O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pengurusan organisasi

6.238 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pengurusan organisasi

  1. 1. 3.2 OrganisasiStruktur atau aturan mengenai hubungan di antara perseorang,kerja yang harus diselesaikan dankemudahan untuk mencapai matlamat.3.2. 1 Pembahagian kerjaSupaya dapat mengekalkan keseimbangan antara penekanan terhadap masalah subjek atau fungsi padatahap yang tertinggi di organisasi dan pengkhususan dan perihatin terhadap pekerja yang berada ditahap operasi.Pembahagian kerja penting kerana:a)meningkatkan produktiviti organisasib)menggalakkan pengkhususan kerana ia memudahkan tugas dan memudahkan untuk difahamic) memudahkan untuk menugaskan tugas kepada individu.Kesan negatif terhadap pembahagian kerja: a) Perasaan kawalan terhadap kawalan akan berbeza kerana pengkhususan b) Menimbulkan rasa tidak puas hati dan kebosanan terhadap kerja rutin.3.2 .2 Carta OrganisasiCarta organisasi boleh didefinasikan sebagai diagram formal yang menunjukkan garisan kekuasaan.Tujuan carta organisasi adalah:a)menentukan tanggungjawab setiap pekerja dan kepada siapa untuk melaporkanb)kordinasikan pembahagian kerjac)menunjukkan kerja yang perlu dilaksanakand)menunjukkan laluan kenaikan pangkat5 major utama dalam organisasi yang ditunjukkan melalui carta organisasi 1. Pembahagian kerja Setiap kotak mewakili individu atau sub –unit yang bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan oleh organisasi. 2. Pengurus dan subordinates(pekerja) ( siapa adalah ketua) Garis yang kukuh menunjukkan rantaian arahan (kepada siapa laporan akan dilaporkan) 3. Jenis tugas yang akan di laksanakan Labels atau denarai tugas dalam kotak menunjukkan berbezaan tugas /tanggungjawab 4. Segment Kumpulan kerja Keseluruhan carta menunjukkan aktiviti yang dibahagikan dalam organisasi seperti fungsi/kawasan/geografi/proses/produk
  2. 2. 5. Tahap pengurusan Carta tidak hanya menunjukkan individu,pengurus atau pekerja tetapi juga keseluruhan hireaki pengurusan ,semua orang melapor kepada individu yang sama , pada tahap pengurusan yang sama.3.2.3Kawalan jangkauan PengurusanKaedah menentukan jumlah pekerja yang akan bekerja di bawah pengurus bergantung kepada beberapafaktor: a) Jenis kerja b) Lokasi di dalam struktur organisasi c) Kebolehan pengurus d) Jumlah dan jenis komunikasi yang diperlukan diantara ahliStruktur organisasi jangkauan luasKebaikan jangkauan luas Penyelia di paksa untuk membahagikan tugas Polisi yang dibuat haruslah jelas Pekerja (subordinates) hendaklah dipilih dengan telitiKeburukan jangkauan luas: Keputusan yang dibuat oleh pengurus selalunya mengangu pekerjaan kerana bebanan daripada menguruskan pekerja. Hilang kawalan oleh pihak atasan. Pengurusan memerlukan pengecualian kualiti pengurus untuk mengawal keadaan.Struktur jangkauan sempit
  3. 3. Kelebihan: a) Pengawasan yang rapat b) Kawalan yang rapat c) Komunikasi yang rapat antara pekerja dan pegawai atasKelemahan:a) Pegawai atasan mencampuri urusan kerja pekerjab) Terlalu banyak tahap pengurusan dan melibatkan kos yang tinggic) Menyebabkan jarak yang terlalu jauh antara tahap atas dan bawah.3.2 .4 Struktur Jabatan1) Jabatan mengikut fungsiBiasanya digunakan oleh syarikat kecil yang menawarkan barisan produk yang terhad kerana sangatefisen kerana menggunakan pengkhususan sumber .Kebaikan:a) Penyeliaan mudah kerana pengurus mahir dalam kemahiran yang sempit.b) Mudah untuk mengerakkan kemahiranc) Memerlukan kordinasi yang sedikit dan kemahiran interpersonal yang sedikit.Kelemahan:a) Sukar untuk membuat keputusan dengan pantasb) Kesukaran untuk menentukan akauntabilitic) Tidak menggalakkan inovasid) Tidak menggalakkan pembangunan pengurus Presiden Naib presiden Naib presiden Naib presiden Naib presiden Pengeluaran pemasaran kewangan personnel perancang Khidmat perancang latihan pengeluaran Pelanggan kewangan jurutera produk penyelidik Jabatan mengikut fungsi
