O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
  Tamadun Islam mempunyai kaitan rapat  dengan perkembangan tamadun manusia.  Perkatan Islam berasal dari perkatan A...
  Firman Allah dalam surah al-Imran :   “Patutkah sesudah ( mengakui dan menerima   perjanjian itu mereka mencari l...
  Masih lagi berkait dengan istilah  “civilization”.  Konsep tamadun islam : Keadaan serta  tingkat kemajuan dalam...
  berasal daripada perkataan Arab DEEN yang  membawa maksud agama atau gambaran  hidup beragama.  Daripada perkat...
  Ibn Khaldun – Hadarah lwn Badiah – Tamadun  Islam: “ Pencapaian manusia yang sudah  melebihi keperluan asasi kehid...
PENCAPAIAN / KEMAJUAN YANGDICAPAI (KEROHANIAN @ KEBENDAAN)   OLEH ORANG ISLAM YANG  BERTERASKAN KEPADA KONSEP    TA...
  Tamadun islam berasaskan wahyu mempunyai  sifat-sifat khusus serta tersendiri.  Sifat tersebut mampu untuk menhada...
  Satu keistimewaan bagi tamadun Islam  Kesejagatan tamadun Islam dapat dlihat  dimana dimuka bumi ini tanpa sempada...
  Salah satu sifat tamadun Islam yang  membolehkan ianya diterima oleh  kebanyakkan manusia.  Menerima nilai-nilai...
  Tamadun islam bermula dengan turunnya ayat  pertama – Surah Alaq:  Tarikh terseut sebagai “turning point” .  Sat...
  Tamadun Islam mempunyai toleransi dan  keterbukanya dengan agama lain.  Islam keluar dari Semenanjung Tanah Arab d...
  Masyarakat bukan Islam : kehidupan mereka  akan terus terpelihara selahi tidak memberikan  ancaman kepada orang is...
  Aqidah merupakan asas kepada pembentukan  tamadun islam.  Berperanan menyatukan segala bentuk  pencapaian serta ...
  Tamadun Islam mengajar umatnya supaya  wujud keseimbangan :   Antara rohani & jasmani.   Antara Fizikal dan si...
  Ciri-ciri tamadun Islam :   Shumul/Menyeluruh ( Kesempurnaan )   Umum.   Ideal dan Realistik   Adil   R...
  Perkataan Arab bermaksud: lengkap  Kesempurnaan; Ajaran/shariat/akhlak  Menyeluruh (Universal/Global)   tidak m...
  Islam bersifat umum untuk setiap individu  tanpa mengira bangsa, masa atau geografi.  Sifat umum pada Islam membol...
  Islam meletakan kesempurnaan pada tahap  yang tinggi dalam kehidupan masyarakat.  Kesempurnaan sukar untuk dcapai,...
  Perkataan Arab bermaksud meletakkan  sesuatu kena pada tempatnya  Saksama  Tidak berat sebelah  Zahir
  Tamadun Islam didasari oleh nilai-nilai  ketuhanan dan keagamaan.  Tujuan, sumber dan metode dalam Islam  ditent...
  Terbahagi kepada dua sumber :   Utama (primier) Al-Quraan & Sunnah   Sekunder ; Ijma/Ijtihad/Tamadun Asing  Ke...
 Al-QuranAl- Qur’an Bermaksud ‘bacaan’. Ia merupakankalam Allah yang mu`jiz yang diturunkan kepadanabi Muhammad s.a.w. Me...
 Hadith/SunnahApa-apa yang disandarkan kepada kepada nabiMuhammad s.a.w samada perkataan, perbuatan,persetujuan ataupun s...
 Al-Ijmak (Al-Ijma‘)Ijma’ ialah kesepakatan seluruh ulamak Islampada sesuatu masa sesudah kewafatanRasulullah s.a.w terha...
  Al-IjtihadIjtihad ialah pencurahan daya pemikiran secara bersungguh- sungguh dan habis-habisan untuk mendapatkan sesua...
 Tamadun-Tamadun AsingIslam tidak menolak segala hasil tamadun-tamadun asing yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Is...
Matlamat Umum: Mengangkat Islam sbg ad-deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif. Memaparkan keadilan si...
  Manusia bukan sekadar berfikir tentang  penciptaan alam, malah mesti berfikir ttg  pencipta alam – iaitu Allah SWT...
