O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
 	  	  	  	  	  	  	  	  TOÀN	  CẢNH	  THƯƠNG	  MẠI	  ĐIỆN	  TỬ	  -­‐	  2012	  	  Người	  thực	  hiện:	  Josh	  YangNguồn:...
 2	  .Executive	  Summary	  (1	  of	  3)	  Tổng	  quan	  thị	  trường	  •	  The	  U.S.	  e-­‐commerce	  market	  is	  big	...
-­‐  Người	  tiêu	  dùng	  thể	  hiện	  sự	  thích	  thú	  và	  sẵn	  sàng	  	  trong	  việc	  thử	  các	  hình	  thức	  ...
 3.	  Executive	  Summary	  (2	  of	  3)	  •	  However,	  e-­‐commerce	  business	  models	  that	  don’t	  provide	  real...
Các	  thương	  hiệu	  online	  chỉ	  đơn	  thuần	  là	  những	  thương	  hiệu	  mới	  chọn	  kênh	  marketing	  chính	  là...
4.	  Executive	  Summary	  (3	  of	  3)	  •	  As	  more	  eyeballs	  move	  from	  PC	  to	  mobile,	  mobile	  e-­‐commer...
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Some	  companies	  also	  use	  the	  social	  graph	  to	  make	  referral	  programs	  ea...
5.	  Agenda	  Mục	  lục	  •	  E-­‐Commerce	  Market	  Overview	  Tổng	  quan	  về	  thị	  trường	  thương	  mại	  điện	  t...
6.	  The	  U.S.	  e-­‐commerce	  market	  is	  big	  ($200B+),	  getting	  bigger	  (9%	  CAGR	  through	  2015),	  and	  ...
Nguồn:	  Forrester,	  Dự	  báo	  thị	  trường	  bán	  lẻ	  của	  Mỹ	  (Tháng	  2/	  2011)	  (http://www.forrester.com/rb/R...
7.	  More	  Internet	  users	  are	  using	  the	  web	  for	  shopping,	  and	  frequency	  per	  user	  is	  expected	  ...
 8.	  Consumers	  are	  continuing	  to	  shift	  retail	  buying	  online,	  at	  the	  expense	  of	  the	  likes	  of	 ...
9.	  …	  with	  the	  most	  active	  online	  buyers	  being	  the	  most	  affluent	  …Những	  người	  mua	  hàng	  onli...
10.	  Although	  innovation	  in	  e-­‐commerce	  had	  been	  lagging	  for	  10+	  years,	  the	  last	  1-­‐2	  years	 ...
Trong	  2	  năm	  gần	  đây,	  nhiều	  mô	  hình	  kinh	  doanh	  mới	  xuất	  hiện	  đã	  bắt	  đầu	  phân	  chia	  lại	 ...
11.	  Over	  time,	  the	  e-­‐commerce	  landscape	  has	  gravitated	  toward	  wealthy	  customers	  and	  high-­‐margi...
 12.	  E-­‐commerce	  companies	  typically	  have	  lower	  operating	  expenses	  than	  offline	  retailers	  (Zappos	 ...
      • Typically,	  e-­‐commerce	  retailing	  is	  cheaper	  than	  offline	  retailing	  	  Thông	  thường,	  hệ	  ...
Amazon	  data	  based	  on	  FY2005	  10-­‐K	  (prior	  to	  Kindle	  and	  AWS	  businesses).	  However,	  this	  include...
13.	  The	  big	  players	  in	  e-­‐commerce	  appear	  to	  be	  moving	  slowly	  (and	  tritely),	  leaving	  much	  r...
Zong,	  Figcard,	  RedLaser,	  etc.)	                                          	  ...
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nguồn:	  E	  –	  commerce	  Landscape	  2012	 ...
14.	  	  Amazon	  continues	  to	  add	  incremental	  features	  to	  its	  site,	  while	  continuously	  driving	  traf...
-­‐  Amazon	  đã	  quyết	  định	  không	  nhúng	  nút	  kết	  nối	  Facebook	  hay	  nút	  thích	  cho	  hệ	  thống	    ...
(8)	  Amazon	  2010	  Annual	  Report	  (page	  27)	  	  Nguồn:	  	  (1)	  http://techcrunch.com/2011/11/09/amazon-­‐snaps...
15.	  	  As	  marketplace	  growth	  slows,	  eBay	  is	  exploring	  mobile	  payments	  	  Vì	  tốc	  độ	  tăng	  trưởng...
một	  mã	  code	  sản	  phẩm	  offline.	  	                                        	 ...
lưới	  doanh	  nghiệp	  địa	  phương	  vừa	  và	  nhỏ	                                   ...
 (3)	  http://allthingsd.com/20110908/ebay-­‐bets-­‐on-­‐social-­‐commerce-­‐with-­‐acquisition-­‐of-­‐the-­‐gifts-­‐proje...
