O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019

32 visualizações

Publicada em

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Publicada em: Dados e análise
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019

  1. 1. Tlodi incwm cymharol Nodweddion teuluol Blwyddyn ariannol hyd at 2019
  2. 2. Aelwydydd rhieni sengl oedd y math o deulu a oedd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 42 y cant o bobl mewn aelwydydd rhieni sengl a 29 y cant o bobl mewn aelwydydd menywod sengl heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai yn y cyfnod 2016-17 i 2018-19 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol). • Mewn cymhariaeth, roedd 15 y cant o bobl a oedd yn byw mewn aelwydydd cyplau heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  3. 3. Canran y bobl ym mhob math o deulu yng Nghymru, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2016-17 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 15 18 20 23 23 27 29 42 0 10 20 30 40 50 Cwpwl heb blant Cwpwl sy'n bensiynwyr Dyn sengl sy'n bensiynwr Menyw sengl sy'n bensiynwraig Cwpwl â phlant Dyn sengl heb blant Menyw sengl heb blant Unig riant
  4. 4. Pa fath o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi? • Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant. • Fodd bynnag, mae'r patrwm bellach yn llai clir gyda chyfran debyg o'r rhai sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant a heb blant. Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Y bobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl math o deulu, 2016-17 i 2018-19 Nodyn Mae teuluoedd yma yn cynnwys pobl sengl 18% 47% 34% Teuluoedd pensiynwyr Teuluoedd gyda phlant Teuluoedd heb blant
  5. 5. Roedd tua 60,000 o blant sy’n byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 42 y cant o blant a oedd yn byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn y cyfnod diweddaraf, 2016-17 i 2018- 19. Mae'r ffigur hwn wedi gostwng o’r 44 y cant a adroddwyd y llynedd ac mae ar ei isaf ers y cyfnod 2010-11 i 2012-13. • Roedd chwarter y plant mewn aelwydydd â chyplau yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  6. 6. Roedd plant sy'n byw mewn cartrefi lle'r oedd y plentyn ieuengaf rhwng 0 a 4 oed yn cyfrif am hanner yr holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu, 2015-16 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 100,000 50,000 30,000 10,000 0-4 oed 5-10 oed 11-15 oed 16-19 oed
  7. 7. Mae teuluoedd fwy yn fwy debygol i fyw mewn tlodi incwm cymharol • Yn y cyfnod mwyaf diweddar (2016-17 i 2018-19), roedd y tebygrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn uwch i'r plant hynny oedd yn byw mewn cartref gyda tri neu fwy o blant wrth gymharu i rheini a oedd yn byw mewn cartref gyda llai na tri plentyn. • Y tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn 44 y cant ar gyfer blant o gartrefi â thri neu ragor o blant, 27 y cant ar gyfer blant o gartrefi â un plentyn a 19 y cant ar gyfer blant o gartrefi â dau plentyn. • Roedd plant mewn cartrefi â tri neu fwy o blant yn cyfri am 45 y cant o’r holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol.
  8. 8. Canran y plant ym mhob maint teulu yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Gall tueddiadau fod yn gyfnewidiol oherwydd samplau bach 0 10 20 30 40 50 60 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018 2016 i 2019 Un plentyn Dau blentyn Tri neu fwy o blant

×