O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Aleksandra Kanjuo Mrcela Include.All-2015

386 visualizações

Publicada em

Women Management

Publicada em: Negócios
 • Login to see the comments

Aleksandra Kanjuo Mrcela Include.All-2015

 1. 1. Women and men in decision making process in Slovenia: Recent research findings Ženske in moški v procesu odločanja v Sloveniji: izsledki novejše raziskave prof. Aleksandra Kanjuo Mrčela Conference Include.All Ljubljana, February 5th-6th 2015
 2. 2. diagnoza in zdravila • malo razlik med spoloma glede načina dela in načina doseganja najvišjih položajev, • nadobremenjenosti žensk s skrbstvenim delom - dvojni negativen vpliv na napredovanje žensk (časovne zmožnosti in osnova za statistično diskriminacijo po spolu), • obstoju dejavnikov na družbeni in organizacijski ravni, ki zavirajo napredovanje žensk na najvišje položaje (stereotipi glede vlog in lastnosti spolov, pomen subjektivnih in neformalnih kriterijev pri kadrovskih postopkih, oseben vpliv najvišjega vodstva na kadrovske izbire) • Kritičnost managerk in podpora ukrepom za doseganje večje enakosti spolov
 3. 3. raziskava Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu, 2014 • 151 – 39 moških in 112 žensk, povprečna starost 45,67 let Moški Ženski Skupaj 1 Predsednik/-ca uprave / upravnega odbora / generalni/-a direktor/-ica 43,6% 32,1% 35,1% 2 Član/-ica uprave / najvišjega menedžmenta / izvršni/-a direktor/-ica 25,6% 30,4% 29,1% 3 Član/-ica srednjega menedžmenta & Član/-ica nižjega menedžmenta & Drugo 30,8% 37,5% 35,8% Skupaj 39 112 151 Pears. hi kvadrat 1,667a Sig. ,434 Delniške družbe 32,2% Družbe z omejeno odgovornostjo 51,4% Drugo 16,4%
 4. 4. Moški Ženski Skupaj 0 Ne 97,2% 38,9% 53,5% 1 Da 2,8% 61,1% 46,5% Skupaj 36 108 144 Pears. hi kvadrat 36,928 Sig. ,000 Ali menite, da ste bili kdaj deležni strožjih standardov kot osebe nasprotnega spola, ko so drugi ocenjevali vaše delo? Najbolj pomembno: osebnostne lastnosti (4,6), uspešnost in poslovni rezultati (4,4), delovne izkušnje (4,2) in spretnost v medosebnih odnosih (4,1). Moški – pomembnejši neformalni stiki s sodelavci Ženske - bolj pomembna vloga nadrejenih; manj prepričane o ustreznosti svojih osebnih lastnosti (samozavest, vztrajnost), bolj ovira skrbstveno delo razvoj kariere: ženske poročajo o dvojnih standardih
 5. 5. Usklajevanje službe in drugega – problem žensk • Motivi (izzivi, osebni razvoj, ukvarjanje z ljudmi) in način dela (umerjenost na naloge in ljudi) –malo ali ni razlik • Ženske delajo uro več čez vikend • Ni razlik: nastopanje, intervjuji, mentoriranje – (moške oboji, ženske ženske) • Usklajevanje – problem žensk pogosteje prekrivanja, vsakodnevno: – Ž- kuhanje,pospravljanje, nakupovanje, pomivanje, M- finance) • Ženske so v preteklem letu pogosteje kot moški občutile simptome pretiranega dela. • Moški so bolj kot ženske zadovoljni z usklajevanjem profesionalnega in zasebnega življenja.
