ile
ilgili göklerin kehaneti sende yerine gelecek ve
suçsuz bir kişi kanunsuz insanlar için teslim
edilecek ve günahsız bir kişi antlaşmanın
kanında tanrısız insanlar uğruna ölecek. Yahudi
olmayanların ve İsrail'in kurtuluşu için ve
Beliar ile hizmetkarlarını yok edecek.
22 Öyleyse, çocuklarım, iyi adamın sonunu
görüyor musunuz?
23 Bu nedenle, iyi bir zihinle O'nun şefkatinin
takipçileri olun ki, siz de yücelik taçları
giyebilesiniz.
24 Çünkü iyi adamın gözü kara olmaz; çünkü
günahkâr olsalar bile O, bütün insanlara
merhamet eder.
25 Ve onlar kötü niyetle tasarlasalar da. ona
gelince, iyilik yaparak kötülüğü yener, Tanrı
tarafından korunur; Doğru kişiyi kendi canı gibi
sever.
26 Bir kimse yüceltilirse onu kıskanmaz;
zengin olan kimse kıskanç değildir; biri yiğitse
onu över; övdüğü erdemli adam; fakir adama
merhamet eder; zayıflara karşı şefkatlidir;
Tanrı'ya övgüler yağdırır.
27 Ve iyi bir ruhun lütfuna sahip olanı kendi
canı gibi sever.
28 Bu nedenle, eğer siz de iyi bir zihne
sahipseniz, o zaman her iki kötü adam da
sizinle barış içinde olacak ve sefih kişi size
saygı duyacak ve iyiliğe yönelecektir; ve
açgözlüler sadece aşırı arzularından
vazgeçmekle kalmayacak, aynı zamanda
açgözlülüklerinin nesnelerini de ızdırap
çekenlere verecektir.
29 Eğer iyi davranırsanız, kötü ruhlar bile
sizden kaçacaktır; ve hayvanlar senden
korkacak.
30 Çünkü iyi işlere saygı ve zihinde ışık varsa,
karanlık bile ondan uzaklaşır.
31 Çünkü kutsal bir adama şiddet uygulayan
kişi tövbe eder; Çünkü kutsal adam, kendisine
hakaret edene karşı merhametlidir ve
suskunluğunu korur.
32 Ve eğer biri doğru bir adama ihanet ederse,
doğru adam dua eder; bir süreliğine alçaltılmış
olsa da, çok geçmeden kardeşim Yusuf gibi çok
daha izzetli görünür.
33 İyi adamın eğilimi Beliar ruhunun
aldatmasının gücünde değildir; çünkü esenlik
meleği onun ruhuna rehberlik eder.
34 Ve o, bozulabilen şeylere tutkuyla bakmaz
ve zevk arzusuyla zenginlikleri toplamaz.
35 Zevklerden hoşlanmaz, komşusunu üzmez,
kendini lükse doyurmaz, gözlerini
neşelendirmede hata yapmaz, çünkü onun payı
Rab'dir.
36 İyi eğilim insanlardan şan ve şeref almaz; o,
hileyi, yalanı, kavgayı veya sövmeyi bilmez;
çünkü Rab onun içinde yaşar ve onun ruhunu
aydınlatır ve o tüm insanlara karşı her zaman
sevinir.
37 İyi bir zihnin, kutsama ve lanet, aşağılama
ve onur, üzüntü ve sevinç, sessizlik ve şaşkınlık,
ikiyüzlülük ve hakikat, yoksulluk ve zenginlik
olmak üzere iki dili yoktur; ama tüm insanlarla
ilgili, bozulmamış ve saf bir eğilimi vardır.
38 Çift görüşü ve çift işitmesi yoktur; çünkü
yaptığı, söylediği ya da gördüğü her şeyde
Rab'bin onun canına baktığını bilir.
39 Ve hem insanlar hem de Tanrı tarafından
mahkûm edilmemek için zihnini temizler.
40 Ve aynı şekilde Beliar'ın işleri de iki
yönlüdür ve içlerinde teklik yoktur.
41 Bu nedenle çocuklarım size söylüyorum,
Beliar'ın kötülüğünden kaçının; Çünkü
kendisine itaat edenlere kılıç verir.
