O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pengenalan ilmu perbandingan agama ust yusri

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 49 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais de Yusri Mohamad Ramli (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Pengenalan ilmu perbandingan agama ust yusri

 1. 1. Kursus Perbandingan Agama Institut Latihan Islam Malaysia 23 Ogos 2017 8.30pg. - 10.30pg. USTAZ YUSRI MOHAMAD RAMLI Pensyarah Perbandingan Agama Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
 2. 2. INTISARI ● Nama ● Takrif ● Tujuan ● Kedudukan ● Kepentingan ● Sejarah ● Tokoh dan Karya ● Kaedah ● Pendekatan ● Perbahasan ● Soal Jawab
 3. 3. NAMA ● Bahasa Melayu: Perbandingan Agama, Kajian Agama ● Bahasa Arab: ‫األديان‬ ‫,مقارنة‬ ‫األديان‬ ‫علم‬‫المقارن‬ , ‫والنحل‬ ‫الملل‬ ● Bahasa Inggeris: Comparative Religion, Comparative Study of Religion, Study of Religion, Science of Religion, Scientific Study of Religion, Religious Studies ● Bahasa German: Religionswissenschaft, Religionsgeschichte ● Bahasa Perancis: Sciences des Religions ● Siapa dan bila ia mula dipanggil Perbandingan Agama? ● Kenapa dipanggil Perbandingan Agama? ● Apakah perbezaan dengan Imu Agama/Teologi: Pengajian Islam, Pengajian Kristian dsb?
 4. 4. TAKRIF BAHASA: ● Perbandingan/ ‫/مقارنة‬Comparative: hal dibandingkan; perseimbangan; perbandingan dua perkara atau lebih; menghimpukan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan membandingkan perkara-perkara yang ada pada keduanya; penganalisisan sistematik terhadap persamaan dan perbezaan Variasi: ibarat, penanda ukur, lebih dari sudut kualiti dan kuantiti ● Agama/‫/دين‬Religion: (inti) akidah/ikatan/kepercayaan kepada Tuhan; (fungsi) tradisi/sistem kepercayaan kepada Tuhan, peribadatan, amalan, sikap
 5. 5. ISTILAH: ● Ilmu yang membanding agama secara analitik dan sistematik dari sudut persamaan dan perbezaan ● Ilmu yang mengkaji agama dari sudut kepercayaan, tingkah laku dan institusi ● Ilmu yang membanding agama untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan
 6. 6. TUJUAN SCIENTIA/ILMU ● Untuk mengetahui dan memahami agama dan kepercayaan ● Untuk membanding agama-agama dari sudut kepercayaan dan amalan SAPIENTIA/MAKRIFAH ● Untuk memahami hakikat kepelbagaian agama ● Untuk mengenalpasti hubungan falsafah dan sejarah antara agama
 7. 7. KEPENTINGAN ● Membantu mempertahan Islam daripada serangan agama lain dengan hujah diyakini ● Menyedari ketinggian Islam berbanding agama lain ● Mengetahui kebenaran dan kebatilan dalam agama ● Mengambil hikmah dari pelbagai tradisi ● Memahami penyelewengan dalam agama ● Meningkatkan keimanan dan mengukuhkan akidah ● Membantu dalam berdakwah ● Meningkatkan keberanian untuk berdakwah ● Menggalakkan interaksi antara agama ● Mengukuhkan toleransi dan keharmonian beragama
 8. 8. KEDUDUKAN HUJAH AL-QURAN: ● Allah menurukan semua Kitab (Ali ‘Imran 3:1-4): ﴿ ‫الم‬١﴿ ُ‫م‬‫ُّو‬‫ي‬‫ا‬‫ق‬ْ‫ال‬ ُّ‫ي‬‫ا‬‫ح‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ه‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ه‬ٰ‫ـ‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫َل‬ ُ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ﴾٢‫ا‬‫ح‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫اب‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫ْك‬‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫ل‬َّ‫از‬‫ن‬ ﴾‫ا‬‫ا‬‫م‬ِِّ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ق‬ِِّ‫د‬‫ا‬‫ص‬ُ‫م‬ ِِّ‫ق‬ ﴿ ‫ا‬‫ل‬‫ي‬ ِ‫نج‬ِ ْ‫اْل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ة‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ْ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬‫نزا‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫ْنا‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬٣‫ا‬ ‫ا‬‫ل‬‫نزا‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ل‬ِِّ‫ل‬ ‫ًى‬‫د‬ُ‫ه‬ ُ‫ل‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ﴾َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ۗ ‫انا‬‫ا‬‫ق‬ ْ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ۗ ٌ‫د‬‫ي‬ِ‫د‬‫ا‬‫ش‬ ٌ‫اب‬‫ا‬‫ذ‬‫ا‬‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ِ‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫آ‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ر‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ك‬ ‫ِينا‬‫ذ‬َّ‫ال‬﴿ ٍ‫ام‬‫ا‬‫ق‬ِ‫ت‬‫ان‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ ٌ‫يز‬ ِ‫ز‬‫ا‬‫ع‬ ُ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬٤﴾ ● Hubungan dengan agama terdahulu (al-Syura 42:13): ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫ح‬‫و‬ُ‫ن‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ٰ‫ى‬َّ‫ص‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ِ‫ين‬ِِّ‫د‬‫ال‬ ‫نا‬ِِّ‫م‬ ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ار‬‫ش‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ْك‬‫ي‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫اا‬‫ن‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ح‬ ْ‫و‬‫ا‬‫أ‬ِ‫ب‬ ‫اا‬‫ن‬ْ‫ي‬َّ‫ص‬ ‫ا‬‫و‬ِ‫ه‬ ٰ‫ى‬‫ا‬‫س‬‫و‬ُ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫يم‬ِ‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ْر‬‫ب‬ِ‫إ‬ٰ‫ى‬‫ا‬‫س‬‫ي‬ِ‫ع‬ ‫ا‬‫و‬ ● Islam agama yang benar (Ali ‘Imran 3:19): ُ‫م‬ ‫ا‬‫َل‬ْ‫س‬ِ ْ‫اْل‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ‫ا‬‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ‫ينا‬ِِّ‫د‬‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ● Mencari selain Islam tidak diterima (Ali ‘Imran 3:85): ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬ْ‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ن‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫ِي‬‫د‬ ِ‫م‬ ‫ا‬‫َل‬ْ‫س‬ِ ْ‫اْل‬ ‫ا‬‫ْر‬‫ي‬‫ا‬‫غ‬ ِ‫غ‬‫ا‬‫ت‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ي‬ ‫ن‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫نا‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬ ‫ا‬‫ر‬ ِ‫خ‬ ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ِ‫ر‬ِ‫س‬‫اا‬‫خ‬ْ‫ال‬‫ينا‬
