Securitas prezentare generala

A
Securitas România
Aproape de Clienții noștri
Soluții de securitate: pază specializată, tehnologie și consultanță
1
Cuprins
1. Piața servicilor de securitate
2. Serviciile Securitas
3. Servicii de securitate versus Soluții complete de
securitate
4. Angajații noștri, cum lucrăm
5. Organizare și istorie
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
1. Piața serviciilor de securitate
Securitatea și siguranța sunt preocupări în creștere
Servicii de securitate : Creștere globală continuă
• Cele mai importante tendințe de pe piața serviciilor
de securitate sunt utilizarea din ce în ce mai
frecventă a tehnologiei, servicii personalizate prin
costuri eficiente și un accent mai mare pus pe
managementul riscului.
• Principalele forțe ce contribuie la creșterea
industriei serviciilor de securitate sunt:
• Conștientizarea și înțelegerea riscurilor și
amenințărilor operaționale atât de către companii,
cât și de către persoane fizice
• Folosirea tehnologiei
• Procese de producție simplificate
• Locuri de comercializare mai puține, dar mai mari
• Creșterea valorii și a importanței bunurilor
transportate
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Industria de securitate în România
• Societăţi cu licenţe active = 1.283;
• cu operare la nivel naţional =402;
• cu operare numai in judeţ=881;
• total agenţi angajaţi= 114.465
• din care atestaţi= 91.983
• numai calificaţi=15.789
• în curs de calificare= 6.693
• societăţi sub 100 agenţi =690
• între 100-300=298
• peste 300 angajaţi=147
• fără angajaţi= 148
• total obiective asigurate= 20.149
• din care cu pază înarmată=1.280
• persoane predate poliţiei=11.488
• total sustrageri depistate=21.585
• din care cu prinderea autorilor=18.445
• valoarea bunurilor recuperate=86.815.000 lei
• activităţi comune cu poliţia=1877
• infracţiuni comise de agenţi=77
* date statistice 2012
Valoare estimată de piață - 2000 mil lei
Top 30 companii CA 1200 mil lei
Top 30 companii 38 000 angajați
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
2. Serviciile Securitas
Lucrăm aproape cu și pentru clienții noștri
Un consultant – O soluție
Securitas oferă:
• Un singur punct de contact
• Consultanță și analiză avansată a riscului
• O gamă completă de servicii specializate de
securitate
• Integrarea tehnologiei în soluția de securitate
• Colaborarea optimă cu furnizorii de tehnologie
• Servicii de Investigații
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Soluții de securitate integrate
Consultanță de securitate
Managementul
riscului
(audit,evaluare
de risc)
Soluții
tehnice
Servicii de monitorizare
Servicii de pază de la
distanță
Patrulă mobilă,
intervenție sau
escortă
Prevenire și
Protecție împotriva
incendiilor
Pază specializată
Un
consultant
- O solutie
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Securitatea în Aviație
Retail
DeDețțineminem cunocunoșștintințțeleele necesarenecesare pentrupentru aa construiconstrui
solusoluțții deii de securitatesecuritate îîmpreunmpreunăă cucu cliencliențțiiii nonoșștritri
Birouri
Transport Public
LogisticăIndustrial
Entertainmnet Instituții Sanitare
Construcții Cultural Educație Energie
Financiar Tehnologie
Turism Maritim
Public Rezidențial Întreprinderi mici și
mijlocii
Evenimente
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Dezvoltăm soluții de securitate împreună cu
clienții noștri în toată lumea
• Securitatea este singura noastră
activitate
• O organizație bazată pe valori
(integritate, vigilență și ajutor),
valori care sunt transpuse în
activitatea angajaților companiei
• Înțelegerea pieței
• Soluții dezvoltate pe fiecare
segment de client
• Oamenii noștri fac diferența
• Cunoștințe în domeniul securității
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
3. Servicii de securitate versus Soluții complete de
securitate
Soluția noastră
• Apropierea de client
• Recrutare și Training
• Instrumente pentru a ajuta fluxul de producție al
clientului
• Planul de tranziție
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Trecerea de la servicii de pază la soluțiile de securitate
The technology solutions’ share of total sales shall be tripled
by the end of 2015, from today’s approximately 6 percent.
Servicii de pază
Pază specializată
Soluții de pază
Soluții complete de
securitate
Obiectivul Securitas este de a tripla volumul soluțiilor de securitate, la
nivel global.