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Toan canh thuong mai dien tu 2012
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Toan canh thuong mai dien tu 2012

 • Seja o primeiro a comentar

Toan canh thuong mai dien tu 2012

 1. 1.                  TOÀN  CẢNH  THƯƠNG  MẠI  ĐIỆN  TỬ  -­‐  2012    Người  thực  hiện:  Josh  YangNguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     1  
 2. 2.  2  .Executive  Summary  (1  of  3)  Tổng  quan  thị  trường  •  The  U.S.  e-­‐commerce  market  is  big  ($200B+),  getting  bigger  (9%  CAGR  through  2015),  and  still  early  (only  9%  of  total  retail)  Thương  mại  điện  tử  là  một  thị  trường  lớn  tại  Mỹ  (giá  trị  hơn  200  tỉ  USD),  có    nhiều  tiềm  năng  phát  triển  trong  tương  lai  (  tỉ  lệ  tăng  trưởng  tổng  hợp  hàng  năm  là  9%    tính  đến  năm  2015)  và  vẫn  còn  là  một  thị  trường  mới  (chiếm  9%  thị  trường  bán  lẻ)   -­‐  Market  growth  has  been  driven  by  consumers  becoming  increasingly  Internet-­‐connected   and  credit  card  holding,  and  these  consumers  being  increasingly  open  to  purchasing   online     -­‐ Nguyên  nhân  dẫn  đến  sự  phát  triển  của  thương  mại  điện  tử  là  nhờ  việc  ngày  càng  có   nhiều  người  tiêu  dùng  sử    dụng  Internet  và    thẻ  tín  dụng,  họ  có  xu  hướng  cởi  mở  và  chấp   nhận    việc  mua  hàng  trên  mạng  hơn.    •  As  the  overall  e-­‐commerce  market  has  expanded  in  dollar  value,  e-­‐commerce  start-­‐ups  (e.g.,  niche  retailers,  service  providers)  have  started  to  command  large  enough  addressable  markets  to  become  sustainable  businesses  Nhìn  chung,  việc  giá  trị  của  thị  trường  thương  mại  điện  tử  tăng  lên  (tính  theo  đơn  vị  USD)  đã  khiến  các  công  ty  thương  mại  điện  tử  khởi  nghiệp  (  Ví  dụ:  các  trang  bán  lẻ,  cung  cấp  dịch  vụ…)  bắt  đầu    hướng  đến  những  thị  trường  đủ  lớn  cho  sự  phát  triển  bền  vững  và  mở  rộng  về  mặt  quy  mô  trong  tương  lai  .     -­‐ In  the  last  two  years,  several  new  business  models  have  garnered  VC  attention  and   begun  to  scale  (e.g.,  group  buying,  flash  sales,  subscription,  online  brands)       -­‐ Trong  2  năm  vừa  qua,  nhiều  mô  hình  kinh  doanh  mới  đã  thu  hút  sự  chú  ý  của  các  quỹ  đầu   tư  mạo  hiểm  và  bắt  đầu  mở  rộng  quy  mô.  (Ví  dụ:  hình  thức  mua  theo  nhóm,  Flash  sale,   trả  phí  để  sử  dụng  sản  phẩm/  dịch  vụ  trong  một  khoảng  thời  gian,  thương  hiệu  online)     -­‐ Consumers  have  shown  a  newfound  willingness  to  test  new  e-­‐commerce  business   models  (see  ShoeDazzle,  RenttheRunway,  Gilt  Groupe),  but  these  are  primarily  wealthier   consumers    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     2  
 3. 3. -­‐ Người  tiêu  dùng  thể  hiện  sự  thích  thú  và  sẵn  sàng    trong  việc  thử  các  hình  thức  thương   mại  điện  tử  mới  (Ví  dụ  như  ShoeDazzle,  RenttheRunway,  Gilt  Groupe),  nhưng  đa  phần  họ   đều  có  thu  nhập  khá  cao.     -­‐ The  only  new  e-­‐commerce  business  model  that  has  gained  significant  traction  with  the   mass  consumer  is  group  buying     -­‐ Mô  hình  kinh  doanh  thương  mại  điện  tử  duy  nhất  đã  thu  hút  được  sự  chú  ý  của  đa  số   người  tiêu  dùng    là  mua  theo  nhóm.    •  There  is  are  still  several  avenues  to  creating  new  opportunities  for  in  e-­‐commerce  business  ‒  New  business  models  are  still  being  born  -­‐    personalization  companies  like  Trunk  Club  and  online  brands  like  Warby  Parker  continue  to  bring  offline  models  into  existence  online  Vẫn  còn  nhiều  con  đường  để  tạo  ra  những  cơ  hội  mới  trong  lĩnh  vực  thương  mại  điện  tử  -­‐  Các  mô  hình  mới  vẫn  đang  được  thai  nghén  và  hoàn  thiện.  Những  công  ty  thiên  về  việc  xây  dựng  trải  nghiệm  cá  nhân  cho  người  tiêu  dùng  như  Trunk  Club  và  các  thương  hiệu  online  như  Warby  Parker  tiếp  tục  biến  các  mô  hình  với  hình  thức  ban  đầu  là  offline  thành    online    cho  người  tiêu  dùng.  ‒  There  is  also  room  for  companies  to  clone  or  apply  existing  business  models  to  new  product  categories,  and/or  target  to  different  customer  segments  (e.g.,  low-­‐end  vs.  high-­‐end,  male  vs.  female)     -­‐ Những  công  ty  với  mô  hình  cũ  hoặc  chỉ  copy  các  mô  hình  mới  vẫn  có  thể  tìm  thấy  chỗ   đứng  trong  thị  trường  thương  mại  điện  tử  bằng  cách  nhắm  đến  sản  phẩm/  dịch  vụ  mới   hoặc  tìm  kiếm  những  phân  khúc  khách  hàng  khác.  (Ví  dụ:  phân  khúc  khách  hàng  trung   lưu,  thượng  lưu,  phụ  nữ  và  đàn  ông)     -­‐  Start-­‐ups  often  take  existing  business  models  and  apply  a  marketing  pivot  or  alternate   strategy       -­‐ Các  công  ty  khởi  nghiệp  thường  bắt  đầu  với  những  mô  hình  kinh  doanh  đã  có  sẵn  và  chú   trọng  nhiều  đến  các  chiến  dịch  marketing  cũng  như  các  chiến  lược  thay  thế.            Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     3  
