Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Anúncio
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما
Próximos SlideShares
Dr. Mahmoud's publication.pdfDr. Mahmoud's publication.pdf
Carregando em ... 3
1 de 198
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما(20)

Último(20)

Anúncio

تنمية رأس المال الفكري واثره في صياغة استراتيجية منظما

 1. ‫االدارية‬ً‫العمو‬‫كمية‬ ‫االعىاه‬‫ادارة‬‫قسي‬ ‫ر‬ ‫تننية‬‫أ‬‫أثره‬ ‫و‬ ‫الفكري‬ ‫املال‬ ‫س‬ ‫األ‬ ‫منظنات‬ ‫اسرتاتيجية‬ ‫صياغة‬ ‫يف‬‫عنال‬ (‫دراسة‬‫من‬ ‫عينة‬ ‫على‬ ‫ميدانية‬‫املدراء‬‫يف‬‫املنظمات‬‫لألدوية‬ ‫املصنعة‬ ‫اليمنية‬) ‫ال‬‫وقدوة‬‫دراسة‬‫ستكىاه‬‫وتطمبات‬‫ٌين‬‫االعىاه‬‫إدارة‬‫يف‬‫املاجستري‬‫درجة‬ ‫االدارية‬ً‫العمو‬‫كمية‬–‫عدن‬‫جاوعة‬ 3415‫هـ‬-1034‫م‬ Republic of Yemen University of Aden Faculty of Administrative Sciences Business Administration Dept. ‫إعداد‬: ‫الطالب‬ ‫الديمىي‬‫حسني‬‫أمحد‬‫عبدالكريي‬ ‫إشراف‬: ‫أ.وشارك‬.‫حمىد‬‫أمحد‬.‫د‬‫عمي‬‫ُىيح‬‫س‬
 2. ‌‫أ‬ ‫قال‬‫تعاىل‬‌: ‫البقرة‬ ‫سورة‬
 3. ‌‫ة‬ :‫إىل‬ ‫اجلهد‬ ‫هذا‬ ‫مثرة‬ ‫أهدي‬ -‫وحمم‬ ... ‫لقاه‬ ‫قموبنا‬ ‫أحبت‬ ‫من‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫تعشق‬ ‫ولم‬ ... ‫برؤياه‬ ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬"‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫"حبيبنا‬ ... ‫اه‬‫و‬ -‫الحبيب‬ ‫وطني‬"‫السعيد‬ ‫اليمن‬" -‫ـض‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ... ‫يس‬ ‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫ـد‬‫ي‬‫ال‬‫و‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ي‬‫الحان‬ ‫ـين‬‫ع‬‫ال‬ ‫ذو‬ ‫ـل‬‫ل‬‫الضا‬ ‫ـض‬‫ل‬‫ا‬ ... ‫ـي‬‫ـ‬‫م‬‫تعمي‬ ‫ـي‬ ‫ـل‬‫ل‬‫الض‬ ‫ـاحب‬‫ص‬ ... ‫لس‬‫ز‬‫من‬ ‫ميم‬‫اكر‬‫و‬ ً‫ا‬‫مكان‬ ‫الناس‬ ‫أعز‬‫أحمل‬ ‫من‬ ‫يا‬‫أ‬‫ـر‬ ‫ـل‬‫ك‬‫ب‬ ‫ـم‬‫س‬"‫ـدي‬‫ل‬‫ا‬‫و‬" ...‫ـو‬‫ظ‬‫حض‬ ‫ه‬‫ر‬‫عم‬ ‫ي‬ ‫أطال‬‫و‬ ‫هللا‬. -... ‫ـب‬‫ـ‬‫ح‬‫لم‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫ن‬‫مع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫اج‬‫ـي‬‫ـ‬‫ح‬‫لضر‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ح‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫م‬‫فج‬ ‫ـيرت‬‫ـ‬‫س‬‫و‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫بطن‬ ‫ـي‬‫ـ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫حممت‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ز‬‫لح‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ز‬‫وح‬...‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫إ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ض‬‫ـولو‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ور‬ ‫هللا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫الو‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ل‬"‫ا‬‫و‬‫هللا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫حضظ‬ "‫ـدتي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ىا‬‫عمر‬ ‫ي‬ ‫أطال‬‫و‬. -‫ـض‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫ـاند‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ت‬‫آزر‬‫و‬ ‫ني‬‫ت‬‫ـي‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫د‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫يكس‬‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫أ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫وعا‬ ‫ـبرت‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬ ‫استي‬‫ر‬‫د‬"‫زوجتي‬". -‫من‬‫اعتز‬‫ي‬‫أمر‬ ‫ي‬ ‫كيم‬‫أشر‬ ‫و‬ ‫بيم‬"‫وتي‬ ‫إ‬". -‫ـدي‬‫ـ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ـذات‬‫م‬..‫ـتقبل‬‫ـ‬‫س‬‫الم‬ ‫ـي‬‫ـ‬ ‫ـوني‬‫ع‬‫و‬ ‫ـندي‬‫ـ‬‫س‬...‫ـاي‬‫ـ‬‫ن‬‫عي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ـ‬‫ق‬"‫الدي‬‫و‬‫أ‬"‫و‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ش‬‫(ىا‬ .)‫محمد‬ -‫ق‬‫تحتر‬ ‫التي‬ ‫ع‬‫الشمو‬‫لتلي‬‫ء‬‫ين‬‫ر‬ ‫لآل‬"‫أساتذتي‬". -‫أحب‬ ‫من‬ ‫الض‬. ‫الباحث‬
 4. ‌‫ح‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬ ‫ـاءع‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ال‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ز‬‫ع‬ ‫ـمع‬‫ـ‬‫م‬‫يع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫االن‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫ـالقممع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـرمع‬‫ـ‬‫ك‬‫اف‬ ‫ـيم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫الع‬ ‫ا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫م‬‫الح‬ ‫رب‬ ‫ا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫م‬‫الح‬ ‫ـاءع‬‫ـ‬‫ط‬‫الع‬‫و‬ ‫ـانني‬‫ـ‬‫ع‬‫أ‬ ‫و‬ ‫ـداني‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـالمين‬‫ـ‬‫ع‬‫ال‬‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫الع‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫ج‬‫ان‬ ‫ـي‬‫ـ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫ق‬ ‫و‬ً‫ا‬‫ر‬‫ـك‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ً‫ا‬‫ـد‬‫ـ‬‫م‬‫وح‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ن‬‫المكا‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ـمني‬‫ـ‬‫ص‬‫أو‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـمطانو‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـيم‬‫ـ‬‫ظ‬‫وع‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ي‬‫وج‬ ‫ـهل‬‫ـ‬‫ج‬‫ل‬ ‫ـي‬‫ـ‬ ‫ينب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬ ‫ا‬ ‫ـو‬‫ق‬‫ي‬ ‫وتو‬ ‫ـاه‬‫ل‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬‫ـ‬‫ل‬ ‫أصميا‬ ‫أن‬ ‫لي‬ ‫كان‬‫ع‬‫ونع‬ ‫ـمو‬‫ل‬ ‫ـض‬‫م‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ـد‬‫م‬‫الح‬‫ـ‬‫م‬‫و‬‫ـض‬‫م‬‫ع‬ ‫ـهم‬‫س‬‫ال‬‫و‬ ‫ـهة‬‫ص‬‫ال‬‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬‫بالشكر‬ ‫اوصانا‬ ‫الذي‬ ‫المعممع‬ ‫لنبي‬. ‫بعد‬‫ـل‬‫ل‬‫الض‬ ‫ـم‬‫ي‬‫ل‬ ‫ـان‬‫ك‬ ‫ـذين‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـ‬‫ن‬‫فول‬ ‫ـكر‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـديم‬‫ق‬‫ت‬ ‫ـن‬‫ع‬ ً‫ا‬‫ز‬‫ـاج‬‫ع‬ ‫ـي‬‫س‬‫نض‬ ‫ـد‬‫ج‬‫أ‬ ‫ـالس‬‫س‬‫الر‬ ‫ىذه‬ ‫أنييت‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫ىذه‬.‫بيا‬ ‫القيام‬ ‫لي‬ ‫تسنض‬ ‫لما‬ ‫ىم‬‫كار‬ ‫أ‬ ‫ة‬‫ر‬‫نا‬‫ا‬‫و‬ ‫تشجيعيم‬ ‫ال‬‫و‬‫ل‬ ‫الذين‬‫و‬ ‫النور‬ ‫الرسالس‬ ‫و‬ ‫ـكر‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـتحق‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫أول‬‫و‬‫ـو‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ـدير‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الت‬/‫.د‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫أ.م‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫مح‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫م‬‫أح‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫الم‬ ‫ـميا‬‫ـ‬ُ‫س‬ ‫ـالس‬‫س‬‫الر‬‫ع‬‫ـو‬‫ـ‬‫ت‬‫لمهحظا‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ـامحس‬‫ـ‬‫س‬‫المت‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫ورو‬ ‫ـو‬‫ق‬‫م‬ ‫ـمو‬‫ـ‬‫س‬‫و‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫م‬‫تعام‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫بم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫ر‬‫رم‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الني‬ ‫ه‬‫ر‬‫كا‬ ‫أ‬‫و‬ ‫القيمس‬ً‫ا‬‫كبير‬ً‫ا‬‫ع‬ ‫الرسالس‬ ‫ىذه‬ ‫مولوعات‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمو‬ ‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬‫ان‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ي‬‫ويط‬‫ـكر‬‫ـ‬‫ش‬‫بال‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ق‬‫أت‬‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫ز‬‫الج‬‫ـس‬‫ـ‬‫ش‬‫المناق‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ن‬‫لج‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ل‬‫فع‬‫ـل‬‫ـ‬‫ص‬‫ي‬ /‫.د‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫ش‬‫أ.م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ى‬‫و‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫م‬‫اح‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫م‬‫مح‬ /‫.د‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫أ.م‬ ‫و‬ ‫ـدني‬‫ـ‬‫ع‬‫الج‬ ‫ـالا‬‫ـ‬‫ص‬‫ع‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ـوجييي‬‫ـ‬‫ت‬‫و‬ ‫كتي‬‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫م‬ ‫ـميم‬‫ـ‬‫ل‬‫تض‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫م‬ ‫النصيحس‬‫و‬ ‫أي‬‫ر‬‫بال‬ ‫ومساىمتيم‬ ‫العمل‬. .‫ىذا‬ ‫يومنا‬ ‫حتض‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫أظا‬ ‫نعومس‬ ‫منذ‬ ‫عممني‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إلض‬ ‫ي‬‫وتقدير‬ ‫ي‬‫شكر‬ ‫وكذل‬ ‫و‬‫ي‬ ‫فساتذتي‬ ‫الكبير‬ ‫التقدير‬‫و‬ ‫الشكر‬‫ذمار‬ ‫جامعس‬-‫اإلدار‬ ‫العموم‬ ‫كميس‬‫افعمال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫قسم‬ ‫يس‬. ‫ـنيم‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ـالس‬‫ـ‬‫س‬‫الر‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ى‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫ج‬‫ان‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫ـاعدني‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫ل‬‫إ‬ ‫ـدير‬‫ـ‬‫ق‬‫الت‬ ‫و‬ ‫ـكر‬‫ـ‬‫ش‬‫بال‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ق‬‫أت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬ /‫.د‬ ‫أ.مشار‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫الم‬ ‫يصل‬‫و‬/‫.د‬ ‫أ.مشار‬‫الحمدي‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ع‬‫د‬ ‫و‬‫الدعيس‬ ‫اد‬‫ؤ‬ /. ‫ـدن‬‫ع‬ ‫ـس‬‫ع‬‫بجام‬ ‫ـس‬‫ي‬‫ر‬‫االدا‬ ‫ـوم‬‫م‬‫الع‬ ‫ـس‬‫ي‬‫بكم‬ ‫ـاممين‬‫ع‬‫ال‬‫و‬ ‫يس‬‫ر‬‫ـد‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـس‬‫ن‬‫ىي‬ ‫ـاء‬‫ل‬‫فع‬ ‫يل‬‫ز‬‫الج‬ ‫بالشكر‬ ‫اتقدم‬ ‫كما‬ ‫ـيم‬‫ـ‬‫س‬‫أ‬‫ر‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫م‬‫وع‬/‫ـدكتور‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬‫الج‬ ‫ـالا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬/‫ـدكتور‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫الم‬ ‫ـتاذ‬‫ـ‬‫س‬‫اف‬‫ع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫المح‬ ‫ـدالرحمن‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫يز‬‫ز‬‫الع‬ ‫افخ‬‫و‬‫باسرده‬ ‫حاتم‬ /‫العاممين‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬‫بالكميس‬ ‫العميا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬. ‫و‬ ‫ي‬‫بشكر‬ ‫أتقدم‬ ‫كما‬‫ـام‬‫ق‬ ‫ـن‬‫م‬ ‫ـل‬‫ك‬‫ل‬ ‫ي‬‫ـدير‬‫ق‬‫ت‬‫ا‬‫و‬‫ـتما‬‫س‬‫ا‬ ‫ـيم‬‫ك‬‫بتح‬‫ـاعد‬‫س‬ ‫ـن‬‫م‬ ‫ـن‬‫ي‬‫جم‬ ‫ـض‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ـتبيان‬‫س‬‫اال‬ ‫ة‬‫ر‬‫وني‬ ‫وقدم‬‫ا‬‫و‬‫أسال‬‫و‬ ‫الرسالس‬ ‫إعداد‬ ‫وقت‬ ‫يضيدني‬ ‫ما‬ ‫لي‬‫وبس‬ ‫الم‬ ‫و‬ ‫افجر‬ ‫ميم‬‫يحر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫هللا‬. ‫ق‬ ‫المو‬ ‫وهللا‬‫عع‬ ‫الباحث‬
 5. ‌‫د‬ ‌ :‌‫‌ثـ‬‫أشٓذ‌ثأٌ‌ْزِ‌انشعبنخ‌انًٕعٕيخ‬‌ "‫االعنال‬‫منظنات‬‫اسرتاتيجية‬‫صياغة‬‫يف‬‫واثره‬‫الفكري‬‫املال‬‫رأس‬‫تننية‬" ‫دراسة‬‫ميدانية‬‫من‬‫عينة‬‫على‬‫املدراء‬‫يف‬‫املنظنات‬‫لألدوية‬‫املصنعة‬‫اليننية‬ ‫عذت‬ُ‫ا‬ ‫قذ‬. ‫للمناقشة‬ ‫أرشحها‬ ‫لذلك‬ , ‫بإشزافي‬ ‫المخحلفة‬ ‫مزاحلها‬ ‌ ‌‌‌‌‌:‌ًٙ‫انًششف‌انعه‬‌ ‫أ‬.‫يشبسن‬.‫د‬‌/‌‫ًٛز‬ُ‫ع‬‌‫أسًذ‌دمحم‬‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‫انزٕلٛع‬‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 6. ‌ِ ‌ ‫ـ‬‫ب‬ ‫الموسومس‬ ‫الرسالس‬ ‫ىذه‬ ‫بان‬ ‫اشيد‬: ‫صياغة‬‫يف‬‫واثره‬‫الفكري‬‫املال‬‫رأس‬‫تننية‬""‫االعنال‬‫منظنات‬‫اسرتاتيجية‬ ‫الديممي‬ ‫حسين‬ ‫احمد‬ ‫يم‬‫ر‬‫عبدالك‬ / ‫الطالب‬ ‫من‬ ‫المقدمس‬‫طاء‬ ‫اف‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اجعتيا‬‫ر‬‫م‬ ‫تمت‬ ‫قد‬ .‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫ويس‬ ‫الم‬ ‫و‬ ‫اإلمهنيس‬ ‫االسم‬:‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ .‫د‬ ‫المساعد‬ ‫العروض‬‫و‬ ‫الصر‬‫و‬ ‫النحو‬ ‫أستاذ‬ ‫بيس‬‫ر‬‫الت‬ ‫كميس‬–‫ذمار‬ ‫جامعس‬ ‫التوقين‬:
 7. ‌ٔ : ‫ـ‬‫ب‬ ‫الموسومس‬ ‫الرسالس‬ ‫ىذه‬ ‫عمض‬ ‫اطمعنا‬ ‫قد‬ ‫بأننا‬ ‫المناقشس‬ ‫لجنس‬ ‫أعلاء‬ ‫نحن‬ ‫نشيد‬ ‫اسرتاتيجية‬‫صياغة‬‫يف‬‫واثره‬‫الفكري‬‫املال‬‫رأس‬‫تننية‬""‫االعنال‬‫منظنات‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫وذل‬ ‫ع‬ ‫بيا‬ ‫عهقس‬ ‫لو‬ ‫وما‬ ‫ع‬ ‫محتوياتيا‬ ‫ي‬ ‫الطالب‬ ‫ناقشنا‬ ‫وقد‬8/3/2014‫م‬ . ‫افعمال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ي‬ ‫الماجستير‬ ‫درجس‬ ‫لنيل‬ ‫بالقبول‬ ‫ة‬‫ر‬‫جدي‬ ‫أنيا‬ ‫ى‬‫ونر‬ ‫االعى‬‌‫انظفخ‬‌‫انزٕلٛع‬‌ ‫م‬ ‫أ‬/ ‫شارك.د‬‫اجلعدني‬ ‫صاحل‬ ‫فيصل‬ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫م‬ ‫أ‬‫شارك.د‬/‫أمحد‬‫حممد‬‫ُميح‬‫س‬ً‫ا‬‫عضو‬ً‫ا‬‫ومشرف‬ ‫م‬ ‫أ‬‫شارك.د‬/‫فضل‬ ‫أمحد‬ ‫حممد‬ً‫ا‬‫خارجي‬ ً‫ا‬‫ومناقش‬ ً‫ا‬‫عضو‬
 8. ‌‫ص‬ ‌‫ْذفذ‌ْزِ‌انذساعخ‌انٗ‌انزعشف‌عهٗ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثزًُٛخ‬‫سأط‬‌‌ٙ‫انًبل‌انفكش٘‌‌ف‬‫انًُظًبد‬‌‌‫انًُٛٛخ‌انًظُعخ‬ ‫نألدٔٚخ‬‌ٔ‌,‌‫كزا‬‌ٖٕ‫انزعشف‌عهٗ‌يغز‬‫يًبسعخ‬‌‫عًهٛخ‌طٛبغخ‌ا‬‫عزشارٛذٛخ‬‌‫االعًبل‬‌‫فٛٓب‬,‌‌ٍ‫‌ع‬ً‫ال‬‫فؼ‬‌‫اخزجبس‌عاللخ‌االثرش‬ ‫ن‬‌‫زًُٛخ‬‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انفكش‬ٙ‫ف‬‌‌‫طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‬‌‫,‌كًب‌ْذفذ‌انذساعخ‬‫أ‬‌ً‫ب‬‫ٚؼ‬‌ٗ‫ان‬‌ٍٛ‫رشذٚذ‌انفشٔق‌ث‬‫انًُظًبد‬‌‌‫فًٛب‬ ‫ٚزعهك‬‌ٍ‫ثكم‌ي‬‌‌‫رًُٛخ‬‫سأط‬‌‌ً‫ب‬‫انًبل‌انفكرش٘‌ٔطرٛبغخ‌االعرزشارٛذٛخ‌ٔفمر‬‌‌‫نًزغٛرشاد‬(‫انًُظًرخ‬‌‫,‌انًإْرم‌انعهًرٙ,‌انًشكرض‬ ‌ٙ‫انٕظٛفٙ,‌يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬‌).‌ ‌ٙ‫ٔركٌٕ‌يذزًع‌انذساعخ‌يٍ‌دًٛع‌انعبيهٍٛ‌ف‬‫انًُظًبد‬‌‫انًُٛٛخ‌انًظُعخ‌نألدٔٚخ‬‌‌,‌‫(يذٚش‌عبو‌,‌َبئت‌يذٚش‌عبو‬ ‫يذٚش‌اداسح‌,‌َبئت‌يذٚش‌اداسح‌,‌سئٛظ‌لغى‬‌)‌‌ٙ‫ف‬‫انًُظًبد‬‌(‌‫انجبنغ‌عذدْب‬8‌)‫يُظًبد‬‌‌‫,‌ٔرى‌اخزٛبس‬‫عُٛخ‌ا‬‫نذساعخ‬‌‫ٔفك‬‌ ‌‫اعهٕة‬‫انعُٛخ‌انمظذٚخ‬‌‫ألعؼبء‌ا‬‫الداسح‌انعهٛب‬‌ٗ‫ٔانٕعط‬‌,ٔ‌‫لذ‬‫ثه‬(‌‫غ‌عذد‌افشاد‌انعُٛخ‬71‌‫)‌فشد‬.‌ ‌‫ٔنغرشع‌رشمٛرك‌اْرذاف‌انذساعرخ‌,‌ٔدًرع‌انجٛبَربد‌انالصيرخ‌الخزجربس‌فشػرٛبرٓب‌,‌لربو‌انجبسرت‌ثزطرٕٚش‌اعرزجبَخ‬ ‌‫ثبالعزًبد‌عهٗ‌عذد‌يٍ‌انًمبٚٛظ‬‫انًغزخذيخ‬‌‌,‫فٙ‌انذساعبد‌انغبثمخ‬‫ٔاعزًذد‌انذساعخ‌عه‬ٙ‫ٗ‌انًُٓخ‌انٕطف‬‌ٙ‫انزشهٛه‬‌.‌ ‫االسحنحاجات‬ ‫من‬ ‫عذد‬ ‫الى‬ ‫الذراسة‬ ‫وجىصلث‬,‫أهمها‬ ‫من‬: 1.‫بتنمية‬ ‫االهتمام‬ ‫مستوى‬ ‫ان‬‫رأس‬‫الفكري‬ ‫المال‬‫ككل‬‫في‬‫منظمات‬‫وكاان‬ ,‫ا‬‫مرتفعا‬ ‫كان‬ ‫اليمنية‬ ‫االدوية‬ ‫صناعة‬ ‫اة‬‫ا‬‫بتنمي‬ ‫االهتماام‬ ‫االولاال‬ ‫المرتباة‬ ‫فاي‬‫رأس‬‫اة‬‫ا‬‫بتنمي‬ ‫االهتماام‬ ‫ييياال‬ ‫الييكياي‬ ‫الماال‬‫البباايني‬ ‫الماال‬ ‫رأس‬‫اة‬‫ا‬‫المرتب‬ ‫وفاي‬ ‫بتنمية‬ ‫االهتمام‬ ‫كان‬ ‫االخيرة‬‫رأس‬. ‫البشري‬ ‫المال‬ 2.‫ان‬‫مستوى‬‫ممارسة‬‫منظمات‬‫ل‬ ‫اليمنية‬ ‫االدوية‬ ‫صناعة‬‫قد‬ ‫االستراتيجية‬ ‫صياغة‬ ‫عميية‬‫كانت‬‫بدرجة‬‫مرتفعاة‬ ‫االسات‬ ‫صاياغة‬ ‫عميياة‬ ‫اوات‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫ممارساة‬ ‫ترتيام‬ ‫كاان‬ ‫وقاد‬‫كالتاالي‬ ‫راتيجية‬‫اهادا‬ ‫اياغة‬‫ا‬‫ص‬‫المنظماة‬‫اة‬‫ا‬‫ريي‬ ‫صاياغة‬ ‫المنظمة‬‫رسالة‬ ‫صياغة‬ ‫الداخيية‬ ‫البيية‬ ‫دراسة‬‫المنظمة‬‫الخارجية‬ ‫البيية‬ ‫دراسة‬. )‫االستراتيجي‬ ‫البديل‬ ‫اختيار‬ 3.‫أثر‬ ‫هناك‬ ‫ان‬‫ايجابي‬‫تنمية‬ ‫لمتغير‬ ‫احصايية‬ ‫داللة‬ ‫ذو‬‫رأس‬‫الما‬‫ص‬ ‫في‬ ‫فق‬ ‫الييكيي‬ ‫ل‬‫اال‬ ‫ياغة‬‫في‬ ‫ستراتيجية‬ ‫أ‬ ‫هنااك‬ ‫ان‬‫ا‬‫يك‬ ‫لام‬ ‫حاين‬‫ار‬‫ا‬‫ث‬‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫لكال‬‫اة‬‫ا‬‫تنمي‬ ‫متغيار‬‫رأس‬‫و‬ ‫اري‬‫ا‬‫البش‬ ‫الماال‬‫متغيار‬‫اة‬‫ا‬‫تنمي‬‫اايني‬‫ا‬‫البب‬ ‫الماال‬ ‫رأس‬‫اياغة‬‫ا‬‫ص‬ ‫فاي‬ .‫جبيي‬ ‫بشكل‬ ‫الرييسية‬ ‫الفرضية‬ ‫قبول‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫وبالتالي‬ ‫االستراتيجية‬ 4.‫ال‌رٕدذ‬‌ٙ‫فشٔق‌راد‌دالنخ‌اسظبئٛخ‌ف‬‌‫ادبثبد‌افشاد‌انعُٛخ‌سرٕل‬‌‌‫يغرزٕٖ‌اْزًربو‬‫منظماات‬‫االدوياة‬ ‫صاناعة‬ ‫اليم‬‫نية‬‌‫ثزًُٛخ‬‫سأط‬‌‌‫انًبل‌انفكش٘‌ككم‌رعضٖ‌نًزغٛش‬‫انًُظًخ‬‫العيماي‬ ‫الميهل‬‫و‬ ‫الاوظيفي‬ ‫المركاب‬‌ٙ‫يرذح‌انخذيرخ‌فر‬ ‫انًُظًخ‬. 5.‫رٕدذ‬‌ٙ‫فشٔق‌راد‌دالنخ‌اسظبئٛخ‌ف‬‌‫ادبثربد‌افرشاد‌انعُٛرخ‌سرٕل‬‌‌ٖٕ‫يغرز‬‫يًبسعرخ‬‌‫منظماات‬‫االدوياة‬ ‫صاناعة‬ ‫اليمنية‬‫ن‬‌‫عًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‌ككم‬‌‫رعضٖ‌نًزغٛش‬‫انًُظًخ‬‫فرو‬ ‫تظير‬ ‫لم‬ ‫حين‬ ‫في‬‫بالنسبة‬ ‫احصايية‬ ‫داللة‬ ‫ذات‬ ‫ق‬ ‫لكل‬: ‫من‬‫العيمي‬ ‫الميهل‬‫و‬ ‫الوظيفي‬ ‫المركب‬‌ٙ‫يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬. ‫ضىء‬ ‫وفي‬‫االسحنحاجات‬‫الحىصيات‬ ‫من‬ ‫مجمىعة‬ ‫الباحث‬ ‫قذم‬.