 9. 9. ● Orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran (Ali ‘Imran3:71): ‫ا‬‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫اط‬‫ا‬‫ب‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ َّ‫ق‬‫ا‬‫ح‬ْ‫ال‬ ‫ونا‬ُ‫س‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫م‬ِ‫ل‬ ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ونا‬ُ‫م‬‫ا‬‫ل‬ْْ‫ا‬‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ َّ‫ق‬‫ا‬‫ح‬ْ‫ال‬ ‫ونا‬ُ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬‫ا‬‫ت‬ ● Berbahas dengan baik (al-’Ankabut 29:46): ‫ا‬‫س‬ْ‫ح‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ي‬ِ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ال‬ِ‫ب‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫د‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ُ‫ت‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ ‫ا‬‫و‬ ۖ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫م‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ظ‬ ‫ِينا‬‫ذ‬َّ‫ال‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ُ‫ن‬‫ا‬َّ‫ن‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫وا‬ ‫ا‬‫و‬ ‫اا‬‫ن‬ُ‫ه‬ٰ‫ـ‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ل‬ ِ‫نز‬ُ‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ ‫اا‬‫ن‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ل‬ ِ‫نز‬ُ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ِ‫ب‬‫ونا‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬ ُ‫ن‬ْ‫اح‬‫ن‬ ‫ا‬‫و‬ ٌ‫د‬ ِ‫اح‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ه‬ٰ‫ـ‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ● Persoal kepercayaan musyrikin (al-’Ankabut 29:17): ْ‫ف‬ِ‫إ‬ ‫ونا‬ُ‫ق‬ُ‫ل‬ْ‫خ‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬ ْ‫و‬‫ا‬‫أ‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ونا‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْْ‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫ا‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ونا‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْْ‫ا‬‫ت‬ ‫ِينا‬‫ذ‬َّ‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ۚ ‫ا‬ً‫ك‬‫ا‬‫َل‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫لل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫قا‬ ْ‫ز‬ِِّ‫الر‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ‫ا‬‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫غ‬‫ا‬‫ت‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬ً‫ق‬ ْ‫ز‬ ِ‫ر‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬‫ل‬ ‫ونا‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫م‬‫ا‬‫ي‬ُْ‫ا‬‫ج‬ ْ‫ر‬ُ‫ت‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ۖ ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬ْ‫ش‬‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ ُ‫ه‬‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬‫ونا‬ ● Penjelasan hakikat ‘Isa (a.s.) (Ali ‘Imran 3:59): ‫إ‬َّ‫ن‬‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫خ‬ ۖ ‫ا‬‫م‬‫ا‬‫د‬‫آ‬ ِ‫ل‬‫ا‬‫ث‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ك‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ‫ا‬‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ٰ‫ى‬‫ا‬‫س‬‫ي‬ِ‫ع‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ث‬‫ا‬‫م‬ُ‫ون‬ُ‫ك‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬‫ف‬ ‫ن‬ُ‫ك‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ٍ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ُ‫ت‬ ● Persoalan logika jika dua tuhan? (al-Anbiya 21:22): ‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ل‬ ُ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ٌ‫ة‬‫ا‬‫ه‬ِ‫ل‬‫آ‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫انا‬‫ا‬‫ك‬ ْ‫و‬‫ا‬‫ل‬
 10. 10. ● Pengubahan ayat (al-Nisa 4:46) dan seumpamanya (al-Baqarah 2:75; al-Ma’idah 5:13,41): ِ‫ه‬ِْ ِ‫اض‬ ‫ا‬‫و‬َّ‫م‬ ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫م‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ونا‬ُ‫ف‬ِِّ‫ر‬‫ا‬‫ح‬ُ‫ي‬ ‫ُوا‬‫د‬‫اا‬‫ه‬ ‫ِينا‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫نا‬ِِّ‫م‬ ● Penukaran ayat dan menjadi kufur (al-Baqarah 2:59) dan seumpamanya (al-A’raf 7:162; al-Baqarah 2:108;): ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫ل‬‫ي‬ِ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫ْر‬‫ي‬‫ا‬‫غ‬ ً‫َل‬ ْ‫و‬‫ا‬‫ق‬ ‫وا‬ُ‫م‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ظ‬ ‫ِينا‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬َّ‫د‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ف‬ ● Islam agama fitrah dan fitrah/sunnah Allah tidak berubah (al-Rum 30:30) dan seumpamanya (al-Ahzab 23:62; Fatir 35:43); al-Fath 48:23): ِ‫ت‬َّ‫ال‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ر‬ْ‫ط‬ِ‫ف‬ ۚ ‫ا‬ً‫ف‬‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ح‬ ِ‫ين‬ِِّ‫د‬‫ل‬ِ‫ل‬ ‫ا‬‫ك‬‫ا‬‫ه‬ْ‫ج‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ق‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫َل‬ ۚ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ط‬‫ا‬‫ف‬ ‫ي‬ۚ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ِ‫ق‬ْ‫ال‬‫خ‬ِ‫ل‬ ‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫َل‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ث‬ْ‫ك‬‫ا‬‫أ‬ َّ‫ن‬ِ‫ك‬ٰ‫ـ‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ُ‫م‬ِِّ‫ي‬‫ا‬‫ق‬ْ‫ال‬ ُ‫ين‬ِِّ‫د‬‫ال‬ ‫ا‬‫ك‬ِ‫ل‬ٰ‫ا‬‫ذ‬‫ونا‬ُ‫م‬‫ا‬‫ل‬ْْ
