O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Ympäristöministeriön strategia 2030

Baixar para ler offline

Ympäristöministeriön uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2030 asti. Strategialla on kolme laajaa vaikuttavuustavoitetta, joilla halutaan varmistaa kestävä elinympäristö ja kasvu. Strategia elää ajassa. Tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Ympäristöministeriön uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2030 asti. Strategialla on kolme laajaa vaikuttavuustavoitetta, joilla halutaan varmistaa kestävä elinympäristö ja kasvu. Strategia elää ajassa. Tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Ympäristöministeriön strategia 2030 (20)

Mais de Ympäristöministeriö - Miljöministeriet - Ministry of the Environment (20)

Anúncio

Ympäristöministeriön strategia 2030

  1. 1. Strategia 2030 Parempi ympäristö tuleville sukupolville
  2. 2. MISSIO Kestävää elinympäristöä ja kasvua rakentamassa VISIO Parempi ympäristö tuleville sukupolville
  3. 3. Muutostekijät 3Parempi ympäristö tuleville sukupolville • Kansainvälinen järjestelmä murroksessa • Ilmastonmuutos • Ympäristön ja luonnon tila • Luonnonvarojen käytön kestävyys • Väestörakenne ja kaupungistumiskehitys • Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus • Teknologinen murros ja digitalisaatio • Eriarvoistuminen • Arvojen ja asenteiden muutos
  4. 4. 4 ❸ Kestävä kaupunki- kehitys
  5. 5. Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto • Itämeren ja vesien hyvä tila on saavutettu • Luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytetty ja suotuisa tila on turvattu • Elinympäristön kehitys parantaa ihmisten hyvinvointia • Ympäristöriskit on tunnistettu ja ne hallitaan 5Parempi ympäristö tuleville sukupolville ❶
  6. 6. Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta • Suomi on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi • Kiertotalous uudistaa yhteiskuntaa • Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja kestävästi • Rakennusten elinkaari on vähähiilinen ja materiaalitehokas 6Parempi ympäristö tuleville sukupolville ❷
  7. 7. 7Parempi ympäristö tuleville sukupolville Kestävä kaupunkikehitys❸ • Kaupunkiseudut lisäävät alueiden kestävää kasvua • Lähiympäristöt ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä • Asuntoja on eri väestöryhmien tarpeisiin kysyntää vastaavasti • Kehitys kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä on toisiaan tukevaa ja vuorovaikutteista
  8. 8. Mahdollistajat Osaaminen ja voimavarat • Jatkuva osaamisen kehittäminen ja yksilön vastuu omasta kehittymisestään • Tehokas yhteisten voimavarojen ja rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen • Vuorovaikutteinen ja tavoitteellinen johtaminen 8 Yhteistyö ja toimintakulttuuri • Yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutteisuuteen kannustava toimintakulttuuri • Yhteistyö ja aktiivisuus kumppanuusverkostoissa • Tiedon ja teknologian hyödyntäminen • Kansainvälisen yhteistyön edistäminen Parempi ympäristö tuleville sukupolville
  9. 9. Esittäjän nimi alatunnisteeseen 9

×