 9. ‌‫ر‬ ‫احملتىيات‬ُ‫الصفح‬ ‫آٚخ‌لشآَٛخ‬‌‫أ‬‌ ‫اإلْذاء‬‌‫ة‬‌ ٌ‫شكش‌ٔعشفب‬‌‫ح‬‌ ‌‫رشٓٛذ‌انًششف‬‌‫د‬‌ ‌ٕ٘‫رشٓٛذ‌انًظشز‌انهغ‬‌‫ْـ‬‌ ‫لشاس‌نذُخ‌انًُبلشخ‬‌ٔ‌ ‫يـهـخــض‌انذساعخ‬‌‫ص‬‌‌ ‫لبئًخ‌انًشزٕٚبد‬‌‫ر‬‌–‌٘‌ ‫لبئًخ‌انذذأل‬‌‫ن‬‌–‌‫و‬‌ ‫لبئًخ‌األشكبل‬‌‫و‬‌ ‫لبئًخ‌انًالسك‬‌‫و‬‌ ‫انًمذيخ‬‌1‌-2‌ ‫اإلطار‬ٌ‫املههذ‬ُ‫للدراس‬ُ‫السابق‬ ‫والدراسات‬‌‌3‌-‌33‌ ُ‫الدراس‬ ًُ‫مههذ‬ :ً‫ال‬‫او‬‌4‌ 1‌.‫يشكهخ‌انذساعخ‬‌4‌ 2‌.‫أًْٛخ‌انذساعخ‬‌5‌ 3‌.‌‫أْذاف‌انذساعخ‬‌6‌ 4‌.ٛ‫فشػ‬‫بد‬‌‌‫انذساعخ‬‌6‌ 5‌.‌‫ًَٕرح‌انذساعخ‬‌8‌ 6.‫يُٓخ‌انذساعخ‬‌9‌ 7.‫يذزًع‌انذساعخ‌ٔانعُٛخ‬‌9‌ 8.‌‫يظبدس‌دًع‌انجٛبَبد‌ٔانًعهٕيبد‬‌10‌ 9.‌‫ثُبء‌أداح‬‫انذساعخ‬‌10‌ 10.‫اخزجبس‬‌‌‫طذق‌ٔثجبد‬ٌ‫االعزجٛب‬‌‌11‌ 11.‌‫األعبنٛت‌اإلسظبئٛخ‌انًغزخذيخ‬‌12‌ 12.‌‫انًعبنذــخ‌اإلسظـبئٛــخ‬‌13‌ 13‌.‌‫سذٔد‌انذساعخ‬‌14‌ ‫ثان‬ُ‫السابق‬ ‫والبحىخ‬ ‫الدراسات‬ :ً‫ا‬ً‌‌15‌-‌31‌ : ‫األول‬ ‫الفصل‬‫مفهىم‬‫رأس‬ٍ‫الفكر‬ ‫املال‬‫وعهاصره‬‫وطرق‬‫وقًاسه‬‫وادارته‬‌32‌-‌62‌ :‫االول‬ ‫املبحح‬ٍ‫متهًد‬ ‫مدخل‬‫يف‬‫رأس‬ٍ‫الفكر‬ ‫املال‬33‌ ‌:‌ً‫ال‬ٔ‫ا‬‫يفٕٓو‬‌‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌34‌
 10. ‌‫ؽ‬ ‫احملتىيات‬ُ‫الصفح‬ ‌:‌ً‫ب‬َٛ‫ثب‬٘‫انفشق‌ثٍٛ‌سأط‌انًبل‌انفكش٘‌ٔسأط‌انًبل‌انًبد‬‌36‌ ‌:‌ً‫ب‬‫ثبنج‬‌‫أًْٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌37‌ ‌:‌ً‫ب‬‫ساثع‬‌‫عًبد‌ٔخظبئض‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬39‌ ‌:‌ً‫ب‬‫خبيغ‬‌٘‫أدٔاس‌سأط‌انًبل‌انفكش‬‌41‌ :ٌ‫الجان‬ ‫املبحح‬‫عهاصر‬‫قًاس‬‫ومستىيات‬‫رأس‬ٍ‫الفكر‬ ‫املال‬42‌ ‌:‌ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌‫عُبطش‬‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌42‌ 1.‌‌‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انجشش‬‌43‌ 2.‌‫سأط‬‌‌ٙ‫انًبل‌انٓٛكه‬‌47‌ 3.‌ُٙ‫سأط‌انًبل‌انضثبئ‬‌‌49‌ :‌ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌‌‫يغزٕٚبد‌لٛبط‬‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌50‌ ‫ث‬‌٘‫‌:‌أثعبد‌سأط‌انًبل‌انفكش‬ً‫ب‬‫بنج‬‌53‌ :‫الجالح‬ ‫املبحح‬‫قًاس‬‫ومؤشرات‬ ‫طرق‬‫رأس‬ٍ‫الفكر‬ ‫املال‬54‌ ‌:‌ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌‫أًْٛخ‌لٛبط‬‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌54‌ ‌:‌ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌‫ؽشق‌لٛبط‬‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انفكش‬55‌ :‫الرابع‬ ‫املبحح‬َ‫ادار‬‫رأس‬ٍ‫الفكر‬ ‫املال‬57‌ ‫‌:‌ثُبء‌سأط‌انًبل‌انفك‬ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌٘‫ش‬‌57‌ ‫ث‬‌٘‫‌:‌اداسح‌سأط‌انًبل‌انفكش‬ً‫ب‬َٛ‫ب‬‌58‌ :‌ً‫ب‬‫ثبنج‬‌‌٘‫رًُٛخ‌ٔرطٕٚش‌سأط‌انًبل‌انفكش‬‌59‌ ‫‌:‌دٔس‌اال‬ً‫ب‬‫ساثع‬‌٘‫داسح‌فٙ‌رًُٛخ‌سأط‌انًبل‌انفكش‬‌61‌ ٌ‫الجان‬ ‫الفصل‬:‫مفهىم‬َ‫االدار‬‫ا‬ًُ‫السرتاتًذ‬‫ومراحل‬‫صًاغتها‬‌63‌-‌104‌ ‫يف‬ ٍ‫متهًد‬ ‫مدخل‬ :‫االول‬ ‫املبحح‬َ‫االدار‬ًُ‫االسرتاتًذ‬64‌ :‌ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌‌ٙ‫يشاسم‌انزطٕس‌انزبسٚخ‬‫نإل‬‫داسح‬‌‫االعزشارٛذٛخ‌فٙ‌انًُظًبد‬‌‌64‌ ‌:‌ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‫أطم‌كهًخ‌اعزشارٛذٛخ‬65‌ ‌:‌ً‫ب‬‫ثبنج‬‫يفٕٓو‬‌‫االعزشارٛذٛخ‬‌65‌ ‌:‌ً‫ب‬‫ساثع‬‫رعشٚف‌االداسح‌االعزشارٛذٛخ‬‌68‌ :‌ً‫ب‬‫خبيغ‬‌‌‫انًذاسط‌انفكشٚخ‌نالعزشارٛذٛخ‬‌70‌ ‫‌:‌عاللخ‌‌االداسح‌اال‬ً‫ب‬‫عبدع‬‌ٙ‫عزشارٛذٛخ‌ثبنزخطٛؾ‌االعزشارٛذ‬‌71‌ ‌ً‫ب‬‫عبثع‬‌‌‫:‌أًْٛخ‌اإلداسح‌االعزشارٛذٛخ‬‌72‌ ‌ً‫ب‬ُ‫ثبي‬‌‫:‌يغزٕٚبد‌اإلداسح‌االعزشارٛذٛخ‬74‌ ‫‌:‌يشاسم‌االداسح‌االعزشارٛذٛخ‬ً‫ب‬‫ربعع‬75‌ ُ‫الصًاغ‬ :ٌ‫الجان‬ ‫املبحح‬ًُ‫االسرتاتًذ‬ٌ‫االسرتاتًذ‬ ‫التحلًل‬ :77‌ ‌ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌‌:‫رعشٚف‬‌‌‫طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‬‌77‌ ‫‌:‌يذاخم‬ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‫طُع‬‌‫االعزشارٛذٛخ‬‌77‌ ‫‌:‌انظ‬ً‫ب‬‫ثبنج‬‌‫ٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‌ثٕطفٓب‌عًهٛخ‬‌78‌
 11. ‌٘ ‫احملتىيات‬ُ‫الصفح‬ ‌.‫أ‬‫رشهٛم‌انجٛئخ‌انخبسدٛخ‬‌81‌ ‌‌‌‌.‫ة‬‫رشهٛم‌انجٛئخ‌انذاخهٛخ‬‌84‌ ‌‫‌:‌رشهٛم‌َمبؽ‌انمٕح‌ٔانؼعف‌ٔانفشص‌ٔانزٓذٚذاد‬ً‫ب‬‫ساثع‬SWOT‌‌86‌ :‫الجالح‬ ‫املبحح‬ُ‫الصًاغ‬ًُ‫االسرتاتًذ‬:ٌ‫االسرتاتًذ‬ ‫التىده‬88‌ ‌‫‌:‌انشؤٚخ‬ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌88‌ :‌ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌‌‫انشعبنخ‬‌89‌ ‫‌:‌انغبٚبد‬ً‫ب‬‫ثبنج‬‌‌90‌ ‌ً‫ب‬‫ساثع‬‌‌‫:‌األْذاف‬‌91‌ :‫الرابع‬ ‫املبحح‬ُ‫الصًاغ‬ًُ‫االسرتاتًذ‬:‫االسرت‬ ‫اخلًار‬ٌ‫اتًذ‬92‌ ٔ‫ا‬‌:‌ً‫ال‬‫رعشٚف‬‌‌ٙ‫انخٛبس‌االعزشارٛذ‬‌92‌ ٛ‫‌:‌انخٛبس‌االعزشار‬ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌‫ذٙ‌ثٕطفّ‌عًهٛخ‬‌92‌ ‌ً‫ب‬‫ثبنج‬‌‌‫:‌رظُٛف‌انخٛبساد‌االعزشارٛذٛخ‬‌94‌ ًُ‫تهن‬ ‫اثر‬ :‫اخلامس‬ ‫املبحح‬‫رأس‬ًُ‫االسرتاتًذ‬ ُ‫صًاغ‬‫يف‬ ٍ‫الفكر‬ ‫املال‬‌‌99‌ ‫‌:‌انزفكٛش‬ً‫ال‬ٔ‫ا‬ٙ‫االعزشارٛذ‬‌100‌ ٙ‫‌:‌انعاللخ‌ثٍٛ‌سأط‌انًبل‌انفكش٘‌ٔانزفكٛش‌االعزشارٛذ‬ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌100‌ ٙ‫‌:‌خظبئض‌األفشاد‌رٔ٘‌انزفكٛش‌االعزشارٛذ‬ً‫ب‬‫ثبنج‬‌101‌ ‌ٍٛ‫‌:‌انعاللخ‌ٔاألثش‌ث‬ً‫ب‬‫ساثع‬‫سأط‬‌‫انًبل‌انفكش٘‌ٔطٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‬‌101‌ ‫الفصل‬‫الجالح‬:‫الفرضًات‬ ‫واختبار‬ ‫الهتائر‬ ‫حتلًل‬‌105‌-‌151‌ ‫جمتنع‬‫وصف‬ :‫األول‬ ‫املبحح‬ُ‫وعًه‬ُ‫الدراس‬106‌ ‌‫‌:‌َجزح‌عٍ‌يذزًع‌انذساعخ‬ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌106‌ ‫:‌ٔطف‌خظبئض‌عُٛخ‌انذساعخ‬ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌110‌ :ٌ‫الجان‬ ‫املبحح‬‫آ‬ ُ‫ومهاقص‬ ‫حتلًل‬‫واستذابات‬ ‫راء‬ُ‫عًه‬ُ‫الدراس‬ ‫متغريات‬ ‫حىل‬ُ‫الدراس‬113‌ ‌:‌ً‫ال‬ٔ‫أ‬‌‫االدبثخ‌عهٗ‌عإال‌انذساعخ‌االٔل‬‌114‌ ‫‌:‌ا‬ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌َٙ‫الدبثخ‌عهٗ‌عإال‌انذساعخ‌انجب‬‌122‌ ‫الفرضًات‬ ‫اختبار‬ :‫الجالح‬ ‫املبحح‬133‌ ‫‌:‌اخزجــــبس‌انفشػٛخ‬ً‫ال‬ٔ‫ا‬‌‌‫انشئٛغٛخ‬ٗ‫االٔن‬‌133‌ ‌:‌ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌‫اخزجــــبس‬‫انفشػٛخ‬‌‌‫انشئٛغٛخ‬‫انجبَٛخ‬‌142‌ ‌:‌ً‫ب‬‫ثبنج‬‫اخزجــــبس‌انفشػٛخ‬‌‌‫انشئٛغٛخ‬‫انجبنجخ‬‌147‌ ‫االستهتادات‬‫التىصًات‬ ‫و‬‌‌‌‌‌‌‌‌152‌-‌161‌ ‌:‌ً‫ال‬ٔ‫ا‬‫االعزُزبدبد‬‌153‌ ‫‌:‌انزٕطٛبد‬ً‫ب‬َٛ‫ثب‬‌156‌ ‌‫لبئًخ‌انًظبدس‬‌158‌ ‫انًالسك‬‌175‌
 12. ‌‫ن‬ ‫اجلداول‬‫قائنة‬ ‫رقم‬ ‫اجلدول‬ ‫اجلدول‬ ‫عنوان‬‫الصفحة‬ 1‫لٛى‬‌‫يعبيم‌انججبد‌ٔيعبيم‌اسرجبؽ‌عٛجشيبٌ‌نهًزغٛش‌انًغزمم‌ٔانزبثع‬‌12‌ 2‌‫لٛى‌اخزجبس‌يعبيم‌االنزٕاء‬Skewness Test‌‫نهًزغٛشاد‌انًغزمهخ‌ٔانزبثعخ‬‌14‌ 3‌‫انذساعبد‌انزٙ‌اعزٓذفذ‌اكزشبف‌يفٕٓو‬‫سأط‬‌‫انًبل‌انفكش٘‌ٔرعًٛك‌انًعشفخ‬‌ّ‫ث‬‌16‌ 4 ‌ٍٛ‫انذساعبد‌انزٙ‌اعزٓذفذ‌يشبٔنخ‌اكزشبف‌انعاللبد‌ٔاألثش‌ث‬‫سأط‬‌‌٘‫انًبل‌انفكش‬ ‫ٔيفبْٛى‌اداسٚخ‌يًٓخ‬‌ 17‌ 5‫انذساعبد‌انزٙ‌اعزٓذفذ‌يشبٔنخ‌انزعشف‌عهٗ‌ٔالع‌عًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‬‌25‌ 6 ‌‫ربْٛى‬‫ر‬‫رش‌ثرٍٛ‌ثعرغ‌انًف‬‫ر‬‫رخ‌اكزشربف‌انعاللربد‌ٔاألث‬‫ر‬‫انذساعربد‌انزرٙ‌اعرزٓذفذ‌يشبٔن‬ ‫االداسٚخ‬‌ٔ‫عًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‬‌ 27‌ 7٘‫رعبسٚف‌سأط‌انًبل‌انفكش‬‌34‌ 8ٍٛ‫انًمبسَخ‌ث‬‌‌٘‫سأط‌انًبل‌انفكش‬ٔ‌٘‫سأط‌انًبل‌انًبد‬‌36‌ 9٘‫خظبئض‌سأط‌انًبل‌انفكش‬‌40‌ 10ٍٛ‫رظُٛفبد‌سأط‌انًبل‌انفكش٘‌سغت‌آساء‌انجبسج‬‌42‌ 11‫رعبسٚف‌االداسح‌االعزشارٛذٛخ‬‌68‌ 12‌‫انًذاسط‌انفكشٚخ‌نالداسح‬‫االعزشارٛذٛخ‬‌70‌ 13‌‫ثعغ‬‌‫خظبئض‬‫يُظًبد‬‌‫اَزبح‌االدٔٚخ‌انًشهٛخ‬‌107‌ 14‫‌يُٓب‬ً‫ال‬‫عذد‌االعزجبَبد‌انًٕصعخ‌ٔانًغزشدح‌ٔانظبنشخ‌نهزشهٛم‌َٔغجخ‌ك‬‌110‌ 15‌‫انزٕصٚع‌انزكشاس٘‌ٔانُغت‌انًئٕٚخ‌ألفشاد‌انعُٛخ‌سغت‬ًٙ‫انًإْم‌انعه‬‌111‌ 16‫انزٕصٚع‬‌‌ٙ‫انزكشاس٘‌ٔانُغت‌انًئٕٚخ‌ألفشاد‌انعُٛخ‌سغت‌يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬‌111‌ 17ٙ‫انزٕصٚع‌انزكشاس٘‌ٔانُغت‌انًئٕٚخ‌ألفشاد‌انعُٛخ‌سغت‌انًشكض‌انٕظٛف‬‌112‌ 18‫ان‬‫مٛبط‌انًعزًذ‌فٙ‌انذساعخ‬‌113‌ 19 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‌‫رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انجشش‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 114‌ 20 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‌‫رًُٛخ‬‫سأط‬‌ٙ‫انًبل‌انٓٛكه‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 116‌ 21 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرج‬‫ٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‌‫رًُٛخ‬ُٙ‫سأط‌انًبل‌انضثبئ‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 118‌ 22 ‫انًزٕعط‬‫بد‬‌ٛ‫انشغربث‬‫خ‬‌‫ٔاالَششافر‬‫بد‬‌‫انًعٛبسٚر‬‫خ‬‌‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نًزغٛرشاد‌رًُٛرخ‬ ‫سأط‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫انًبل‌انفكش٘‌يشرجخ‌رُبصن‬‌ 120‌ 23 ‌‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‬‫ٔاالًْٛخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫دساعخ‌انجٛئخ‌انخبسدٛخ‌يشرجخ‌رُبصن‬‌ 122‌ 24 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫دساعخ‌انجٛئخ‌انذاخهٛخ‌يشرجخ‌رُبصن‬‌ 124‌ 25 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‌‫طٛبغخ‌سؤٚخ‬‫انًُظًخ‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 126‌ 26 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‌‫طٛبغخ‌سعبنخ‬‫انًُظًخ‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 127‌ 27‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬128‌
