O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Baixar para ler offline

Психолого-педагогічний
супровід
інклюзивної освіти

Психолого-педагогічний
супровід
інклюзивної освіти

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (16)

Anúncio

Semelhante a 1 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

1

 1. 1. “ Інклюзивна освіта – шлях до активного суспільного життя дітей з особливими потребами ”
 2. 2. Необхідний перелік умов
 3. 3. Міжнародні документи 2006р. Декларація ООН про права інвалідів 1994р. Саламанська декларація щодо освіти осіб з особливими потребами (ЮНЕСКО) 1993р. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (затвердженні ООН) 1989р. Конвенція про права дитини 1971р. Декларація про права розумово відсталих осіб 1960р. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 1948р. Загальна декларація прав людини
 4. 4. Правові аспекти:  Конституція України, закони України: «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про охорону дитинства»  Указ Президента України від 20.03.2008р. №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»  Указ від 18.12.2007р. №1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
 5. 5. Правові аспекти:  План дій із запровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на 2009- 2012 роки, наказ Міністерства освіти і науки України №855 від 11.12.2009  Наказ Міністерства освіти і науки від 22.09.2010 № 898 «Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні»  Концепція розвитку інклюзивної освіти і науки України від 01.10.2010 №912  Постанова Кабміну «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в ЗНЗ» № 872 від 15.08.2011 р.
 6. 6. Діти з особливими потребами: • Діти з інвалідністю • Діти з незначними порушеннями здоров’я • Діти з соціальними проблемами • Обдаровані діти
 7. 7. www.aurveda.org.ua Створення умов для інклюзивного навчання у Білоцерківській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №20
 8. 8. З 2003 року школа працювала в умовах часткової інтеграції у зв`язку з архітектурною недоступністю другого та третього поверхів школи
 9. 9. Організація перевезень: • транспортом товариства «Аюрведа» • транспортом центру «Шанс»
 10. 10. Доступність першого поверху
 11. 11. Створення санітарно-побутових умов.
 12. 12. Реабілітація та психологічне розвантаження
 13. 13. Доступність 2 та 3 поверхів була можлива лише за допомогою волонтерів
 14. 14. Створення повної архітектурної доступності школи
 15. 15. Створення повної архітектурної доступності школи
 16. 16. 15 грудня 2006 року ліфт уведений в експлуатацію
 17. 17. ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ СІМ`Я КОРЕКЦІЙНО- РОЗВИТКОВА РОБОТА КОНСУЛЬТАТИВНО- МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ МОНІТОРИНГ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КОНСУЛЬТАТИВНО- ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ
 18. 18. Проблеми здійснення психологічного супроводу: - Відсутність чіткого переліку дітей з особливими освітніми потребами та методичного забезпечення іклюзії. - Недостатня психологічна готовність адміністрації та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів до здійснення інклюзивної освіти
 19. 19. Психологічний супровід інклюзивної освіти потребує певної системи діяльності: а) первинне діагностування зі вступом дитини до школи; б) виявлення і вирішення проблем; в) моніторинг розвитку пізнавальних процесів та вирішення проблем кризових періодів; г) надання психологічної допомоги педагогам у створенні на основі діагностики індивідуальних карт учнів та розробки індивідуалізованих навчальних планів, адаптації та модифікації для дітей з особливостями
 20. 20. Завдання,вирішенняякихзабезпечитьрівнийдоступ дітейзособливимипотребамидо якісноїосвіти  здобуття дітьми з особливими потребами освіти відповідного рівня у середовищ і здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти ;  забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;  • створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;
 21. 21. • створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями; забезпечення диференційованого психолого- педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; • надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.
 22. 22. Супровід дітей у школі
 23. 23. Рекомендації щодо здійснення інклюзивної освіти. 1.Освітня нормативно-правова баз України засвідчує право батьків на вибір навчального закладу для своєї дитини тому, адміністрація закладу повинна підготувати матеріальну базу закладу. Педколективу слід готуватися до надання якісних освітніх послуг для дітей з особливими потребами. 2.Освіту дітей з особливими потребами ґрунтувати на принципах виваженої педагогіки яка передбачає, що відмінності між людьми є природнім явищем , і навчання слід відповідним чином адаптувати до потреб дітей, а не «підганяти» під сталі, наперед визначені погляди, щодо організації навчально- виховного процесу.
 24. 24. 3. Навчання цієї категорії передбачає застосування у навчально-виховному процесі індивідуальних і групових форм роботи з урахуванням різних видів розладів і хвороб з метою сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку дитини, втраті почуття ізольованості, відчуження. 4. З метою забезпечення сприятливих умов для досягнення рівних можливостей і повної участі дітей з особливими потребами слід об’єднати зусилля не лише педагогів і персоналу школи, а й учнів-однолітків, батьків, членів родини, лікарів-спеціалістів. 5. Виховну діяльність слід спрямувати на формування у учнівської та батьківської громад кості толерантності, вміння спілкуватися та навчатися з дітьми, які мають обмежені можливості, мотивації саморозвитку відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а насамперед – прийняття, розуміння та визнання.

×