O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: Y Newid yn yr Hinsawdd

60 visualizações

Publicada em

Mae’r sleidiau yn darparu’r data a’r wybodaeth gefndirol a ddefnyddiwyd i lywio tueddiadau’r dyfodol a nodwyd dan y thema y newid yn yr hinsawdd. Dylid edrych ar y cyflwyniad hwn ochr yn ochr â’r cyflwyniadau ar y themâu eraill er mwyn deall y darlun ehangach.

Publicada em: Dados e análise
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: Y Newid yn yr Hinsawdd

  1. 1. Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017 Llywodraeth Cymru – sleidiau data ar y Thema Newid yn yr Hinsawdd Mae’r sleidiau canlynol yn darparu’r data cefndirol a’r graffiau a ddefnyddiwyd ar gyfer thema Newid yn yr Hinsawdd Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017
  2. 2. Data gan y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) – Mae lefelau CO2 atmosfferig heb eu tebyg ers 800,000 o flynyddoedd. Mae crynodiadau CO2 atmosfferig • wedi cynyddu oddeutu 40% ers 1750, oherwydd gweithgarwch dynol • yn fwy na’r gwerthoedd a gofnodwyd mewn creiddiau iâ yn ystod yr 800,000 o flynyddoedd diwethaf IPCC AR5 2013 miloedd o flynyddoedd yn ôl rymcrynodiadCO2 Data iâ craidd cyn 1958. data Mauna Loa ar ôl 1958
  3. 3. Effeithiau y nodwyd gan yr IPCC eu bod yn sgil y newid yn yr hinsawdd Defnydd gwreiddiol dim ond ar gael yn Saesneg
  4. 4. Newidiadau yn Hinsawdd Cymru Yn seiliedig ar ddata Y Swyddfa Dywydd Mae dyddodiad yr haf wedi gostwng a dyddodiad y gaeaf wedi cynyddu rhywfaint yn ystod yr un cyfnod.1 Dyddodiad blynyddol yng Nghymru o 1910 Dyddodiad blynyddol yng Nghymru Tuedd mewn dyddodiad blynyddol yng Nghymru Blwyddyn Dyddodiadblynyddol(mm)
  5. 5. Mae’r tymheredd cyfartalog wedi cynyddu yng Nghymru ers 1910 wrth i’r tymheredd blynyddol cyfartalog gynyddu o lefel o 8.69ºC (yn ystod y cyfnod rhwng 1910 a 1939) i 9.22ºC yn ystod y 30 mlynedd diwethaf (1984-2013). Yn seiliedig ar ddata Y Swyddfa Dywydd Tymheredd cymedrig cyfartalog Cymru Tuedd tymheredd cyfartalog Newid cymedrig yn y tymheredd blynyddol yng Nghymru o 1910 Blwyddyn golygutymhereddblynyddol°c
  6. 6. Beth yw’r effeithiau i Gymru? Glaw yn 2050au • Cynnydd o 14% yn nyddodiad cymedrig y gaeaf Annhebygol iawn o fod < 2% a > na 30%). • Gostyngiad o 17% yn nyddodiad cymedrig yr haf Annhebygol iawn o fod < 36% o ostyngiad a > 6% o gynnydd). O dan senario Allyriadau Canolig yn y 2050au Newid mewn dyddodiad% Glaw gaeafol erbyn y 2080au
  7. 7. I gael rhagor o wybodaeth am Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017 Llywodraeth Cymru, ewch i’r cyfeiriad canlynol: http://llyw.cymru/statistics-and-research/future-trends/ Mae sleidiau data cefndirol hefyd ar gael ar y wefan ar gyfer Themâu eraill Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol: Poblogaeth; Iechyd; Economi a Seilwaith; Defnydd Tir a Seilwaith; a Chymdeithas a Diwylliant.

×