 11. 11. ● Ayat-ayat tentang musyrikin, berhala, dan sebagainya ● Ayat-ayat tentang Bani Isra’il, Nabi-nabi, exodus, Kan’an, dan sebagainya ● Ayat-ayat tentang pengikut Nabi ‘Isa (a.s.) dan Kristian: Ashab al-Ukhdud, Ashab al-Kahf, Habib al- Najjar dan Dakwah Peter dan John (a.s.), Last Supper, pendeta dan rahib Kristian (al-Maidah 5: 82-86), penyelewengan, trinity, dan sebagainya ● Sikap terhadap Islam (al-Baqarah 2:120): َّ‫ت‬‫ا‬‫ت‬ ٰ‫ى‬َّ‫ت‬‫ا‬‫ح‬ ٰ‫ى‬ ‫ا‬‫ار‬‫ا‬‫ص‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ُ‫د‬‫و‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ي‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫نك‬‫ا‬‫ع‬ ٰ‫ى‬‫ا‬‫ض‬ ْ‫ر‬‫ا‬‫ت‬ ‫ن‬‫ا‬‫ل‬ُ‫ه‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ‫ى‬‫ا‬‫د‬ُ‫ه‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ۗ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ت‬َّ‫ل‬ِ‫م‬ ‫ا‬‫ع‬ِ‫ب‬ۗ ٰ‫ى‬‫ا‬‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫ل‬ِْْ‫ال‬ ‫نا‬ِ‫م‬ ‫ا‬‫ك‬‫ا‬‫ء‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫د‬ْْ‫ا‬‫ب‬ ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ء‬‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ت‬ْْ‫ا‬‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫ئ‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ٍِّ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ‫نا‬ِ‫م‬ ‫ا‬‫ك‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ِ‫م‬ٍ‫ير‬ ِ‫ص‬
 12. 12. ● Seruan dakwah (al-Nahl 16:125): ْ‫ال‬ ِ‫ة‬‫ا‬‫ظ‬ِ‫ع‬ ْ‫و‬‫ا‬‫م‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ة‬‫ا‬‫م‬ْ‫ك‬ ِ‫ح‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ِّك‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬‫س‬ ٰ‫ى‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬ْ‫ح‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ي‬ِ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ل‬ِ‫د‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫ا‬‫و‬ ۖ ِ‫ة‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ح‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ۚ ُ‫ن‬‫ا‬‫س‬ ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬ ۖ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬‫س‬ ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ َّ‫ل‬‫ا‬‫ض‬ ‫ن‬‫ا‬‫م‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬‫ا‬‫ل‬ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ه‬ ‫ا‬‫َّك‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ِينا‬‫د‬‫ا‬‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫م‬‫ا‬‫ل‬ ● Seruan dialog (Ali ‘Imran 3:64): ‫ا‬‫ب‬ ٍ‫اء‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫س‬ ٍ‫ة‬‫ا‬‫م‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ك‬ ٰ‫ى‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ ْ‫و‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬ْ‫ا‬‫ت‬ ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫د‬ُ‫ب‬ْْ‫ا‬‫ن‬ َّ‫َل‬‫ا‬‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬‫ن‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫و‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ن‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬‫ا‬‫ك‬ ِِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ْ‫ر‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫ض‬ْْ‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ن‬ُ‫ض‬ْْ‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ذ‬ ِ‫خ‬َّ‫ت‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫ئ‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ش‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َّ‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ت‬ ‫ن‬ِ‫إ‬‫ا‬‫ف‬ ۚ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ِ‫ُون‬‫د‬ ‫ن‬‫ُوا‬‫د‬‫ا‬‫ه‬ْ‫ش‬‫ا‬ ‫ونا‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ‫ا‬َّ‫ن‬‫ا‬‫أ‬ِ‫ب‬ ● Surah al-Kafirun (109:1-6). Adakah surah ini menyeru berlepas diri dari agama lain? ﴿ ‫ونا‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬‫ا‬‫ا‬‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ُّ‫ي‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬١﴿ ‫ونا‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْْ‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫َل‬ ﴾٢ُ‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ونا‬ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ﴾﴿ ُ‫د‬٣﴾ ﴿ ْ‫م‬ُّ‫ت‬‫د‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬َّ‫م‬ ٌ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬٤﴿ ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ونا‬ُ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ﴾٥‫ي‬ِ‫د‬ ‫ا‬‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬‫ل‬ ﴾﴿ ِ‫ن‬٦﴾ ● dan banyak lagi ayat-ayat tentang agama …
 13. 13. ● Perkataan ‘Isa (a.s.) lebih banyak disebutkan (25) dari Muhammad (s.a.w.) (4) (tidak termasuk kata ganti) ● Perkataan Maryam disebut 34 kali (tidak termasuk kata ganti), nama ibu Nabi tidak disebutkan ● Banyak ayat menceritakan tentang agama- agama, membanding agama, membahaskan akidah agama, penyelewengan, sejarah, amalan, dan sebagainya, seruan supaya berdakwah dan dialog dengan agama lain ● Kesimpulan: al-Quran galak kaji agama
 14. 14. HUJAH AL-SUNNAH (HADITH DAN SIRAH) ● Bahirah ● Waraqah bin Nawfal ● Dakwah Nabi ● Hijrah ke Habsyah ● Perbahasan dengan Yahudi (al-Nisa 4:82) ِ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫انا‬‫ا‬‫ك‬ ْ‫و‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ۚ ‫آنا‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫ونا‬ُ‫َّر‬‫ب‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫َل‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫أ‬ً‫ف‬ ‫ا‬‫َل‬ِ‫ت‬ْ‫اخ‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ُوا‬‫د‬‫ا‬‫ج‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ل‬ ِ‫ه‬‫ـ‬َّ‫الل‬ ِ‫ْر‬‫ي‬‫ا‬‫غ‬‫ا‬ً‫ير‬ِ‫ث‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا‬ ● Kristian Najran ● Hatim al-Ta’i ● ‘Abd Allah bin Salam, Tha’labah bin Sa’id, Asad bin ‘Ubayd, Ka’ab ibn Mati’ al-Ahbar
