O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Dotacje ogólnopolskie 2016 a1 europe

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Dotacje ogólnopolskie 2016 a1 europe

Baixar para ler offline

Dotacje dla firm w programach ogólnopolskich – zaprezentowane są możliwości pozyskania dofinansowania w 2016 roku na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne i ekologiczne. Dofinansowanie innowacyjnych pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Terminy naborów, kwoty dotacji, poziomy dofinansowania.

Dotacje dla firm w programach ogólnopolskich – zaprezentowane są możliwości pozyskania dofinansowania w 2016 roku na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne i ekologiczne. Dofinansowanie innowacyjnych pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Terminy naborów, kwoty dotacji, poziomy dofinansowania.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Dotacje ogólnopolskie 2016 a1 europe (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Dotacje ogólnopolskie 2016 a1 europe

 1. 1. Odwiedź nas! www.a1europe.pl DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW OGÓLNOPOLSKICH: INTELIGENTNY ROZWÓJ, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, POLSKA WSCHODNIA JAK WYKORZYSTAĆ KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE W ROZWOJU FIRMY? PRAKTYCZNE PORADY
 2. 2. Odwiedź nas! www.a1europe.pl WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIE
 3. 3. Odwiedź nas! www.a1europe.pl WYBRANE DOTACJE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój • Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową • Innowacje w MŚP • Zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm (MŚP) • Wsparcie wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko • Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach • Wykorzystanie kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Program Operacyjny Polska Wschodnia • Wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej • Wdrożenie systemów informatycznych
 4. 4. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa "SZYBKA ŚCIEŻKA„ Termin naboru wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Od 4 kwietnia 2016 do 29 lipca 2016. Od III do IV kwartału 2016 dla MŚP regionów słabiej rozwiniętych. Termin naboru wniosków dla dużych przedsiębiorstw: Rozpoczęcie konkursu: III kwartał 2016. Na co? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Dla kogo? Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 5. 5. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 1.1.1 Jaka jest wartość projektu? Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MŚP: 2 mln PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych: 12 mln PLN. Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro. Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie? Dla MŚP - 750 mln PLN. Dla dużych przedsiębiorstw – 1 mld PLN. Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia? Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 80% przy badaniach przemysłowych i do 60% przy pracach rozwojowych. Średnie przedsiębiorstwa: do 75% przy badaniach przemysłowych i do 50% przy pracach rozwojowych. Duże przedsiębiorstwa: do 65% przy badaniach przemysłowych i do 40% przy pracach rozwojowych.
 6. 6. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Termin naboru wniosków: 7 stycznia 2016 – 29 lutego 2016. Kolejny nabór jest przewidziany w: IV kwartale 2016. Na co? Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych - czyli weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Dla kogo? Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 7. 7. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 1.1.2 Jaka jest wartość projektu? Minimalna wartość projektu dla MŚP: 5 mln PLN. Minimalna wartość dla dużych: 20 mln PLN. Maksymalna wartość projektu: około 60 mln PLN. Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie? W każdym konkursie alokacja wynosi 500 mln PLN. Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia? Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 60%. Średnie przedsiębiorstwa: do 50%. Duże przedsiębiorstwa: do 40%.
 8. 8. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 1 marca 2016 - 29 kwietnia 2016. Kolejny nabór jest przewidziany od 1 września 2016 – 31 października 2016. Na co? Dofinansowanie przeznaczone na stworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego. Dla kogo? Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 9. 9. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 2.1 Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie? Alokacja wynosi 1 mld PLN w pierwszym naborze, a 460 mln PLN w drugim. Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia? Intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej: do 70%, w zależności od lokalizacji. Wsparcie na prace rozwojowe: • Mikro i małe przedsiębiorstwa: do 45%. • Średnie przedsiębiorstwa: do 35%. • Przedsiębiorcy inni niż MŚP: do 25%.
 10. 10. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie? Alokacja wynosi 62,5 mln PLN. Termin naboru: Od 6 czerwca 2016 do 30 stycznia 2017. Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia? Intensywność wsparcia: do 80% dla mikro i małych firm, do 70% dla średnich firm. Kto może wykonywać usługę: Jednostka naukowa o kategorii naukowej A+, A i B mająca siedzibę na terytorium RP.
 11. 11. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 3.2.1 Badania na rynek Termin naboru wniosków: 1 czerwca 2016 - 31 sierpnia 2016. Na co? Dofinansowanie przeznaczone na prowadzenie prac rozwojowych związanych z dostosowaniem posiadanej/ zakupionej technologii do potrzeb przedsiębiorstwa oraz na wdrożenie wyników własnych bądź zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie (faza wdrożeniowa). W ramach projektu możliwe jest zakwalifikowanie części kosztów doradztwa zewnętrznego. Dla kogo? MŚP.