 4. 4.  3.  Executive  Summary  (2  of  3)  •  However,  e-­‐commerce  business  models  that  don’t  provide  real  long-­‐term  value  to  consumers  will  likely  meet  consumer  disenchantment,  churn,  and  end  up  as  just  a  passing  trend  Tuy  nhiên,  các  mô  hình  thương  mại  điện  tử  không  cung  cấp  được  giá  trị  lâu  dài  cho  người  tiêu  dùng  sẽ  nhanh  chóng  gặp  phải  sự  thờ  ơ  của  thị  trường  sau  một  thời  gian  ngắn  và  kết  thúc  như  một  xu  hướng  nhất  thời.  •  In  general,  the  newer  business  models  that  have  emerged  (e.g.,  subscription,  C2C  marketplaces,  flash  sales)  tend  to  be  focused  on  impulse  purchases    Nhìn  chung,  các  mô  hình  kinh  doanh  mới  nổi  gần  đây  (Ví  dụ:  trả  phí  để  sử  dụng  sản  phẩ/  dịch  vụ  trong  một  khoảng  thời  gian,  chợ  C2C,  Flash  sales  )  có  xu  hướng  tập  trung  vào  việc  thúc  đẩy  người  tiêu  dùng  mua  sắm  nhiều  hơn  ngoài  kế  hoạch.                              Although  planned  purchases  make  up  the  majority  of  retail  spend  historically,  older  companies  like  Amazon  and  Wayfair  seem  to  have  locked  up  planned  purchasing  on  the  web,  as  this  revolves  more  around  search  and  catalog  layouts  than  email  digests  Dù  việc  mua  sắm  có  kế  hoạch  của  người  tiêu  dùng  chiếm  phần  lớn  thị  phần  trong  lịch  sử  thị  trường  bán  lẻ,  nhưng  những  công  ty  lâu  đời  như  Amazon  và  Wayfair  có  vẻ  như  đang  hạn  chế  mua  sắm  có  kế  hoạch  trên  website  vì  nó  sẽ  làm  người  tiêu  dùng  tìm  kiếm  và  tham  khảo  catalog  nhiều  hơn  là  đọc  nội  dung  của  những  email  thông  báo  gửi  đến.                            Impulse  buying  has  taken  off  targeted  at  those  with  more  to  spend,  but  the  problem  here  is  that  these  purchases  generally  have  higher  rates  of  regret  after  purchase  (i.e.,  more  returns  and/or  churn)                          Việc  thúc  đẩy  người  tiêu  dùng  mua  sắm  nhiều  hơn  ngoài  kế  hoạch  sẽ  khiến  người  tiêu  dùng  chi  tiền  nhiều  hơn,  nhưng  vấn  đề  ở  đây  chính  là  khi  bị  thúc  giục  mua  sắm,  tỉ  lệ  người  tiêu  dùng  có  từ  chối  đơn  hàng  sau  khi  mua  cao  hơn  (hoặc  bấm  nút  quay  trở  lại  nhiều  hơn…)  •  Two  newer  business  models  that  are  less  reliant  on  impulse  purchases  are  online  brands  and  crowdsourced  demand    Hai  mô  hình  kinh  doanh  mới  gần  đây  ít  chú  trọng  vào  việc  thúc  đẩy  mua  sắm  là  các  thương  hiệu  online  và  bán  sản  phẩm/  dịch  vụ  theo  nhu  cầu  của  đa  số  khách  hàng.                            Online  brands  are  simply  new  brands  that  have  chosen  online  as  the  marketing  channel  of  choice  over  offline  –  barriers  to  entry  in  online  brands  includes  the  expertise  required  to  build  a  vertically  integrated  supply  chain    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     4  
 5. 5. Các  thương  hiệu  online  chỉ  đơn  thuần  là  những  thương  hiệu  mới  chọn  kênh  marketing  chính  là  online    -­‐  những  rào  cản  cho  việc  thâm  nhập  vào  thị  trường  thương  hiệu  online  bao  gồm  việc  tìm  kiếm  những  chuyên  gia  cần  thiết  để  xây  dựng  tích  hợp  dọc  trong  chuỗi  cung  ứng.                          Crowdsourced  demand  start-­‐ups  (e.g.,  Modcloth)  also  rely  less  on  impulse  purchases,  as  do  social  bookmarking  start-­‐ups  like  Pinterest,  where  users  create  product  wishlists  for  “buy  later”  3  Mô  hình  bán  sản  phẩm/  dịch  vụ  theo  nhu  cầu  của  đa  số  khách  hàng  (Ví  dụ:  Modcloth)  cũng  ít  dựa  vào  việc  thúc  đẩy  nhu  cầu  mua  sắm,  công  ty  khởi  nghiệp  mạng  xã  hội  như  Pinterest  là  một  điển  hình  đáng  chú  ý,  người  dùng  của  Pinterest  sẽ  tạo  ra  những  danh  sách  sản  phẩm  mong  muốn  để  mua  trong  tương  lai.                                        Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     5  
 6. 6. 4.  Executive  Summary  (3  of  3)  •  As  more  eyeballs  move  from  PC  to  mobile,  mobile  e-­‐commerce  will  become  very  important,  and  the  experience  today  is  still  in  early  stages    Bởi  vì  ngày  càng  có  nhiều  người  tiêu  dùng  sử  dụng  các  thiết  bị  di  động  nhiều  hơn  máy  tính  cá  nhân,  thị  trường  thương  mại  điện  tử  trên  thiết  bị  di  động  trở  nên  rất  quan  trọng,  nhưng  những  kinh  nghiệm  đối  với  thị  trường  này  vẫn  còn  rất  ít.                              Currently,  few  e-­‐commerce  companies  are  focused  on  mobile,  leaving  consumers  to  browse  e-­‐  commerce  sites  on  browsers  or  download  one  app  per  retailer  that  actually  has  one    Hiện  tại,  rất  ít  công  ty  thương  mại  điện  tử  chú  trọng  thị  trường  của  những  người  sử  dụng  thiết  bị  di  động,  mà  thường  để  người  tiêu  dùng  truy  cập  đến  các  trang  thương  mại  điện  tử  trên  các  trình  duyệt  web  hoặc  tải  ứng  dụng  tương  ứng  của  mỗi  nhà  phân  phối  bán  lẻ.                  There  is  critical  distribution  problem  for  mobile  e-­‐commerce,  too,  as  consumers  must  download  one  new  app  for  each  retailer  Điều  này  làm  nảy  sinh  vấn  đề  về  phân  phối  đối  với  thị  trường  thương  mại  điện  tử  trên  thiết  bị  di  động  vì  với  một  nhà  bán  lẻ,  người  tiêu  dùng  lại  phải  tải  một  ứng  dụng  tương  ứng  của  nhà  bán  lẻ  đó.  Người  tiêu  dùng  không  có  một  ứng  dụng  chung  để  truy  cập  cho  tất  cả  các  nhà  phân  phối  bán  lẻ.                    Start-­‐ups  tackling  the  space  include  Coffee  Table,  TheFind  Catalogue,  and  Google  Catalog,  but  they  are  very  basic  preliminary  products  Đã  có  những  công  ty  khởi  nghiệp  cố  gắng  giải  quyết  vấn  đề  này  như  Coffee  Table,  TheFind  Catalogue  và  Google  Catalogue  nhưng  những  công  cụ  này  vẫn  còn  rất  đơn  giản.    •  Finally,  the  proliferation  of  social  networks  in  recent  years  could  potentially  open  up  opportunities  to  create  inherently  social  shopping  experiences  online;  however,  this  opportunity  has  yet  to  be  cracked  Cuối  cùng,  sự  bùng  nổ  của  mạng  xã  hội  trong  những  năm  gần  đây  đã  mở  ra  các  cơ  hội  mới  đầy  tiềm  năng  để  tạo  ra  các  trải  nghiệm  mua  sắm  online  bằng  mạng  xã  hội;  tuy  nhiên,  cơ  hội  này  vẫn  chưa  được  khai  thác  nhiều.                          Most  of  the  social  commerce  activity  occurring  today  are  Facebook  pop-­‐up  stores  and  Twitter/Facebook  buttons  embedded  on  e-­‐commerce  product  pages    Phần  lớn  các  hoạt  động  thương  mại  điện  tử  trên  mạng  xã  hội    chỉ  dừng  lại  ở  mức  các  cửa  hàng  online  trên  Facebook  và  những  chức  năng  theo  dõi/  thích…  các  trang  fan  page  sản  phẩm  thương  mại  điện  tử.  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     6  
 7. 7.                      Some  companies  also  use  the  social  graph  to  make  referral  programs  easier  Một  số  công  ty  cũng  sử  dụng  biểu  đồ  đo  lường  lượng  người  truy  cập  website,  fanpage  để  làm  những  chương  trình  giới  thiệu  sản  phẩm/  dịch  vụ  thông  qua  người  tiêu  dùng  dễ  dàng  hơn.                          However,  no  clear  class  of  scalable,  defensible  start-­‐ups  has  come  out  of  social  commerce  yet    Tuy  nhiên,  vẫn  chưa  có  một  công  ty  khởi  nghiệp  nào  đủ  khả  năng  phát  triển  và  cạnh  tranh  bước  ra  khỏi  thị  trường  thương  mại  điện  tử  của  mạng  xã  hội.                                          Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     7  
 8. 8. 5.  Agenda  Mục  lục  •  E-­‐Commerce  Market  Overview  Tổng  quan  về  thị  trường  thương  mại  điện  tử  •  E-­‐Commerce  Innovation  Cycles  Chu  kỳ  đổi  mới  trong  ngành  thương  mại  điện  tử  •  Appendix    Phụ  lục   -­‐ Key  E-­‐Commerce  Themes     -­‐ Chủ  đề  thương  mại  điện  tử  chính   -­‐ Mobile  E-­‐Commerce  Overview     -­‐ Tổng  quan  thị  trường  thương  mại  điện  tử  trên  di  động   -­‐ Social  E-­‐Commerce  Overview  5   -­‐ Tổng  quan  về  thị  trường  thương  mại  điện  tử  số  5                            Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     8  
 9. 9. 6.  The  U.S.  e-­‐commerce  market  is  big  ($200B+),  getting  bigger  (9%  CAGR  through  2015),  and  still  early  (only  9%  of  total  retail)  Tổng  giá  trị  của  thị  trường  bán  lẻ  thương  mại  điện  tử  tại  Mỹ  lớn  (hơn  200  tỉ  USD),  đang  ngày  càng  tăng  trưởng  lớn  hơn  trong  tương  lai  (  Tỉ  lệ  tăng  trưởng  tổng  hợp  hằng  năm  là  9%  tính  đến  năm  2015  ),  và  thị  trường  này  vẫn  còn  khá  mới  (  Chỉ  chiếm  9%  tổng  thị  trường  bán  lẻ  ).                                        Source:  Forrester,  US  Online  Retail  Forecast  (Feb  2011)  (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58596/t/2  )    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     9  
 10. 10. Nguồn:  Forrester,  Dự  báo  thị  trường  bán  lẻ  của  Mỹ  (Tháng  2/  2011)  (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58596/t/2)                                                  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     10  
 11. 11. 7.  More  Internet  users  are  using  the  web  for  shopping,  and  frequency  per  user  is  expected  to  increase    Ngày  càng  có  nhiều  người  sử  dụng  internet  sử  dụng  website  trong  việc  mua  sắm,  việc  này  dẫn  tới  sự  kì  vọng  tăng  tần  suất  mua  sắm  trên/  người  trong  thời  gian  tới.      Source:  Department  of  Commerce,  Internet  World  Stats,  Company  reports,  JP  Morgan  2011  Internet  Sector  Outlook  (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-­‐internet-­‐sector-­‐outlook-­‐by-­‐j-­‐p-­‐morgan  )    Nguồn:  Bộ  thương  mại,  Thống  kê  về  sử  dụng  internet,  Báo  cáo  của  công  ty  JP  Morgan  năm  2011:  Triển  vọng  phát  triển  của  thương  mại  điện  tử  (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-­‐internet-­‐sector-­‐outlook-­‐by-­‐j-­‐p-­‐morgan  )              Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     11  
 12. 12.  8.  Consumers  are  continuing  to  shift  retail  buying  online,  at  the  expense  of  the  likes  of  Best  Buy,  Macy’s,  and  Westfield  Người  tiêu  dùng  đang  có  xu  hướng  tiếp  tục  chuyển  sang  sử  dụng  các  hệ  thống  bán  lẻ  online,  vì  chi  phí  phải  trả  cho  những  nhãn  hiệu  được  ưa  chuộng  như  Best  Buy,  Macy’s  và  Westfield…      Source:  Forrester,  US  Online  Retail  Forecast  (Feb  2011)  (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58596/t/2  )    Nguồn:  Forrester,  Dự  báo  thị  trường  bán  lẻ  online  Mỹ  (Tháng  2/  2011)  (http://www.forrester.com/rb/Research/us_online_retail_forecast%2C_2010_to_2015/q/id/58596/t/2  )      Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     12  
 13. 13. 9.  …  with  the  most  active  online  buyers  being  the  most  affluent  …Những  người  mua  hàng  online  có  ảnh  hưởng  lớn  nhất  trên  thị  trường  thương  mại  điện  tử      Source:  J.P.  Morgan  Internet  User  Survey  2010  (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-­‐internet-­‐sector-­‐outlook-­‐by-­‐j-­‐p-­‐morgan  )    Nguồn:  Khảo  sát  người  sử  dụng  internet  2010  của  J.P.Morgan  (http://www.slideshare.net/victori98pt/2011-­‐internet-­‐sector-­‐outlook-­‐by-­‐j-­‐p-­‐morgan  )        Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     13  