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Soluții Video de la distanță
Generația viitoare a securității
Creșterea securității – utilizarea a mai puține
resurse
• Prevenție în timp real
• Reducerea alarmelor false
• Reducerea resurselor
• Tehnologie de ultimă generație
• Platforma Cloud-based
• Camere digitale
• Intelligent analytics
• Centre de monitorizare
• Sistem speaker
• Agenți de securitate
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
4. Oamenii noștri
Costuri eficiente pentru soluții bazate pe excelență operațională
Model Securitas
Afacerea Securitas este construită pe încredere, noi acceptând responsabilitatea socială, economică și de
mediu. Angajații noștri sunt ambasadori pentru noi, iar acțiunile, abilitățile și caracterul lor sunt fundamentale în
construirea încrederii.
• Responsabilitatea socială prioritară este să fim pentru cei peste 300 000 angajați, un angajator de încredere,
stabil financiar, oferind în același timp un mediu de lucru favorabil dezvoltării.
• Noi furnizăm servicii de securitate care să ofere companiilor și comunităților posibilitatea să își desfășoare
activitatea și să se dezvolte. Dezvoltăm servicii specializate care să ajute clienții noștri în a deveni mai
eficienți și să diminueze impactul negativ asupra mediului.
• În plus, luăm parte la diverse activități și inițiative, precum: reducerea emisiilor de CO2, controlul achizițiilor,
contribuții aduse comunităților prin sponsorizări sau activități de susținere.
• Suntem convinși că o afacere condusă responsabil este o afacere bună atât pentru acționarii și angajații
noștri, cât și pentru clienții noștri.
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Servicii bazate pe încredere
• Valorile și Codul Etic Securitas
(actualizat, Ianuarie 2012)
• Training obligatoriu al Codului Etic pentru
manageri/personal și agenți de securitate
(început din 2012)
• Linia de Integritate Securitas, sistem de
raportare și gestionare a plângerilor
(din Mai 2012)
• Probleme de CSR integrând procesul de
management al riscului corporației (din 2013)
• CSR reprezintă unul dintre cele 7 riscuri
cheie ale Securitas
• Monitorizare prin auto-evaluare și diagnoză
• Audit
• Înființarea unei funcții de Ofițer pentru CSR
(Ianuarie 2012)
• Septembrie 2012 – înființare Asociație
Necessitas
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Expertiza globală, Angajament real
și Furnizare locală excelentă
• Selecția unor profile specifice în rândul angajaților
noștri, necesare pentru nevoile clienților
• Screening de personal
• Educare și Training intensiv
• Sisteme de suport pentru angajații și clienții noștri
• Servicii de securitate prin angajați proprii fără
subcontractare
• Management dedicat
• Matrice de comunicare
• Raportări zilnice, lunare
• Crearea și implementarea procedurilor de lucru
• My Securitas, platforma web, comunicare internă
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Investim în oamenii noștri
Dezvoltare mai
bună a abilităților
Angajament
pe termen
lung
Mai multa specializare și
eficiență
Beneficii mai mari pentru
clienți
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Oamenii noștri
Bursa de studii Securitas
Aceasta este destinată unui angajat atent selecționat sau poate fi folosită și de
către copilul acestuia. Bursa va acoperi cheltuielile necesare obținerii unei
diplome universitare, inclusiv suportul financiar pentru alte cheltuieli
suplimentare, pentru o perioadă de un an.
Programe de motivare și informare a angajaților
Bursa Melker Schorling
În fiecare an, Securitas selectează patru „Eroi de fiecare zi” din întreaga lume
pentru a primi Bursa Melker Schörling.Aceasta este o șansă de aprofundare
a cunoștințelor de securitate, pe durata a 3-5 zile zile de studiu în altă țară, la
alegerea angajatului.
Internship "Noi creăm viitorul"
Pentru cei care își doresc o carieră în domeniul securității private, Securitas
România oferă un program de internship pe durata celor trei luni de vară într-
unul dintre departamentele noastre.
Newsletter intern Lotus notes
Manual angajat Securitas-pe platforma lotus
Sondaje online/ telefonice / chestionare
Program introducere angajat nou în companie
Social media
Linie de integritate
Angajatul lunii / anului /branch / companie
Lunar, pe baza activităților desfășurate, a ideilor sau a măsurilor propuse de
îmbunătățire a activității sau a mediul ui de lucru, alegem angajați ai lunii la
nivel de branch /area/țară
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Valorile noastre
Cele trei valori fundamentale ale Securitas sunt: Integritate, Vigilență și Ajutor. Ele călăuzesc
angajații noștri în fundamentarea încrederii față de clienți, colegi și comunitate.