 13. ‌‫ل‬ ‫رقم‬ ‫اجلدول‬‫اجلدول‬ ‫عنوان‬‫الصفحة‬ ٍ‫ع‬‌‌‫طٛبغخ‌اْذاف‬‫انًُظًخ‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 28 ‌‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافربد‌انًعٛبسٚرخ‬‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‌‫نهفمرشاد‌انًعجرشح‬ ٍ‫ع‬‌‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫اخزٛبس‌انجذٚم‌االعزشارٛذٙ‌يشرجخ‌رُبصن‬‌ 129‌ 29 ‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚرخ‬‌‫ٔاالًْٛرخ‌انُغرجٛخ‬‌‫نًز‬‌‫غٛرشاد‌عًهٛرخ‬ ‌‫طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‬‫‌ثشغت‌انًزٕعطبد‬ً‫ب‬ٛ‫يشرجخ‌رُبصن‬‌ 131‌ 30 ‌‫َزبئخ‬‌‫اخزجبس‬ّ‫انزجبٍٚ‌انًغرًٕر‌ثر‬‌Tolerance‌‌‫ٔ‌يعبيرم‬‫رؼرخى‬‌ٍٚ‫انزجرب‬‌‌(VIF‌) ‫نهًزغٛشاد‌انًغزمهخ‬‌ 133‌ 31 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌نالَشذاس‌نهزأكذ‌يٍ‌طالسٛخ‌انًُٕرح‌الخزجبس‌طشخ‌انفشػٛخ‬ ٗ‫انشئٛغٛخ‌االٔن‬‌ 134‌ 32 ًُ‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثرش‌ر‬‌‫ٛرخ‬‫سأط‬‌‌‫انًربل‌انفكرش٘‌فرٙ‌طرٛبغخ‬ ‫ا‬‫عزشارٛذٛخ‬‌‫االعًبل‬‌ 134‌ 33 ‌ٍٚ‫َزبئخ‌رشهٛم‌انزجب‬‌‫نالَشذاس‌نهزأكذ‌يٍ‌طالسٛخ‌انًُبرح‌الخزجبس‌طشخ‌انفشػٛبد‬ ‫انفشعٛخ‬‌ 135‌ 34 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثش‌رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌ِ‫ثعُبطش‬‌‌‌ٙ‫ف‬ ‫دساعخ‌انجٛئخ‌انخبسدٛخ‬‌ 136‌ 35 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثش‌رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌ِ‫ثعُبطش‬‌‌‌ٙ‫ف‬ ‫دساعخ‌انجٛئخ‌انذاخهٛخ‬‌ 137‌ 36 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثش‌رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌ِ‫ثعُبطش‬‌‌‌ٙ‫ف‬ ‌‫طٛبغخ‌سؤٚخ‬‫انًُظًخ‬‌ 138‌ 37 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثش‌رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌ِ‫ثعُبطش‬‌‌‌ٙ‫ف‬ ‌‫طٛبغخ‌سعبنخ‬‫انًُظًخ‬‌ 139‌ 38 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثش‌رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌ِ‫ثعُبطش‬‌‌‌ٙ‫ف‬ ‌‫طٛبغخ‌اْذاف‬‫انًُظًخ‬‌ 140‌ 39 ‌‫َزبئخ‌رشهٛم‌االَشذاس‌انًزعذد‌الخزجبس‌اثش‌رًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌ِ‫ثعُبطش‬‌‌‌ٙ‫ف‬ ٙ‫اخزٛبس‌انجذٚم‌االعزشارٛذ‬‌ 141‌ 40 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‌‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثزًُٛخ‬‫سأط‬‌‫انًبل‌انفكش٘‌سغت‬‌‫انًُظًخ‬‌ 142‌ 41 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‌‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثزًُٛخ‬‫سأط‬‌‫انًبل‌انفكش٘‌سغت‬‌ًٙ‫انًإْم‌انعه‬‌ 144‌ 42 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‌‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثزًُٛخ‬‫سأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬‌‫سغت‬‌ٙ‫انًشكض‌انٕظٛف‬‌ 145‌ 43 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‌‫رخ‬‫ر‬ًُٛ‫رزٕٖ‌االْزًربو‌ثز‬‫ر‬‫انفرشٔق‌فرٙ‌يغ‬‫سأط‬‌‫رش٘‌سغرت‬‫ر‬‫انًربل‌انفك‬‌‌ٙ‫ر‬‫ر‬‫رذح‌انخذيرخ‌ف‬‫ر‬‫ي‬ ‫انًُظًخ‬‌ 146‌ 44 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‌‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثعًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‌سغت‬‫انًُظًخ‬‌ 147‌ 45 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‌‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثعًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‌‌سغت‬ًٙ‫انًإْم‌انعه‬‌ 149‌ 46 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ٙ‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًبو‌ثعًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‌‌سغت‌انًشكض‌انٕظٛف‬‌ 150‌
 14. ‌‫و‬ ‫رقم‬ ‫اجلدول‬‫اجلدول‬ ‫عنوان‬‫الصفحة‬ 47 ‌٘‫انًزٕعطبد‌انشغبثٛخ‌ٔاالَششافبد‌انًعٛبسٚخ‌َٔزبئخ‌رشهٛم‌انزجبٍٚ‌االسبد‬‌‫نزشذٚذ‬ ‫انفشٔق‌فٙ‌يغزٕٖ‌االْزًب‬‌ٙ‫و‌ثعًهٛخ‌طٛبغخ‌االعزشارٛذٛخ‌‌سغرت‌يرذح‌انخذيرخ‌فر‬ ‫انًُظًخ‬‌ 151‌ ‫األشكال‬‫قائنة‬ ‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫الشكل‬ ‫عنوان‬‫الصفحة‬ 1‌‫انًزغ‬(‌‫ٛشاد‌انًغزمهخ‌ٔانًزغٛش‌انزبثع‬)‫ًَٕرح‌انذساعخ‬‌7‌ 2‌‌‫رظُٛف‬Stewart‌‫ن‬‫شأط‬‌٘‫انًبل‌انفكش‬51‌ 3‌‫تصني‬Bontis‫ل‬‫أس‬‫ر‬‫ي‬‫الضكر‬ ‫المال‬52‌ 4‌‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫ي‬‫الضكر‬ ‫لمتطور‬ ‫يس‬ ‫التاري‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬‫اتيجيس‬‫ر‬‫االست‬64‌ 5‌‫االستراتيجية‬ ‫االدارة‬ ‫مستويات‬75‌ 6‌‫مراحل‬‫االدارة‬‫االستراتيجية‬76‌ 7‌‫االستراتيجية‬ ‫الصياغة‬ ‫عميية‬ ‫مراحل‬79‌ 8‌‫المنظمة‬ ‫لبيية‬ ‫العام‬ ‫ار‬ ‫اال‬80‌ ‫قائنة‬‫املالحق‬ ‫م‬‫العنوان‬‫الصفحة‬ 1‌ٌ‫اعزًبسح‌االعزجٛب‬‌176‌ 2‌ًٍٛ‫أعًبء‌انًشك‬182‌ 3‌‫أعًبء‌افشاد‌انًمبثهخ‬‌182‌ 4‌‫انًهخض‌ثبنهغخ‌االَذهٛضٚخ‬‌183‌ ‌
 15. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 1 ‫امل‬:‫دقمة‬Introduction ‫حٞة‬ ,‫اىَتالحقة‬ ‫اىتغٞرات‬ ٍِ ‫باىؼدٝد‬ ً٘ٞ‫اى‬ ٌ‫ػاى‬ ٜ‫ف‬ ‫االػَاه‬ ‫ٍْظَات‬ ‫تَر‬‫أ‬ٜ‫فة‬ ‫تؼةٞي‬ ‫اىَْظَةات‬ ‫صةحت‬ ,‫ة‬‫ة‬َ‫اىؼ٘ى‬ ‫ةإر‬‫ة‬ ‫ةا‬‫ة‬‫باّتل‬ ‫ةة‬‫ة‬َٞ‫ٝت‬ ٛ‫ةت‬‫ة‬‫ٗاى‬ ,‫ة‬‫ة‬‫اىَؼرف‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ٌ ‫ةا‬‫ة‬‫اىق‬ ‫ةاق‬‫ة‬‫االصتص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ػص‬ٌ‫ة‬‫ة‬‫ّظ‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬ ٘‫ة‬‫ة‬ ‫ٗاى‬ ‫ةاق‬‫ة‬‫اىت‬ ,‫ة‬‫ة‬‫ٗاىَْافس‬ ‫ٗاالتصاال‬ ‫اىَؼيٍ٘ات‬‫اأ‬ ٍِ ِٞ‫ّ٘ػ‬ ‫اىَْظَات‬ ‫ٗتَتيل‬ ‫ت‬‫ّلةا‬ ,‫ىَةاٗى‬ ‫ص٘ه‬,‫ة‬ َ٘‫اىَي‬ ,‫اىَاقٝة‬ ‫اأصة٘ه‬ ‫َٕٗةا‬ ‫غٖا‬ ‫ٗاأ‬‫ا‬ ‫ص٘ه‬‫اأ‬ َِ‫ٗتتع‬ , َ٘‫اىَي‬ ‫غٞر‬ ,ْٝ٘‫ىَؼ‬‫ػْاصةر‬ ,‫ة‬ َ٘‫اىَي‬ ‫غٞةر‬ ,‫اىَؼْ٘ٝة‬ ‫ص٘ه‬‫أ‬ٜ‫فة‬ ‫توة٘ف‬ ,ٞ‫ة‬ ‫ا‬‫أ‬‫َٕٞتٖةا‬ ,ٞ ‫ا‬ ‫اال‬ ‫اىؼْاصر‬ ,ٞ‫اىْسح‬‫ىألص‬‫٘ه‬,‫اىَؼرفة‬ ٚ‫ػية‬ ,َ ‫اىقا‬ ‫االػَاه‬ ‫ٍْظَات‬ ‫ٗترمة‬ ,ٝ‫اىَاق‬‫محٞةر‬ ‫بلةنو‬‫اقا‬ ٚ‫ػية‬ ‫ةات‬‫ة‬ٍ‫ٗاىؼال‬ ‫ة٘ٝر‬‫ة‬ ‫ٗاىت‬ ٘‫ة‬‫ة‬‫ٗاىحت‬ ِٞ‫ةاٍي‬‫ة‬‫ىيؼ‬ ,‫ة‬‫ة‬ٝ ‫ٗاالبتنا‬ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫اىَؼرف‬ ‫ات‬ ‫ةد‬‫ة‬‫اىق‬ ‫ةو‬‫ة‬ ٍ ,‫ة‬‫ة‬ َ٘‫اىَي‬ ‫ةر‬‫ة‬ٞ‫غ‬ ,‫ة‬‫ة‬ْٝ٘‫اىَؼ‬ ‫ة٘ىٖا‬‫ة‬‫اص‬ ‫ب‬ ‫ٗاىؼالصات‬ ,ٝ ‫اىتجا‬‫اىة‬‫ب‬ِ ‫ا‬‫اى‬ ِ‫ٍة‬ ‫اىؼدٝةد‬ ‫ٝؼتحرٕا‬ ٜ‫ٗاىت‬‫ىيَْظَةات‬ ,‫اىتقٞقٞة‬ ٗ‫ةر‬ ‫اى‬ ِٞ ‫حةاح‬ٔ‫ػيٞة‬ ‫يةل‬ ٝ ‫ٍةا‬ ٜ‫ٕٗة‬ . "ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ‫أس‬ " ٚ‫ػية‬ ٜ‫االٝجةاب‬ ٓ‫ٗتةثيٞر‬ ‫ات‬ ‫ٗاالبتنا‬ ‫االبداػات‬ ٌٝ‫تقد‬ ٜ‫ف‬ ٛ٘ٞ‫اىت‬ ٓ ٗ‫ٗق‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ‫أس‬ ,َٕٞ‫أ‬ ً‫ا‬‫ّٗظر‬ ‫أ‬‫تتقٞةل‬ ِ‫ٍة‬ ‫َٝنْٖا‬ ٛ‫فنر‬ ‫ٍاه‬ ‫أس‬ ‫٘ٝر‬ ‫ٗت‬ ‫بْاء‬ ٚ‫اى‬ ‫اىَْظَات‬ ٍِ ‫اىؼدٝد‬ ‫ؼ‬ ‫فقد‬ ‫اىَْظَات‬ ‫قاء‬‫أ‬‫ٕة‬ٚ‫ٗػية‬ ‫دافٖا‬ ,‫ةٞاغ‬‫ة‬‫ىص‬ ‫ةاس‬‫ة‬ ‫مث‬ ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫ةاه‬‫ة‬َ‫اى‬ ‫أس‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ‫ةاق‬‫ة‬َ‫االػت‬ ‫ةاله‬‫ة‬‫ى‬ ِ‫ة‬‫ة‬ٍ ,ٞ‫ة‬‫ة‬‫اىتْافس‬ ‫ةا‬‫ة‬ٝ‫اىَةا‬ ‫ةل‬‫ة‬ٞ‫ٗتتق‬ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫ٗاىربت‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اىحق‬ ‫ةٖا‬‫ة‬ ‫أ‬ . ,‫ح‬ ‫اىَْا‬ ‫تراتٞجٞات‬ ‫اال‬ ٗ‫تؼتحر‬‫االقا‬‫اقا‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬‫ى‬‫يَستقحو‬‫صة‬ ,ٞ‫ٗػَي‬ٌ‫ة‬ ‫حا‬ ‫ػاٍةو‬ ,‫فؼاىة‬ ,ٞ‫ةتراتٞج‬ ‫ا‬ ,‫ٞاغ‬‫حٞة‬‫ت‬‫ؼتحةر‬ ٞ‫ةترات‬‫ة‬ ‫اال‬ ,‫ةٞاغ‬‫ة‬‫ص‬‫ة‬‫ة‬‫صي‬ ,ٞ‫ج‬,ٞ‫ةتراتٞج‬‫ة‬ ‫اال‬ ‫االقا‬,‫ة‬‫ة‬‫اىَْافس‬ ‫ةدٝد‬‫ة‬‫ا‬ ,‫ة‬‫ة‬ ٞ‫ب‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬ ,‫ة‬‫ة‬َ‫اىَْظ‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ّج‬ ‫ةد‬‫ة‬َ‫ٗٝؼت‬‫أ‬ٌٗ‫ة‬‫ة‬‫تتس‬ ,‫ة‬‫ة‬ ٞ‫ب‬ ‫اىتثمد‬ ً‫ٗػد‬ ‫باىَخاغر‬,ٞ‫ةتراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صةٞاغ‬ ٚ‫ػي‬‫ية‬ ‫ٗتت‬,‫ػَيٞة‬‫ٍسةت٘ٝات‬ ٚ‫ػية‬ ً‫ا‬‫افةراق‬ ,ٞ‫ةتراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صةٞاغ‬ ‫ية‬ ‫ٝت‬ ‫حٞقٖا‬ ‫ت‬ ُ‫ا‬ ‫مَا‬ ‫ٗاىَٖا‬ ,‫اىَؼرف‬ ٍِ ,ٞ‫ػاى‬‫أ‬‫فةراق‬ً‫ا‬‫اى‬ ِ‫ٍة‬ ,‫ػاىٞة‬ ‫ٍسةت٘ٝات‬ ٚ‫ػية‬ٍِٞ‫ىَعةا‬ ‫ةتٞؼال‬ ‫ٗاال‬ ٌ‫وٖة‬ ٞ‫ترات‬ ‫اال‬‫اىَستَر‬ ,ٞ ٞ‫اىح‬ ‫ٗاىتغٞٞرات‬ ,ٞ‫ج‬‫تؼتحر‬ ٓ‫ٕٗت‬‫تر‬ ‫اال‬ ,‫بصٞاغ‬ ً‫اىقٞا‬ ٍِ ٌْٖ‫تَن‬ ‫ات‬ ٗ‫ظر‬,ٞ‫اتٞج‬‫ٗتْوٞةتٕا‬ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫اىوؼاى‬ ِ‫ٍة‬ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫ػاى‬ ‫اات‬ ‫بةد‬‫ةت‬‫ة‬ ‫اال‬ ,‫اىؼَيٞة‬ ‫ةات‬‫ة‬‫يح‬ ‫ٍت‬ ‫ةغ‬‫ة‬ٍ ٌ‫ْٝسةج‬ ‫ال‬ ٛ‫ةد‬‫ة‬ٞ‫ٗاىتقي‬ ٜٖٝ‫ةد‬‫ة‬‫اىح‬ ‫اىتونٞةر‬ ‫ةل‬‫ة‬ َْ‫ف‬,ٞ‫راتٞج‬‫ةو‬‫ة‬‫ب‬ ‫تونٞةر‬ ‫ي‬ ‫تت‬ٗ ٜ‫ةتراتٞج‬ ‫ا‬ٜ‫ابةداػ‬‫اقا‬ ٚ‫ػية‬ َِٞ ‫فاىقةا‬‫اىَْظَةات‬ُ٘‫ٝقٍ٘ة‬ ِ‫ٍٗة‬,ٞ‫ةتراتٞج‬ ‫اال‬ ‫االقا‬ ‫بؼَيٞةات‬ ‫ٍٖا‬ ٌٖٝ‫ىد‬ ُ٘‫ٝن‬ ُ‫ا‬ ‫ٝوترض‬,ٍ‫ٍتقد‬ ‫ٗىحرات‬ ,‫ٍٗتْ٘ػ‬ ,ٞ‫ػاى‬ ‫ات‬‫تقد‬ ٚ‫ػي‬ ‫اىقد‬ ِ‫ػ‬ ً‫ال‬‫فع‬‫ٗاىَقترحةات‬ ‫االفنا‬ ٌٝ ‫اىحْاء‬‫االفةر‬ ‫ٍةغ‬ ‫ابل‬ ‫تت‬ ‫اىسَات‬ ٓ‫ٕٗت‬ ‫ٗاىتحصر‬ ‫اىتدس‬ ٚ‫ػي‬ ‫ٗاىقد‬ٝ‫اىةت‬ ‫اق‬ِ٘‫ية‬ َُٝ‫أس‬ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬‫حٞة‬ ٗ‫ق‬ ‫اصحح‬‫أس‬ٜ‫ف‬ ً‫ا‬ٍَٖ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬‫اىَْظَات‬ٓ‫تةثيٞر‬ ٘‫ٕة‬ ‫كىةل‬ ‫اء‬ ٗ ‫ٗاىسةح‬ ‫ٗاىنحٞةر‬ ‫اىصغٞر‬‫ػَيٞةات‬ ٜ‫فة‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ‫االقا‬‫ػد‬ ٛ‫ٝؤق‬ ُ‫ا‬ ِ‫َٝن‬ ٞ‫ح‬‫تة٘فر‬ ً‫أس‬ٔ‫ظةؼو‬ ٗ‫ا‬ ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬,‫بؼَيٞة‬ ً‫اىقٞةا‬ ٜ‫فة‬ ‫اىولةو‬ ٚ‫اىة‬ ُ‫ما‬ ‫ٗىَا‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬‫ةترات‬ ‫اال‬ ‫االقا‬ ,ٞ‫٘ى‬ ‫ٍسة‬ ٌٖٞ‫ػية‬ ‫ٝقغ‬ ِٝ‫اىت‬ ُ٘ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ِ‫ٍة‬ ‫اةةء‬ ٌ‫ٕة‬ ,ٞ‫ٞج‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ً‫االٕتَا‬ ,َٕٞ‫ا‬ ‫تتعح‬‫أس‬.ٔٞ‫ػي‬ ,‫ٗاىَتافظ‬ ٔ‫ٗتَْٞت‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ٗ‫ت‬‫ةر‬‫ة‬‫ؼتح‬‫ةات‬‫ة‬َ‫ٍْظ‬,‫ة‬‫ة‬َْٞٞ‫اى‬ ,‫ة‬‫ة‬ٝٗ‫االق‬ ,‫ةْاػ‬‫ة‬‫ص‬ِ‫ة‬‫ة‬ٍ‫ةاغ‬‫ة‬‫تح‬ ‫ال‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٗكى‬ ً‫ا‬ ٘‫ة‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬ٕ‫ر‬ ‫ٗام‬ ,ٞ‫ةْاػ‬‫ة‬‫اىص‬ ‫ةات‬‫ة‬َ‫اىَْظ‬ ٌ‫ة‬‫ة‬ٕ‫ا‬ ‫ٗص‬ ‫بتٞا‬ ‫ٍْتجاتٖا‬ٗ‫ق‬ ‫ىٖا‬ ‫مَا‬ ُ‫االّسا‬ ,‫ت‬ْٜ‫اى٘غ‬ ‫االصتصاق‬ ٜ‫ف‬ ٛ٘ٞ‫ٗح‬ ً‫ٕا‬‫فٖٞةا‬ ‫َا‬ ‫ةت‬ ‫اال‬ ٌ‫حجة‬ ‫بنحةر‬ ‫ٗتتَٞة‬ ‫اىؼَةو‬ ‫فةرل‬ ِ‫ٍة‬ ‫اىؼدٝةد‬ ‫ٗت٘فر‬‫ٗتتْةاف‬‫ٍْظَةات‬,‫اى٘غْٞة‬ ,‫االقٗٝة‬ ,‫صةْاػ‬ٗ ‫اىةحؼط‬ ‫بؼعةٖا‬ ‫ٍةغ‬‫اىؼدٝةد‬ ‫ٍةغ‬ِ‫ٍة‬
 16. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 2 ‫ٍْظَات‬,ٞ‫االاْح‬ ‫اىدٗاء‬ ‫تصْٞغ‬‫بات‬ ٞ‫ح‬ٜ‫اىَتية‬ ‫اىدٗاء‬ ‫٘ف‬‫ةات‬ َ‫اى‬ ‫بَْتجةات‬ ‫ٝؼة‬ِ‫ٍة‬‫اىَْظَةات‬‫ٍختية‬ ِ‫ٍة‬ ٌ‫اىؼاى‬ ‫قٗه‬ً‫ا‬‫ّٗظر‬َِٞ‫اى‬ ً‫الّعَا‬,َٞ‫اىؼاى‬ ‫اىتجا‬ ,َ‫ٍْظ‬ ٚ‫اى‬‫اىسة٘ف‬ ‫ةٞوتح‬ ‫كىةل‬ ُ‫فةئ‬ ‫باتواصٞاتٖا‬ ً‫ٗاالىتةا‬,‫بترٝة‬ ,‫ماٍي‬ِ‫ػة‬ ً‫ال‬‫فعة‬ ‫اىةدٗه‬ ‫مةو‬ ٍِٗ ,ٝٗ‫االق‬ ‫ىنو‬‫اىة‬ ‫ٍةا‬ ٜ‫ٗاىتة‬ ‫اىجدٝةد‬ ,‫اأقٗٝة‬ ‫ىتصةْٞغ‬ ‫اىتةراىٞت‬ ً٘‫ة‬ ‫فةرض‬ ,‫اىونرٝة‬ ,‫اىَينٞة‬ ‫بتقة٘ف‬ ‫تتَتةغ‬‫ٕٗةتا‬‫ٝوةرض‬ ٛ٘‫ة‬‫ة‬‫اىق‬ ٜ‫اىتْافسة‬ ‫اى٘ظةغ‬ٚ‫ػية‬‫ٍْظَةات‬,‫االقٗٝة‬ ,‫صةْاػ‬,‫اىَْٞٞة‬‫ةاء‬‫ة‬ْ‫ب‬ ً‫ىيقٞا‬ ٔٞ‫ػي‬ ,‫ٗاىَتافظ‬ ‫ٍتَٞة‬ ٛ‫فنر‬ ‫ٍاه‬ ‫أس‬ ‫٘ٝر‬ ‫ٗت‬ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬ ,ٞ‫بؼَي‬‫ات‬َْ٘‫اى‬ ٍِ ‫تَنْٖا‬ ٜ‫اىت‬ ,‫ح‬ ‫اىَْا‬ ‫اىَْا‬ ,ٖ‫ٍٗ٘اا‬ ‫غ‬ ٘‫ٗاىت‬‫اىس٘ف‬ ٜ‫ف‬ ‫ٗظؼٖا‬ ٚ‫ػي‬ ‫ٗاىتوا‬ ,‫فس‬. ‫اال‬ ,‫صْاػ‬ ‫اع‬ ‫ص‬ ,َٕٞ‫ا‬ ٍِ ٌ‫اىرغ‬ ٚ‫فؼي‬ْٜ‫اىة٘غ‬ ‫ىالصتصةاق‬ ً‫ٕا‬ ‫مرافد‬ ,ٝٗ‫ق‬‫ٝيةل‬ ٌ‫ىة‬ ٔ‫اّة‬ ‫اال‬ٜ‫اىنةاف‬ ً‫االٕتَةا‬ ِٞ ‫ٗاىدا‬ ِٞ ‫اىحاح‬ ‫صحو‬ ًٍِ‫اىٖةا‬ ٛ٘‫اىتٞة‬ ‫اع‬ ‫اىق‬ ‫بٖتا‬ ‫تتؼيل‬ ‫ات‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫بؼَو‬,‫ىَتاٗىة‬ ,‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ٓ‫ٕةت‬ ٜ‫تةثت‬ ‫ْٕةا‬ ِ‫ٍٗة‬ ً‫ةا‬‫ة‬َ‫إت‬ ٙ‫ةد‬‫ة‬ٍ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ‫ةرع‬‫ة‬‫اىتؼ‬‫ةات‬‫ة‬َ‫اىَْظ‬,‫ة‬‫ة‬َْٞ‫بت‬ ,‫ة‬‫ة‬ٝٗ‫ىألق‬ ,‫ةْؼ‬‫ة‬‫اىَص‬ ,‫ة‬‫ة‬َْٞٞ‫اى‬‫أس‬ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫ةاه‬‫ة‬َ‫اى‬‫اىت‬ ‫ةتا‬‫ة‬‫ٗم‬ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ‫ةرع‬‫ة‬‫ؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬‫تٖا‬ ‫ٍَا‬‫ى‬ِٞ‫ب‬ ‫االير‬ ,‫ػالص‬ ‫تْاٗى‬ ٜ‫اىت‬ ٘‫ٗاىحت‬ ‫ات‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ,ٝ‫ىَتدٗق‬ ً‫ا‬‫ّٗظر‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬ ,ٞ‫ؼَي‬ ‫اىَتغٞرات‬ ٓ‫ٕت‬‫فقد‬ً‫صا‬‫اىحاح‬‫ب‬,ٞ‫اىتاى‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ٜ‫ف‬ ‫كىل‬ َِٞ‫تع‬. ‫ةا‬‫ة‬‫غ‬ ‫ا‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫اى‬ ,‫ة‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ٓ‫ةت‬‫ة‬ٕ ٌٞ‫ة‬‫ة‬‫تقس‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٗص‬ٜ‫ة‬‫ة‬‫اىَْٖج‬,‫ة‬‫ة‬‫ٗيالي‬ ,‫ةابق‬‫ة‬‫اىس‬ ‫ةات‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ٗاىد‬ ,‫ة‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫نٍْٖج‬ ,‫ة‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ىيد‬ ‫ى‬ ‫فص٘ه‬‫اأٗه‬ ‫اىوصو‬ ‫صت‬ًٖ٘‫ىَو‬ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ‫أس‬ٓ‫ٗػْاصر‬ٗ‫غةرف‬ٔ‫ة‬ ‫صٞا‬‫ٗاق‬‫ا‬ٔ‫تة‬,‫بؼة‬ ‫أ‬ ٚ‫ػية‬ ‫ٗااةتَو‬ ‫االٗه‬ ‫ة‬‫ة‬‫اىَحت‬ ‫ةاٗه‬‫ة‬ْ‫ت‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٍحاح‬ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬ ٛ‫ةد‬‫ة‬َٖٞ‫ت‬ ‫ةدىو‬‫ة‬ٍ‫ةات‬‫ة‬ّ٘‫ٍن‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ‫ةتَو‬‫ة‬‫اا‬ ّٜ‫ةا‬‫ة‬ ‫اى‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٗاىَحت‬ ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫ةاه‬‫ة‬َ‫اى‬ ‫أس‬ ‫صٞاس‬ ‫ٍٗست٘ٝات‬‫اىَا‬ ‫أس‬‫ى‬ ‫فقد‬ ‫اى‬ ‫اى‬ ‫اىَحت‬ ‫اٍا‬ ٛ‫اىونر‬ ‫ه‬ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ ‫صٞاس‬ ‫ٍٗؤارات‬ ‫رف‬ ‫ى‬ ‫صت‬ ‫ٗى‬ ‫اىرابةةغ‬ ‫اىَحتةة‬ ً‫ا‬‫ٗاىٞةةر‬‫صةةت‬‫قا‬‫اىَةةاه‬ ‫أس‬‫فقةةد‬ ّٜ‫ةةا‬ ‫اى‬ ‫اىوصةةو‬ ‫أٍةةا‬ ٛ‫اىونةةر‬‫صةةت‬‫ى‬ً٘‫ىَوٖةة‬‫ا‬‫قا‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬‫صٞاغتٖا‬ ‫ٍٗراحو‬ٚ‫ػي‬ ‫ااتَو‬ ‫ٗصد‬,‫ىَس‬‫ٍحاحة‬ٜ‫فة‬ ٛ‫تَٖٞةد‬ ‫ٍةدىو‬ ‫االٗه‬ ‫اىَحتة‬ ‫تْةاٗه‬‫االقا‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫فق‬ ّٜ‫ةةا‬‫ة‬ ‫اى‬ ‫ةة‬‫ة‬‫اىَحت‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٍ‫ا‬ ,ٞ‫ةةتراتٞج‬‫ة‬ ‫اال‬‫ةة‬‫ة‬‫اى‬ ‫اى‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ٗاىَحت‬ ٜ‫ةةتراتٞج‬‫ة‬ ‫اال‬ ‫ةةو‬‫ة‬ٞ‫ىيتتي‬ ‫ةةت‬‫ة‬‫ص‬‫ةةاٗه‬‫ة‬ْ‫ت‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫فق‬‫ا‬ٔ‫ةة‬‫ة‬‫ىت٘ا‬ ٜ‫تراتٞج‬ ‫اال‬‫اٍا‬‫اى‬ ‫اىَحت‬‫ى‬ ‫فقد‬ ‫رابغ‬ٜ‫ةتراتٞج‬ ‫اال‬ ‫ىيخٞةا‬ ‫صةت‬,‫ىؼالصة‬ ‫ةرف‬ ‫ت‬ ٛ‫اىةت‬ ٍ‫اىخةا‬ ‫اىَحتة‬ ً‫ا‬‫ٗاىٞةر‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫ٗصٞاغ‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ‫أس‬ ,َْٞ‫ت‬ ِٞ‫ب‬ ‫اأير‬‫ى‬ ‫فقةد‬ ‫اى‬ ‫اى‬ ‫اىوصو‬ ‫أٍا‬‫ٗاىتحةا‬ ‫اىْتةا‬ ‫ىتتيٞةو‬ ‫صةت‬ ‫ٍحاح‬ ,‫يالي‬ ٚ‫ػي‬ ‫ٗااتَو‬ ‫اىورظٞات‬‫تخصةٞت‬ ٌ‫تة‬‫اىَحتة‬ ‫اٍةا‬ ,‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ,‫ٗػْٞة‬ ‫ٍجتَةغ‬ ‫ى٘صة‬ ‫االٗه‬ ‫اىَحتة‬ ‫ى‬ ‫فقد‬ ّٜ‫ا‬ ‫اى‬‫تخصةٞت‬ ٌ‫تة‬ ً‫ا‬‫ٗاىٞةر‬ ,‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫ٍتغٞةرات‬ ‫حة٘ه‬ ,‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ,ْٞ‫ػ‬ ‫تجابات‬ ‫ٗا‬ ‫اء‬ ‫آ‬ ,‫ٍْٗاصل‬ ‫ىتتيٞو‬ ‫صت‬ ‫اى‬ ‫اى‬ ‫اىَحت‬‫الىتحا‬ٔ‫تخصٞص‬ ٌ‫ت‬ ‫فقد‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ٍِ ‫اأىٞر‬ ّ‫اىجا‬ ‫أٍا‬ ‫اىورظٞات‬‫ى‬‫تْتااات‬ ‫ال‬. ‫ٗاىت٘صٞات‬
 17. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 3 ‫اإلطار‬‫امليوجي‬‫للدراسة‬‫السابكة‬‫والدراسات‬ ‫الدراسة‬‫ميوجية‬:ً‫ال‬‫او‬ ‫السابكة‬‫الدراسات‬:ً‫ا‬‫ثاىي‬