Konsep Jiran dalam Islam.a) Pengertian Bahasa: Orang yang tinggal sebelah menyebelah/ tetangga.   Orang yang tinggal s...
b) Tanggungjawab Jiran Memberi pertolongan jika diperlukan atau diminta  Menziarahi apabila sakit  Mengucapkan tahniah...
  Masyarakat Islam: tidak bersifat  perkauman, kebangsaan dan tidak  dibataskan dgn sempadan geografi;  berbentuk ...
  Manusia merupakan sebahagian daripada alam  sejagat, tetapi berada pada kedudukan yang  istimewa - akal & pancaind...
Manusia Sebagai Khalifah Allaha) Pengertian Khalifah   Abul A’la al-Maududi:    wakil tuhan untuk memimpin dunia. ...
b) Sebab Manusia Dilantik sebagai Khalifah   Keperluan semulajadi manusia lebih   menyeluruh berbanding makhluk lain. ...
  Tujuan utama tamadun islam ialah  memelihara keperluan manusia yang lima  iaitu :   Menjaga agama.   Menjaga...
Konsep asas tamadun islam
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Konsep asas tamadun islam

35.562 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

Konsep asas tamadun islam

 1. 1.  Tamadun Islam mempunyai kaitan rapat dengan perkembangan tamadun manusia. Perkatan Islam berasal dari perkatan Arab “salima” – sentosa dan damai. Islam secara keseluruhannya adalah sejahtera dimana sistem Allah s.w.t seimbang dan sejahtera.
 2. 2.  Firman Allah dalam surah al-Imran :  “Patutkah sesudah ( mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah?. Padahal kepadaNyalah mereka dikembalikan. Sesungguhnya islam adalah juga agama para nabi yang bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad s.a.w
 3. 3.  Masih lagi berkait dengan istilah “civilization”. Konsep tamadun islam : Keadaan serta tingkat kemajuan dalam kehidupan dari aspek rohani dan jasmani bagi sesebuah bangsa dan masyarakat.
 4. 4.  berasal daripada perkataan Arab DEEN yang membawa maksud agama atau gambaran hidup beragama. Daripada perkataan DEEN lahirlah perkataan Maddana merujuk kepada pembukaan kota serta perlakuan yang sopan dan halus. Perkatan Maddana akhirnya terbitlah Madani yang memberikan maksud pembangunan perbandaran.
 5. 5.  Ibn Khaldun – Hadarah lwn Badiah – Tamadun Islam: “ Pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan dayacipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni”. S.M. Naquib Al-Attas: “ Tamadun Islam ialah keadaan kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya”.
 6. 6. PENCAPAIAN / KEMAJUAN YANGDICAPAI (KEROHANIAN @ KEBENDAAN) OLEH ORANG ISLAM YANG BERTERASKAN KEPADA KONSEP TAUHID (SATU TUHAN)
 7. 7.  Tamadun islam berasaskan wahyu mempunyai sifat-sifat khusus serta tersendiri. Sifat tersebut mampu untuk menhadapi segala apa yang berlaku. Ciri-ciri tamadun Islam antaranya : a. Kesejagatannya. b. Keterbukaannya. c. Kewujudannya. d. toleransi
 8. 8.  Satu keistimewaan bagi tamadun Islam Kesejagatan tamadun Islam dapat dlihat dimana dimuka bumi ini tanpa sempadan geografi asalkan menjadikan Islam sebagai al- din. Wujudnya din Islam maka wujudnya lah tamadun Islam.
 9. 9.  Salah satu sifat tamadun Islam yang membolehkan ianya diterima oleh kebanyakkan manusia. Menerima nilai-nilai dari tamadun lain asalkan tidak bercanggah dengan islam Atas dasar kterbukaan ini, wujudnya kepelbagaian dalam tamadun Islam sesuai dengan keadaan masyarakat persekitaran.
 10. 10.  Tamadun islam bermula dengan turunnya ayat pertama – Surah Alaq: Tarikh terseut sebagai “turning point” . Satu-satunya tamadun yang ada ketentuan tarikhnya. Tamadun Islam bermula dari tarikh tersebut hinggalah ke hari kiamat.