Integritate
Un angajat Securitas este onest, pentru acest motiv prezintă
încredere și poate lucra fără a fi supervizat în obiectivele și cu
valorile clientului. Securitas nu face niciodată compromisuri în
ceea ce priveste exigentele sale legate de integritate. Integritatea
include ascultarea opiniilor, raportarea neregulilor, fără a se
omite nicio informație.
Vigilență
Vigilența necesită observare, informare și evaluare. Un angajat
Securitas este întotdeauna devotat și observă, de regulă, situații
pe care alții nu le remarcă. Vigilența personalului este necesară
pentru a conștientiza un potențial risc sau incident care poate
avea loc în obiectivele clienților noștri.
Ajutor
Când este nevoie, un angajat Securitas va oferi asistență, chiar
dacă situația respectivă nu îl implică în mod direct sau nu intră în
atribuțiile sale. Ca parte a efortului de a menține un aspect de
normalitate, un angajat Securitas se va implica întotdeauna în
acordarea de asistență în cazul apariției unui incident pentru a
carui soluționare este nevoie de intervenție.
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
5. Organizare și istorie
Istoria Securitas
1934 - Erik Philip-Sörensen înființează
Hälsingborgs Nattvakt în Helsingborg,
Suedia
1972 – Toate companiile achiziționate de Erik
se reunesc sub numele de Securitas, fiind
conceput atunci și logo-ul format din cele trei
buline roșii care simbolizeaza cele trei valori.
1980 – Sunt realizate noi achiziții în Europa
1991 – Securitas este listată la bursa de
valori din Stockholm
1999 – Noi achiziții au loc în America de Nord
2000 – Noi achiziții în America Latină
2006 – Compania se împarte în Securitas
Direct și Securitas Sisteme
2008 – Compania se separă de Securitas în
Loomis
2010 – 15 noi achiziții sunt realizate
2011 – 19 noi achiziții sunt realizateIntegritate/ Vigilenta/ Ajutor
Un lider mondial în soluții de securitate
27
• Operațiuni în 52 de țări
• Număr de angajați 300,000
• Vânzări 2012 MSEK 66,458
• Rezultatul operațional 2012 MSEK 3,085
• Rezultatul pe acțiune 2012 SEK 4.21
(Adjusted for IAC and impairment losses)
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Securitas Services Europa
• Servicii de securitate specializate în 27 de țări
• Securitatea în aeroporturi în 14 țări și operațiuni
în mai mult de 120 de aeroporturi
• 700 branch manageri
• 108,000 angajați
Servicii Mobile
• Servicii mobile de securitate pentru afaceri mici și
mijlocii
• 12 țări în Europa
• 31 area și 215 branch manageri
• 9,500 angajați
Monitorizare
• Supraveghere alarme
• 10 țări în Europa
• 900 de angajați
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Servicii de Securitate în America de Nord
• 17 unități de afacere
• Pază specializată în SUA,
Canada și Mexic
• Conturi naționale și globale
• 5 regiuni geografice
• 9 segmente de clienți de specialitate, incluzând
Pinkerton Managementul Riscului Corporativ
• 600 branch manageri
• 108,000 angajați
29Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Servicii de Securitate în Ibero-America
• Servicii specializate de securitate în
Argentina, Chile, Costa Rica, Columbia,
Ecuator, Peru, Portugalia, Spania și
Uruguay
• 190 branch manageri
• 59,000 angajați
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Prezența noastră pe Noi Piețe
Sudul Asiei
• 16,000 de angajați în India
• 1,100 de angajai în Sri Lanka
China si Sud-Estul Asiei
• 1,000 angajați în Hong Kong
• 1,300 de angajați în Tailanda
• 2,200 de angajați în Vietnam
• 1,000 angajați în Singapore
• Operațiuni în China, Indonesia,
Cambodgia și Taiwan
Orientul Mijlociu și Africa
• Operațiuni în Egipt, Iordania, Moroc,
Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite
• 3,000 de angajați în Africa de Sud
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Securitas România
http://www.securitas.com/ro/ro/Despre-
Securitas/Securitas-in-Romania/
Liderul mondial în servicii de securitate, Securitas AB și-a lansat oficial operațiunile în România, prin intermediul
companiei sale locale, Securitas Services Romania și are drept țintă prima poziție pe piața românească de profil.
