Mongolian - Testament of Zebulun.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher em Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Mongolian - Testament of Zebulun.pdf
1-Р БҮЛЭГ
Иаков, Леа нарын зургаа дахь хүү Зебулун.
Зохион бүтээгч, буяны үйлстэн. Иосефын
эсрэг хуйвалдааны үр дүнд түүний сурсан
зүйл.
1 Иосефыг нас барснаас хойш хоёр
жилийн дараа амьдралынхаа зуун арван
дөрөв дэх жилд нас барахаасаа өмнө
түүний хөвгүүддээ тушаасан Зебулуны
үгсийн хуулбар.
2 Тэгээд тэр тэдэнд —Зебулуны хөвгүүд ээ,
намайг сонсогтун, эцгийнхээ үгийг дагаж
мөрдөөрэй.
3 Би Зебулун эцэг эхдээ сайн бэлэг болж
төрсөн.
4 Учир нь намайг төрөхөд эцэг минь сүрэг
болон малын тоогоор үлэмж өсөж,
гогцоотой саваагаар өөрийн хувь хүртэж
байсан.
5 Бодол санаанаасаа бусад бүх хугацаанд
би нүгэл үйлдсэнээ мэддэггүй.
6 Би Иосефын эсрэг үйлдсэн мунхагийн
нүглээс өөр ямар ч нүгэл үйлдсэнээ одоо
хүртэл санахгүй байна; Учир нь би аавдаа
юу болсныг хэлэхгүй гэж ах нартайгаа
гэрээ хийсэн билээ.
7 Гэвч ах дүү нараасаа айж байсан учир би
Иосефын төлөө олон хоног нууцаар уйлсан,
учир нь тэд бүгдээрээ хэн нэгэн нууцыг
илчлэх аваас түүнийг алах ёстой гэж
тохиролцсон байв.
8 Гэвч тэд түүнийг алахыг хүсэхэд би
тэднийг энэ нүглийг буруугүй гэж нулимс
дуслуулан зэмлэсэн.
9 Учир нь Симеон, Гад хоёр Иосефыг
алахаар ирж, нулимс дуслуулан тэдэнд "Ах
дүү нар аа, намайг өршөөгөөч, бидний эцэг
Иаковын гэдсийг өршөөгөөч. Гэмгүй
цусыг урсгахын тулд над дээр гараа бүү
тавь, учир нь би чиний эсрэг нүгэл
үйлдээгүй.
10 Мөн хэрэв би үнэхээр нүгэл үйлдсэн
бол ах дүү нар аа, намайг гэсгээн
гэсгээгтүн, гэвч бидний эцэг Иаковын
төлөө гарыг минь над дээр бүү тавь.
11 Мөн тэрээр эдгээр үгсийг хэлж, гаслах
зуураа, би түүний гашуудлыг тэвчиж
чадалгүй, мөн уйлж эхлэв, мөн элэг минь
урсаж, мөн миний гэдэсний бүх бодис
сулрав.
12 Би Иосефтой хамт уйлж, зүрх минь
догдолж, үе мөч минь чичирч, би зогсож
чадсангүй.
13 Иосеф намайг түүнтэй хамт уйлж
байхыг, мөн тэд түүнийг алахаар түүний
эсрэг ирж байхыг хараад, тэр тэднийг гуйн
миний араас зугтав.
14 Харин энэ хооронд Реубен босож, — Ах
нар аа, ирээрэй, түүнийг алахгүй, харин
бидний өвөг дээдсийн ухаж, ус олоогүй
эдгээр хуурай нүхнүүдийн нэгэнд хийцгээе
гэв.
15 Учир нь ийм учраас Их Эзэн Иосефыг
аврахын тулд тэдний дотор ус гарахыг
хориглов.
16 Тэд түүнийг ишмаелчүүдэд худалдах
хүртлээ үүнийг хийв.
17 Учир нь хүүхдүүд минь, түүний үнэд
надад ямар ч хувь байсангүй.
18 Харин Симеон, Гад болон манай өөр
зургаан ах нар Иосефын үнийг авч,
өөрсөддөө болон эхнэрүүд болон
хүүхдүүддээ шаахай худалдаж аваад:
19 Бид үүнийг идэхгүй, учир нь энэ нь
манай дүүгийн цусны үнэ юм, гэхдээ тэр
бидний дээр хаан байх болно гэж хэлсэн
тул бид түүний зүүдэнд юу тохиолдохыг
харцгаая.
