O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Syprina e paralelogramit

10.653 visualizações

Publicada em

Syprina e paralelogramit

  • Seja o primeiro a comentar

Syprina e paralelogramit

  1. 1. Syprina e paralelogramit
  2. 2.  Shënojmë brinjën a.  Asaj i përgjigjet lartësia ha .  Këndi ndërmjet lartësisë dhe brinjës është i drejtë!  Cilën figurë kemi fituar?  Sa është syprina e tij? (Kujdes në shenjat!)  Sa është syprina e paralelogramit? ha Drejtëkëndësh! S = a · ha a a b b
  3. 3.  Çka nëse në vend të brinjës a zgjedhim brinjën b?  Lartësia mbi brinjën b ësht hb.  Këndi ndërmjet tyre është i drejtë!  Sa është syprina e saj? S = b · hb Sa është syprina e paralelogramit? a b a b
  4. 4. Paralelogrami a ha S =a·ha b hb S =b·hb ose Çfarë kanë të përbashkët këta fromula? S=brinja∙lartësia mbi atë brinjë
  5. 5. Paralelogrami a S = a·ha bhb S = b·hb ose Nëse për të njëjtin paralelogram syprinën do ta njëhsonim me të dy formulat, çfarë mendon – çka do të vlente për rezultatet e fituara? Do të ishte i njëjtë!!! Pra, të dy formulat japin rezultat të njëjtë! Provo detyrën në njërin paralelogram!
  6. 6.  Rombi...  Çfarë mendoni, cila është formula për njehsimin e syprinës së rombit?  Rombi është paralelogram, prandaj edhe për te vlen formula.... a S = a ∙ ha a
  7. 7. Të vërejmë se për cilat katërkëndësha vlen kjo formulë:S= d1 · d2 2 A i ka paralelogrami diagonalet normale? Nuk i ka! paralelogrami A mund ta zbatojmë këtë formulë? Nuk mundemi!
  8. 8. Të verëjmë se tek cilët katërkëndësha vlen kjo formulë: S= d1 · d2 2 A i ka rombi diagonalet normale? Po, i ka! A vlen formula lart për këtë? Po, vlen! a a d2 d1
  9. 9. Punoi: Adelina Fejzulla Vlll-5

×