 15. 15. ● Hari Asyura ● Umar membaca Taurat: ‫أحمد‬ ‫مسند‬-‫ينا‬ ِ‫ر‬ِ‫ث‬ْ‫ك‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫د‬‫ا‬‫ن‬ْ‫س‬ُ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ق‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬-‫أص‬ ‫بكتاب‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫أتى‬‫أهل‬ ‫بْض‬ ‫من‬ ‫ابه‬ ‫الخطاب‬ ‫ابن‬ ‫يا‬ ‫فيها‬ ‫أمتهوكون‬ ‫فقال‬ ‫فغضب‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫فقرأه‬ ‫الكتب‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫أ‬ ٌ‫م‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ش‬ُ‫ه‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ِ‫ان‬‫ا‬‫م‬ُّْْ‫ن‬‫ال‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫ج‬ْ‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬ُ‫س‬‫ا‬‫ج‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ِِّ‫ي‬ِ‫ب‬َّْْ‫ش‬‫ال‬ ِ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ٌ‫د‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ُ‫م‬ ‫اا‬‫ن‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ْ‫خ‬ِ‫د‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫ر‬ِ‫ب‬‫ا‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ا‬‫ص‬ َّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫أ‬ ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫اط‬‫خ‬ْ‫ال‬ ‫ْنا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫م‬ُ‫ع‬ َّ‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ِ َّ‫اَّلل‬ُ‫ه‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫ا‬‫أ‬ ٍ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫م‬َّ‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ِ‫ض‬ْْ‫ا‬‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ا‬‫ص‬ ُّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ف‬ ِ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬ْ‫ال‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ِ‫ف‬ ‫ونا‬ُ‫ك‬ِِّ‫و‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ت‬ُ‫م‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬ ِ‫اض‬‫غ‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫م‬َّ‫ل‬‫ا‬‫س‬‫ْنا‬‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬ْ‫ئ‬ ِ‫ج‬ ْ‫د‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬‫ا‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ف‬‫ا‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫اط‬‫خ‬ْ‫ال‬ْ‫اي‬‫ش‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬‫أ‬ْ‫س‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫َل‬ ً‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ق‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫ء‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬ْ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ك‬‫و‬ُ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫خ‬ُ‫ي‬‫ا‬‫ف‬ ٍ‫ء‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ق‬ِِّ‫د‬‫ا‬‫ص‬ُ‫ت‬‫ا‬‫ف‬ ٍ‫ل‬ِ‫اط‬‫ا‬‫ب‬ِ‫ب‬ ْ‫و‬‫ا‬‫أ‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ب‬ِِّ‫ذ‬‫ا‬‫ك‬ُ‫ت‬‫ا‬‫ف‬ ٍِّ‫ق‬‫ا‬‫ح‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ص‬ ‫ى‬‫ا‬‫س‬‫و‬ُ‫م‬ َّ‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ْ‫و‬‫ا‬‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬‫ا‬‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫س‬ْ‫ف‬‫ا‬‫ن‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ال‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬ِْ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬‫ي‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫أ‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬‫ا‬ِْ‫س‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ًّا‬‫ي‬‫ا‬‫ح‬ ‫انا‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬َّ‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫و‬
 16. 16. ● Athar Ibn Mas’ud: ‫ا‬‫ف‬ ،ٍ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ِ‫ب‬ ٍ‫د‬‫و‬ُْْ‫س‬‫ا‬‫م‬ ‫ْنا‬‫ب‬‫ا‬ ‫ى‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫أ‬ ‫ِي‬‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ٍ‫ة‬َّ‫ر‬ُ‫ق‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫أ‬ َّ‫ن‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬:ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ف‬ ِ‫ام‬َّ‫ش‬‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬‫ا‬‫ه‬ ُ‫ت‬ْ‫أ‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ق‬ ‫ي‬ِِّ‫ن‬ِ‫إ‬‫ا‬‫ا‬‫ذ‬ِ‫إ‬‫ا‬‫ف‬ ،‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ج‬ ‫و‬ُْْ‫س‬‫ا‬‫م‬ ُ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ف‬ ،ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ِ‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫اب‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ه‬ٍ‫د‬:ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬‫ل‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ق‬ ‫انا‬‫ا‬‫ك‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ك‬‫ا‬‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ع‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ِِّ‫ت‬‫ا‬ ِ‫هللا‬ ‫ا‬‫اب‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ك‬ ْ‫ر‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬ُ‫ت‬ُ‫ك‬ْ‫ال‬.