20 Иймээс ах дүүдээ үр ургуулахгүй хэн
боловч түүний шаахайг тайлж, нүүр рүү нь
нулимах ёстой гэж Мосегийн хуулийн
бичигт бичигдсэн байдаг.
21 Мөн Иосефын ах нар дүүгээ амьд
байлгахыг хүссэнгүй, мөн Их Эзэн тэдний
ах Иосефын эсрэг өмсөж байсан шаахайг
нь тэднээс тайлсан.
22 Учир нь тэд Египетэд ирэхдээ Иосефын
зарц нар тэднийг хаалганы гадаа тайлж,
Фараоны хааны хэв маягийн дагуу Иосефт
мөргөв.
23 Мөн тэд зөвхөн түүнд мөргөж
зогссонгүй, харин ч бас өөдөөс нь нулимж,
тэр даруй түүний өмнө сөхөрч, мөн иймээс
тэд өмнө нь ичгүүрт автав. египетчүүд.
24 Учир нь үүний дараа египетчүүд
Иосефт үйлдсэн бүх бузар мууг нь сонссон.
25 Түүнийг худалдагдсаны дараа ах нар
маань идэж уухаар суув.
26 Гэвч Симеон, Дан, Гад нар яаран очин
түүнийг алах вий гэж Иуда айсан тул би
Иосефыг өрөвдөж идээгүй, харин нүхийг
ажиглав.
27 Гэвч тэд намайг идээгүйг хараад,
түүнийг ишмаелчүүдэд худалдагдах
хүртэл нь намайг түүнд харуулав.
28 Реубен ирээд, Иосефыг эзгүй байхад нь
худалдагдсаныг сонсоод, хувцсаа урж,
гашуудан хэлэв.
29 Би өөрийн эцэг Иаковын царайг яаж
харах вэ? Тэгээд тэр мөнгөө аваад
худалдаачдын араас гүйсэн боловч олж
чадаагүй тул харамсаж буцаж ирэв.
30 Гэвч худалдаачид өргөн замыг орхин,
богино замаар Троглодитуудыг дайрав.
31 Гэвч Реубен гашуудаж, тэр өдөр хоол
идсэнгүй.
32 Дан түүн уруу ирж, — Бүү уйл, бүү
гашууд. Учир нь бид эцэг Иаковдаа хэлэх
зүйлээ олсон.
33 Нэг ухныг алж, түүнд Иосефын дээлийг
дүрцгээе. Иаков руу илгээж, "Мэдээч, энэ
чиний хүүгийн дээл мөн үү?"
34 Тэгээд тэд ингэж үйлджээ. Учир нь тэд
Иосефыг зарахдаа дээлийг нь тайлж, түүнд
боолын хувцас өмсгөжээ.
35 Симеон Иосеф амьд байсан бөгөөд
түүнийг алаагүйд уурлаж, түүнийг
илдээрээ урахыг хүссэн тул хүрмээ авч,
бууж өгсөнгүй.
36 Дараа нь бид бүгд босож, түүнд хэлэв:
Хэрэв чи хүрмээ өгөхгүй бол, бид эцэгтээ
зөвхөн чи Израильд энэ бузар мууг
үйлдсэн гэж хэлэх болно.
37 Мөн тэрээр үүнийг тэдэнд өгөв, мөн тэд
Даны хэлсний дагуу үйлдэв.
БҮЛЭГ 2
Тэрээр хүн төрөлхтнийг өрөвдөх сэтгэл,
бусад хүмүүсийг ойлгохыг уриалдаг.
1Мөн эдүгээ хүүхдүүд ээ, би та нар Их
Эзэний зарлигуудыг сахиж, мөн
хөршүүддээ өршөөл үзүүлж, зөвхөн
хүмүүсийг төдийгүй араатнуудад ч
энэрэнгүй хандаарай.
2 Энэ бүхний төлөө Их Эзэн намайг ерөөж,
бүх ах нар минь өвчтэй байхад би
өвчингүй зугтсан, учир нь Их Эзэн хүн
бүрийн зорилгыг мэддэг.
3 Тиймийн тул, хүүхдүүд минь, зүрх
сэтгэлдээ өрөвдөх сэтгэлтэй байгтун, учир
нь хүн хөршдөө үйлддэг шиг, Их Эзэн ч
түүнд тэгэх болно.