42 Ve kılıç yedi kötülüğün anasıdır. Önce zihin
Beliar aracılığıyla gebe kalır ve önce kan
dökülür; ikincisi yıkım; üçüncüsü, sıkıntı;
dördüncüsü sürgün; beşincisi kıtlık; altıncısı
panik; yedincisi, yıkım.
43 'Bu nedenle Kabil de Tanrı tarafından yedi
intikama teslim edildi; çünkü Rab onun üzerine
her yüz yılda bir bela getirirdi.
44 Ve iki yüz yaşındayken acı çekmeye başladı
ve dokuz yüzüncü yılda yok oldu.
45 Çünkü kardeşi Habil yüzünden bütün
kötülüklere hükmetti, ama Lemek'e yetmiş kere
yedi ceza verdi.
46 Çünkü kardeşlerine karşı kıskançlık ve
nefret konusunda Kabil gibi olanlar sonsuza
kadar aynı hükümle cezalandırılacaktır.
BÖLÜM 2
3. ayet, bu eski patriklerin konuşma şekillerinin
sadeliğine ama canlılığına dair çarpıcı bir
örnek içeriyor.
1 Ve siz çocuklarım, kötülükten, kıskançlıktan
ve kardeş nefretinden kaçıp iyiliğe ve sevgiye
bağlanın.
2 Sevgide saf bir zihne sahip olan kişi, bir
kadına fuhuş amacıyla bakmaz; Çünkü onun
yüreğinde hiçbir kirlilik yoktur, çünkü Tanrı'nın
Ruhu onun üzerindedir.
3 Çünkü güneş gübre ve çamurun üzerinde
parlayarak kirlenmediği, aksine her ikisini de
kurutup kötü kokuyu uzaklaştırdığı için; aynı
şekilde saf zihin de, her ne kadar dünyanın
kirlilikleri tarafından kuşatılmış olsa da, onları
temizler ve kendisi kirlenmez.
4 Ve doğru Hanok'un sözlerine göre, aranızda
kötülükler de olacağına inanıyorum: Sodom
zinasıyla birlikte zina yapacaksınız ve birkaçı
dışında hepiniz yok olacaksınız ve kadınlara
karşı ahlaksız işleri yenileyeceksiniz ; Rabbin
krallığı aranızda olmayacak, çünkü O onu
hemen alacaktır.
5 Yine de Tanrı'nın tapınağı sizin payınızda
olacak ve son tapınak ilkinden daha görkemli
olacak.
6 Ve Yüceler Yücesi, yegâne tevlit edilmiş bir
peygamberin ziyaretiyle kurtuluşunu
gönderinceye kadar on iki kabile ve tüm Yahudi
olmayanlar orada toplanacak.
7 Ve O ilk tapınağa girecek ve orada Rab
öfkelenecek ve O bir ağacın üzerine
kaldırılacak.
8 Ve tapınağın perdesi yırtılacak ve Tanrı'nın
Ruhu, ateş gibi dökülen uluslara geçecek.
9 Ve Hades'ten yükselecek ve yerden göğe
geçecek.
10 Ve O'nun yeryüzünde ne kadar alçakgönüllü,
göklerde ise ne kadar görkemli olacağını
biliyorum.
11 Şimdi Yusuf Mısır'dayken, onun figürünü ve
yüzünün şeklini görmeyi çok istiyordum; ve
babam Yakup'un duaları sayesinde onu
gündüzleri uyanıkken tüm vücudunun aynen
olduğu gibi gördüm.
12 Ve bunları söyledikten sonra onlara şöyle
dedi: Bu nedenle, bilin ki çocuklarım, ölüyorum.
13 Bu nedenle, her biriniz komşusuna karşı
dürüst olun ve Rab'bin kanununa ve O'nun
emirlerine uyun.
14Bunlar yüzünden sana miras yerine
bırakıyorum.
15 Bu nedenle siz de onları sonsuza kadar mülk
olarak çocuklarınıza verin; çünkü İbrahim,
İshak ve Yakup da aynısını yaptı.
16 Bütün bunları bize miras olarak verdiler ve
şöyle dediler: Rab, kurtuluşunu tüm uluslara
açıklayana kadar Tanrı'nın emirlerini yerine
getirin.
17 Ve sonra Hanok'u, Nuh'u, Sam'ı, İbrahim'i,
İshak'ı ve Yakup'u sağ tarafta sevinçle ayağa
kalkarken göreceksiniz.
