Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Mitä on ilmassa - kommenttipuheenvuoro/Ilmastopaneeli 26.9.(20)

Anúncio

Mais de Ympäristöministeriö - Miljöministeriet - Ministry of the Environment(20)

Anúncio

Mitä on ilmassa - kommenttipuheenvuoro/Ilmastopaneeli 26.9.

  1. Mitä on ilmassa? Ajankohtaiskatsaus kansainväliseen ja kotimaan ilmastopolitiikkaan Kommenttipuheenvuoro Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja
  2. COP23 BONN • Mitä toivon • Aiempaa ripeämpi edistyminen Pariisin sopimuksen yksityiskohtien toimeenpanossa • Hyvä valmistautuminen vuoden 2018 päästövähennyslupausten arviointiin • Toimet ennen 2020 ja edes joltakin taholta aloitteita kunnianhimon nostamiseksi • Ilmastorintaman yhtenäisyys Trumpin päätöksistä huolimatta • Hyviä uutisia! • Nature Geoscience: 1.5 asteen tavoitteen saavuttaminen on geofysikaalisesti edelleen mahdollista • Tausta: globaali hiilibudjetti on osoittautunut suuremmaksi kuin IPCC:n 5. arviointiraportti arvioi, joten aikaa päästöjen vähentämiseen on hieman enemmän kuin luultu • Mutta silti: suuri kiire on toimien tehostamiseen, aikaa ei ole hukattavissa • Rohkaiseva selkäranka COP23 neuvotteluihin
  3. EU:n ilmastopaketti 2030 • EU:n 2030 politiikka: päästökauppa, taakanjako- ja LULUCF-sektoria • Päästökauppa: EU näpertelee, eivätkä tehdyt ratkaisut korjaa hintaohjauksen heikkoutta. Päästöoikeuksien vuotuisen leikkurin selvästi suurempi kasvattaminen olisi ollut tarpeen • Taakanjakosektori: Päästöjen vähentäminen kalliimpaa kuin päästökaupassa. Maakohtaiset vähennystavoitteet – aina osin mielivaltaisia; vähennystoimet käynnistyvät • LULUCF: Lopulliset ratkaisut jäävät nähtäväksi – ilmastollisesti täsmälliset laskentaperiaatteet, päästöjen ja nielujen tekeminen näkyväksi kaikille toimijoille tarpeen. Suomeen on luotava läpinäkyvä nielupolitiikka • Vertaa IEA (Energy Technology Perspectives 2017): • Maailma hiilineutraaliksi 2050, fossiilisen energian osuus nykyisestä (85%) 30%:iin. • Kivihiilen ulossulkeminen: 2030 kehittyneet maat, 2040 Kiina 2050 muu maailma
  4. KAISUN jatkotoimet & ilmastolain ilmastotavoitteet 2050 Kuva. Suomen päästökehitys 4 Vuosi 2050 Päästöt, kun niiden vähennystavoite on 80 % : 14.3 Mt 90 %: 7.1 Mt 95 %: 3.6 Mt Nielu - 19.7 Mt Jos tavoite 90 % ja Suomella olisi Dohan nielu, niin Suomi on hiilineutraali vuonna 2044 ja tulee nettonegatiiviseksi sen jälkeen, jos 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 MtCO2ekv. Toteutuneet (Tilastokeskus) Nykypolku (arvio) Tavoitepolku Lineaarinen vähennysura: laskettu 90% mukaan
  5. 2050 ilmastotavoitteet ja poissulkemisen strategia Energian käyttö 74 % (40.8 Mt) Suomen päästöistä - Päästökauppasektori 25.5 Mt - Liikenne 11.5 Mt Sähkön ja lämmön tuotanto: pois - Kivihiili 2030 - Öljylämmitys 2035 - Turve 2040 - Maakaasu 2045 Päästötön liikenne: aikataulu Henkilöautoliikenne 2040 (sähköinen) Raskas liikenne 2045 (biopolttoaineet) Lentoliikenne 2045 (biopolttoaineet) 5 Poissulkemisen strategia 2045 Suomen päästöt n.13 Mt Öljyn käyttö lähes nolla
  6. Päästöjen poissulkemisen haasteita Päästökauppasektorin toimet • Toiminnasta päättää EU - Ensimmäinen oma toimi: kivihiilen poistaminen - Kuinka muut fossiiliset? Taakanjakosektori: 2030 tavoitteet - Liikenne ja asuntojen lämmitys – mistä lähtökohdat päästöjen eliminointiin vuonna 2040? (autokannan hidas uusiutuminen) Missä jäljellä olevat päästöt? - Maatalous - Teollisuusprosesseja (metalli) - Erilaisia hajapäästöjä Puhdas kaupunki-ilma: terveyshyöty
Anúncio