4 Учир нь миний ах дүүсийн хөвгүүд зүрх
сэтгэлдээ өршөөл үзүүлээгүй тул
Иосефоос болж өвдөж, үхэж байв; Харин
та нарын мэдэж байгаачлан миний хөвгүүд
өвчин эмгэггүй амьд үлдсэн.
5 Мөн би Канаан нутагт, далайн эргийн
эрэг дээр байхдаа эцэг Иаковт зориулж
загас барив. Олон хүн далайд хахагдахад
би гэмтээгүй.
6 ЭЗЭН надад оюун ухаан, мэргэн ухааныг
түүгээр дамжуулан өгсөн тул далай дээр
хөвөх завь хийсэн анхны хүн нь би байлаа.
7 Тэгээд би түүний араас залуур буулгаж,
дунд нь өөр босоо модон дээр дарвуулт
завь сунгав.
8 Тэгээд би тэнд эрэг дагуу хөвж, Египетэд
очих хүртлээ эцгийнхээ гэрт загас барив.
9 Мөн энэрэн нигүүлсэхүйн ачаар би
танихгүй хүн бүртэй барьж авсан зүйлээ
хуваалцсан.
10 Мөн хэрэв хэн нэгэн харийн хүн, эсвэл
өвчтэй, эсвэл хөгширсөн байсан бол, би
загасыг буцалгаж, мөн тэднийг сайн
хувцаслаж, мөн хүн бүрийн хэрэгцээний
дагуу тэднийг гашуудаж, өрөвдөн бүх
хүмүүст өргөв.
11 Иймийн тул Их Эзэн загас барихдаа
элбэг дэлбэг загасаар намайг ханасан;
Учир нь хөрштэйгээ хуваалцдаг хүн Их
Эзэнээс илүү олон зүйлийг хүлээн авдаг.
12 Би таван жилийн турш загас барьж,
түүнээс харсан хүн болгондоо өгч,
эцгийнхээ бүх гэрт хангалттай байлаа.
13 Зун нь би загас барьж, өвөл нь ах
нартайгаа хонь хариулдаг.
14 Одоо би юу хийснээ та нарт тунхаглах
болно.
15 Өвлийн улиралд нүцгэн байхдаа зовж
шаналж буй хүнийг би хараад, түүнийг
өрөвдөж, эцгийн гэрээс нууцаар хувцсыг
хулгайлан авч, зовсон хүнд өгөв.
16 Тийм учраас хүүхдүүд минь, та нар
Бурханы та нарт өгсөн зүйлээс бүх хүнд
эргэлзэлгүйгээр энэрэн нигүүлсэж, өршөөл
үзүүлж, сайхан сэтгэлтэй хүн бүрт өгөөч.
17 Мөн хэрэв та нарт хэрэгтэй нэгэнд өгөх
хөрөнгө байхгүй бол түүнийг нигүүлслийн
дотор өрөвдөн хайрла.
18 Миний гар хэрэгтэй нэгэнд нь өгөх
боломж олдоогүйг би мэднэ, мөн би
түүнтэй хамт долоон зам уйлан алхаж, мөн
миний гэдэс түүн рүү өрөвдөн тэмүүлсэн.
19 Тиймийн тул, хүүхдүүд минь, та нар ч
гэсэн, Их Эзэн та нарыг өршөөж, өршөөн
өршөөж болохын тулд хүн бүрийг
нигүүлслээр хайрла.
20 Учир нь мөн эцсийн өдрүүдэд Бурхан
энэрэн нигүүлслээ газар дээр илгээх болно,
мөн Тэр нигүүлслийн цөмийг хаана ч
олсон тэрээр түүний дотор оршдог.
21 Учир нь хүмүүн хөршүүдээ хэр зэрэг
өрөвдөх бол, тэр хэмжээгээр Их Эзэн
түүнд мөн адил хэмжээгээр ханддаг.
22 Биднийг Египет уруу явахад Иосеф
бидний эсрэг ямар ч хорон санаа төрөөгүй.
23 Хүүхдүүд минь, та нар ч бас хэнд
анхаарал хандуулж, хорон санаагүйгээр
өөрсдийгөө сайшааж, бие биенээ
хайрлагтун; Та нар бүгдээрээ ах
дүүсийнхээ эсрэг муугаар бүү хариуцлага
тооц.