18 O zaman biz de her birimiz kabilemizin
üzerinde, alçakgönüllü bir adam şeklinde
yeryüzüne görünen göklerin Kralına tapınarak
ayağa kalkacağız.
19 Ve yeryüzünde O'na inanan herkes O'nunla
sevinecek.
20 O zaman bütün insanlar ayağa kalkacak;
bazıları yüceliğe, bazıları ise utanca.
21 Ve haksızlıklarından dolayı ilk önce Rab
İsrail'i yargılayacak; çünkü onları kurtarmak
için Tanrı olarak beden aldığında O'na
inanmadılar.
22 Ve sonra O, yeryüzünde göründüğünde O'na
inanmayan tüm Yahudi olmayanları
yargılayacak.
23 Ve kardeşlerini aldatıp zinaya ve
putperestliğe düşen Midyanlılar aracılığıyla
Esav'ı azarladığı gibi, Yahudi olmayanların
seçilmişleri aracılığıyla İsrail'i de suçlayacak;
ve onlar Tanrı'ya yabancılaştılar ve bu nedenle
Rab'den korkanların çocukları oldular.
24 Bu nedenle, çocuklarım, Rab'bin emirlerine
göre kutsallık içinde yürürseniz, yeniden
benimle güvenlik içinde yaşayacaksınız ve tüm
İsrail, Rab'bin önünde toplanacak.
25 Ve artık sizin yıkımlarınız yüzünden bana
açgözlü kurt değil, iyi iş yapanlara yiyecek
dağıtan Rab'bin bir işçisi denilecek.
26 Ve son günlerde, Yahuda ve Levi
kabilesinden, Rab'bin sevdiği, ağzıyla O'nun
hoşnutluğunu gerçekleştiren, Yahudi
olmayanları aydınlatan yeni bilgilerle dolu bir
kişi ortaya çıkacak.
27 Çağın sonuna kadar, herkesin ağzında bir
müzik sesi olarak, Yahudi olmayanların
havralarında ve onların yöneticileri arasında
olacak.
28 Ve hem işi hem de sözü kutsal kitaplara
yazılacak ve sonsuza kadar Tanrı'nın seçilmiş
biri olacaktır.
29 Ve babam Yakup gibi onlar aracılığıyla bir
ileri bir geri gidip şöyle diyecek: Senin
kabilenin eksiğini O dolduracak.
30 Bunları söyledikten sonra ayaklarını uzattı.
31 Ve güzel ve güzel bir uykuda öldü.
32 Ve oğulları onun kendilerine emrettiği gibi
yaptılar ve cesedini alıp Hebron'da atalarının
yanına gömdüler.
33 Ve onun ömrünün günlerinin sayısı yüz
yirmi beş yıldı.

Mais conteúdo relacionado

Similar a Turkish - Testament of Benjamin.pdf(16)

39. araf39. araf
39. araf
TEBYİN-ÜL-KUR’AN338 visualizações
42.furkan suresi42.furkan suresi
42.furkan suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN541 visualizações
Turkish - Wisdom of Solomon.pdfTurkish - Wisdom of Solomon.pdf
Turkish - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.8 visualizações
Turkish - Testament of Joseph.pdfTurkish - Testament of Joseph.pdf
Turkish - Testament of Joseph.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Turkish - Management Principles from the Bible.pdfTurkish - Management Principles from the Bible.pdf
Turkish - Management Principles from the Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
103. hacc suresi103. hacc suresi
103. hacc suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN494 visualizações
Turkish-Testament-of-Issachar.pdfTurkish-Testament-of-Issachar.pdf
Turkish-Testament-of-Issachar.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
50. isra suresi50. isra suresi
50. isra suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN605 visualizações
51.yunus suresi51.yunus suresi
51.yunus suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN568 visualizações
72. ibrahim suresi72. ibrahim suresi
72. ibrahim suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN702 visualizações
52. hud suresi52. hud suresi
52. hud suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN500 visualizações
