CURSO DE FOTOGRAFÍA 
O COLOR
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
O COLOR
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Cómpre coñecer o significado psicolóxico que 
en certo xeito ven influenciado pola resposta 
...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Branco: É a cor da luz, a claridade. 
Representa un vacío positivo, o infinito, paz, 
felicid...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Gris: Entre o branco e o negro, queda no centro, co ca l non 
aporta ene rxía . É a inde cis ...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Laranxa: Cor da forza activa, é radiante. Ten un carácter 
expansivo, acolledor e estimulante...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Azul: Cor fría e inma te ria l, s imboliza a profundidade . Pre senta 
unha sensación de plac...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Violeta: A cor violeta nace da mezcla entre o vermello e o 
azul. É a cor da reflexión e a lu...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
As cores ademáis teñen outras connotacións, que se deben 
sobre todo a valores culturais. Est...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Negro: Establecido como a cor do loito e a aflicción (en 
algúns países de Oriente Medio, en ...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Azul: Representa a leatalde e a xustiza, así como a nobreza. 
É a cor predominante na imaxe d...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Vermello: É a representación máis clara do amor. Ademáis, 
representa o valor, a coraxe e a c...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
As cores teñen tres factores de cales depende a 
súa intensidade: 
● Tonalidade: É a cor en s...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
A temperatura de color refirese a tonalidade de cor 
que predomina na luz branca. 
Canto MAIO...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
As core s fría s son aqula s comprendida s nunha pa le ta de 
ve rde s e a zuis . As í, bá s ...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
As core s cá lida s son aque la s comprendida s nunha pa le ta de 
ama re los e ve rme llos ....
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
A temperatura do color midese en kelvins, como 
fotógrafos necesitamos saber que diferentes t...
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR
CURSO DE FOTOGRAFÍA 
OCOLOR 
Cando miramos os obxetos cos nosos ollos, 
percibimos os obxetos brancos como brancos, e os 
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Curso de deseño e fotografía, O color

179 visualizações

Publicada em

parte 4 curso fotografía

Publicada em: Arte e fotografia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
179
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Curso de deseño e fotografía, O color