 14. 14. 10.  Although  innovation  in  e-­‐commerce  had  been  lagging  for  10+  years,  the  last  1-­‐2  years  has   seen  an  uptick     Dù  sự  đổi  mới  trong  ngành  thương  mại  điện  tử  có  xu  hướng  không  ổn  định  trong  hơn  10  năm   qua,  chúng  ta  cũng  đã  được  chứng  kiến  những  đột  phá  nổi  bật  trong  1  -­‐  2  năm  gần  đây.                         •  Overall,  innovation  has  been  rampant  on  the  web   Nhìn  chung,  các  website  liên  tục  được  cập  nhật  và  đổi  mới.   –  11  of  the  top  15  overall  sites  did  not  exist  ten  years  ago     -­‐ 11  website  trong  top  15  website  đứng  đầu  không  hề  tồn  tại  cách  đây  10  năm.     –  Several  fast  risers  cater  to  the  China  market  (Baidu,  QQ,  Taobao,  Sina)     -­‐ Một  làn  sóng  thương  mại  điện  tử  nổi  lên  để  đáp  ứng  nhu  cầu  tại  thị  trường  Trung  Quốc   (Baidu,  QQ,  Taobao,  Sina)   •  However,  through  March  2010,  e-­‐commerce  had  not  changed  much     Tuy  nhiên,  từ  tháng  3  năm  2010,  ngành  thương  mại  điện  tử  không  có  nhiều  sự  thay  đổi   –  By  March  2010,  all  15  top  e-­‐commerce  sites  existed  10  years  ago  (NewEgg  founded  in  2001)    -­‐ Trước  tháng  3  năm  2010,  top  15  website  thương  mại  điện  tử  đã  tồn  tại  được  10  năm  (  riêng   New  Egg  được  thành  lập  vào  năm  2001)    •  In  the  last  two  years,  several  new  business  models  have  begun  to  materially  disrupt  the  e-­‐ commerce  space   Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     14  
 15. 15. Trong  2  năm  gần  đây,  nhiều  mô  hình  kinh  doanh  mới  xuất  hiện  đã  bắt  đầu  phân  chia  lại  thị  phần  thương  mại  điện  tử  –  Groupon  and  LivingSocial  have  begun  top  trafficked  sites   -­‐ Mô  hình  mua  theo  nhóm  và  săn  hàng  giảm  giá  đã  leo  lên  top  những  website  với  lượng   truy  cập  nhiều  nhất    –  Multiply  is  a  primitive  but  highly  trafficked  marketplace  serving  Southeast  Asia   -­‐ Dịch  vụ  mạng  xã  hội  Multiply  tuy  còn  sơ  khởi  nhưng  công  ty  đã  có  một  thị  trường  tiềm   năng  ở  Đông  Nam  Á  với  lượng  truy  cập  cao.  Source:  Alexa  Top  500  Global  Sites  (note:  subsidiaries  listed  on  Alexa  were  removed,  e.g.,  Amazon  UK)  First  Round  Capital  (http://redeye.firstround.com/2010/03/some-­‐more-­‐thoughts-­‐on-­‐innovation-­‐in-­‐ecommerce.html  )    Nguồn:  Bảng  xếp  hạng  500  website  toàn  cầu  có  lượng  truy  cập  cao  nhất  từ  Alexa  (chú  ý:  các  công  ty  con  được  liệt  kê  trên  Alexa  đã  bị  loại  bỏ,  Ví  dụ,  Amazon  UK)  và  First  Round  Capital  (http://redeye.firstround.com/2010/03/some-­‐more-­‐thoughts-­‐on-­‐innovation-­‐in-­‐ecommerce.html)                            Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     15  
 16. 16. 11.  Over  time,  the  e-­‐commerce  landscape  has  gravitated  toward  wealthy  customers  and  high-­‐margin  products  (up  and  to  the  right)    Qua  thời  gian,  thị  trường  thương  mại  điện  tử  hướng  về  những  khách  hàng  giàu  có  và  những  sản  phẩm  có  lợi  nhuận  biên  cao  (Trên  và  bên  phải  hình  dưới)          Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     16  
 17. 17.  12.  E-­‐commerce  companies  typically  have  lower  operating  expenses  than  offline  retailers  (Zappos  is  an  exception)  Các  công  ty  thương  mại  điện  tử  thường  có  chi  phí  điều  hành  thấp  hơn  các  hệ  thống  bán  lẻ  trực  tuyến.  (Zappos  là  một  ngoại  lệ).                                                                Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     17  
 18. 18.   • Typically,  e-­‐commerce  retailing  is  cheaper  than  offline  retailing    Thông  thường,  hệ  thống  bán  lẻ  thương  mại  điện  tử  rẻ  hơn  hệ  thống  bán  lẻ  offline.  –  Primarily  driven  by  online  store  being  cheaper  than  offline   -­‐ Nguyên  nhân  chủ  yếu  là  do  chi  phí  xây  dựng  và  vận  hành  một  cửa  hàng  online  rẻ  hơn  cửa   hàng  offline.  •  However,  this  is  not  always  the  case  Tuy  nhiên,  không  phải  điều  này  luôn  luôn  đúng  E-­‐commerce  start-­‐ups  often  buy  at  smaller  scale,  slightly  hurting  COGS    Các  công  ty  thương  mại  điện  tử  khởi  nghiệp  thường  mua  hàng  hóa  với  số  lượng  nhỏ,  điều  này  sẽ  gây  ảnh  hưởng  đến  giá  hàng  hóa  bán  ra.  –  E-­‐commerce  companies  often  offer  free  shipping  and  return  shipping  to  encourage  e-­‐commerce  adoption,  driving  up  fulfillment  costs    Nhiều  công  ty  thương  mại  điện  tử  lựa  chọn  miễn  phí  tiền  vận  chuyển  và  đổi  trả  hàng  hóa  để  khuyến  khích  người  tiêu  dùng  sử  dụng  thương  mại  điện  tử  nhiều  hơn,  điều  này  làm  tăng  các  chi  phí  để  hoàn  thành  một  đơn  hàng.  •  The  hottest  e-­‐commerce  start-­‐ups  tend  to  focus  on  high-­‐margin  categories,  but  financially  speaking  low-­‐margin  goods  can  be  profitable  online  as  well    Các  công  ty  thương  mại  điện  tử  đang  lên  hiện  nay  có  xu  hướng  tập  trung  vào  những  ngành  hàng  với  lợi  nhuận  biên  cao,  tuy  nhiên  các  ngành  hàng  với  lợi  nhuận  biên  thấp  cũng  có  thể  sản  sinh  ra  lợi  nhuận.    Note:        Chú  ý:  Target  data  based  on  FY2009  10-­‐K  (excluding  its  non-­‐retail  businesses)    *10-­‐K  là  một  báo  cáo  hằng  năm  được  quy  định  bởi  ủy  ban  chứng  khoán  Mỹ  (SEC)  dùng  để  tóm  tắt    tình  hình  tài  chính  của  công  ty  cổ  phần.  (Nguồn:  http://en.wikipedia.org/wiki/Form_10-­‐K)  Dữ  liệu  của  Target  dựa  trên  tổng  kết  năm  tài  chính  2009  10-­‐K  (đã  loại  trừ  những  lĩnh  vực  kinh  doanh  không  liên  quan  đến  bán  lẻ)  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     18  