70. nahl suresi70. nahl suresi
70. nahl suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN418 visualizações
Turkish - Poverty.pdfTurkish - Poverty.pdf
Turkish - Poverty.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
66. ahkaf suresi66. ahkaf suresi
66. ahkaf suresi
TEBYİN-ÜL-KUR’AN329 visualizações
Hz. ibrahimin-örnekliği.docxHz. ibrahimin-örnekliği.docx
Hz. ibrahimin-örnekliği.docx
Kürsü hitabeleri1.2K visualizações
Turkish - Letter of Jeremiah.pdfTurkish - Letter of Jeremiah.pdf
Turkish - Letter of Jeremiah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

English - Book of Enoch by R.H. Charles.pdfEnglish - Book of Enoch by R.H. Charles.pdf
English - Book of Enoch by R.H. Charles.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Nepali - 2nd Maccabees.pdfNepali - 2nd Maccabees.pdf
Nepali - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Mongolian - 2nd Maccabees.pdfMongolian - 2nd Maccabees.pdf
Mongolian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Mizo - 2nd Maccabees.pdfMizo - 2nd Maccabees.pdf
Mizo - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Marathi - 2nd Maccabees.pdfMarathi - 2nd Maccabees.pdf
Marathi - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Maori - 2nd Maccabees.pdfMaori - 2nd Maccabees.pdf
Maori - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Maltese - 2nd Maccabees.pdfMaltese - 2nd Maccabees.pdf
Maltese - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Maldivian (Divehi) - 2nd Maccabees.pdfMaldivian (Divehi) - 2nd Maccabees.pdf
Maldivian (Divehi) - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Malayalam - 2nd Maccabees.pdfMalayalam - 2nd Maccabees.pdf
Malayalam - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Malay - 2nd Maccabees.pdfMalay - 2nd Maccabees.pdf
Malay - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Malagasy - 2nd Maccabees.pdfMalagasy - 2nd Maccabees.pdf
Malagasy - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Macedonian - 2nd Maccabees.pdfMacedonian - 2nd Maccabees.pdf
Macedonian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Luxembourgish - 2nd Maccabees.pdfLuxembourgish - 2nd Maccabees.pdf
Luxembourgish - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Luganda - 2nd Maccabees.pdfLuganda - 2nd Maccabees.pdf
Luganda - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
Lithuanian - 2nd Maccabees.pdfLithuanian - 2nd Maccabees.pdf
Lithuanian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Lingala - 2nd Maccabees.pdfLingala - 2nd Maccabees.pdf
Lingala - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.5 visualizações
Latvian - 2nd Maccabees.pdfLatvian - 2nd Maccabees.pdf
Latvian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Latin - 2nd Maccabees.pdfLatin - 2nd Maccabees.pdf
Latin - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Lao - 2nd Maccabees.pdfLao - 2nd Maccabees.pdf
Lao - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações
Kyrgyz - 2nd Maccabees.pdfKyrgyz - 2nd Maccabees.pdf
Kyrgyz - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 visualizações