 18. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 4 :‫الدراسة‬‫ميوجية‬:ً‫ال‬‫أو‬The StudyofMethodology 1-‫مصكلة‬‫الدراسة‬:Problem of The Study ٍِٝ َِٞ‫اى‬ ٜ‫ف‬ ,ٞ ‫اىدٗا‬ ,‫اىصْاػ‬ ‫اع‬ ‫ص‬ ‫ؼد‬‫أ‬‫حٞةا‬ ٚ‫ػية‬ ‫ٍحااةر‬ ‫أيةر‬ ِ‫ٍة‬ ٔ‫ىة‬ ‫ىَةا‬ ,‫اىَتيٞة‬ ,ٞ‫اىصةْاػ‬ ‫اػةات‬ ‫اىق‬ ٌٕ ‫ٗصت‬,ٖ‫ا‬ ٍِ ‫االفراق‬ ,‫ػَي‬ ٜ‫ف‬ ٔ‫ٍٗسإَت‬ِٞ‫ب‬ ,‫اىَْافس‬ ‫حد‬ ‫قٝاق‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫ّٗظر‬ ٙ‫أىر‬ ,ٖ‫ا‬ ٍِ ,ٝ‫االصتصاق‬ ,َْٞ‫اىت‬ ,ٞ ‫ٍْظَات‬‫اال‬ ,‫صْاػ‬ٗ ,ٞ‫اىَتي‬ ,ٝٗ‫ق‬‫اىَْظَات‬,ٞ‫االاْح‬,‫اىَْٞٞة‬ ‫اىسة٘ف‬ ‫ق‬ ٘‫اىَسةت‬ ,‫االقٗٝة‬ ‫ٍْتجةات‬ ‫اصتتَة‬ ‫حٞة‬ ‫اى٘احد‬ ٜ‫اىَتي‬ ٜ ‫اىدٗا‬ ‫اىَْت‬ ‫بات‬ ٚ‫حت‬‫ٍغ‬ ‫ٝتْاف‬‫ٕةتا‬ ٜ‫فة‬ ‫اىْجام‬ ‫ٝصحح‬ ٜ‫ٗباىتاى‬ ‫ق‬ ٘‫اىَست‬ ‫اىَْتجات‬ ٍِ ‫اىؼدٝد‬ ‫اىس٘ف‬ٕ٘‫ىتيل‬‫اىَْظَات‬‫ىةتىل‬ ,‫اىَْافسة‬ ,ٖ‫ٍ٘اا‬ ٍِ ‫تَنْٖا‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫ا‬ ‫ىدٖٝا‬ ٜ‫اىت‬‫أ‬ٚ‫ػية‬ ‫صةحح‬‫ٍْظَةات‬,‫صةْاػ‬ ,ٞ‫اىَتي‬ ,ٝٗ‫االق‬‫أ‬ْٜ‫تح‬ ُ‫أس‬‫ٍة‬ ‫تَنْٖةا‬ ,‫فؼاىة‬ ,ٞ‫تْافسة‬ ‫ةتراتٞجٞات‬ ‫ا‬ ,‫صةٞاغ‬ ٚ‫ػي‬ ‫صاق‬ ‫ٍتَٞة‬ ٛ‫فنر‬ ‫ٍاه‬‫تتقٞةل‬ ِ ‫اىس٘ف‬ ٜ‫ف‬ ‫ٗاىتو٘ف‬ ‫اىْجام‬‫ىةرأس‬ ٜ‫االٝجةاب‬ ‫اىتةثيٞر‬ ٚ‫اىة‬ ‫ةات‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫بؼط‬ ‫ّتا‬ ‫ىيص‬ ‫فقد‬ٜ‫فة‬ ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬‫أ‬‫قاء‬ ‫ٗتؼتحر‬ ,‫ح‬ ‫اىَْا‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ‫اىتٞا‬ ِ‫ػ‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫ىٖا‬ ,ٞ‫اىتْافس‬ ‫ات‬ ‫اىقد‬ ,َْٞ‫ٗت‬ ‫اىَْظَات‬‫ٍْظَات‬,‫االقٗٝة‬ ,‫صةْاػ‬ ٍِ ,ٞ‫اىَتي‬‫أ‬ٌٕ‫اىَْظَات‬‫ٝج‬ ٜ‫اىت‬‫أ‬,‫اىَْافس‬ ,ٖ‫ٍ٘اا‬ ‫ىالىٖا‬ ٍِ ‫ٞغ‬ ‫تست‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫ا‬ ‫ىدٖٝا‬ ُ٘‫ٝن‬ ُ‫ف‬‫ي‬‫اصحت‬ ‫قد‬ ‫اىَْظَات‬ ِٞ‫ب‬ ,ٞ‫اىتقٞق‬ ,‫اىَْافس‬,‫ٗتَْٞة‬ ‫بْةاء‬ ,‫ٍتاٗىة‬ ٜ‫فة‬ ‫ةو‬ َ‫تت‬ ٜ‫اىَؼرفة‬ ‫االصتصةاق‬ ,‫ة‬ ٞ‫ب‬ ٜ‫فة‬‫أس‬‫بنةو‬ ٛ‫فنةر‬ ‫ٍةاه‬ ,ْ‫اىََن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ٘‫اى‬ً‫ا‬‫ّٗظر‬ً‫الّعَا‬َِٞ‫اى‬ٚ‫ػية‬ ً‫ا‬‫ىةاٍة‬ ‫ٝصةحح‬ ,‫اىؼاىَٞة‬ ‫اىتجةا‬ ,‫ٍْظَة‬ ٚ‫اى‬‫ٍْظَةات‬,‫االقٗٝة‬ ,‫صةْاػ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ,‫صٞاغ‬ ٚ‫ػي‬ ‫صاق‬ ٛ‫فنر‬ ‫ٍاه‬ ‫أس‬ ‫٘ٝر‬ ‫ٗت‬ ,َْٞ‫ت‬. ,‫ٗاىَْافس‬ َْ٘‫ٗاى‬ ‫اىحقاء‬ ٍِ ‫تَنْٖا‬ ‫راتٞجٞات‬ ٔٞ‫ٗػي‬٘‫بي‬ ِ‫َٝن‬ ّٔ‫فئ‬ ً‫تقد‬ ‫ٍا‬ ‫ىاله‬ ٍِٗ,‫ٍلني‬, ‫ا‬ ‫اىد‬5 ,ٞ‫اىتاى‬ ,‫ي‬ ‫اأ‬ ٜ‫ف‬ (‌‫أ‬)‌‫يب‌يسزٕٖ‌اْزًبو‬‫انًُظًبد‬‌‌‫انًُٛٛخ‌انًصُعخ‌نألدٔٚخ‬‌‫ثزًُٛخ‬‌‫رأس‬‌٘‫انًبل‌انفكر‬‌‫؟‬ (‌‫ة‬)ٖٕ‫يب‌يسز‬‌‫يًبرسخ‬‌‫انًُظًبد‬‌‫انًُٛٛخ‌انًصُعخ‌نألدٔٚخ‬‌‫ن‬‫عًهٛخ‌صٛبغخ‬‌‫ا‬‫سزرارٛجٛخ‬‌‫االعًبل‬‌‫؟‬ (‌‫ج‬)‌‫يب‬‫أثر‬‌‌‫رًُٛخ‬‫رأس‬‌‌ٙ‫انًبل‌انفكر٘‌ف‬‌‫صٛبغخ‬‫ا‬‫سزرارٛجٛخ‬‌‫االعًبل‬‌‌ٙ‫ف‬‫انًُظًبد‬‌‌‫انًُٛٛخ‌انًصُعخ‬‫نألدٔٚخ‬‌‫؟‬ (‌‫د‬)ٙ‫ل‬‫ل‬‫ٛخ‌ف‬ ‫لب‬‫ل‬‫لخ‌ايص‬‫ل‬‫لرٔد‌راد‌دالن‬‫ل‬‫لذ‌ف‬‫ل‬ ٕ‫لم‌ر‬‫ل‬ْ‌ٖٕ‫لز‬‫ل‬‫لٕل‌يس‬‫ل‬‫لخ‌ي‬‫ل‬ُٛ‫لراد‌انع‬‫ل‬‫لبد‌اف‬‫ل‬‫بث‬ ‫ا‬‌‌‫لبو‬‫ل‬ً‫اْز‬‫لبد‬‫ل‬ً‫انًُظ‬‌‌‫لخ‬‫ل‬ًُٛٛ‫ان‬ ‫انًصُعخ‌نألدٔٚخ‬‌‌‫ثزًُٛخ‬‫رأس‬‌٘‫انًبل‌انفكر‬‌(‌‫رعزٖ‌نهًزغٛلراد‌انزبنٛلخ‬‫انًُظًلخ‬‌,ٙ‫انًؤْلم‌انعهًل‬‌‫,‌انًركلز‬ ‌ٙ‫انٕظٛفٙ,‌يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬‫)‌؟‬ (‌ِ)ٙ‫ٛخ‌فل‬ ‫ذ‌فرٔد‌راد‌دالنلخ‌ايصلب‬ ٕ‫ْم‌ر‬‌ٖٕ‫بثلبد‌افلراد‌انعُٛلخ‌يلٕل‌يسلز‬ ‫ا‬‌‫يًبرسلخ‬‌‫انًُظًلبد‬‌‌‫انًُٛٛلخ‬ ‫انًصُعخ‌نألدٔٚخ‬‌‫ن‬‫عًهٛخ‌صٛبغخ‌ا‬‫سزرارٛجٛخ‬‌‫االعًبل‬‌‫رعزٖ‌نهًزغٛراد‌انز‬(‌‫بنٛخ‬‫انًُظًخ‬‌,ٙ‫انًؤْلم‌انعهًل‬‌, ‌ٙ‫انًركز‌انٕظٛفٙ,‌يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬‫)‌؟‬‌
 19. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 5 2-‫أهنية‬‫الدراسة‬:Importance of The Study ‫أ‬.:‫اليظرية‬‫االهنية‬ ‫ةة٘ع‬‫ة‬‫ٍ٘ظ‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ٝؼتح‬‫أس‬‫ةة٘ػات‬‫ة‬‫اىَ٘ظ‬ ِ‫ةة‬‫ة‬ٍ ٛ‫ةةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫ةةاه‬‫ة‬َ‫اى‬‫اىَؼا‬‫ةة‬‫ة‬‫ص‬‫ر‬ٛ ‫االقا‬ ‫االقل‬ ٜ‫ةة‬‫ة‬‫ف‬ٔ‫ةةو‬‫ة‬‫ب٘ص‬‫ةةر‬‫ة‬ ‫ام‬ ,َٞ‫ص‬ ‫اىَ٘ا٘قات‬ٜ‫ف‬, ‫أّل‬‫اىَْظَات‬ٜ‫ف‬ِٝ‫اىؼقد‬, ‫اى‬ ‫اى‬ ,ٞ‫اأىو‬ ٍِ ِٞ‫اأٗى‬ٜ‫ف‬‫ٞاف‬,‫اىَؼرف‬ ‫اصتصاق‬ٓ‫ٕت‬ ‫ترمة‬ ٗ ‫ة٘س‬‫ة‬َ‫اىَي‬ ‫ةر‬‫ة‬ٞ‫غ‬ ‫ة‬‫ة‬ّ‫اىجا‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ,‫ة‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬‫ةر‬‫ة‬‫ٍحاا‬ ‫ةنو‬‫ة‬‫بل‬,‫ة‬‫ة‬َ‫اىَْظ‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬ٛ‫ةت‬‫ة‬‫ٗاى‬ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬ ‫ة٘ف‬‫ة‬‫ٝتو‬ٓ‫ةثيٞر‬‫ة‬‫ت‬,‫ة‬‫ة‬ٝ‫اىَاق‬ ‫ة٘ه‬‫ة‬‫االص‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ , َ٘‫اىَي‬‫ة‬‫ا‬ ٍِ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ٓ‫ٕت‬ ,َٕٞ‫ا‬ ‫ٗتظٖر‬‫د‬,‫تَْٞة‬ ً٘‫ٍوٖة‬ ِ‫ٍة‬ ً‫ال‬‫مة‬‫أس‬‫اىَةاه‬ٛ‫اىونةر‬ً٘‫ٍوٖة‬ ‫حٞةل‬ ‫ٗت‬‫االقا‬ ‫ترات‬ ‫اال‬,َْٞٞ‫اى‬ ‫االػَاه‬ ‫ٍْظَات‬ ٜ‫ف‬ ,ٞ‫ٞج‬ٛ‫ٗاىةت‬ ٛ‫اىحلةر‬ ‫باىؼْصةر‬ ‫اىَحاار‬ ‫تحاغٖا‬ ‫ا‬ ٍِ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ,َٕٞ‫ا‬ ٜ‫تثت‬ ‫مَا‬ ,‫ىيَْظَة‬ ‫ق‬ ٘‫ٍة‬ ٌ‫إٔة‬ ‫ٝؼتحةر‬ ‫مَةا‬ ‫اٟالت‬ ٗ‫أ‬ ,‫حٞؼٞة‬ ‫اى‬ ‫ق‬ ‫اىَة٘ا‬ ‫ىالع‬ ٚ‫ػي‬ ,ٍ‫أ‬ ٛ‫أ‬ ٗ‫ر‬ ‫ى‬ ٜ‫اىتقٞق‬ ‫اىَصد‬ ‫و‬ َٝٔ‫أّة‬ ‫٘ه‬ ‫اىَس‬‫إدافٖا‬ ‫تتقٞل‬ ِ‫ػ‬ ‫ٗاالىٞر‬ ‫االٗه‬‫إك‬,َْٞ‫ت‬ ٚ‫ػي‬ ‫االّواف‬ ‫ؼد‬ٝ‫أس‬ٚ‫تسؼ‬ ً‫ا‬ٝ ‫َا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ً‫ا‬‫ٍلرٗػ‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ٜ‫اىَؼرف‬ ‫ق‬ َ٘‫اى‬ ‫ٝتققٖا‬ ٜ‫اىت‬ ‫ات‬ ٘‫باى٘ف‬ ,‫ي‬ َ‫ٍت‬ ,ٝ‫ٍاق‬ ‫إداع‬ ‫تتقٞل‬ ٚ‫اى‬ ٍْٔ ‫اىَْظَات‬,‫ظاف‬ ‫با‬‫غٞر‬ ‫االٕداع‬ ٚ‫اى‬ ‫افعو‬ ٌٝ‫بتقد‬ ,‫ي‬ َ‫اىَت‬ ,ٝ‫اىَاق‬ٜ‫اىت‬ ‫االػَاه‬ ‫فَْظَات‬ ِٝ‫ىيَستوٞد‬ ‫اىخدٍات‬ٔ‫ت٘اا‬‫اىتاق‬ ,‫اىَْافس‬‫اىؼَةو‬ ‫ػيٖٞا‬ ‫ٝج‬ ,‫اىونرٝة‬ ‫ق‬ ‫اىَة٘ا‬ ِ‫ٍة‬ ‫تواق‬ ‫اال‬ ٚ‫ػي‬ ‫تستْد‬ ‫ٍؼاصر‬ ‫تراتٞجٞات‬ ‫ا‬ ,‫صٞاغ‬ ٚ‫ػي‬ٚ‫ػية‬ ‫ٗاىتوةا‬‫أس‬ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬ ‫قاىيٖةا‬ ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ ‫ة٘ٝر‬ ‫ت‬ ٚ‫اىة‬ ‫ةتْاق‬ ‫باال‬ ‫اال‬ ٌ‫ٝةت‬ ‫ال‬ ‫اىَؼاصر‬ ,‫اىَْافس‬ ‫رٗع‬ ٜ‫ف‬ ‫االػَاه‬ ‫ٍْظَات‬ ‫فحقاء‬ ٓ ‫َا‬ ‫ةت‬‫ة‬ ‫ٗا‬ ٔ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫اقا‬ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫ٗمٞو‬‫ةغ‬‫ة‬ٍ ٌ‫ةج‬‫ة‬‫ْٝس‬ ‫ةا‬‫ة‬َ‫ٗب‬ ,‫ة‬‫ة‬‫فؼاى‬ ,ٞ‫ةتراتٞج‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫اقا‬ ُ٘‫ة‬‫ة‬‫ٝن‬ ‫ة‬‫ة‬ٞ‫بت‬ ٔ‫ة‬‫ة‬ ‫ٗصٞا‬ٛ‫ةاق‬‫ة‬‫اىت‬ ُ‫ةر‬‫ة‬‫اىق‬ ‫ةات‬‫ة‬‫يح‬ ‫ٍت‬ ِٝ‫ٗاىؼلر‬. ,‫ةةٞاغ‬‫ة‬‫ٗص‬ ٛ‫ةةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫ةةاه‬‫ة‬َ‫اى‬ ‫أس‬ ,‫ةة‬‫ة‬َْٞ‫ت‬ ِٞ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫االي‬ ,‫ةة‬‫ة‬‫ػالص‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫باىتح‬ ‫ةة‬‫ة‬َ‫إت‬ ٜ‫ةة‬‫ة‬‫اىت‬ ‫ةةات‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫ةةد‬‫ة‬ْ‫ى‬ ً‫ا‬‫ةةر‬‫ة‬‫ّٗظ‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ٜ‫ىن‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ٓ‫ٕت‬ ‫ااءت‬‫س‬ ‫تد‬‫اىَؼاصر‬ ٛ٘ٞ‫اىت‬ ‫اىَ٘ظ٘ع‬ ‫ٕتا‬ ٜ‫ف‬‫ا‬ ‫ٝؼتقةد‬ ‫حٞة‬‫اىجٖةد‬ ُ‫ا‬ ‫ىحاحة‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫حٞق‬ ‫ٗاىت‬ ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىْظ‬ِٝ‫ةدٗق‬‫ة‬‫ٍت‬ ‫اال‬ ‫ةا‬‫ة‬ٍ‫ٗاى‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫اىتقص‬ ِ‫ة‬‫ة‬ٍ ‫ةد‬‫ة‬ٝ‫اىَة‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫اى‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫ٗٝتت‬‫ةو‬‫ة‬ٞ‫تتي‬ٓ‫ةت‬‫ة‬ٖ‫ى‬ ُ٘‫ة‬‫ة‬‫ٝن‬ ُ‫ا‬ ِ‫ة‬‫ة‬‫َٝن‬ ٜ‫ةاى‬‫ة‬‫ٗباىت‬ . ‫اىَ٘ظ٘ع‬ ‫ٕتا‬ ٜ‫ف‬ ٛ‫اىونر‬ ‫االيراء‬ ‫ٝاق‬ ٜ‫ف‬ ً‫ا‬ ٗ‫ق‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫ب‬.‫االهنية‬‫التطبيكية‬: ‫ىرا‬ٜ‫فة‬ ‫اء‬ ‫اىَةد‬ ,‫يٝة‬ ‫تؼَٞةل‬ ٜ‫ف‬ ٌٖ‫تس‬ ٜ‫اىت‬ ‫ٗاىت٘صٞات‬ ‫تْتااات‬ ‫اال‬ ٍِ ,‫بَجَ٘ػ‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬‫ٍْظَةات‬ ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ ,‫ة‬‫ة‬َْٞ‫ىت‬ ٛ٘‫ة‬‫ة‬ٞ‫ٗاىت‬ ٌ‫اىَٖة‬ ٗ‫ةد‬‫ة‬‫باى‬ ,‫اىَْٞٞة‬ ,‫ة‬‫ة‬ٝٗ‫االق‬ ,‫صةْاػ‬ً‫إتَةا‬ ٛ‫ةؤق‬‫ة‬ٝ ‫حٞة‬‫ةات‬‫ة‬َ‫اىَْظ‬,‫ة‬‫ة‬َْٞ‫بت‬ ‫ٗاةتل‬ ‫ةا‬‫ة‬ٖ‫ٗاب‬ ,ٞ‫اىتْافسة‬ ‫تٖا‬ ‫صةد‬ ‫ةة‬‫ة‬ٝ‫ٗتؼة‬ ,‫اىربتٞة‬ ‫ٝةاق‬ ٗ ,‫ة‬‫ة‬ٞ‫االبداػ‬ ‫ات‬ ‫اىقةد‬ ,‫تَْٞة‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫اى‬ ٛ‫اىونةر‬ ‫ةَاىٖا‬ ‫أ‬ِ ‫ةا‬‫ة‬‫اىةب‬ ٌ‫ٗفٖة‬ ,‫صةٞاغ‬ ,ٞ‫ػَي‬ ٜ‫ف‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ ‫أس‬ ,َْٞ‫ت‬ ٗ‫ق‬ ‫ٗمتىل‬ ,ٞ‫اىتْافس‬ ‫اىَةاٝا‬ ‫تتقٞل‬ ِ‫ػ‬ ً‫ال‬‫فع‬ ٌٖ ‫ٗال‬ ‫ٗتؼةٝة‬ ‫اال‬ ‫اىَست٘ٝات‬ ‫ٍختي‬ ٜ‫ف‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ‫حٞل‬ ‫ٗت‬ٍِ ‫ي‬ ‫ٝت‬ ٛ‫اىت‬ ‫ٍر‬‫اىَْظَات‬‫اىَاه‬ ‫أس‬ ,َْٞ‫بت‬ ً‫االٕتَا‬ ٗ‫ظر‬ ‫ةتراتٞجٞا‬‫ة‬ ‫اال‬ ,‫ةٞاغ‬‫ة‬‫ص‬ ٚ‫ة‬‫ة‬‫ػي‬ ‫ةاق‬‫ة‬‫ص‬ ُ٘‫ة‬‫ة‬‫ىتن‬ ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىون‬‫ت‬َِٞ‫ة‬‫ة‬‫اى‬ ً‫ةَا‬‫ة‬‫اّع‬ ‫ةو‬‫ة‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬ ً‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ٗىص٘ص‬ ,‫ة‬‫ة‬‫اىَْافس‬ ِ‫ة‬‫ة‬ٍ ‫ةا‬‫ة‬ْٖ‫تَن‬ ٜ‫ة‬‫ة‬‫اىت‬ ,َٞ‫اىؼاى‬ ‫اىتجا‬ ,َ‫ىَْظ‬‫ٗمتىل‬ٞ‫تنةاى‬ ‫ٗتة٘فٞر‬ ‫بْجةام‬ ‫حٞقٖةا‬ ‫ٗت‬ ,‫ح‬ ‫اىَْا‬ ‫تراتٞجٞات‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬ ٜ‫ف‬ ‫كىل‬ ‫اّؼناس‬ ,ٞ‫ا‬ ‫اىخا‬ ‫ات‬ ‫تلا‬ ‫باال‬ ,ّ‫تؼا‬ ‫اال‬ٗ‫ق‬ ‫اغوةاه‬ ٛ‫ٝةؤق‬ ُ‫ا‬ ِ‫َٝن‬ ‫اىر‬ ّ‫اا‬ ٍِٗ‫أس‬‫تخصةٞت‬ ٚ‫اىة‬ ٛ‫اىونةر‬ ‫اىَةاه‬ ‫صةد‬ ً‫ػةد‬ ٜ‫فة‬ ‫ةو‬ َ‫ٝت‬ ٜ‫ةيح‬ ٗ‫ق‬ ٔ‫ىة‬ ٛ‫اىةت‬ ‫االٍةر‬ ‫ق‬ ‫ىيَة٘ا‬ ‫ء‬ ‫م‬ ‫غٞر‬‫اىَْظَةات‬,‫بقَٞة‬ ‫ٗاىتْحةؤ‬ ‫اتٖا‬ ‫صةد‬ ‫تتدٝةد‬ ٚ‫ػية‬