24 Учир нь энэ нь эв нэгдлийг эвдэж,
хамаг ураг бүлгүүдийг хагалан бутаргаж,
мөн бодгалийг зовоож, мөн нүүр царайг нь
ядаргаа болгодог.
25 Тиймийн тул, усыг ажиглаж, тэд
хамтдаа урсахдаа чулуу, мод, шороо болон
бусад зүйлийг шүүрдэхийг мэд.
26 Гэвч хэрэв тэд олон горхинд хуваагдвал
газар тэднийг залгиж, мөн тэд алга болно.
27 Хэрэв та нар хуваагдвал та нар ч мөн
адил байх болно. Иймээс та нар нэг толгой,
хоёр мөр, хоёр гар, хоёр хөл болон үлдсэн
бүх гишүүдтэй, Их Эзэний бүтээсэн бүх
зүйлийн төлөө хоёр толгойд хуваагдаж
болохгүй.
28 Учир нь та нар Израильд хуваагдаж,
хоёр хааныг дагаж, бүх жигшүүрт үйлийг
үйлдэх болно гэдгийг би эцэг өвгөдийнхөө
бичээсээс мэдсэн.
29Мөн дайснууд чинь чамайг олзлон
хөтлөх болно, мөн та нар харь
үндэстнүүдийн дунд олон сул дорой
байдал хийгээд зовлон зүдгүүрт өртөх
болно.
30 Мөн эдгээр зүйлсийн дараа та нар Их
Эзэнийг санаж мөн наманчлах болно, мөн
тэрээр та нарт өршөөл үзүүлэх болно, учир
нь тэр нигүүлсэнгүй бөгөөд энэрэнгүй
билээ.
31 Мөн тэрээр хүний хөвгүүдийн эсрэг
бузар мууг тооцдоггүй, учир нь тэд махан
бие, мөн өөрсдийнхөө бузар муу үйлд
мэхлэгдсэн байдаг.
32 Мөн эдгээр зүйлсийн дараа зөвт
байдлын гэрэл, Их Эзэн Өөрөө та нарт гарч
ирэх болно, мөн та нар нутаг руугаа буцах
болно.
33 Түүний нэрийн төлөө та нар Түүнийг
Иерусалимд харах болно.
34 Мөн та нар өөрсдийн үйлсийнхээ бузар
муугаар дамжуулан Түүнийг дахин
уурлуулах болно.
35 Мөн та нар төгсөх цаг хүртэл Түүгээр
хаягдах болно.
36 Мөн эдүгээ, хүүхдүүд минь, намайг
үхэж байна гэж бүү харамс, мөн миний
төгсгөл ирж байгаа тул бүү уна.
37 Учир нь би түүний хөвгүүдийн дунд
захирагчийн адил та нарын дунд дахин
босох болно; ЭЗЭНий хууль болон тэдний
эцэг Зебулуны зарлигуудыг сахих болгонд
би овгийнхоо дунд баясах болно.
38 Харин бурханлаг бус хүмүүсийн дээр
Их Эзэн мөнхийн галыг авчирч, мөн
тэднийг бүх үеийн туршид устгах болно.
39 Харин би одоо эцэг өвгөдийнхөө адил
амралт руугаа яарч байна.
40 Харин та нар амьдралынхаа туршид бүх
хүч чадлаараа бидний Бурхан ЭЗЭНээс
эмээдэг үү?
41 Тэр эдгээрийг хэлсний дараа, өтөл
насандаа унтжээ.
42 Тэгээд хөвгүүд нь түүнийг модон
авсанд хийв. Дараа нь тэд түүнийг авчран,
эцэг өвгөдийнх нь хамт Хебронд оршуулав.