Turkish - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. BÖLÜM 1 Jacob ve ailenin bebeği Rachel'ın on ikinci oğlu Benjamin, filozof ve hayırsever olur. 1 Benyamin'in yüz yirmi beş yıl yaşadıktan sonra oğullarına uymalarını emrettiği sözlerin kopyası. 2 Ve onları öpüp şöyle dedi: İbrahim'in yaşlılığında İshak nasıl doğduysa, ben de Yakup'un öyleydim. 3 Ve annem Rahel beni doğururken öldüğünden sütüm yoktu; bu yüzden cariyesi Bilha tarafından emzirildim. 4 Rahel, Yusuf'u doğurduktan sonra on iki yıl boyunca kısır kaldı; ve on iki gün oruç tutarak Rabbe dua etti ve hamile kaldı ve Beni doğurdu. 5 Çünkü babam Rahel'i çok seviyordu ve ondan iki oğlunun doğması için dua ediyordu. 6 Bu yüzden bana Benyamin, yani günlerin oğlu denildi. 7 Ve Mısır'a, Yusuf'un yanına gittiğimde ağabeyim beni tanıdı ve bana şöyle dedi: Beni sattıklarında babama ne söylediler? 8 Ve ona dedim: Ceketine kan sürdüler ve onu gönderdiler ve dediler: Bil bakalım bu senin oğlunun ceketi mi? 9 Ve bana şöyle dedi: Öyle de olsa kardeşim, ceketimi çıkardıktan sonra beni İsmailoğullarına verdiler ve bana bir peştemal verdiler, kırbaçladılar ve koşmamı söylediler. 10 Ve onlardan beni sopayla dövenlerden birine gelince, onunla bir aslan karşılaştı ve onu öldürdü. 11 Ve böylece arkadaşları korkuya kapıldılar. 12 Bu nedenle siz de çocuklarım, göklerin ve yerin Tanrısı Rab Tanrı'yı sevin ve iyi ve kutsal adam Yusuf'un örneğini izleyerek O'nun emirlerini yerine getirin. 13 Ve beni tanıdığınız gibi, zihniniz de iyi olsun; çünkü zihnini temizleyen, her şeyi doğru görür. 14 Rab'den korkun ve komşunuzu sevin; ve Beliar'ın ruhları sana her türlü kötülüğü yapacağını iddia etse de, kardeşim Joseph üzerinde olmadığı gibi senin üzerinde de hakimiyetleri olmayacak. 15 Kaç kişi onu öldürmek istedi ve Tanrı onu korudu! 16 Çünkü Tanrı'dan korkan ve komşusunu seven kişi, Tanrı korkusuyla korunan Beliar'ın ruhuna vurulamaz. 17 İnsanların ya da hayvanların hileleriyle de yönetilemez; çünkü komşusuna duyduğu sevgi sayesinde Rab ona yardım eder. 18 Çünkü Yusuf ayrıca babamıza, kardeşleri için dua etmesini ve Rab'bin kendisine yaptıkları her türlü kötülüğü onlara günah olarak yüklememesini rica etti. 19 Ve Yakup şöyle haykırdı: Güzel çocuğum, baban Yakup'un bağırsaklarına galip geldin. 20 Ve onu kucaklayıp iki saat boyunca öptü ve şöyle dedi: 21 Tanrı Kuzusu ve dünyanın Kurtarıcısı ile ilgili göklerin kehaneti sende yerine gelecek ve suçsuz bir kişi kanunsuz insanlar için teslim edilecek ve günahsız bir kişi antlaşmanın kanında tanrısız insanlar uğruna ölecek. Yahudi olmayanların ve İsrail'in kurtuluşu için ve Beliar ile hizmetkarlarını yok edecek. 22 Öyleyse, çocuklarım, iyi adamın sonunu görüyor musunuz? 23 Bu nedenle, iyi bir zihinle O'nun şefkatinin takipçileri olun ki, siz de yücelik taçları giyebilesiniz. 24 Çünkü iyi adamın gözü kara olmaz; çünkü günahkâr olsalar bile O, bütün insanlara merhamet eder.
  • 3. 25 Ve onlar kötü niyetle tasarlasalar da. ona gelince, iyilik yaparak kötülüğü yener, Tanrı tarafından korunur; Doğru kişiyi kendi canı gibi sever. 26 Bir kimse yüceltilirse onu kıskanmaz; zengin olan kimse kıskanç değildir; biri yiğitse onu över; övdüğü erdemli adam; fakir adama merhamet eder; zayıflara karşı şefkatlidir; Tanrı'ya övgüler yağdırır. 27 Ve iyi bir ruhun lütfuna sahip olanı kendi canı gibi sever. 28 Bu nedenle, eğer siz de iyi bir zihne sahipseniz, o zaman her iki kötü adam da sizinle barış içinde olacak ve sefih kişi size saygı duyacak ve iyiliğe yönelecektir; ve açgözlüler sadece aşırı arzularından vazgeçmekle kalmayacak, aynı zamanda açgözlülüklerinin nesnelerini de ızdırap çekenlere verecektir. 