 19. 19. Amazon  data  based  on  FY2005  10-­‐K  (prior  to  Kindle  and  AWS  businesses).  However,  this  includes  its  marketplace  business    Dữ  liệu  của  Amazon  dựa  trên  tổng  kết  năm  tài  chính  2005  10-­‐K  (trước  khi  phát  hành  Kindle  và  dịch  vụ  xây  dựng  website  của  Amazon  (Amazon  Web  Service  –  AMZ)).  Tuy  nhiên,  dữ  liệu  này  bao  gồm  tất  cả  các  thị  trường  của  Amazon.  Blue  Nile  data  based  on  FY2010  10-­‐K    Dữ  liệu  của  Blue  Nile  dựa  trên  tổng  kết  năm  tài  chính  2010  10K  Zappos  data  based  on  FY2008  financials  (from  HBS  case)    Dữ  liệu  của  Zappos  dựa  trên  tổng  kết  năm  tài  chính  2008  (Từ  dữ  liệu  của  trường  đại  học  Harvard  (Harvard  Business  School  -­‐  HBS))  Source:  Company  10-­‐K’s,  HBS  case  on  Zappos,  Interview  with  HBS  Retailing  Expert    Nguồn:  Báo  cáo  10K  của  các  công  ty,  dữ  liệu  của  trường  đại  học  Harvard  (Harvard  Business  School  –  HBS)  về  công  ty  Zappos,  phỏng  vấn  với  chuyên  gia  bán  lẻ  của  trường  đại  học  Harvard).                              Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     19  
 20. 20. 13.  The  big  players  in  e-­‐commerce  appear  to  be  moving  slowly  (and  tritely),  leaving  much  room  for  upstarts  to  play  Những  người  khổng  lồ  trong  ngành  thương  mại  điện  tử  đã  bắt  đầu  xuất  hiện  những  dấu  hiệu  chậm  chạp  (và  cả  nhàm  chán),  nhường  lại  chỗ  đứng  cho  các  công  ty  khởi  nghiệp.       •  Amazon  continues  to  add  incremental   features  to  its  site,  while  continuously   driving  traffic  to  other  destination  sites   (MyHabit,  Soap,  Endless,  etc.)     Amazon  tiếp  tục  thêm  vào  các  chức  năng   mới  trên  website,  trong  khi  vẫn  tiếp  tục     hướng  lượng  người  truy  cập  đến  các   website  con  khác  của  Amazon  (MyHabit,   Soap,  Endless,  …)     •  Amazon  appears  to  be  investing  in   mobile  e-­‐commerce  via  voice-­‐activated   shopping,  as  it  recently  acquired  a  voice   recognition  technology  Yap     Amazon  bắt  đầu  đầu  tư  vào  thị  trường   thương  mại  điện  tử  trên  thiết  bị  di  động   thông  qua  công  nghệ  mua  sắm  bằng  cách   nhận  diện  giọng  nói,  đồng  thời  Amazon   cũng  vừa  mới  thâu  tóm  được  công  nghệ   nhận  diện  giọng  nói  Yap.       •  As  growth  is  slowing  in  eBay’s  core   marketplace  business,  it  appears  to  be   focusing  on  Paypal,  particularly  in  the   offline  mobile  payments  space       Vì  thị  trường  chính  của  eBay  đang  tăng   trưởng  chậm  lại,  nên  hãng  bắt  đầu  tập   trung  vào  dịch  vụ  Paypal,  đặc  biệt  là  trong   mảng  trả  tiền  bằng  thiết  bị  di  động  khi  mua   hàng  offline.        •  A  series  of  acquisitions  have  bolstered   Paypal’s  reach  and  technology  (Where,  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     20  
 21. 21. Zong,  Figcard,  RedLaser,  etc.)     Một  loạt  các  công  nghệ  đã  được  mua  để   củng  cố  thêm  cho  dịch  vụ  Paypal’s  (Where,   Zong,  Figcard,  RedLaster,  …)         •  Walmart  has  created  @Walmart  Labs  to   explore  social  and  mobile  innovation  in  e-­‐ commerce       Walmart  đã  thành  lập  phòng  thí  nghiệm   công  nghệ  Walmart  để  nghiên  cứu  các  ý   tưởng  mới  trong  ngành  thương  mại  điện   tử  trên  thiết  dị  di  động  và  mạng  xã  hội      •  However,  its  rumored  ideas  aren’t   innovative,  and  it  will  likely  execute  slower   than  start-­‐ups  in  the  space     Tuy  nhiên,  đã  có  những  tin  đồn  xuất  hiện   các  ý  tưởng  được  tạo  ra  từ  phòng  thí   nghiệm  của  Walmart  không  thực  sự  mang   tính  sáng  tạo  lắm  và  thời  gian  triển  khai   chậm  hơn  các  công  ty  khởi  nghiệp  trong   cùng  ngành.         •  Google  threatened  to  make  a  foray  into   e-­‐commerce  with  Boutiques,  but  recently     shuttered  that  effort  and  appears  to  be   content  driving  e-­‐commerce  traffic  via   product  search       Google  đe  dọa  sẽ  thâm  nhập  ngành   thương  mại  điện  tử  với  website  Boutiques,   nhưng  mới  đây  Google  đã  đóng  cửa   Boutiques  và  tập  trung  đẩy  lượng  truy  cập   lên  thông  qua  việc  tăng  cường  các  chức   năng  tìm  kiếm  sản  phẩm.        Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     21  
 22. 22.                                                    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     22  