‫ا‬‫ف‬ ٍ‫اء‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ٍ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬‫ط‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫د‬‫ا‬‫ف‬َّ‫ت‬‫ا‬‫ح‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬‫ا‬‫ي‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫ث‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬‫ا‬ْ‫ا‬‫ض‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ْت‬‫ي‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ى‬ ِ‫د‬‫ا‬‫ا‬‫د‬ِ‫م‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫د‬‫ا‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫س‬ ● Israiliyyat: ‫البخاري‬ ‫صحيح‬-ِ‫اء‬‫ا‬‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬‫ا‬ ْ‫األ‬ ِ‫ث‬‫ِي‬‫د‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫أ‬ ‫اب‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬-‫ف‬ ‫الشحوم‬ ‫عليهم‬ ‫حرمت‬ ‫اليهود‬ ‫هللا‬ ‫لْن‬‫فباعوها‬ ‫جملوها‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬ ْ‫األ‬ ‫اا‬‫ن‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ْ‫خ‬‫ا‬‫أ‬ ٍ‫د‬‫ا‬‫ل‬ْ‫خ‬‫ا‬‫م‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫اك‬َّ‫ح‬َّ‫ض‬‫ال‬ ٍ‫م‬ ِ‫اص‬‫ا‬‫ع‬ ‫و‬ُ‫ب‬‫ا‬‫أ‬ِ‫ط‬‫ا‬‫ع‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫ان‬َّ‫س‬‫ا‬‫ح‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ ُّ‫ي‬ِ‫ع‬‫ا‬‫زا‬ ْ‫و‬ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫ة‬َّ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬‫أ‬َّ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َّ‫ن‬‫ا‬‫أ‬ ‫و‬ ٍ‫ر‬ْ‫م‬‫ا‬‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ع‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫ة‬‫ا‬‫ش‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ك‬ِِّ‫ل‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫م‬َّ‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ا‬‫ص‬ْ‫و‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ي‬ِِّ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫وا‬ُ‫غ‬ ‫ا‬‫ذ‬‫ا‬‫ك‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ح‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ل‬‫ي‬ِ‫ئ‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬‫ب‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ث‬ِِّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ ‫ا‬‫و‬ ً‫ة‬‫ا‬‫ي‬‫آ‬‫ا‬‫م‬ ْ‫أ‬ َّ‫و‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ي‬ْ‫ل‬‫ا‬‫ف‬ ‫ًا‬‫د‬ِِّ‫م‬‫ا‬ْ‫ا‬‫ت‬ُ‫م‬ َّ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫د‬‫ا‬ْْ‫ق‬ ِ‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬
 17. 17. ● Kaedah mendengar Israiliyyat: ‫البخاري‬ ‫صحيح‬-ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ال‬ ِ‫ير‬ِ‫س‬ْ‫ف‬‫ا‬‫ت‬ ‫اب‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬-ِ‫ة‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ب‬ْ‫ال‬ ُ‫ة‬ ‫ا‬‫ور‬ُ‫س‬-َّ‫ن‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ ‫اب‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫ل‬ ِ‫ز‬ْ‫ن‬ُ‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ِ َّ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫اا‬‫ن‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫خ‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫م‬ُ‫ع‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫ان‬‫ا‬‫م‬ْ‫ث‬ُ‫ع‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ ٍ‫ار‬َّ‫ش‬‫ا‬‫ب‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫د‬َّ‫م‬‫ا‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ِ‫ْن‬‫ب‬ ‫ى‬‫ا‬‫ي‬ْ‫ح‬‫ا‬‫ي‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ِ‫ك‬ ‫ا‬‫ار‬‫ا‬‫ب‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُّ‫ي‬ِ‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ‫اا‬‫ن‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬ِ‫ب‬‫ا‬‫أ‬ٍ‫ير‬ِ‫ث‬‫ا‬‫ك‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ا‬‫ي‬ ِ‫ض‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ة‬ ‫ا‬‫ْر‬‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬ُ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬‫أ‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫ة‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬‫أ‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ة‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ْ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ونا‬ُ‫ء‬ ‫ا‬‫ر‬ْ‫ق‬‫ا‬‫ي‬ ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ُ‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫نا‬ْ‫ب‬ِِْ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ا‬‫ف‬ ِ‫م‬ ‫ا‬‫َل‬ْ‫س‬ِ ْ‫اْل‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬ ِ‫أل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬ْْ‫ال‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ِِّ‫س‬‫ا‬‫ف‬ُ‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ص‬ُ‫ت‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫م‬َّ‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ا‬‫ص‬ ِ َّ‫اَّلل‬ُ‫ق‬ِِّ‫د‬ِ‫ب‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬ْ‫ه‬‫ا‬‫أ‬ ‫وا‬ ‫ا‬‫ي‬ ْ‫اْل‬ ‫اا‬‫ن‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ل‬ ِ‫ز‬ْ‫ن‬ُ‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ِ َّ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬‫ا‬‫م‬‫آ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ِِّ‫ذ‬‫ا‬‫ك‬ُ‫ت‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ة‬ ● Pertanyaan Sahabat tentang Taurat: ‫البخاري‬ ‫صحيح‬-ِ‫وع‬ُ‫ي‬ُ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫اب‬‫ا‬‫ت‬ِ‫ك‬-ِ‫ق‬‫و‬ُّ‫س‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ب‬‫ا‬‫خ‬َّ‫س‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫ا‬‫ي‬ِ‫ه‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ك‬ ‫اب‬‫ا‬‫ب‬ ٌ‫ل‬ ‫ا‬‫َل‬ِ‫ه‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ ٌ‫ح‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ُ‫ف‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ ٍ‫اان‬‫ن‬ِ‫س‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫د‬َّ‫م‬‫ا‬‫ح‬ُ‫م‬ ‫اا‬‫ن‬‫ا‬‫ث‬َّ‫د‬‫ا‬‫ح‬ِ َّ‫اَّلل‬ ‫ا‬‫د‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ع‬ ُ‫يت‬ِ‫ق‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ٍ‫ار‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ي‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫اء‬‫ا‬‫ط‬‫ا‬‫ع‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬‫و‬ ِ‫ر‬ْ‫م‬‫ا‬‫ع‬ ‫ْنا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ِ‫ة‬‫ا‬‫ف‬ ِ‫ص‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ ْ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫خ‬‫ا‬‫أ‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ا‬‫ي‬ ِ‫ض‬ ‫ا‬‫ر‬ ِ‫اص‬‫ا‬ْْ‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬‫م‬َّ‫ل‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ا‬‫ص‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ب‬ ِ‫ة‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ْ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫وف‬ُ‫ص‬ ْ‫و‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ل‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ‫ا‬‫و‬ ْ‫ل‬‫ا‬‫ج‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ِ‫ة‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ْ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ُّ‫ي‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ِ‫آن‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬‫ف‬ ِ‫ص‬ ِ‫ض‬ْْ‫ا‬‫ب‬ُّ‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫أ‬ ‫ينا‬ِِّ‫ي‬ِِّ‫م‬ُ ْ‫ْل‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ز‬ ْ‫ر‬ ِ‫ح‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫ِير‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫ر‬ِِّ‫ش‬‫ا‬‫ب‬ُ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ًا‬‫د‬ِ‫ه‬‫اا‬‫ش‬ ‫ا‬‫ااك‬‫ن‬ْ‫ل‬‫ا‬‫س‬ ْ‫ر‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ل‬ِِّ‫ك‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ت‬‫الم‬ ‫ا‬‫ك‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫م‬‫ا‬‫س‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ِي‬‫د‬ْ‫ب‬‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫ت‬ْ‫ن‬ْ‫ي‬‫ا‬‫ل‬ٍِّ‫ظ‬‫ا‬‫ف‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫ئ‬ِِّ‫ي‬َّ‫س‬‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ع‬‫ا‬‫ف‬ْ‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ِ‫ق‬‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ْ‫س‬‫ا‬ ْ‫األ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ٍ‫ب‬‫ا‬َّ‫خ‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬ ٍ‫يظ‬ِ‫ل‬‫ا‬‫غ‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ُ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬ ‫و‬ُ‫ف‬ْْ‫ا‬‫ي‬ ْ‫ن‬ِ‫ك‬‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫ة‬‫ا‬‫ئ‬ِِّ‫ي‬َّ‫س‬‫ال‬ ِ‫ة‬ْ‫ق‬‫ا‬‫ي‬ ْ‫ن‬ُ َّ‫اَّلل‬ ُ‫ه‬‫ا‬‫ض‬ِ‫ب‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫َل‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬‫ا‬‫ي‬ ْ‫ن‬‫ا‬‫أ‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫ء‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ْ‫و‬‫ا‬ْْ‫ال‬ ‫ا‬‫ة‬َّ‫ل‬ِ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬‫يم‬ِ‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ت‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫ا‬‫ذ‬‫آ‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ن‬ُ‫ي‬ْ‫ع‬‫ا‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫ح‬‫ا‬‫ت‬ْ‫ف‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬ ُ َّ‫اَّلل‬ُ‫ص‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫ا‬ً‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ًّ‫م‬ ‫ا‬ً‫ف‬ْ‫ل‬ُ‫غ‬
 18. 18. ● Al-Sunnah melarang mengambil agama daripada Yahudi dan Nasrani, namun menggalakkan kaji agama kerana dalam agama mereka ada kebenaran (persamaan)(wajib dibenarkan) dan ada kebatilan (perbezaan)(wajib dinafikan) dan ada yang mungkin pengkaji tidak tahu/pasti (wajib tawaqquf)
 19. 19. HUJAH AQLI ● Adakah Ilmu perbandingan agama dicipta oleh Barat untuk memusnahkan Islam? ● Hakikatnya ia diasaskan oleh para sarjana Muslim ● Tidak pernah muncul sebagai ilmu sebelum kedatangan Islam kerana masyarakat terdahulu bersikap ekslusif, tidak mengiktiraf dan ambil tahu agama, budaya masyarakat lain ● Islam muncul selepas wujudnya pelbagai agama
 20. 20. ● Hubungan dengan Ilmu lain: berkait, menyokong, dan menyempurnakan Ilmu akidah, fiqh, hadith, sirah, dan sebagainya ● Pada awalnya berdiri di bawah ilmu lain sehingga ia menjadi ilmu tersendiri ● Kesimpulan: Perbandingan Agama adalah syar’i, fardu kifayah, suatu keperluan yang dituntut dan amat diperlukan
 21. 21. SEJARAH ● Zaman Nabi (Kurun 1H/6M) penurunan wahyu; dakwah; pertembungan kerjasama dan konflik antara agama: Kristian, Yahudi, Musyrikin Mekah, Majusi dsb, perbandingan agama dalam bentuk ‘mentah’ dan belum menjadi disiplin ● Zaman Salaf al-Salih (Kurun 1-3H/6-9M) perluasan wilayah; pembukaan kota; masyarakat agama lain memeluk Islam; percampuran; perkahwinan; perbahasan agama, toleransi Ahli Kitab, perbandingan agama disentuh secara historikal dalam cakupan pelbagai ilmu: fiqh, tafsir, hadith, sejarah, dsb
 22. 22. ● Zaman Pertengahan (Kurun 2-9H/8-15M) Kebebasan berfikir; kemasukan falsafah; pengkajian; penerokaan; penterjemahan kitab agama, perdebatan; mempertahan akidah Islam; Khalifah Abbasiyyah menggalak wacana agama, ilmu mula dibentuk oleh sarjana Muslim namun masih belum berdiri sendiri; teologikal menjadi dominan disamping historikal; buku- buku khusus mula ditulis
 23. 23. ● Zaman Moden (10-13H/16-19M) Dunia Islam merudum dan melupakan ilmu perbandingan agama, zaman penjajahan, Muslim mula tercari identiti; Tumpuan kepada ilmu asas: fiqh, akidah, dan tasawwuf; Perbandingan Agama menjadi malap sehingga ia berkembang di Barat pada awal kurun ke-19; berpaksi Kristian; evangelisme, kolonialisme; umat Islam kurang mengkaji dan menumpu menghadapi penjajah dalam aspek politik dan pemikiran, Perbandingan Agama berdiri sendiri, namun masih belum mantap