  4. 4. 2) jabatan mengikut ProdukMelibatkan kumpulan aktiviti dan fungsi yang merupakan asas kepada produk pengeluaran daripadasyarikat.Kebaikan:a)Menempatkan perhatian dan fokus kepada usaha kepada barisan produkb) Menggantikan tanggungjawab untuk keuntunganc)Memperbaiki koordinasi aktiviti fungsid) Membenarkan pertumbuhan dan kepelbagaian produk dan perkhidmatan.Kelemahan:a)Memerlukan lebih personel dengan pengurus yang berkebolehan untuk mengisi posisi pengurusjabatanb)Penyenggaraan pusat khidmat menjadi sukar kerana setiap pengurusan mahukan perkhidmatanmengikut kemahuan mereka.c)Pengurus atasan merasa sukar untuk mengawal kerana pengurus jabatan boleh berdikari sendiri.d)Kos yang tinggi presiden pengurus pengurus produk produk farmasi penjagaan diri Jabatan mengikut produk3) Jabatan mengikut kuasa/geografiSyarikat atau sebahagian daripada organisasi beroperasi di sekitar kawasan ia terletakKebaikan:a)menawarkan perkhidmatan pada kadar yang rendahb) bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan pada tahap yang rendahc) memberi penekanan terhadap pasaran tempatan dan masalahkelemahan:a) Memerlukan pekerjan yang mempunyai kebolehan pengurus biasa.b) Pihak atasan kurang member kawalan terhadap pengurus kawasan kerana mereka sudah boleh berdikari.
  5. 5. presiden kawasan pantai kawasan kawasan utara kawasan selatan timur sabah/sarawak jurutera pengeluaran akaun jualan Jabatan mengikut kekuasaan/geografi4) Jabatan mengikut pelangganJabatan dibahagikan kepada pelanggan mengikut kumpulan aktiviti yang menggambarkankepelbagaian keinginan pelanggan.Kebaikana)menggalakan penumpuanan kepada kehendak pelangganb) pelanggan merasa dihargai oleh pengeluar produkc) membangun kepakaran dalam pengurusan pelanggankelemahana)kesukaran untuk kordinasi antara kehendak pelangganb) memerlukan pekerja dan pengurus yang berpengalaman dalam menguruskan pelanggan president community corporate institutional real estate banking banking banking mortage Jabatan mengikut pelanggan5) Jabatan mengikut matrixPembahagian pelanggan mengikut kumpulan aktiviti yang menggambarkan perbezaan kehendakpelanggan.
  6. 6. Presiden NP Kewangan NP Kejuruteraan NP Pengeluaran Projek 1 Rantaian arahan Projek 2 Projek 3 Pembahagian kerja melalui pendekatan matrix Kebaikan a) Penggunaan sumber yang efisen b) Fleksible c) Membangunkan kemahiran Keburukan a)mengelirukan antara rantaian arahan b) konflik antara matrix c)banyak perjumpaan berbanding tindakan3.2.5 AutoritiHak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan sesuatu kerja. Hak inimembolehkan pengurus membuat keputusan dan mengambil tindakan ke atas keputusan tetapi jugamembolehkan pengurus dalam organisasi mengarah dan menurunkan kuasanya kepada stafnya.Jenis Autoritia)Autoriti Lini : pengurus mempunyai hak untuk mengarah dan mengawal aktiviti staf bawahannya yangmelakukan tugas penting untuk mencapai objektif organisasi.Berkait rapat dengan objektif dan prosesorganisasi.b)Autoriti Staf:Pengurus yang dilantik hanya sebagai sokongan kepada fungsi lini dan tidak diberikankuasa untuk mengarah orang lain melalui rantaian arahan. AUTORITI STAF AUTORITI LINI
  7. 7. Rantaian arahanMerujuk kepada garisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap invididu dengan pihakpengurusan atasan melalui jawatan pengurusan di setiap tahap pengurusan.Pertama rantaian arahanyang berterusan dan jelas yang menghubungkan setiap individu dengan tahap pengurusan yang palinghampir sehinggalah kepada tahap pengurusan yang paling tertinggi. Rantaian arahan perlu mengikutprinsip satu arahan iaitu setiap pekerja perlu melapor hanya kepada seorang sahaja.Pemusatan autoritiKebaikan a) Penambahbaikan dalam teknologi komunikasi memudahkan pergerakan maklumat dan pemprosesan data dari lokasi pusat. b) Dapat memastikan budaya korporat yang sama diterima pakai oleh semua pihak. c) Mengelakkan berlakunya pertindihan kerja d) Menjimatkan kosKelemahan a) Kurang fleksibel b) Tidak menggunakan keseluruhan kemahiran c) Membebankan pengurus atasan d) Keputusan kurang diterima oleh pekerja

×