29 Eğer iyi davranırsanız, kötü ruhlar bile sizden kaçacaktır; ve hayvanlar senden korkacak. 30 Çünkü iyi işlere saygı ve zihinde ışık varsa, karanlık bile ondan uzaklaşır. 31 Çünkü kutsal bir adama şiddet uygulayan kişi tövbe eder; Çünkü kutsal adam, kendisine hakaret edene karşı merhametlidir ve suskunluğunu korur. 32 Ve eğer biri doğru bir adama ihanet ederse, doğru adam dua eder; bir süreliğine alçaltılmış olsa da, çok geçmeden kardeşim Yusuf gibi çok daha izzetli görünür. 33 İyi adamın eğilimi Beliar ruhunun aldatmasının gücünde değildir; çünkü esenlik meleği onun ruhuna rehberlik eder. 34 Ve o, bozulabilen şeylere tutkuyla bakmaz ve zevk arzusuyla zenginlikleri toplamaz. 35 Zevklerden hoşlanmaz, komşusunu üzmez, kendini lükse doyurmaz, gözlerini neşelendirmede hata yapmaz, çünkü onun payı Rab'dir. 36 İyi eğilim insanlardan şan ve şeref almaz; o, hileyi, yalanı, kavgayı veya sövmeyi bilmez; çünkü Rab onun içinde yaşar ve onun ruhunu aydınlatır ve o tüm insanlara karşı her zaman sevinir. 37 İyi bir zihnin, kutsama ve lanet, aşağılama ve onur, üzüntü ve sevinç, sessizlik ve şaşkınlık, ikiyüzlülük ve hakikat, yoksulluk ve zenginlik olmak üzere iki dili yoktur; ama tüm insanlarla ilgili, bozulmamış ve saf bir eğilimi vardır. 38 Çift görüşü ve çift işitmesi yoktur; çünkü yaptığı, söylediği ya da gördüğü her şeyde Rab'bin onun canına baktığını bilir. 39 Ve hem insanlar hem de Tanrı tarafından mahkûm edilmemek için zihnini temizler. 40 Ve aynı şekilde Beliar'ın işleri de iki yönlüdür ve içlerinde teklik yoktur. 41 Bu nedenle çocuklarım size söylüyorum, Beliar'ın kötülüğünden kaçının; Çünkü kendisine itaat edenlere kılıç verir. 42 Ve kılıç yedi kötülüğün anasıdır. Önce zihin Beliar aracılığıyla gebe kalır ve önce kan dökülür; ikincisi yıkım; üçüncüsü, sıkıntı; dördüncüsü sürgün; beşincisi kıtlık; altıncısı panik; yedincisi, yıkım. 43 'Bu nedenle Kabil de Tanrı tarafından yedi intikama teslim edildi; çünkü Rab onun üzerine her yüz yılda bir bela getirirdi. 44 Ve iki yüz yaşındayken acı çekmeye başladı ve dokuz yüzüncü yılda yok oldu. 45 Çünkü kardeşi Habil yüzünden bütün kötülüklere hükmetti, ama Lemek'e yetmiş kere yedi ceza verdi. 46 Çünkü kardeşlerine karşı kıskançlık ve nefret konusunda Kabil gibi olanlar sonsuza kadar aynı hükümle cezalandırılacaktır. BÖLÜM 2 3. ayet, bu eski patriklerin konuşma şekillerinin sadeliğine ama canlılığına dair çarpıcı bir örnek içeriyor.
  • 4. 1 Ve siz çocuklarım, kötülükten, kıskançlıktan ve kardeş nefretinden kaçıp iyiliğe ve sevgiye bağlanın. 2 Sevgide saf bir zihne sahip olan kişi, bir kadına fuhuş amacıyla bakmaz; Çünkü onun yüreğinde hiçbir kirlilik yoktur, çünkü Tanrı'nın Ruhu onun üzerindedir. 3 Çünkü güneş gübre ve çamurun üzerinde parlayarak kirlenmediği, aksine her ikisini de kurutup kötü kokuyu uzaklaştırdığı için; aynı şekilde saf zihin de, her ne kadar dünyanın kirlilikleri tarafından kuşatılmış olsa da, onları temizler ve kendisi kirlenmez. 4 Ve doğru Hanok'un sözlerine göre, aranızda kötülükler de olacağına inanıyorum: Sodom zinasıyla birlikte zina yapacaksınız ve birkaçı dışında hepiniz yok olacaksınız ve kadınlara karşı ahlaksız işleri yenileyeceksiniz ; Rabbin krallığı aranızda olmayacak, çünkü O onu hemen alacaktır. 