 24. 24. ● Zaman Kontemporari (14-15H/20-21M) Disiplin ilmu menjadi mapan dan tersusun; semakin pesat di Barat, mula bibit-bibit diambil perhatian kembali oleh umat Islam, konflik antara agama, terrorisme, Islamophobia dan pelbagai insiden konflik menyebabkan Perbandingan Agama kembali berkembang kalangan umat Islam sekaligus penyuburan interaksi dan dialog antara agama, pendekatan rohani dan etika
 25. 25. TOKOH DAN KARYA ● al-Kalbi (737-819M): Kitab al-Asnam ● al-Jahiz (776-868M): al-Radd ‘ala al-Nasara ● ‘Ali ibn Rabban al-Tabari (838-870M): al-Radd ‘ala al-Nasara ● Ibn Jarir al-Tabari (839-923M): Jamiʿ al-Bayan ʿan Taʾwil Ayi al- Qurʾan ● al-Hallaj (858-922M): Akhbar al-Hallaj, al-Tawasin ● al-Mas’udi (896-957M): al-Masa’il wa al-’Ilal fi al-Madhahib wa al- Milal; Sirr al-Hayah ● al-Hasan bin Musa al-Nawbakhti (k9-10M): al-Ara wa al-Diyanat ● al-’Amiri (913-992M): al-I’lam bi Manaqib al-Islam ● al-Musabbihi (977-1029M): Dark al-Bughyah ● al-Biruni (973-1048M): Tahqiq Ma li al-Hind min Maqulat Maqbulah fi al-’Aql aw Mardhulah
 26. 26. ● ‘Abd al-Qahir al-Baghdadi (w. 1037M): al-Milal wa al-Nihal ● Ibn Hazm (994-1064M): al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal ● al-Ghazali (1058-1111M): al-Radd al-Jamil ● al-Shahrastani (1086-1158M): al-Milal wa al-Nihal ● Ibn ‘Arabi (1165-1240M): al-Futuhat al-Makkiyyah ● al-Qurtubi (1214-1273M): al-I’lam bima fi Din al-Nasara min al-Fasad wa al-Awham ● Ibn Kammunah (1215-1284M): Tanqih al-Abhath li al-Milal al-Thalath ● al-Qarafi (1228-1285M): al-Ajwibah al-Fakhirah ● Ibn Taymiyyah (1263-1328M): al-Jawab al-Sahih li Man Baddala ‘an Din al-Masih ● Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1292-1350M): Hidayat al-Hayara min al- Yahud wa al-Nasara
 27. 27. ● Ibn Khaldun (1332-1406M): Kitab al-’Ibar/Muqaddimah ● Anselm Turmeda/’Abd-Allah at-Tarjuman (1355- 1423M): Tuhfat al-Arib fi al-Radd 'ala ahl al-Salib ●‘Abd al-Karim al-Jili (1366-1424M): al-Insan al-Kamil ● al-Suyuti (1445-1505M): Nuzul ‘Isa ibn Mayam Akhir al-Zaman ● Nur al-Din al-Raniri (w.1658M): al-Tibyan fi Ma’rifat al-Adyan ● Dara Shikoh (1615-1659M): Majma’ al-Bahrayn ● al-Alusi (1802-1854M): al-Jawab al-Fasih lima Laffaqahu ‘Abd al- Masih ● Rahmat Allah Kairanawi al-Hindi (1817-1890M): Izhar al-Haqq
 28. 28. ● Friedrich Max Müller (1823–1900): The Sacred Books of the East; Introduction to the Science of Religion ● Cornelis Petrus Tiele (1830-1902M): Outlines of the History of Religion; Comparative History ● Muhammad ‘Abduh (1849-1905M): al-Islam wa al-Nasraniyyah ma’a al-Ilm wa al-Madaniyyah ● William James (1842-1910M): The Varieties of Religious Experience ● David Émile Durkheim (1858-1917M): The Elementary Forms of the Religious Life; The Rules of Sociological Method ● Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye (1848-1920M): Lehrbuch der Religiongeschichte ● Ignaz Goldziher (1850-1921M): Muhammedanische Studien; Vorlesungen über den Islam ● Carl Eduard Sachau (1845-1930M): Alberuni's India
 29. 29. ● Josef Horovitz (1874-1931M): The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors ● Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936M): Mekka ● Sigmund Freud (1856-1939M): Obsessive Actions and Religious Practices; Totem and Taboo; The Future of an Illusion ● James George Frazer (1854–1941): The Golden Bough ● Heinrich Robert Zimmer (1890-1943M): Myths and Symbols in Indian Art; Civilization and Philosophies of India ● Miguel Asín Palacios (1871-1944): La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia; Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas ● Reynold Alleyne Nicholson (1868-1945): The Mathnawí of Jalálu'ddín Balkhi; Kashf al-Mahjub of al-Hajvari
 30. 30. ● Cornelis van Arendonk (1881-1946M): De opkomst van het Zaiditisch Imamaat ● Robert Ernest Hume (1877-1949M): The World’s Living Religions ● Wilhelm Schmidt (1868–1954): The Origin of the Idea of God; The Origin and Growth of Religion ● Joachim Wach (1898-1955M): Types of Religious Experience: Christian and Non-Christian, The Comparative Study of Religions ● Carl Brockelmann (1868-1956M) ● Carl Gustav Jung (1875-1961M) ● Louis Massignon (1883-1962M): La Passion de Husayn Ibn Mansûr Hallâj ● Hendrik Kraemer (1888-1965M)
 31. 31. ● Arthur John Arberry (1905-1969M): The Koran Interpreted, Muslim Saints and Mystics; Mystical Poems of Rumi ● Robert Charles Zaehner (1913-1974M): Zurvan, a Zoroastrian Dilemma; Hinduism; Hindu Scriptures ● Mircea Eliade (1907–1986): The General Nature of Religion; The Sacred and the Profane; Symbolism of the Center ● Maximilian Karl Emil "Max" Weber (1864-1920M): The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism ● Rudolf Otto (1869-1937M): The Idea of the Holy ● Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947): Hinduism and Buddhism ● Gerardus van der Leeuw (1890-1950M): Religion in Essence and Manifestation: A Study in Phenomenology
 32. 32. ● ‘Abd al-Wahid Yahya (1886-1951M): Introduction to the Study of Hindu Doctrines ● Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1895-1971M): Modern Trends in Islam; Islam: An Historical Survey ● Muhammad Abu Zahrah (1898-1974M): al-Muhadarat fi al-Nasraniyyah ● Isma'il Raji al-Faruqi (1921-1986M): Islam and Other Faiths ● Toshihiko Izutsu (1914-1993M): Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts; God and Man in the Koran ● ‘Isa Nur al-Din (1907-1998M): Christianity/Islam; Form and Substance in the Religions ● Ahmad Shalabi (1915-2000M): Muqaranat al-Adyan: al- Yahudiyyah, al-Masihiyyah, al-Islam, Adyan al-Hind al-Kubra