Recomendados

Mongolian - Book of Baruch.pdf por
Mongolian - Book of Baruch.pdfMongolian - Book of Baruch.pdf
Mongolian - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Mongolian- Testament of Benjamin.pdf por
Mongolian- Testament of Benjamin.pdfMongolian- Testament of Benjamin.pdf
Mongolian- Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações5 slides
Mongolian - Testament of Naphtali.pdf por
Mongolian - Testament of Naphtali.pdfMongolian - Testament of Naphtali.pdf
Mongolian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Mongolian - Testament of Gad.pdf por
Mongolian - Testament of Gad.pdfMongolian - Testament of Gad.pdf
Mongolian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 visualizações4 slides
Mongolian-Testament-of-Issachar.pdf por
Mongolian-Testament-of-Issachar.pdfMongolian-Testament-of-Issachar.pdf
Mongolian-Testament-of-Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides
Mongolian - Testament of Dan.pdf por
Mongolian  - Testament of Dan.pdfMongolian  - Testament of Dan.pdf
Mongolian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zulu - 2nd Maccabees.pdf por
Zulu - 2nd Maccabees.pdfZulu - 2nd Maccabees.pdf
Zulu - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Yoruba - 2nd Maccabees.pdf por
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfYoruba - 2nd Maccabees.pdf
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Yiddish - 2nd Maccabees.pdf por
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfYiddish - 2nd Maccabees.pdf
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Xhosa - 2nd Maccabees.pdf por
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfXhosa - 2nd Maccabees.pdf
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdf por
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfWestern Frisian - 2nd Maccabees.pdf
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações18 slides
Welsh - 2nd Maccabees.pdf por
Welsh - 2nd Maccabees.pdfWelsh - 2nd Maccabees.pdf
Welsh - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 visualizações17 slides

Mais de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Mongolian - Testament of Zebulun.pdf

  • 2. 1-Р БҮЛЭГ Иаков, Леа нарын зургаа дахь хүү Зебулун. Зохион бүтээгч, буяны үйлстэн. Иосефын эсрэг хуйвалдааны үр дүнд түүний сурсан зүйл. 1 Иосефыг нас барснаас хойш хоёр жилийн дараа амьдралынхаа зуун арван дөрөв дэх жилд нас барахаасаа өмнө түүний хөвгүүддээ тушаасан Зебулуны үгсийн хуулбар. 2 Тэгээд тэр тэдэнд —Зебулуны хөвгүүд ээ, намайг сонсогтун, эцгийнхээ үгийг дагаж мөрдөөрэй. 3 Би Зебулун эцэг эхдээ сайн бэлэг болж төрсөн. 4 Учир нь намайг төрөхөд эцэг минь сүрэг болон малын тоогоор үлэмж өсөж, гогцоотой саваагаар өөрийн хувь хүртэж байсан. 5 Бодол санаанаасаа бусад бүх хугацаанд би нүгэл үйлдсэнээ мэддэггүй. 6 Би Иосефын эсрэг үйлдсэн мунхагийн нүглээс өөр ямар ч нүгэл үйлдсэнээ одоо хүртэл санахгүй байна; Учир нь би аавдаа юу болсныг хэлэхгүй гэж ах нартайгаа гэрээ хийсэн билээ. 