O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (14)

Anúncio

Semelhante a Matkalla Marrakechiin - Mikael Ohlström, EK (20)

Mais de Ympäristöministeriö - Miljöministeriet - Ministry of the Environment (20)

Anúncio

Matkalla Marrakechiin - Mikael Ohlström, EK

 1. 1. Matkalla Marrakechiin - kohti Pariisin sopimuksen toimeenpanoa Elinkeinoelämän näkemyksiä Mikael Ohlström, johtava asiantuntija, EK 21.9.2016 YM Pankkisali
 2. 2. Pariisin ilmastosopimus tärkeä niin ilmastolle kuin elinkeinoelämälle 2 • Pariisin ilmastosopimus hieno saavutus, sen toteuttaminen hillitsee ilmaston lämpenemistä, luo uutta kestävää kasvua ja tuo samalla pidemmällä aikavälillä lisääntyvää tasapuolisuutta eri maissa toimivien yritysten toimintaympäristöön. • EU:n ennen Pariisin kokousta harjoittamaa ilmastodiplomatiaa on jatkettava täysipainoisesti, jotta näin saadaan muut maat sitoutumaan kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan, läpinäkyvään raportointiin, markkinamekanismien käyttöön ottoon jne.
 3. 3. Mitä tarvitaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon (ratifioinnin lisäksi) 3 1. Sääntöjen sopiminen kansainväliselle hiilipäästöjen hinnoittelumekanismille, jonka puitteissa päästöyksiköt hyväksytään eri alueiden päästökauppajärjestelmissä 2. Edellisen tarpeisiin samoin kuin kansallisten sitoumusten (NDC:t) toteuttamisen seurantaan tarvitaan läpinäkyvän MRV:n (mittaus, raportointi, verifiointi) implementointi => MRV olisi asetettava edellytykseksi myös ilmastorahoitukselle! (sanktiokeino) 3. Metsien hiilinielun laskentasäännöt tärkeitä Suomelle - Tällä hetkellä epäedulliset => EU:n 2030-laskentasääntöihin vaikuttaminen ja EU:n säännöt malliksi globaaliin sopimukseen
 4. 4. Kiinteä teollisuusmaa/kehitysmaa -jako unohdettava 4 • Kioton pöytäkirjan Annex II -maissa monia Suomea rikkaampia maita! • Valtioiden itsensä kehitys- /teollisuusmaaksi määrittäminen myös epätasapuolista => Pyrittävä kohti dynaamista jakoa - sovitut mittarit ja rajat0 20 40 60 80 100 120 BKTperasukas(1000USD,PPP),2014
 5. 5. Päästöjen vähentämistä tukevat mekanismit 5 • Jo sovittua trooppisen metsäkadon ja metsien heikkenemisen torjuntaan tarkoitettua mekanismia (REDD+) kehotetaan hyödyntämään • Päästökauppaa voidaan käydä • Taattava ympäristöintegriteetti, läpinäkyvyys ja kaksoislaskennan välttäminen • Näihin kehitetään säännöt • Uusi mekanismi päästöjen vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen • Mahdollinen kaikissa maissa, ei ainoastaan kehittyvissä maissa • Muistuttaa Kioton pöytäkirjan mekanismeja, mutta lisävaatimus päästöjen vähentymisestä • Säännöt kehitetään EK: On tärkeää, että maat hyödyntäisivät markkinoiden vetoavun ja saisivat näin toteutettua ilmastotoimensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä avaisi myös lisää vientimahdollisuuksia suomalaiselle cleantechille ja muille ilmastomyönteisille ratkaisuille. http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/12/12/pariisista-historiallinen-ilmastosopimus-ek-tahdentaa-globaalien- paastovahennysten-toimeenpanoa/
 6. 6. 6 - Useita kansallisia ilmoituksia ilmastorahoituksen lisäämisestä 2016-2020 - 20 maata + 28 investoijaa: 10 mrd USD 2020 mennessä päästöttömän energian tutkimukseen - 120 maata: aurinkoenergiaan 100 mrd USD 2030 mennessä; - 37 maata: metsien hävitys -50% 2020 mennessä ja -100% 2030 mennessä + uudelleen metsitys n. Intian kokoinen maa-ala - 700 kaupunkia: vain uusiutuvaa energiaa 2050 mennessä, päästöt -80 % Pariisissa annettiin useita julkistuksia, jotka toteutuessaan vauhdittavat ilmastobisnestä...
 7. 7. • Vauhdilla kasvavat globaalit cleantech- markkinat moninkertaistuvat ilmastosopimuksen myötä  Suomalaisille ratkaisuille lisää vientipotentiaalia • Myös ilmaston- muutokseen sopeutumiseen tarvitaan keinoja for Tekes
 8. 8. Hiiliriski sijoittajille kasvaa? 8 • Pariisin ilmastosopimus heijastuu yrityksiin myös sitä kautta, että sijoittajat seuraavat: - kohteidensa kasvihuonekaasupäästöjä (paineet vähentää ja ottaa käyttöön siihen liittyvää teknologiaa) - ”altistumaa” fossiiliseen vs. puhtaan teknologian osuuteen, myös investoinneista (yrityksen strategia ja tulevaisuuden altistuma) - puhtaan teknologian sijoituskohteita.