5 Yine de Tanrı'nın tapınağı sizin payınızda olacak ve son tapınak ilkinden daha görkemli olacak. 6 Ve Yüceler Yücesi, yegâne tevlit edilmiş bir peygamberin ziyaretiyle kurtuluşunu gönderinceye kadar on iki kabile ve tüm Yahudi olmayanlar orada toplanacak. 7 Ve O ilk tapınağa girecek ve orada Rab öfkelenecek ve O bir ağacın üzerine kaldırılacak. 8 Ve tapınağın perdesi yırtılacak ve Tanrı'nın Ruhu, ateş gibi dökülen uluslara geçecek. 9 Ve Hades'ten yükselecek ve yerden göğe geçecek. 10 Ve O'nun yeryüzünde ne kadar alçakgönüllü, göklerde ise ne kadar görkemli olacağını biliyorum. 11 Şimdi Yusuf Mısır'dayken, onun figürünü ve yüzünün şeklini görmeyi çok istiyordum; ve babam Yakup'un duaları sayesinde onu gündüzleri uyanıkken tüm vücudunun aynen olduğu gibi gördüm. 12 Ve bunları söyledikten sonra onlara şöyle dedi: Bu nedenle, bilin ki çocuklarım, ölüyorum. 13 Bu nedenle, her biriniz komşusuna karşı dürüst olun ve Rab'bin kanununa ve O'nun emirlerine uyun. 14Bunlar yüzünden sana miras yerine bırakıyorum. 15 Bu nedenle siz de onları sonsuza kadar mülk olarak çocuklarınıza verin; çünkü İbrahim, İshak ve Yakup da aynısını yaptı. 16 Bütün bunları bize miras olarak verdiler ve şöyle dediler: Rab, kurtuluşunu tüm uluslara açıklayana kadar Tanrı'nın emirlerini yerine getirin. 17 Ve sonra Hanok'u, Nuh'u, Sam'ı, İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u sağ tarafta sevinçle ayağa kalkarken göreceksiniz. 18 O zaman biz de her birimiz kabilemizin üzerinde, alçakgönüllü bir adam şeklinde yeryüzüne görünen göklerin Kralına tapınarak ayağa kalkacağız. 19 Ve yeryüzünde O'na inanan herkes O'nunla sevinecek. 20 O zaman bütün insanlar ayağa kalkacak; bazıları yüceliğe, bazıları ise utanca. 21 Ve haksızlıklarından dolayı ilk önce Rab İsrail'i yargılayacak; çünkü onları kurtarmak için Tanrı olarak beden aldığında O'na inanmadılar. 22 Ve sonra O, yeryüzünde göründüğünde O'na inanmayan tüm Yahudi olmayanları yargılayacak. 23 Ve kardeşlerini aldatıp zinaya ve putperestliğe düşen Midyanlılar aracılığıyla Esav'ı azarladığı gibi, Yahudi olmayanların seçilmişleri aracılığıyla İsrail'i de suçlayacak; ve onlar Tanrı'ya yabancılaştılar ve bu nedenle Rab'den korkanların çocukları oldular. 24 Bu nedenle, çocuklarım, Rab'bin emirlerine göre kutsallık içinde yürürseniz, yeniden
  • 5. benimle güvenlik içinde yaşayacaksınız ve tüm İsrail, Rab'bin önünde toplanacak. 25 Ve artık sizin yıkımlarınız yüzünden bana açgözlü kurt değil, iyi iş yapanlara yiyecek dağıtan Rab'bin bir işçisi denilecek. 26 Ve son günlerde, Yahuda ve Levi kabilesinden, Rab'bin sevdiği, ağzıyla O'nun hoşnutluğunu gerçekleştiren, Yahudi olmayanları aydınlatan yeni bilgilerle dolu bir kişi ortaya çıkacak. 27 Çağın sonuna kadar, herkesin ağzında bir müzik sesi olarak, Yahudi olmayanların havralarında ve onların yöneticileri arasında olacak. 28 Ve hem işi hem de sözü kutsal kitaplara yazılacak ve sonsuza kadar Tanrı'nın seçilmiş biri olacaktır. 29 Ve babam Yakup gibi onlar aracılığıyla bir ileri bir geri gidip şöyle diyecek: Senin kabilenin eksiğini O dolduracak. 30 Bunları söyledikten sonra ayaklarını uzattı. 31 Ve güzel ve güzel bir uykuda öldü. 32 Ve oğulları onun kendilerine emrettiği gibi yaptılar ve cesedini alıp Hebron'da atalarının yanına gömdüler. 33 Ve onun ömrünün günlerinin sayısı yüz yirmi beş yıldı.