 1. 1. CURSO DE FOTOGRAFÍA O COLOR
 2. 2. CURSO DE FOTOGRAFÍA O COLOR
 3. 3. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Cómpre coñecer o significado psicolóxico que en certo xeito ven influenciado pola resposta fisiolóxica da retina de como seleccionar determinadas combinacións e reducir o número de cores para maximizar o seu efecto.
 4. 4. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Branco: É a cor da luz, a claridade. Representa un vacío positivo, o infinito, paz, felicidade, pureza e inocencia. Axuda a pontenciar outras cores que teña cerca. Negro: A cor negra é a oscuridade, o misterio, o silencio e pode chegar a representar a impureza e o maldito. Se brilla, confire nobreza e elegancia.
 5. 5. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Gris: Entre o branco e o negro, queda no centro, co ca l non aporta ene rxía . É a inde cis ión e pre s enta a dubida e a me lancolía . Tamén é a sociado coa dis tancia e a profundidade . Amarelo: É a cor má is luminos a . Expre sa expans ión e ten connota cions a rdente s a sociada s ó lume . É a cor do sol, do ouro e unha cor a sociada a na ture za . A cor ama re la inte rpre ta s e como excitante , xovia l, animada e impuls iva .
 6. 6. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Laranxa: Cor da forza activa, é radiante. Ten un carácter expansivo, acolledor e estimulante, e ademáis ten cualidades enerxéticas e dinámicas moi positivas. Vermello: Re coñe cido como a pa s ión e a forza , a cor da vida , a cor do s angue e a cor do lume . Éa cor da s exua lidade e o e rotismo. O ve rme llo pe rcibe s e como a trevido, de s a fiante , potente , excitante ou sociable . Tamén s e a socia o pe rigo e a forza . Tamén é unha cor cá lida e e s ta a sociada o lume .
 7. 7. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Azul: Cor fría e inma te ria l, s imboliza a profundidade . Pre senta unha sensación de placidez distintas a calma ou o reposo. Ë unha cor fría que representa a amistade, armonía, fidelidade e serenidade. Éstá asociado ó mar, ó aire e ó ceo. É un color optimista, que perde valor e atención canto máis se aclara. Verde: A cor da esperanza; é a cor más tranquila. Representa frescura, a vexetación, a natureza e a calma. Se é máis cálido (tendendo os tonos amarelos) cobra forza; se é máis frío (tende a cores azuladas) resultará sofisticado e sobrio.
 8. 8. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Violeta: A cor violeta nace da mezcla entre o vermello e o azul. É a cor da reflexión e a lucidez. Representa o misticismo, a introversión e a melancolía. Marrón: Cor servera e masculina. É confortable, evocando ambientes de outono, é equilibrado. É a cor da terra.
 9. 9. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As cores ademáis teñen outras connotacións, que se deben sobre todo a valores culturais. Estes valores veñen inducidos por factores como a política, a relixión ou a simboloxía.
 10. 10. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Negro: Establecido como a cor do loito e a aflicción (en algúns países de Oriente Medio, en cambio, é o branco). Branco: Representa a prudencia, a inocencia, a verdade e a felicidade (as veces tamén se lle asocia coa esperanza). Dourado: Cor que representa a fe, o amor e a sabeduría.
 11. 11. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Azul: Representa a leatalde e a xustiza, así como a nobreza. É a cor predominante na imaxe de empresa da mioría de empresas de servizos que queren denotar unha boa reputación. Verde: A esperanza, o civismo, a cortesía o honor son algúns dos significados simbólicos asociado a esta cor.
 12. 12. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Vermello: É a representación máis clara do amor. Ademáis, representa o valor, a coraxe e a crueldade. Laranxa: Simbólicamente representa a hipocresía, inestabilidade e o disimulo, entre outros. Marrón: Representa a penitencia, a pena e a humildade.
 13. 13. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As cores teñen tres factores de cales depende a súa intensidade: ● Tonalidade: É a cor en sí e como lle afecta a luz. ● Brillo: É a cantidade de luz que reflexa un color. ● Saturación: Refirese a pureza dunha cor, cantas lonxitudes de onda converxen nesa cor.
 14. 14. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR A temperatura de color refirese a tonalidade de cor que predomina na luz branca. Canto MAIOR sexa a temperatura de color dunha fonte luminosa, maior será a proporción de lonxitudes de onda azuis e, canto MENOR sexa a temperatura de color de dita fonte predominaran as ondas vermellas.
 15. 15. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As core s fría s son aqula s comprendida s nunha pa le ta de ve rde s e a zuis . As í, bá s icamente son core s fría s os a zuis , os ve rde s e scuros , os viole ta s ... As cores frías representan o frío, a lonxanía, a armonía. O azul representa o ceo, o aire e a auga. Os tonos fríos perdense na lonxanía e agrupanse os cores desaturados, apagados e sen vida.
 16. 16. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR As core s cá lida s son aque la s comprendida s nunha pa le ta de ama re los e ve rme llos . As í, bá s icamente son core s cá lidos os ama re los , ana ranxados , ve rme llos , ma rrons e ocre s . Unha cor fría pode s e r cá lida en función da s core s que a rode an, a índa que ne s e ca so aporta unha rique za extra de ma tiz. As pa le ta s de core s fría s e /ou cá lida s axudanos a expre s a r me llor a s s ensa cions globa is dunha imaxe .
 17. 17. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR A temperatura do color midese en kelvins, como fotógrafos necesitamos saber que diferentes tipos de luz dan diferentes cores. 5000k coñecense como luz branca o luz de día, as bombillas aportan unha cor laranxa e un ceo nubrado unha cor azul.
 18. 18. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR
 19. 19. CURSO DE FOTOGRAFÍA OCOLOR Cando miramos os obxetos cos nosos ollos, percibimos os obxetos brancos como brancos, e os grises como grises, non impota o tipo de fonte de luz coa que os vemos. Esto debese a que o noso cerebro está entablando a conversión por nos, se nos esforzamos poderemos ver esas cores pero non son tan evidentes como o son para a cámara.

×