7 Гэвч ах дүү нараасаа айж байсан учир би Иосефын төлөө олон хоног нууцаар уйлсан, учир нь тэд бүгдээрээ хэн нэгэн нууцыг илчлэх аваас түүнийг алах ёстой гэж тохиролцсон байв. 8 Гэвч тэд түүнийг алахыг хүсэхэд би тэднийг энэ нүглийг буруугүй гэж нулимс дуслуулан зэмлэсэн. 9 Учир нь Симеон, Гад хоёр Иосефыг алахаар ирж, нулимс дуслуулан тэдэнд "Ах дүү нар аа, намайг өршөөгөөч, бидний эцэг Иаковын гэдсийг өршөөгөөч. Гэмгүй цусыг урсгахын тулд над дээр гараа бүү тавь, учир нь би чиний эсрэг нүгэл үйлдээгүй. 10 Мөн хэрэв би үнэхээр нүгэл үйлдсэн бол ах дүү нар аа, намайг гэсгээн гэсгээгтүн, гэвч бидний эцэг Иаковын төлөө гарыг минь над дээр бүү тавь. 11 Мөн тэрээр эдгээр үгсийг хэлж, гаслах зуураа, би түүний гашуудлыг тэвчиж чадалгүй, мөн уйлж эхлэв, мөн элэг минь урсаж, мөн миний гэдэсний бүх бодис сулрав. 12 Би Иосефтой хамт уйлж, зүрх минь догдолж, үе мөч минь чичирч, би зогсож чадсангүй. 13 Иосеф намайг түүнтэй хамт уйлж байхыг, мөн тэд түүнийг алахаар түүний эсрэг ирж байхыг хараад, тэр тэднийг гуйн миний араас зугтав. 14 Харин энэ хооронд Реубен босож, — Ах нар аа, ирээрэй, түүнийг алахгүй, харин бидний өвөг дээдсийн ухаж, ус олоогүй эдгээр хуурай нүхнүүдийн нэгэнд хийцгээе гэв. 15 Учир нь ийм учраас Их Эзэн Иосефыг аврахын тулд тэдний дотор ус гарахыг хориглов. 16 Тэд түүнийг ишмаелчүүдэд худалдах хүртлээ үүнийг хийв. 17 Учир нь хүүхдүүд минь, түүний үнэд надад ямар ч хувь байсангүй. 18 Харин Симеон, Гад болон манай өөр зургаан ах нар Иосефын үнийг авч, өөрсөддөө болон эхнэрүүд болон хүүхдүүддээ шаахай худалдаж аваад: 19 Бид үүнийг идэхгүй, учир нь энэ нь манай дүүгийн цусны үнэ юм, гэхдээ тэр бидний дээр хаан байх болно гэж хэлсэн тул бид түүний зүүдэнд юу тохиолдохыг харцгаая. 20 Иймээс ах дүүдээ үр ургуулахгүй хэн боловч түүний шаахайг тайлж, нүүр рүү нь нулимах ёстой гэж Мосегийн хуулийн бичигт бичигдсэн байдаг. 21 Мөн Иосефын ах нар дүүгээ амьд байлгахыг хүссэнгүй, мөн Их Эзэн тэдний ах Иосефын эсрэг өмсөж байсан шаахайг нь тэднээс тайлсан. 22 Учир нь тэд Египетэд ирэхдээ Иосефын зарц нар тэднийг хаалганы гадаа тайлж, Фараоны хааны хэв маягийн дагуу Иосефт мөргөв. 23 Мөн тэд зөвхөн түүнд мөргөж зогссонгүй, харин ч бас өөдөөс нь нулимж, тэр даруй түүний өмнө сөхөрч, мөн иймээс тэд өмнө нь ичгүүрт автав. египетчүүд. 24 Учир нь үүний дараа египетчүүд Иосефт үйлдсэн бүх бузар мууг нь сонссон.
  • 3. 25 Түүнийг худалдагдсаны дараа ах нар маань идэж уухаар суув. 26 Гэвч Симеон, Дан, Гад нар яаран очин түүнийг алах вий гэж Иуда айсан тул би Иосефыг өрөвдөж идээгүй, харин нүхийг ажиглав. 27 Гэвч тэд намайг идээгүйг хараад, түүнийг ишмаелчүүдэд худалдагдах хүртэл нь намайг түүнд харуулав. 28 Реубен ирээд, Иосефыг эзгүй байхад нь худалдагдсаныг сонсоод, хувцсаа урж, гашуудан хэлэв. 29 Би өөрийн эцэг Иаковын царайг яаж харах вэ? Тэгээд тэр мөнгөө аваад худалдаачдын араас гүйсэн боловч олж чадаагүй тул харамсаж буцаж ирэв. 30 Гэвч худалдаачид өргөн замыг орхин, богино замаар Троглодитуудыг дайрав. 