 6. 6. Spolu se ne posveča pozornost – več je nadrejenih moških M Ž Skupaj Moški 66,7% 57,9% 60,3% Ženska 15,4% 15,9% 15,8% Nimam nadrejene/-ga 17,9% 26,2% 24,0% Skupaj 39 107 146 Pears. hi kvadrat 1,171 Sig. ,557 M Ž Skupaj 0 Ne 61,1% 62,3% 62,0% 1 Da 38,9% 37,7% 38,0% Skupaj 36 106 142 Pears. hi kvadrat ,015 Sig. ,902 Ali pri postopkih zaposlovanja in napredovanja v vašem podjetju posvečate posebno pozornost enaki udeležbi moških in žensk na menedžerskih položajih? Povprečno število zaposlenih v podjetju anketiranih je 785 oseb, od tega je malo nad polovico žensk (53 %), Katerega spola je vaš/-a neposredno nadrejeni/-a?
 7. 7. zakaj ni ukrepov za večjo enakost spolov? Moški Ženski Skupaj Ker to ni prioriteta najvišjega vodstva 24,2% 28,9% 27,5% Ker ni interesa med zaposlenimi 3,0% 5,3% 4,6% Zaradi preobremenjenosti z drugim delom 5,3% 3,7% Ker to ni problem, ki bi ga bilo potrebno reševati 54,5% 47,4% 49,5% Drugo (prosimo, navedite): 18,2% 13,2% 14,7% Skupaj 33 76 109 Pears. hi kvadrat 2,807 Sig. ,591a
 8. 8. Pomen neformalnih postopkov in kriterijev napredovanj Moški Ženski Skupaj odvisni od formalnih postopkov, vnaprej določenih in merljivih kriterijev izbire 34,2% 25,5% 27,9% odvisni od prioritet, mnenj in odločitev najvišjega vodstva 60,5% 60,8% 60,7% drugo: 5,3% 13,7% 11,4% Skupaj 38 102 140 Pears. hi kvadrat 2,491 Sig. ,288a Postopki napredovanja na najvišje menedžerske položaje so predvsem:
 9. 9. Pomen neformalnih socialnih mrež za napredovanje žensk M Ž Skupaj da, predvsem z ženskami na podobnih ali višjih položajih 34,3% 36,2% 35,7% da, predvsem z moškimi na podobnih ali višjih položajih 20,0% 37,2% 32,6% ne 45,7% 26,6% 31,8% Skupaj 35 94 129 Pears. hi kvadrat 5,285 Sig. ,071
 10. 10. Menedžerke bi problem reševale, tudi s kvotami M Ž Skupaj Lažji 74,3% 44,8% 52,7% Enak 22,9% 36,5% 32,8% Težji 2,9% 18,8% 14,5% Skupaj 35 96 131 Pears. hi kvadrat 10,148 Sig. ,006 M Ž Skupaj Ne 54,1% 16,8% 26,4% Da 45,9% 83,2% 73,6% Skupaj 37 107 144 Pears. hi kvadrat 19,619 Sig. ,000 M Ž Skupaj Ne 81,6% 37,7% 49,3% Da 18,4% 62,3% 50,7% Skupaj 38 106 144 Pears. hi kvadrat 21,512 Sig. ,000 Ženskam je dostop do najvišjih položajev odločanja v gospodarstvu danes v primerjavi s situacijo pred 10 leti: Ali je manjša udeležba žensk na najvišjih položajih odločanja v gospodarstvu problem, ki bi ga bilo potrebno reševati? Ali bi v Sloveniji morali uvesti kvote, ki bi zagotavljale enakopravno udeležbo moških in žensk na mestih odločanja v gospodarstvu?
 11. 11. Iz obupa v pravo smer! »Mislim, da je kvota odziv obupa. Ker ostale stvari in računanje na to, da bo prišlo do naravne spremembe ... Potem pa vidiš, da ti spol deluje proti tebi ….« (strokovnjakinja) „…nisem velik zagovornik kvot, verjetno je pa včasih treba z nekimi preradikalnimi ukrepi prekopicniti vse skupaj.« (strokovnjak) „Tudi jaz sem med tistimi 81 %, ki sem proti kvotam, nisem pa proti, če bi to pomagalo. Sem za to, da naravno pride do tega, če pa nam uspe, sem pa za kratkoročne kvote. Da nek voz premaknemo v tisto smer, za katero mislimo, da je prava.« (strokovnjak )

×