 23. 23. 14.    Amazon  continues  to  add  incremental  features  to  its  site,  while  continuously  driving  traffic  to  other  destination  sites  Amazon  tiếp  tục  thêm  vào  các  chức  năng  mới  trên  website,  trong  khi  vẫn  tiếp  tục  hướng  lượng  người  truy  cập  đến  các  website  khác.    •  Amazon’s  core  business  continues  to  grow,  as  media  and  general  merchandise  e-­‐commerce  continue  to  make  up  the  bulk  of  revenue    Những  thị  trường  kinh  doanh  chính  của  Amazon  tiếp  tục  tăng  trưởng,  mảng  media/nội  dung  số  và  bán  lẻ  hàng  hóa  thương  mại  điện  tử  nói  chung  tiếp  tục  chiếm  phần  lớn  doanh  thu.  –  By  selling  its  own  electronic  platforms  well  (Kindle  and  Fire),  Amazon’s  razor-­‐blade  strategy  has  continued  to  grow  its  media  business  (~13%  CAGR  2008-­‐10)     -­‐ Bằng  cách  bán  những  thiết  bị  điện  tử  nền  tảng  của  mình  (Kindle  và  Fire),  chiến  lược  lưỡi   dao  -­‐  dao  cạo  của  Amazon  (Bán  các  thiết  bị  điện  tử  như  Kindle  với  giá  rẻ  gần  như  không   có  lợi  nhuận  và  kiếm  lời  từ  việc  bán  các  sản  phẩm  ăn  theo  như  bài  hát,  sách,  video..)  tiếp   tục  giúp  nó  tăng  trưởng  mảng  kinh  doanh  media/nội  dung  số  (tỉ  lệ  tăng  trưởng  tổng  hợp   hằng  năm  13%  2008  –  10)    –  Services  such  as  AWS  still  only  make  up  only  ~4%  of  net  revenues  (FY2010)     -­‐ Mảng  kinh  doanh  dịch  vụ  của  Amazon  chỉ  chiếm  4%  doanh  thu  thuần  (Báo  cáo  năm  tài   chính  2010)  •  On  the  pure  e-­‐commerce  side,  Amazon  has  recently  re-­‐designed  the  site’s  aesthetics  and  added  features    Nếu  chỉ  xét  về  khía  cạnh  thương  mại  điện  tử  đơn  thuần,  Amazon  gần  đây  đã  tái  thiết  kế  lại  giao  diện  của  website  và  thêm  vào  nhiều  chức  năng  –  Potentially  tackling  mobile  e-­‐commerce  problems  by  building  a  voice-­‐activated  personal  shopping  assistant,  similar  to  Siri  (acquired  Yap  in  November  2011  for  its  voice-­‐recognition  technology);  has  also  recently  updated  its  mobile  apps     -­‐ Amazon  đang  tìm  giải  pháp  cho  những  vấn  đề  của  thương  mại  điện  tử  trên  thiết  bị  di   động  bằng  cách  xây  dựng  ứng  dụng  hỗ  trợ  mua  sắm  cá  nhân  được  kích  hoạt  bằng  giọng   nói,  tương  tự  như  Siri  (được  mua  lại  bởi  Yap  vào  tháng  9  năm  2011  nhằm  mục  đích  sở   hữu  công  nghệ  nhận  diện  giọng  nói);  gần  đây  ứng  dụng  này  đã  được  cập  nhật  trên  thiết   bị  di  động.    –  Amazon  has  decided  not  to  include  Facebook  Connect  nor  Like  buttons,  opting  for  its  in-­‐house  system    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     23  
 24. 24. -­‐ Amazon  đã  quyết  định  không  nhúng  nút  kết  nối  Facebook  hay  nút  thích  cho  hệ  thống   trong  nhà.    •  Moreover,  Amazon  is  focusing  on  growing  e-­‐commerce  product  categories  with  a  distributed  destination  site  strategy  (rather  than  hoarding  all  traffic  to  Amazon.com  for  all  categories)  Hơn  thế  nữa,  Amazon  đang  chú  trọng  mở  rộng  mặt  hàng  kinh  doanh  bằng  cách  tạo  ra  những  trang  web  con  để  phân  phối  hàng  hóa  (hơn  là  hướng  tất  cả  các  lượng  truy  cập  đến  địa  chỉ  Amazon.com  cho  tất  cả  các  loại  mặt  hàng)    –  Launched  MyHabit  (Gilt  competitor)  for  women’s  apparel  in  May  2011  and  Endless  for  shoes   -­‐ MyHabit  là  website  dành  cho  các  mặt  hàng  thời  trang  phụ  nữ  xuất  hiện  vào  tháng  5/2011   (dùng  để  cạnh  tranh  với  đối  thủ  Gilt)  và  Website  Endless  dành  riêng  cho  mặt  hàng  giày   dép.      –  Acquired  Quidsi  in  Nov  2010,  then  launched  Yoyo.com  for  toys  and  Wag.com  for  pet  products     -­‐ Amazon  mua  lại  Quidsi  vào  tháng  11/2010,  sau  đó  cho  ra  mắt  trang  Yoyo.com  chuyên  về   đồ  chơi  và  Wag.com  dành  cho  những  sản  phẩm  liên  quan  đến  chăm  sóc  thú  cưng.    –  Soap.com  is  expanding  into  grocery  as  of  Oct  2011,  despite  Amazon’s  own  foray  in  early  2011     -­‐ Soap.com  đang  mở  rộng  thành  một  cửa  hàng  tạp  hóa  từ  tháng  10/2011,  bất  chấp  sự  xâm   nhập  của  chính  Amazon  vào  đầu  năm  2011.  Source:    (1)  http://techcrunch.com/2011/11/09/amazon-­‐snaps-­‐up-­‐yap-­‐and-­‐its-­‐voice-­‐recognition-­‐technology/  (2)  http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904716604576549413463996484.html    (3)  http://techcrunch.com/2011/10/31/amazons-­‐shoes-­‐and-­‐accessories-­‐e-­‐commerce-­‐site-­‐endless-­‐launches-­‐iphone-­‐app/    (4)  http://techcrunch.com/2011/10/24/amazons-­‐online-­‐drugstore-­‐soap-­‐com-­‐adds-­‐groceries-­‐to-­‐the-­‐list/    (5)  http://www.techflash.com/seattle/2011/01/amazon-­‐plans-­‐to-­‐expand-­‐grocery.html    (6)  http://techcrunch.com/2011/09/20/after-­‐pets-­‐diapers-­‐and-­‐soap-­‐amazons-­‐quidsi-­‐tackles-­‐toys-­‐with-­‐retail-­‐site-­‐yoyo/    (7)  http://techcrunch.com/2011/08/01/amazon-­‐takes-­‐gilt-­‐groupe-­‐competitor-­‐myhabit-­‐mobile-­‐with-­‐new-­‐iphone-­‐app/    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     24  
 25. 25. (8)  Amazon  2010  Annual  Report  (page  27)    Nguồn:    (1)  http://techcrunch.com/2011/11/09/amazon-­‐snaps-­‐up-­‐yap-­‐and-­‐its-­‐voice-­‐recognition-­‐technology/    (2)  http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904716604576549413463996484.html      (3)  http://techcrunch.com/2011/10/31/amazons-­‐shoes-­‐and-­‐accessories-­‐e-­‐commerce-­‐site-­‐endless-­‐launches-­‐iphone-­‐app/    (4)  http://techcrunch.com/2011/10/24/amazons-­‐online-­‐drugstore-­‐soap-­‐com-­‐adds-­‐groceries-­‐to-­‐the-­‐list/    (5)  http://www.techflash.com/seattle/2011/01/amazon-­‐plans-­‐to-­‐expand-­‐grocery.html    (6)  http://techcrunch.com/2011/09/20/after-­‐pets-­‐diapers-­‐and-­‐soap-­‐amazons-­‐quidsi-­‐tackles-­‐toys-­‐with-­‐retail-­‐site-­‐yoyo/      (7)  http://techcrunch.com/2011/08/01/amazon-­‐takes-­‐gilt-­‐groupe-­‐competitor-­‐myhabit-­‐mobile-­‐with-­‐new-­‐iphone-­‐app/    (8)  Báo  cáo  thường  niên  của  Amazon  năm  2010  (trang  27)                            Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     25  