În mai 2007, Securitas AB achiziționează 55% din acțiunile CPI Security Group, formându-se astfel Securitas
Security Services, ca apoi, în iulie 2008, să se transforme în Securitas Services România.
2009 reprezintă anul în care Securitas AB devine unic acționar al Securitas Services România.
2010 decembrie - Securitas Romania devine actionar unic al companiei Cobra Security
2011 decembrie - Cobra Security devine Securitas Services Solutions
În prezent compania are sediul central în București, 14 filiale locale și aproximativ 4000 de angajați.
Securitas Romania are 3 entitati juridice: Securitas Services Romania, Securitas Services Solutions si Securitas
Fire&Control Services.
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Organizare Securitas România
sediu branch
punct de lucru
sediu oficial
4000 de Angajați
16 Branch manageri
2 Area manageri
24 Puncte de lucru
Organizare simpla 4
nivele de management
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Referinte
Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
Integritate | Vigilenta | Ajutor
Contact
Nume : Adrian Nastase
Functie: Branch Manager
SECURITAS ROMANIA
Direct +40 21 232 1135/ int. 120
Fax +40 21 232 1196
Mobil 0743.057.021
E-mail adrian .nastase@securitas.com.ro
Image Inspiration | Date 36
Integritate | Vigilență | Ajutor
securitas.com.ro
1 de 36

Recomendados

Spania por
SpaniaSpania
SpaniaProf de Geografie
3.2K visualizações21 slides
Australia por
AustraliaAustralia
AustraliaAnisoara Cojoc
3.2K visualizações16 slides
Selectie furnizori securitate - Security Supplier's Selection and Evaluation por
Selectie furnizori securitate - Security Supplier's Selection and EvaluationSelectie furnizori securitate - Security Supplier's Selection and Evaluation
Selectie furnizori securitate - Security Supplier's Selection and Evaluationiordache constantin
147 visualizações9 slides
Prezentare Groupama Asigurari por
Prezentare Groupama AsigurariPrezentare Groupama Asigurari
Prezentare Groupama AsigurariGroupama Asigurari
49.6K visualizações15 slides
GESTIONAREA RISCURILOR DE SECURITATE A INFORMAȚIEI por
GESTIONAREA RISCURILOR DE SECURITATE A INFORMAȚIEIGESTIONAREA RISCURILOR DE SECURITATE A INFORMAȚIEI
GESTIONAREA RISCURILOR DE SECURITATE A INFORMAȚIEIS.E. CTS CERT-GOV-MD
767 visualizações19 slides
Vino alaturi de RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare por
Vino alaturi de RITTER - Broker de Asigurare si ReasigurareVino alaturi de RITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare
Vino alaturi de RITTER - Broker de Asigurare si ReasigurareRITTER - Broker de Asigurare si Reasigurare
53 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Securitas prezentare generala

ADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team Associates por
ADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team AssociatesADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team Associates
ADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team AssociatesDaniela Cretu
1.5K visualizações15 slides
Valorile Echipajului Star Team al Class IT por
Valorile Echipajului Star Team al Class ITValorile Echipajului Star Team al Class IT
Valorile Echipajului Star Team al Class ITClass IT
284.6K visualizações33 slides
Presentation cert gov-md 05.03.2013 por
Presentation cert gov-md 05.03.2013Presentation cert gov-md 05.03.2013
Presentation cert gov-md 05.03.2013E-Government Center Moldova
643 visualizações14 slides
Isec prezentare por
Isec prezentareIsec prezentare
Isec prezentareJulian Medeleanu MBA
541 visualizações21 slides
ALISTAR SECURITY por
ALISTAR SECURITYALISTAR SECURITY
ALISTAR SECURITYGabriel Banu
2.2K visualizações8 slides
Prezentare TP por
Prezentare TPPrezentare TP
Prezentare TPFlorin S. Fleseriu
250 visualizações5 slides

Similar a Securitas prezentare generala(20)

ADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team Associates por Daniela Cretu
ADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team AssociatesADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team Associates
ADERAREA LA CERINTELE NORMEI 6/2015 ASF | Op.team Associates
Daniela Cretu1.5K visualizações
Valorile Echipajului Star Team al Class IT por Class IT
Valorile Echipajului Star Team al Class ITValorile Echipajului Star Team al Class IT
Valorile Echipajului Star Team al Class IT
Class IT 284.6K visualizações