 20. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 6 ,َْٞ‫بت‬ ً‫فاالٕتَا‬ ‫اىَستقحو‬ ٜ‫ف‬ ‫اػَاىٖا‬‫أس‬‫اى‬ ٛ‫ٝؤق‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬‫ةالم‬ ّٔ‫أ‬ ٔ‫ٕجرت‬ ٗ‫ا‬ ٓ ‫اّديا‬ ‫احتَاالت‬ ‫تقيٞو‬ ٚ ‫اىَْظَات‬‫تتقٞةل‬ ٚ‫اىة‬ ٛ‫ٝةؤق‬ ٛ‫اىةت‬ ‫االٍةر‬ ‫االػَاه‬ ٌ‫ػاى‬ ٜ‫ف‬ ‫ٖا‬ ‫بقا‬ ,ٍ‫اقا‬ ٜ‫ف‬,‫اىَْظَة‬‫ىَٞةة‬ِ‫ػة‬ ‫بٖةا‬ ‫تتَٞةة‬ ,ٞ‫تْافسة‬ ‫ٍْافسٖٞا‬‫ق‬ ‫اىَة٘ا‬ ‫اىَْظَةات‬ ٓ‫ٕةت‬ ‫امتسةال‬ ٜ‫فة‬ ِ‫ٝنَة‬ ‫اىتْةاف‬ ‫ةو‬ ٜ‫فة‬ ‫ٖةا‬ ‫ٗبقا‬ ً٘‫اىٞة‬ ‫االػَةاه‬ ‫ٍْظَةات‬ ‫ّجام‬ ‫فسر‬ ‫اى‬ ,ٝ‫اىحلر‬. ‫اىَْظَات‬ ٓ‫ٕت‬ ‫ت٘ااٖٖا‬ ٜ‫اىت‬ ‫اىتتدٝات‬ ‫و‬ ٜ‫ف‬ ‫االبتنا‬ ٚ‫ػي‬ ‫ٗاىقاق‬ ,ْ‫اىَتَن‬ ‫َونر‬ 3-‫أه‬‫داف‬‫الدراسة‬:Objectives of The Study ٗ‫رٓذف‌انذراسخ‌ان‬‌‫يحبٔنخ‬‌‫رحقٛق‬‌‫األْذاف‬‌ٛ‫اٜر‬‫خ‬‌5‌ ‫أ‬.ٚ‫ػي‬ ‫اىتؼرع‬‫ٍس‬ً‫االٕتَا‬ ٙ٘‫ت‬,َْٞ‫بت‬‫أس‬ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٜ‫ف‬‫اىَْظَات‬,ٝٗ‫ىألق‬ ,‫اىَصْؼ‬ ,َْٞٞ‫اى‬. ‫ل‬.ٙ٘‫ٍست‬ ٚ‫ػي‬ ‫اىتؼرع‬, ‫ٍَا‬,‫صٞاغ‬ ,ٞ‫ػَي‬,ٞ‫تراتٞج‬ ‫ا‬‫االػَاه‬ٜ‫ف‬‫اىَْظَات‬,ٝٗ‫ىألق‬ ,‫اىَصْؼ‬ ,َْٞٞ‫اى‬. ‫ا‬.‫اأ‬ ,‫ة‬‫ة‬‫ػالص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اىتح‬‫ةر‬‫ة‬‫ي‬‫ى‬,‫ة‬‫ة‬َْٞ‫ت‬‫أس‬ٛ‫ةر‬‫ة‬‫اىون‬ ‫ةاه‬‫ة‬َ‫اى‬ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬‫ا‬ ,‫ةٞاغ‬‫ة‬‫ص‬,ٞ‫ةتراتٞج‬‫ة‬‫ةاه‬‫ة‬َ‫االػ‬ٜ‫ة‬‫ة‬‫ف‬‫ةات‬‫ة‬َ‫اىَْظ‬,‫ة‬‫ة‬َْٞٞ‫اى‬ ,ٝٗ‫ىألق‬ ,‫اىَصْؼ‬. ‫ق‬.‫تتدٝد‬‫اى‬ٜ‫ف‬ ‫ورٗف‬‫ح٘ه‬ ,ْٞ‫اىؼ‬ ‫افراق‬ ‫ااابات‬ً‫إتَا‬ ٙ٘‫ٍست‬‫اىَْظَات‬,َْٞٞ‫اى‬,ٝٗ‫ىألق‬ ,‫اىَصْؼ‬,َْٞ‫بت‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ً‫ا‬‫ٗفق‬‫ن‬ ‫ىَتغٞرات‬,َ‫اىَْظ‬َٜ‫اىؼي‬ ‫اىَؤٕو‬‫اىَرمة‬ٜ‫ف‬ ,ٍ‫اىخد‬ ‫ٍد‬ ٜ‫ٞو‬ ٘‫اى‬,َ‫اىَْظ‬. ٓ.‫تتدٝد‬‫اى‬ٜ‫ف‬ ‫ورٗف‬‫حة٘ه‬ ,ْٞ‫اىؼ‬ ‫افراق‬ ‫ااابات‬ٙ٘‫ٍسةت‬,‫ة‬ ‫ٍَا‬‫اىَْظَةات‬,‫اىَْٞٞة‬,‫ىألقٗٝة‬ ,‫اىَصةْؼ‬‫ى‬,‫ؼَيٞة‬ ‫ا‬ ,‫صٞاغ‬,ٞ‫تراتٞج‬‫االػَاه‬ً‫ا‬‫ٗفق‬‫ىَتغ‬‫ن‬ ‫ٞرات‬,َ‫اىَْظ‬َٜ‫اىؼي‬ ‫اىَؤٕو‬‫اىَرمة‬ٜ‫فة‬ ,‫اىخدٍة‬ ‫ٍةد‬ ٜ‫ٞو‬ ٘‫اىة‬ ,َ‫اىَْظ‬. ٗ.ٍِ ,‫ٍجَ٘ػ‬ ٚ‫اى‬ ‫اى٘ص٘ه‬‫تْتااات‬ ‫اال‬‫توٞةد‬ ‫صد‬ ٜ‫اىت‬ ‫ٗاىت٘صٞات‬‫اىَْظَةات‬,‫ىألقٗٝة‬ ,‫اىَصةْؼ‬ ,‫اىَْٞٞة‬ٜ‫فة‬ ‫تؼةٝة‬,َْٞ‫بت‬ ‫إتَاٍٖا‬‫أس‬,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬ ,ٞ‫ػَي‬ ٌ‫ىدػ‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬. 4-‫فرض‬‫يات‬‫الدراسة‬:Hypothèses of The Study ‌ٗ‫رسزُذ‌انذراسخ‌ان‬‫ان‬ٛ‫فرض‬‫بد‬‌‫انزبنٛخ‬‌5‌ ‫أ‬‌.:‌‫الفرضية‌الرئيسية‌االوىل‬‌ ‌"‫ذ‌عالقخ‬ ٕ‫ال‌ر‬‌‫أ‬‫ثر‬‌‫ر‬‫اد‬‌‌‫ٛخ‬ ‫دالنخ‌ايصب‬(‌‫عُذ‌يسزٕٖ‌يعُٕٚخ‬.0.:‌‌≥α‌)‫ن‬‌‫زًُٛخ‬‫رأس‬‌٘‫انًبل‌انفكر‬‌ِ‫ثعُبصر‬‌ ‌‫(رًُٛخ‬‫رأس‬‌‌٘‫انًبل‌انجشر‬-‌‌‫رًُٛخ‬‫رأس‬‌‌ٙ‫انًبل‌انٓٛكه‬-‌‌‫رًُٛخ‬‫رأس‬‌ُٙ ‫انًبل‌انزثب‬)‌‌ٙ‫ف‬‫صٛبغخ‌ا‬‌‫سزرارٛجٛخ‬ ‫االعًبل‬"‌ ٓ‫ٕت‬ ٍِٗ,ٞ‫اىورظ‬٘‫بي‬ ِ‫َٝن‬‫اىورظٞات‬5 ,ٞ‫اىتاى‬ ,ٞ‫اىورػ‬ ‌:‌‫الفرضية‌الفرعيةة‌اووىل‬,‫ػالصة‬ ‫ت٘اةد‬ ‫ال‬‫أ‬‫ك‬ ‫يةر‬‫ات‬‌,‫قالىة‬,ٞ ‫احصةا‬‫ن‬ ,‫ٍؼْ٘ٝة‬ ٙ٘‫ٍسةت‬ ‫ػْةد‬...0≥α‫ى‬,‫تَْٞة‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٓ‫بؼْاصر‬,َْٞ‫نت‬‫أس‬ٛ‫اىحلةر‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ٜ‫اىٖٞنية‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬ْٜ ‫اىةبةا‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ٜ‫فة‬ ,ٞ‫ا‬ ‫اىخا‬ , ٞ‫اىح‬ , ‫ا‬ ‫ق‬.
 21. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 7 ‌‫الفرضية‌الفرعية‬‫الثانية‬‌:,‫ػالصة‬ ‫ت٘اةد‬ ‫ال‬‫أ‬‫يةر‬‫ك‬‫ات‬‌,ٞ ‫احصةا‬ ,‫قالىة‬‫ن‬ ,‫ٍؼْ٘ٝة‬ ٙ٘‫ٍسةت‬ ‫ػْةد‬...0≥α‫ى‬,‫تَْٞة‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٓ‫بؼْاصر‬,َْٞ‫نت‬‫أس‬ٛ‫اىحلةر‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ٖ‫اى‬ ‫اىَةاه‬ٜ‫ٞنية‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ْٜ ‫اىةبةا‬ ‫اىَةاه‬ٜ‫فة‬ ,ٞ‫اىداىي‬ , ٞ‫اىح‬ , ‫ا‬ ‫ق‬. ‌‫الفرضية‌الفرعية‬‫الثالثة‬‌:,‫ػالصة‬ ‫ت٘اةد‬ ‫ال‬‫أ‬‫يةر‬‫ك‬‫ات‬‌,ٞ ‫احصةا‬ ,‫قالىة‬‫ن‬ ,‫ٍؼْ٘ٝة‬ ٙ٘‫ٍسةت‬ ‫ػْةد‬...0≥α‫ى‬,‫تَْٞة‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٓ‫بؼْاصر‬,َْٞ‫نت‬‫أس‬ٛ‫اىحلةر‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ٖ‫اى‬ ‫اىَةاه‬ٜ‫ٞنية‬-,‫تَْٞة‬ْٜ ‫اىةبةا‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ٜ‫فة‬ ,ٝ‫ي‬ ,‫صٞاغ‬,َ‫اىَْظ‬. ‌‫الفرضية‌الفرعية‬‫الرابعة‬‌:,‫ػالصة‬ ‫ت٘اد‬ ‫ال‬‫أ‬‫يةر‬‫ك‬‫ات‬‌,ٞ ‫احصةا‬ ,‫قالىة‬‫ن‬ ,‫ٍؼْ٘ٝة‬ ٙ٘‫ٍسةت‬ ‫ػْةد‬...0≥α‫ى‬,‫تَْٞة‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٓ‫بؼْاصر‬,َْٞ‫نت‬‫أس‬ٛ‫اىحلةر‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ٖٞ‫اى‬ ‫اىَةاه‬ٜ‫نية‬-,‫تَْٞة‬ْٜ ‫اىةبةا‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ٜ‫فة‬ ,‫اى‬ ,‫صٞاغ‬,َ‫اىَْظ‬. ‌‫الفرضية‌الفرعية‬‫اخلامسة‬‌:,‫ػالص‬ ‫ت٘اد‬ ‫ال‬‫أ‬‫يةر‬‫ك‬‫ات‬‌,ٞ ‫احصةا‬ ,‫قالىة‬‫ن‬ ,‫ٍؼْ٘ٝة‬ ٙ٘‫ٍسةت‬ ‫ػْةد‬...0≥α‫ى‬,‫تَْٞة‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٓ‫بؼْاصر‬,َْٞ‫نت‬‫أس‬ٛ‫اىحلةر‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ٖ‫اى‬ ‫اىَةاه‬ٜ‫ٞنية‬-,‫تَْٞة‬ْٜ ‫اىةبةا‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ٜ‫فة‬ ‫إداع‬ ,‫صٞاغ‬,َ‫اىَْظ‬. ‌‫الفرضية‌الفرعية‬‫السادسة‬‌:,‫ػالص‬ ‫ت٘اد‬ ‫ال‬‫أ‬‫يةر‬‫ك‬‫ات‬‌,ٞ ‫احصةا‬ ,‫قالىة‬‫ن‬ ,‫ٍؼْ٘ٝة‬ ٙ٘‫ٍسةت‬ ‫ػْةد‬...0≥α‫ى‬,‫تَْٞة‬‫أس‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬ٓ‫بؼْاصر‬,َْٞ‫نت‬‫أس‬ٛ‫اىحلةر‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬‫أس‬ٜ‫اىٖٞنية‬ ‫اىَةاه‬-,‫تَْٞة‬ْٜ ‫اىةبةا‬ ‫اىَةاه‬ ‫أس‬ٜ‫فة‬ ‫اىحدٝو‬ ‫اىتٞا‬ٜ‫تراتٞج‬ ‫اال‬. ‫ب‬‌.:‌‫الفرضية‌الرئيسية‌الثانية‬‌ ‫ال‌ر‬‌‫ٛخ‬ ‫ذ‌فرٔد‌راد‌دالنخ‌ايصب‬ ٕ‫عُذ‌يسزٕٖ‌يعُٕٚخ‬‌(.0.:‌‌≥α)‌ٙ‫ف‬‌‫بثبد‌افراد‌انعُٛخ‌يٕل‬ ‫ا‬‌‌ٖٕ‫يسز‬ ‌‫اْزًبو‬‫انًُظًبد‬‌‫قٛذ‌انذراسخ‬‌‌‫ثزًُٛخ‬‫رأس‬‌(‌‫انًبل‌انفكر٘‌رعزٖ‌نهًزغٛراد‌انزبنٛخ‬‫انًُظًخ‬‌‌,ًٙ‫انًؤْم‌انعه‬‌‌, ‌ٙ‫انًركز‌انٕظٛفٙ,‌يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬)‌ 5 ,ٞ‫اىتاى‬ ,ٞ‫اىورػ‬ ‫اىورٗض‬ ٘‫بي‬ ِ‫َٝن‬ ,ٞ‫اىورظ‬ ٓ‫ٕت‬ ٍِٗ ‫الفرض‬‌‌‫الفرعي‬‫االول‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫افراق‬ ‫ااابات‬‌,‫اىؼْٞة‬ ‫ح٘ه‬ً‫إتَا‬ ٙ٘‫ٍست‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,َْٞ‫بت‬‫أس‬ٙ‫تؼة‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬‫ىَتغٞر‬,َ‫اىَْظ‬. ‫الفرض‬‌‫الفرعي‌الثاني‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫ا‬‫افراق‬ ‫اابات‬‌,ْٞ‫اىؼ‬ ‫ح٘ه‬ً‫إتَا‬ ٙ٘‫ٍست‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,َْٞ‫بت‬‫أس‬ٙ‫تؼة‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬‫ىَتغٞر‬َٜ‫اىؼي‬ ‫اىَؤٕو‬. ‫الفرض‬‌‫الفرعي‌الثالث‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫ا‬‫افراق‬ ‫اابات‬‌,ْٞ‫اىؼ‬ ‫ح٘ه‬ً‫إتَا‬ ٙ٘‫ٍست‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,َْٞ‫بت‬‫أس‬ٙ‫تؼة‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬‫ىَتغٞر‬ٜ‫ٞو‬ ٘‫اى‬ ‫اىَرمة‬. ‫الفرض‬‌‫الفرعي‌الرابع‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫ا‬‫افراق‬ ‫اابات‬‌,ْٞ‫اىؼ‬ ‫ح٘ه‬ً‫إتَا‬ ٙ٘‫ٍست‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,َْٞ‫بت‬‫أس‬ٙ‫تؼة‬ ٛ‫اىونر‬ ‫اىَاه‬‫ىَتغٞر‬ٜ‫ف‬ ,ٍ‫اىخد‬ ‫ٍد‬,َ‫اىَْظ‬.