31 Гэвч Реубен гашуудаж, тэр өдөр хоол идсэнгүй. 32 Дан түүн уруу ирж, — Бүү уйл, бүү гашууд. Учир нь бид эцэг Иаковдаа хэлэх зүйлээ олсон. 33 Нэг ухныг алж, түүнд Иосефын дээлийг дүрцгээе. Иаков руу илгээж, "Мэдээч, энэ чиний хүүгийн дээл мөн үү?" 34 Тэгээд тэд ингэж үйлджээ. Учир нь тэд Иосефыг зарахдаа дээлийг нь тайлж, түүнд боолын хувцас өмсгөжээ. 35 Симеон Иосеф амьд байсан бөгөөд түүнийг алаагүйд уурлаж, түүнийг илдээрээ урахыг хүссэн тул хүрмээ авч, бууж өгсөнгүй. 36 Дараа нь бид бүгд босож, түүнд хэлэв: Хэрэв чи хүрмээ өгөхгүй бол, бид эцэгтээ зөвхөн чи Израильд энэ бузар мууг үйлдсэн гэж хэлэх болно. 37 Мөн тэрээр үүнийг тэдэнд өгөв, мөн тэд Даны хэлсний дагуу үйлдэв. БҮЛЭГ 2 Тэрээр хүн төрөлхтнийг өрөвдөх сэтгэл, бусад хүмүүсийг ойлгохыг уриалдаг. 1Мөн эдүгээ хүүхдүүд ээ, би та нар Их Эзэний зарлигуудыг сахиж, мөн хөршүүддээ өршөөл үзүүлж, зөвхөн хүмүүсийг төдийгүй араатнуудад ч энэрэнгүй хандаарай. 2 Энэ бүхний төлөө Их Эзэн намайг ерөөж, бүх ах нар минь өвчтэй байхад би өвчингүй зугтсан, учир нь Их Эзэн хүн бүрийн зорилгыг мэддэг. 3 Тиймийн тул, хүүхдүүд минь, зүрх сэтгэлдээ өрөвдөх сэтгэлтэй байгтун, учир нь хүн хөршдөө үйлддэг шиг, Их Эзэн ч түүнд тэгэх болно. 4 Учир нь миний ах дүүсийн хөвгүүд зүрх сэтгэлдээ өршөөл үзүүлээгүй тул Иосефоос болж өвдөж, үхэж байв; Харин та нарын мэдэж байгаачлан миний хөвгүүд өвчин эмгэггүй амьд үлдсэн. 5 Мөн би Канаан нутагт, далайн эргийн эрэг дээр байхдаа эцэг Иаковт зориулж загас барив. Олон хүн далайд хахагдахад би гэмтээгүй. 6 ЭЗЭН надад оюун ухаан, мэргэн ухааныг түүгээр дамжуулан өгсөн тул далай дээр хөвөх завь хийсэн анхны хүн нь би байлаа. 7 Тэгээд би түүний араас залуур буулгаж, дунд нь өөр босоо модон дээр дарвуулт завь сунгав. 8 Тэгээд би тэнд эрэг дагуу хөвж, Египетэд очих хүртлээ эцгийнхээ гэрт загас барив. 9 Мөн энэрэн нигүүлсэхүйн ачаар би танихгүй хүн бүртэй барьж авсан зүйлээ хуваалцсан. 10 Мөн хэрэв хэн нэгэн харийн хүн, эсвэл өвчтэй, эсвэл хөгширсөн байсан бол, би загасыг буцалгаж, мөн тэднийг сайн хувцаслаж, мөн хүн бүрийн хэрэгцээний дагуу тэднийг гашуудаж, өрөвдөн бүх хүмүүст өргөв. 11 Иймийн тул Их Эзэн загас барихдаа элбэг дэлбэг загасаар намайг ханасан; Учир нь хөрштэйгээ хуваалцдаг хүн Их Эзэнээс илүү олон зүйлийг хүлээн авдаг. 12 Би таван жилийн турш загас барьж, түүнээс харсан хүн болгондоо өгч, эцгийнхээ бүх гэрт хангалттай байлаа. 13 Зун нь би загас барьж, өвөл нь ах нартайгаа хонь хариулдаг. 14 Одоо би юу хийснээ та нарт тунхаглах болно. 15 Өвлийн улиралд нүцгэн байхдаа зовж шаналж буй хүнийг би хараад, түүнийг