ALISTAR SECURITY por Gabriel Banu
ALISTAR SECURITYALISTAR SECURITY
ALISTAR SECURITY
Gabriel Banu2.2K visualizações
Cursuri Expert Accesare Fonduri Europene por Macro Training
Cursuri Expert Accesare Fonduri EuropeneCursuri Expert Accesare Fonduri Europene
Cursuri Expert Accesare Fonduri Europene
Macro Training509 visualizações
A&D Risk Management - Product Portfolio por A&D Risk Management
A&D Risk Management - Product PortfolioA&D Risk Management - Product Portfolio
A&D Risk Management - Product Portfolio
A&D Risk Management1.6K visualizações
Prezentare Tonic Events 2016 por Tonic Agentie
Prezentare Tonic Events 2016Prezentare Tonic Events 2016
Prezentare Tonic Events 2016
Tonic Agentie142 visualizações
Provision Security Long Version por Julian Medeleanu MBA
Provision Security Long VersionProvision Security Long Version
Provision Security Long Version
Julian Medeleanu MBA1.2K visualizações
Spyshop.ro, retailerul cu un portofoliu de peste 100.000 de produse, isi opti... por Senior Software
Spyshop.ro, retailerul cu un portofoliu de peste 100.000 de produse, isi opti...Spyshop.ro, retailerul cu un portofoliu de peste 100.000 de produse, isi opti...
Spyshop.ro, retailerul cu un portofoliu de peste 100.000 de produse, isi opti...
Senior Software717 visualizações
Expert Security Solutions por Ungureanu Lucian
Expert Security SolutionsExpert Security Solutions
Expert Security Solutions
Ungureanu Lucian89 visualizações
Pachet formare 20170724 por Sorin BUDA
Pachet formare 20170724Pachet formare 20170724
Pachet formare 20170724
Sorin BUDA528 visualizações
Prezentare Grouapama Asigurări por Roxana Bursuc
Prezentare Grouapama AsigurăriPrezentare Grouapama Asigurări
Prezentare Grouapama Asigurări
Roxana Bursuc19.8K visualizações
Securitatea - vector al eficienţei în Sectorul Public-17iunie2010 por Agora Group
Securitatea - vector al eficienţei în Sectorul Public-17iunie2010Securitatea - vector al eficienţei în Sectorul Public-17iunie2010
Securitatea - vector al eficienţei în Sectorul Public-17iunie2010
Agora Group174 visualizações
Brosura prezentare por Inotec Plus
Brosura prezentareBrosura prezentare
Brosura prezentare
Inotec Plus628 visualizações
Ceccar solutii software pentru contabilitate por Alexandra Roata
Ceccar  solutii software pentru contabilitateCeccar  solutii software pentru contabilitate
Ceccar solutii software pentru contabilitate
Alexandra Roata381 visualizações
Verifies Efficient Security 2021 por iordache constantin
Verifies Efficient Security 2021Verifies Efficient Security 2021
Verifies Efficient Security 2021
iordache constantin750 visualizações
Verifies security solutions por iordache constantin
Verifies security solutionsVerifies security solutions
Verifies security solutions
iordache constantin21 visualizações
New horizons romania 2014 por ilincat
New horizons romania 2014New horizons romania 2014
New horizons romania 2014
ilincat381 visualizações

Securitas prezentare generala

 • 1. Securitas România Aproape de Clienții noștri Soluții de securitate: pază specializată, tehnologie și consultanță 1
 • 2. Cuprins 1. Piața servicilor de securitate 2. Serviciile Securitas 3. Servicii de securitate versus Soluții complete de securitate 4. Angajații noștri, cum lucrăm 5. Organizare și istorie Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 3. 1. Piața serviciilor de securitate
 • 4. Securitatea și siguranța sunt preocupări în creștere
 • 5. Servicii de securitate : Creștere globală continuă • Cele mai importante tendințe de pe piața serviciilor de securitate sunt utilizarea din ce în ce mai frecventă a tehnologiei, servicii personalizate prin costuri eficiente și un accent mai mare pus pe managementul riscului. • Principalele forțe ce contribuie la creșterea industriei serviciilor de securitate sunt: • Conștientizarea și înțelegerea riscurilor și amenințărilor operaționale atât de către companii, cât și de către persoane fizice • Folosirea tehnologiei • Procese de producție simplificate • Locuri de comercializare mai puține, dar mai mari • Creșterea valorii și a importanței bunurilor transportate Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 6. Industria de securitate în România • Societăţi cu licenţe active = 1.283; • cu operare la nivel naţional =402; • cu operare numai in judeţ=881; • total agenţi angajaţi= 114.465 • din care atestaţi= 91.983 • numai