 22. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 8 ‫ج‬‌.:‌‫الفرضية‌الرئيسية‌الثالثة‬‌ ‌‫ال‬‌‫ذ‬ ٕ‫ر‬‌‫ٛخ‬ ‫فرٔد‌راد‌دالنخ‌ايصب‬(‌‫عُذ‌يسزٕٖ‌يعُٕٚخ‬.0.:‌‌≥α)‌ٙ‫ف‬‌‫بثبد‌افراد‬ ‫ا‬‌‫انعُٛخ‌يٕل‬‌‌ٖٕ‫يسز‬ ‫يًبرسخ‬‌‫انًُظًبد‬‌‫قٛذ‌انذراسخ‬‌‫ن‬‫عًهٛخ‌صٛبغخ‌ا‬‫سزرارٛجٛخ‬‌‫االعًبل‬‌(‌‫رعزٖ‌نهًزغٛراد‌انزبنٛخ‬‫انًُظًخ‬‌‌,‌‫انًؤْم‬ ًٙ‫انعه‬‌‌ٙ‫,‌انًركز‌انٕظٛفٙ‌,‌يذح‌انخذيخ‌ف‬‫انًُظًخ‬)‌ َ‫بلىر‬ ‫ميكن‬ , ًُ‫الفزض‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬‫الفزوض‬: ًُ‫التال‬ ًُ‫الفزع‬ ‫الفرض‬‌‫الفرعي‌االول‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫ا‬‫اابات‬‫افراق‬‌,‫اىؼْٞة‬ ‫ح٘ه‬ٙ٘‫ٍست‬, ‫ٍَا‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,ٞ‫ىؼَي‬,‫صٞاغ‬‫ا‬,ٞ‫تراتٞج‬‫االػَاه‬ٙ‫تؼة‬‫ىَتغٞر‬,َ‫اىَْظ‬. ‫الفرض‬‌‫الفرعي‌الثاني‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫ا‬‫اابات‬‫افراق‬‌,ْٞ‫اىؼ‬ ‫ح٘ه‬ٙ٘‫ٍست‬, ‫ٍَا‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,ٞ‫ىؼَي‬,‫صٞاغ‬‫ا‬,ٞ‫تراتٞج‬‫االػَاه‬ٙ‫تؼة‬‫ىَتغٞر‬َٜ‫اىؼي‬ ‫اىَؤٕو‬. ‫الفرض‬‌‌‫الفرعي‬‫الثالث‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬ ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬...0≥αٜ‫ف‬‫افراق‬ ‫ااابات‬‌,ْٞ‫اىؼ‬ ‫ح٘ه‬ٙ٘‫ٍست‬, ‫ٍَا‬‫اىَْظَات‬, ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞد‬,ٞ‫ىؼَي‬,‫صٞاغ‬‫ا‬,ٞ‫تراتٞج‬‫االػَاه‬ٙ‫تؼة‬‫ىَتغٞر‬ٜ‫ٞو‬ ٘‫اى‬ ‫اىَرمة‬. ‫الفرض‬‌‫الفرعي‌الرابع‬‌:‌‫ال‬‫ت٘اد‬,ٞ ‫احصا‬ ,‫قالى‬ ‫كات‬ ‫فرٗف‬ٙ٘‫ٍست‬ ‫ػْد‬‫ن‬ ,ْٝ٘‫ٍؼ‬...0≥αٜ‫ف‬‫ا‬‫اابات‬‫افراق‬‌,ْٞ‫اىؼ‬ ‫ح٘ه‬ٙ٘‫ٍست‬, ‫ٍَا‬‫اىَْظَةات‬,‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫صٞةد‬‫ى‬,‫صةٞاغ‬ ,‫ؼَيٞة‬‫ا‬,ٞ‫ةتراتٞج‬‫االػَةاه‬ٙ‫تؼةة‬‫ىَتغٞةر‬ٜ‫فة‬ ,‫اىخدٍة‬ ‫ٍةد‬ ,َ‫اىَْظ‬. 5-‫منوذج‬‫الدراسة‬:Model of The Study 5 ٜ‫ماٟت‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫َّ٘كا‬ , ‫ا‬ ‫اىد‬ ‫فرظٞات‬ ‫ظ٘ء‬ ٜ‫ف‬ ‫اىحاح‬ ‫ٝتدق‬ ‫شكل‬(‫رقـــه‬1)‫املتغ‬‫يوضح‬(‫التابع‬‫واملتغري‬‫املستكلة‬‫ريات‬)‫الدراسة‬‫منوذج‬ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‫اىحاح‬ ‫اػداق‬ ٍِ 5 ‫اىَصد‬ ‫تينية‬‫رأس‬‫الفكري‬‫املال‬ ًُ‫تنن‬‫رأس‬ٍ‫البشز‬ ‫املال‬ ًُ‫تنن‬‫رأس‬ٌ‫اهلًكل‬ ‫املال‬ ًُ‫تنن‬‫الزبائين‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ‫االسرتاتيجية‬‫صياغة‬ ًُ‫اخلارج‬ ُ‫البًئ‬ ُ‫دراس‬ ًُ‫الداخل‬ ُ‫البًئ‬ ُ‫دراس‬ ُ‫رؤي‬ ُ‫صًاغ‬ُ‫املنظن‬ ُ‫رسال‬ ُ‫صًاغ‬ُ‫املنظن‬ ‫أهداف‬ ُ‫صًاغ‬ُ‫املنظن‬ ٌ‫السرتاتًج‬ ‫البديل‬ ‫اختًار‬
 23. ُ‫للدراس‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬: ًً‫ا‬‫ل‬‫او‬ُ‫الدراس‬ ًُ‫منهج‬ 9 6-‫ميو‬‫ج‬‫الدراسة‬:Methodology of The Study ‫اعتمدت‬‫على‬ ‫الدراسة‬‫ال‬‫منهج‬ً‫التحلٌل‬ ً‫الوصف‬‫اسلوب‬ ‫تضمن‬ ‫الذي‬‫البحث‬ً‫المكتب‬,‫و‬‫اسلوب‬ً‫المٌدان‬ ‫المسح‬ ‫البٌانات‬ ‫لجمع‬‫الدراسة‬ ‫اداة‬ ‫بواسطة‬. 7-‫جمتنع‬‫الدراسة‬‫و‬‫العيية‬:Population & Sample of The Study (‫أ‬):‫الدراسة‬‫جمتنع‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫وة‬‫و‬‫الدراس‬ ‫وع‬‫و‬‫مجتم‬ ‫وون‬‫و‬‫تك‬‫وات‬‫و‬‫المنظم‬‫ا‬ ‫ودد‬‫و‬‫وع‬ ‫وٌمن‬‫و‬‫ال‬ ً‫و‬‫و‬‫ل‬ ‫وة‬‫و‬ٌ‫لودو‬ ‫ة‬ ‫ون‬‫و‬‫المص‬4‫وات‬‫و‬‫منظم‬ً‫و‬‫و‬ ‫و‬,‫ةرم‬‫ة‬‫اىل‬ ,َْٞٞ‫اى‬,‫ىصْاػ‬,ٝٗ‫اأق‬ ‫ٗتجا‬٘‫نٝدم‬,,‫اةرم‬٘‫اةوام‬,‫ٞة‬ ‫اىدٗا‬ ‫ىيصةْاػات‬,,‫اةرم‬‫ةح‬‫ث‬‫ٍةا‬ ‫فا‬‫ىيصةْاػات‬ ,ٞ ‫اىدٗا‬,,‫اىلرم‬,ٝٗ‫االق‬ ,‫ىصْاػ‬ ,ٞ‫اىدٗى‬,,‫اىلرم‬,ٞ ‫اىدٗا‬,‫ة‬ ٝ‫اىتد‬,‫ٞة‬ ‫اىدٗا‬ ‫ىيصةْاػات‬,,‫اةرم‬٘‫بٞة‬ً ‫فةا‬ ,ٞ ‫اىدٗا‬ ‫ىيصْاػات‬,,‫اىلرم‬,َْٞٞ‫اى‬,ٝ‫اىَصر‬,ٝٗ‫اأق‬ ,‫ىصْاػ‬,,‫اىلرم‬,َٞ‫اىؼاى‬, ٝ‫اىتد‬,‫اأقٗٝة‬ ,‫ىصْاػ‬, ‫وة‬‫و‬ٌ ‫الدوا‬ ‫وناعات‬‫و‬‫للص‬ ‫وا‬‫و‬‫لارم‬ ‫وا‬‫و‬‫رل‬ ‫وركة‬‫و‬‫ش‬‫(و‬‫و‬‫و‬‫ت‬‫اد‬ ‫وتب‬‫و‬‫اس‬‫ا‬‫و‬‫و‬ٌ‫ابر‬ ً‫و‬‫و‬‫ل‬ ‫وا‬‫و‬‫التتاحه‬ ‫و‬‫و‬‫ت‬ ‫وث‬‫و‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬ ‫و‬‫و‬‫النش‬ ‫وة‬‫و‬ ٌ‫حد‬ ‫وا‬‫و‬‫كونه‬ 0.0.ً),‫وكانت‬‫مكونة‬ ٌ‫التحل‬ ‫وحدة‬‫م‬‫ن‬ً‫لو‬ ‫االاسوا‬ ‫ورسسواء‬ ‫االدارات‬ ‫ومودٌري‬ ‫لٌا‬ ‫ال‬ ‫االدارة‬ ‫اعضاء‬ ‫المنظمات‬‫لودوٌة‬ ‫ة‬ ‫المصن‬ ‫الٌمنٌة‬. ‫اختٌار‬ ‫ت‬ ‫واد‬‫المنظمات‬‫لودوٌة‬ ‫ة‬ ‫المصن‬ ‫الٌمنٌة‬‫للدراسة‬ ‫كمجتمع‬‫موضوو‬ ‫موع‬ ‫كبٌور‬ ‫بشك‬ ‫تتال‬ ‫كونها‬ ‫اآلتٌة‬ ‫االعتبارات‬ ً‫ل‬ ‫سٌما‬ ‫ال‬ ,‫الدراسة‬ -‫حو‬ ‫اجرٌت‬ ً‫الت‬ ‫والبحوث‬ ‫الدراسات‬ ‫ندرة‬‫المنظمات‬‫لودوٌة‬ ‫ة‬ ‫المصن‬ ‫الٌمنٌة‬. -‫و‬ ‫مارات‬ ‫االست‬ ‫حج‬ ‫لكبر‬ ً‫ا‬‫نظر‬‫رأس‬‫تلك‬ ً‫ل‬ ‫الما‬‫المنظمات‬. (‫ب‬):‫الدراسة‬‫عيية‬ ,‫ػْٞة‬ ‫اىتٞا‬ ٌ‫ت‬,‫ة‬ ‫ا‬ ‫اىد‬‫اىؼيٞةا‬ ‫االقا‬ ٜ‫فة‬ ِٞ‫اىؼةاٍي‬ ‫ةتٖداع‬ ‫ا‬ ٌ‫تة‬ ‫بتٞة‬ ,ٝ‫اىقصةد‬ ,‫اىؼْٞة‬ ‫ةي٘ل‬ ‫ا‬ ‫ٗفةل‬ ٜ‫ف‬ ٚ ٘‫ٗاى‬‫ٍْظَات‬,‫االقٗٝة‬ ,‫صْاػ‬ٗ ٌ‫ػية‬ ٚ‫ػية‬ ‫ٝنّ٘ة٘ا‬ ُ‫ا‬ ‫ٝوتةرض‬ ِ‫ٍة‬ ٌ‫ٕة‬ ٌّٖ٘‫مة‬,‫بؼَيٞة‬ ,‫اٝة‬ ‫ق‬ ‫مَةا‬ ,ٞ‫ةتراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬ُ‫ا‬ ‫ٝوتةرض‬ ٔ‫اّة‬ٜ‫فة‬ ‫م٘ا‬ ‫ٝلةا‬,‫ػَيٞة‬ٌ‫ػَيٖة‬ ٌ‫بتنة‬ ,ٞ‫ةتراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صةٞاغ‬ ,‫ارم‬ ‫مو‬ ٜ‫ف‬ ‫ٝ٘اد‬ ٞ‫ح‬ٍِ ‫ر‬ ‫ام‬ ٚ‫اى‬ ‫بؼعٖا‬ ٜ‫ف‬ ‫ٝصو‬ ‫صد‬ ِٞ‫اىؼاٍي‬ ٍِ ‫محٞر‬ ‫ػدق‬0..‫ٝترمةة‬ ‫ػاٍةو‬ ٜ‫ف‬ ٌَٖ‫ٍؼظ‬‫ا‬ ‫ا‬ ٘‫اى‬‫ٗأ‬ ٜ‫ٗباىتاى‬ ‫اىَصْغ‬ ٜ‫ف‬ ,ٞ‫الّتاا‬‫فةال‬ ٜ‫اىتْظَٞة‬ ً‫اىٖر‬ ‫وو‬ ‫ا‬ ٜ‫ف‬ ‫تقغ‬ ٌٖ‫اػَاى‬ ُ ‫تٖداع‬ ‫ا‬ ٌ‫ت‬ ّٔ‫فا‬ ٜ‫ٗباىتاى‬ ‫فٖٞا‬ ُ٘‫م‬ ‫ٝلا‬ ‫ال‬ ٌّٖ٘‫م‬ ,ٞ‫تراتٞج‬ ‫اال‬ ,‫صٞاغ‬ ,ٞ‫بؼَي‬ ,‫ٍؼرف‬ ٛ‫أ‬ ٌٖٝ‫ىد‬ ‫تت٘فر‬ ‫اىؼا‬. ‫بتىل‬ ,ٝ‫ا‬ ‫ٗاىد‬ ,‫اىَؼرف‬ ٌٖٝ‫ىد‬ ‫تت٘فر‬ ٍِ ٌّٖ٘‫م‬ ٜ ٘‫ٗاى‬ ‫اىؼيٞا‬ ‫االقا‬ ٜ‫ف‬ ِٞ‫ٍي‬
Anúncio