Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Marrakechin ilmastoneuottelujen tulokset 21.11.2016(20)

Mais de Ympäristöministeriö - Miljöministeriet - Ministry of the Environment(20)

Anúncio

Marrakechin ilmastoneuottelujen tulokset 21.11.2016

 1. Marrakechin ilmastokokouksen tulokset Outi Honkatukia 21.11.2016
 2. Ennen Marrakechia • Pariisin sopimuksen voimaantulokynnys täyttyi 5.10.2016 • Voimaan 30 päivän ”karenssiajan” jälkeen • ICAO: Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitys- järjestelmästä ratkaisu 6.10.2016 • mahdollistaa lentoliikenteen hiilineutraalin kasvun globaalia kilpailua vääristämättä • Maailmanlaajuinen sopimus HFC-yhdisteiden käytön vähentämiseksi 15.10.2016 • HFC-käytön rajoittaminen on myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kannalta merkittävä Outi Honkatukia 2
 3. Pariisin sopimuksen voimaantulo • Avattiin allekirjoitettavaksi 22.4.2016; mm. EU ja 28 jäsenvaltiota allekirjoittivat • Allekirjoittaneita 193 (tilanne 20.11.2016) • Sopimuksen voimaantulokynnys täyttyi 5.10.2016; • Pariisin sopimus voimaan 4.11.2016 • Avajaisistunto 15.11.2016 • 111 sopimuspuolta ratifioinut (tilanne 20.11.2016) • Yhteensä 77 % maailmanlaajuisista päästöistä • Mm. Kiina, USA, Intia, Brasilia, Kanada, Australia, Japani, Etelä Afrikka, Pohjoismaat, UK, FR, DE ratifioineet • Suomi talletti ratifiointi-instrumenttinsa YK:n pääsihteerille 14.11.2016 3
 4. Marrakechin tavoitteita ja odotuksia 1. Pariisin sopimuksen voimaantulo ja 1. avajaisistunto; ratifioinnin edistäminen 2. Pariisin sopimuksen toimeenpanon eteneminen: • Läpinäkyvyys- ja laskettavuuskehikot • Toimet ennen vuotta 2020 • Kehitysmaiden toimintavalmiuksien parantaminen • Päästövähennysten ja muiden kansallisten panosten toimeenpano • 2018-dialogi ja maailmanlaajuinen tilannearvio 3. Action Agendan ja varsinaisten neuvottelujen välisen synergian syventäminen; ei-valtiollisten toimijoiden mobilisointi 4
 5. • Twenty-second session of the Conference of the Parties (COP 22) • Twelfth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 12) • First session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 1) • Forty-fifth session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA 45) • Forty-fifth session of the Subsidiary Body for Implementation • Second part of the first session of the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA 1.2) Marrakech 7.–18.11.2016
 6. Marrakechin viestejä – John Kerry 6 “I can tell you with confidence that the United States is right now, today, on our way to meeting all of the international targets that we’ve set, and because of the market decisions that are being made, I do not believe that that can or will be reversed.” “Today our emissions are being driven down because market-based forces are taking hold all over the world.” “Most business people have come to understand: investing in clean energy simply makes good economic sense. You can make money. You can do good and do well at the same time.”
 7. Marrakechin viestejä – François Hollande 7 «accord irréversible en droit et en fait» mais aussi « dans les consciences » « Les États-Unis, première puissance économique du monde, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, doivent respecter les engagements qui ont été pris » « Ce n'est pas simplement leur devoir, c'est leur intérêt, celui de la population américaine », des « entreprises américaines qui ont investi dans la transition écologique », mais aussi des « villes et des États fédérés qui se sont mobilisés ».
 8. Marrakechin viestejä – Bainimarama & Cañete 8 “I repeat, the world looks to America for leadership as we work together to confront this challenge to our survival and the well-being of our planet. President-elect Trump, I appeal to you, for humanity’s sake, to show that leadership and to join our common cause.” – Bainimarama “We will stand by Paris, we will defend Paris, and we will implement Paris. The global clean energy transition is here to stay, and Europe will continue to lead the way towards a more sustainable and competitive economy.“ – Cañete