calificaţi=15.789 • în curs de calificare= 6.693 • societăţi sub 100 agenţi =690 • între 100-300=298 • peste 300 angajaţi=147 • fără angajaţi= 148 • total obiective asigurate= 20.149 • din care cu pază înarmată=1.280 • persoane predate poliţiei=11.488 • total sustrageri depistate=21.585 • din care cu prinderea autorilor=18.445 • valoarea bunurilor recuperate=86.815.000 lei • activităţi comune cu poliţia=1877 • infracţiuni comise de agenţi=77 * date statistice 2012 Valoare estimată de piață - 2000 mil lei Top 30 companii CA 1200 mil lei Top 30 companii 38 000 angajați Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 8. Lucrăm aproape cu și pentru clienții noștri
 • 9. Un consultant – O soluție Securitas oferă: • Un singur punct de contact • Consultanță și analiză avansată a riscului • O gamă completă de servicii specializate de securitate • Integrarea tehnologiei în soluția de securitate • Colaborarea optimă cu furnizorii de tehnologie • Servicii de Investigații Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 10. Soluții de securitate integrate Consultanță de securitate Managementul riscului (audit,evaluare de risc) Soluții tehnice Servicii de monitorizare Servicii de pază de la distanță Patrulă mobilă, intervenție sau escortă Prevenire și Protecție împotriva incendiilor Pază specializată Un consultant - O solutie Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 11. Securitatea în Aviație Retail DeDețțineminem cunocunoșștintințțeleele necesarenecesare pentrupentru aa construiconstrui solusoluțții deii de securitatesecuritate îîmpreunmpreunăă cucu cliencliențțiiii nonoșștritri Birouri Transport Public LogisticăIndustrial Entertainmnet Instituții Sanitare Construcții Cultural Educație Energie Financiar Tehnologie Turism Maritim Public Rezidențial Întreprinderi mici și mijlocii Evenimente Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 12. Dezvoltăm soluții de securitate împreună cu clienții noștri în toată lumea • Securitatea este singura noastră activitate • O organizație bazată pe valori (integritate, vigilență și ajutor), valori care sunt transpuse în activitatea angajaților companiei • Înțelegerea pieței • Soluții dezvoltate pe fiecare segment de client • Oamenii noștri fac diferența • Cunoștințe în domeniul securității Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 13. 3. Servicii de securitate versus Soluții complete de securitate
 • 14. Soluția noastră • Apropierea de client • Recrutare și Training • Instrumente pentru a ajuta fluxul de producție al clientului • Planul de tranziție Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 15. Trecerea de la servicii de pază la soluțiile de securitate The technology solutions’ share of total sales shall be tripled by the end of 2015, from today’s approximately 6 percent. Servicii de pază Pază specializată Soluții de pază Soluții complete de securitate Obiectivul Securitas este de a tripla volumul soluțiilor de securitate, la nivel global. Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 16. Soluții Video de la distanță Generația viitoare a securității Creșterea securității – utilizarea a mai puține resurse • Prevenție în timp real • Reducerea alarmelor false • Reducerea resurselor • Tehnologie de ultimă generație • Platforma Cloud-based • Camere digitale • Intelligent analytics • Centre de monitorizare • Sistem speaker • Agenți de securitate Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 18. Costuri eficiente pentru soluții bazate pe excelență operațională
 • 19. Model Securitas Afacerea Securitas este construită pe încredere, noi acceptând responsabilitatea socială, economică și de mediu. Angajații noștri sunt ambasadori pentru noi, iar acțiunile, abilitățile și caracterul lor sunt fundamentale în construirea încrederii. • Responsabilitatea socială prioritară este să fim pentru cei peste 300 000 angajați, un angajator de încredere, stabil financiar, oferind în același timp un mediu de lucru favorabil dezvoltării. • Noi furnizăm servicii de securitate care să ofere companiilor și comunităților posibilitatea să își desfășoare activitatea și să se dezvolte. Dezvoltăm servicii specializate care să ajute clienții noștri în a deveni mai eficienți și să diminueze impactul negativ asupra mediului. • În plus, luăm parte la diverse activități și inițiative, precum: reducerea emisiilor de CO2, controlul achizițiilor, contribuții aduse comunităților prin sponsorizări sau activități de susținere. • Suntem convinși că o afacere condusă responsabil este o afacere bună atât pentru acționarii și angajații noștri, cât și pentru clienții noștri. Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 20. Servicii bazate pe încredere • Valorile și Codul Etic Securitas (actualizat, Ianuarie 2012) • Training obligatoriu al Codului Etic pentru manageri/personal și agenți de securitate (început din 2012) • Linia de Integritate Securitas, sistem de raportare și gestionare a plângerilor (din Mai 2012) • Probleme de CSR integrând procesul de management al riscului corporației (din 2013) • CSR reprezintă unul dintre cele 7 riscuri cheie ale Securitas • Monitorizare prin auto-evaluare și diagnoză • Audit • Înființarea unei funcții de Ofițer pentru CSR (Ianuarie 2012) • Septembrie 2012 – înființare Asociație Necessitas Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 21. Expertiza globală, Angajament real și Furnizare locală excelentă • Selecția unor profile specifice în rândul angajaților noștri, necesare pentru nevoile clienților • Screening de personal • Educare și Training intensiv • Sisteme de suport pentru angajații și clienții noștri • Servicii de securitate prin angajați proprii fără subcontractare • Management dedicat • Matrice de comunicare • Raportări zilnice, lunare • Crearea și implementarea procedurilor de lucru • My Securitas, platforma web, comunicare internă Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 22. Investim în oamenii noștri Dezvoltare mai bună a abilităților Angajament pe termen lung Mai multa specializare și eficiență Beneficii mai mari pentru clienți Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 23. Oamenii noștri Bursa de studii Securitas Aceasta este destinată unui angajat atent selecționat sau poate fi folosită și de către copilul acestuia. Bursa va acoperi cheltuielile necesare obținerii unei diplome universitare, inclusiv suportul financiar pentru alte cheltuieli suplimentare, pentru o perioadă de un an. Programe de motivare și informare a angajaților Bursa Melker Schorling În fiecare an, Securitas selectează patru „Eroi de fiecare zi” din întreaga lume pentru a primi Bursa Melker Schörling.Aceasta este o șansă de aprofundare a cunoștințelor de securitate, pe durata a 3-5 zile zile de studiu în altă țară, la alegerea angajatului. Internship "Noi creăm viitorul" Pentru cei care își doresc o carieră în domeniul securității private, Securitas România oferă un program de internship pe durata celor trei luni de vară într- unul dintre departamentele noastre. Newsletter intern Lotus notes Manual angajat Securitas-pe platforma lotus Sondaje online/ telefonice / chestionare Program introducere angajat nou în companie Social media Linie de integritate Angajatul lunii / anului /branch / companie Lunar, pe baza activităților desfășurate, a ideilor sau a măsurilor propuse de îmbunătățire a activității sau a mediul ui de lucru, alegem angajați ai lunii la nivel de branch /area/țară Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 24. Valorile noastre Cele trei valori fundamentale ale Securitas sunt: Integritate, Vigilență și Ajutor. Ele călăuzesc angajații noștri în fundamentarea încrederii față de clienți, colegi și comunitate. Integritate Un angajat Securitas este onest, pentru acest motiv prezintă încredere și poate lucra fără a fi supervizat în obiectivele și cu valorile clientului. Securitas nu face niciodată compromisuri în ceea ce priveste exigentele sale legate de integritate. Integritatea include ascultarea opiniilor, raportarea neregulilor, fără a se omite nicio informație. Vigilență Vigilența necesită observare, informare și evaluare. Un angajat Securitas este întotdeauna devotat și observă, de regulă, situații pe care alții nu le remarcă. Vigilența personalului este necesară pentru a conștientiza un potențial risc sau incident care poate avea loc în obiectivele clienților noștri. Ajutor Când este nevoie, un angajat Securitas va oferi asistență, chiar dacă situația respectivă nu îl implică în mod direct sau nu intră în atribuțiile sale. Ca parte a efortului de a menține un aspect de normalitate, un angajat Securitas se va implica întotdeauna în acordarea de asistență în cazul apariției unui incident pentru a carui soluționare este nevoie de intervenție. Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 25. 5. Organizare și istorie