 11. 11.  Tamadun Islam mempunyai toleransi dan keterbukanya dengan agama lain. Islam keluar dari Semenanjung Tanah Arab dan diterima dengan masyarakat tempat dengan mudah. Islam menjaga hak asasi masyarakat tempatan sama ada yang islam atau bukan islam. Bagi masyarakat Islam, mereka boleh mengamalkan adat resam selagi tidak bertentangan dengan Islam
 12. 12.  Masyarakat bukan Islam : kehidupan mereka akan terus terpelihara selahi tidak memberikan ancaman kepada orang islam. Melalui sifat toleransi tamadun keamanan dan kesejahteraan dapat dikekalkan.
 13. 13.  Aqidah merupakan asas kepada pembentukan tamadun islam. Berperanan menyatukan segala bentuk pencapaian serta kemajuan yang bersandarkan kekuasaan Allah s.w.t Kepelbagaian,pencapaian dan perkembangan yang sentiasa berlaku dalam Tamadun Islam adalah manifestas keimanan umat Islam.
 14. 14.  Tamadun Islam mengajar umatnya supaya wujud keseimbangan :  Antara rohani & jasmani.  Antara Fizikal dan sipiritual. Islam mengiktiraf kewujudan manusia dalam dua entiti iaitu rohani dan fizika. Kedua bersepadu dan tidak terpisah sama sekali.
 15. 15.  Ciri-ciri tamadun Islam :  Shumul/Menyeluruh ( Kesempurnaan )  Umum.  Ideal dan Realistik  Adil  Rabbani
 16. 16.  Perkataan Arab bermaksud: lengkap Kesempurnaan; Ajaran/shariat/akhlak Menyeluruh (Universal/Global)  tidak merujuk kepada bangsa-bangsa tertentu tetapi ia milik manusia seluruhnya  Manfaatnya pula bukan sahaja kepada penganut agama Islam sahaja tetapi kepada semua manusia yang dipayunginya dan yang berhubung dengannya
 17. 17.  Islam bersifat umum untuk setiap individu tanpa mengira bangsa, masa atau geografi. Sifat umum pada Islam membolehkan islam diterima oleh sesiapa tanpa mengira sempadan. Kesan daripada sifat umum membolehkan tamadun islam membentuk tamadun sejagat dan bertahan merentasi sempadan masa dan sejagat.
 18. 18.  Islam meletakan kesempurnaan pada tahap yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Kesempurnaan sukar untuk dcapai, tetapi boleh diusahakan melalui pengawasan undang-undang serta peraturan Allah s.w.t Berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Dunia yang nyata merupakan simbolik kepada kewujudan dan kebenaran Allah.
 19. 19.  Perkataan Arab bermaksud meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Saksama Tidak berat sebelah Zahir
 20. 20.  Tamadun Islam didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Tujuan, sumber dan metode dalam Islam ditentukan oleh Allah swt. Islam membenaran mencari kehidupan duniawi dalam masa yang sama wajib mengabdikan diri kepadaNya.
 21. 21.  Terbahagi kepada dua sumber :  Utama (primier) Al-Quraan & Sunnah  Sekunder ; Ijma/Ijtihad/Tamadun Asing Kedua-dua sumber merupakan inspirasi kepada pembentukan tamadun manusia. Sesuatu yang baru dikatakan sebagai tamadun selagi tidak bercanggah dengan al- quraan dan hadith.
 22. 22.  Al-QuranAl- Qur’an Bermaksud ‘bacaan’. Ia merupakankalam Allah yang mu`jiz yang diturunkan kepadanabi Muhammad s.a.w. Mengandungi 114 surah,30 juzuk dan tidak kurang dari 6000 ayat. Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar nabiMuhammad s.a.w. Membacanya merupakanibadah malah barangsiapa yang mendengarnyaakan diberikan pahala. Di antara kemukjizatannyaadalah tidak pernah berubah ayatnya mahupunperkataannya dan tidak mampu diciptaseumpamanya oleh manusia walaupun satu ayat
 23. 23.  Hadith/SunnahApa-apa yang disandarkan kepada kepada nabiMuhammad s.a.w samada perkataan, perbuatan,persetujuan ataupun sifat-sifat kejadian, akhlak dansirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadiRasul.Umumnya al-sunnah berfungsi sebagaipenterjemah amali dan perincian kepada al-Qur’an. Al-sunnah/hadith-hadith Rasulullah s.a.w boleh didapati didalam kitab-kitab hadith antaranya kutub al-Sittahyang terdiri daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim,Sahih Ahmad b. Hanbal, Sahih Ibn Majah, Sahih, al-Tirmizi dan Sahih Abu Daud.