 9. Maailmanlaajuiset tilannearviot (Global stocktake) ja 2018-dialogi • GST:llä tärkeä rooli päästövähennystavoitteiden kirittäjänä • Nyt tuloksena vain prosessipäätelmät • Keskustelut takkuisia • Ei edistystä eikä taantumista • Eli GST:ssä paljon jatkotyötä edessä • Ilmastoneuvottelut kuin aaltoliike: kun yhtenä vuonna harpa- taan eteenpäin, on tehtävä runsaasti töitä, jottei heti seuraavana vuonna oteta takapakkia 9
 10. Polkuja kohti tavoitetta Esittäjän nimi alatunnisteeseen 10 nykytaso tavoite Päästöt Aikajana
 11. Läpinäkyvyyden lisääminen • Tavoitteena päästövähennystavoitteiden jne. vertailtavuu- den lisääminen ja tavoitteiden yhteismitallistaminen; yhteisen raportoinnin ja seurannan kehittäminen • Marrakechissa sovittiin työohjelman etenemisestä: lähetteet, työpajat, tekniset paperit, synteesi • Kiteytetään näkemyserot ja kaikille yhteiset elementit • Tekninen työ etenee sovittujen suuntaviivojen ja aikataulujen pohjalta: • Tilannekatsaus vuonna 2017 (COP23) • Pariisin sopimuksen säännöstön (Paris rule book) tulee olla valmis vuonna 2018 (COP 24) 11
 12. Ilmastorahoitus • Ilmastorahoitustiekartta: julkisen rahoituksen kasvu toivotettiin tervetulleeksi • Eteneminen kohti USD 100 mrd:n vuotuista mobilisointitavoitetta toivotettiin tervetulleeksi; paino- tettiin tarvetta lisätä edelleen rahoituksen mobilisointia. (LTF) • 2016 ilmastorahoitusraportti “noted with appreciation”, SCF:n raportin mukaan ilmastorahoitus on kasvanut Outi Honkatukia 12
 13. Teollisuusmaiden ilmastorahoitustiekartta • AUS & UK johdolla laadittiin ilmastorahoitustiekartta • USD 100 mrd. mobilisointitavoite vuoteen 2020 ->2025 • Teollisuusmaiden ilmastorahoitus kasvupolulla • Teollisuusmaiden ilmastorahoitus (julkinen + yksityinen) USD 52 mrd. 2013 -> USD 62 mrd. 2014 (OECD/CPI 2015) • Julkinen rahoitus USD 44 mrd. 2014 -> USD 67 mrd. 2020 • Edellyttää julkisen sektorin mobilisoimaa yksityistä rahoitusta USD 33 mrd. vuonna 2020 • Julkinen rahoitus kehitysmaiden sopeutumistoimiin vähintään kaksinkertaistuu 2013-2014 -> 2020 • GCF: hillintä ja sopeutuminen 50:50 Outi Honkatukia 13
 14. Standing Committee on FinanceIlmastorahoitus 2013-2014 (mrd./vuosi)
 15. Ilmastorahoitus vs. muut rahoitusvirrat
 16. Sopeutumisrahasto • Poliittisesti tärkeä erityisesti kehitysmaille • USD 81 milj. sopeutumisrahastolle (DE, BE, SE, IT) • Rahoitustavoite ylittyi • Sopeutumisrahaston tulisi palvella Pariisin sopimusta Outi Honkatukia 16
 17. Kehitysmaiden toimintavalmiuksien vahvistaminen • 2015 perustettu komitea; vahvistaa kehitysmaiden valmiuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen (PCCB) • Komitea aloittaa työnsä 2017 • 1. vuoden työohjelmasta sovittiin Marrakechissa • Tärkeimpänä tehtävänä koordinoida kehitysmaiden ja ilmastosopimuksen muiden ryhmien välisiä, esimerkiksi rahoitus-, sopeutumis-, hillintä- ja teknologiatoimia • Kehityspolitiikan neuvon- antaja Matti Nummelin (UM) on yksi komitean 12 pysyvästä jäsenestä, 1/2 länsimaiden edustaja Outi Honkatukia 17
 18. Muut kysymykset • Vahinkoja ja menetyksiä koskevan Varsovan mekanismin arviointi saatiin valmiiksi ja työohjelma hyväksyttyä • Suurimpia pettymyksiä • Maatalous – ei edistystä; työ jatkuu 05/2017 • Mekanismit – ei edistystä substanssikysymyksissä; työ jatkuu 05/2017 Outi Honkatukia 18
 19. Maailmanlaajuinen toimintaohjelma (Global Climate Action Agenda) • GCAA-toimintaohjelman rooli kasvanut • Tavoitteena vauhdittaa valtioiden, kuntien, yritysten, sijoittajien ja kansalaisten yhteistyötä päästö- jen vähentämisessä ja tarjota tukea haavoittuville maille • Marokko ja Ranska julkistivat yksityiskohtaisen tiekartan aloitteen eteenpäin viemiseksi • GCAA:n uskotaan vahvistuvan myös tulevaisuudessa • Marrakech Action Proclamation korostaa toimeenpanon ja yhteistyön tärkeyttä 19
 20. Kiitos! Outi.Honkatukia@ym.fi Twitter: @paaneuvottelija #ilmastoCOP22
Anúncio