 12. 12. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 3.2.1 Jaka jest wartość projektu? Maksymalna wartość kosztów na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych fazy wdrożeniowej: 10 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów w fazie doradczej: 1 mln PLN. Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie? Alokacja wynosi 1 mld PLN. Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia? Prace rozwojowe: do 45%. Faza wdrożeniowa zgodnie z mapą pomocy regionalnej: do 70%, w zależności od lokalizacji projektu. Wsparcie na doradztwo: do 50%.
 13. 13. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Termin naboru wniosków: Od lipca 2016 do września 2016. Na co? Dofinansowanie przeznaczone na wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Inwestycja technologiczna polega na: zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 14. 14. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIR 3.2.2 Dla kogo? MŚP. Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie? 500 mln PLN. Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia? Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć: kwoty 6 mln PLN, limitów pomocy publicznej (zgodnie z mapą pomocy regionalnej), 50% na wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
 15. 15. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POZOSTAŁE DZIAŁANIA POIR POIR 1.2 Sektorowe programy B+R POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej POIR 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
 16. 16. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIŚ 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Na co? Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację linii produkcyjnych i budynków oraz zastosowanie technologii efektywnych energetycznie i technologii odzysku energii. Dla kogo? Duże przedsiębiorstwa. Jaki jest termin naboru? II kwartał 2016. Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu? 630 000 000 PLN.
 17. 17. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Na co? Poprawa jakości powietrza poprzez przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, budowę przyłączy do istniejących budynków, budowę nowych odcinków sieci cieplnej. Dla kogo? Przedsiębiorstwa. Jaki jest termin naboru? Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. Jakie są środki przeznaczone na wsparcie? 337 461 712 euro.
 18. 18. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIŚ 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Na co? Budowa nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Dla kogo? Przedsiębiorstwa. Jaki jest termin naboru? II kwartał 2016. Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach konkursu? 420 000 000 PLN.
 19. 19. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POIŚ 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Na co? Budowa sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu. Dla kogo? Przedsiębiorstwa. Jaki jest termin naboru? Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. Jakie są środki przeznaczone na wsparcie? 176 218 960 euro.
 20. 20. Odwiedź nas! www.a1europe.pl PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pozostałe konkursy POIŚ 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym. 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
 21. 21. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP Jaki jest termin naboru wniosków? Kwiecień - maj 2016. Drugi nabór: październik – listopad 2016. Na co? I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego. II etap – usługi doradcze, oprogramowanie, usługi projektowe, udział w targach, wystawach, misjach. Dla kogo? MŚP Jaka jest wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych? I etap: 50 tys. PLN. II etap: 500 tys. PLN. Jaki jest maksymalny % poziom wsparcia? 80%
 22. 22. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POPW 1.3.1 Ponadregionalne Powiązania Kooperacyjne - wdrażanie innowacji przez MŚP Jaki jest termin naboru wniosków? Czerwiec - lipiec 2016. Drugi nabór: listopad – grudzień 2016. Na co? Analizy rynku, dokumentacja, certyfiakację , nabycie warości niematerialnych i prawnych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, zakup, montaż i uruchomienie maszyn, linii technologicznych Dla kogo? MŚP wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania sieciowego Jaka jest wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych? Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 1 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln PLN. Jaki jest maksymalny % poziom wsparcia? 70%
 23. 23. Odwiedź nas! www.a1europe.pl POPW 1.4 Wzór na konkurencję Jaki jest termin naboru wniosków? Etap I: wrzesień – październik 2016. Etap II: maj 2016 – kwiecień 2017. Na co? Etap I - analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, opracowanie strategii wzorniczej. Etap II – wsparcie we wdrożeniu strategii wzorniczej – usługi doradcze konieczne do realizacji projektu wzorniczego, zakup urządzeń i maszyn, wartości niematerialnych i prawnych. Dla kogo? MŚP Jaka jest wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych? Maksymalna wartość dofinansowania kwalifikowanych Etap I – 100 tys. PLN. Maksymalna wartość dofinansowania Etap II – 3 mln PLN. Jaki jest maksymalny % poziom wsparcia? Etap I – 85%, Etap II – 70%.
 24. 24. Odwiedź nas! www.a1europe.pl KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

×