 9. 9. Vaikutuksista EU:n omaan ilmastopolitiikkaan 9 => Pariisin ilmastosopimus tukee EU:n valitsemaa suuntaa • 2030-tavoitteiden uudelleen tarkastelu kilpailijamaiden kunnianhimon mukaan  Nykyinen päätavoite-malli kannatettava: päästöjen vähentäminen oleellisinta, keinot jäsenmaiden päätettävissä  Taakanjako jäsenmaille oikeudenmukaisesti, komission heinäkuinen esitys ei välttämättä ole sitä…  Sääntelyähky, Energiaunionin alla 43 esitystä...  5 v. välitarkastelut, 1. v. 2023: muiden maiden kirittävä kohti EU:n kunnianhimon tasoa ennen kuin EU:n tavoitteita voidaan nostaa  40 %:n ylimenevän osuuden saa hoitaa kv. joustomekanismeilla • Ilmastorahoituslupauksissa katsottava myös kokonaisuutta  Monta kriisiä päällä, mihin EU:lla rahkeita  Vaadittava myös läpinäkyvää todentamista ja ulkopuolisia verifiointeja ilmastorahoituksen käyttämisestä sille tarkoitettuihin asioihin
 10. 10. EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 Päästövähennykset -20% vs. 1990 • Päästökauppasektori: -21 % vs. 2005 • Muut sektorit: EU -10 %, Suomi -16 % vs. 2005 Uusiutuvan energian osuus EU 20 %  Suomi 38% energian loppukulutuksesta Liikenne: EU 10 %, Suomi 20% Energia- tehokkuus + 20% - Ei-sitova (tosin EED:ssä sitova velvoite) 2020 Päästövähennykset vähintään -40 % vs. 1990 • Päästökauppasektori -43 % vs. 2005 • Muut sektorit: EU -30% vs. 2005, Suomi 39% (- joustot) Uusiutuvan energian osuus EU-tasolla vähintään 27% - EU-laajuinen, sitova - Ei maakohtaisia tavoitteita - Kansallisia toimenpideohjelmia - Ei liikennetavoitetta ainakaan toistaiseksi 2030 Energia- tehokkuus väh. + 27 % - EU-laajuinen, ei-sitova - Ei maa- kohtaisia tavoitteita -> Vain yksi jäsenmaita sitova ylätavoite10 Komission esitykset 22.1.2014 & 23.7.2014 & 21.7.2016 & Eurooppa- neuvosto 10/2014
 11. 11. Kansallisesta energia- ja ilmastopolitiikasta 11 • Parhaillaan päivitettävässä kansallisessa strategiassa pidettävä mielessä Suomen erityisolosuhteet ja kansainvälinen kilpailukyky • Kilpailuetua monipuolisesta, vähäpäästöisestä ja kilpailukykyisestä energiantuotantopaletista ml. kotimaiset polttoaineet/tuotantomuodot, ydinvoima, LNG - RES-ohjaus? Energiaverotus? Normit? => Olisi selvitettävä optimaalinen ja kustannustehokkain ohjauskeinovalikoima asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi - Aikalisää strategialle? EU-lainsäädäntökään ei ole valmis… • Energiatehokkuuden ja kiertotalouden mahdollisuudet • EU:n muita kunnianhimoisemmasta ilmastopolitiikasta aiheutuvien kilpailu- haittojen kompensointi ns. hiilivuotoaloille => Tarve säilyy 2030 asti Pariisista huolimatta
 12. 12. 12 Huomio positiiviseen hiilikädenjälkeen • Ei keskitytä vain kotimaahan rajoittuviin ilmastotoimiin, vaan tavoitellaan paljon merkittävämpiä päästövähennyksiä maailmanlaajuisesti. • Oman hiilijalanjäljen pienentämisen rinnalla kasvatettava positiivista hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjälki kuvaa Suomen ilmastotekojen vaikuttavuutta = kuinka paljon maailman päästöt vähentyvät suomalaisen osaamisen avulla
 13. 13. Kiitos! Mikael.Ohlstrom@ek.fi Puh. 050 468 1022 Twitter: @MikaelOhlstrom
 14. 14. Yksityiskohtaisempia poimintoja (1/2) 14 Erityisen hyvää elinkeinoelämän näkökulmasta Pariisin sopimuksessa: • Art 6.2 ja 6.4.: Kv. mekanismin perustamisen salliminen päästövähennysyksiköiden kaupalle / hiilipäästöjen hinnoittelulle (+ COPin Decisioneissa 137: Hiilipäästöjen hinnoittelun (carbon pricing) huomioiminen) • Art 13.7: Kaikkia maita velvoitetaan raportoimaan läpinäkyvästi päästöistään (vaikka kansalliset sitoumukset (NDC:t) eivät kaikilla laillisesti sitovia, tulee julkista ja poliittista painetta päästövähennystoimenpiteiden toteuttamiseen) • Art. 5: Metsien hiilinielujen huomiointi ja suositus niiden kasvattamiseksi tavalla, joka ei metsäisissä maissa kuten Suomessa uhkaa kestävän puunkäytön kasvattamista • Art. 1: Viittaus vain v. 1992 YK:n Ilmastopuitesopimukseen, muttei kiinteään kehitysmaalistaan (Non-Annex I), joka luotiin vasta 1995. Ei lukita asetelmia, kun sopimus koko vuosisadaksi ja maat kehittyvät
 15. 15. Yksityiskohtaisempia poimintoja (2/2) 15 Huonoa Pariisin sopimuksessa: • Art. 21: Voimaantulon kattavuus, riittää 55%, kun EU:n alkuperäinen neuvottelutavoite oli 80% maailman päästöistä  jotkut suuret päästömaat kuten Intia ja Venäjä voivat halutessaan jättäytyä ulos ja silti muita koskeva sitova sopimus voimaan • Yleisesti se, etteivät kansalliset päästövähennyssitoumukset ole laillisesti sitovia tai sanktio-uhan alla  EU edelleen ainoa merkittävä talousalue, jolla laillisesti sitovat velvoitteet v. 2030; yritysten kilpailukyvystä ja hiilivuoto-uhkan torjumisesta huolehdittava siis edelleen ensi vuosikymmenelläkin

×