 33. 33. ● Wilfred Cantwell Smith (1916-2000M): The Meaning and End of Religion; Questions of Religious Truth ● Eric John Sharpe (1933-2000M): Comparative Religion: a history; Understanding Religion ● Ninian Smart (1927-2001M): World Religions: A Dialogue; Philosophy of Religion ● Franz Rosenthal (1914-2003M): The Muqaddimah: An Introduction to History ● Annemarie Schimmel (1922-2003M): As Through a Veil, Mystical Dimensions of Islam ● Abdul Mukti Ali (1923-2004M): Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia ● Geoffrey Parrinder (1910-2005M): What World Religions Teach Us; Encountering World Religions: Questions of Religious Truth
 34. 34. ● Ahmad Deedat (1918-2005M) ● Clifford James Geertz (1926-2006M): The Religion of Java ● Jacques Waardenburg (1930-2015M): Classical approaches to the study of religion; Muslim perceptions of other religions ● Huston Smith (1919-2016M): The World's Religions; Forgotten Truth: The Common Vision of the World's Religions ● Peter Ludwig Berger (1929-2017M): The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge ● William Stoddart (l. 1925): Hinduism and Its Spiritual Masters ● Hans Küng (l. 1928M): Islam: Past, Present and Future; Global Responsibility: In Search of a New World Ethic ● Eliot Deutsch (l. 1931): Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction; Religion and Spirituality
 35. 35. ● John Louis Esposito (l. 1940): Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think; Unholy War: Terror in the Name of Islam ● William Chittick (l. 1943): The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi; The Sufi Path of Knowledge ● Sachiko Murata (l. 1943): The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought ● Karen Armstrong (l. 1944M): A History of God; Jerusalem: One City, Three Faiths; Muhammad: A Prophet For Our Time ● Diana Eck (l. 1945M): A new religious America: how a "Christian country" has now become the world's most religiously diverse nation ● Carl W. Ernst (l. 1950M): A translation of The Unveiling of Secrets: Diary of a Sufi Master by Ruzbihan Baqli; Words of Ecstasy in Sufism ● Zakir Abdul Karim Naik (l. 1965)
 36. 36. ● Muda@Ismail Abdul Rahman: Gerakan agama kristian di Malaysia : satu tinjauan khas di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya ● Ghazali Basri: Pengantar Ilmu Perbandingan Agama; Christian mission and Islamic da'wah in Malaysia; Kristian di Sarawak : suatu kajian kes; Kristianisasi sebagai sebuah gerakan: satu tinjauan sosiologi; Gerakan Kristian; Pengaruh karismatik dalam agama kristian ● Kamar Oniah: Early Muslim Scholarship in Religionswissenschaft: The Works and Contributions of Abu Rayhan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni ● Khadijah Mohd Khambali@Hambali: Triniti Menurut Agama Kristian; Ziarah Menurut Agama Yahudi; Perayaan-perayaan agama Kristian
 37. 37. KAEDAH ● ma’rifah dituju dan hikmah dicari secara sintesis ● panduan al-Quran dan al-Sunnah ● Islam – tahrif(ubah)/tabdil(tukar), menambah/mengurang, kesesatan/kedegilan ● adil (neutral) - memihak (bias) ● objektif - subjektif ● sebagai orang luar - pandangan dari dalam ● definisi agama ● silang agama, tidak semestinya membanding agama ● perbandingan mesti dihimpun (‫)مقابلة‬ dan dibanding (‫)مقارنة‬ ● sebanding (‫)متجانسة‬ dan seganding (boleh ditemu (‫)متقابلة‬ secara khusus dan digeneralisasikan (‫)مستفيضة‬ secara umum) ● apa yang termaktub - apa yang berlaku ● keterbukaan menghadapi kepelbagaian
 38. 38. PENDEKATAN ● pemerian/‫/عرضية/وصفية‬ deskriptif/pensejarahan – perbandingan/‫/جدلية/نقدية‬kritik/ analitik/dialektik/teori ● kepustakaan/tekstual – empirikal/lapangan/ikut serta/amali ● berasaskan agama (perbandingan tidak langsung) – berasaskan mawdu’/tema (perbandingan langsung) ● analisis perbandingan: persamaan dan perbezaan, pengkelasan, hubungan, kesan, dsb ● polimetodik: sejarah, teologi, falsafah, antropologi, sosiologi, fenomenologi, psikologi, identiti, budaya, arkeologi, filologi, eskatologi, etika, rohani, dsb
 39. 39. PERBAHASAN AGAMA-AGAMA ● Islam ● Yahudi ● Kristian ● Sabian ● Majusi ● Greek Kuno ● Mesir Kuno ● Arab Kuno ● Hindu ● Buddha ● Sikh ● Tao ● Konfusius ● Shinto ● Baha’i ● Animisme ● Ateisme ● Satanisme ● dsb…
 40. 40. ISU/MAWDU’/KARAKTER/STRUKTUR ● Dimensi: historikal (dogma, mitos, etika) - parahistorikal/sistematik/ethnosentrik (ritual, pengalaman, sosial, material) ● kepercayaan/doktrin/teologi ● peraturan/undang-undang ● amalan/peribadatan/ritual ● muamalat ● rumah ibadat ● sejarah ● teks suci
 41. 41. ● tinggalan suci dan bersejarah ● tempat suci dan bersejarah ● komuniti agamawan ● syiar/simbol agama ● mitos ● pengalaman ● institusi ● budaya dan identiti beragama ● isu semasa ● konflik antara agama ● gerakan dakwah dan misionari
 42. 42. ● pandangan: kemodenan, sains, globalisasi dsb ● dialog antara agama ● perkahwinan antara agama ● makanan dan produk ● dhimmi, minoriti ● kebenaran agama dan penyelamatan ● etika global ● isu global: alam sekitar, social, ekonomi, politik ● agama-agama baru/kepercayaan ● ketidakberagamaan/atheism ● dsb …
 43. 43. SOAL JAWAB ● Perbandingan Agama Ilmu Agama atau Ilmu Falsafah? ● Pengasas ilmu Perbandingan Agama? ● Klasifikasi Agama? ● Aliran dalam Perbandingan Agama? ● Cabang ilmu Perbandingan Agama? ● Sejarah perkembangan Perbandingan Agama di Malaysia? ● Konflik antara agama terkini? ● …??
 44. 44. SEKIAN, TERIMA KASIH ‫والمئاب‬ ‫المرجع‬ ‫وإليه‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫وهللا‬
 45. 45. Sm.P.I. Usuluddin dan Falsafah (UKM), M.A. in Religious Conflict (Nottingham) Kepakaran: Perbandingan Agama, Hubungan antara Agama, Konflik antara Agama, Tasawwuf, Akidah, Falsafah Islam, Pemikiran Islam Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 03-8921 4526 012-352 9509 yusri_mr@ukm.edu.my www.slideshare.net/yusrimohamadramli

×