 24. 24.  Al-Ijmak (Al-Ijma‘)Ijma’ ialah kesepakatan seluruh ulamak Islampada sesuatu masa sesudah kewafatanRasulullah s.a.w terhadap sesuatu hukumsyara`. Ijma` adalah hujah atau dalil dalampembinaan hukum Islam
 25. 25.  Al-IjtihadIjtihad ialah pencurahan daya pemikiran secara bersungguh- sungguh dan habis-habisan untuk mendapatkan sesuatu hukum syara’ mengenai sesuatu masalah yang tidak terdapat hukumnya dari al-Qur’an mahupun al-Sunnah dan ia dilakukan dengan berpandukan kepada dasar-dasar umum yang terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Melalui ijtihad beberapa hukum baru disekitar dasar-dasar umum yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah dapat ditetapkan. Dengan adanya keluasan yang begini umat Islam akan terus dapat menghadapi segala perkara dan masalah baru yang timbul di dalam kehidupan mereka
 26. 26.  Tamadun-Tamadun AsingIslam tidak menolak segala hasil tamadun-tamadun asing yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam di mana Islam mempunyai sifat terbuka kepada semua tamadun. Sehubungan dengan ini, Prof Muhammad Qutb di dalam bukunya “ salah faham terhadap Islam” menjelaskan bahawa Islam melindungi dan menyuburkan hasil-hasil tamadun yang dirintis oleh Greek, Parsi, Rom, selagi ia tidak bercanggah dengan konsep kepercayaan kepada Allah s.w.t dan tidak menyelewengkan manusia dari tugas beribadah kepada-Nya
 27. 27. Matlamat Umum: Mengangkat Islam sbg ad-deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif. Memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w dan selepasnya.Matlamat Khusus: Menjalinkan hubungan manusia dengan Allah pencipta manusia dan alam. Mewujudkan hubungan manusia dgn manusia dan alam sejagat.
 28. 28.  Manusia bukan sekadar berfikir tentang penciptaan alam, malah mesti berfikir ttg pencipta alam – iaitu Allah SWT. Hubungan manusia dengan penciptanya (Allah) merupakan matlamat terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. Hubungan dgn makhluk lain mestilah jgn sampai menggugat hubungan dgn Allah.
 29. 29. Konsep Jiran dalam Islam.a) Pengertian Bahasa: Orang yang tinggal sebelah menyebelah/ tetangga. Orang yang tinggal serumah dengan kita Orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita Orang yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita dari segenap penjuru Orang yang tinggal senegeri dengan kita.
 30. 30. b) Tanggungjawab Jiran Memberi pertolongan jika diperlukan atau diminta Menziarahi apabila sakit Mengucapkan tahniah apabila gembira Turut berdukacita apabila jiran ditimpa kemalangan Memelihara kehormatan dan menutup aibnya Memaafkan kesalahannya
 31. 31.  Masyarakat Islam: tidak bersifat perkauman, kebangsaan dan tidak dibataskan dgn sempadan geografi; berbentuk Wahdatul Ummah Ukuran manusia di sisi Allah: Taqwa. Islam menentang idea diskriminasi perkauman dan ras.
 32. 32.  Manusia merupakan sebahagian daripada alam sejagat, tetapi berada pada kedudukan yang istimewa - akal & pancaindera. Islam galak kajian alam semesta kerana alam semesta dicipta untuk faedah, maslahat dan kepentingan manusia. Alam semesta merupakan pentas renungan
 33. 33. Manusia Sebagai Khalifah Allaha) Pengertian Khalifah Abul A’la al-Maududi: wakil tuhan untuk memimpin dunia. Drs. Nasruddin Razak: Makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan berkewajipan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah.
 34. 34. b) Sebab Manusia Dilantik sebagai Khalifah Keperluan semulajadi manusia lebih menyeluruh berbanding makhluk lain. Manusia dianugerahkan akal. Manusia dibekalkan wahyuc) Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah. Memimpin dunia mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Sebagai penterjemah sifat-sifat Allah dalam batas- batas kemanusiaan
 35. 35.  Tujuan utama tamadun islam ialah memelihara keperluan manusia yang lima iaitu :  Menjaga agama.  Menjaga jiwa  Menjaga keturunan.  Menjaga akal.  Menjaga harta.

×