 26. 26. 15.    As  marketplace  growth  slows,  eBay  is  exploring  mobile  payments    Vì  tốc  độ  tăng  trưởng  chậm  lại  của  thị  trường  chính,  eBay  đang  khai  thác  lĩnh  vực  mới:  chi  trả  thông  qua  thiết  bị  di  động     •  Growth  in  the  e-­‐commerce  auction   marketplace  business  has  slowed,  as   Paypal  now  represents  39%  of  eBay’s   overall  revenue  Marketplace         Hiện  Paypal  chiếm  tới  39%  tổng  doanh  thu   của  eBay,  điều  này  cho  thấy  tăng  trưởng   trong  lĩnh  vực  bán  đấu  giá  thương  mại   điện  tử  của  eBay  đã  chậm  lại.     •  Consumer  purchasers  are  gradually   shifting  away  from  auction  e-­‐commerce  as   other  e-­‐  commerce  supply  has  opened  up   new  buying  channels  (e.g.,  flash  sales,   offline  retailers  creating  online  presences)       Người  tiêu  dùng  đang  từ  từ  dịch  chuyển  từ   kênh  bán  hàng  thương  mại  điện  tử  thông   qua  đấu  giá  đến  các  kênh  mua  sắm  mới   hơn  (Ví  dụ:  flash  sale,  cửa  hàng  online  của   các  nhà  bán  lẻ  offline)     •  eBay  users  can  now  scan  product   barcodes  in-­‐store  and  access  eBay   marketplace  listings  on  their  phones   (result  of  June  2010  acquisition  of   RedLaser)         Người  dùng  eBay  có  thể  scan  mã  sản  phẩm   trong  cửa  hàng  và  truy  cập  eBay  để  nhận   lại  kết  quả  tương  ứng  được  liệt  kê  trên   điện  thoại  của  họ.  (Kết  quả  từ  việc  mua  lại   công  nghệ  RedLaser  vào  tháng  6  năm   2010)     ‒  Users  can  also  post  problems  for  sale   with  a  quick  scan  of  an  offline  bar  code       Người  dùng  cũng  có  thể  gửi  những  vấn  đề     của  sản  phẩm  chỉ  bằng  cách  scan  nhanh  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     26  
 27. 27. một  mã  code  sản  phẩm  offline.       •  eBay  users  can  also  scan  product   barcodes  to  find  local  retailers’  inventory   of  that  same  SKU.  Online  searches  can  also   access  local  retailer  inventory  (result  of   Milo  acquisition)     Người  dùng  eBay  có  thể  scan  mã  sản  phẩm   để  tìm  ra  những  nhà  bán  lẻ  địa  phương  có   cùng  mã  sản  phẩm.  Khi  tìm  kiếm  online,   người  dùng  cũng  có  thể  truy  cập  đến  kho   hàng  của  nhà  bán  lẻ  địa  phương  (Kết  quả   của  việc  mua  lại  công  nghệ  của  Milo).         •  eBay  ultimately  wants  local  retailers  to   accept  Paypal  as  a  form  of  payment,  but   this  growth  has    been  slow.  Its  acquisition     of  Where  in  Spring  2011  gives  eBay  a   network  of  local  SMB’s       Đích  đến  cuối  cùng  của  eBay  là  mong   muốn  các  nhà  bán  lẻ  địa  phương  chấp   nhận  hình  thức  chi  trả  thông  qua  Paypal,   nhưng  mục  đích  này  vẫn  còn  rất  lâu  mới   đạt  được.  Việc  mua  lại  Where  vào  mùa   xuân  năm  2011  đã  mang  lại  cho  eBay  mạng   lưới  của  các  doanh  nghiệp  địa  phương  vừa   và  nhỏ.       •  Its  acquisition  of  FigCard  is  also  an   attempt  to  increase  Paypal  penetration  in   offline  payments  Paypal  (FigCard  is  a  USB   allowing  users  to  pay  at  local  SMB’s  from   their  mobile  phones  via  Paypal).  It  also   acquired  Zong,  enabling  users  to   potentially  pay  via  their  mobile  phone  bills     Việc  mua  lại  Figcard  là  một  trong  những  nỗ   lực  nhằm  tăng  trưởng  thị  phần  của  Paypal   trong  lĩnh  vực  chi  trả  offline  (Figcard  là  một   USB  cho  phép  người  dùng  trả  tại  các  mạng  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     27  
 28. 28. lưới  doanh  nghiệp  địa  phương  vừa  và  nhỏ   từ  điện  thoại  di  động  của  họ  thông  qua   Paypal).    Ebay  cũng  mua  lại  Zong,  cho  phép   người  dùng  có  thể  chi  trả  hóa  đơn  điện   thoại.       •  eBay  has  had  the  Group  Gifts  feature   since  2010,  streamlining  the  group  gifting   process.  They  acquired  The  Gifts  Project  in   Sept  2011,  which  was  previously  powering     Group  Gifts       eBay  cũng  đã  cho  ra  mắt  chức  năng  mua   quà  theo  nhóm  (Group  Gifts)  kể  từ  năm   2010,  nắm  giữ  qúa  trình  phát  triển  của   mua  quà  theo  nhóm.  Họ  đã  mua  lại  dự  án   The  Gifts  đã  từng  thống  trị  hình  thức  mua   quà  theo  nhóm  vào  tháng  9  năm  2011.   Mua  quà  theo  nhóm  là  hình  thức  mời  bạn   bè  cùng  trả  tiền  cho  một  món  quà  và   người  mua  chỉ  chính  thức  bị  trừ  tiền  trong   tài  khoản  khi  tất  cả  người  được  mời  mua   quà  đều  trả  tiền  trên  eBay.     •  eBay  is  also  working  on  product   recommendations  based  on  Facebook  data   (just  acquired  Hunch)  and  a  feature   allowing  users  to  solicit  feedback  from   Facebook  friends  prior  to  purchase     eBay  cũng  đang  xúc  tiến  ra  đời  chức  năng   mới:  khuyến  nghị  mua  hàng  dựa  trên  dữ   liệu  của  Facebook  (bằng  cách  mua  lại   Hunch)  và  một  chức  năng  cho  phép  người   sử  dụng  tập  hợp  những  nhận  xét  của  bạn   bè  trên  Facebook  để    đưa  ra  quyết  định   mua  hàng.      Nguồn:  (1)  http://techcrunch.com/2011/05/15/connecting-­‐the-­‐dots-­‐on-­‐ebays-­‐local-­‐shopping-­‐strategy/    (2)  http://techcrunch.com/2011/06/15/milo-­‐fetch-­‐allows-­‐local-­‐retailers-­‐to-­‐upload-­‐their-­‐inventory-­‐to-­‐ebay/  Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     28  
 29. 29.  (3)  http://allthingsd.com/20110908/ebay-­‐bets-­‐on-­‐social-­‐commerce-­‐with-­‐acquisition-­‐of-­‐the-­‐gifts-­‐project/                                                    Nguồn:  E  –  commerce  Landscape  2012  –  Lược  dịch  &  biên  tập  bởi:  Action.vn     29  

×