  • 4. өрөвдөж, эцгийн гэрээс нууцаар хувцсыг хулгайлан авч, зовсон хүнд өгөв. 16 Тийм учраас хүүхдүүд минь, та нар Бурханы та нарт өгсөн зүйлээс бүх хүнд эргэлзэлгүйгээр энэрэн нигүүлсэж, өршөөл үзүүлж, сайхан сэтгэлтэй хүн бүрт өгөөч. 17 Мөн хэрэв та нарт хэрэгтэй нэгэнд өгөх хөрөнгө байхгүй бол түүнийг нигүүлслийн дотор өрөвдөн хайрла. 18 Миний гар хэрэгтэй нэгэнд нь өгөх боломж олдоогүйг би мэднэ, мөн би түүнтэй хамт долоон зам уйлан алхаж, мөн миний гэдэс түүн рүү өрөвдөн тэмүүлсэн. 19 Тиймийн тул, хүүхдүүд минь, та нар ч гэсэн, Их Эзэн та нарыг өршөөж, өршөөн өршөөж болохын тулд хүн бүрийг нигүүлслээр хайрла. 20 Учир нь мөн эцсийн өдрүүдэд Бурхан энэрэн нигүүлслээ газар дээр илгээх болно, мөн Тэр нигүүлслийн цөмийг хаана ч олсон тэрээр түүний дотор оршдог. 21 Учир нь хүмүүн хөршүүдээ хэр зэрэг өрөвдөх бол, тэр хэмжээгээр Их Эзэн түүнд мөн адил хэмжээгээр ханддаг. 22 Биднийг Египет уруу явахад Иосеф бидний эсрэг ямар ч хорон санаа төрөөгүй. 23 Хүүхдүүд минь, та нар ч бас хэнд анхаарал хандуулж, хорон санаагүйгээр өөрсдийгөө сайшааж, бие биенээ хайрлагтун; Та нар бүгдээрээ ах дүүсийнхээ эсрэг муугаар бүү хариуцлага тооц. 24 Учир нь энэ нь эв нэгдлийг эвдэж, хамаг ураг бүлгүүдийг хагалан бутаргаж, мөн бодгалийг зовоож, мөн нүүр царайг нь ядаргаа болгодог. 25 Тиймийн тул, усыг ажиглаж, тэд хамтдаа урсахдаа чулуу, мод, шороо болон бусад зүйлийг шүүрдэхийг мэд. 26 Гэвч хэрэв тэд олон горхинд хуваагдвал газар тэднийг залгиж, мөн тэд алга болно. 27 Хэрэв та нар хуваагдвал та нар ч мөн адил байх болно. Иймээс та нар нэг толгой, хоёр мөр, хоёр гар, хоёр хөл болон үлдсэн бүх гишүүдтэй, Их Эзэний бүтээсэн бүх зүйлийн төлөө хоёр толгойд хуваагдаж болохгүй. 28 Учир нь та нар Израильд хуваагдаж, хоёр хааныг дагаж, бүх жигшүүрт үйлийг үйлдэх болно гэдгийг би эцэг өвгөдийнхөө бичээсээс мэдсэн. 29Мөн дайснууд чинь чамайг олзлон хөтлөх болно, мөн та нар харь үндэстнүүдийн дунд олон сул дорой байдал хийгээд зовлон зүдгүүрт өртөх болно. 30 Мөн эдгээр зүйлсийн дараа та нар Их Эзэнийг санаж мөн наманчлах болно, мөн тэрээр та нарт өршөөл үзүүлэх болно, учир нь тэр нигүүлсэнгүй бөгөөд энэрэнгүй билээ. 31 Мөн тэрээр хүний хөвгүүдийн эсрэг бузар мууг тооцдоггүй, учир нь тэд махан бие, мөн өөрсдийнхөө бузар муу үйлд мэхлэгдсэн байдаг. 32 Мөн эдгээр зүйлсийн дараа зөвт байдлын гэрэл, Их Эзэн Өөрөө та нарт гарч ирэх болно, мөн та нар нутаг руугаа буцах болно. 33 Түүний нэрийн төлөө та нар Түүнийг Иерусалимд харах болно. 34 Мөн та нар өөрсдийн үйлсийнхээ бузар муугаар дамжуулан Түүнийг дахин уурлуулах болно. 35 Мөн та нар төгсөх цаг хүртэл Түүгээр хаягдах болно. 36 Мөн эдүгээ, хүүхдүүд минь, намайг үхэж байна гэж бүү харамс, мөн миний төгсгөл ирж байгаа тул бүү уна. 37 Учир нь би түүний хөвгүүдийн дунд захирагчийн адил та нарын дунд дахин босох болно; ЭЗЭНий хууль болон тэдний эцэг Зебулуны зарлигуудыг сахих болгонд би овгийнхоо дунд баясах болно. 38 Харин бурханлаг бус хүмүүсийн дээр Их Эзэн мөнхийн галыг авчирч, мөн тэднийг бүх үеийн туршид устгах болно. 39 Харин би одоо эцэг өвгөдийнхөө адил амралт руугаа яарч байна. 40 Харин та нар амьдралынхаа туршид бүх хүч чадлаараа бидний Бурхан ЭЗЭНээс эмээдэг үү? 41 Тэр эдгээрийг хэлсний дараа, өтөл насандаа унтжээ. 42 Тэгээд хөвгүүд нь түүнийг модон авсанд хийв. Дараа нь тэд түүнийг авчран, эцэг өвгөдийнх нь хамт Хебронд оршуулав.