 • 26. Istoria Securitas 1934 - Erik Philip-Sörensen înființează Hälsingborgs Nattvakt în Helsingborg, Suedia 1972 – Toate companiile achiziționate de Erik se reunesc sub numele de Securitas, fiind conceput atunci și logo-ul format din cele trei buline roșii care simbolizeaza cele trei valori. 1980 – Sunt realizate noi achiziții în Europa 1991 – Securitas este listată la bursa de valori din Stockholm 1999 – Noi achiziții au loc în America de Nord 2000 – Noi achiziții în America Latină 2006 – Compania se împarte în Securitas Direct și Securitas Sisteme 2008 – Compania se separă de Securitas în Loomis 2010 – 15 noi achiziții sunt realizate 2011 – 19 noi achiziții sunt realizateIntegritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 27. Un lider mondial în soluții de securitate 27 • Operațiuni în 52 de țări • Număr de angajați 300,000 • Vânzări 2012 MSEK 66,458 • Rezultatul operațional 2012 MSEK 3,085 • Rezultatul pe acțiune 2012 SEK 4.21 (Adjusted for IAC and impairment losses) Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 28. Securitas Services Europa • Servicii de securitate specializate în 27 de țări • Securitatea în aeroporturi în 14 țări și operațiuni în mai mult de 120 de aeroporturi • 700 branch manageri • 108,000 angajați Servicii Mobile • Servicii mobile de securitate pentru afaceri mici și mijlocii • 12 țări în Europa • 31 area și 215 branch manageri • 9,500 angajați Monitorizare • Supraveghere alarme • 10 țări în Europa • 900 de angajați Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 29. Servicii de Securitate în America de Nord • 17 unități de afacere • Pază specializată în SUA, Canada și Mexic • Conturi naționale și globale • 5 regiuni geografice • 9 segmente de clienți de specialitate, incluzând Pinkerton Managementul Riscului Corporativ • 600 branch manageri • 108,000 angajați 29Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 30. Servicii de Securitate în Ibero-America • Servicii specializate de securitate în Argentina, Chile, Costa Rica, Columbia, Ecuator, Peru, Portugalia, Spania și Uruguay • 190 branch manageri • 59,000 angajați Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 31. Prezența noastră pe Noi Piețe Sudul Asiei • 16,000 de angajați în India • 1,100 de angajai în Sri Lanka China si Sud-Estul Asiei • 1,000 angajați în Hong Kong • 1,300 de angajați în Tailanda • 2,200 de angajați în Vietnam • 1,000 angajați în Singapore • Operațiuni în China, Indonesia, Cambodgia și Taiwan Orientul Mijlociu și Africa • Operațiuni în Egipt, Iordania, Moroc, Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite • 3,000 de angajați în Africa de Sud Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 32. Securitas România http://www.securitas.com/ro/ro/Despre- Securitas/Securitas-in-Romania/ Liderul mondial în servicii de securitate, Securitas AB și-a lansat oficial operațiunile în România, prin intermediul companiei sale locale, Securitas Services Romania și are drept țintă prima poziție pe piața românească de profil. În mai 2007, Securitas AB achiziționează 55% din acțiunile CPI Security Group, formându-se astfel Securitas Security Services, ca apoi, în iulie 2008, să se transforme în Securitas Services România. 2009 reprezintă anul în care Securitas AB devine unic acționar al Securitas Services România. 2010 decembrie - Securitas Romania devine actionar unic al companiei Cobra Security 2011 decembrie - Cobra Security devine Securitas Services Solutions În prezent compania are sediul central în București, 14 filiale locale și aproximativ 4000 de angajați. Securitas Romania are 3 entitati juridice: Securitas Services Romania, Securitas Services Solutions si Securitas Fire&Control Services. Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 33. Organizare Securitas România sediu branch punct de lucru sediu oficial 4000 de Angajați 16 Branch manageri 2 Area manageri 24 Puncte de lucru Organizare simpla 4 nivele de management Integritate/ Vigilenta/ Ajutor
 • 35. Integritate | Vigilenta | Ajutor Contact Nume : Adrian Nastase Functie: Branch Manager SECURITAS ROMANIA Direct +40 21 232 1135/ int. 120 Fax +40 21 232 1196 Mobil 0743.057.021 E-mail adrian .nastase@securitas.com.ro
 • 36. Image Inspiration | Date 36 Integritate | Vigilență | Ajutor securitas.com.ro